Genealogicus

Genealogische overzichten van diverse families in Nederland

Genealogie van een familie Wessels uit Erm

 • 28 december 2009 15:30

Inschrijving huwelijk Lucas Wessels
De in het Drentse Erm geboren Lucas Arents Wessels vestigde zich aan het eind van de 18e eeuw als schoolmeester in de provincie Groningen.


Generatie I

I Arent Wessels; mogelijk overleden Erm 18-10-1767 als Arent Toon Wessels.
Arent is getrouwd voor 1740 met Geessien N.N..

Arent is waarschijnlijk degene die in 1754 genoemd wordt als keuter te Erm.

Uit dit huwelijk:

 1. Geert Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 27-03-1740, overleden Erm 20-05-1740.

 2. Geertien Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 16-04-1741.

 3. Lucas Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 12-12-1745, volgt onder II.


Generatie II

II Lucas Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 12-12-1745, overleden Noordhorn (huis 106) 12-06-1817.

Lucas is getrouwd Noordhorn 27-06-1777 met Tiete Heddes Nauta; geboren Groningen aan de Hoornsedijk, gedoopt ald. 07-10-1753 (A-kerk), overleden Noordhorn (huis 106) 02-04-1817, dochter van Hedde Leenders Nauta en Grietje Jans.

Lucas was schoolmeester te Noordhorn (1775-1817).

Uit dit huwelijk:

 1. Arent Wessels; gedoopt Noordhorn 23-05-1778, overleden voor 1783.

 2. Grietie Wessels; gedoopt Noordhorn 28-11-1779.

 3. Arent Wessels; gedoopt Noordhorn 31-08-1783, volgt onder III-a.

 4. Hedde Lucas Wessels; gedoopt Noordhorn 18-06-1786, volgt onder III-b.

 5. Geessijn Wessels; gedoopt Noordhorn 10-01-1790.

 6. Dina Wessels; gedoopt Noordhorn 17-02-1793, overleden Winsum 16-02-1855. Zij is getrouwd Zuidhorn 22-07-1817 met Jakob Ebels; geboren ca. 1785, zoon van Ebel Jakobs en Anje Jans. Jakob was weduwnaar van Egberdina Johanna Pruissen. Jakob was olieslager te Zuidhorn.

Generatie III

III-a Arent Wessels; gedoopt Noordhorn 31-08-1783, overleden Stedum 24-03-1851.

Arent is getrouwd Engelbert 04-08-1808 met Martje Luitjes Oomkes; geboren Engelbert 08-06-1785, gedoopt ald. 19-06-1785, overleden Stedum 10-09-1849 {Oomkens}, dochter van Luitje Oomkes en Trijntje Freerks.

Arent kwam 12-08-1806 met attestatie van Noordwolde naar Engelbert. Hij was schoolmeester en organist te Engelbert (1806-ca. 1810) en Stedum (ca. 1810-overleden).
Martje komt verscheidene keren voor als ‘Nienhuis’ (1808, 1809, 1811, 1855), per 9-1-1812 nam haar vader de familienaam ‘Oomkes’ aan. Zij werd 10-12-1808 lidmaat te Engelbert, met attestatie van Noordwolde.

Uit dit huwelijk:

 1. Titia Arents Wessels; geboren Engelbert 26-04-1809, gedoopt ald. 11-05-1809, overleden Groningen 21-01-1882. Titia is getrouwd Stedum 15-10-1831 met Jan Tjeerts Oosterhuis; geboren Obergum ca. 1802, overleden 05-06-1873, zoon van Tjeert Pieters Oosterhuis (hoofdcommies op de linie te Nieuweschans) en Trijntje Jans. Jan was ontvanger ad interim der directe belastingen en accijnzen in de gemeenten Winsum en Adorp (1831).

 2. Trijntje Arents Wessels; geboren Stedum 31-01-1811, gedoopt ald. 24-02-1811, overleden Winschoten 04-06-1898. Trijntje is getrouwd Winschoten 27-04-1855 met Jakob Hindriks Phaff, ook Pfaff; geboren Noordbroek ca. 1812, overleden Winschoten 30-10-1897, zoon van George Phaff en Geeske Jacobs Deen. Weduwnaar van Sara Nederhoed.

 3. Gezina Arents Wessels; geboren Stedum 07-08-1813 (Gesiena), overleden Grijpskerk 23-04-1888.
  Gezina is getrouwd Stedum 23-04-1836 (1) met Jakob de Boer; geboren Kleinemeer 24-10-1810, overleden Grijpskerk 22-03-1853, zoon van Abraham Hansens de Boer en Eva Jurjens Koolman. Jakob was zaakwaarnemer te Winsum (1836).
  Gezina is getrouwd Grijpskerk 20-10-1855 (2) met Hindrik Woest; geboren Grijpskerk 27-04-1818, overleden Grijpskerk 27-03-1856, zoon van Adde Hindriks Woest en Kunje Driewes Poelstra.

 4. Lukretia Arents Wessels: geboren Stedum 06-02-1816, overleden Groningen 19-02-1882, begr. Noordhorn. Lukretia is getrouwd Stedum 25-07-1838 met ds. Dirk van Hoorn; geboren Emden 05-03-1803, overleden Noordhorn 27-03-1873, zoon van Jan van Hoorn en Elisabeth Dirks Barghoorn. Dirk is getrouwd Groningen 04-01-1827 (1) met Jantina Eikelina ten Post; gedoopt Groningen 29-09-1802, overleden Noordhorn 15-07-1837, dochter van Jan ten Post en Elizabeth Adriana de Jager. Dirk was predikant te Aduard 1827, Noordhorn 1828-overleden.

 5. Lukas Johannes Wessels; geboren Stedum 04-02-1819, overleden Stedum 19-05-1904.
  Lukas was onderwijzer (1849) en organist. Lukas is getrouwd Leek 30-11-1849 (1) met Elisabeth Burghgraef; geboren Witmarsum (Frl) 10-02-1811, gedoopt Witmarsum 17-03-1811, overleden Stedum 14-11-1880, dochter van Francois Burghgraef, ook Burghgraaf, en Elisabeth Gosses Bruinsma.
  Hij is getrouwd Stedum 15-06-1881 (2) met Alegonda Jacomina Warmolts; geboren Kantens 23-01-1825, overleden Stedum 23-04-1908, dochter van Lambertus Warmolts en Jacomina Jans Wieringa. Zij was eerder gehuwd met Jan Boerma en Pieter Elema.

 6. Johanna Arents Wessels; geboren Stedum 10-05-1822, overleden Groningen 15-03-1906. Johanna is getrouwd Stedum 12-10-1844 met Pieter Guibal van Slogteren; geboren Groningen 26-02-1819, overleden Harkstede 26-12-1895, zoon van Berent Eisses van Slogteren, goudsmid, en Anna Maria Guibal. Pieter was onderwijzer.

 7. Hiddo Arents Wessels; geboren Stedum 25-05-1825, volgt onder IV-a.

III-b Hedde Lucas Wessels; gedoopt Noordhorn 18-06-1786, overleden Obergum (huis 106) 05-05-1859.

Hedde is getrouwd Oude Pekela 09-10-1807 (1) met Janna Jans Mugge; gedoopt Oude Pekela 02-04-1786, overleden Uithuizen 11-02-1828 (huis 91), dochter van Jan Harms Mugge en Grietje Jans Kuiper. Janna overleed een dag na de geboorte van dochter Janna Margaretha.

Hedde is getrouwd Winsum 22-11-1832 (2) met Grietje Freerks Vennema; geboren Winsum 28-01-1797, overleden Eenrum 22-11-1849, dochter van Freerk Jacobs Vennema en Henderina Wiersema.

Hedde was schoolonderwijzer te Uithuizen (1831, 1832).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lukas Johannes Wessels; geboren Oude Pekela 16-10-1809, gedoopt Oude Pekela 22-10-1809, overleden Uithuizen 09-11-1816.

 2. Johannes Wessels; geboren Uithuizen 29-04-1812, overleden Uithuizen 10-02-1817.

 3. ds. Arend Hiddo Wessels; geboren Uithuizen 21-11-1814, volgt onder IV-b.

 4. Margaretha Lucretia Wessels; geboren Uithuizen 17-06-1817, overleden 27-08-1842.

 5. Johannes Lucas Wessels; geboren Uithuizen 22-01-1820, volgt onder IV-c.

 6. Jan Nauta Wessels; geboren Uithuizen 14-11-1823, volgt onder IV-d

 7. Titia Johanna Wessels; geboren Uithuizen 09-05-1826 (huis 91), overleden 06-09-1826.

 8. Janna Margaretha Wessels; geboren Uithuizen 10-02-1828 (huis 91), overleden Obergum 31-10-1859. Winkelierse (1857). Janna is getrouwd Eenrum 24-06-1853 (1) met Pieter Jans Huizenga; geboren Obergum 07-07-1819, overleden Obergum 02-06-1855, zoon van Jan Pieters Huizenga, koopman, en Bouwke Lammerts van Dijk. Janna is getrouwd Winsum 15-01-1857 (2) met Jakob Edzes Knol; geboren Eenrum 13-12-1826, overleden Onderdendam 28-09-1897, zoon van Edze Jakobs Knol, landbouwer, en Geertje Hazekamp. Hij is getrouwd (2) met Egberdina Frijsina Roelfsema (1836-1878).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Henderika Wessels; geboren Uithuizen 28-10-1833 (huis 91).

 2. Freerk Jacob Wessels; geboren Uithuizen 06-03-1835 (huis 91), volgt onder IV-e.

Generatie IV

IV-a Hiddo Arents Wessels; geboren Stedum 25-05-1825, overleden Nieuw Buinen 04-04-1889.

Hiddo is getrouwd Wildervank 04-04-1850 (1) met Antje Reurich; geboren Wildervank 21-11-1822, overleden Wildervank 27-09-1855, dochter van Nikolaus Jans Reurich en Jantje Doedes van der Wijk.

Hiddo is getrouwd Borger 01-08-1856 met (2) Fennigje Puister; geboren Wildervank 02-07-1829, overleden Nieuw Buinen 30-05-1911, dochter van Toon Jans Puister en Geessien Jans Doekes.

Hiddo was koopman in Wildervank (1850).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Nicolaas Jan Wessels; geboren Wildervank 16-11-1850, volgt onder V-a.

 2. Arend Lucas Wessels; geboren Wildervank 04-04-1852, volgt onder V-b.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antonius Lubbertus Wessels; geboren Nieuw Buinen 25-09-1856, overleden Nieuw Buinen 21-02-1881. Glasslijper. Hij is getrouwd Onstwedde 08-11-1879 met Jantje Osinga; geboren Bedum ca. 1858, dochter van Jan Osinga en Hillechien Tammes Sijpkes.

 2. Martha Titia Wessels; geboren Nieuw Buinen 28-02-1858, overleden Valthermond 30-05-1923. Zij is getrouwd Borger 14-03-1884 met Hendrik Hoven; geboren Borger ca. 1859, zoon van Hendrik Hoven en Harmke Schrik.

 3. Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 21-02-1860, volgt onder V-c.

 4. Jakob Hendrik Wessels; geboren Nieuw Buinen 23-07-1862, overleden Nieuw Buinen 16-05-1870

 5. Geziena Lucretia Johanna Wessels; geboren Nieuw Buinen 16-07-1864, overleden Borger 13-12-1925. Zij is getrouwd Borger 30-05-1885 met Arend Bos; geboren Gieten ca. 1863, overleden voor 1925, zoon van Berend Bos en Jantien Hartlief.

 6. Chatariena Eliezebeth Wessels; geboren Nieuw Buinen 16-07-1864, overleden Nieuw Buinen 27-09-1865

 7. Dirk Menzo Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-12-1867, volgt onder V-d.

 8. Catharina Elizebeth Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-12-1867. Zij is getrouwd Borger 14-03-1891 met Willem Ennen; geboren Nieuw Buinen 13-04-1862, zoon van Pieter Ennen, kleermaker, en Rensina Haak.

 9. Jacob Hendrik Wessels; geboren Nieuw Buinen 09-06-1872, overleden Borger 09-12-1940. Glasslijper. Hij is getrouwd Borger 25-02-1893 met Annechien ter Borch; geboren Nieuw Buinen 22-12-1869, overleden Nieuw Buinen 11-06-1943, dochter van Harm ter Borch en Johanna Christina Sterenberg. Glasbindster.

IV-b ds. Arend Hiddo Wessels; geboren Uithuizen 21-11-1814, overleden Dwingeloo 09-07-1888.

Arend is getrouwd met Geertje Jongkindt, ook Jongkind; geboren ca. 1825, overleden Voorburg 29-03-1913, dochter van Willem Jongkindt en Geertruij Hoogendoorn.

Arend was hulponderwijzer en klerk in Uithuizen, 1843-1848 oefenaar Chr. Afgescheidenen in Stedum, predikant te Rijnsburg 1848-em. 1880.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Wessels; geboren Rijnsburg ca. 1853, volgt onder V-e.

IV-c Johannes Lucas Wessels; geboren Uithuizen 22-01-1820, overleden Groningen 23-11-1844.

Hij is getrouwd Groningen 26-04-1843 met Aaffien Deddes; geboren Groningen 25-06-1819, overleden Groningen 13-10-1855, dochter van Jan Deddes, rijtuigenverhuurder, en Hillechien Hoiting. Broodbakkerse. Zij is getrouwd Groningen 02-07-1846 (2) met Piebe Brongers; geboren Groningen 25-05-1815, overleden Groningen 14-07-1893, zoon van Reinder Brongers en Willemke Piebes de Vries. Broodbakker. Hij is getrouwd Groningen 19-02-1857 met Freerkje van der Zee.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Wessels; geboren Groningen 08-04-1844

IV-d Jan Nauta Wessels; geboren Uithuizen 14-11-1823, overleden Bierum 25-09-1868. Smid te ‘t Zandt (1849), later in Bierum, dagloner in Holwierde.

Jan is getrouwd ‘t Zandt 19-04-1849 met Aafien Mulder; geboren ‘t Zandt ca. 1829, overleden Bierum 18-08-1886, dochter van Barteld Rijkens Mulder en Ariaantje Pieters Hovinga.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Wessels; geboren Bierum 24-11-1849, overleden Bierum 07-05-1891. Janna is getrouwd Bierum 19-10-1877 met Luitje Niehof; geboren Bierum, zoon van Hendrik Eltes Niehof en Dieuwerke Ottes Westerman. Boerenknecht.

 2. Barteld Wessels; geboren Bierum 24-06-1854, overleden Bierum 31-01-1878.

 3. Adriaantje Wessels; geboren Bierum 06-04-1857, overleden Bierum 16-01-1860.

 4. Hiddo Lukas Wessels; geboren Bierum 03-12-1859, overleden Bierum 05-02-1860.

 5. Hiddo Lukas Wessels; geboren Bierum 29-03-1862, volgt onder V-f.

 6. Grietje Wessels; geboren Holwierde 20-11-1864, overleden Holwierde 06-04-1865.

 7. Freerk Wessels; geboren Holwierde 06-04-1866, overleden Holwierde 03-10-1867.

 8. Jan Nauta Wessels; geboren Bierum 01-01-1869, overleden Bierum 17-05-1872.

IV-e Freerk Jacob Wessels; geboren Uithuizen 06-03-1835 (huis 91), overleden Enumatil 12-03-1886.

Freerk is getrouwd Leens 23-06-1859 (1) met Aaltje Klaassen Hekma; geboren Schouwerzijl 13-09-1840, overleden 22-08-1865, dochter van Klaas Jans Hekma en Hilledina Eddes Kadijk.

Freerk is getrouwd Bierum 22-03-1876 (2) met Geertje Wiertsema; geboren Bierum 07-08-1848, overleden 17-01-1877, dochter van Jan Wierts Wiertsema en Auke Geerts Post.

Freerk was houtzaagmolenaar te Enumatil (1876, 1877), wethouder te Leek

Uit het eerste huwelijk:

 1. Grietie Wessels; geboren Leek 19-03-1860, overleden Groningen 13-07-1936. Hoofdverpleegster in ‘s Heerenloo

 2. Klaas Jans Wessels; geboren Leek 03-12-1861, volgt onder V-g.

 3. Hiddo Lucas Wessels; geboren Enumatil 07-04-1863, overleden [USA] 06-09-1934. Zakkenverhuurder (1890), verhuurder van dekkleden (1908) te Groningen. Hiddo is getrouwd Groningen 06-11-1890 met Jaapje Hut; geboren Aduarderzijl 15-09-1861, dochter van Popke Harms Hut en Maria Jans Knoop.

 4. Hilledi(e)na Wessels; geboren 26-10-1864, overleden 09-08-1865.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Wierts Wessels; geboren Enumatil 09-01-1877, volgt onder V-h.

Generatie V

V-a Nicolaas Jan Wessels; geboren Wildervank 16-11-1850, overleden Wildervank 04-06-1931. Huisschilder in Gieterveen (1919, 1920).

Nicolaas is getrouwd Borger 11-08-1877 met Elisabeth van den Berg; geboren Hoogezand ca. 1854, overleden Wildervank 29-04-1938, dochter van Jan van den Berg en Eltje Jager.

Uit dit huwelijk:

 1. Hiddo Arend Wessels; geboren Nieuw Buinen 25-12-1877. Hiddo is getrouwd Borger 27-12-1909 met Pieterdina Schuur; geboren Gasselte ca. 1883, dochter van Roelf Schuur en Annechien Niemeyer.

 2. Helena Jacoba Wessels; geboren Gieterveen 17-08-1879, overleden Gieterveen 07-06-1893

 3. Arend Lucas Wessels; geboren Gieterveen 08-03-1881. Schilder. Arend is getrouwd Wildervank 08-05-1919 met Geertruida Afiena Sulter; geboren Wildervank 23-05-1886, dochter van Jan Sulter, stelmaker, en Grietje van der Woude

 4. Johanna Maria Wessels; geboren Gieterveen 06-11-1882, overleden Gieterveen 05-02-1904

 5. Antje Jantina Wessels; geboren Gieterveen 27-11-1884, overleden Gieterveen 09-08-1918

 6. Jan Wessels; geboren Gieterveen 08-09-1886, overleden Gieterveen 31-01-1913

 7. Doedo Jan Wessels; geboren Gieterveen 22-01-1889, overleden Gieterveen 03-06-1893

 8. Paulus Wessels; geboren Gieterveen 19-11-1891, overleden Gieterveen 19-11-1913

 9. Doedo Jan Wessels; geboren Gieterveen 19-12-1893. Huisschilder. Hij is getrouwd Delfzijl 25-05-1920 met Anna van der Werf; geboren Nieuwolda ca. 1898, dochter van Pieter van der Werf en Martje Beekhuis.

 10. Harm Jan Wessels; geboren Gieterveen 01-09-1900, overleden Gieterveen 05-02-1918

V-b Arend Lucas Wessels; geboren Wildervank 04-04-1852, overleden Nieuw Buinen 26-03-1900.

Arend is getrouwd Borger 10-07-1880 met Elizabeth Koster; geboren Nieuwe Pekela ca. 1857, dochter van Freerk Koster en Sijtske Naatje.

Uit dit huwelijk:

 1. Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 15-11-1880, overleden 20-02-1952, begraven Stadskanaal. Hij is getrouwd Onstwedde 11-08-1904 met Catharina Strengholt; geboren Wildervank 26-11-1881, overleden 25-05-1955, begraven Stadskanaal, dochter van Gerrit Strengholt en Jantina Geerdina Duiven.

V-c Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 21-02-1860, overleden Winschoten 23-04-1938.

Lukas is getrouwd Borger 28-10-1882 (1) met Lupkea Bloemhoff; geboren Wildervank 21-11-1859, overleden Nieuw Buinen 16-04-1890, dochter van Hendrik Willem Bloemhoff en Marchien Lunenborg.

Lukas is getrouwd Onstwedde 02-05-1891 (2) met Roelfina Jantina ter Borg; geboren Nieuw Buinen 16-11-1871, overleden Winschoten 05-01-1951, dochter van Johan ter Borg en Klazina Wieten.

Hij was glasslijper (1898, 1899) en caféhouder (1912, 1913) in Stadskanaal, koffiehuishouder (1938) in Winschoten.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Fennechina Wessels; geboren Onstwedde 19-02-1883, overleden Nieuw Buinen 18-02-1890

 2. Marchina Wessels; geboren Nieuw Buinen 30-05-1885

 3. Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 06-12-1886, volgt onder VI-a

 4. Hendrik Willem; geboren Nieuw Buinen 11-08-1888, overleden Nieuw Buinen 25-09-1888

 5. Alagonda Jakomiena Wessels; geboren Nieuw Buinen 05-09-1889

Uit het tweede huwelijk:

 1. Klazina Marchina Wessels; geboren Onstwedde ca. 1893. Zij is getrouwd Onstwedde 27-05-1913 met Hubertus Johannes Limburg; geboren Den Haag ca. 1889, zoon van Anthonius Limburg en Geertruida Petronella Zandvliet.

 2. Allegonda Jacomiena Wessels; geboren Onstwedde ca. 1895. Zij is getrouwd Onstwedde 25-04-1919 met Johannes Theodorus van Wijk; geboren Hillegersberg ca. 1893, zoon van Theodorus Alexander Anthony Gualtherus van Wijk en Chatharienne Francoise van Gruting.

 3. Nicolaas Jan Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 11-09-1898, overleden Stadskanaal 22-09-1898.

 4. Nicolaas Jan Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 21-10-1899, overleden Stadskanaal 11-02-1900.

 5. Nicolaas Jan Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 31-05-1904.

V-d Dirk Menzo Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-12-1867. Glasslijper.

Dirk is getrouwd Borger 28-02-1891 (1) met Geertruida ter Borch; geboren Borger ca. 1868, overleden Borger 22-05-1921, dochter van Harm ter Borch en Johanna Christiana Sterenberg.

Dirk is getrouwd Borger 11-12-1922 (2) met Hinderkien Hoving; geboren Anloo ca. 1864, dochter van Luite Hoving en Hinderkien Kap. Weduwe van Harm Krans.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Christiana Wessels; geboren Nieuw Buinen 17-07-1891. Zij is getrouwd Borger 05-10-1912 met Steffen van der Vlag; geboren Wildervank ca. 1889, zoon van Harm van der Vlag en Nijssien Drok.

 2. Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 23-12-1893. Glasblazer. Hij is getrouwd Borger 01-06-1918 met Elsina Bruins; geboren Winschoten ca. 1895, dochter van Geert Bruins en Meikina de Vries.

 3. Fennigje Wessels; geboren Nieuw Buinen 27-02-1897. Zij is getrouwd Onstwedde 22-09-1917 met Jakob Vos; geboren Onstwedde ca. 1893, zoon van Roelf Vos en Alida Luppes.

 4. Harm Derk Wessels; geboren Nieuw Buinen 17-01-1899. Harm is getrouwd Borger 11-09-1920 met Elizabeth Bruis; geboren Groningen ca. 1902, dochter van Geert Bruins en Meikina de Vries.

 5. Martha Titia Wessels; geboren ca. 1901. Zij is getrouwd Borger 09-11-1918 met Stoffer Bakker; geboren Vlagtwedde ca. 1895, zoon van Jan Bakker en Tetje van der Vlag.

 6. Annechien Wessels; geboren ca. 1904. Zij is getrouwd Borger 04-11-1922 met Harmannus Boelens; geboren Borger ca. 1899, zoon van Harmannus Boelens en Roelfien Platje.

V-e Cornelis Johannes Wessels; geboren Rijnsburg ca. 1853, overleden Voorburg 09-12-1915.

Cornelis is getrouwd Tiel 20-02-1880 met Anna van Andel; geboren Tiel 14-05-1861, overleden Ermelo 29-05-1891, dochter van Livinus van Andel, graanhandelaar, en Anna Kant.

Uit dit huwelijk:

 1. Arent Hiddo Wessels; geboren Dwingeloo 12-06-1881, overleden Hazerswoude 28-11-1933.

 2. Anna Wessels; geboren Dwingeloo 05-01-1883

 3. Gretha Wessels; geboren Dwingeloo 02-11-1884, overleden Dwingeloo 04-06-1905.

 4. Livinus Cornelis Wessels; geboren Dwingeloo 27-07-1888

 5. Johanna Dirkje Wessels; geboren Dwingeloo 05-09-1890

V-f Hiddo Lukas Wessels; geboren Bierum 29-03-1862, overleden Bierum 25-02-1895. Boerenknecht te Spijk (1886), dagloner in Bierum.

Hiddo is getrouwd Bierum 18-11-1886 met Dieuwerke Dijkhuis; geboren Spijk ca. 1866, dochter van Harke Dijkhuis en Elina Stuve (zij tekent ‘E. Stuif’). Dieuwerke was dienstmeid. Zij is getrouwd2 Bierum 23-11-1899 met Jakob Lalkens; geboren Holwierde ca. 1864, zoon van Harm Lalkens en Geertje Bos, weduwnaar van Johanna Wehemeijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaffien Wessels; geboren Bierum ca. 1889. Aaffien is getrouwd Bierum 24-08-1906 met Johannes Broesder; geboren Heiligerlee ca. 1888, zoon van Pieter Broesder en Wievenliena Mulder.

 2. Janna Wessels; geboren Bierum ca. 1893. Janna is getrouwd Groningen 29-12-1921 met Kornelis Menke; geboren Slochteren ca. 1892, zoon van Johan Hendrik Menke en Aaltje van Timmerman.

V-g Klaas Jans Wessels; geboren Leek 03-12-1861, overleden Groningen 25-02-1933.

Klaas is getrouwd Groningen 06-11-1890 met Gezina Fennechina Groenewold; overleden 1910.

Klaas was verhuurder van dekkleden (1908, 1921) aan het Binnendamsterdiep te Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Jacob Wessels; geboren 1892, overleden 1910.

 2. Hindrik Eeuwolt Wessels; geboren Groningen 08-04-1898, overleden 24-11-1980. Hindrik is getrouwd Leeuwarden 20-05-1931 met Lolkje Visser; geboren Leeuwarden 13-06-1904. Hindrik was arts te Groningen.

V-h Jan Wierts Wessels; geboren Enumatil 09-01-1877, overleden Appingedam 03-04-1941.

Jan is getrouwd Bedum 27-08-1908 met Johanna Catharina Wiersema; geboren Bedum 16-05-1878, overleden Appingedam 18-01-1938, dochter van Herman Martinus Wiersema en Anje Ubbens.

Jan was arts, in 1908 te Doorwerth.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik (Fred) Wessels; geboren Wolfheze 03-08-1909, overleden. Fred studeerde medicijnen te Groningen. Huisarts te Appingedam en Amsterdam. Fred is getrouwd Groningen 20-06-1941 met Antonia Johanna (Toos) Littel; geboren Amsterdam 25-09-1913, overleden, dochter van Willem Jacob Hendrik Littel en Gerharda Antonia Johanna Jonker. Zie de Genealogie Littel.

 2. Herman Martinus Wessels; geboren Renkum 05-05-1911, overleden Ten Boer 17-02-1993. Herman is getrouwd met Annie Gezientje Oosterhuis; geboren 18-08-1915, overleden 16-07-1988.

 3. Ubbo Menke Wessels; geboren Tjamsweer 23-10-1914, overleden Den Haag 14-07-1972. Ubbo is getrouwd met Eppina Vonk; geboren 23-12-1916.

Generatie VI

VI-a Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 06-12-1886.

Hiddo is getrouwd Groningen 07-11-1912 met Elizabeth Zuurveen; geboren Groningen 14-11-1890, dochter van Harmannus Zuurveen en Trijntje Bruining.

Hij was (handels)reiziger in Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Johannes Wessels; geboren Assen ca. juni 1913, overleden Assen 06-08-1913

 2. Trijntje Roelfina Jantina Wessels; geboren Assen ca. 11-1915, overleden Assen 22-12-1915

 3. Hiddo Arent Wessels; geboren Assen 21-10-1916, overleden Heemskerk 12-05-2005. Hij tr. met Andrina Douwes; geboren Utrecht 03-02-1915, overleden 11-06-2001.

- – voor het laatst bijgewerkt op 18 juli 2011 – -

3 Comments

 1. jaap boerma zegt:

  Goedenmorgen,
  Betreft Familie Wessels uit Erm. Gezina Arents Wessels was de schoonmoeder van mijn overgrootvader
  Berend Boerma. Zij is geboren op 07-08-1813 te Stedum en overleden 23-04- 1888 te Grijpskerk
  Haar 1e echtgen Jakob de Boer is geboren op 24-10-1810 te Kleinemeer en overleden op 22-03-1853 te Grijpskerk. De 2e echtgenoot, Hindrik Woest is geboren op 27-04-1818 en overleden 27-03-1856, beide gebeurtenissen in Grijpskerk.
  Een zuster van Gezina, nl Johanna Arents Wessels,
  geboren 10-05-1822 te Stedum ontbreekt, ik meen
  dat ik dit laatste eerder (in november 2005) via Boef.net heb doorgegeven.
  Met vriendelijke groet, Jaap Boerma Leeuwarden

 2. Beste mensen,

  toevallig vond ik deze website; heb ik meteen een vraag.
  Bij ons in de familie gaat het verhaal dat de familiebijbel van Strengholt destijds door het huwelijk van Catharina Strengholt met Hiddo Arent Wessels (zoon van V-b) in 1904 in bezit van fam. Wessels is gekomen.
  Weet iemand iets van die familiebijbel?
  Er zouden familiegegevens voorin geschreven staan, en daar ben ik bijzonder ge√Įnteresseerd in.

  Met vriendelijke groeten, Paulien Strengholt

 3. j.drenth zegt:

  Hallo Paulien,
  Je bericht is van september 2010. Of ik je vraag kan beantwoorden weet ik niet maar C. Strengholt en H. Wessels waren de grootouders van mijn moeder. Zelf heb ik nog nooit over die bijbel gehoord maar mijn moeder weet er misschien iets van.

Geef een reactie