Genealogieën

Genealogie van de Enkhuizer familie Bootsman

Deze familie Bootsman is afkomstig uit Friesland, waar door Wyert Fokkes de naam Van der Molen werd aangenomen. Diens jongere broer Meindert Fokkes trok echter naar Enkhuizen, waar hij trouwde met Antje Roelofs Bootsman, die stamt uit de familie Bootsma(n) uit het Friese Weststellingwerf. Hun nageslacht voert de familienaam Bootsman.


Generatie I

I Wijert Sipkes, geboren Nieuweschoot ca. 1685.

Wijert is getrouwd 1 Wolvega 24-11-1709 met Aafke Meinders; van Nijeholtwolde.

Wijert is getrouwd 2 Wolvega 25-07-1727 met Aaltje Aalberts; van Oldeholtpade. Aaltje is getrouwd eerder Wolvega 16-03-1721 met Foeke Uylkes.

Wijert (ook: Wierd) was arbeider te Nijeholtwolde. Bij de Quotisatie van 1749 had hij nog 1 kind in huis, aangeslagen voor 7-17-0.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Albert Wijerts; geboren Nijeholtwolde, gedoopt Wolvega/Sonnega 17-05-1716.

 2. Fokke Wijerts; geboren Nijeholtwolde, gedoopt Wolvega/Sonnega 13-11-1718, volgt onder II.

 3. Hiltjen Wijerts; geboren Nijeholtwolde 17-03-1723, gedoopt Wolvega/Sonnega 28-03-1723.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aaltjen Wijerts; geboren Nijeholtwolde, gedoopt Wolvega/Sonnega 11-08-1727.

Generatie II

II Fokke Wijerts ook genaamd Faake, Foke; geboren Nijeholtwolde, gedoopt Wolvega/Sonnega 13-11-1718 (als Fokke).

Fokke is getrouwd 1 Oldeholtwolde 26-06-1746 met Froukje Alberts; overleden 1760/1771.

Fokke is getrouwd 2 Oldeholtpade 28-05-1771 met Grietje Roelofs; van Oldeholtwolde.

Uit dit huwelijk:

 1. Wyert Fokkes van der Molen; geboren 29-06-1749, gedoopt Oldeholtwolde 06-07-1749, overleden Appelscha 19-10-1827. Nam de naam Van der Molen aan.
  Wyert is getrouwd Oldeholtpade 22-05-1774 met Trijntje Reinders, afk. van Oranjewoud/Delfstrahuizen.

  Uit dit huwelijk:

  • Froukjen Wyerts van der Molen; geboren ca. 1771.

   Froukjen is getrouwd waarschijnlijk Steggerda 17-03-1799 met Kerst Jans, afk. van Rosterhaule.

  • Foke Wyerts van der Molen, geboren Wapsterveen 1774/1777, overleden Wolvega 22-08-1852.

   Foke is getrouwd Steggerda 16-05-1808 met Froukje Dirks de Vries ook genaamd Vroukje,

   geboren Noordwolde ca. 1785, d.v. Dirk Sipkes de Vries en Annigje Jannes.

   Foke was arbeider te Wolvega. Kinderen: Annegje (1811), Wijert (1813), Trijntje (1816),

   Dirk (1819-1858), Reintje (1822-1853) en Sipkjen (1825-1907).

  • Wiggertje Weyerts van der Molen ook genaamd Wiegertje; geboren ca. 1786, overleden

   Ooststellingwerf 12-08-1860.

   Wiggertje is getrouwd Steggerda 06-03-1808 met Jacob Jannes Zeephat, geboren ca. 1782, overleden

   Ooststellingwerf 23-05-1846, z.v. Jannes Jakobs en Geesje Dedden.

  • Reintje Wyerts van der Molen; geboren ca. 1787, overleden Weststellingwerf 18-10-1815.

   Reintje is getrouwd Weststellingwerf 06-04-1815 met Pieter Clazen Tip, geboren ca. 1773,

   overleden Weststellingwerf 04-04-1845. Pieter is getrouwd later Weststellingwerf 22-01-1817 met Antje Wyben.

 2. Meindert Fokkes; geboren 23-12-1752, gedoopt Oldeholtwolde 31-12-1752, volgt onder III.

 3. Stijntje Fokes; geboren 08-01-1756, gedoopt Oldeholtwolde 14-01-1756, overleden Weststellingwerf 16-08-1831.

 4. Aafke Fokkes; geboren 11-01-1760, gedoopt Oldeholtwolde 20-01-1760 (als Aafkje), overleden na 1794. Zij was in 1787 en 1794 getuige bij de doop van kinderen van broer Meindert in Enkhuizen

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antje Fokkes; geboren Oldeholtwolde 12-01-1774, gedoopt 30-01-1774.

Generatie III

III Meindert Fokkes; geboren 23-12-1752, gedoopt Oldeholtwolde 31-12-1752 (als Meine), overleden tussen 1798 en 1820.

Meindert is getrouwd 1 Enkhuizen 23-10-1781 met Aaltje Jans Croes; begraven Enkhuizen (overleden in kraambed) 1-2-1783.

Meindert is getrouwd 2 Enkhuizen 11-09-1784 met Antje Roelofs Bootsman; geboren Wolvega 1765/1766, overleden Enkhuizen 23-04-1837, dochter van Roelof Jans Bootsman en Trijntje Jans.

Meindert en Aaltje trokken beiden vanuit Friesland en werden poorter van Enkhuizen, zij legden de poorterseed af op resp. 25-04-1785 en 12-11-1790.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aaltje Meinderts; gedoopt Enkhuizen 22-06-1785, get. Susanna Vijselaar

 2. Vrouwtje Meinderts; gedoopt Enkhuizen 08-06-1787, get. Aafke Fokkes

 3. Roelof Meinderts Bootsman; gedoopt Enkhuizen 18-03-1789, volgt onder IV-a.

 4. Trijntje Meinderts; gedoopt Enkhuizen 01-06-1792, get. Trijntje Roelofs

 5. Jan Meinderts Bootsman; geboren Enkhuizen 24-04-1794, gedoopt Enkhuizen 28-04-1794, get. Aafje Fokkes. Veehouder te Enkhuizen.

  Jan is getrouwd Enkhuizen 16-08-1840 met Antje Klein; geboren ca 1801, dochter van Jan Klein en Trijntje Jans Kooij.

 6. Fokke Meinderts Bootsman; geboren Enkhuizen 27-02-1796, volgt onder IV-b.

 7. Feijtse Meinderts Bootsman; geboren Enkhuizen 24-08-1798, volgt onder IV-c.

 8. Dirk Meinderts Bootsman; geboren ca 1800. Genoemd als getuige bij het huwelijk van broer Jan in 1840.

Generatie IV

 

IV-a Roelof Meinderts Bootsman; geboren Enkhuizen 18-03-1789, get. Trijntje Roelofs.

Roelof is getrouwd Enkhuizen 28-04-1816 met Leentje Pieters Vries; geboren ca 1785, dochter van Pieter Simonsz en Vrouwtje Pieters.

Veeboer, later melkventer te Enkhuizen. Leentje was naaister.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1817, overleden Brouwershaven 17-08-1857.
  Antje is getrouwd Enkhuizen 26-04-1840 met Tjidde Goos ook genaamd Tjitte, Tjedde; geboren Enkhuizen ca. 1817, overleden na 1857, zoon van Jan Goos en Baukje Tjiddes. Varensgezel.

 

IV-b Fokke Meinders Bootsman; geboren Enkhuizen 27-02-1796, gedoopt aldaar 28-02-1796, get. Jantje Roelofs, overleden Andijk 10-01-1861.

Fokke is getrouwd 1 Enkhuizen 04-04-1824 (volgens GenLias als ‘Bootsma’) met Grietje Vriend; geboren Andijk 28-06-1796, Andijk 18-07-1839, dochter van Arien Vriend en Hilletje Klaas. Naaister.

Fokke is getrouwd 2 Andijk 08-10-1841 met Trijntje Dijkman; geboren Andijk ca. 1809, dochter van Klaas Heeres Dijkman en Trijntje Mantel.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Meindert Bootsman; geboren ca. 1828, volgt onder IV-a.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Grietje Bootsman; geboren Andijk ca. 1845.

  Grietje is getrouwd 1 Andijk 19-04-1866 met haar neef Jan Tensen; geboren Berkhout ca. 1846, overleden voor 1883, zoon van Willem Tensen en Geertje Dijkman.

  Grietje is getrouwd 2 Zaandam 31-07-1883 met Cornelis de Vries; geboren Zaandam ca. 1844, zoon van Pieter de Vries en Guurtje de Graaf. Weduwnaar van Jannetje van Loon.

 2. Klaas Bootsman; geboren Andijk 25-05-1848

 3. Roelof Bootsman; geboren Andijk 26-03-1853, volgt onder IV-b.

 

IV-c Feijtse Meinderts Bootsman; geboren Enkhuizen 24-08-1798, gedoopt Enkhuizen 29-08-1798, get. Geertje Tames, overleden Enkhuizen 09-11-1862. Veehouder in Enkhuizen.

Feijtse is getrouwd Enkhuizen 17-12-1820 met Johanna (Anna) Siebes [de Jong], ook genaamd Joanna Lieuwes; geboren Enkhuizen 17-04-1800, overleden Enkhuizen 31-12-1873, dochter van Siebe Lieuwes Siebes en Willemijntje Mols.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Bootsman; geboren Enkhuizen 09-05-1821.
  Antje is getrouwd Enkhuizen 27-04-1845 met Willem Bloemendaal; geboren ca 1822, zoon van Kornelis Bloemendaal en Antje Aardema. Willem was smid.

 2. Siebe Bootsman; geboren Enkhuizen 17-08-1822, volgt onder IV-c.

 3. Meindert Bootsman; geboren Enkhuizen 11-12-1823

 4. Willem Bootsman; geboren Enkhuizen 26-02-1826, volgt onder IV-d.

 5. Roelof Bootsman; geboren Enkhuizen 07-01-1828, overleden Enkhuizen 18-11-1835

 6. Abraham Bootsman; geboren Enkhuizen 14-04-1830, overleden Enkhuizen 24-11-1831

 7. Aaltje Bootsman; geboren Enkhuizen 04-10-1832

 8. Abraham Bootsman; geboren Enkhuizen 21-11-1834, volgt onder IV-e.

 9. Wilhelmina Bootsman; geboren Enkhuizen 23-05-1837.
  Wilhelmina is getrouwd Enkhuizen 27-05-1858 met Baart Bezaan; geboren Enkhuizen ca. 1836, zoon van Feike Bezaan en Antje Groen. Baart was, net als zijn vader, horlogemaker.

 10. Aaltje Bootsman; geborenaang. Enkhuizen 28-04-1839.
  Aaltje is getrouwd Enkhuizen 03-03-1859 met Fredrik Noordeloos; geboren Enkhuizen ca. 1839, zoon van Jacob Pieters Noordeloos en Aafje Brouwer. Landbouwer.

Generatie V

 

V-a Meindert Bootsman; geboren ca. 1828.

Meindert is getrouwd Andijk 27-03-1856 met Trijntje de Boer; geboren ca. 1835, dochter van Pieter de Boer en Dirkje van der Aarde.

Trijntje had een manufacturenwinkeltje in Andijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Bootsman; geboren Andijk ca. 1857, overleden 1924. Grietje is getrouwd Andijk 28-04-1881 met Jan Zee; geboren Andijk ca. 1859, zoon van Bruin Zee en Aafje Hasselman. Winkelier.

 2. Dirkje Bootsman; geboren Andijk 02-02-1859. overleden Enkhuizen 16-09-1938. Dirkje is getrouwd Andijk 08-04-1880 met Jacob Zwiep, geboren Andijk 15-08-1852 (1858?), zoon van Thijs Zwiep en Maartje Langenberg.

 3. Antje Bootsman; geboren Andijk ca. 1863. Antje is getrouwd 24-04-1884 met Wigger Zwagerman; geboren Andijk ca. 1862, zoon van Pieter Zwagerman en Neeltje Mantel.

 4. Fokke Bootsman; geboren Andijk ca. 1868, volgt onder VI-a.

 5. Pieter Bootsman; geboren Andijk 25-06-1871, volgt onder VI-b.

 

V-b Roelof Bootsman; geboren Andijk 26-03-1853.

Roelof is getrouwd Haarlemmermeer 24-07-1874 met Trijntje Broertjes; geboren Sijbekarspel 12-08-1853, dochter van Cornelis Broertjes en Trijntje Klaver.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Bootsman; geboren Aalsmeer ca. 1875. Trijntje is getrouwd Aalsmeer 20-10-1898 met Lieuwe Wiersma, geboren Lemsterland 16-11-1875, zoon van Douwe Wiersma en Roelofje Meijer.

 2. Neeltje Bootsman; geboren Haarlemmermeer ca. 1876. Neeltje is getrouwd Haarlemmermeer 31-05-1905 met Leendert Bezemer, geboren Numansdorp ca. 1865, zoon van Willem Bezemer en Geertrui Palsrok.

 3. Grietje Bootsman; geboren Zaandam ca. 1880. Grietje is getrouwd Haarlemmermeer 23-05-1906 met Dirk Geleijn; geboren Aalsmeer ca. 1877, zoon van Jan Geleijn en Carolina Louwe.

 4. Hendrikus Bootsman; geboren ca. 1882.

 5. Cornelis Bootsman; geboren Haarlemmermeer 08-07-1886, volgt onder VI-c.

 6. Gerrit Bootsman; geboren Aalsmeer 06-07-1891, volgt onder VI-d.

 7. Elisabeth Bootsman; geboren Aalsmeer ca. 1895. Elisabeth is getrouwd Aalsmeer 20-05-1914 met Cornelis Rits; geboren Haarlemmermeer ca. 1892, zoon van Dirk Rits en Willemijntje Neeltje Vastenhout.

 8. Cornelia Bootsman; geboren Aalsmeer ca. 1899. Cornelia is getrouwd Aalsmeer 03-08-1922 met Johannes Verbeek; geboren Haarlemmermeer ca. 1897, zoon van Pieter Verbeek en Neeltje Ottevanger.

 

V-c Siebe Bootsman; geboren Enkhuizen 17-08-1822, overleden Enkhuizen 25-0-1884. Veehouder te Enkhuizen. Werd in geboorte- en huwelijksakte Boosman genoemd.

Siebe is getrouwd Enkhuizen 09-05-1847 met Trijntje Harlaar; geboren Enkhuizen 23-08-1821, overleden Enkhuizen 16-03-1883, dochter van Pieter Harlaar en Magdaleentje Schild. Trijntje was dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bootsman; geboren Enkhuizen (Oudegracht) 13-03-1848. Johanna is getrouwd Enkhuizen 15-05-1873 met Cornelis Bloemendaal; geboren Enkhuizen ca. 1846, zoon van Willem Janszoon Bloemendaal en Trijntje Bais. Verwer.

 2. Magdaleentje Bootsman; geboren Enkhuizen (Handvastwater) 30-03-1851. Magdaleentje is getrouwd Enkhuizen 22-03-1877 met Jan Mensch; geboren Enkhuizen ca. 1853, zoon van Albert Mensch en Antje Bruin. Landbouwer te Enkhuizen.

 3. Fijtje Bootsman; geboren Enkhuizen (Eksterpad) 22-10-1853. Fijtje is getrouwd Enkhuizen 27-03-1879 met Elbert Barendsz; geboren Enkhuizen ca. 1856, zoon van Nanning Barendsz en Antje de Graaff. Scheepstimmerman.

 4. Pieter Bootsman; geboren Enkhuizen (Eksterpad) 14-02-1856, volgt onder VI-e.

 5. Antje Bootsman; geboren Enkhuizen (Hoenderpad) 12-02-1858. Antje is getrouwd Enkhuizen 18-08-1881 met Hendrik Vermeulen; geboren Boskoop ca. 1857, zoon van Jan Vermeulen en Neeltje Loef. Boomkweker.

 6. Feitse Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1866, volgt onder VI-f.

 

V-d Willem Bootsman; geboren Enkhuizen 26-02-1826.

Willem is getrouwd met Aaltje Koopman

Uit dit huwelijk:

 1. Feitse Bootsman; geboren 04-12-1855, overleden 22-06-1863

 2. Aaltje Bootsman; geboren 21-10-1857

 3. Tijmon Bootsman; geboren 19-11-1859, volgt onder VI-g.

 4. Johannes/Johanna? Bootsman; geboren 14-04-1862

 5. Antje Bootsman; geboren 19-04-1864, overleden 08-07-1864

 6. Feitse Bootsman; geboren 14-04-1865, overleden 02-05-1865

 7. Feitse Bootsman; geboren 1866, overleden 23-06-1867

 8. Feitse Bootsman; geboren Enkhuizen 29-04-1869. Landbouwer.
  Feitse is getrouwd Enkhuizen 27-06-1889 met Froukje Zult; geboren IJlst ca. 1870, dochter van Jelte Zult en Froukje van der Leij.

 

V-e Abraham Bootsman; geboren Enkhuizen 21-11-1834. Veehouder in Enkhuizen.

Abraham is getrouwd Enkhuizen 11-06-1857 met Maria Bezaan; geboren ca. 1834, dochter van Feike Bezaan en Antje Groen.

Abraham was landbouwer in Enkhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bootsman; geboren 07-09-1857. Johanna is getrouwd Enkhuizen 25-05-1882 (huwelijk ontbonden 22-08-1904) met Johannes van Waart; geboren Enkhuizen ca. 1860, zoon van Gerrit van Waard en Jansje Groenewoud. Timmerman.

 2. Antje Bootsman; geboren 07-09-1857

 3. Antje Bootsman; geboren 23-11-1860.
  Antje is getrouwd Enkhuizen 24-08-1882 met Cornelis Stelling; geboren Enkhuizen ca. 1859, zoon van Simon Stelling en Maretje van der Velden. Landbouwer.

 4. Feitse Bootsman; geboren Enkhuizen 01-08-1863. Landbouwer
  Feitse is getrouwd Enkhuizen 06-12-1888 met zijn nicht Aafje Noordeloos; geboren Enkhuizen ca. 1863, dochter van Fredrik Noordeloos een Aaltje Bootsman.

 5. Klasina Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1866. Klasina is getrouwd Enkhuizen 12-05-1898 met Bertus Spaan; geboren Enkhuizen ca. 1871, zoon van Klaas Spaan en Maria Elisabeth Schoe. Sigarenmaker.

 6. Dirk Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1875. Dirk is getrouwd Enkhuizen 16-04-1896 met Aafje Schotsman; geboren Enkhuizen ca. 1875, dochter van Pieter Schotsman en Cornelisje Sleutel.

Generatie VI

 

VI-a Fokke Bootsman; geboren Andijk ca. 1868.

Fokke is getrouwd Andijk 18-04-1890 met Maartje Kooijman; geboren Andijk ca. 1868, dochter van Pieter Kooijman en Trijntje Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter (Piet) Bootsman; geboren Andijk 09-01-1893, overleden Hoofddorp 19-01-1963, begraven Hoofddorp. Landbouwer. Piet is getrouwd Andijk 24-05-1917 met Antje Vriend; geboren Andijk 17-03-1893, overleden Hoofddorp 28-03-1973, begraven Hoofddorp, dochter van Pieter Vriend en Geertje Sluijs.

 2. Meindert Bootsman; geboren Andijk 30-12-1894, overleden 16-01-1979, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats).
  Meindert is getrouwd Andijk 09-08-1917 met Maartje Krijger; geboren Andijk ca. 1895, dochter van Willem Krijger en Marijtje de Vries.

 

VI-b Pieter Bootsman; geboren Andijk 25-06-1871, overleden 04-07-1925, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats).

Pieter is getrouwd Andijk 27-04-1893 met Aafje Tensen; geboren Andijk 16-11-1871, overleden 24-12-1952, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats), dochter van Jacob Tensen en Antje Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Meindert Bootsman; geboren Andijk 17-05-1896, overleden 21-10-1955, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats).
  Meindert is getrouwd Andijk 29-11-1918 met Janna Haak; geboren Winsum 02-06-1898, overleden 20-12-1964, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats), dochter van Pieter Haak en Janna Reker.
 2. ? Jacob Bootsman; geboren 09-11-1904, overleden 26-12-1987, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats). is getrouwd met Antje Timmer; geboren 06-08-1905, overleden 24-03-1981, begraven Andijk (Oosterbegraafplaats).

 

VI-c Cornelis Bootsman; geboren Haarlemmermeer 08-07-1886, overleden Haarlem 25-05-1962

Cornelis is getrouwd Haarlemmermeer 20-11-1907 met Gerrigje Hartkamp, geboren Zwolle 15-10-1883, overleden Haarlem 18-09-1973, dochter van Antonie Hartkamp en Janna Bulder.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Bootsman; geboren Haarlemmermeer 29-01-1908
 2. Karel Bootsman; geboren Haarlemmermeer 30-08-1910, overleden Haarlem 23-10-1967. Technisch ambtenaar. Karel is getrouwd Haarlemmermeer 30-03-1938 met Cornelia Geluk; geboren Leiden 25-03-1917, overleden Amsterdam 20-02-2000, dochter van Cornelia Geluk.
 3. Fokke Bootsman; geboren Haarlemmermeer 02-07-1918, overleden Haarlemmermeer 06-03-1947
 4. Janna Bootsman; geboren Haarlemmermeer 11-02-1926

 

VI-d Gerrit Bootsman; geboren Aalsmeer 06-07-1891, overleden 09-10-1959, begraven Hoofddorp.

Gerrit is getrouwd Haarlemmermeer 30-10-1918 met Elisabeth de Koter; geboren Haarlemmermeer 02-09-1895, overleden 05-07-1963, begraven Hoofddorp, dochter van Willem de Koter en Adriana Cornelia van Maasdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Bootsman; geboren 12-08-1919, overleden 04-01-1993, begraven Hoofddorp. Roelof is getrouwd met A. Winkler

 

VI-e Pieter Bootsman; geboren Enkhuizen (Eksterpad) 14-02-1856.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Siebe Bootsman.

 

VI-f Feitse Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1866

Feitse is getrouwd Enkhuizen 07-04-1892 met Marijtje Groes; geboren Lutjebroek ca. 1870, dochter van Jan Groes en Trijntje Bobeldijk.

Feitse was landbouwer in Enkhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Siebe Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1894. Timmerman. Siebe is getrouwd Enkhuizen 30-03-1922 met Johanna Maria Nikola Koopen; geboren Enkhuizen ca. 1899, dochter van Everhardus Koopen en Nikola Hermanna Benning.

 2. Jan Bootsman; geboren Enkhuizen ca. 1895. Pakhuisknecht. Jan is getrouwd Enkhuizen 22-01-1920 met Grietje Bakker; geboren Enkhuizen ca. 1899, dochter van Pieter Bakker en Marijtje Mantel.

 

VI-g Tijmon Bootsman; geboren Enkhuizen 19-11-1859, overleden Enkhuizen 26-05-1896.

Tijmon is getrouwd Enkhuizen 14-11-1884 met Johanna Geelts; geboren Enkhuizen ca. 1868, dochter van Douwe Geelts en Femkje van Dijk.

Tijmon was landbouwer in Enkhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bootsman; geboren Enkhuizen 25-04-1885, overleden Amsterdam. Mandenmaker (1905). Willem is getrouwd Enkhuizen 05-01-1905 met Geertje Jordens; geboren Enkhuizen ca. 1885, dochter van Gerrit Jordens en Jansje Witlam.

 2. Femmetje Bootsman; geboren Enkhuizen 08-11-1886, overleden Enkhuizen. Zij is getrouwd Enkhuizen 15-02-1912 met Annis (Jannis?) Roosendaal; geboren Enkhuizen ca. 1882, zoon van Jan Roosendaal en Reinoutje Nauta. Vishandelaar

 3. Douwe Bootsman; geboren Enkhuizen 05-08-1890, overleden Heiloo 11-12-1967. Sigarenhandelaar. Douwe is getrouwd Enkhuizen 30-09-1920 met Trijntje Blok; geboren Enkhuizen ca. 1896, dochter van Tjipke Blok en Kaatje Zaadnoordijk.

 4. dochter Bootsman; geboren Enkhuizen 08-09-1892, overleden Hoogeveen 07-11-1981.

 5. Feitse Bootsman; geboren Enkhuizen 1895, overleden Enkhuizen 04-07-1966. Had onder de naam “Keesman en Bootsman” met Pieter Keesman (1897-1967) een schoenmakerij aan de Prinsenstraat in Enkhuizen. Feitse is getrouwd Enkhuizen 29-09-1921 met Helena de Pater; geboren Enkhuizen ca. 1899, dochter van Jacobus de Pater en Anna van der Vliet.

 

VI-h Feitse Bootsman; geboren Enkhuizen 29-04-1869.

Feitse is getrouwd Enkhuizen 27-06-1889 met Froukje Zult; geboren IJlst ca. 1870, dochter van Jelte Zult en Froukje van der Leij.

Landbouwer te Enkhuizen. Verhuisde 05-03-1907 met zijn gezin naar Edmonton (Canada).

Uit dit huwelijk:

 1. Froukje Bootsman

 2. Jelte Bootsman

 3. Willem Bootsman

 4. Aaltje Bootsman

 5. Tijmon Bootsman

 6. Tjerk Bootsman

 7. Johan Bootsman

Bronnen


– – voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2011 – –

4 Comments

 • Jan Linthorst

  L.S.,

  Graag wil ik nog de naam van mijn moeder toevoegen en wel onder VI-9-4.
  De naam van mijn moeder was Aaltje.

  Hartelijk dank voor de te nemen moeite en vriendelijk gegroet door
  Jan Linthorst te Enschede.

 • Jos van Varik

  Noordwijk, 6 augustus 2015

  L.S.,

  Bij deze wil ik u graag twee data doorgeven van door u genoemde personen in V – c
  Dochter Antje Bootsman, dochter van Siebe Bosman en Trijntje Harlaar/ Harrelaar
  is gestorven op 6 augustus (heel toevallig de datum waarop ik dit schrijf) 1926 in Boskoop.
  Haar man, Hendrik Vermeulen is geboren op 24 oktober 1856.
  Antje en Hendrik Vermeulen waren mijn overgrootouders…
  Hartelijke groet,
  Jos van Varik – Noordwijk

 • Helena

  Ik heet Helena Bootsman, dochter van Pieter Bootsman. Mijn opa en oma heetten Gerrit Bootsman en Truus Eveleens. Gerrit Bootsman geboren in Amsterdam en broer Cor Bootsman.

 • C. Bootsman

  Beste Ron,
  Ik ben Cor Bootsman en ben aan het vast leggen van mijn voorouders. Zag hier al veel info.
  Ik wil het ook wel verder updaten. Ik hoor wel.
  gr
  Cor

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *