Genealogie van de familie Cornelissen van Blokland

De familie Cornelissen van Blokland is een loot van de familie Van Blokland uit Montfoort. Of eigenlijk moet ik zeggen een familie Van Blokland, want er zijn meerdere die hun naam zullen hebben ontleend aan de nabij Montfoort gelegen buurtschap Blokland.

Oudst bekende voorvader Cornelis Jansz van Blokland liet begin 1700 kinderen dopen in de katholieke kerk van Montfoort. Bij de nazaten van zijn achterkleinzoon Albartus Cornelissen van Blokland (1749-1834) bleef de vadersnaam Cornelissen hangen, men noemt dat wel een ‘versteend patroniem’, waardoor de nieuwe familienaam Cornelissen van Blokland ontstond.

Montfoort

Zicht op Montfoort (rond 1650) vanuit de Heeswijkse polder, die deels tussen Montfoort en Blokland lag.


Generatie I

 

I Cornelis Jans van Blokland; afkomstig uit Montfoort. Cornelis wordt in maart 1730 met zijn kinderen Lambertus, Anna Maria en Margriet van Blokland vermeld in een notariële akte. Herman van Aken vermeldt dit echtpaar als: Cornelis Jansz van Blocklandt (* 1650-1683 Montfoort? + 1702-1703 Montfoort?) en Maria Lamberts van der Merckt (* 14-09-1671 Montfoort + 05-12-1729 Montfoort).

Cornelis is getrouwd Montfoort 03-04-1701 met Marij Lamberts; afkomstig uit Montfoort, overleden na 1726. Mogelijk gedoopt Montfoort 14-09-1671 als Maria Margaretha, dochter van Lambertus Joannis en Maria Pieters

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus van Blokland; gedoopt Montfoort 19-02-1702 (getuige Lambertus Lamberts), volgt onder II.
 2. Anna Maria van Blokland; gedoopt Montfoort 21-04-1703 (getuige Grietie Jans), overleden na 1730. Anna is waarschijnlijk getrouwd Montfoort 17-10-1734 met Steven van der Hulst.
 3. Cornelia Cornelissen; gedoopt Montfoort 11-07-1704 (getuige Grietie Jans), overleden voor 1704/1705
 4. Cornelia Cornelissen; gedoopt Montfoort 10-10-1705 (getuige Grietie Jans), overleden 1705/1707
 5. Cornelia Cornelissen; gedoopt Montfoort 11-05-1707 (getuige Grietie Jans), vermoedelijk overleden voor 1730
 6. Johannes Cornelissen; gedoopt Montfoort 18-09-1708 (getuige Jan Collaert), vermoedelijk overleden voor 1730

 7. Margriet van Blokland; vermoedelijk gedoopt Montfoort 23-03-1711 (getuige Lambert) als Gritie, dochter van Cornelis Janse Kollaert en Marij Lammerse, overleden na 1730.

Generatie II

 

II Lambertus (Lambert) van Blokland; gedoopt Montfoort 19-02-1702 (Lambertus), zoon van Cornelis Jans van Blokland en Marij Lamberts.

Lambert is getrouwd Montfoort 21-10-1725 met Lijsbet Paulusse Granjean; gedoopt Montfoort 27-10-1704, dochter van Paulus Granjean, ook genaamd De Groot, en Clementia van der Cluijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Lamberts van Blokland; gedoopt Montfoort 25-05-1726, volgt onder III.
 2. Jan van Blokland; gedoopt Montfoort 21-06-1729 (getuige Anna Marij van Blokland), overleden 1729/1730.
 3. Jan van Blokland; gedoopt Montfoort 22-07-1730 (getuige Hanna Granjean). Jan is getrouwd Montfoort 28-12-1755 met Stijntje van Snelderwaard; afkomstig uit Montfoort.
 4. Anne Marij van Blokland; gedoopt Montfoort 13-09-1732 (getuige Anna Marij van Blokland).
 5. Clementie van Blokland; gedoopt Montfoort 25-10-1734 (getuige Jan Paulusse).
 6. Gerrigie van Blokland; gedoopt Montfoort 30-04-1737 (getuige Ariaentie Granjean).
 7. Willem van Blokland; gedoopt Montfoort 30-05-1739 (getuige Marij van Roijen).
 8. Antonius van Blokland; gedoopt Montfoort 19-08-1740 (getuige Cornelis van der Kluijs), overleden 1740/1743.
 9. Antonia van Blokland; gedoopt Montfoort 17-09-1741 (getuige Cornelis van der Cluijs).
 10. Antonius van Blokland; gedoopt Montfoort 23-03-1743 (getuige Anne Granjean).

 11. Lijsbet van Blokland; gedoopt Montfoort 26-10-1744 (als Lijsbet, getuige Anne Granjean), overleden aldaar 10-09-1818 (Elisabeth). Lijsbet is getrouwd Montfoort 09-02-1766 met Arie Brands; gedoopt Montfoort 26-12-1745, zoon van Lukas Brands en Gerrigje Ariens de Jong.

Generatie III

 

III Cornelis Lamberts van Blokland; gedoopt Montfoort 25-05-1726 (getuige Marij Lammers), overleden 1799, zoon van Lambertus van Blokland en Lijsbet Paulusse Granjean.

Cornelis is in ondertrouw gegaan Montfoort 14-12-1749 en getrouwd aldaar 28-12-1749 met Anna Maria Mulder, alias Holsterman; geboren 1720/1730, begraven Montfoort 21-02-1811, dochter van Jan Mulder, alias Holsterman en Barbara van Rijssel.

Het trouwboek van de katholieke kerk in Montfoort vermeldt in 1749:
“19 dec: is Anna Maria Mulder, anders genaamt Holsterman, bij mij gekomen en heeft in tegenwoordigheyd van Gijsbert van den Houdyk en Michiel Stigter versogt in onse Religie onderwesen te worden

28 dec: Cornelis Lamb. van Blokland, j.m. Montft.
Anna Maria Mulder, anders genaemt Holsterman, j.d. van een Ruijter wiens vader is geboortig van Breda Jan Mulder, in de wandeling genaamt Holsterman, omdat in sijn jonkheyd los en wild geleeft heeft en haar moeder Barbara van Rijssel geboortig van den Briel.”

Bij de ondertrouw voor het gerecht wordt Anna Maria vermeld als “Anna Maria Holsterman, minder-Jaarige jonge dogter, geboren te Maswoll, en woonende alhier”. Verder wordt haar naam o.a. geschreven als “Anna Maria Mulder, alias Holsterman” (doopboek 1750), “Marij Janse Mulder in de wandeling genamet Holsterman” (doopboek 1754), “Maria Holsterman” (doopboeken 1757, 1762, overlijdensakte zoon Jan 1845), “Maria Hosterman” (doopboek 1759) en “Annemi Holsterman” (overlijdensakte zoon Barth 1834).

Uit dit huwelijk:

 1. Albartus (Barth) Cornelissen van Blokland; geboren Montfoort 09-03-1749, volgt onder IV.
 2. Barta van Blokland; gedoopt Montfoort 06-04-1750 (getuige Lijsje Granjean). De vermelding in het doopboek is niet geheel duidelijk, er lijkt Barta te staan, maar een afkorting van Barbara kan ook.
 3. Marie van Blokland; gedoopt Montfoort 15-10-1754 (getuige Anna Maria van Blokland).
 4. Lambert van Blokland; gedoopt Montfoort 14-05-1757 (getuige Lambert van Blokland), overleden Gouda 21-09-1827 (als Lambertus van Blokland). Hij kreeg in 1775, 1776 en 1792 toestemming zich (tijdelijk) in Gouda te vestigen. Bij zijn overlijden vermeld als schoenmakersknecht. Lambert is getrouwd in of voor 1783 met Anna van der Burgh, ook Van (der) Burg(t); gedoopt Gouda 11-05-1759, overleden aldaar 17-02-1855, dochter van Dirk van der Burgh en Maria Sobbels. Bij haar overlijden pijpmaakster. Hieruit nageslacht.
 5. Anna Maria van Blokland; gedoopt Montfoort 21-10-1759 (getuige Anna Maria van der Hulst).
 6. Jennegie van Blokland; gedoopt Montfoort 10-07-1762 (getuige Gerretje van Blokland), overleden aldaar 04-02-1837.

 7. Jan van Blokland; gedoopt Montfoort 26-01-1766 (getuige Stijntje van Snelderweert), overleden aldaar 15-03-1845. Jan is getrouwd in of voor 1804 met Dirkje Harskamp; geboren ‘s Graveland ca. 1774, overleden Montfoort 13-02-1844, dochter van Joost Harskamp en Grietje van Kuilenburg. Hieruit de kinderen Joos (Harmelen 1804 – Linschoten 1883), Aalbertus (Bart) (Montfoort 1808 – 1868), Arie (Montfoort 1811 – 1811), Maria (Montfoort 1812 – 1813) en Margrieta (Montfoort 1815 – 1898) van Blokland.

Generatie IV

 

IV Albartus (Barth) Cornelissen van Blokland; geboren Montfoort 09-03-1749 (volgens ovl.akte), overleden Huissen 30-01-1834 wijk A no 169, zoon van Cornelis Lamberts van Blokland en Anna Maria Mulder, alias Holsterman. Arbeider (1829) in Huissen

Barth is getrouwd voor 1790 met Johanna Katharina Otten; gedoopt Sas van Gent 29-04-1764, overleden Huissen 28-02-1831 wijk A no 169, dochter van Willem Hendrik Otten en Maria Elisabetha Scheffren.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 05-04-1791 (getuigen Cornelus van Blokland en Maria Holsterman).

 2. Albertus (Bart) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 09-01-1804, volgt onder V.

Generatie V

 

V Albertus (Bart) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 09-01-1804, overleden aldaar 02-08-1880 wijk A nr 352, zoon van Albartus Cornelissen van Blokland en Johanna Katharina Otten. Bart was arbeider (1829).

Bart is getrouwd Huissen 03-10-1829 (1) met Adriana van Leeuwen; gedoopt Oud-Zevenaar 07-03-1809, overleden Huissen 25-07-1848 A 169, natuurlijke dochter van Wilhelmina van Leeuwen. Bij haar huwelijk zonder beroep en met haar moeder wonend te Huissen.

Bart is getrouwd Huissen 20-07-1849 (2) met Theodora Wennekers; gedoopt Heteren 25-12-1801, overleden Huissen 20-10-1877, dochter van Joannes Wennekers en Catharina Derksen. Arbeidster. Zij was weduwe van Henricus van Tiffelen; geboren ca. 1778, overleden Appeltern 09-06-1847.

Bart overlegde bij zijn tweede huwelijk een zogeheten akte van onvermogen: “De Burgemeester van Huissen verklaart op het medegetuigenis van Jan Cornelissen en Johannes Siepman, beiden schoenmakers en ter goeder naam en faam, staande ingezetenen dezer Gemeente, dat Albertus Cornelissen van Blokland, arbeider en Theodora Wennekers Weduwe van Henricus van Tiffelen, beide alhier woonachtig, onvermogend zijn, om den kosten tot het aangaan van een huwelijk vereischt wordenden, te kunnen bestrijden.”

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 03-09-1831, overleden aldaar 17-08-1842.
 2. Bart Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 05-03-1833, overleden aldaar 13-09-1837 wijk A no 169.
 3. Wilhelmina Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 22-10-1834, overleden aldaar 08-06-1847 letter A no 169.
 4. Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 17-08-1836 wijk A no 169, volgt onder VI-a.
 5. Albertus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 09-03-1838, volgt onder VI-b.
 6. Willem Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 27-04-1839, overleden aldaar 02-02-1843.
 7. Fredericus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 21-02-1841 wijk A no 169, overleden aldaar 29-03-1841.
 8. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 04-11-1842.
 9. Gerardus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 10-12-1844 wijk A no 169, volgt onder VI-c.

 10. Wilhelmus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 24-06-1846 letter A no 169, overleden aldaar 05-04-1849.

Generatie VI

 

VI-a Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 17-08-1836 wijk A no 169, overleden na 01-10-1903, zoon van Albertus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen. Jan kon niet schrijven. Hij was arbeider in Huissen en vestigde zich na het huwelijk in Reinira’s woonplaats Oosterbeek. In 1910 arbeider in het Duitse Styrum.

Jan is getrouwd Renkum 11-07-1863 (1) met Reinira Anna Maria Broekhuizen; geboren Doorwerth 16-03-1836, overleden Oosterbeek 04-01-1866, dochter van Gijsbertus Broekhuizen en Helena Wolters.

Jan is getrouwd Heteren 14-02-1866 (2) met Maria Mijnders; geboren Heteren 30-06-1844, overleden Gendringen 13-04-1917, dochter van Jan Mijnders en Geertruida Wennekers. Arbeidster. Maria’s tante Theodora Wennekers was Jans stiefmoeder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodora Helena Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 06-11-1865, overleden aldaar 29-06-1867.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johannes Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 11-12-1866, overleden Gendringen 07-08-1936. Arbeider. Johannes is getrouwd Renkum 04-06-1892 met Aleida van de Kamp; geboren Arnhem 20-09-1858, overleden Ulft 16-03-1929, dochter van Johannes van de Kamp en Everdina Mechelina Gabriel.
 2. Theodora Helena Cornelissen van Blokland; geboren ca. 1869, overleden Renkum 29-01-1876.
 3. Geertruida Cornelissen Blokland geboren Eck en Wiel 10-02-1872, overleden Mülheim am Ruhr [Duitsland] 22-02-1904. Geertruida is getrouwd Renkum 27-08-1898 met Jan Willem Janssen; geboren Arnhem 29-07-1867, overleden Ulft 22-03-1920, zoon van Jan Janssen en Anna Stroo. Arbeider in Arnhem (1898), ‘platzarbeiter’ in Mülheim am Ruhr, fabrieksarbeider in Gendringen (1920). Jan werd uitgeloot voor militaire dienst, maar diende vanaf maart 1895 als plaatsvervanger bij het Korps Rijdende Artillerie. Geertruida en Jan erkenden bij het huwelijk dochter Maria Johanna Catharina, geboren Oosterbeek 24-02-1894. Getuigen bij het huwelijk waren Jans zwager Johan de Man (24 jr, arbeider), Geertruida’s broers Johannes (31 jr, arbeider) en Lambartus (24 jr, arbeider) en Evert Evers (44 jr, arbeider).
 4. Theodora Helena (Dora) Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 23-08-1877, overleden Arnhem 11-01-1911. Tekende haar huwelijksakte als “Doora van Bloklant”.Strijkster in Oosterbeek (1903). Dora is getrouwd Renkum 01-10-1903 met Cornelis Bernardus Rademaker; geboren Arnhem 04-11-1877, overleden aldaar 24-05-1943, zoon van Gerardus Johannes Rademaker en Margaretha Anna Nijman. Papierfabrieksarbeider (1903), pakhuisknecht (1911, 1922) in Arnhem. Cornelis is later getrouwd Arnhem 08-11-1911 met (en gescheiden Arnhem 20-03-1914, arr.rechtbank Arnhem 30-10-1913 van) Maria Johanna Francisca Jansen; geboren Bemmel ca. 1879, overleden Rotterdam 19-06-1928, dochter van Peter Jansen en Gerharda Francisca Theodora Versteeg. Cornelis is later getrouwd Arnhem 22-03-1922 met Anna Maria van Hoorn; geboren Oss ca. 1888, overleden Arnhem 30-01-1950, dochter van Petrus Johannes van Hoorn en Wilhelmina van Vlijmen. Anna was weduwe van Antonius Berendsen; geboren ca. 1883, overleden Arnhem 08-11-1913, zoon van Johannes Albartus Berendsen en Johanna Margaretha Eijt. Borstelmaker.
 5. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 11-01-1880, overleden aldaar 17-07-1880.
 6. Levenloos geboren dochter; geboren Oosterbeek 20-10-1881.
 7. Catharina Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 09-09-1882, overleden aldaar 09-09-1882.

 8. Catharina Helena (Kaatje) Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 27-05-1884, overleden Gendringen 20-09-1941. Kaatje is getrouwd Mülheim am Ruhr [Duitsland] 22-07-1911 met Jan Verbrugge; geboren Oosterbeek 26-02-1881, overleden Gendringen 25-08-1949, zoon van Abraham Verbrugge en Willemientje Aalbers.

 

VI-b Albertus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 09-03-1838, overleden na 1898, zoon van Albertus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen. Woonde in 1898 nog met zijn vrouw in Arnhem.

Albertus is getrouwd Arnhem 28-01-1863 met Aleida Martens; geboren Arnhem 05-03-1834, overleden na 1898, dochter van Berend Martens en Elske Bodt. Dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos geboren kind, geboren Arnhem 15-02-1864.
 2. Albertus Cornelissen van Blokland; geboren Arnhem 17-03-1865, overleden aldaar 09-09-1868.
 3. Bernardus Cornelissen van Blokland; geboren Arnhem 28-05-1867.

 4. Johanna van Blockland; geboren Schonnebeck [D] 28-05-1870, overleden Kerkrade 05-01-1927. Uit de huwelijksakte: “Comparanten verklaarden dat te Duisburg zijn geboren twee kinderen, respectievelijk den vierden Juni achttienhonderdvierennegentig en den achtentwintigsten Februari achttienhonderd zevenennegentig en aldaar ingeschreven onder de namen Helena Johanna en Theodoor Albertus en een den twaalfden Juli dezes jaars te Speldorf, ingeschreven onder de namen Aleida Johanna, allen kinderen van Johanna van Blockland, welke kinderen zij voor de hunnen erkennen.” Johanna is getrouwd Arnhem 27-07-1898 met Derk Anthonius Rijsmus; geboren Arnhem 25-09-1870, overleden Kerkrade 23-11-1924, zoon van Derk Rijsmus en Helena Johanna Boerboom. Arbeider.

