Drolinga

De oudste vermelding van een familienaam in deze familie is -voor zover nu bekend- in 1770, als de dochter van Auke Lues Drool overlijdt. Haar neef Gerrit Pieters wordt vanaf 1776 ook met de naam Drool vermeld. Vervolgens duiken de varianten Drolenga en Drolinga in de familie op. Ook de familie Drolema (ook Droolma en Droolema) stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de Drool-familie.

door