Genealogieën

Genealogie van de familie Goslinski

De voormalige synagoge aan de Groningerstraat in Assen
De voormalige synagoge aan de Groningerstraat in Assen

Aan het begin van de negentiende eeuw trouwde de Poolse Jood Joseph Goslinski met een jongedame uit Asschendorf. Zij trokken samen de Duitse grens over naar Nederland en kregen (voor zover bekend) vier kinderen. Het gezin woonde in elk geval in 1836 in Nieuweschans (tot 1838), kort in Veendam (1838) en daarna in Assen (mei 1838-1846/50).
In Assen was Joseph slager en godsdienstonderwijzer en woonde hier met zijn gezin aan de Oude Groningerweg. Joseph werd in 1839 genaturaliseerd. Onder andere wegens geldgebrek(!) bekeerde Joseph zich tot het christendom. De Drentsche Courant schreef hierover: “Assen 15 Maart. Heden is Joseph Goslinski, sedert eenige jaren israelitisch onderwijzer alhier, van welke betrekking hij zich steeds naar behooren kweet, na afgelegde belijdenis des geloofs in de herv. kerk gedoopt door ds. Zubli, van wien hij godsdienstonderrigt ontvangen had. Zijn lot verdient deelneming, daar hij door een zamenloop van omstandigheden buiten zijne schuld, zijne betrekking en bestaansmiddel verloren heeft, en om zijne verandering van godsdienst door zijn gezin verlaten is.

Eva en de kinderen verhuisden in 1846 naar Nieuweschans. Bij het huwelijk van zoon Israel Goslinski in 1867 werd verklaard dat Joseph Goslinski “in den jare achttienhonderdzesenveertig van Assen, alwaar hij woonachtig was, is vertrokken en zijne vrouw heeft verlaten zonder ooit iets weder van zich te hebben doen hooren, dat derhalve zijn verblijf thans geheel onbekend is, en alle nasporingen dien aangaande vruchteloos zijn geweest, zoodat het onzeker is of hij nog leeft dan reeds overleden is”. Joseph vertrok volgens het bevolkingsregister in Assen in 1850 naar Amsterdam, maar werd daar pas in 1863 ingeschreven. Hij overleed er in 1882, volgens zijn overlijdensakte was hij ongehuwd.

Josephs nazaat Isaäc Goslinski, huisarts in Leeuwarden, emigreerde in 1953 met zijn gezin naar de Verenigde Staten. Zij namen daar de familienaam Goslins aan.


Generatie I

I Joseph Goslinski ook vermeld als Goslinskij; geboren Poznan (Polen) 10-08-1802/20-10-1803(?), overleden Amsterdam 27-01-1882, zoon van Lewin Michael Goslinski en Beile Abraham.

Joseph is getrouwd Bunde(?) 1835 met Eva Benjamins; geboren Asschendorf 1808, overleden Nieuweschans (Achterstraat) 29-12-1882, dochter van Salomon Benjamins.

Uit dit huwelijk:

 1. Salomon Goslinski; geboren Nieuweschans 13-01-1836, overleden Nieuweschans 26-01-1883. Werd in zijn geboorte- en overlijdensakte Goslinsky genoemd
 2. Betje Goslinski; geboren Assen 09-12-1838, overleden Groningen 12-01-1900. Betje is getrouwd Groningen 09-04-1871 met Comprecht Nieweg; geboren Farmsum 23-3-1847, overleden Groningen 29-06-1916, zoon van Heiman Hessels Nieweg, slager, en Aaltje van Zanten. Betje was voor haar huwelijk dienstbode te Groningen, later baker, Comprecht was slager.
 3. Israel Goslinski; geboren Assen 27-04-1841, volgt onder II.
 4. Lena Goslinski; geboren Assen 08-01-1844, overleden Winschoten 16-05-1903. Lena is getrouwd Nieuweschans 03-11-1882 met Abraham de Pool; geboren Oude Pekela 24-11-1832, overleden Winschoten 13-08-1906, zoon van Benjamin Mozes de Pool en Juttje Abrahams Bargeboer. Abraham was koopman.

Generatie II

II Israel Goslinski; geboren Assen 27-4-1841, overleden Groningen 05-09-1922, zoon van Joseph Goslinski en Eva Benjamins. Israel was slagersknecht (1867) en slager (1871, 1900, 1902) te Groningen.

Israel is getrouwd Groningen 25-8-1867 met Sara Cohen; geboren Groningen 22-12-1840, overleden Groningen 11-02-1910, dochter van Simon Mozes Heiman Cohen (koopman) en Lena Zadoks Blok (koopvrouw).

Uit dit huwelijk:

  1. Eva Goslinski; geboren Groningen 20-06-1868, overleden Groningen 21-06-1869
  2. Simon Goslinski; geboren Groningen 29-07-1869, volgt onder III-a.
  3. Salomon Goslinski; geboren Groningen 29-11-1870, volgt onder III-b.
  4. Mozes Heiman Goslinski; geboren Groningen 28-9-1872, volgt onder III-c.
  5. Eva Goslinski; geboren Groningen 03-04-1874, overleden Sobibor 07-05-1943. Eva is getrouwd Groningen 01-07-1900 met Philip Boers; geboren Leeuwarden 21-3-1873, overleden Sobibor 7-5-1943, zv Salomon Mozes Boers (koopman) en Roosje Keizer. Philip was koopman te Groenlo (1900, 1902) en Groningen (1941). Getuigen bij het huwelijk waren: bruids oom Zadok Simon Cohen (58 jr, blikslager) en haar aangetrouwde ooms Samson Hartog Frank (59 jr), Izak Elkan Frank (54 jr) en Comprecht Nieweg (53 jr), alledrie koopman te Groningen. In 1941 woonden Philip en Eva aan de van Speyckstraat 3a te Groningen.
  6. Zadok Goslinski; geboren Groningen 11-10-1875, overleden Groningen 15-10-1875
  7. Leentje Goslinski; geboren Groningen 31-12-1876, overleden Sobibor 11-06-1943.
   Leentje is getrouwd Groningen 28-06-1903 met haar neef Siemon Frank; geboren Groningen 22-3-1875, overleden Sobibor 11-6-1943, zoon van Isaac Elkan Frank en Hanna Simons Cohen. Siemon was koopman in kachels en huishoudelijke artikelen aan de Oosterstraat 72a te Groningen.
  8. Frouke Goslinski; geboren Groningen 07-01-1879, overleden Auschwitz 12-02-1943. Frouke is getrouwd Groningen 04-06-1908 met Louis Cohen; geboren Groningen 26-05-1876, overleden Groningen 21-06-1938, zoon van Joseph Cohen en Elisabeth de Vries. Frouke woonde in 1941 als weduwe aan de Rademarkt 4a te Groningen.
  9. Betje Goslinski; geboren Groningen 29-01-1881, overleden Sobibor 23-07-1943. Zij is getrouwd Groningen 26-06-1904 met Benjamin van Tijn; geboren Haulerwijk 17-06-1880, overleden Sobibor 23-07-1943, zoon van Mozes David Abraham van Tijn en Aleida Schaap. Koopman.
  10. Anna Goslinski; geboren Groningen 05-11-1882, overleden Amsterdam 14-11-1979. Anna is getrouwd Groningen 11-06-1911 met haar neef Zadok Frank; geboren Groningen 19-07-1884, overleden Auschwitz 10-09-1943, zoon van Isaac Elkan Frank en Hanna Simons Cohen.

  Generatie III

  III-a Simon Goslinski; geboren Groningen 29-07-1869, overleden Auschwitz 19-11-1942, zoon van Israel Goslinski en Sara Cohen.

  Simon is getrouwd Groningen 13-04-1893 met Rosette de Levie; geboren Oude Pekela 02-11-1866, overleden Groningen 26-04-1938, dochter van Heiman de Levie (veehandelaar) en Saartje de Beer.

  Simon en Rosette woonden beiden bij hun huwelijk te Groningen, ‘doch onlangs te Amsterdam’. Getuigen bij het huwelijk waren: oom Zadok Simon Cohen (51 jr, koperslager) en Simons aangehuwde ooms Izak Elkan Frank (47 jr, koopman) en Comprecht Nieweg (46 jr, slager) en tenslotte Israël David Outs (59 jr, arbeider), geen verwant. Simon was koopman (1902). In 1941 woonde hij in bij zoon Israël aan de Oostersingel 11 te Groningen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Israël Goslinski; geboren Groningen 19-08-1893, volgt onder IV-a.
  2. Sara Goslinski; geboren Groningen 21-11-1894, overleden Auschwitz 3-12-1942. Sara is getrouwd Groningen 29-05-1918 met Simon de Wijze; geboren Beugen 02-02-1890, overleden Auschwitz 03-12-1942, zoon van Salomon de Wijze en Sibilla de Fries. Sara en Simon woonden te Nijmegen. In 1928 richtte Simon de Wijze met twee broers ‘Gebrs. de Wijze, Exportslachterijen, Vries-en Koelinrichtingen, Im- en Export, Vee, Vleesch, Vetten’, op. (bron: Digitaal Monument)
  3. Hijman Goslinski; geboren Groningen 20-12-1895. Hijman was slager. Hij emigreerde 17-10-1924 naar New York [USA].
  4. Salomon Goslinski; geboren Groningen 6-12-1896, volgt onder IV-b.
  5. Hartog Goslinski; geboren Groningen 20-12-1898, overleden Groningen 08-02-1899.
  6. Leentje Betje Goslinski; geboren Groningen 12-01-1900, overleden Auschwitz 27-08-1943. Leentje is getrouwd 10-12-1925 met Benjamin Koppels; geboren ‘s-Gravenhage 26-04-1899, overleden Polen 31-03-1944. Koopman in vleeswaren. Benjamin en Leentje woonden na hun huwelijk te Venlo, Den Haag (1937) en Rijswijk (1939).
  7. Samuel Goslinski; geboren Groningen 07-10-1901, volgt onder IV-c.
  8. Frederik Goslinski; geboren Groningen 20-03-1904, volgt onder IV-d.

  III-b Salomon Goslinski; geboren Groningen 29-11-1870, overleden Den Haag 05-05-1942, zoon van Israel Goslinski en Sara Cohen.

  Salomon is getrouwd Groningen 12-06-1901 Lena Frank; geboren Kampen 18-12-1873, overleden na 1942, dochter van Samson Frank en Sedje Cohen.

  Salomon studeerde aan Academie Minerva in Groningen en de Rijksacademie in Amsterdam (1892-1894). Hij was tekenaar en schilder en gaf na zijn studie privélessen en les aan de rijkskweekschool. Het gezin woonde achterenvolgens aan de Nieuwe Ebbingestraat 23a (voor 1-1-1921), Zwanestraat 24a (10-10-1921), Oude Kijk in ‘t Jatstraat 69a (9-5-1935) te Groningen. Op 02-01-1936 verhuisden Salomon en Lena naar de Daendelsstraat 4 te ‘s-Gravenhage, een jaar later woonden ze aan de Gentsestraat 11a.

  Uit dit huwelijk:

  1. Sara Goslinski; geboren Groningen 12-06-1907. Verhuisde 7-12-1927 naar de Hoogstraat 69a te Eindhoven.
  2. Sedje Goslinski; geboren Groningen 02-09-1908, overleden Sobibor 04-06-1943. Sedje was onderwijzeres. Ze woonde 3-2-1930 tot 8-1-1932 te Borger, daarna bij haar ouders aan de Zwanestraat 24a te Groningen, tot ze 04-09-1934 verhuisde naar het Apeldoornse Bos te Apeldoorn.

  III-c Mozes Heiman Goslinski; geboren Groningen 28-90-1872, overleden Assen 08-01-1948, zoon van Israel Goslinski en Sara Cohen.

  Mozes is getrouwd Groningen 25-05-1902 met Katharina van der Hak; geboren Emden 01-04-1881, overleden Groningen 31-12-1958, dochter van Herman van der Hak (veehandelaar) en Bella Valk.

  Mozes was slager (1902) en grossier (1921, 1941, 1948) te Groningen. Getuigen bij het huwelijk waren broers Simon en Salomon Goslinski en Katharina’s aangehuwde oom Benjamin van der Laan (42 jr, veehandelaar), alledrie te Groningen en Mozes’ zwager Philip Boers, koopman te Groenlo. Het gezin woonde achtereenvolgens aan het Boterdiep 55 (1-1-1921) en Binnen Damsterdiep 60 (7-5-1923 – 1941) te Groningen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Sara Goslinski; geboren Groningen 11-08-1903. Kantoorbediende. Sara is getrouwd Groningen 04-03-1930 Levie van der Horst; geboren Steenwijk 23-01-1900, overleden 1945, zoon van Salomon van der Horst en Betje Brest. Manufacturier in Steenwijk (1930).
  2. Bella Goslinski; geboren Groningen 24-11-1904, overleden Groningen 01-09-1915.
  3. Israël Goslinski; geboren Groningen 1-6-1907, volgt onder IV-e.
  4. Herman Goslinski; geboren Groningen 27-7-1911, volgt onder IV-f.

  Generatie IV

  IV-a Israël Goslinski; geboren Groningen 19-08-1893, overleden Auschwitz 28-02-1943, zoon van Simon Goslinski en Rosette de Levie.

  Hij is getrouwd Amsterdam 11-06-1919 met Jeanette Loete; geboren Amsterdam 16-09-1895, overleden Auschwitz 29-10-1942.

  Israël was veehandelaar. Hij woonde met zijn gezin aan de Steentilstraat 17 (1-1-1921), Winschoterkade 8 (14-11-1921), Binnen Damsterdiep 58a (28-05-1924), Oosterhaven 17 (03-12-1927), Oosterhaven 17a (27-5-1936), Oostersingel 11 (voor 1941) in Groningen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Simon Jacob Goslinski; geboren Amsterdam 22-4-1920, overleden Midden-Europa 31-3-1944.
  2. Marianna Sara Goslinski; geboren Groningen 24-08-1922, overleden Auschwitz 29-10-1942.
  3. Rosette Goslinski; geboren Groningen 12-02-1925, overleden Auschwitz 29-10-1942.

  IV-b Salomon Goslinski; geboren Groningen 06-12-1896, overleden Auschwitz 28-02-1943, zoon van Simon Goslinski en Rosette de Levie.

  Salomon is getrouwd Groningen 24-06-1920 Frouwkje Gosschalk; geboren Groningen 06-02-1896, overleden Auschwitz 22-10-1942, dochter van Bernardus Gosschalk (slager) en Saartje van Coevorden.

  Getuigen bij het huwelijk waren grootvader Israël Goslinski (79 jr) en broer Hartog Gosschalk (27 jr, slager). Salomon was veehandelaar. Het gezin woonde achtereenvolgens aan de Moesstraat 49a (1920), Moesstraat 53a (1-1-1921), Veemarkstraat 78a (14-8-1923) en vanaf 20-5-1937 aan het Buiten Damsterdiep 32a te Groningen.

  Uit dit huwelijk:

   

  1. Rosette Goslinski; geboren Groningen 13-12-1920, overleden Sobibor 16-07-1943. Zij is getrouwd Kamp Westerbork 28-01-1943 met Arthur Jules Gerzon; geboren Amsterdam 01-12-1921, overleden Sobibor 16-07-1943, zoon van Julius Eduard Gerzon en Marianne Roosje van Buuren.
  2. Bernardus Goslinski; geboren Groningen 8-3-1922, overleden Auschwitz 30-4-1943. Verpleegkundige. Hij is getrouwd Kamp Westerbork 05-02-1943 met Roosje Manassen; geboren Elst 24-03-1922, overleden Auschwitz 28-02-1943, dochter van Eugenius Rudolph Manassen en Rachel Gosschalk. Roosje was leerlingverpleegster in het Apeldoornse Bos.

  IV-c Samuel (Sam) Goslinski; geboren Groningen 07-10-1901, overleden Midden-Europa 31-3-1943, zoon van Simon Goslinski en Rosette de Levie.

  Sam is getrouwd Rossum 16-06-1926 met Henriette Mozes; geboren Rossum 13-03-1904, overleden Auschwitz 5-11-1942.

  Sam was koopman te Groningen. Hij woonde met zijn gezin aan De Brink 4 (16-6-1926) en vanaf 20-5-1936 aan de Petrus Campersingel 147a te Groningen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Simon Adolf Goslinski; geboren Groningen 25-04-1927, overleden Midden-Europa 31-03-1943.

  IV-d Frederik Goslinski; geboren Groningen 20-3-1904, overleden Auschwitz 28-2-1943, zoon van Simon Goslinski en Rosette de Levie.

  Frederik is getrouwd 7-12-1933 met Sibylla Herz; geboren Stelle [Duitsland] 16-3-1913, overleden Auschwitz 22-10-1942.

  Frederik was veehandelaar (1925-1943). Frederik woonde te Groningen aan het Boterdiep 34a (21-3-1933), Oostersingel 13 (2-11-1933), Buiten Damsterdiep 40a (15-12-1933), Westerkade 12 (voor 1941) en de Oosterhaven (1941).

  Uit dit huwelijk:

  1. Simon Goslinski; geboren Groningen 21-01-1935, overleden Auschwitz 22-10-1942.
  2. Pauline Rosette Goslinski; geboren Groningen 07-07-1938, overleden Auschwitz 22-10-1942.

  IV-e Israël Goslins(ki); geboren Groningen 01-06-1907, zoon van Mozes Heiman Goslinski en Katharina van der Hak.

  Israël is getrouwd Leeuwarden 25-03-1937 Henriette van Kollem; geboren Leeuwarden 06-01-1914, dochter van tandtechnicus Mozes (Maurits) van Kollem en Fokje Woudstra.

  Israël woonde 12-10-1926 tot 29-10-1926 aan de Domstraat 15bis te Utrecht, daarna bij zijn ouders te Groningen. Verhuisde 15-11-1935 naar Leeuwarden. Hij was huisarts in Leeuwarden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het gezin ondergedoken. In 1953 emigreerde de familie naar de Verenigde Staten, waar Israël in een ziekenhuis ging werken. De familienaam werd daar veranderd naar Goslins.

  Uit dit huwelijk:

  1. Martin Herbert Goslins(ki)
  2. Elisabeth Bella Goslins(ki)

  IV-f Herman Goslinski; geboren Groningen 27-07-1911, zoon van Mozes Heiman Goslinski en Katharina van der Hak.

  Herman is getrouwd Groningen 04-07-1940 met Henriette Magnus; geboren Emmen 16-8-1916, dochter van Noach Magnus en Roosje Jakobs.

  Herman woonde in 1941 met zijn gezin aan de Van Heemskerckstraat 31 a te Groningen, hij was grossier in vlees.

  “In 1942, Henrietta and Herman Goslinski went into hiding to avoid deportation from the Netherlands. Because their rescuer could not take their infant daughter Berty, the Dutch resistance moved her frequently. During the two-and-a-half years apart, the parents saw Berty only once and received this lone photograph.” (bron: United States Holocaust Memorial Museum).

  Uit dit huwelijk:

   1. Bertie (Berty) Goslinski; Zij is getrouwd met Levkowitz. “As a child survivor of the holocaust, I know first hand the emptiness of growing up without a functioning Jewish community to nurture you spiritually and emotionally. My identity survived because those of my parents had been formed indelibly when there was a rich and healthy community for them to develop in before the war. Tucson has given me a community. From the day I moved here and joined the Levkowitz family, I have felt the need to participate and help our community grow. My single greatest contribution has probably been participation in the creation of a Jewish day school. I see all Jewish children – past, present, and future – as our children. Just as I see all new Jewish immigrants to the community as our family. It is a joy and a mitzvah to help build a community that will be there to nourish and help the Jews of the Tucson community for today and for tomorrow.” (bron: Jewish Community Foundation of Southern Arizona)
   2. Rose Carry Goslinski

   Bronnen en links

   – – voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2023 – –

7 Comments

 • Jan van den Berg

  Geachte heer, mevrouw,

  Mijn naam is Jan van den Berg en ik woon in het Limburgse Hoensbroek. Als lid van de Heemkundevereniging Hoensbroek doe ik een onderzoek naar de joodse mensen die in Hoensbroek woonden of ondergedoken waren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

  In mijn lijst van personen die in Hoensbroek waren ondergedoken komt de volgende persoon voor: Sophia Koppels, geboren op 29-12-1932 in Venlo. Met deze gegevens is mijn zoektocht begonnen om meer over haar te weten te komen. In het archief van de gemeente Venlo, welke via internet is te raadplegen, ben ik de naam Koppels echter niet tegengekomen. Wel ben ik op internet, op de site Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland de namen tegengekomen van Benjamin Koppels, geboren op 26-04-1899 in Den Haag, en Leentje Betje Koppels, geboren op 12-01-1900 in Groningen.

  Volgens Digitaal Monument zijn zij, alsook hun drie kinderen, vermoord in concentratiekampen in het oosten.

  Op uw site geeft u aan dat Benjamin en Leentje na hun huwelijk in Venlo, Den Haag en Rijswijk woonden.

  Mijn vraag aan u is de volgende.
  Kan het zijn dat Sophia Koppels hun dochter was?
  Normaliter vermeldt Digitaal Monument als iemand van het gezin de oorlog heeft overleefd.
  Dit is bij het gezin van Benjamin en Leentje niet het geval.

  In afwachting van uw reactie, verblijf ik met vriendelijke groet uit Hoensbroek,

  Jan van den Berg

 • De Boer Historische ver Haulerwijk

  De naam Isaäc Goslinski in de VS Martin Goslins is voor ons een lang gezocht persoon.
  In de oorlog is in Haulerwijk een B17 vliegtuig verongelukt, De crew van dat vliegtuig is toen goed weggekomen.
  Een van die mannen is in Heereveen terecht gekomen, deze had een beenwond die is daar geholpen door een Goslinski I. vrijwel zeker Isaac dus, onze link was dat die naar de VS is gegaan. Verder kwamen we eerst niet.

  Indien hierover bekend zouden we graag willen weten waar was hij ondergedoken.
  Heeft U geboorte en overlijdens datums van hem.
  Is er van hem ook een foto van ongeveer die tijd beschikbaar.
  Is er met hem of mogelijk naaste familie nog contact mogelijk.

 • Martin Goslins

  Aan DE BOER HISTORISCHE VER HAULERWIJK.

  Mijn naam is Martin Goslins, en ik ben de zoon van Israel Goslins(ki). Mijn vader was zeker diegene die het been van de vliegenier gezet heefd, ik heb hem er wel over horen praten hoe mijn ouders ondergedoken zaten met een paar Canadian fliegers.
  Ik woon in California, ik ben 77 jaar oud, en ik was ondergedoken in Haulerwijk bij de familie From in 1944. Het was een van de ongeveer 20 plaatsen waar ik durende de oorlog ondergebracht was. Wie geintersseert is kan me emailen.

 • Trijntje Schuil- Reitsma

  Dr. Israel Goslinski,

  Toevallig lees ik vandaag 1 februari 2017 in het Sneeker Nieuwsblad, vondst van 15.000 onderduikkaarten. Waaronder die van, van der Hak, Katharina, geb.1-4-1881 Emden (Duitsland)

  Zelf ben ik op 1 februari 1947 geboren.

  Dr Israel Goslinski zoon mevr. Goslinski van der Hak
  Heeft in 1947 volgens mijn opoe mijn leven gered, door mij penicilline voor te schrijven tijdens mijn koortsstuipen . Hij is tot zijn emigratie ?, mijn huisarts geweest in Leeuwarden.

  Herinner me als kind zijn huis aan de Noorder-singel – Spanjaardslaan. Ben hem altijd dankbaar geweest.

  Met hartelijk groet,
  Trijntje Schuil – Reitsma

 • Hans de Haan

  Inmiddels is er weer een stukje van de puzzel van de familie Goslinski ingevuld. Martin Goslins(ki) zat in 1943 bij mijn grootouders, fam. Jansen-houtvester staatsbosbeheer, in Assen ondergedoken. Mijn oom Dick Jansen, nu 93, heeft een foto van hem uit een fotoalbum opgevist, die Martin binnenkort krijgt met een brief van mijn moeder, Trees Jansen (in 1943 was ze 9). Ze herinnert zich nog enkele anekdotes die ze in de brief zal verwerken.

 • W.A.Peereboom

  In verband met ” Open Joodse huizen/huizen van Verzet” zocht ik via Google op “Goslinski”. Goslinski, arts, was ondergedoken bij het gezin van mijn vader, dat was in Heerenveen. De vliegtuigbemanning was daar ook ondergedoken omdat doktershulp nodig was.
  Mijn oom, de jongste in het gezin en enige die nog leeft heeft vorig jaar contact gehad met Martin Goslins en ze hebben elkaar ontmoet.

 • Tjeerd de Graaf

  Naar aanleiding van uw artikel over de famile Goslinski: Graag zou ik in contact komen met Martin Goslinski(Goslins), in 1953 een klasgenoot van mij op de HBS in Leeuwarden. Kunt u mij zijn email adres sturen of dat van mij aan hem doorgeve?
  Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet,
  Tjeerd de Graaf

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *