Van Drool tot Drolema en Drolinga, een genealogisch overzicht

De oudste vermelding van een familienaam in deze familie is -voor zover nu bekend- in 1770, als de dochter van Auke Lues Drool overlijdt. Haar neef Gerrit Pieters wordt vanaf 1776 ook met de naam Drool vermeld. Vervolgens duiken de varianten Drolenga en Drolinga in de familie op. Ook de familie Drolema (ook Droolma en Droolema) stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de Drool-familie.


Generatie I

 

I Abel Jans; afkomstig uit Pieterburen, geboren 1660/1665.

Abel is getrouwd Pieterburen 16-07-1687 met Barber Lues; afkomstig uit Maarslag. Barber werd 04-09-1687 lidmaat in Pieterburen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anje Abels; gedoopt Pieterburen 01-01-1688.
 2. Luij Abels; gedoopt Pieterburen 27-10-1689, volgt onder II-a.
 3. Jan Abels; gedoopt Pieterburen 23-11-1692, volgt onder II-b.
 4. Abel Abels; gedoopt Pieterburen 02-07-1695.
 5. Peter Abels; gedoopt Pieterburen 17-10-1697, volgt onder II-c.
 6. Anje Abels; gedoopt Pieterburen 18-06-1702, overleden voor 1706.

 7. Anje Abels; gedoopt Pieterburen 11-07-1706.

Generatie II

 

II-a Luij Abels; gedoopt Pieterburen 27-10-1689, begraven aldaar 09-05-1760, zoon van Abel Jans en Barber Lues.

Luij is getrouwd (1) Usquert 08-06-1722 met Wijke Gerlofs; gedoopt Usquert 17-01-1697, overleden 1724/1725, dochter van Gerlof Janssen en Etjen Fockes.

Luij is getrouwd (2) Pieterburen 16-06-1725 met Aeltje Jans; afkomstig uit Groningen, overleden 1725/1729.

Luij is getrouwd (3) Pieterburen 20-11-1729 met Anje Waalkes; gedoopt Garnwerd 02-07-1702, begraven Pieterburen 31-01-1771 (nalatende 1 zoon en 4 dochters), dochter van Waalke Egges en Geertruijt Jans.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Abel Lues; gedoopt Pieterburen 20-02-1724.

Uit het derde huwelijk:

 1. Geertruit Lues; gedoopt Pieterburen 10-12-1730, overleden na 1771.
 2. Barber Lues; gedoopt Pieterburen 05-10-1732, overleden na 1771. Barber is getrouwd Pieterburen 20-11-1757 met Kornelis Jans; afkomstig uit Westernieland.
 3. Abel Lues; gedoopt Pieterburen 20-12-1733, overleden voor 1736.
 4. Abel Lues; gedoopt Pieterburen 15-07-1736, volgt onder III-a.
 5. Anje Lues; gedoopt Pieterburen 20-04-1738, overleden na 1771. Anje is getrouwd Pieterburen 10-08-1760 met Waalke Jans; gedoopt Pieterburen 19-05-1735, zoon van Jan Jacobs en Jantien Waalkes.
 6. Auke Lues; gedoopt Pieterburen 31-12-1741, overleden 1741/1743.

 7. Auke Lues Drool; gedoopt Pieterburen 24-11-1743, overleden na 1786. Vermelding in 1770: “Den 30 Janw. is begraven het kint van Auke Luis Drool Nalatende haar moeder.” Zij is waarschijnlijk in of voor 1780 getrouwd met Pieter Sijtses de Vries; geboren ca. 1751, overleden Grijpskerk 13-04-1812.

 

II-b Jan Abels; gedoopt Pieterburen 23-11-1692, zoon van Abel Jans en Barber Lues.

Jan is getrouwd ca. 1713 met Trijntje Sijwerts.

Uit dit huwelijk:

 1. Abel Jans; geboren Pieterburen, gedoopt Pieterburen en Wierhuizen 14-01-1714.
 2. Aefke Jans; gedoopt Pieterburen en Wierhuizen 28-07-1715.

 3. Barber Jans; geboren Pieterburen, gedoopt Pieterburen en Wierhuizen 16-08-1716.

 

II-c Peter Abels; gedoopt Pieterburen 17-10-1697, begraven aldaar 20-01-1768 (nalatende vrouw en 5 kinderen), zoon van Abel Jans en Barber Lues.

Peter is getrouwd (1) Westernieland 12-11-1719 met Diewer Sierts; afkomstig uit Westernieland, overleden Pieterburen 1741/1752, dochter van Sijert Sijwkes en Geeske Michgeels.

Peter is getrouwd (2) Pieterburen 14-05-1752 met Maria Peters; overleden na jan. 1768.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Peters; gedoopt Pieterburen 28-01-1720, volgt onder III-b.
 2. Geeske Peters; gedoopt Pieterburen 05-03-1721.
 3. Barber Peters; gedoopt Pieterburen 04-04-1723, volgt onder III-c.
 4. Abel Peters; gedoopt Pieterburen 23-11-1727.
 5. Gerrit Pieters Drool; gedoopt Pieterburen 31-03-1730, volgt onder III-d.
 6. Siert Peters; gedoopt Pieterburen 13-08-1732.
 7. Peter Peters; gedoopt Pieterburen 05-12-1734, begraven aldaar 19-12-1753.
 8. Siertje Peters; gedoopt Pieterburen 11-05-1738.

 9. Siert Peters; gedoopt Pieterburen 10-12-1741, volgt onder III-e.

Generatie III

 

III-a Abel Lues; gedoopt Pieterburen 15-07-1736, overleden Winsum voor 1820, zoon van Luij Abels en Anje Waalkes.

Abel is getrouwd Pieterburen 26-03-1780 met Tietje Jans Wiebrenga; geboren Pieterburen 12-12-1754, gedoopt aldaar 15-12-1754, overleden Winsum voor 1820, dochter van Jan Ebels en Grietje Pieters.

Uit dit huwelijk:

 1. Luije Abels Drool; geboren Pieterburen, gedoopt aldaar 09-04-1780, overleden Eenrum 19-04-1823.

 2. Jan Abels Drool; gedoopt Pieterburen 20-01-1782, volgt onder IV-a.

 

III-b Jan Peters; gedoopt Pieterburen 28-01-1720, zoon van Peter Abels en Dieuwer Sierts.

Jan is mogelijk getrouwd (1) Pieterburen 08-11-1749 met Itien Harms.

Jan is mogelijk getrouwd (2) Uithuizen 03-05-1772 met Aaltje Geerts; afkomstig uit Kantens.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter Jans Drol; gedoopt Uithuizen 03-03-1774, overleden Warffum 30-05-1829 (huis 185). Pieter was wever. Volgens zijn overlijdensakte een zoon van Jan Pieters Drol en Aaltje Geerts, in leven dagloners te Uithuizen.

 

III-c Barber Peters; gedoopt Pieterburen 04-04-1723, overleden na juni 1772, dochter van Peter Abels en Dieuwer Sierts.

Barber is getrouwd rond 1746 met Allert Jans; begraven Ulrum 18-06-1772.

Uit dit huwelijk:

 1. Diewer Allerts; gedoopt Pieterburen 22-10-1747, begraven aldaar 11-05-1768.
 2. Grietje Allerts; gedoopt Pieterburen 23-11-1749. Grietje is getrouwd Pieterburen 09-05-1773 met Ruine Pieters ook genaamd Rinne (?); afkomstig uit Mensingeweer.
 3. Jan Allerts; gedoopt Pieterburen 05-12-1751.
 4. Anje Allerts; gedoopt Pieterburen 15-04-1754.
 5. Geeske Allerts Drolenga; geboren Pieterburen 26-04-1756, gedoopt aldaar 02-05-1756, overleden Ulrum 23-09-1827 (huis 26). Geeske is getrouwd Ulrum 16-10-1789 met Klaas Geerts Veenkamp; uit Ulrum, overleden voor sept. 1827. Schoenmaker.
 6. Pieter Allerts; gedoopt Pieterburen 30-07-1758.
 7. Jantje Allerts; gedoopt Pieterburen 29-03-1761.
 8. Abel Allerts; gedoopt Pieterburen 29-04-1764.

 9. Trijnje Allerts; gedoopt Pieterburen 10-04-1768.

 

III-d Gerrit Pieters Drool; gedoopt Pieterburen 31-03-1730, overleden Ulrum 31-05-1809 (nalatende 3 volwassen kinderen), zoon van Peter Abels en Dieuwer Sierts.

Gerrit is getrouwd Pieterburen 12-06-1757 met Bouwke Alberts, ook genaamd Bouke Berends; afkomstig uit Kloosterburen, geboren 1730/1735, gedoopt Pieterburen 28-03-1766 ‘uit Mennonieten ouderen geboren, is na gedane belijdenis des geloofs gedoopt’, overleden Ulrum 05-01-1793, dochter van Albert Klasen en Trijnje Jans.

hc 31-05-1757 (inv. 734, toegang 201): aan bruidegoms zijde Peter Abels en Maria Peters als vader en stiefmoeder, Allardt Jans en Barber Peters als zwager en zuster. Aan bruids zijde Trijnje Jans, weduwe van wijlen Albert Klasen, als moeder, Harm Klasen en Epke Jans als volle oom en aangetrouwde moeij en Tamme Ritses en Louke Klases als aangetrouwde oom en volle moeij.

Gerrit woonde in maart 1766 (belijdenis Bouwke) nog met het gezin aan de oude dijk in Pieterburen, verhuisde later dat jaar naar Ulrum. Vanaf 1776 in de ‘naamlijst der verstorvenen’ te Ulrum vermeld met de naam Drool (1776, 1773, 1778, 1793).

Uit dit huwelijk:

 1. Diever Gerrits; geboren Pieterburen, aan de Oude Dijk 09-12-1757, gedoopt Pieterburen 11-12-1757.
 2. Trijntje Gerrits Drool; geboren Pieterburen, aan de Oude Dijk 16-11-1759, gedoopt Pieterburen 18-11-1759, overleden Ulrum 15-10-1776.
 3. Pieter Gerrits Drolinga; geboren Pieterburen 12-12-1761, gedoopt aldaar 13-12-1761, overleden Ulrum 27-09-1823 huis 74. Dagloner.
 4. Albert Gerrits; geboren Pieterburen, aan de Oude Dijk, gedoopt Pieterburen 28-10-1764.
 5. Jan Gerrits Drool; gedoopt Ulrum 12-10-1766, volgt onder IV-b.
 6. Geertje Gerrits; gedoopt Ulrum 05-11-1769.
 7. Abel Gerrits Drool; gedoopt Ulrum 16-05-1773, overleden aldaar 19-06-1778 Drool.
 8. Louwke Gerrits; gedoopt Ulrum 16-06-1776.
 9. Kind van Gerrit Pieters Drool, overleden Ulrum 09-06-1777.

 10. Abel Gerrits Drool; overleden Ulrum 09-07-1782.

 

III-e Siert Peters; gedoopt Pieterburen 10-12-1741, waarschijnlijk begr. Pieterburen 18-11-1768, zoon van Peter Abels en Dieuwer Sierts.

Siert is getrouwd Pieterburen 08-05-1768 met Trijntjen Benes, ook Trijnje; gedoopt Den Andel 25-12-1745, dochter van Bene Jans en Anje Tomas.

Uit dit huwelijk:

 1. waarschijnlijk Siert Sierts Drol; geboren Pieterburen ca. 1769, volgt onder IV-c.

Generatie IV

 

IV-a Jan Abels Drool; gedoopt Pieterburen 20-01-1782, overleden Roode Haan, Leens 04-09-1830 huis 63, zoon van Abel Lues en Tietje Jans Wiebrenga. Dagloner.

Jan is getrouwd ca. 1805 met Aaltje Eppes van Dijk; gedoopt Leens 02-04-1775, overleden Roode Haan, Leens 27-09-1834 huis 63, dochter van Eppe Sikkes van Dijk en Antje Pieters Stoepker. Daglonerse.

Uit dit huwelijk:

 1. Tietje Jans; geboren Warfhuizen 17-06-1806, gedoopt aldaar 13-07-1806, begraven Warfhuizen 10-07-1807.
 2. Abel Jans Drool; geboren Warfhuizen 11-10-1810, volgt onder V-a.
 3. Laurentius (Luije) Drool; geboren Warfhuizen 20-09-1812. Emigreerde in 1848 naar de Verenigde staten.

 4. Epeus (Eppe) Jans Drool; geboren Warfhuizen 12-11-1813, volgt onder V-b.

 

IV-b Jan Gerrits Drool; gedoopt Ulrum 12-10-1766, overleden aldaar 28-10-1812 huis 73, zoon van Gerrit Pieters Drool en Bouwke Alberts.

Jan is getrouwd Ulrum 03-05-1794 met Aafke Berends Bouwman; geboren Schouwerzijl 1773/1774, overleden Ulrum 12-09-1832 huis 73, dochter van Berend Luies Bouwman en Jantien Harms. Aafke is later getrouwd Ulrum 09-06-1818 met Tobias Buining, ook Buning en Buninge; gedoopt Hornhuizen 10-04-1785, overleden Leens 20-07-1868, zoon van Gerardus Buining en Sijtjen Derks. Hij wordt in zijn overlijden vermeld als weduwnaar van Aafke Drolenga.

Jan was landbouwer. In 1798 en 1802 in het doopboek en bij zijn overlijden in 1812 vermeld als Jan Gerrits Drool. Wanneer Aafke hertrouwt wordt hij Drolinga genoemd, een naam die ook door de kinderen wordt gevoerd.

hc 734-221, fol. 35, Hornhuizen, 03-05-1794: Aan zijde van de bruidegom: Gerrijt Pieters als vader, Pieter Gerrijts als volle broer. Aan zijde van de bruid: Jantje Harms en Izebrand Cornellis als moeder en stiefvader, Jan Luies als volle oom en Bette Willems als aangetrouwde oom.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Jans Drolinga; geboren ca. 1795, overleden Ulrum 23-10-1817 huis 73. Landbouwer.
 2. Jantje Jans Drolinga; geboren Ulrum 01-12-1798, gedoopt aldaar 09-12-1798 {Drool}, overleden Hornhuizen 09-12-1888 {Drolenga}. Jantje is getrouwd Kloosterburen 25-11-1820 met Kornelis Allerts Buikema ook genaamd Beukema; geboren Hornhuizen 02-02-1794, overleden Leens 03-02-1873, zoon van Allert Jakobs Buikema en Martje Jans. Landbouwersknecht (1820). Hun zoon Tobias Buikema trouwde met zijn nicht Aafke Drolenga.
 3. Berend Jans Drolinga; geboren Ulrum 03-02-1802, gedoopt aldaar 14-02-1802, volgt onder V-c.
 4. Pieter Jans Drolinga; geboren Ulrum 02-08-1805, gedoopt aldaar 08-09-1805, volgt onder V-d.
 5. Bouke Jans Drolinga; geboren Ulrum 01-11-1807, gedoopt aldaar 06-12-1807, overleden Leens 21-01-1854. Landbouwerse. Bouke is getrouwd Ulrum 07-02-1835 met Jemme Onnes Knooihuizen; gedoopt Leens 26-05-1805, overleden Wehe 26-07-1878, zoon van Rembt Klasen Knooihuizen en Brechtje Remges Wierenga. Hij is hertrouwd Ulrum 14-03-1855 met Korneelske Rienders de Maar; geboren Maarslag ca. 1803, overleden Leens 20-01-1874, dochter van Riender Tonnis en Jantje Wijbrands. Zij was weduwe van Sieger Wierenga.
 6. Albert Jans Drolenga; geboren Ulrum 24-03-1811, gedoopt aldaar 28-04-1811, overleden Vliedorp 18-05-1836. Boerenknecht.

 7. Derktje Jans Drolinga, ook Drolenga; geboren Ulrum 24-03-1811, gedoopt aldaar 28-04-1811. Derktje is getrouwd (1) Ulrum 30-04-1831 met Remge Rembts Knooihuizen; gedoopt Leens 23-03-1800, overleden Ulrum 20-03-1837, zoon van Rembt Klasen Knooihuizen en Brechtje Remges Wierenga. Dagloner. Derktje is getrouwd (2) Ulrum 28-07-1838 met Nanne Eisses Holstein; geboren Hornhuizen 29-06-1804, gedoopt aldaar 08-07-1804, zoon van Eisse Nannes en Bouke Klaassens.

 

IV-c Siert Sierts Drol; geboren Pieterburen ca. 1769, overleden Warffum 23-06-1826 (huis 175), mogelijk een zoon van Siert Pieters en Trijntjen Benes.

Siert is getrouwd Den Andel 27-02-1800 met Elizabeth Harms; geboren Saaksumhuizen ca. 1770, overleden Den Andel 26-03-1839.

Siert was dagloner. Hij was volgens zijn overlijdensakte een zoon van Siert Pieters en Trientje Harms, hij zou rond 1771 zijn geboren in Pieterburen. Van dit echtpaar geen spoor gevonden. Hij is mogelijk een zoon van Siert P(i)eters en Trijntjen Benes.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Sierts Drolema; geboren Den Andel 07-08-1800, gedoopt aldaar 24-08-1800. Trijntje is getrouwd Warffum 03-06-1822 met Jan Jans Huizenga; gedoopt Warffum 10-04-1803, zoon van Jan Jans Huizenga, alias Weever, en Grietje Eisses.
 2. Siert Sierts; geboren Den Andel 04-12-1802, gedoopt 26-12-1802, overleden Den Andel 04-04-1810, begraven aldaar 10-04-1810.
 3. Harm Sierts Drolema; geboren Den Andel 27-09-1805, gedoopt aldaar 20-10-1805, volgt onder V-e.

 4. Siert Sierts Drool ook genaamd Droolema en Droolma; geboren Den Andel 16-02-1816, volgt onder V-f.

Generatie V

 

V-a Abel Jans Drool; geboren Warfhuizen 11-10-1810, gedoopt aldaar 21-10-1810, zoon van Jan Abels Drool en Aaltje Eppes van Dijk.

Abel is getrouwd (1) Leens 20-02-1836 met Jantje Hendriks Volmers, ook genaamd Folmers; geboren Hornhuizen 18-10-1811, overleden Schouwerzijl 21-05-1851, dochter van Hendrik Johannes Volmers en Aaltje IJzebrands van Hogten. Dienstmeid.

Abel is getrouwd (2) Leens 26-04-1858 met Aaltje de Kleine; geboren Tinallinge ca. 1811, overleden Schouwerzijl 15-01-1861, dochter van Jacobus Ennes de Kleine en Eltje Stoffers Schuitema.

Abel is getrouwd (3) Leens 04-08-1864 met Geertruid Oostema; geboren Zuurdijk 12-11-1824, overleden Schouwerzijl 02-03-1870, dochter van Jakob Roelfs Oostema en Anje Berents Vennenga. Geertruid was weduwe van Geert Kruizenga.

Abel was boerenknecht (1836) en dagloner (1858). Hij verhuisde tussen 1870 en 1872 naar Michigan (VS).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Drool; geboren Hornhuizen 27-04-1836, overleden Usquert 28-03-1837.
 2. Aaltje Drool; geboren Usquert 28-11-1837, overleden Obergum 11-07-1921. Dienstmeid (1866) en daglonerse (1888). Aaltje is getrouwd (1) Winsum 16-05-1866 met Pieter Siegers; geboren Obergum 15-08-1841, overleden aldaar 30-05-1882, zoon van Gerlof Jans Siegers en Leentje Pieters de Wit. Landbouwersknecht. Aaltje is getrouwd (2) Winsum 02-05-1888 met Reinder Brugma; geboren Obergum 11-04-1841, overleden aldaar 27-12-1912, zoon van Douwe Reinders Brugma en Bruindina Jans Bruins. Reinder was weduwnaar van Anje Vos.
 3. Anna Drool; geboren Warfhuizen 21-01-1840. Anna is getrouwd Leens 11-12-1865 met Abraham Gerber; geboren Dorkwerd 27-10-1840, zoon van Drewes Abrahams Gerber en Frouke Klaassens van Bruggen. Dagloner.
 4. Jan Drool; geboren Warfhuizen 13-02-1842, volgt onder VI-a.
 5. Hendrik Drool; geboren Warfhuizen 20-01-1845, overleden aldaar 10-04-1848.

 6. Hendrik Drool; geboren Warfhuizen 02-07-1850. Boerenknecht (1868) in Eenrum.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Eltje Drool; geboren Schouwerzijl 21-01-1859, overleden aldaar 19-03-1861.

Uit het derde huwelijk:

 1. Martje Drool; geboren Schouwerzijl 25-01-1865.

 2. Teitje Drool; geboren Schouwerzijl 05-02-1868, overleden aldaar 24-02-1869.

 

V-b Epeus (Eppe) Jans Drool; geboren Warfhuizen 12-11-1813, zoon van Jan Abels Drool en Aaltje Eppes van Dijk.

Eppe is getrouwd Uithuizen 08-04-1839 met Ebeltje Jacobs Drieborg; geboren Usquert 03-09-1818, dochter van Jacob Jans Drieborg en Trientje Lucas.

Eppe was dagloner. In 1865 vertrok hij met zijn vrouw en zes kinderen naar Michigan (VS).

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Drool; geboren Usquert 23-02-1841, overleden aldaar 31-03-1843.
 2. Aaltje Drool; geboren Usquert 11-01-1843.
 3. Trijntje Drool; geboren Usquert 15-07-1845.
 4. Jantje Drool; geboren Usquert 07-12-1848.
 5. Tijdje Drool; geboren Usquert 16-07-1852.

 6. Anna Drool; geboren Usquert 26-07-1857.

 

V-c Berend Jans Drolinga, ook genaamd Drool, Droolinga en Drolenga; geboren Ulrum 03-02-1802, gedoopt aldaar 14-02-1802 {Drool}, overleden Vierhuizen 04-08-1861 {Drolenga}, zoon van Jan Gerrits Drool en Aafke Berends Bouwman. Landbouwersknecht (1821), dagloner. Hij tekende in 1820 en 1821 als “B.J. Droolga.”

Berend is getrouwd Ulrum 30-06-1821 met Anje Rijkels Jager; geboren Ulrum 06-09-1799, gedoopt Ulrum 15-09-1799, overleden aldaar 03-05-1869, dochter van Rijkel Cornellis Jager en Anje Jans.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Berents Droolinga; geboren Vierhuizen 23-01-1820 {Droolinga}, overleden aldaar 14-06-1821 {Drolinga}.
 2. Jan Berends Drolinga; geboren Vierhuizen 13-01-1822, overleden aldaar 15-02-1822.
 3. Anna Berends Drolinga; geboren Vierhuizen 06-05-1823, overleden Vierhuizen 16-10-1850. Dienstmeid.
 4. Aafke Berends Drolenga; geboren Vierhuizen 19-02-1825, overleden Vierhuizen 23-04-1828.
 5. Jan Drolenga; geboren Vierhuizen 12-04-1827, volgt onder VI-b.
 6. Rijkel Drolinga; geboren Vierhuizen 02-10-1829, volgt onder VI-c.
 7. Aafke Drolenga; geboren Vierhuizen 20-02-1832, overleden Ulrum 27-01-1909. Aafke is getrouwd Leens 07-06-1860 met haar neef Tobias Buikema; geboren Hornhuizen 27-01-1832, overleden Ulrum 10-02-1901, zoon van Kornelis Allerts Buikema en Jantje Jans Drolinga. Landbouwer en voerman.
 8. Tobias Drolinga; geboren Vierhuizen 22-01-1835, volgt onder VI-d.
 9. Jantje Drolenga; geboren Vierhuizen 08-06-1837, overleden Vierhuizen 25-06-1837.
 10. Bernardus Drolinga; geboren Vierhuizen 07-04-1839, overleden Vierhuizen 15-08-1847.

 11. Pieter Drolinga; geboren Vierhuizen 07-04-1842, volgt onder VI-e.

 

V-d Pieter Jans Drolinga; geboren Ulrum 02-08-1805, gedoopt aldaar 08-09-1805, overleden aldaar 03-06-1863, zoon van Jan Gerrits Drool en Aafke Berends Bouwman. Dagloner.

Pieter is getrouwd Ulrum 26-09-1839 (wettiging van 3 kinderen) met Frouke Mennes; gedoopt Hornhuizen 03-03-1799, overleden Ulrum 19-02-1871, dochter van Menne Jakobs en Aagje Harms.

Uit dit huwelijk:

 1. Menne Drolinga; geboren Ulrum 26-08-1828. Boerenknecht. Menne is getrouwd Kloosterburen 19-05-1852 met Hinderika Frieling; geboren Ulrum 19-11-1820, dochter van Cornelis Jans Frieling en Grietje Jacobs Breuls.
 2. Jan Drolinga; geboren Ulrum 26-08-1828
 3. Gerrit Drolinga; geboren Ulrum 04-03-1831, volgt onder VI-f.

 4. Aafke Drolinga; geboren Ulrum 08-11-1840

 

V-e Harm Sierts Drolema; geboren Den Andel 27-09-1805, gedoopt aldaar 20-10-1805, overleden Warffum 07-09-1863. Boerenknecht.

Harm is getrouwd Warffum 08-10-1835 met Trijntje Geutjes van Zeewijk; geboren Warffum 04-12-1808, overleden aldaar 27-04-1872, dochter van Geutje Ebels van Zeewijk en Jantje Hendriks Kloosterhuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Siert Harms Drolema; geboren Warffum 16-01-1836, overleden aldaar 19-01-1858.
 2. Jantje Harms Drolema; geboren Warffum 31-01-1838, overleden Westernieland 23-02-1919. Jantje is getrouwd Warffum 28-07-1860 met Siepko Jans Teerling; geboren Warffum ca. 1836, natuurlijke zoon van Trientje Jans Teerling.
 3. Guitje Harms Drolema; geboren Warffum 02-04-1840, volgt onder VI-g.
 4. Elizabet Harms Drolema; geboren Warffum 12-02-1844, overleden aldaar 03-03-1844.
 5. Hendrik Harms Drolema; geboren Warffum 25-08-1845, volgt onder VI-h.

 6. Doodgeboren dochter, geboren Warffum 15-02-1851.

V-f Siert Sierts Drool ook genaamd Droolema en Droolma; geboren Den Andel 16-02-1816, overleden Den Andel 14-04-1863, zoon van Siert Sierts Drol en Elizabeth Harms. Boerenknecht, dagloner.

Siert is getrouwd Baflo 10-11-1838 met Pieterke Bernardus Spoelma; geboren Den Andel 05-01-1818, overleden aldaar 19-09-1880, dochter van Bernardus Roelfs Spoelma en Martje Klaassen Borgman. Dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Droolema; geboren Den Andel 21-01-1839, volgt onder VI-i.
 2. Lizabet Droolema; geboren Den Andel 24-01-1842, overleden aldaar 03-02-1842.
 3. Siert Droolma; geboren Westernieland 06-02-1844.
 4. Johannes Droolma, ook genaamd Droolema; geboren Westernieland 27-03-1848, volgt onder VI-j.
 5. Harm Droolema; geboren Den Andel 01-10-1851. Hij verhuisde in 1888 naar de Verenigde Staten.
 6. Martje Droolema; geboren Den Andel 24-03-1854.

 7. Elizabeth Drolema; geboren Den Andel 20-12-1856, overleden aldaar 02-03-1868.

Generatie VI

 

VI-a Jan Drool; geboren Warfhuizen 13-02-1842, zoon van Abel Jans Drool en Jantje Hendriks Volmers. Schipper (1872).

Jan is getrouwd Leens 29-02-1872 met Pieterke Meijer; geboren Schouwerzijl 07-11-1836, dochter van Willem Geerts Meijer en Annechien Pieters Hofman.

Uit dit huwelijk:

 1. Abel Drool; geboren Schouwerzijl 24-02-1873. Abel is getrouwd Grand Haven, Ottawa, Michigan, USA 24-02-1897 met Minnie Scholtz.
 2. Willem Drool; geboren Schouwerzijl 13-11-1874.

 3. Jantje Drool; geboren Schouwerzijl 23-01-1876, overleden aldaar 27-05-1876.

 

VI-b Jan Drolenga, ook genaamd Drolinga; geboren Vierhuizen 12-04-1827, overleden Warfhuizen 08-04-1913, zoon van Berend Jans Drolinga en Anje Rijkels Jager.

