Genealogieën

Genealogie van de familie Boef uit Oisterwijk

Generatie I

I Johannes (Jan) Boef; overleden voor 1 april 1377
Vermoedelijk in 1343 vermeld als executeur testamentair van Elisabeth Agnetis. Was hij een zoon van de al in 1329 vermelde Adam Boef?

Generatie II

II Henricus (Henric) Boef; overleden tussen 1423 en 1430.

Henric is getrouwd met Bertha van Haren; dochter van Johannes van Haren.

Henric was schepen (1419, 1421, 1423) in Oisterwijk. Op de foto het familiewapen waarmee hij zegelde.

Uit dit huwelijk:

  1. Elisabeth Boef; zij is getrouwd met Henric van den Laar.
  2. Luutgaarde Boef.
  3. Beatrijs Boef; zij is getrouwd met Henric van Herent; overleden voor 1429.
  4. Aleijdis Boef; zij is getrouwd met Willem van de Zijdwijnde.

  5. Johannes (Jan) Boef; overleden voor 1420.

Vermeldingen in aktes

1329
Adam Boef belooft te betalen aan Embrecht Gent van Oesterwijc priester een erfcijns van 30 st den ouden groten voor 16 d. op St Thomas uit zijn huis en hof gent den Leeuwe bvvo Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl

1343 november 11 – Tongerlo, charters 591
Gerard Sceyve en Claes Nichol hebben ten behoeve van Willem de Ghestel getuigd dat een huis vroeger behoorde aan Elisabeth Agnetis. Jan Boef was haar testamentair executeur.
Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl

1375 februari 4 (- L.s.) Tongerlo, afschriften
Jan van Haeren belooft bij huwelijksvoorwaarden aan synen zwaegher Henrik Boeff zoon van wijlen Jan Boeff een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge Oisterwijkse maat op Lichtmis uit al zijn cijnsgoederen.

1377 april 1 – Tongerlo, afschriften
Henrick Boeff zoon van wijlen Jan Boeffs heeft overgedragen aan Jan die Bye Wouters zoen van Berckel een schepenbrief van Oisterwijk waarin syn zweer Jan van Haeren bij huwelijkse voorwaarden beloofde te betalen een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge Oisterwijkse maat op Lichtmis uit al zijn cijnsgoederen. Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl

1377 mei 24 – sH, Godsh, THG, cart.737, 54v
Henricus zoon van wijlen Johannes Boef van Oisterwyck heeft verkocht aan Johannes Scrage den kangieter een aantal cijnzen en pachten uit goederen in Rosmalen, Nuland, den Bosch en Middelrode, hem aangekomen bij zijn huwelijk met Bertha dochter van Johannes van Haren. Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl

1382 juni 25 – Tongerlo, Charters 891
Jan die Bye zoon van wijlen Wouter van Berkel had verkocht aan Claus van Rythoven een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge op Lichtmis die Jan van Haren bij huwelijkse voorwaarden beloofd had aan sinen zwagher Henrik Boef zoon van wijlen Jan Boefs uit alle cijnsgoederen van Jan van Haren, waar ook gelegen, en welke Jan die Bye van Henrick Boef verkregen had in Oisterwijkse schepenbrieven. Nu kwam Wautgheer Boert vernaderen (ende boet blikende ghelt). Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl

5-01-1414 1188 / 332v-6 Henricus Sijmons man van Engelberna ndvw Katharina dvw Petrus Toelen deed ten behoeve van Johannes de Haren Willems zoon afstand van alle erfgoederen van wijlen Elizabeth Petri van der Lijnden, welke erfgoederen Aleijdis dv Henricus Boef de Oesterwijc verwierf van Arnoldus, Johannes en Martinus, kvw Petrus Toelen. Bron: Bosche protocollen, www.do.nl

09-03-1420
-Op 09-03-1420 droegen Henric van den Laer, man van Elisabeth, en haar zuster Luutgart, dochters van Henricus Boefs, over aan hun zwager Willem van den Zijdwijnde alle goederen die Henrick Boefs aankomen mogen als, man van Berght, van joffrou Zuetinen weduwe van Robbrecht van Boesten, die voornoemde Henric Boefs overgegeven had aan zijn zoon Jan Boefs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
– Willem van den Zijdwijnde beloofde aan Henrick van den Laer en Luutgarde Henricks Boefs dochter, dat hij de 75 licht gulden die hij van voornoemde goederen ontvangen heeft, zal korten op 100 overlense gulden die Henric Boef en zijn vrouw Berght schuldig zijn. [RA Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-C1, folium 36-2 en 3, aktenr. 351, 09-03-1420]

23-03-1420
– Willelmus van der Zidewijnde man van Aleidis Henrici Boefs droeg over aan de broers Henricus van Haeren en Willelmus van Haeren, kinderen van wijlen Johannes van Haeren, alle goederen aan voornoemde Henricus Boefs van de kant van zijn vrouw aangekomen na overlijden van jkvr Zuetijne weduwe van Robbertus van Beest, welke goederen Henricus Boefs overgedragen had aan zijn zoon Johannes, en welke goederen voornoemde Willelmus van der Zidewijnde verworven had van Henricus van den Laer man van Elisabeth, en van haar zuster Luijtgardis, dochters van Henricus Boefs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
– Voornoemde Willelmus droeg over aan voornoemde broers Henricus en Willelmus het deel, hem en zijn vrouw Aleidis aangekomen van wijlen Johannes Boefs zoon van voornoemde Henricus Boefs, in de goederen die Henricus Boefs aan wijlen zijn zoon Johannes overgedragen had, en welke goederen Henricus aangekomen waren van jkvr Zuettine.
– Henricus van Herent man van Beatrix Henrici Boefs droeg over aan voornoemde broers Henricus en Willelmus het deel, hem en zijn vrouw aangekomen van wijlen Johannes Boefs, in de goederen die Henricus Boef aan zijn zoon Johannes overgedragen had en welke goederen Henricus aangekomen waren van jkvr Zuetine.
[Bosche Protocollen, 23-03-1420 1191 / 540v-1 t/m 3]

1421
Op 20-08-1421 droeg Peter Henrics van Goerle over aan Henrick Boef en zijn dochter Aleijt een huis en, waarin Henric Boef woont, in Oisterwijk, dat voornoemde Peter gekocht had van Jacob Wouters van Berkel, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk waarvan “de landheer waarschap verschuldigd is”. [RA Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-C6, f.110-2, aktenr. 837, 20-08-1421.]

1423
Op 15-05-1423 deed Henric Jan Boefs ten behoeve van zijn zwager Willem van den Zijdewijnde afstand van alle erfenissen die hij als weduwnaar verkreeg van erfg Henric Hetecreij, te weten
1. een hof in Oisterwijk, naast Claus Belaerts en naast erfg Willem Cupers,
2. een stuk land naast de Borgakker en naast Godscalc Roesmont,
3. 1 zesterzaad in Haaren, strekkend aan de waterlaat, naast Claus Ackerman en naast Coel Feijtman en kinderen.
[RA Tilburg, 847. Archief Schepenbank en Eninge van Oisterwijk, 1418-1811, inv.nr.144, microfiche 4-C11, f.91-1, aktenr. 516, 15-05-1423.]

1429
Op 03-04-1429 verkocht Peter Henrics van Goerle voor 3/4 aan Luutgaert Henric Boefs en voor 1/4 aan haar neef Jan, zvw Henric van Herent en Beatrijs Henric Boefs, een huis en hof in Oisterwijk, waarin eertijds Henric Boefs woonde en dat voornoemde Peter kocht van Jacob Wouters van Berkel (waar de landheer waarschap over verschuldigd is) zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
bron: www.regionaalarchieftilburg.nl

03-01-1433 1203 / 27v-3 en 4
Gerardus van Berke droeg over aan de secretaris Lambertus van Doernen een erfcijns van 40 schellingen, van 1 oude franse grote per schelling, welke Godefridus Walraven betaalde aan Adam Boef gaande uit een omgraven erfgoed in Woijenbroke, te betalen met sint Thomas, welke cijns Johannes Petri Joede verworven had van Henricus Johannis Boef, en welke cijns genoemde Gerardus naar zijn zeggen nu bezit. Bron: Bosche Protocollen, www.do.nl


– – voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2010 – –

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *