Genealogie van de familie Gruppelaar

De oudste generaties van deze familie woonden in het Groningse Vlagtwedde. Balster Jans Meijer (generatie III) trok naar de Veenkoloniën. Een deel van zijn nazaten voert als familienaam de naam Balsters, maar zijn kleinzoon Sjoerd Pieters noemde zich Gruppelaar.

Handtekening Sjoerd Pieters Gruppelaar (1753-1831)

In die tijd werkten de familieleden vooral op het land, mogelijk hebben ze daar ook de naam Gruppelaar aan ontleend. Een ‘gruppe’ (ook grup of gruppel) is een greppel, zoals die werden gegraven voor afwatering van de akkers. Latere generaties kozen voor het ruime sop en werden schipper. Dat dit gevaarlijke situaties met zich meebracht, blijkt wel uit de verhalen van onder anderen Sjoerd Pieters Gruppelaar (1819-1909), die door de Britse regering werd beloond voor zijn hulp bij een reddingsactie, en van diens zoon Oetse Gruppelaar (1851-1908), die verdronk toen men hem probeerde te redden, zie De familie Gruppelaar en de zeevaart.


Generatie I

I Balsthar Hindricks; overleden Veele? na 1682.

Balsthar is getrouwd (1) met N.N.

Balsthar is getrouwd 1654 (2) met Tamcke Hindricks; overleden Veele 16-10-1696, dochter van Hindrick en Alke Hindricks.

Huwelijkscontract met Tamcke opgemaakt Beerta 03-10-1654, met aan bruidegoms zijde Jacob Hindricks en Cornellis Harckens. Aan bruids zijde moeder Alke Hindricks, broers Hindrick en Roelef Hindricks, zwager Meinert Jansen en zuster Griete Hindricks. Getuigen: Cornellis Harckens en Mensse Hillebrants.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hindrick Balzars; overleden na 1654

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Balzars; geboren 1655/1660, volgt onder II.

 2. Alcke Balzars; overleden Vlagtwedde 25-06-1698. Alcke was gehuwd (1) met Hindrick Boeijnck; overleden voor maart 1686. Alcke is getrouwd Vlagtwedde 21-03-1686 (2) met Harm Sanders; overleden Vlagtwedde 08-12-1724.

Generatie II

II Jan Balzars; geboren 1655/1660, overleden Veele 28-02-1695.

Jan is getrouwd Vlagtwedde 11-03-1683 (1) met Gepke Harms; uit Hoorn.

Jan is getrouwd ca. 1686 (2) met Griete Geerts.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Balster Jans Meijer; gedoopt Vlagtwedde 08-01-1688 (als Balzer Hindricks), volgt onder III.
 2. Hindrick Jan Balsters; geboren Veele ca. 1690, overleden aldaar ca. 1760, kerkvoogd. Hindrick is getrouwd Vlagtwedde 09-12-1714 met Albertien Aijsingh; geboren Ellersinghuizen, gedoopt Vlagtwedde 01-10-1693, dochter van Claas Hindricks Stroeding en Swaencke Berents Aijsingh.
 3. Tamcke Jans; gedoopt Vlagtwedde 30-08-1695.

 4. Grietje Jans; gedoopt Vlagtwedde 30-08-1695.

Generatie III

III Balster Jans Meijer; gedoopt Vlagtwedde 08-01-1688 (als Balzer Hindricks), overleden na feb. 1748.

Balster is in ondertrouw gegaan Sappemeer 15-01-1713 en getrouwd aldaar 12-02-1713 met Grietjen Swiers; geboren Kalkwijk, gedoopt Hoogezand 07-12-1687, dochter van Swier Swiers en Gepke Claessen.

Balster en zijn vrouw vertrokken in 1716 van Sappemeer naar Tripscompagnie. Zij werden 10 juni 1716 lidmaat te Zuidbroek. Tussen 1725 en 1729 verhuisde het gezin naar Borgercompagnie (onder Zuidbroek). In 1748 was Balster getuige bij het huwelijkscontract van dochter Gepke.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Balsters; gedoopt Sappemeer 01-04-1714 (naam en geslacht worden in het doopboek niet vermeld, alleen: “Balster Jans en Grietien Swiers kind”). Jan is in ondertrouw gegaan Veendam 03-02-1737 en getrouwd Zuidbroek met Geeske Jans; uit Borgercompagnie, Veendam.
 2. Zwier Balsters; gedoopt Sappemeer 05-04-1716. Zwier is getrouwd Hoogezand 05-11-1741 met Trijntje Rientjes; gedoopt Hoogezand 27-01-1715, dochter van Rintjen Hindriks en Heijltjen Melles.
 3. Klaas Balsters; geboren Tripscompagnie 31-07-1719, gedoopt Zuidbroek 06-08-1719. Klaas en Jantje zijn in 1749 getuige bij het huwelijkscontract van haar broer Claas Jans Meijer en Jantje Jans (V mm 20-05-1749). Klaas is getrouwd Veendam 11-02-1748 met Jantje Jans Meijer; gedoopt Veendam 11-05-1727, dochter van Jan Jans Meijer en Klaaske Jans.
 4. Gepke Balsters; geboren Tripscompagnie, gedoopt Zuidbroek 25-10-1722. Gepke is getrouwd Hoogezand 18-02-1748, met Berent Swiers; gedoopt Hoogezand 29-05-1712, zoon van Swier Berents en Renske Hindriks. Berent is eerder getrouwd Hoogezand 22-01-1741 met Hindrikje Ottens, afkomstig uit Kiel-Compagnie, overleden 1741/1748. Huwelijkscontract opgemaakt Veendam 12-02-1748 V ll. Getuigen aan bruids zijde: vader Balster Jans, “zijnde zulkes mede bewilligd van Grietje Swiers, de moeder van de bruidegom (!) volgens getuigenisse van de aanwezende” en broers Klaas Balsters en Pieter Balsters. Aan bruidegoms zijde: Otto Reinders, als grootvader en voormond van de minderjarige voorkinderen van de bruidegom, en Otto Jacobs (x Stijntje Swiers) als zwager van de bruidegom en voogd over de kinderen.
 5. Pieter Balsters; geboren Tripscompagnie 16-01-1725, gedoopt Zuidbroek 21-01-1725 (als Peter), volgt onder IV.

 6. Geert Balsters; geboren Borgercompagnie 18-11-1729, gedoopt Zuidbroek 20-11-1729. Geert is in ondertrouw gegaan Veendam 29-09-1754 met Aaltje Klasen; uit Borgercompagnie, Zuidbroek.

Generatie IV

IV Pieter Balsters; geboren Tripscompagnie 16-01-1725, gedoopt Zuidbroek 21-01-1725 (als Peter).

Pieter is getrouwd Veendam 04-1749 met Aaltje Sjoerds, geboren Borgercompagnie, Veendam, gedoopt Veendam 10-01-1723 (Aaltjen), dochter van Sjoerd Feddes en Aafke Hindriks. Zij is waarschijnlijk overleden in Veendam in juli 1785 als ‘de Vrou van Dikke Pieter Balsters’ of in oktober 1806 als de ‘Wed: van Pieter Balsters’.

Uit dit huwelijk:

 1. Balster Pieters; gedoopt Veendam 19-03-1750. Balster is in ondertrouw gegaan Veendam 30-12-1770 (1) met Lammigjen Mennes; gedoopt Veendam 26-04-1744, dochter van Menne Pieters en Jantje Jans. Balster is waarschijnlijk in ondertrouw gegaan Veendam 16-05-1784 (2) met Trijntjen Andries.
 2. Sjoerd Pieters Gruppelaar; gedoopt Veendam 28-10-1753, volgt onder V.
 3. Grietje Pieters; gedoopt Veendam 07-11-1756.
 4. Klaas Pieters; gedoopt Veendam 25-05-1760.

 5. Aafjen Pieters; gedoopt Veendam 22-09-1765.

Generatie V

V Sjoerd Pieters Gruppelaar; gedoopt Veendam 28-10-1753, overleden Zuidwending, Veendam 15-10-1831.

Sjoerd is in ondertrouw gegaan Veendam 11-06-1775 met Fennechien Jacobs Negen; gedoopt Veendam 20-03-1757, overleden Zuidwending, Veendam 30-03-1847, dochter van Jacob Hindriks en Annigjen Berniers.

Sjoerd was arbeider in Zuidwending. Hij wisselde nogal eens met de ondertekening van diverse akten: Sjoert P. Gruppelaar (nov 1815), Sjoert Pieters Gruppelaar (nov 1815 en aug 1819), S.P. Gruppelaar (nov 1819), Sjoerd P. Gruppelaar (1821).

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 11-08-1776, overleden Stadskanaal 01-04-1869. Aaltje is in ondertrouw gegaan Veendam 21-12-1800 met Jacob Pieters Roosjen ook genaamd Roossien; gedoopt Veendam 19-02-1775, overleden voor 1869, zoon van Pieter Fransen Roosjen en Marchien Jans
 2. Jakob Sjoerds; gedoopt Veendam 24-04-1779.
 3. Annigjen Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 28-07-1782, overleden aldaar 10-07-1851. Annigjen is in ondertrouw gegaan Veendam 08-02-1807 met Harm Andries Mengeltje; gedoopt Wildervank 06-12-1778, overleden aldaar 29-01-1868, zoon van Andries Daniels en Fennigje Harms.
 4. Jakob Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 18-09-1785, volgt onder VI-a.
 5. Pieter Sjoerds; gedoopt Veendam 01-06-1788, overleden v1792.
 6. Pietertje Sjoerds Gruppelaar; geboren Veendam Zuidwending, gedoopt aldaar 06-12-1789, overleden Zuidwending, Veendam 26-11-1872. Dienstmeid te Woldendorp (1815). Pietertje is getrouwd Termunten 18-11-1815 met Jan Pieters Plinsinga, ook genaamd Splintinga en Splinzinga; geboren Woldendorp 05-02-1797, overleden Veendam 08-09-1852, zoon van Pieter Rigtes en Fenje Jans, boerenknecht. Tekende de huwelijksakte als “Splinsenga”.
 7. Pieter Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 11-11-1792, volgt onder VI-b.
 8. Hindrikjen Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 14-02-1796, overleden Nieuwe Pekela 05-01-1871. Arbeidster in Zuidwending (1821). Hindrikjen is getrouwd Veendam 26-05-1821 met Pieter Pieters de Vrieze, ook genaamd de Vries; gedoopt Oude Pekela 19-04-1793, overleden Nieuwe Pekela 28-12-1862, zoon van Pieter Harms de Vrieze en Elijzabeth Koenes. Arbeider in Zuidwending (1821).

 9. Klaas Sjoerds; gedoopt Veendam 30-12-1798.

Generatie VI

VI-a Jakob Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 18-09-1785, overleden Zuidwending, Veendam 05-11-1848.

Jakob is getrouwd Veendam 13-11-1815 met Feike Ottes Hekman; geboren Ommelanderwijk, Veendam 24-02-1788 *, overleden Zuidwending, Veendam 11-11-1848, dochter van Otto Kristiaans Hekman en Tjaakje Harms.

Uit dit huwelijk:

 1. Fennechien Jacobs Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 19-08-1817, overleden aldaar 07-01-1847. Fennechien is getrouwd Veendam 21-02-1842 met Christiaan Jacobs Stuut, ook genaamd Stuit; geboren Nieuwe Pekela 29-11-1814, overleden Veendam 18-05-1845, zoon van Jacob Roelfs Stuit en Trientje Hindriks Nieting.
 2. Otto Jacobs Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 03-11-1819 h 1026, volgt onder VII-a.
 3. Sjoert Jacobs Gruppelaar; geboren Veendam 27-08-1823, volgt onder VII-b.
 4. Harm Jacobs Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 14-09-1827 h 1026.

 5. Pieter Jacobs Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 09-11-1830 h 1002, volgt onder VII-c.

VI-b Pieter Sjoerds Gruppelaar; gedoopt Veendam 11-11-1792, overleden aldaar 07-01-1876. Zeeman (1819, 1821, 1827, 1831). Schipper op de tjalk Nijssina (1838, 1841)

Pieter is getrouwd Veendam 02-08-1819 met Niessien Jacobs Boiten; geboren 15-02-1795, overleden Veendam 21-05-1865, dochter van Jacob Jacobs Boiten en Hindrikje Cornelis van Driesten

Uit dit huwelijk:

 1. Sjoerd Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 16-11-1819 Oosterdiep 262, volgt onder VII-d.
 2. Hindrikje Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 14-11-1821 Oosterdiep 208 “in de kamer aan het huis”, overleden Stadskanaal, Wildervank 22-07-1892. Hindrikje is getrouwd Veendam 20-12-1846 met Harmannus Geerts Olthoff ook genaamd Olthof, geboren Wildervank 05-03-1818, overleden Stadskanaal, Wildervank 23-08-1898, zoon van Geert Harms Olthof(f) en Jetske Harkes Dekker. Blokmaker.
 3. Jacob Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 21-10-1824, volgt onder VII-e.
 4. Kornelis Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 27-09-1827 Oosterdiep 260.

 5. Jan Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 21-01-1831 Oosterdiep 260, volgt onder VII-f.

Generatie VII

VII-a Otto Jacobs Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 03-11-1819 h 1026, overleden Ommelanderwijk, Veendam 13-11-1848.

Otto is getrouwd Veendam 10-04-1843 met Klaasjen Harms Smit; geboren Veendam 31-10-1816 (Klaassien), overleden Ommelanderwijk, Veendam 17-11-1848, dochter van Harm Jans Smit en Anna Jans Franssens

Uit dit huwelijk:

 1. Harm Gruppelaar; geboren Ommelanderwijk, Veendam 13-06-1843, overleden aldaar 19-08-1846.
 2. Feika Gruppelaar; geboren Ommelanderwijk, Veendam 10-10-1845, overleden aldaar 17-05-1846.

 3. Harm Gruppelaar; geboren Ommelanderwijk, Veendam 28-05-1847.

VII-b Sjoert Jacobs Gruppelaar; geboren Veendam 27-08-1823, overleden Zuidwending, Veendam 16-12-1882.

Sjoert is getrouwd Veendam 12-01-1849 (1) met Elsien Wessels Doddema; geboren Zuidbroek 12-12-1823, overleden Veendam 21-10-1849 in het kraambed, dochter van Wessel Roelfs Doddema en Aaltje Hindriks Woltjer

Sjoert is getrouwd Veendam 07-01-1853 (2) met Zwaantje Jans Pomper; geboren Veendam 19-07-1827, overleden Nieuwe Pekela 03-04-1891, dochter van Jan Jans Pomper en Grietje Jezayas Schoonbeek.

Sjoert was kapitein van de tjalk Zwaantina, waarmee hij in 1855 schipbreuk leed (zie De familie Gruppelaar en de zeevaart), later schipper op het kofschip Zwaantina, dat in 1868 werd verkocht.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elsien Gruppelaar; geboren Veendam 21-10-1849, overleden Kleinemeer, Sappemeer 02-02-1883. Elsien is getrouwd Veendam 08-02-1873 met Willem Lever; geboren Veendam 17-09-1848, zoon van Hindrik Jans Lever en Geertje Geerts Pik. Schipper. Willem is later getrouwd Wildervank 30-10-1886 met Elisabeth Hoevens, geboren Sappemeer.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jakob Gruppelaar; geboren Veendam 20-10-1853, volgt onder VIII-a.
 2. Grietje Gruppelaar; geboren Veendam 10-08-1855, overleden Borger 02-06-1929, naaister. Grietje is getrouwd Veendam 25-10-1884 met Willem Landlust; geboren Muntendam 03-05-1857, overleden Nieuw Buinen 01-11-1943, zoon van Geert Landlust en Trijntje Jans Blaauw
 3. Jan Gruppelaar; geboren Veendam 21-12-1856.
 4. Feika Gruppelaar; geboren Veendam 08-01-1859, overleden Nieuw-Weerdinge 16-03-1944. Feika is getrouwd Nieuwe Pekela 21-07-1888 met Arend Koning; geboren Nieuwe Pekela 02-03-1861, overleden 20-01-1937, zoon van Harm Koning en Elisabeth Vlaskamp
 5. Doodgeboren kind; geboren Zuidwending, Veendam 24-10-1860.
 6. Doodgeboren kind; geboren Zuidwending, Veendam 20-09-1861.
 7. Johannes Gruppelaar; geboren Veendam 30-08-1862, volgt onder VIII-b.
 8. Otto Gruppelaar; geboren Veendam 05-11-1864, volgt onder VIII-c.

 9. Zwaantje Gruppelaar; geboren Veendam 21-03-1869, overleden Nieuwe Pekela 22-05-1937. Zwaantje is getrouwd Nieuwe Pekela 30-05-1895 met Derk Fleurke; geboren Oude Pekela 26-01-1872, overleden Nieuwe Pekela 06-09-1923, zoon van Harm Fleurke en Hillechien Tonkens. Pottenbakker.

VII-c Pieter Jacobs Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 09-11-1830 h 1002, overleden aldaar 22-10-1885.

Pieter is getrouwd Veendam 05-12-1857 met Fennechien Panman; geboren Veendam 08-11-1831, overleden Leeuwarden 02-01-1905, dochter van Jan Wichers Panman en Annechien Hindriks Pijnning

Uit dit huwelijk:

 1. Feika Gruppelaar; geboren Veendam 26-05-1858, overleden aldaar 17-06-1858.
 2. Annechien Gruppelaar; geboren Veendam 02-06-1859, overleden Arnhem 29-07-1934. Annechien is getrouwd Veendam 04-06-1887 met Roelf Prummel; geboren Veendam 07-01-1861, overleden nov. 1929 ?, zoon van Hindrik Jans Prummel en Iepke Jans Vegter. Letterzetter.
 3. Jan Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 07-08-1861, overleden aldaar 17-08-1861.
 4. Feika Gruppelaar; geboren Zuidwending, Veendam 07-08-1861, overleden aldaar 24-08-1861.
 5. Feika Gruppelaar; geboren Veendam 02-07-1863, overleden 11-01-1947. Feika is getrouwd 19-05-1888 met Daniël Kotter, geboren Veendam 19-03-1842, overleden Ter Apelkanaal 03-01-1917, zoon van Hindrik Daniels Kotter en Reina Everts Hoveling.

 6. Pieter Gruppelaar; geboren Veendam 01-09-1866, volgt onder VIII-d.

VII-d Sjoerd Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 16-11-1819 Oosterdiep 262, overleden aldaar 13-10-1909. Kapitein op het schoener-kofschip Hillechiena. Hij kreeg voor zijn hulp bij een reddingsactie van de Britse regering een medaille, zie De familie Gruppelaar en de zeevaart. Later concierge (1890, 1909).

Sjoerd is getrouwd Veendam 19-07-1844 met Hillechien Geerts Bakker; geboren Groningen 08-11-1823, overleden aldaar 08-01-1917, dochter van Geert Bakker en Zwaantje Weening

Uit dit huwelijk:

 1. Nijssiena Gruppelaar; geboren Groningen 27-10-1844, volgt onder VIII-e.
 2. Geert Gruppelaar; geboren Groningen 23-08-1846.
 3. Pieter Gruppelaar; geboren Veendam 21-07-1848, volgt onder VIII-f.
 4. Oetse Gruppelaar; geboren Veendam 18-03-1851, volgt onder VIII-g.
 5. Zwaantje Gruppelaar; geboren Veendam 20-03-1853, overleden Amsterdam 08-03-1949. Zwaantje is getrouwd Veendam 16-02-1876 met Albert Reussien; geboren Westerdiep, Veendam 28-08-1846, overleden Amsterdam 31-05-1900, zoon van Okke Hindriks Reussien en Nijsien Alberts Lukkien. Zeeman.
 6. Hindrikje Gruppelaar; geboren Veendam 03-07-1855, overleden Groningen 23-03-1922. Hindrikje is getrouwd Veendam 30-12-1880 met Willem Hendrik van Diggelen; geboren Smilde 11-11-1854, overleden Groningen 24-12-1917, zoon van Johan Hendrik van Diggelen en Jantje Willems Heidema. Schipper, opperman.
 7. Cornelis Gruppelaar; geboren Veendam 30-08-1857, commies. Cornelis is getrouwd Winschoten 03-11-1887 met Sieka Lutgerdina de Groot; geboren Winschoten 01-08-1863, overleden aldaar 06-02-1940, dochter van Nicolaas de Groot en Martha Fennema. Sieka was later gehuwd met Joannes Lambertus Gubbels; geboren Thorn ca. 1858, overleden Winschoten 21-09-1941.
 8. Sjoert Gruppelaar; geboren Veendam 07-03-1860, volgt onder VIII-h.
 9. Jan Gruppelaar; geboren Veendam 14-02-1862, volgt onder VIII-i.
 10. Jakob Gruppelaar; geboren Veendam 15-03-1864, overleden aldaar 10-05-1864.

 11. Harmannus Gruppelaar; geboren Veendam 12-08-1866, overleden Wasserkopf, Riga [Letland] 07-11-1867.

VII-e Jacob Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 21-10-1824, overleden Zwolle 20-05-1858.Bij overlijden gezagvoerder op het kofschip Stad Goor

Jacob is getrouwd Veendam 31-12-1846 met Johanna van Laar; geboren Zwolle ca. 1825, dochter van Gerhardus van Laar en Alijda van Sloten. Johanna is later getrouwd Zwolle 12-05-1864 met Hendrik Willemsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Sjoerdt Gruppelaar; geboren Zwolle 05-02-1855, volgt onder VIII-j.

VII-f Jan Pieters Gruppelaar; geboren Veendam 21-01-1831 Oosterdiep 260, overleden 26-11-1864 aan boord op het Jutse rif.

Jan is getrouwd Veendam 17-12-1857 met Christine Philipine Wichmann; geboren Rusoer, Noorwegen ca. 1829, overleden Veendam 01-09-1882, dochter van Johan Joachim Wichmann en Maren Rusmusdatter. Christine is later getrouwd Veendam 24-09-1880 met Lucas Puister; geboren Veendam 04-06-1825, zoon van Hindrik Jans Puister en Fennechien Lucas Roelfsema, vader in weeshuis. Lucas is later getrouwd Veendam 18-05-1883 met Jantje Tent; huishoudster.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gruppelaar; geboren Veendam 13-08-1859, volgt onder VIII-k.

 2. Jakob Gruppelaar; geboren Veendam 13-01-1862.

Generatie VIII

VIII-a Jakob Gruppelaar; geboren Veendam 20-10-1853, overleden Rotterdam 13-09-1904, handelsagent en conducteur.

Jakob is getrouwd Nieuwe Pekela 04-12-1879 met Marchiena Nieboer; geboren Oude Pekela 09-12-1856, overleden Rotterdam 21-04-1909, dochter van Harm Nieboer en Martha van Wijk

Uit dit huwelijk:

 1. Zwaantina Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 07-05-1880, overleden Rotterdam 27-07-1948. Zwaantina is getrouwd Rotterdam 18-04-1906 met Coenraad Albers; geboren Rotterdam 29-10-1878, overleden na 1948, zoon van Machiel Albers en Pieternella van Dusseldorp.
 2. Doodgeboren kind; geboren Stadskanaal 12-10-1882.
 3. Harm Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 07-08-1884, volgt onder IX-a.
 4. Sjoert Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 15-04-1887, overleden voor 1975, Sjoert is getrouwd Rotterdam 10-05-1911 met Jannigje Johanna van Wingerden; geboren Ridderkerk ca. 1888, overleden Rhoon 21-05-1975, dochter van Pieter van Wingerden en Rookje de Beer
 5. Martha Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 04-01-1890. Martha is getrouwd Rotterdam 12-06-1912 met Hendrik Pietersma; geboren Overschie 12-07-1886, zoon van Folkert Pietersma en Maaike Bode.
 6. Jakob Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 21-07-1892. Jakob is getrouwd Rotterdam 26-04-1916 met Levina Tannetje van Prooijen; geboren Rotterdam 07-08-1893, dochter van Abraham van Prooijen en Antje de Graaf.

 7. Marchiena Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 05-05-1899. Marchiena is getrouwd Rotterdam 07-12-1921 met Hubrecht de Heer; geboren Papendrecht ca. 1883, zoon van Willem de Heer en Pieternella Marrigje Essebagger.

VIII-b Johannes Gruppelaar; geboren Veendam 30-08-1862, overleden Groningen 17-12-1921, arbeider.

Johannes is getrouwd Nieuwe Pekela 21-05-1892 (1) met Roelfien Buringa; geboren Sappemeer 27-09-1865, overleden Nieuwe Pekela 16-01-1901, dochter van Albert Buringa en Gerritdina Holthuis.

Johannes is getrouwd Nieuwe Pekela 18-03-1902 (2) met Annechien Venema; geboren Meeden 27-11-1853, overleden Nieuwe Pekela 01-07-1902, dochter van Jan Egges Venema en Tijtje Derks Bosscher.

Johannes is getrouwd Nieuwe Pekela 06-09-1903 (3) met Stientje Pottjegort; geboren Wildervank 13-04-1871, overleden Zuidlaren 01-11-1952, dochter van Geert Pottjegort en Louke ten Cate. Huishoudster. Gescheiden van Jan Peters.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Doodgeboren kind, geboren Veendam 19-07-1892.
 2. Sjoert Gruppelaar; geboren Veendam 06-03-1894, overleden Nieuw Buinen 25-07-1912, arbeider.
 3. Alberdina Gruppelaar; geboren Veendam 15-06-1896, overleden 07-07-1983, begraven Stadskanaal, Brugstraat. Alberdina is getrouwd Gasselte 10-05-1919 met Nanno Jakob Brandsema; geboren Stadskanaal, gem. Onstwedde 11-10-1891, overleden 25-01-1969, begraven Stadskanaal, Brugstraat, zoon van Brandtje Brandsema en Nantina Riensema. Glasblazer.

 4. Johannes Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 21-07-1899, Fabrieksarbeider. Johannes is getrouwd Doorwerth 10-03-1922 met (en gescheiden Arnhem 25-03-1948 van) Jantje Niks; geboren Onstwedde 16-08-1899, dochter van Andries Niks en Freerktje Bilder.

VIII-c Otto Gruppelaar; geboren Veendam 05-11-1864, overleden Valthermond 29-08-1947, arbeider en landbouwer.

Otto is getrouwd Nieuwe Pekela 21-05-1892 met Bareldina Orsel; geboren 03-06-1869, overleden na 1947, dochter van Bareld Orsel en Geertje Kruger.

Uit dit huwelijk:

 1. Zwaantje Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 03-04-1893, overleden na 1971. Zwaantje is getrouwd Odoorn 10-07-1920 met Harm Super; geboren Valthermond 28-11-1894, overleden voor 1971, zoon van Evert Harm Super en Grietje Lowes.
 2. Geertje Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 26-06-1894, oveleden na 1971. Geertje is getrouwd Odoorn 01-09-1917 met Meindert Roelf Halmingh; geboren Nieuwe Pekela 01-05-1893, overleden Groningen 19-04-1924, zoon van Jan Halmingh en Kornelia Boswijk. Arbeider.
 3. Sjoert Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 26-08-1896, overleden Hengelo 24-12-1966. Sjoert is getrouwd Odoorn 28-08-1923 met Grietje Middel; geboren Valthermond 30-03-1901, overleden na 1971, dochter van Roelof Middel en Frouwkje Stam.
 4. Afie Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 10-04-1898, overleden na 1971. Afie is getrouwd Odoorn 28-02-1923 met Jakob Roelf Giezen; geboren Valthermond 18-01-1898, overleden Stadskanaal, Refaja ziekenhuis 10-11-1971, zoon van Roelf Giezen en Catharina Zijlma. Bakker.
 5. Bareld Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 03-09-1900, volgt onder IX-b.

 6. ? Grietje Gruppelaar; geboren 30-12-1907, overleden 17-01-1993, begraven Zuidbroek, Vredehof. Grietje is getrouwd met Eppo Ruzius; geboren Zuidbroek 26-05-1908, overleden 06-11-1995, begraven Zuidbroek, Vredehof, zoon van Arend Ruzius en Jelktje van Dijk.

VIII-d Pieter Gruppelaar; geboren Veendam 01-09-1866, overleden 07-10-1949.

Pieter is getrouwd Wildervank 23-05-1891 met Willemtje Knigge; geboren Wildervank 27-11-1867, overleden 13-01-1944, dochter van Pieter Geerts Knigge en Aaltje Hendriks Withaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gruppelaar; geboren Wildervank 07-08-1891, overleden Groningen 31-10-1946, arbeider en werkbaas. Pieter is getrouwd Wildervank 20-05-1916 met Trijntje Bos; geboren Veendam 05-03-1895, overleden Wildervank 01-02-1974, dochter van Kasper Bos en Jantje Kamphuis.
 2. Aaltje Gruppelaar; geboren Wildervank 16-01-1895, overleden Veendam 07-12-1988. Aaltje is getrouwd Wildervank 24-06-1916 met Harm Tor; geboren Sappemeer 13-01-1893, overleden 10-08-1971, zoon van Aaldrik Tor en Geertje van Bruggen. Koperslager.
 3. Roelf Daniël Gruppelaar; geboren Wildervank 28-09-1898, arbeider houtzagerij. Roelf is getrouwd Veendam 15-05-1925 met Zwaantje Kuntkes; geboren Veendam 07-04-1902, dochter van Tonnis Kuntkes en Lammechien Nieland

 4. Geert Stoffer Gruppelaar (R.O.N.); geboren Wildervank 13-04-1907, overleden Veendam 08-11-1993, gecremeerd Winschoten 12-11-1993. Trad in 1929 als boekhouder in dienst bij strokartonfabriek Ceres in Oude Pekela, waar hij 1939 directeur werd. Benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau (1969). Hij werd in 1972 opgevolgd door zoon Piet. Geert is getrouwd Veendam 09-05-1934 met Fennechina (Fenny) Hartman; geboren Veendam ca. 1911, overleden Oude Pekela 04-04-1982, dochter van Jakob Hartman en Lammechien Bennenga

VIII-e Nijssiena Gruppelaar; geboren Groningen 27-10-1844.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Niessina Gruppelaar; geboren Veendam 20-10-1862, overleden Oosterdiep, Veendam 24-11-1862.

VIII-f Pieter Gruppelaar; geboren Veendam 21-07-1848, overleden Rheden 22-07-1933, stuurman en werkman.

Pieter is getrouwd Wildervank 17-09-1879 (1) met Gepka Leeuwes; geboren Wildervank 20-10-1842, overleden voor 1888, dochter van Simon Jans Leeuwes en Grietje Willems Stuit.

Pieter is getrouwd Amsterdam 06-06-1888 (2) met Angenieta Smit; geboren Wildervank 18-03-1853, overleden Dieren 23-01-1934, dochter van Albertus Roelfs Smit en Grietje Hendriks Schreuder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Sjoert Gruppelaar; geboren Wildervank 03-11-1879.

 2. Hillechiena Margaretha Gruppelaar; geboren Wildervank 05-09-1882.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Albertus Gerardus Gruppelaar; geboren Amsterdam 24-10-1889, overleden aldaar 18-06-1971, begraven Amsterdam, De Nieuwe Ooster 22-06-1971, machinist. Albertus is getrouwd Edam 22-05-1913 (1) met Neeltje van Rie, geboren Edam 02-10-1889,overleden Amsterdam 27-08-1955, dochter van Daniël Helbert van Rie en Maartje Mundel. Albertus is getrouwd Amsterdam 22-03-1963 (2) met Jansje Bakker, geboren Vlaardingen 23-09-1892.

VIII-g Oetse Gruppelaar; geboren Veendam 18-03-1851, verdronken 08-11-1908.

Oetse is getrouwd Wildervank 27-12-1877 met Geessien Pronk; geboren Wildervank 29-01-1843, overleden aldaar 24-07-1925, dochter van Berend Krans Pronk en Jantje Berends Steenge

Oetse was zeeman. Hij was in 1908 werkzaam aan boord van een baggermolen. Toen het schip op drift raakte in de N. Atlantische Oceaan, verdronk hij bij een reddingsactie, zie De familie Gruppelaar en de zeevaart.

Uit dit huwelijk:

  Sjoert Gruppelaar (midden, achter), met zijn collega's van de secretarie.
  Sjoert Gruppelaar (midden, achter), met zijn collega's van de secretarie.

 1. Doodgeboren zoon, geboren Anloo 08-09-1880.

 2. Sjoert Gruppelaar; geboren Annerveenschekanaal, Anloo 08-07-1884, overleden Groningen 27-07-1950, ambtenaar ter secretarie. Sjoert is getrouwd Wildervank 15-12-1910 met Elizabeth Christina van Dijk; geboren Wildervank 28-10-1885, dochter van Luppo van Dijk en Hillechien Sportel

VIII-h Sjoert Gruppelaar; geboren Veendam 07-03-1860, overleden Amsterdam 18-01-1946, tramconducteur en stoombootconducteur.

Sjoert is getrouwd Amsterdam 28-03-1883 (1) met (en gescheiden 01-06-1915 van) Frederika Willemina Nieterink; geboren Veendam 11-02-1846, overleden Bloemendaal 23-01-1924, dochter van Hendrik Nieterink en Niesjen Geerts Lever. Gescheiden van Huibert van Opijnen.

Sjoert is getrouwd Amsterdam 09-08-1916 (2) met Aaltje Dekker; geboren Zwaag 03-05-1871, overleden na jan. 1946, dochter van Klaas Dekker en Marijtje Bouwman. Weduwe van Volkert Mulder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hillechien Gruppelaar; geboren Amsterdam 23-05-1883, overleden aldaar 23-09-1959. Hillechien is getrouwd Amsterdam 19-05-1910 met Christiaan van der Paardt; geboren Amsterdam 26-04-1886, overleden aldaar 25-07-1955, zoon van Gerrit Albertus van der Paardt en Maria Catharina van der Linde. Gasfitter.
 2. Nijsiena Gruppelaar; geboren Amsterdam 23-12-1883, overleden 03-01-1967. Nijsiena is getrouwd Amsterdam 05-04-1906 met Johan Hendrik Barends; geboren Amsterdam 27-11-1880, zoon van David Hendrik Barends en Geertrui Louisa Oolberink. Kleermaker.

 3. Maria Gruppelaar; geboren Amsterdam 21-08-1889. Maria is getrouwd Amsterdam 04-07-1912 met Geert Muis; geboren Amsterdam 04-05-1888, zoon van Geert Muis en Elisabet Slot. Tabaksbewerker.

VIII-i Jan Gruppelaar; geboren Veendam 14-02-1862, overleden Groningen 04-02-1933, begraven Groningen, Esserveld. Zeeman (1893, 1902)

Jan is getrouwd Veendam 09-01-1890 met Wicherdina Marchina Reussien; geboren Veendam 13-08-1861, overleden Groningen 10-06-1943, begraven Groningen, Esserveld, dochter van Hindrik Reussien en Antje Boelen. Modiste.

Uit dit huwelijk:

 1. Sjoerd Gruppelaar; geboren Oosterdiep, Veendam 07-10-1893, overleden voor 1982, Sjoerd is getrouwd Domburg 06-12-1918 met Maria Adriana Minderhoud; geboren Domburg 28-10-1891, overleden Arnhem 12-10-1982, dochter van Jacob Minderhoud en Catharina Bouwens.

 2. Hendrik Gruppelaar; geboren Veendam 02-10-1901, overleden Oosterdiep, Veendam 10-02-1902.

VIII-j Pieter Sjoerdt Gruppelaar; geboren Zwolle 05-02-1855, overleden Bloemendaal 16-07-1908, boekhouder.

Pieter is getrouwd Lochem 20-11-1879 met Gesina Cornelia Schuttevaer; geboren Zwolle ca. 1845, dochter van Jan Willem Schuttevaer en Berendina Jansen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gruppelaar; geboren Lochem ca. 1881. Johanna is getrouwd Bloemendaal 22-03-1900 met Adriaan Willem Christiaan van der Eem; geboren Wassenaar 20-09-1874, zoon van Christiaan Wilhelm van der Eem en Agatha Margaretha de Lange, magazijnmeester.

 2. Jan Willem Gruppelaar; geboren Hilversum 16-10-1884, volgt onder IX-c.

VIII-k Pieter Gruppelaar; geboren Veendam 13-08-1859, adjunct stationsschef in Hengelo (1899-)

Pieter is getrouwd Veendam 12-09-1884 met Maria Nust; geboren Veendam 18-04-1852, dochter van Jan Geerts Nust en Roelfjen Jonker

Uit dit huwelijk:

 1. Christine Philipine Gruppelaar; geboren Zwolle 07-08-1885, overleden Amsterdam 02-08-1958, verpleegster.

 2. Roelfina Jantina Catharina Gruppelaar; geboren Zwolle 21-03-1890, overleden na 1965. Roelfina is getrouwd Zeist 12-08-1915 met Ir. Abraham Booden (O.O.N.); geboren Amsterdam ca. 1892, overleden Scheveningen 18-03-1965, zoon van Jacobus Booden en Anna Eva Eisenberger. Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Generatie IX

IX-a Harm Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 07-08-1884, overleden.

Harm is getrouwd Rotterdam 10-04-1907 met Neeltje van Vliet; geboren Kralingen ca. 1883, overleden, dochter van Leendert van Vliet en Klaasje Dekker.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Gruppelaar; geboren 24-01-1912, overleden Rotterdam 19-09-2001, begraven Rotterdam, Zuiderbegraafplaats. Leendert was gehuwd met Christa Bokhoven.

IX-b Bareld Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 03-09-1900, overleden 30-11-1976, begraven Stadskanaal noord. Landarbeider.

Bareld is getrouwd Wildervank 16-09-1922 met Geertruida Nieweg; geboren Wildervank 23-05-1897, overleden 07-08-1985, begraven Stadskanaal noord, dochter van Harm Nieweg en Aaltje de Grooth. Dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Otto Gruppelaar; geboren Wildervank 25-02-1923, overleden 25-08-1999, begraven Stadskanaal. Otto is getrouwd 23-10-1947 met Hinderkien Hagedoorn; geboren Onstwedde 10-07-1918, overleden 20-04-2008, begraven Stadskanaal, dochter van Hendrik Hagedoorn (1886-1939) en Roelfien Roossien (1892-1976).

 2. Harm Gruppelaar; geboren Onstwedde 07-05-1924, overleden Gasselte 18-12-1988. Harm is getrouwd met Fenna Pater.

IX-c Jan Willem Gruppelaar; geboren Hilversum 16-10-1884, overleden na 1942.

Jan is getrouwd Tholen 18-10-1909 met Henrietta van Schouwen; geboren Oud Vossemeer 15-03-1878, overleden Hengelo 16-06-1942, dochter van Joacim Joseph van Schouwen en Jozina Polderman.

Uit dit huwelijk:

 1. Gesina Cornelia (Ina) Gruppelaar; geboren Amersfoort 12-08-1910, overleden Deventer 08-10-1958, begraven Delden 11-10-1958.

 2. Joacim Joseph Gruppelaar; geboren Amersfoort 24-10-1911, overleden Falaise [Frankrijk] 12-07-1971, ritmeester der cavallerie. Joacim is getrouwd voor 1952 met Maria Hendrika van Dalfsen; geboren Jogjakarta [Indonesië] 27-03-1895, overleden Renkum 16-02-1982. Maria is eerder getrouwd Bandung 07-10-1918 met (en gescheiden 16-01-1931 van) Theodoor Enne Stufkens; geboren Rotterdam 23-01-1885, overleden Padang 23-09-1944, zoon van Jan Stufkens en Simkje de Haan.

– – voor het laatst bijgewerkt op 5 juli 2017 – –

6 Comments


 1. //

  I am the great great granddaughter of Geert Gruppelar born in Groninegen 23 08 1846.I have just found your site and have found it very interesting. Geert married Mary Donovan, from County Cork in Ireland, in Oamaru, New Zealand on 18 12 1875. Geert died in Oamaru on 15 03 1913.
  Geert and Mary had 10 children but only 3 survived their first year. one of these children was my great grandmother Eliza born 06 03 1883 in N.Z. Eliza married Albert Quigley and had one daughter Mary Elizabeth Gruppelaar born 13 12 1902 in Oamaru, N.Z. died 10 08 1974 in Christchurch N.Z. Mary (May) married John Alexander Ramsay (born 22 03 1900 in invercargill, N.Z died 22 12 1967 in Christchurch, N.Z,) on 30 04 1920Mary and John had 7 children and I am the daughter of their 5th child Elizabeth Aileen(02 08 1927- 23 06 2006) Elizabeth married John Mcneil Kerr and they had three girls. (My sisters)


 2. //

  ik ben zelf ook bezig met de stamboom van jonker en ik kom nu in 1620 uit met de naam balzar hindriks en tamcke hindriks ik wou wel eens weten hoe de naam balzar hindriks en jonker bij elkaar horen
  balzar hindriks 1620
  jan balzars 1658
  balster jans meijer 1688
  geerts harms jonker 1729
  claas geerts (claas) balsters 1755
  rutger klasan /klaasjens(rutger/rutgerts) jonker 1801
  jurrien/jurjen jonker 1831
  klaas jonker1868
  berend hedrik(bernard)jonker 1893
  hermannusjohannus(herman) jonker 1918
  bernardus franciscus(ben jonker 1941

  ik wilde graag meer informatie over balzar hindriks en tamcke hindriks want ik ben heel erg benieuwd hoe de naam balzar is ontstaan

  met vriendelijke groeten
  stientje jonker
  mailadres pruimroswinkel@live.nl
  ik hoop op bericht terug


 3. //

  Ik ben de kleindochter van:
  Sjoert Gruppelaar; geboren Nieuwe Pekela 26-08-1896, overleden Hengelo 24-12-1966. Sjoert is getrouwd Odoorn 28-08-1923 met Grietje Middel; geboren Valthermond 30-03-1901, overleden 1985, dochter van Roelof Middel en Frouwkje Stam. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren:
  Otto Gruppelaar geboren te Valthermond 15-04-1924; overleden Valthermond 04-2003. Gehuwd met Lies van Dokkum; gescheiden; daarna getrouwd met Coby …………
  Froukje Gruppelaar geboren te Valthermond 01-08-1927; overleden Hengelo 02-02-2012. Gehuwd met Wim Sparenburg
  Bareldina Gruppelaar geboren te Valthermond 08-01-1930. Gehuwd met Anne Hindriks 16-02-1951.
  Jantina Gruppelaar geboren te Valthermond 17-06-1931. Gehuwd met Joop Kuipers
  Roelof Gruppelaar geboren te Valthermond 29-05-1933; overleden Hengelo 1989. Gehuwd met Gerda Wolters.
  Bartold Gruppelaar geboren te Valthermond 28-01-1937. Gehuwd met Toos Meijers.
  Zwaantje Gruppelaar geboren te Valthermond 25-02-1938. Gehuwd met Ben Nijhuis.


 4. //

  Beste,

  Onderstaande gegevens vind ik op uw webpagina, volgens mij moet het Bouwens zijn en niet Bouwense.
  Uw gegevens met tussen haakjes aanvulling van mij:
  Maria Adriana Minderhoud; geboren Domburg 28-10-1891, overleden Arnhem 12-10-1982, dochter van Jacob Minderhoud (21-11-1857 Domburg) en Catharina Bouwens (06-10-1861 Domburg)

  Graag ontvang ik wat meer informatie over deze Maria Adriana Bouwens bijvoorbeeld een rouwkaart van haar, of waar u gevonden heeft waar en wanneer zij is overleden. Zelf ben ik een nazaat via de familie Bouwens en doe daar ook onderzoek naar.

  Met een vriendelijke groet P. van Oosten


 5. //

  De overlijdensannonce van M.A. Gruppelaar-Minderhoud is in te zien in de Digitale Studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie, via http://www.cbg.nl.


 6. //

  I am the granddaughter of Martha Gruppelaar and Hendrick Pietersma.
  Maria Pietersma Horsfall

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *