Nutma

De familie Nutma stamt uit het Friese Oostdongeradeel, waar nog steeds familieleden wonen. Oudst bekende voorvader Sijbren Dircks liet begin 18e eeuw zijn kinderen dopen in Ee. Sijbrens kleinzoon Minze Wopkes (1755-1829) woonde met zijn gezin op de kooiplaats onder Engwierum. Hij nam in 1811 de naam Nutma aan: “Voor ons Menne Douwes Mellema, Lid […]

door