detail huwelijksakte Gerardus Cornelissen van Blokland

 

VI-c Gerardus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 10-12-1844 wijk A no 169, overleden aldaar 10-12-1908 wijk D nr 298, zoon van Albertus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen. Gerardus diende van 13 mei 1864 tot 12 mei 1869 bij de Nationale Militie. Woonde enige tijd met zijn gezin in Sterkrade, waar twee kinderen werden geboren. Het gezin werd per 5 maart 1896 weer ambtshalve ingeschreven op het adres Achter de muur D 329 (nu Walstraat) in Huissen, medio 1900 verhuisde het gezin naar de Langestraat. Koopman (1908).

Gerardus is getrouwd Huissen 29-04-1880 met Anna Maria Derksen; geboren Huissen 21-01-1852, overleden Bemmel 04-01-1937, dochter van Johannes (Jan) Derksen en Margaretha Degen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 18-05-1881, overleden Bemmel 14-11-1936. Landbouwarbeider.
 2. Margaretha Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 25-12-1883 wijk A nr 352. Dienstbode (1909). Margaretha is getrouwd Bemmel 19-08-1909 met Hendrikus Johannes Janssen; geboren Doornenburg 20-02-1880, overleden Utrecht 23-06-1936 (Jansen), zoon van Evert Janssen en Johanna Maria (Anna) Vos.

 3. Anna Maria Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 22-06-1886, overleden Amstenrade 29-08-1976 Huize Elvira, begraven Hoensbroek 02-09-1976. Anna is getrouwd Huissen 15-07-1908 met Hendrikus Antonius Hendriks; geboren Huissen 18-02-1882, overleden Brunssum 24-02-1965 St. Gregoriusziekenhuis, begraven Hoensbroek, zoon van Johannes Theodorus Hendriks en Wilhelmina Diemen. Mandenmaker.

 4. Maria Cornelie (Marie) Cornelius van Blockland; geboren Buschhausen, Sterkrade [Duitsland] 27-02-1892. Marie legde met haar moeder bij het huwelijk een verklaring af over “de identiteit van den vader der bruid wegens naamverschil in de overlegde stukken”. Zij ondertekende de akte met “M.C. Cornelius van Blockland”. Marie is getrouwd Bemmel 27-04-1911 met Wilhelmus Andreas (Willem) Janssen; geboren Doornenburg 22-09-1881, zoon van Evert Janssen en Johanna Maria (Anna) Vos. Was ten tijde van zijn huwelijk steenfabrieksarbeider in Bemmel, hij kon niet schrijven. Willem werd ingeloot voor de lichting van de Nationale Militie van 1901, maar “vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den Militieraad, uithoofde van lichaamsgebreken (No 111 van het Reglement, vastgesteld bij Staatsblad No 151 van 1883) voor den dienst ongeschikt is verklaard”.

 5. Gerhard Cornelissen van Blokland; geboren Sterkrade [Duitsland] rond april 1894, overleden Huissen 21-10-1895 (Gerhard Cornelis van Blokland).


Nog nakijken notariële akten Montfoort M023
* inventaris 1451, folio 34, 08-12-1711: rademaker Jan Willemz van Blokland (erflater, huwelijkspartner), Cornelis Jansen van Blokland (erfgenaam)
* inventaris 1459, folio 53, 08-05-1725: Cornelis Jansz van Blokland (huwelijkspartner, bloedverwant)
* inventaris 1459, folio 326, 13-03-1729: Cornelis Jansz van Blokland (erflater, huwelijkspartner, bloedverwant)
* inventaris 1460, folio 3, 19-03-1730: Cornelis Jansz van Blokland (erflater, huwelijkspartner), Lambertus van Blokland (erfgenaam, bloedverwant, koper), Anna Maria van Blokland (erfgenaam, bloedverwant, koper), Margriet van Blokland (erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant)
* inventaris 1460, folio 31, 13-04-1730: Cornelis Jansz van Blokland, bouwman in Linschoten (huurder)
* inventaris 1455, folio 512, 24-09-1739: Cornelis Jansz van Blokland, bouwman in De Eng (huurder)

 

– – voor het laatst bijgewerkt op 23 januari 2017 – –

1 reactie


 1. //

  Geachte Lezer

  Hierbij een aanvulling van Generatie VI Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland.

  Parenteel van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland
  1 Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland is geboren op 17-08-1836 om 06:00 in Huissen, zoon van Albartus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1836. Jan is overleden vóór 1917 in Mülheim (Dld.), ten hoogste 81 jaar oud.
  Notitie bij Jan: beroep: arbeider
  Jan:
  (1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-07-1863 in Renkum met Reinera Maria Broekhuizen, 27 jaar oud. Reinera is geboren op 16-03-1836 om 10:00 in Doorwerth, dochter van Gijsbertus Broekhuizen en Helena Wolters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1836. Reinera is overleden op 04-01-1866 om 21:00 in Oosterbeek, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1866.
  (2) trouwde, 29 jaar oud, op 14-02-1866 in Heteren met Maria Mijnders, 21 jaar oud.
  Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Bruidegom was weduwnaar van Reinera Anna Maria Broekhuizen.
  Maria is geboren op 30-06-1844 om 11:00 in Heteren, dochter van Jan Mijnders en Geertruida Wennekes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1844. Maria is overleden op 13-04-1917 om 13:00 in Oer, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1917.
  Notitie bij overlijden van Maria: Zij was weduwe van Joannes Cornelissen van Blokland.
  Notitie bij Maria: beroep: arbeidster
  Kinderen van Jan en Reinera:
  1 Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland, geboren op 26-07-1864 in Oosterbeek. Volgt 1.1.
  2 Theodora Helena Cornelissen van Blokland [1.2], geboren op 06-11-1865 om 01:00 in Oosterbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1865. Theodora is overleden op 29-07-1867 om 03:00 in Oosterbeek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1867.
  Kinderen van Jan en Maria:
  3 Johannes (Jan) Cornelissen van Blokland, geboren op 11-12-1866 in Oosterbeek. Volgt 1.3.
  4 Theodora Helena Cornelissen van Blokland [1.4], geboren op 25-05-1869 om 00:30 in Vianen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1869. Theodora is overleden op 29-01-1876 om 03:00 in Oosterbeek, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1876.
  5 Geertruida Cornelissen van Blokland, geboren op 10-02-1872 in Eck en Wiel. Volgt 1.5.
  6 Albertus Cornelissen van Blokland [1.6], geboren op 09-02-1875 om 10:00 in Oosterbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1875. Albertus is overleden.
  7 Theodora Helena Cornelissen van Blokland, geboren op 23-08-1877 in Oosterbeek. Volgt 1.7.
  8 Cornelis Cornelissen van Blokland [1.8], geboren op 11-01-1880 om 23:00 in Oosterbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1880. Cornelis is overleden op 17-07-1880 om 11:00 in Oosterbeek, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1880.
  9 N N Cornelissen van Blokland [1.9], geboren op 20-10-1881 in Oosterbeek. N is overleden om 05:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1881.
  10 Catharina Cornelissen van Blokland [1.10], geboren op 08-09-1882 om 15:00 in Oosterbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1882. Catharina is overleden op 09-09-1882 om 16:00 in Oosterbeek, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1882.
  11 Catharina Helena Cornelissen van Blokland, geboren op 27-05-1884 in Oosterbeek. Volgt 1.11.
  1.1 Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland is geboren op 26-07-1864 om 03:00 in Oosterbeek, zoon van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland (zie 1) en Reinera Maria Broekhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1864. Gijsbertus is overleden op 29-10-1895 om 09:00 in Oosterbeek, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1895.
  Notitie bij Gijsbertus: beroep: metselaar
  Gijsbertus trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1887 in Renkum met Beertje Gerritsen, 27 jaar oud. Beertje is geboren op 25-08-1860 om 04:00 in Putten, dochter van Gerrit Gerritsen en Bietje Wolbeisen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1860. Beertje is overleden op 07-06-1919 om 02:00 in Oosterbeek, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1919.
  Notitie bij overlijden van Beertje: Zij was weduwe van Gijsbertus Cornelissen van Blokland.
  Notitie bij Beertje: beroep: dienstmeid
  Kinderen van Gijsbertus en Beertje:
  1 (Gewettigd) Gerrit Cornelissen van Blokland [1.1.1], geboren op 14-10-1882 om 19:00 in Putten, zoon van Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1882.
  Notitie bij de geboorte van Gerrit: Hij werd bij het huwelijk van zijn moeder gewettigd.
  Gerrit is overleden.
  2 Rezina Maria Cornelissen van Blokland, geboren op 09-10-1887 in Oosterbeek. Volgt 1.1.2.
  3 Jan Cornelissen van Blokland, geboren op 08-01-1889 in Oosterbeek. Volgt 1.1.3.
  4 Berendina Gijsberta Cornelissen van Blokland, geboren op 17-12-1890 in Oosterbeek. Volgt 1.1.4.
  5 Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland, geboren op 02-03-1893 in Oosterbeek. Volgt 1.1.5.
  6 Bietje Johanna Cornelissen van Blokland, geboren op 05-02-1895 in Oosterbeek. Volgt 1.1.6.
  7 Reindert Cornelissen van Blokland, geboren op 10-03-1896 in Oosterbeek. Volgt 1.1.7.
  1.1.2 Rezina Maria Cornelissen van Blokland is geboren op 09-10-1887 om 10:00 in Oosterbeek, dochter van Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland (zie 1.1) en Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1887. Rezina is overleden op 23-06-1920 om 17:30 in Renkum, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1920. Rezina trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1909 in Renkum met Willem Gerritsen, 25 jaar oud. Willem is geboren op 12-12-1883 om 17:00 in Oosterbeek, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Lutje Menting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1883. Willem is overleden. Willem trouwde later op 29-03-1923 in Renkum met Dina Johanna Piepers (geb. 1891).
  Notitie bij Willem: beroep: opperman, hulpmonteur
  1.1.3 Jan Cornelissen van Blokland is geboren op 08-01-1889 om 03:00 in Oosterbeek, dochter van Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland (zie 1.1) en Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1889. Jan is overleden.
  Notitie bij Jan: beroep: uitvoerder
  Jan trouwde, 26 jaar oud, op 29-09-1915 in Arnhem met Maria Hendrika van Hensbergen, 27 jaar oud. Maria is geboren op 15-11-1887 om 15:00 in Oosterbeek, zoon van Frans van Hensbergen en Maria Hendrika Aukes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1887. Maria is overleden.
  Kinderen van Jan en Maria:
  1 Maria Hendrika van Cornelissen van Blokland [1.1.3.1], geboren op 08-07-1921 in ’s Gravenhage. Maria is overleden.
  2 Johanna Berendina van Cornelissen van Blokjland [1.1.3.2], geboren op 07-08-1926 in ’s Gravenhage. Johanna is overleden.
  1.1.4 Berendina Gijsberta Cornelissen van Blokland is geboren op 17-12-1890 om 14:00 in Oosterbeek, dochter van Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland (zie 1.1) en Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1890. Berendina is overleden. Berendina trouwde, 30 jaar oud, op 09-11-1921 in Warmond met Hendrik Gerard Dalhuisen, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-07-1888 om 15:00 in Epe, zoon van Pieter Louis Dalhuisen en Wilhelmina Johanna Berkhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1888. Hendrik is overleden.
  1.1.5 Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland is geboren op 02-03-1893 om 16:00 in Oosterbeek, zoon van Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland (zie 1.1) en Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1893. Gijsbertus is overleden.
  Notitie bij Gijsbertus: beroep: schrijver
  Gijsbertus trouwde, 28 jaar oud, op 21-09-1921 in Rhenen met Gerardina van den Berg, 30 jaar oud. Gerardina is geboren op 12-12-1890 om 20:00 in Rhenen, dochter van Ernst van den Berg en Melia van Elst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1890. Gerardina is overleden.
  1.1.6 Bietje Johanna Cornelissen van Blokland is geboren op 05-02-1895 om 11:30 in Oosterbeek, dochter van Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland (zie 1.1) en Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1895. Bietje is overleden. Bietje trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1919 in Renkum met Geurt Peters, 24 jaar oud. Geurt is geboren op 04-07-1895 om 04:00 in Oosterbeek, zoon van Dirk Peters en Alida Margaretha van Druten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1895. Geurt is overleden.
  Notitie bij Geurt: beroep: bankwerker, smid
  1.1.7 Reindert Cornelissen van Blokland is geboren op 10-03-1896 om 23:30 in Oosterbeek, zoon van Gijsbertus Cornelis Cornelissen van Blokland (zie 1.1) en Beertje Gerritsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1896. Reindert is overleden op 13-05-1953 in Delft, 57 jaar oud.
  Notitie bij Reindert: beroep: electromonteur
  Reindert trouwde, 25 jaar oud, op 01-09-1921 in Ridderkerk met Wilhelmina Adriana Wesdorp, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-05-1893 om 21:30 in Brouwershaven, dochter van Jan Cornelis Wesdorp en Pieternella van der Weel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1893. Wilhelmina is overleden op 25-11-1988 in Delft, 95 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Zij was weduwe van Reindert Cornelissen van Blokland.
  1.3 Johannes (Jan) Cornelissen van Blokland is geboren op 11-12-1866 om 05:00 in Oosterbeek, zoon van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland (zie 1) en Maria Mijnders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1866. Jan is overleden op 07-08-1936 om 18:30 in Gendringen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1936.
  Notitie bij overlijden van Jan: Hij was weduwnaar van Aleida van de Kamp
  Notitie bij Jan: beroep: arbeider
  Jan trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1892 in Renkum met Aleide van de Kamp, 33 jaar oud. Aleide is geboren op 20-09-1858 om 10:00 in Arnhem, dochter van Johannes van de Kamp en Everdina Mechelina Gabriel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1858. Aleide is overleden op 16-03-1929 om 04:00 in Ulft, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1929.
  1.5 Geertruida Cornelissen van Blokland is geboren op 10-02-1872 om 04:00 in Eck en Wiel, dochter van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland (zie 1) en Maria Mijnders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1872. Geertruida is overleden op 22-04-1904 in Mulheim (Dld.), 32 jaar oud. Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 27-08-1898 in Renkum met Jan Willem Janssen, 31 jaar oud. Jan is geboren op 29-07-1867 om 03:00 in Arnhem, zoon van Jan Janssen en Anna Stroo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1867. Jan is overleden op 22-03-1920 om 12:30 in Ulft, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1920.
  Notitie bij overlijden van Jan: Hij was weduwnaar van Geertruida Cornelissen van Blokland.
  Notitie bij Jan: beroep: fabrieksarbeider
  Kind van Geertruida en Jan:
  1 Maria Johanna Catharina Janssen, geboren op 24-02-1894 in Oosterbeek. Volgt 1.5.1.
  1.5.1 Maria Johanna Catharina Janssen is geboren op 24-02-1894 om 01:00 in Oosterbeek, dochter van Geertruida Cornelissen van Blokland (zie 1.5), gewettigde dochter van Jan Willem Janssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1894. Maria is overleden op 04-10-1953 om 00:30 in Wisch, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1953.
  Notitie bij overlijden van Maria: Zij was weduwe van Willem schouten.
  Maria trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1917 in Gendringen met Willem Schouten, 45 jaar oud. Willem is geboren op 10-05-1872 om 02:00 in Hoog en Laag Zwaagdijk, zoon van Jan Schouten en Trijntje Schagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1872. Willem is overleden op 12-12-1941 om 04:00 in Gendringen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1941.
  Notitie bij Willem: beroep: tuinman, groentehandelaar
  1.7 Theodora Helena Cornelissen van Blokland is geboren op 23-08-1877 om 12:00 in Oosterbeek, dochter van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland (zie 1) en Maria Mijnders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1877. Theodora is overleden op 11-01-1911 om 03:00 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1911. Theodora trouwde, 26 jaar oud, op 01-10-1903 in Renkum met Cornelis Bernardus Rademaker, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 04-11-1877 om 18:30 in Arnhem, zoon van Gerardus Johannes Rademaker en Margaretha Anna Nijman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1877. Cornelis is overleden op 24-05-1943 om 13:30 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1943.
  Notitie bij overlijden van Cornelis: echtgenoot van Anna Maria van Hoorn.
  daarvoor gescheiden echtgenoot van Maria Johanna Francisca Jansen.
  daarvoor weduwnaar van Theodora Helena Cornelissen van Blokland.
  Cornelis trouwde later op 08-11-1911 in Arnhem met Maria Johanna Francisca Jansen (1879-1928). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 30-10-1913 in Arnhem. Cornelis trouwde later omstreeks 1914 met Anna Maria van Hoorn (1887-1950).
  Notitie bij Cornelis: beroep: fabrieksarbeider
  1.11 Catharina Helena Cornelissen van Blokland is geboren op 27-05-1884 om 16:00 in Oosterbeek, dochter van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland (zie 1) en Maria Mijnders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1884. Catharina is overleden op 20-09-1941 om 14:00 in Gendringen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1941. Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 22-07-1911 in Mülheim (Dld.) met Jan Verbrügge, 30 jaar oud. Jan is geboren op 26-02-1881 om 08:00 in Oosterbeek, zoon van Abraham Verbrügge en Willemientje Aalbers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1881. Jan is overleden op 25-08-1949 om 10:00 in Gendringen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1949. Hij is begraven op 29-08-1949 in Ulft.
  Notitie bij overlijden van Jan: Hij was weduwnaar van Catharina Helena Cornelissen van Blokland.

  M.vr.gr. M.Muller

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *