• Genealogieën

  Genealogie van de familie Joosten

  Harmen Joesten, oudst bekende voorvader van de familie Joosten, woonde eind 17e eeuw in Wildervank. Veel van zijn mannelijke nazaten werden schippers. Hiernaast een deel van de ondertekening van een huwelijksakte in 1863 door bruidegom Jan Joosten en bruid Ida van Dijken, ouders Jacob Pronk Joosten en Margje Derks Boer, en als getuigen de broers Drewes Joosten en Jacob Joosten. Generatie I I Harmen Joesten; geboren Muntendam 1650/1660. Harmen is getrouwd Westerlee 20-01-1684 (1) met Teetie Jouwes; afkomstig uit Heiligerlee, overleden 1692/1695. Teetie is getrouwd (1) met Gossel Elties. Teetie is in ondertrouw gegaan Westerlee 13-08-1671 (2) met Aeijlke Jurjens; afkomstig uit Westerlee, overleden voor 1684. Harmen is getrouwd Veendam…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Veling

  Stamvader Garrelt Ubbens woonde in de eerste helft van de 17e eeuw in Muntendam. Zijn nageslacht in mannelijke lijn voert/voerde de familienamen Hazewinkel, Koetse, Meerman, Veling en Westinga. In dit overzicht wordt alleen de Veling-lijn uitgewerkt. Een veling was een Duitse (land-)arbeider die met name in het zomerseizoen naar Groningen trok om daar te komen werken. De naam komt (voor zover nu bekend) voor het eerst in de familie voor bij de kleinkinderen van Sijntko Derks en Trijntjen Derks. Misschien was Trijntjens vader Derk Hindriks (die vanuit het Duitse Hilten naar Veendam kwam) een veling. Generatie I   I Garrelt Ubbens Garrelt is getrouwd met Hindrickjen. Archief Fam. Trip, 20-02-1649:…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Rutjes

  Everhardus Ruttjers, oudst bekende voorvader van de familie Rutjes liet begin 1700 kinderen dopen in de katholieke kerk in Oud-Zevenaar. Bij zijn trouwen wordt hij vermeld als Evert Rutgers, wat erop duidt dat de latere familienaam zal zijn ontleend aan de voornaam Rutger. Zijn nazaten worden vermeld met de namen Ruttjers, Rutjens, Rutjers en Rutjes.

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Depasse

  Joannis of Jean Depasse, de oudst bekende voorvader van de familie Depasse / De Passe woonde in de eerste helft van de 18e eeuw met zijn gezin in het graafschap Henegouwen, destijds een gewest van de Habsburgse Nederlanden. Jean François Depasse (1783-1858) verhuisde naar Den Haag en werd eerste kamerdienaar van koning Willem I. Zijn neef, Jean Baptiste De Passe (1810-1844), ook Depasse, verhuisde van Brussel via Parijs naar Amsterdam. Hij was werkzaam als lettergieter en werd in 1841 vennoot in een firma die tot 1856 mede zijn naam droeg.  De Nederlandse tak van de familie Depasse is een kleine familie; bij de volkstelling in 1947 werden er in Nederland…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Wolvenga

  De uit het Groningse Noordhorn afkomstige Steven Jans (1775-1831) koos voor de familienaam Wolf. Later noemde hij zich Wolvenga en ook zijn kinderen voerden deze naam. Zoon Klaas (1813-1882) ging echter weer terug naar de naam Wolf. Generatie I   I Jan Luitjes; geboren Steenbergen, gedoopt Roden 26-02-1730 (Jannes), overleden voor 1812, zoon van Luitien Jannes en Trijntien Willems. Volgens de overlijdensakte van zijn vrouw Hilje was Jan “van beroep geweest Roderoede”, dat was een functionaris die de wedman assisteerde met politiewerk, vergelijkbaar met de latere veldwachter. Jan is getrouwd Zuidhorn 20-05-1759 met Hilje Geerts; gedoopt Oostwold 15-04-1738, overleden Noordhorn, in de Langestraat 02-05-1812, dochter van Geert Clasen en Frankje…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Cornelissen van Blokland

  De familie Cornelissen van Blokland is een loot van de familie Van Blokland uit Montfoort. Of eigenlijk moet ik zeggen een familie Van Blokland, want er zijn meerdere die hun naam zullen hebben ontleend aan het nabij Montfoort gelegen Blokland. Het bijzondere van de hier behandelde familie (Cornelissen) van Blokland, is dat deze in rechte lijn stamt uit de familie Collaert, waarvan leden al in de 15e eeuw in Montfoort worden vermeld.1 Detail van de Generaale land-kaarte van den Loopicker Waard, opgesteld in 1771 door D.W.C. Hattinga. Op de kaart is het stadje Montfoort langs de Hollandse IJssel te zien en de nabijgelegen heerlijkheden Blokland en Heeswijk. Rond 1700 ging…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Boef

  Het dorp Benschop in de Lopikerwaard is de bakermat van deze familie Boef. Familieleden werden in de eerste helft van de zestiende eeuw nog vermeld als “Boev” (1544), “die Boev” (1548) en “die Bouve” (1549), al snel werd dat “Boef”. Latere varianten in spelling van de familienaam kwamen onder andere door verhuizing, waardoor nazaten van de Benschopper Boefen ook door het leven gaan als Boeff (in Leiden en Lexmond) en Den Boef. De tak Den Boef wordt gevolgd in een apart overzicht. Winkler schreef aan het eind van de 19e eeuw: “Dat iemand niet geerne Boef heet en dus pogingen aanwendt om dien leeliken naam te verbloemen, kan ik my…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Boeve uit Heerde

  Deze familie Boeve woonde vanaf de tweede helft van de 17e eeuw in Heerde. Volgens zijn huwelijksinschrijving kwam stamvader Teunis Jansen uit Apeldoorn. Diverse publicaties (o.a. SFB en Heres) noemen hem een zoon van Jan Claessen en Thoenisken Rutgers, die al rond 1600 trouwden (zie de familie Boeve uit Wapenveld). Teunis zou zijn geboren rond 1605; Hij is dan getrouwd rond zijn 70e jaar en zou kinderen hebben gekregen tot zijn 90e. Dat lijkt mij, zeker voor die tijd, niet waarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat zijn vrouw Trijntje Teunis uit de Wapenveldse familie Boeve stamt. Generatie I I Teunis Jansen; van Apeldoorn Teunis is getrouwd Heerde 10-01-1675 met Trijntje Teunis; geboren…