• Genealogieën

  Genealogie van de familie Den Boef

  Stamvader van de hier behandelde familie Den Boef is Cornelis Boef (1771-1826) uit Ouderkerk aan den IJssel. Hij werd bij zijn huwelijk in 1795 ingeschreven als Den Boef en ook zijn nageslacht voert deze familienaam. Cornelis stamt uit de familie Boef uit Benschop. Voor de nummering van de generaties hieronder wordt daarom aangesloten bij zijn plaats binnen de Benschopper familie. Generatie IX     IX Cornelis Boef, ook genaamd Cornelis den Boef; gedoopt Ouderkerk aan de IJssel 17-12-1771, overleden Krimpen aan den IJssel 16-10-1826, zoon van Klaas Dirksz Boef en Willemijntje Cornelisse Kok. Cornelis is in ondertrouw gegaan Ouderkerk aan de IJssel 03-01-1795 en getrouwd aldaar 21-01-1795 met Celigje de…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Hoog

  David Hoog (ook Johan David of Jan David) kwam vermoedelijk uit Duitsland. Hij liet in het laatste kwart van de 18e eeuw kinderen dopen in de Lutherse kerk in Amsterdam en werd daarbij vermeld als Hoog, Hoh, Hoo en Hooh. Davids zoon Johan David Hoog (1789-1873), “De man, die eenmaal Ruslands ijsvelden bezocht, waar hij Napoleon op zijn togt moest volgen, en in het vaderland, als door een wonder behouden, teruggekeerd” (Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 4 feb. 1865) verhuisde naar ‘s-Gravenhage, waar hij in 1815 in dienst trad bij de fabriek van gouden en zilveren werken van Hendrik Adrianus de Meijer. Bij zijn gouden dienstjubileum ontving Hoog onder…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Dik

  Stamvader Jurien Peters deed in 1669 met zijn vrouw belijdenis in Zeerijp.1 Een aantal jaar later verhuisden ze naar Slochteren. Hun nakomelingen in mannelijke lijn noemden zich Dik, Kremer, Kroes en Kruis. In dit overzicht worden alleen de nazaten gevolgd van Pieter Eppes Dik (1786-1840). Pieter pachtte vanaf 1803 Huis Bareveld, dat eigendom was van de stad Groningen.2 Het pand was een uitspanning tussen tussen Gieten en Wildervank, op de grens van Drenthe en Groningen, en Pieter was er kastelein. In het café vonden ook openbare verkopen plaats. In juni 1836 bezocht koning Willem I Groningen en Drenthe. Op 14 juni 1836 vertrok hij ‘s morgens vanuit de stad Groningen,…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Gessel

  Hindrik Gessel, stamvader van de Nederlandse familie Gessel, werd geboren “te Sonsbeek in het Kleefsche”. Hij vestigde zich eind 18e eeuw in de stad Groningen. Generatie I   I Hindrik Gessel; geboren Sonsbeek [Duitsland] ca. 1766, overleden in de Blekersgang in Groningen 24-09-1837, zoon van Johannes Gessel. Stokersknecht (1814), sjouwer (1820), arbeider (1828). Hindrik is getrouwd 06-12-1801 op het stadhuis van Groningen en op 10-01-1802 in de katholieke kerk, statie Bij de A met Aaltje Breda; geboren Groningen in de Sledemennerstraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 16-02-1766 (Aaltje Breda), overleden Groningen 23-07-1846 (Alida Breda), dochter van Antonius Breda en Elsje Josefs. Uit dit huwelijk: Fredrik Gessel, ook genaamd Frederic Brieder Gessel; gedoopt…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Tempelman

  Er zijn meerdere families met de naam Tempelman in Nederland. De familie in dit overzicht is afkomstig uit Duitsland. Stamvader Jan Tempelman trouwde in 1708 in Woudrichem en wordt daarbij vermeld als Jan Timpelmans J:M: van Gerighthaagen in Brandenburgh.1 Met zijn tweede echtgenote vestigde Jan zich in Leerbroek, haar geboortegrond. Zijn kleinzoon Jan werd bij diens overlijden in 1814 Jan Timpelman genoemd. Onder Jans nazaten zijn meerdere mandenmakers te vinden. Huibert Tempelman Dzn. had begin 20e eeuw een eigen mandenfabriek aan de Hogedijk in Bergambacht, op de grens met Schoonhoven. Hij won op de nationale tentoonstelling in 1902 in Leeuwarden een verguld zilveren medaille voor zijn “verzameling manden voor landbouwgebruik”. Generatie…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Van Bon

  Er zijn meerdere families met de naam Van Bon in Nederland, de familie in dit overzicht stamt uit het Duitse hertogdom Kleef. Stamvader is Mathias (Matty) van Bon, hij liet in het midden van de 18e eeuw zijn kinderen dopen in Donsbrüggen (op onderstaande kaart aangegeven als Donsburg). Wander van Bon, naar alle waarschijnlijkheid een zoon van Mathias, woonde met zijn gezin in Keeken, een aantal kilometers noordelijker. Vier van Wanders kinderen trokken de grens over en vestigden zich in de Nederlanden. Generatie I   I Mathias van Bon, ook genaamd Matthias, Matthis en Matty; geboren ca. 1712, overleden Nütterden 25-07-1767 (55 jr).1 Mathias is getrouwd (1) Donsbrüggen 20-01-1737 met…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Fikkers

  De familie Fikkers is een van oorsprong katholieke familie, afkomstig uit Duitsland, die in de 18e eeuw neerstreek in de provincie Groningen. In 1840 overleed in Sappemeer de 83-jarige Mechiel Berends Fikkers. Volgens zijn overlijdensakte was hij een zoon van Berend Hendriks Fikkers en Aaltje Geerts die in het Duitse Groß Stavern hedden gewoond. Vijfenzestig jaar eerder was Mechiel met zijn broers Geert en Jan getuige toen het huwelijkscontract van hun zus Gesina werd opgesteld. Bernardus Gestercamp, Gesina’s zoon, zou de familienaam van zijn moeder hebben aangenomen en als Berend Fikkers door het leven zijn gegaan. De mannen van de oudere generaties kozen veelal voor het beroep van kleermaker. Derk…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Nutma

  De familie Nutma stamt uit het Friese Oostdongeradeel, waar nog steeds familieleden wonen. Oudst bekende voorvader Sijbren Dircks liet begin 18e eeuw zijn kinderen dopen in Ee. Sijbrens kleinzoon Minze Wopkes (1755-1829) woonde met zijn gezin op de kooiplaats onder Engwierum. Minze nam in 1811 de familienaam Nutma aan. Zijn broers noemden zich Kingma, Dijkstra en De Jong. In dit overzicht worden alleen Minzes nazaten gevolgd. Generatie I I Sijbren Dircks; afkomstig uit Ee, geboren 1685/1690. Sijbren is getrouwd Ee 24-01-1712 met Grietie Jans; afkomstig uit Engwierum, geboren 1685/1690. Sijbren is waarschijnlijk hertrouwd Ee 20-05-1731 met Rinske Douwes; afkomstig uit Ee. Uit het eerste huwelijk: Bauckjen Sijbrens; gedoopt Ee 05-02-1713.…

 • Genealogieën

  Genealogie van de families Van Groningen en Van Grunningen

  De oudst bekende voorvader van de families Van Groningen en Van Grunningen trouwde in 1697 in de Martinuskerk in het Gelderse Oud-Zevenaar. De spelling van de familienaam van deze Gerardus (Gerrit) wisselde haast per keer dat hij in de boeken werd vermeld. Ook bij zijn nazaten was de spelling van de familienaam verre van consequent, deze komt onder andere voor als: Van Groeninge, van Groeningen, Groeningen, Van Groningen, van Gronningen, Van Grueningen, Van Grüning, Van Gruningen, Grunningen, Van Grunningen en Van Grünningen. Generatie I I Gerardus (Gerrit) van Groeningen; geboren 1665/1675, overleden voor 1734. Op 18 februari en 4 maart 1701 wordt een zoon van Gerrit begraven. Gerrit is getrouwd…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Van ‘t Sant

  De familie Van ‘t Sant / Van ‘t Zant in Deventer stamt uit de broers Wolter en Lammert Willems van ‘t Sant. Wolter was ruiter in het leger. De oudst gevonden vermelding van de familienaam is in januari 1725 toen “de Huisvrou van Henrik Willems van ‘t Zant” werd begraven. Lammert was waarschijnlijk de eerste bruggeman in de familie en als zodanig verantwoordelijk voor het innen van het bruggeld bij de Langebrug over de IJssel. Na hem werd dit werk door nog drie opvolgende generaties van de familie Van ‘t Sant uitgevoerd: Willem (ovl. 1782), Lammert (1768-1851) en Willem van ‘t Sant (1799-1851). Lammert kreeg in 1730 toestemming het huisje…