Genealogie van de familie Imbos

School in Foxhol ca. 1890
De familie Imbos komt uit Engter, een dorp in Duitsland, even boven Osnabrück. Aan het begin van de negentiende eeuw trokken de broers Fridrik en Harm naar Nederland, waar ze gingen wonen in de gemeente Slochteren.

Gerrit Imbos (1886-1959) trouwde met een meisje uit Foxhol en woonde met zijn gezin aan de Foxholster Hoofdweg. Op de foto hiernaast de voormalige lagere school in Foxhol ca. 1890 aan de Foxholster Hoofdweg.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de gemeente de naam van de Foxholster Hoofdweg in Gerrit Imbosstraat, naar Gerrit Imbos jr. (1921-1943), die in de oorlog was omgebracht.


Generatie I

I Geert Hindriks Imbos; overleden Engter 21-06-1800.

Geert is getrouwd met Margaretha Bruning; overleden Engter 27-03-1800.

Geert was (land-)arbeider in Engter.

Uit dit huwelijk:

 1. Johann Friedrik (Fridrik) Imbos; gedoopt Engter 15-10-1788, volgt onder II-a.

 2. Johann Hermann (Harm) Imbos; gedoopt Engter 21-12-1790, volgt onder II-b.

Generatie II

II-a Johann Friedrik (Fridrik) Imbos; gedoopt Engter 15-10-1788, overleden Slochteren 15-07-1865, zoon van Geert Hindriks Imbos en Margaretha Bruning.

Fridrik is getrouwd Slochteren 22-06-1824 met Ida (Itje) Harms Kruis (ook Kroes); gedoopt Slochteren 14-05-1801, overleden Slochteren 18-03-1864, dochter van Harm Everts Kruis, arbeider in Slochteren, en Fennechien Esser.

Fridrik was arbeider (1823), boerenknecht (1824), en landbouwer in Slochteren. Ida was dienstmeid in Slochteren (1824). Bij het huwelijk getuigde onder andere broer Harm Imbos (33 jr, arbeider in Schildwolde). Fridrik was (en bleef) zelf Luthers, zijn vrouw was Hervormd en ook de kinderen werden Hervormd opgevoed.

Uit dit huwelijk:

 1. Fennechien Imbos; geboren Slochteren 16-07-1824, overleden Kolham 07-03-1905. Zij is getrouwd Slochteren 07-04-1849 met Kornelius Westers; geboren Noordbroek 07-04-1824, overleden Kolham 13-04-1906, zoon van Hindrik Hindriks Westers en Marchien Jans Zeven. Dagloner in Slochteren.
 2. Henderik Imbos; geboren Slochteren 12-11-1826, overleden aldaar 12-05-1838.
 3. Grietje Imbos; geboren Slochteren 16-08-1829, overleden aldaar 06-03-1912. Zij is getrouwd Slochteren 04-04-1857 met Johannes Begeman; geboren Slochteren 01-03-1834, overleden Slochteren 24-02-1916, zoon van Abraham Begeman, landbouwer in Slochteren, en Derkje Hoeven. Johannes was dagloner, landbouwer in Slochteren.
 4. Harm Imbos; geboren Slochteren 02-11-1831, volgt onder III-a.

 5. Aaltje Imbos; geboren Slochteren 04-08-1834, overleden aldaar 21-08-1834 (17 dagen oud). Werd vernoemd naar haar tante Aaltje ter Laan.

II-b Johann Hermann (Harm) Imbos; gedoopt Engter 21-12-1790, overleden Slochteren 01-09-1826, zoon van Geert Hindriks Imbos en Margaretha Bruning.

Harm is getrouwd Slochteren 16-12-1823 met Aaltje Pieters ter Laan; gedoopt Slochteren 08-07-1804, dochter van Pieter Garmts ter Laan (ca 1774-1817) en Geertje Kornelis ten Hove (1775-1818).

Harm was arbeider in Schildwolde (1823, 1824) Aaltje was dienstmeid in Schildwolde (1823), later landbouwerse in Slochteren (1842). Getuigen bij het huwelijk waren broer Friedrik Imbos (30 jr, arbeider in Schildwolde), oom Derk Garmts ter Laan (44 jr, landbouwer), Jakob Fokkes Fokkema (66 jr, landbouwer in Schildwolde) en Jan Klasens Veenema (38 jr, bakker in Slochteren).

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Imbos; geboren Schildwolde 24-02-1824, volgt onder III-b.

Generatie III

III-a Harm Imbos; geboren Slochteren 02-11-1831, overleden Slochteren 22-11-1914, zoon van Johann Friedrik (Fridrik) Imbos en Ida Harms Kruis.

Harm is getrouwd Slochteren 22-04-1871 met Willemina Drent; geboren Kolham 04-10-1844, overleden Slochteren 09-02-1910, dochter van Jan Roelfs Drent, en Johanna Ribbels.

Harm werd vernoemd naar zijn oom Harm Imbos. Hij werd uitgeloot en hoefde daardoor niet in militaire dienst. Hij was landbouwer in Slochteren. Willemina was dienstmeid in Slochteren (1871). Harm en Willemina erkenden bij hun huwelijk zoon Fridrik, ruim een maand voor het huwelijk geboren.

Uit dit huwelijk:

 1. Fridrik (Frederik) Imbos; geboren Slochteren 03-03-1871, overleden Slochteren 06-01-1938. Hij is getrouwd Slochteren 08-07-1916 met zijn nicht Ida Begeman; geboren Slochteren 15-10-1870, overleden Groningen 01-11-1945, dochter van Johannes Begeman en Grietje Imbos.

III-b Pieter Imbos; geboren Schildwolde 24-02-1824, overleden Slochteren 02-03-1872, zoon van Johann Hermann (Harm) Imbos en Aaltje Pieters ter Laan.

Pieter is getrouwd Slochteren 28-12-1842 met Henderika Ruiters Hamminga, ook genaamd Hinderika Buiters Hamminga; geboren Kolham 28-01-1823, overleden Schildwolde 13-04-1858, dochter van Pieter Jans Hamminga en Reinje Aaldriks Schilthuis.

Pieter werd vernoemd naar zijn grootvader Pieter ter Laan. Landbouwer in Schildwolde (1842), later in Kolham (1871). Bij het huwelijk verklaarden de bruid en haar moeder niet in kunnen schrijven. Getuigen waren: Oltman Berends Begeman (38 jr, landbouwer), Kornelis Hindriks Hamminga (52 jr, landbouwer), Eppe Jans Mulder (54 jr, broodbakker) en Fokke Jans Meijer (41 jr, schoolonderwijzer), alle vier wonende in Kolham.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Imbos; geboren Schildwolde 01-04-1846, volgt onder IV-a.
 2. Reina Imbos; geboren Schildwolde 22-09-1848, volgt onder IV-b.
 3. Aaltje Imbos; geboren Schildwolde 20-06-1851, overleden Groningen 23-02-1907. Dienstbode in Kolham (1871). Zij is getrouwd Slochteren 28-10-1871 met Reinder Willem Sanders; geboren Groningen 15-06-1840, overleden na 1907, zoon van Frans Sanders, koetsier in Groningen, en Dievertje Stel. Boerenknecht in Kolham (1871), werd uit hoofde van broederdienst vrijgesteld voor militaire dienst.
 4. Jakob Fokko Imbos; geboren Schildwolde 04-03-1854, overleden aldaar 07-04-1855.

 5. Jakob Fokke Imbos; geboren Schildwolde 14-04-1856, volgt onder IV-c.

Generatie IV

IV-a Pieter Imbos; geboren Schildwolde 01-04-1846, overleden Slochteren 12-04-1913, zoon van Pieter Imbos en Henderika Ruiters Hamminga.

Pieter is getrouwd Midwolda 27-02-1874 met Ida Bos; geboren Kolham 04-10-1839, overleden aldaar 26-10-1900, dochter van Jan Hindriks Bos, landbouwer in Kolham, en Geertje Roelofs Drent. Ida was schoenmaakster in Midwolda (1874). Zij is getrouwd (1) Hoogezand 9-05-1868 met Anthonie Eisseler; geboren Sappemeer, zoon van Jan Adam Eisseler (1812-1870), schoenmakersknecht in Sappemeer, en Hindrikje Degenaar (1812-1885). Anthonie was schoenmaker in Sappemeer.

Pieter werd vernoemd naar zijn grootvader Pieter Hamminga. Hij was schoenmakersknecht in Midwolda (1874), later schoenmaker. Woonde met zijn gezin in Midwolda, Hoogezand (1876), Kropswolde (tot 1892), Foxham (vanaf nov. 1892).

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Imbos; geboren Hoogezand 09-09-1876, overleden aldaar 04-03-1878

 2. Pieter Imbos; geboren Martenshoek 23-12-1879, volgt onder V-a.

IV-c Reina Imbos; geboren Schildwolde 22-09-1848, overleden Rotterdam 27-10-1914, dochter van Pieter Imbos en Henderika Ruiters Hamminga.

Reina was dienstmeid (1877), naaister (1887). Ze erkende haar beide zoons in 1890.

Uit onbekende relatie(s):

 1. Heike Imbos; geboren Kolham 08-09-1877, overleden Assen 02-02-1936. Sigarenmaker. Hij is getrouwd Assen 30-03-1918 met Helena Dekker; geboren Assen 10-02-1884, overleden Assen 15-12-1955, dochter van Jan Dekker en Derktje Hofste.

 2. Pieter Imbos; geboren Assen 27-05-1887, overleden Arnhem 03-08-1944. Vertegenwoordiger. Hij is getrouwd Utrecht 18-11-1909 met Johanna Kippersluijs; geboren Utrecht 19-07-1880, overleden aldaar 09-12-1951, dochter van Cornelis Hendrikus Kippersluijs en Maria Elisabeth Bladt.

IV-c Jakob Fokke Imbos; geboren Schildwolde 14-04-1856, overleden Slochteren 08-08-1889, zoon van Pieter Imbos en Henderika Ruiters Hamminga.

Hij is getrouwd Slochteren 13-05-1882 met Lutgerdina Klootsema; geboren Harkstede 08-06-1857, overleden Hoogezand 15-01-1935, dochter van Tjaart Gerrits Klootsema, landbouwer in Harkstede, en Aaltje Jans Schipper. Lutgerdina is getrouwd (1) Slochteren 21-04-1877 Pieter van Bruggen; geboren Harkstede ca. 1856, dagloner in Garmerwolde, zoon van Hindrik Jans van Bruggen en Sibrig Gerrits Rollema. Lutgerdina is getrouwd (3) Hoogezand 1-07-1893 met Willem Tienkamp; geboren Eelde 6-08-1848, overleden Hoogezand 8-10-1925, zoon van Engbert Tienkamp, klompenmaker in Vries (1893) en Marchien Jan Oosting. Willem was klompenmaker. Willem was eerder getrouwd (gesch.) met Egberdina Veendijk.

Jakob was dienstknecht in Harkstede (1882), dagloner in Slochteren. Woonde tot ca. 1883-1884 in de gemeente Ten Boer, daarna weer in Slochteren, aan het Slochterdiep. Getuigen bij het huwelijk van Jakob en Lutgerdina waren: Jan Brust (56 jr, landbouwer in Scharmer), Johannes Voorma (44 jr, timmerman in Westerbroek), neef Jan Klootsema (54 jr, veldwachter in Scharmer) en Geert Cazemier (34 jr, veldwachter in Schildwolde). Op dezelfde dag trouwde ook Lutgerdina’s broer Wildrik Kloostema met Margien Voorma (dochter van getuige Joh. Voorma).

Uit dit huwelijk:

 1. Tjaart Imbos; geboren Harkstede 3-09-1882, volgt onder V-b.
 2. Pieter Imbos; geboren Woltersum 14-04-1884, volgt onder V-c.
 3. Gerrit Imbos; geboren Slochteren 4-08-1886, volgt onder V-d.

 4. Henderika Imbos; geboren Slochteren 30-01-1888, overleden Groningen 18-04-1943, begraven Hoogezand (Stille Hof). Zij is getrouwd Hoogezand 23-12-1911 met Albert Heininga; geboren Sappemeer 20-11-1884, zoon van Harm Heininga, fabrieksarbeider in Kleinemeer, en Hinderkien Kalk. Fabrieksarbeider in Kleinemeer (1911), later papiermaker in Kropswolde (1926). Bij het huwelijk getuigden broer Warner Heininga (21 jr, fabrieksarbeider in Sappemeer) en broers Tjaart (29 jr, kantoorbediende in Westerbroek) en Gerrit Imbos (25 jr, scheepstimmerknecht in Foxhol) en stiefvader Willem Tienkamp (62 jr, klompenmaker in Westerbroek). Albert en Henderika woonden o.a. aan de Burg. van Royenstraat O 30 in Hoogezand.

Generatie V

V-a Pieter Imbos; geboren Martenshoek (Hoogezand) 23-12-1879, overleden 25-01-1978, begraven Hoogezand (Stille Hof), zoon van Pieter Imbos en Ida Bos.

Pieter is getrouwd (1) Slochteren 24-05-1902 met Willemina Deen; geboren Slochteren 28-04-1874, overleden aldaar 23-07-1904, dochter van Jan Deen, arbeider in Slochteren, en Trijntje Boekholt. Willemina was dienstmeid in Hoogezand (1902). Getuigen bij dit huwelijk waren: Adrianus Klein (27 jr, smidsknecht in Kolham), zwager van de bruid, Warner Springelkamp (42 jr, arbeider in Kolham), Derk Rowaan (52 jr, schippersknecht in Foxhol) en Geert Cazemier (54 jr, veldwachter in Schildwolde).

Pieter is getrouwd (2) Slochteren 23-06-1906 met Geessien Deen; geboren Slochteren 17-11-1882, overleden 20-03-1956, begraven Hoogezand (Stille Hof), dochter van Jan Deen, arbeider in Slochteren, en Trijntje Boekholt.

Pieter was smidsknecht in Kolham (1902, 1906) en Hoogezand (1907), bankwerker in Foxham (1927), ketelmaker in Kolham (1939).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ida Imbos; geboren Kolham 01-11-1903. Zij is getrouwd Groningen 15-12-1927 met Wijbe Lolcama; geboren Offingawier 23-04-1903, zoon van Lodewijk Lolcama en Anke van der Schaaf. Soldaat (1927).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Imbos; geboren Hoogezand 11-04-1907. Scheepstimmerknecht in Kolham (1939)
 2. Pieter Imbos; geboren Kolham 19-05-1911, overleden 05-01-1990, begraven Hoogezand (Stille Hof). Tuindersknecht in Kolham (1939), groentenkwekersknecht in Hoogezand (1946). Hij is getrouwd Hoogezand 15-05-1939 met Johanna Maria Benink; geboren Hoogezand 29-08-1913, overleden Hoogezand 20-07-1994, begraven Hoogezand (Stille Hof) 23-07-1994, dochter van Johannes Benink en Maria Pieterina Koers. Moeder Maria was caféhoudster in Hoogezand (1939). Bij het huwelijk getuigden broer Jan Imbos (31 jr, scheepstimmerknecht in Kolham), en broer Albert Benink (32 jr, handelsreiziger in Groningen).
 3. Trijntje Imbos; geboren Slochteren ca. 1914. Zij is getrouwd Slochteren 15-01-1938 met Filippus Heikens; geboren Slochteren ca. 1913, zoon van Filippus Heikens en Klaassien Veenkamp.
 4. Henrika Imbos; geboren 1917. Zij is getrouwd met Oetse Teekema.

 5. Johanna Imbos; geboren 27-06-1920, overleden 07-02-1999, begraven Hoogezand (Stille Hof) 11-02-1999. Zij is getrouwd met Eeko Ganzeveld.


V-b Tjaart Imbos; geboren Harkstede 03-09-1882, overleden 11-10-1966, begraven Hoogezand (Stille Hof), zoon van Jakob Fokke Imbos en Lutgerdina Klootsema.

Tjaart is getrouwd Hoogezand 2-12-1905 met Jantina Jungman; geboren Zuidlaren 19-08-1886, overleden 27-07-1963, begraven Hoogezand (Stille Hof), dochter van Heinrich Wilhelm Jungman, watermolenaar in Foxhol, en Jantje ten Hoeve.

Tjaart was fabrieksarbeider in Foxhol (1905), later kantoorbediende in Westerbroek (1910). Magazijnmeester van een boekenfabriek. Getuigen bij het huwelijk waren broer Willem Jungman (26 jr, fabrieksarbeider in Foxhol), Jan Rijkens (23 jr, scheepstimmerknecht in Foxhol, zwager van de bruid), stiefvader Willem Tienkamp (56 jr, klompenmaker in Foxhol) en Johannes Huizing (25 jr, ambtenaar ter secretarie in Hoogezand). Tjaart en Jantina woonden in Westerbroek (ca. 1910), later in Kiel (1914), aan de Eendrachtsweg 4.

Uit dit huwelijk:

 1. Lutgerdina Imbos; geboren Foxhol 04-04-1906. Naaister in Hoogezand (1926). Zij is getrouwd Hoogezand 11-12-1926 met Jakob Radema; geboren Foxhol 20-12-1901, zoon van Rutger Radema, timmerman in Foxhol (1926), en Peitje Drijfholt. Bij het huwelijk getuigden Heike Harmannus Schomaker (31 jr, timmerman in Foxhol, zwager van Jakob) en Albert Heininga (42 jr, papiermaker in Kropswolde, oom van de bruid). Lutgerdina en Jakob verhuisden na hun huwelijk naar Utrecht.
 2. Heinrich Wilhelm Imbos; geboren Hoogezand 19-11-1907. Boekbinder in Kiel (ca. 1925), expediteur in Hoogezand (1940), later houder van een brei-inrichting in Sappemeer. Hij is getrouwd Sappemeer 16-11-1940 met Elsie Kraai; geboren Sappemeer 17-03-1913, dochter van Hendrik Kraai, kweker in Sappemeer, en Jantje de Boer. Elsie was breister in Sappemeer (1940). Bij het huwelijk getuigden Heinrichs zwager Jacob Radema (36 jr, agent van politie in Utrecht) en Elsie’s broer Abraham Kraai (36 jr, gasfitter in Groningen).
 3. Willem Imbos; geboren Hoogezand 16-05-1910. Kwekersknecht. Verhuisde naar Utrecht. Hij is getrouwd met M.M. van der Assem
 4. Jakob Fokko Imbos; geboren Hoogezand 03-02-1914, overleden Coevorden 26-05-1990. Chef verpakafdeling chem. fabriek, laborant in Hoogezand (1940). Hij is getrouwd Hoogezand 29-04-1940 met Geertruida Lok; geboren Martenshoek 05-03-1913, overleden Coevorden 09-05-2007, dochter van Roelof Lok en Hendrika Boss. Getuigen bij het huwelijk waren Geertruida’s broers Roelof (26 jr, kappersbediende in Groningen) en Geert Lok (22 jr, amanuensis in Hoogezand). Geertruida was bij haar huwelijk ‘huisjuffrouw’, wonende in Haren.
 5. Jantje Imbos; geboren Hoogezand 04-02-1918. Machinebreister in Hoogezand (1946) Jantje is getrouwd Hoogezand 07-12-1946 met Hiske Haan; geboren Winschoten 13-11-1918, zoon van Tjarko Berend Haan en Alke Bunt. Hiske en zijn vader Tjarko Berend Haan waren expediteurs in Winschoten. Bij het huwelijk getuigden: broer Tjarko Berend Haan (26 jr, fabrieksarbeider in Hoogezand) en broer Heinrich Wilhelm Imbos (39 jr, eigenaar van brei-inrichting in Sappemeer).
 6. Tjaart Imbos; geboren Hoogezand 12-09-1921. Expediteur. Verhuisde in 1945 met z’n broer Willem naar Utrecht. Hij is getrouwd met M.W. Bergman
 7. Jantina Imbos; geboren Hoogezand 03-08-1925. Zij is getrouwd met J. Wolter

 8. Hendrika Imbos; geboren Hoogezand 03-08-1925. Zij is getrouwd met H. Pot

V-c Pieter Imbos; geboren Woltersum 14-04-1884, overleden 14-02-1968, gecremeerd Groningen 19-02-1968, zoon van Jakob Fokke Imbos en Lutgerdina Klootsema.

Pieter is getrouwd Hoogezand 14-08-1915 met Freerkien Lambeck; geboren Foxhol ca. 1889, overleden voor 1968, dochter van Casper Lambeck, fabrieksarbeider in Hoogezand, en Stientje Paas. Dienstbode in Groningen (1915).

Siroopmaker (1910). Pieter Imbos woonde bij zijn moeder en stiefvader in Westerbroek (1910), hij verhuisde in oktober 1910 naar Hoogkerk, waar hij fabrieksarbeider was/werd. Bij het huwelijk getuigden broer Tonnis Lambeck (22 jr, fabrieksarbeider in Hoogezand) en stiefvader Willem Tienkamp (66 jr, klompenmaker in Hoogezand).

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Fokko (Jeep) Imbos; geboren ca. 1918, overleden Groningen 25-10-1999. Hij is getrouwd met Geeske Rus; geboren ca. 1925, overleden 31-01-2013, waarschijnlijk dochter van Hendrik Rus en Henderika Hoekstra.

 2. Casper Imbos; geboren ca. 1919, overleden 29-03-1983. Hij is getrouwd met Grietje Visser; geboren ca. 1921, overleden 01-01-1992.

V-d Gerrit Imbos; geboren Slochteren 04-08-1886, overleden 10-02-1959, begraven Hoogezand (Stille Hof), zoon van Jakob Fokke Imbos en Lutgerdina Klootsema.

Gerrit is getrouwd Hoogezand 26-03-1910 met Geerdina Veld; geboren Foxhol 19-05-1891, overleden 13-09-1977, begraven Hoogezand (Stille Hof), dochter van Hinderikus Veld (1857-1937), arbeider in Foxhol, en Antje Vos (1852-1933).

Gerrit werd waarschijnlijk vernoemd naar een broer van moeder Gerrit Tjaarts Klootsema. Borstelenknecht, later scheepstimmer-knecht in Foxhol, daarna kartonbewerker. Volgens overlijdensacte zoon Gerrit jr. in 1944 hellingknecht. Woonde aan de Foxholster Hoofdweg in Foxhol, achtereenvolgens op nr. 74, nr. 101 (mei 1933) en nr. 103 (mei 1934), verhuisde naar de Borgweg (mei 1938), en een jaar later weer naar Foxhol, Foxholster Hoofdweg nr. 119 (mei 1939), in 1941 vernummerd in nr. 125 (later Gerrit Imbosstraat).

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Imbos; geboren Foxhol 20-07-1911, overleden 24-07-1992. Willem was timmerman in Foxhol (mei 1936), fabrieksarbeider in Foxholsterbosch (dec. 1936), timmerman in Foxholsterbosch (1939), scheepstimmerman in Foxhol (1948). Hij its getrouwd Hoogezand 23-05-1936 met Lammechien Martijn; geboren Windeweer ca. 1910, overleden 15-10-1996, gecremeerd Groningen 18-10-1996, dochter van Hendrik Martijn, landarbeider in Nieuwe Compagnie (1936), en Grietje Holstein. Getuigen bij het huwelijk waren broer Hinderikus Imbos (22 jr, los arbeider in Foxhol) en broer Johan Martijn (23 jr, timmerman in Nieuwe Compagnie).
 2. Hinderikus Imbos; geboren Foxhol 21-05-1913, overleden 02-01-1998, begraven Hoogezand (Stille Hof). Los werkman, (fabrieks)arbeider in Foxhol. Hij is getrouwd (1) Gasselte 30-05-1936 met Aaltje Luppes; geboren 21-05-1911, overleden 01-07-1956, begraven Hoogezand (Stille Hof). Hij is getrouwd (2) met Jacoba Koerts; geboren 13-05-1903, overleden 09-04-1982, begraven Hoogezand (Stille Hof). Jacoba was weduwe van Wopke Lamberst; geboren 29-01-1904, overleden 04-04-1957, begraven Hoogezand (Stille Hof).
 3. Antje Imbos; geboren Foxhol ca. jan 1915, overleden 25-06-1915.
 4. Antje Imbos; geboren Foxhol ca. aug. 1916, overleden 16-10-1916.
 5. Lutgerdina Imbos; geboren Foxhol 27-09-1917. Breister in Borgweg, Slochteren (1939). Zij is getrouwd Hoogezand 25-03-1939 met Johan Ploeger; geboren Hoogezand 1-11-1918, zoon van Jan Ploeger, fabrieksarbeider in Kalkwijk (1939) en Trientje Dilling. Johan was pottenbakker in Kalkwijk (1939). Bij het huwelijk getuigden broer Berend Ploeger (22 jr, fabrieksarbeider in Kalkwijk) en broer Willem Imbos (27 jr, timmerman in Foxholsterbosch).
 6. Antje Imbos; geboren Foxhol 11-04-1920, overleden 13-07-1967, begraven Hoogezand (Stille Hof). Ateliermeisje, dienstbode. Zij is getrouwd Hoogezand 13-10-1944 met Eggo Borst; geboren Delfzijl 16-07-1916, zoon van Derk Borst, bootwerker in Delfzijl, en Luktje Schuitema. Eggo was buitenvaarder, wonende in Delfzijl (1944). Bij het huwelijk getuigden broers Willem (33 jr, timmerman in Hoogezand) en Hinderikus Imbos (31 jr, los werkman in Hoogezand).
 7. Gerrit Imbos jr.; geboren Foxhol 21-07-1921, gefusilleerd Hoogezand 02-05-1943. De naam van de Foxholsterhoofdweg, waar Gerrit woonde, werd na de oorlog gewijzigd in “Gerrit Imbosstraat”. Zie Twee Foxholsters….
 8. Naatje Imbos; geboren Foxhol 25-01-1923. Werkster in Foxhol (1946). Zij is getrouwd Hoogezand 24-12-1946 met Albert Roggen; geboren Sappemeer 23-02-1922, zoon van Eildert Roggen, transportarbeider in Groningen (1946), en Frederika Gruisinger. Albert was kwekersknecht in Sappemeer (1946). Getuigen bij het huwelijk waren broer Willem Imbos (35 jr, timmerman in Hoogezand) en broer Norbertus Johannes Anthonie Roggen (35 jr, zandochter vanormer in Sappemeer).
 9. Hinderika Imbos; geboren Foxhol 27-02-1925, overleden Foxhol 20-06-1925.
 10. Geert Imbos; geboren Foxhol 02-01-1927. Bankwerker. Hij is getrouwd Slochteren 24-10-1953 met Hendrikje Oosterhuis; geboren Slochteren 20-07-1929
 11. Jakob Fokke Imbos; geboren Foxhol 03-04-1928. Fabrieksarbeider.
 12. Hinderika Imbos; geboren Foxhol 27-04-1929, overleden Foxhol 30-04-1929.
 13. Tjaart Imbos; geboren Foxhol 09-08-1930, overleden Hoogezand 05-03-2012. Fabrieksarbeider. Hij is getrouwd met Frouwke Menzinga; geboren ca. 1935, overleden 31-07-1995, dochter van Roelof Menzinga en Aaltje van Bruggen.
 14. Pieter Imbos; geboren Foxhol 16-02-1933. Fabrieksarbeider in chem. fabriek.

 15. Dina Imbos; geboren 20-10-1937, overleden 30-07-1987, begraven Hoogezand, Stille Hof. Zij is getrouwd met Jan Jansen.

– – voor het laatst bijgewerkt op 29 juli 2016 – –

7 Comments


 1. //

  Kwam deze geneologie tegen tijdens het zoeken in Google naar Gerrit Imbos. Ik ben de zoon van Hinderikus Imbos en mijn eerste moeder was Aaltje Luppes


 2. //

  Onder Pieter Imbos geb. 16 febr. 1933
  moet nog komen Dina Imbos, geb. 20 okt 1937
  overl. 30 juli 1987, begraven Hoogezand Stillehof
  trouwde Jan Jansen

  Ik ben heel ver weg familie van Aaltje Pieters ter Laan en Johann Hermen Imbos
  vriendelijke groet


 3. //

  hallo

  ook ik ben ver weg familie van aaltje pieters ter laan en johann hermen imbos

  vr.gr. jan-marc vonk


 4. //

  Ik kom in de stamboom van mijn familie van Elst een Pieter Imbos tegen die geboren is op 27 mei 1887 in Assen en die in 1944 in Arnhem is overleden.
  Weet U wellicht iets meer over deze Imbos?
  met vriendelijke groeten


 5. //

  Informatie over Pieter toegevoegd.


 6. //

  Dina imbos was mijn oma wellicht heb ik haar helaas niet gekend. En Jan Jansen mijn opa hebben wij helaas 19-1-17 afscheid van moeten nemen


 7. //

  In de stamboom van de familie Imbo komt Jacob Fokko Imbos voor, geboren ca. 1918, overleden Groningen 25-10-1999. Volgens het verzetsmuseum is hij op 03-09-1944 in het concentratiekamp Dachau aangekomen. Ketn u de reden van zijn deportatie?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *