Ronn

Harmen Joesten, oudst bekende voorvader van de familie Joosten, woonde eind 17e eeuw in Wildervank. Veel van zijn mannelijke nazaten werden schippers. Hiernaast een deel van de ondertekening van een huwelijksakte in 1863 door bruidegom Jan Joosten en bruid Ida van Dijken, ouders Jacob Pronk Joosten en Margje Derks Boer, en als getuigen de broers […]

door

Stamvader Garrelt Ubbens woonde in de eerste helft van de 17e eeuw in Muntendam. Zijn nageslacht in mannelijke lijn voert/voerde de familienamen Hazewinkel, Koetse, Meerman, Veling en Westinga. In dit overzicht wordt alleen de Veling-lijn uitgewerkt. Een veling was een Duitse (land-)arbeider die met name in het zomerseizoen naar Groningen trok om daar te komen […]

door

Everhardus Ruttjers, oudst bekende voorvader van de familie Rutjes liet begin 1700 kinderen dopen in de katholieke kerk in Oud-Zevenaar. Bij zijn trouwen wordt hij vermeld als Evert Rutgers, wat erop duidt dat de latere familienaam zal zijn ontleend aan de voornaam Rutger. Zijn nazaten worden vermeld met de namen Ruttjers, Rutjens, Rutjers en Rutjes.

door

De familie Depasse is afkomstig uit BelgiĆ«; Jean Baptiste Depasse (ca. 1810-1844), ook De Passe, vestigde zich in de eerste helft van de negentiende eeuw in Amsterdam. Hij was er werkzaam als lettergieter en werd in 1841 vennoot in een firma die tot 1856 mede zijn naam droeg. De familie Depasse is een kleine familie; […]

door

De uit het Groningse Noordhorn afkomstige Steven Jans (1775-1831) koos voor de familienaam Wolf. Later noemde hij zich Wolvenga en ook zijn kinderen voerden deze naam. Zoon Klaas (1813-1882) ging echter weer terug naar de naam Wolf. Generatie I   I Jan Luitjes; geboren Steenbergen, gedoopt Roden 26-02-1730 (Jannes), overleden voor 1812, zoon van Luitien […]

door

De familie Cornelissen van Blokland is een loot van de familie Van Blokland uit Montfoort. Of eigenlijk moet ik zeggen een familie Van Blokland, want er zijn meerdere die hun naam zullen hebben ontleend aan het nabij Montfoort gelegen Blokland. Het bijzondere van de hier behandelde familie (Cornelissen) van Blokland, is dat deze in rechte […]

door

Het dorp Benschop in de Lopikerwaard is de bakermat van deze familie Boef. Familieleden werden in de eerste helft van de zestiende eeuw nog vermeld als “Boev” (1544), “die Boev” (1548) en “die Bouve” (1549), al snel werd dat “Boef”. Latere varianten in spelling van de familienaam kwamen onder andere door verhuizing, waardoor nazaten van […]

door

Deze familie Boeve woonde vanaf de tweede helft van de 17e eeuw in Heerde. Volgens zijn huwelijksinschrijving kwam stamvader Teunis Jansen uit Apeldoorn. Diverse publicaties (o.a. SFB en Heres) noemen hem een zoon van Jan Claessen en Thoenisken Rutgers, die al rond 1600 trouwden (zie de familie Boeve uit Wapenveld). Teunis zou zijn geboren rond […]

door