Jan is getrouwd Ulrum 13-03-1852 met Aafke Jeltes Zijlema ook genaamd Zijlma; geboren Niekerk 16-01-1825, overleden Loosduinen 07-12-1893, dochter van Jelte Egberts Zijlema en Hendrikje Abels van der Kapellen. Erkend bij het huwelijk van haar ouders op 11-06-1825. In de overlijdensakte abusievelijk vermeld als dochter van Eede Egberts Zijlma en Anje Jacobs Achterhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Berend Drolenga; geboren Vierhuizen 11-04-1852, volgt onder VII-a.
 2. Hendrikje Drolenga; geboren Vierhuizen 23-04-1855, overleden Vierhuizen 13-09-1859 {Drolinga}.
 3. Rijkel Drolenga; geboren Vierhuizen 24-01-1859, volgt onder VII-b.
 4. Hendrikje Drolinga; geboren Vierhuizen 15-03-1861, overleden Oldehove 24-05-1941. Hendrikje is getrouwd Leens 26-05-1887 met Pieter Dijk; geboren Ranum ca. 1868, overleden Warfhuizen 05-05-1939, zoon van Klaas Dijk en Elizabeth Pier.

 5. Anje Drolinga; geboren Vierhuizen 01-11-1863. Anje is getrouwd Leens 18-02-1884 met Sijbrand de Haan; geboren Schouwerzijl ca. 1862, zoon van Geert de Haan en Sietske Brik.

 

VI-c Rijkel Drolinga; ook genaamd Drolenga; geboren Vierhuizen 02-10-1829, overleden aldaar 08-05-1857, zoon van Berend Jans Drolinga en Anje Rijkels Jager. Boerenknecht en dagloner.

Rijkel is getrouwd Ulrum 24-05-1856 met Gerretje Grobbema; geboren Geffen ca. 1833, overleden Warfhuizen 22-07-1866, dochter van Geert Grobbema en Margie Albert Colle. Zij is hertrouwd Leens 01-07-1858 met Geert van der Werk; geboren Siegerswolde ca. 1830, overleden Meedhuizen 19-07-1900, zoon van Aldert Haijes van der Werk en Anje Geerts Pruis. Hij hertrouwde met Louwke Diephuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Martha Drolinga; geboren Vierhuizen 31-08-1856, overleden Wehe 25-03-1886. Huishoudster. Martha is getrouwd Ulrum 12-05-1877 met Pieter Breedland; geboren Thesinge ca. 1848, overleden na maart 1886, zoon van Derk Hindriks Breedland en Aaltje Pieters Pesman. Verver.

 

VI-d Tobias Drolinga; geboren Vierhuizen 22-01-1835, zoon van Berend Jans Drolinga en Anje Rijkels Jager.

Tobias is getrouwd Ulrum 13-06-1863 met Trientje Cremer; geboren Ulrum 28-05-1834, dochter van Pieter Pieters Cremer en Trientje Klasens Bronkema. Naaister.

Tobias was dagloner in Ulrum. Hij emigreerde in 1892 met zijn vrouw en één kind naar de Verenigde Staten.

Uit dit huwelijk:

 1. Anje Drolinga; geboren Ulrum 26-10-1863. Anje is getrouwd Ulrum 17-12-1881 met Riepke Bol; geboren Zoutkamp 22-08-1860, zoon van Jan Bol en Pieterke Smit.
 2. Pieter Drolinga; geboren Ulrum 27-02-1866.

 3. Berendina Catharina Drolenga; geboren Ulrum 05-05-1875.

 

VI-e Pieter Drolinga; geboren Vierhuizen 07-04-1842, overleden Ulrum 01-08-1927, zoon van Berend Jans Drolinga en Anje Rijkels Jager. Boerenknecht (1863)

Pieter is getrouwd Ulrum 29-08-1863 met Johanna Buis; geboren Zoutkamp 20-12-1842, overleden Ulrum 04-11-1927, dochter van Jacob Gerrits Buis en Jantje Heines Bosveld. Dienstmeid (1863)

Uit dit huwelijk:

 1. Berend Drolinga; geboren Vierhuizen 26-09-1863, volgt onder VII-c.

 

VI-f Gerrit Drolinga; geboren Ulrum 04-03-1831, overleden na maart 1860, zoon van Pieter Jans Drolinga en Frouke Mennes.
Gerrit is getrouwd (1) Ulrum 19-05-1858 {Drolinga} met Hendriktje Hommes; geboren Ulrum 22-08-1824, overleden aldaar 19-03-1860, dochter van Jakob Jans Hommes en Trientje Harms Beukema.

Gerrit is getrouwd (2) Ulrum 06-06-1866 met Kaatje Bronkema; geboren Hornhuizen 18-09-1824, dochter van Johannes Pieters Bronkema en Brechtje Alberts. Kaatje was weduwe van Aldert Koster; overleden Vierhuizen 09-11-1861.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Frouwke Drolinga; geboren Ulrum 10-09-1867.

 

VI-g Guitje Harms Drolema ook genaamd Droolema; geboren Warffum 02-04-1840, zoon van Harm Sierts Drolema en Trijntje Geutjes van Zeewijk. Ddagloner.

Guitje is getrouwd Baflo 21-05-1864 met Anje Bolman; geboren Westernieland 09-03-1842, overleden Fulton (VS), 19-05-1900, dochter van Hendrikus Berents Bolman en Grietje Lammerts de Groot. Daglonerse.

Dochter Trijntje en zoon Henderikus verhuisden in 1892 naar de Verenigde Staten. Guitje en Anje en zoon Hendrik en diens gezin volgden in 1900. In 1918 trokken ook Harm en Siert die kant op.

Uit dit huwelijk:

 1. Henderikus Drolema; geboren Den Andel 21-08-1864 {Drolema}, overleden aldaar 03-11-1864 {Droolema}.
 2. Trijntje Droolema; geboren Den Andel 13-09-1865. Trijntje is getrouwd Warffum 14-04-1888 met Geert Bultema; geboren Usquert 02-01-1862, zoon van Harm Bultema en Geertje de Wilde. Het gezin Bultema-Droolema verhuisde in 1901 naar de Verenigde Staten.
 3. Henderikus Droolema; geboren 20-08-1867. Hij verhuisde in 1892 naar de Verenigde Staten.
 4. Harm Droolema; geboren Baflo 09-01-1870, volgt onder VII-d.
 5. Grietje Droolema; geboren Den Andel 05-05-1871. Grietje is getrouwd Usquert 16-05-1898 met Jan Sissing; geboren Uithuizen 1875, zoon van Hendrikus Sissing en Geertruida Molenkamp.
 6. Jantje Drolema; geboren Usquert 11-08-1872, overleden aldaar 21-05-1874.
 7. Jantje Drolema; geboren Usquert 21-10-1874, overleden Breede 12-07-1877.
 8. Hendrik Drolema; geboren Usquert 11-01-1877. Hendrik is getrouwd Usquert 06-05-1899 met Kornelia Kuipers; geboren Usquert ca. 1878, dochter van Pieter Kornelis Kuipers en Hilje Banninga.
 9. Siert Drolema; geboren Warffum 10-10-1879.

 10. Jan Drolema; geboren Breede 18-01-1881, overleden aldaar 02-02-1881.

 

VI-h Hendrik Harms Drolema; geboren Warffum 25-08-1845, overleden aldaar 27-05-1901, zoon van Harm Sierts Drolema en Trijntje Geutjes van Zeewijk. Dagloner.

Hendrik is getrouwd (1) Warffum 18-06-1869 met Jantje Teerling; geboren Den Andel 08-02-1845, overleden Warffum 22-06-1893, dochter van Pieter Jans Teerling en Hiektje Fokkes Doornbos.

Hendrik is getrouwd (2) Warffum 23-11-1895 met Harmke Rijzinga; geboren Warffum 10-03-1854, dochter van Harm Jakobs Rijzinga en Jantje Tjaards Rijkels. Harmke was weduwe van Jan Smit.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Drolema; geboren Warffum 22-09-1868, overleden Warffum 21-03-1894. Erkend bij het huwelijk van zijn ouders op 18-06-1869.
 2. Trientje Drolema; geboren Warffum 17-10-1871.
 3. Hiektje Drolema; geboren Warffum 27-09-1874. Hiektje is getrouwd Warffum 31-03-1894 met Luitje Rietema; geboren Onderdendam ca. 1872, zoon van Jan Rietema en Jannette van der Riet.
 4. Harmke Drolema; geboren Warffum 09-07-1877, overleden Groningen 07-07-1945. Harmke is getrouwd Warffum 15-05-1897 met Henderikus Rooze; geboren Den Andel 16-07-1876, overleden na 1945, zoon van Hendrik Rooze en Hilje Doornbos.
 5. Kornelia Drolema; geboren Warffum 10-10-1880.
 6. Hindrik Harm Drolema; geboren Warffum 19-08-1883, overleden Warffum 30-08-1883.
 7. Anje Drolema; geboren Warffum 16-10-1884. Anje is getrouwd Franeker 12-08-1906 met Reinder de Vries; geboren Franeker 29-03-1880. zoon van Nolke de Vries en Gatske Brijker.

 8. Jantje Drolema; geboren Warffum 28-05-1891, overleden na 1954. Jantje is getrouwd Warffum 26-04-1913 met Meindert Wierenga; geboren Wehe 28-05-1883, overleden Emmen 17-10-1954, zoon van Pieter Wierenga en Magrietha Fontein.

 

VI-i Bernardus Droolema; geboren Den Andel 21-01-1839, overleden aldaar 12-07-1873, zoon van Siert Sierts Drool en Pieterke Bernardus Spoelma.

Bernardus is getrouwd Warffum 04-01-1868 met Grietje Zaagman; geboren Warffum 06-05-1845, dochter van Egbert Jans Zaagman en Angenis Jans.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieterke Drolema; geboren Warffum 30-03-1868.

 2. Bernardus Droolema; geboren Warffum 11-12-1873, overleden Den Andel 21-07-1878.

VI-j Johannes Droolma, ook genaamd Droolema; geboren Westernieland 27-03-1848, overleden Den Andel 10-12-1885, zoon van Siert Sierts Drool en Pieterke Bernardus Spoelma. Koopman.

Johannes is getrouwd Baflo 29-05-1879 met Martje Smith; geboren Den Andel 06-06-1844, overleden aldaar 02-02-1882, dochter van Eise Oopkes Smith en Grietje Gerrits Smid. Martje was weduwe van Willem Heino Braak; geboren Eppenhuizen 13-07-1840, overleden Weststellingwerf 15-07-1874, zoon van Jacob Braak en Trijntje Heins..

Uit dit huwelijk:

 1. Siert Droolema; geboren Den Andel 27-08-1879, overleden aldaar 01-09-1879.
 2. Pieterke Droolema; geboren Den Andel 27-04-1881.

 3. Siert Droolema; geboren Den Andel 27-04-1881.

Generatie VII

 

VII-a Berend Drolenga; geboren Vierhuizen 11-04-1852, overleden Dennenoord, Zuidlaren 26-06-1921, zoon van Jan Drolenga en Aafke Jeltes Zijlema.

Berend is getrouwd (1) Leens 31-05-1877 met Trientje van Dijk; geboren Warfhuizen 14-06-1853, overleden Kloosterburen 16-03-1878, dochter van Lammert van Dijk en Martje van Kampen. Dagloonster.

Berend is getrouwd (2) Leens 09-06-1879 met zijn schoonzus Johanna van Dijk; geboren Warfhuizen 14-06-1857, overleden Zuidlaren 18-12-1939, dochter van Lammert van Dijk en Martje van Kampen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Drolenga; geboren Kloosterburen 26-02-1878, overleden Warfhuizen 14-06-1879.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aafke Drolenga; geboren Warfhuizen 28-01-1881, overleden Ulrum 12-06-1963. Dienstmeid. Aafke is getrouwd Leens 11-06-1908 met Pieter Groefsema; geboren Zoutkamp 25-11-1877, overleden na 1963, zoon van Enne Groefsema en Annetta Frik. Schoenmaker.
 2. Martje Drolenga, ook genaamd Drolinga; geboren Maarslag 26-12-1882, overleden Leens 01-04-1949. Martje is getrouwd Leens 04-01-1904 met Ruwaart Bronkema; geboren Kloosterburen 27-11-1884, overleden Leens 20-07-1949, zoon van Tobias Bronkema en Martje Boerema. Dagloner.
 3. Jan Drolenga; geboren Warfhuizen 13-09-1885, overleden Groningen 09-09-1966, begraven Groningen, Selwerderhof. Wagenmaker, gemeentereiniger. Jan is getrouwd Groningen 06-10-1910 met Trientje Boersma; geboren Hijken 23-01-1888, overleden voor 1966, dochter van Fokke Boersma en Martje Oosterhoff.
 4. Lammert Drolenga; geboren Warfhuizen 14-11-1887, overleden Meppel 26-05-1967, begraven aldaar. Militaire politie, sergeant politie troepen. Lammert is getrouwd Ambt Hardenberg 12-05-1921 met Johanna Olsman; geboren Stad Hardenberg 29-12-1890, overleden 14-12-1968, dochter van Jan Olsman en Hilligjen Heres.

 5. Rijkel Drolenga; geboren Warfhuizen 10-03-1890, gevangenenbewaarder (1917) en agent van politie. Rijkel is getrouwd Groningen 08-11-1917 met Hinderika Haak; geboren Grootegast 25-01-1890, dochter van Fokke Haak en Geessien Wegener.

 

VII-b Rijkel Drolenga; geboren Vierhuizen 24-01-1859, zoon van Jan Drolenga en Aafke Jeltes Zijlema. Dagloner.

Rijkel is getrouwd Leens 20-10-1881 met Knelske van der Tuuk; geboren Wehe 15-02-1860, dochter van Jan van der Tuuk en Janna Meijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafke Drolenga; geboren Den Hoorn 06-03-1882.
 2. Janna Drolenga; geboren Warfhuizen 09-01-1884.

 3. Jan Drolenga; geboren Warfhuizen 05-07-1888, overleden aldaar 19-09-1890.

 

VII-c Berend Drolinga; geboren Vierhuizen 26-09-1863, overleden Ulrum 17-02-1933, begraven aldaar, zoon van Pieter Drolinga en Johanna Buis. Boerenknecht (1885), dagloner (1912), tuinman (1933)

Berend is getrouwd Ulrum 16-05-1885 met Trientje Hennep, ook genaamd Trijntje; geboren Zoutkamp 15-06-1864, overleden Ulrum 12-04-1951, begraven aldaar, dochter van Adrianus Hennep en Hilje Smit. Dienstmeid (1885)

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren dochter, geboren Vierhuizen 02-08-1885.
 2. Doodgeboren zoon, geboren Vierhuizen 25-08-1886.
 3. Doodgeboren zoon, geboren Vierhuizen 13-09-1887.
 4. Pieter Drolinga; geboren Vierhuizen 22-04-1889, overleden Tilburg 13-02-1954. Timmerman, aannemer, fabrieksarbeider. Pieter is getrouwd Ulrum 19-10-1912 met Berendina Tichelaar; geboren Loppersum 25-07-1893, overleden Figtree [Australië] 23-06-1963, dochter van Frederik Tichelaar en Jantje van der Wal.
 5. Doodgeboren zoon, geboren Vierhuizen 09-10-1891.
 6. Johanna Drolinga; geboren Vierhuizen 03-06-1893, overleden 02-02-1980. Johanna is getrouwd Ulrum 17-10-1914 met Marten Venhuizen; geboren Kloosterburen 01-04-1890, overleden 13-06-1965, zoon van Freerk Venhuizen en Grietje Bulthuis.
 7. Doodgeboren dochter, geboren Vierhuizen 15-08-1895.
 8. Hillechien Drolinga; geboren Vierhuizen 30-08-1897, overleden 15-09-1989. Hillechien is getrouwd Ulrum 26-06-1919 met Hermannus Kijff; geboren Ulrum 11-10-1898, overleden 22-08-1979, zoon van Sipko Kijff en Johanna Postema. Smid.

 9. Doodgeboren zoon, geboren Vierhuizen 11-09-1899.

 

VII-d Harm Droolema; geboren Baflo 09-01-1870, zoon van Guitje Harms Drolema en Anje Bolman. Boerenknecht.

Harm is getrouwd Usquert 04-11-1891 met Trijntje Heun; geboren Uithuizen 26-01-1871, dochter van Ferdinand Heun en Martje Medendorp. Dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 1. Anje Droolema; geboren Usquert 25-01-1892, overleden aldaar 01-04-1892.
 2. Martje Droolema; geboren Usquert 26-06-1893.
 3. Pieterdina Droolema; geboren Usquert 21-11-1894.

 4. Guitje Droolema; geboren Usquert 15-12-1896.

– – voor het laatst bijgewerkt op 22 maart 2016 – –

2 Comments

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *