Familienamen

Stamvader van de hier behandelde familie Den Boef is Cornelis Boef (1771-1826) uit Ouderkerk aan den IJssel. Hij werd bij zijn huwelijk in 1795 ingeschreven als Den Boef en ook zijn nageslacht voert deze familienaam. Cornelis stamt uit de familie Boef uit Benschop. Voor de nummering van de generaties hieronder wordt daarom aangesloten bij zijn […]

door

Stamvader David Hoog (ook Johan David of Jan David) liet in het laatste kwart van de 18e eeuw kinderen dopen in de Lutherse kerk in Amsterdam. Hij werd daarbij vermeld als Hoog, Hoh, Hoo en Hooh. Davids zoon Johan David Hoog (1789-1873), “De man, die eenmaal Ruslands ijsvelden bezocht, waar hij Napoleon op zijn togt […]

door

Stamvader Jurien Peters deed in 1669 met zijn vrouw belijdenis in Zeerijp.1 Een aantal jaar later verhuisden ze naar Slochteren. Hun nakomelingen in mannelijke lijn noemden zich Dik, Kremer, Kroes en Kruis. In dit overzicht worden alleen de nazaten gevolgd van Pieter Eppes Dik (1786-1840). Pieter pachtte vanaf 1803 Huis Bareveld, dat eigendom was van […]

door

Stamvader van de familie Gessel is de uit het Duitse Sonsbeck afkomstige Hindrik Gessel. Hij vestigde zich eind 18e eeuw in de stad Groningen. Generatie I   I Hindrik Gessel; geboren Sonsbeck [Duitsland] ca. 1766, overleden Groningen 24-09-1837 Blekersgang, zoon van Johannes Gessel. Stokersknecht (1814), sjouwer (1820), arbeider (1828) Hindrik is getrouwd Groningen (op het […]

door

Er zijn meerdere families met de naam Tempelman in Nederland. De familie in dit overzicht is afkomstig uit Duitsland. Stamvader Jan Tempelman trouwde in 1708 in Woudrichem en wordt daarbij vermeld als Jan Timpelmans J:M: van Gerighthaagen in Brandenburgh. Met zijn tweede echtgenote vestigde hij zich in Leerbroek, haar geboortegrond. Zijn kleinzoon Jan werd bij […]

door

Er zijn meerdere families met de naam Van Bon in Nederland, de familie in dit overzicht stamt uit het Duitse hertogdom Kleef. Stamvader is Mathias (Matty) van Bon, hij liet in het midden van de 18e eeuw zijn kinderen dopen in Donsbrüggen (op onderstaande kaart aangegeven als Donsburg). Wander van Bon, naar alle waarschijnlijkheid een […]

door

De familie Fikkers is een van oorsprong katholieke familie, afkomstig uit Duitsland, die in de 18e eeuw neerstreek in de provincie Groningen. In 1840 overleed in Sappemeer de 83-jarige Mechiel Berends Fikkers. Volgens zijn overlijdensakte was hij een zoon van Berend Hendriks Fikkers en Aaltje Geerts die in het Duitse Groß Stavern hedden gewoond. Vijfenzestig […]

door

De familie Nutma stamt uit het Friese Oostdongeradeel, waar nog steeds familieleden wonen. Oudst bekende voorvader Sijbren Dircks liet begin 18e eeuw zijn kinderen dopen in Ee. Sijbrens kleinzoon Minze Wopkes (1755-1829) woonde met zijn gezin op de kooiplaats onder Engwierum. Minze nam in 1811 de familienaam Nutma aan. Zijn broers noemden zich Kingma, Dijkstra […]

door

De oudst bekende voorvader van de families Van Groningen en Van Grunningen trouwde in 1697 in de Martinuskerk in het Gelderse Oud-Zevenaar. De spelling van de familienaam van deze Gerardus (Gerrit) wisselde haast per keer dat hij in de boeken werd vermeld. Ook bij zijn nazaten was de spelling van de familienaam verre van consequent, […]

door

De familie Van ‘t Sant / Van ‘t Zant in Deventer stamt uit de broers Wolter en Lammert Willems van ‘t Sant. Wolter was ruiter in het leger. De oudst gevonden vermelding van de familienaam is in januari 1725 toen “de Huisvrou van Henrik Willems van ‘t Zant” werd begraven. Lammert was waarschijnlijk de eerste […]

door