Genealogieën

Genealogie van de familie Bootsma

Albert BootsmaDe oorspronkelijke naam van deze Weststellingwerfse familie was Bootsman, alhoewel stamvader Jan Jannes ook wel Boosman werd genoemd. Zijn kleinzoon Jan Abels nam in 1812 de naam Bootsman aan, diens broer Roelf de naam Bootsma. Roelf had geen kinderen. Al snel verdween bij de Bootsmannen de ‘n’ en noemde ook Jan Abels’ nageslacht zich Bootsma.

Antje Roelofs Bootsman, kleindochter van Jan Jannes Bootsman, trok naar Enkhuizen en gaf de familienaam door aan haar kinderen. Zie de Genealogie van de Enkhuizer familie Bootsman.


Generatie I

I Jan Jannes Bootsman; geboren ca. 1681/1686, overleden na 1749.

Jan is getrouwd Wolvega 29-1-1708 (1) met Jantje Roelofs; van Nijeberkoop.

Jan hertrouwde waarschijnlijk (als Jan Johannis uit Wolvega) te Wolvega 11-5-1727 (2) met Geeltje Feijes; uit Wolvega.

Jan en Jantje Roelofs werden in 1711 lidmaten te Wolvega op belijdenis des geloofs, zij kwamen toen van Oldelamer. Jan was in 1728 bewoner van de stemdragende plaats no. 32 te Sonnega, in 1748 woonde hij op nr. 26 te Sonnega. Hij was boer te Sonnega en werd in 1749 aangeslagen voor 29 caroliguldens en 9 stuivers.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Trientje Jans Bootsman; geboren Sonnega, gedoopt Wolvega 18-11-1708, als dochter van Jan Jannes Boosman
 2. Jannes Jans Bootsman; geboren Sonnega. gedoopt Wolvega 3-11-1710, als zoon van Jan Jannes Bootsman.
 3. Roelof Jans Bootsman; geboren Sonnega, gedoopt Wolvega 15-7-1714, als zoon van Jan Jannes Boosman, volgt onder II-a.
 4. Abel Jans Bootsman; geboren Sonnega 2-1-1718, als zoon van Jan Jannes Boosman, overleden 1718/1722.

 5. Abel Jans Bootsman; geboren Sonnega, gedoopt 1-1-1722 als zoon van Jan Jannes Bootsman en Jantje Jans(?), volgt onder II-b.


Uit het tweede huwelijk?:

 1. Feije Jans Bootsman; geboren Sonnega, gedoopt Wolvega 29-5-1729 als zoon van Jan Johannes Bootsman


Generatie II

II-a (zoon van I) Roelof Jans Bootsman; geboren Sonnega, gedoopt Wolvega 15-7-1714 (als Boosman), vermoedelijk overleden voor 1784.

Roelof is getrouwd Oldelamer 22-4-1750 met Trijntje Jans; van Oldelamer, overleden na 1784.

Trijntje was in 1784 getuige bij het huwelijk van haar dochter Antje.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Roels Boosman; gedoopt Scherpenzeel 31-01-1751, overleden Boven Knype 05-05-1831. Stamvader van een familie Boosman.
 2. Jantje Roelofs Bootsman; geboren 29-05-1752, gedoopt Oldelamer 04-06-1752 (als Jantie). Genoemd als getuige bij de doop van Fokke (1796) in Enkhuizen, zoon van Meindert Fokkesz en Antje Roelofs Bootsman.
 3. Trijntje Roelofs Bootsman; gedoopt Oldelamer 11-06-1758. Genoemd als getuige bij de doop van Roelof (1789) en Trijntje (1792) in Enkhuizen, beide kinderen van Meindert Fokkesz en Antje Roelofs Bootsman.
 4. Antje Roelofs Bootsman; geboren Wolvega 1765/1766. Antje trok naar Enkhuizen en gaf de familienaam door aan haar kinderen.

II-b (zoon van I) Abel Jans Bootsman; geboren Sonnega, gedoopt Wolvega 1-1-1722, overleden Sonnega 1774/1777.

Abel is getrouwd Wolvega 05-09-1745 met (1) Antje Jans; overleden 1749/1761.

Abel is getrouwd Wolvega 17-05-1761 met (2) Klaasjen Roelofs; geboren Wolvega, overleden Oldetrijne 1808. Zij is getrouwd 2 Oldetrijne 8-1-1778 Gerard Dirks. Abel huurde in 1748 de stemdragende plaats no. 25 te Sonnega. Hij was keuterboer te Sonnega en werd in 1749 aangeslagen voor 21 caroliguldens en 15 stuivers. Hij wordt 1774 nog genoemd als lidmaat te Sonnega.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jantjen Abels Bootsman; geboren Sonnega 03-03-1746, gedoopt Wolvega 6-3-1746.

 2. Jacobje Abels Bootsman; geboren Sonnega 06-04-1749, gedoopt Wolvega 7-4-1749, overleden Oldetrijne 21-06-1819.

  Jacobje is getrouwd met Engbert Arents Pas
Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Abels Bootsman; geboren Sonnega 31-01-1762, gedoopt Wolvega 31-01-1762, overleden vóór 1764
 2. Jan Abels Bootsman; geboren Sonnega 23-01-1764, volgt onder III.

 3. Roelof Abels Bootsma; geboren Sonnega 22-04-1767, gedoopt Wolvega 25-04-1767 (als Roelofs), overleden Oldetrijne 10-06-1818.

  Roelof is getrouwd 1 Grietje Hendriks; overleden 01-01-1813. Zij is getrouwd 1 met Tjeerd Libbes.

  Roelof is getrouwd 2 Weststellingwerf 07-12-1814 met Ytje Hendriks Oosterhof; geboren Noordwolde ±1790, overleden Weststellingwerf 03-05-1875, dochter van Hendrik Johannes Oosterhof en IJtje Wybes. Zij is getrouwd 2 Weststellingwerf 16-06-1819 met Dirk Jans Woudsma; overleden Weststellingwerf 05-06-1872. Verver.

  Roelof Abels, wonende te Oldelamer, nam 25-1-1812 de naam Bootsma aan. Hij had geen kinderen. Roelof kon niet schrijven. Ytje was voor haar huwelijk dienstbode. Roelof was huisman (1814), boer te Oldelamer.


Generatie III

III (zoon van II-b)
Jan Abels Bootsman; geboren Sonnega 23-1-1764, gedoopt Wolvega 29-1-1764, overleden Sonnega 5-5-1828.

Jan is getrouwd Wolvega 15-5-1791 met Marijke Jacobs van der Woude; geboren Wolvega 3-1-1768, overleden Sonnega (huis 12) 3-11-1841, dochter van Jacob Lamberts en Ma(a)gdalena (Leentje) Abrahams.

Jan Abels, wonende te Oldetrijne, nam 24-1-1812 de naam Bootsman aan. Als kinderen worden dan genoemd: Jakob (18) te Wolvega, Leentje (16) te Oldelamer, Klaasje (13), Jan (12), Roelof (10), Engbert (7), Ate (5) en Hendrik (2), de laatste zes te Oldetrijne. Jan was arbeider (1816) te Oldetrijne, tapper (1827) te Sonnega. Marijke werd meestal ‘van der Woude’ genoemd, een enkele keer ‘van der Wolde’, in 1827 in de huwelijksacte van zoon Jan ‘van den Berg’. Haar broer Lambert nam in 1812 de naam ‘van der Wolde’ aan. Marijke was na Jans dood tapster te Sonnega.

Uit dit huwelijk:

 1. Abel Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 8-10-1791, overleden vóór 1812.
 2. Jacob Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 22-8-1793, volgt onder IV-a.

 3. Leentje Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 25-9-1795.

  Leentje is getrouwd Weststellingwerf 30-5-1816 met Willem Dirks Kuiper; geboren Langezwaag 1790/1791, zoon van Dirk Jippes en Hendrikje Willems. Leentje en Willem waren voor hun huwelijk boerenmeid en boerenknecht Wolvega.

 4. Claasje Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 4-2-1798.
 5. Jan Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 24-11-1799, volgt onder IV-b.
 6. Roelof Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 1-1-1802, volgt onder IV-c.
 7. Engbert Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 26-1-1804, volgt onder IV-d.
 8. Ate Jans Bootsman; geboren Oldelamer 30-9-1806, volgt onder IV-e.

 9. Hendrik Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 9-3-1809, volgt onder IV-f


Generatie IV

IV-a (zoon van III) Jacob Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 22-8-1793, overleden Sonnega vermoedelijk 05-04-1849 (als Jacob Jans Bootsma).

Jacob is getrouwd Weststellingwerf 24-05-1827 (als Bootsman, ondertekent Bootsma) Jacobje Sjerps [Huisman]; geboren Oldeholtpade 25-12-1787, gedoopt 01-01-1788, overleden Weststellingwerf 15-06-1864, dochter van Sjerp Hendriks [Westerhof] en Trijntje Jans. Jacobje is getrouwd 1 Meine Jelten Bos; overleden Sonnega 29-11-1825.

Jacob deed 17-03-1826 belijdenis. Arbeider (1827), boer (1829) te Sonnega. Jacob ondertekende de huwelijksacte als Bootsma. Jacobje was boerin (1827, 1859) te Sonnega.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jans Bootsman; geboren Sonnega 04-11-1829, volgt onder V-a.


IV-b (zoon van III) Jan Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 24-11-1799, overleden Weststellingwerf 15-02-1879.

Jan is getrouwd Weststellingwerf 30-12-1827 (als Bootsman, ondertekent Bootsma) met Jeltje Johannes van der Molen; geboren Sonnega 15-12-1801, gedoopt 20-12-1801 (als Jeltjen), overleden Weststellingwerf 23-09-1894, dochter van Johannes Sijtzes van der Molen, boer, en Jantje Sjerps de Vries.

Jeltje was boerenmeid (1827) te Sonnega. Jan deed 13-3-1828 belijdenis. Hij was inlandse kramer (1830), winkelier (1832), koopman (1828, 1833, 1835, 1838), boer (1854, 1862, 1863), veehouder (1868) te Sonnega. Drie kinderen werden onder de naam Bootsma en drie kinderen onder de naam Bootsman ingeschreven in het geboorteregister.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jans Bootsman; geboren Sonnega 14-10-1828, volgt onder V-b.
 2. Marijke Jans Bootsma; geboren Sonnega 12-05-1830, overleden Weststellingwerf (Bootsman) 08-08-1912.
  Marijke is getrouwd Weststellingwerf 30-03-1854 (als Bootsman) Sijtze Kornelis Oosterdijk; geborenaang. Oldeholtwolde 31-10-1824, overleden Weststellingwerf 11-01-1910, zoon van Kornelis Jans Oosterdijk en Geertje Rinkes Veenstra. Marijke was dienstbode (1854), Sijtze boerenknecht (1854) te Nijelamer.
 3. Johannes Jans Bootsma; geboren Sonnega 31-03-1832, volgt onder V-c.
 4. Jantjen Jans Bootsman; geboren Sonnega 28-10-1833.

 5. Leentje Jans Bootsman; geboren Sonnega 04-11-1835, overleden Mildam 10-04-1923.
  Leentje is getrouwd Schoterland 11-06-1857 met Tjeabele Meeuwes Hoekstra; geboren Schoterland 06-09-1831, overleden Schoterland 22-11-1861, zoon van Meeuwes Yntzes Hoekstra en Janke Yntzes Kampstra.

  Zij is getrouwd 2 Schoterland 07-05-1864 met Fokke Hielkes Hylkema; geboren Oudeschoot 23-04-1832, overleden Mildam 13-02-1909, zoon van Hielke Jans Hylkema en Hinke Klazes Jansma.

 6. Antje Jans Bootsma; geboren Sonnega 20-01-1838, overleden Weststellingwerf 16-07-1911.
  Antje is getrouwd Weststellingwerf 28-03-1862 (als Bootsma) Hendrik Jacobs Zoer; geborenaang. Blesdijke 12-05-1835, overleden Weststellingwerf 04-02-1890, zoon van Jacob Arends Zoer, schoenmaker, en Berentje Jans de Jong. Hendrik was schoenmaker te Blesdijke (1862).


IV-c (zoon van III)
Roelof Jans Bootsman
; geboren Oldetrijne 01-01-1802, overleden Wolvega 12-12-1869.

Roelof is getrouwd Weststellingwerf 29-07-1829 (als Bootsman) (1) met Stijntje Douwes Koel; geboren Heerenveen 18-02-1791, gedoopt Heerenveen 06-03-1791, overleden mei 1830, dochter van Douwe Hendriks Koel en Elske Wijtzes van der Werf.
Stijntje is getrouwd Wolvega 20-05-1811 met 1 Jurjen Michiels Walstra; geboren Drachten 1786/1787, overleden Wolvega 08-05-1824, zoon van Michiel Jurjens [Walstra] en Antje Sjoerds, veenschipper.

Roelof is getrouwd Oldemarkt 12-11-1830 (als Bootsman) (2) met Trijntje Kremer; geboren Oldemarkt 04-01-1808, overleden Oldemarkt 07-02-1834 (huis 56), dochter van Egbert Andries Kremer en Jantje Tieden. Naaister te de Hare, Oldemarkt (1830)

Roelof is getrouwd Oldemarkt 21-11-1834 (als Bootsma) (3) met Maike Jans Middendorp; geboren Nijeholtwolde 08-09-1804, overleden Wolvega 14-2-1887, dochter van Jan Luijten Middendorp en Antje Walles Westra. Maike is getrouwd 1 Weststellingwerf 20-5-1826 Jan Sybrands Leeghof; geboren Nijeholtwolde 16-04-1799, gedoopt 28-04-1799, overleden april 1829, zoon van Sijbrand Jans Leeghof en Imkje Douwes. Timmerman te Nijeholtwolde (1826)

Roelof was voor zijn huwelijk inlandse kramer en koopman te Sonnega. In 1829 trouwde hij met Stijntje, die een winkel te Wolvega had. Stijntje overleed vlak na de geboorte van dochter Stijntje. Na haar dood hertrouwde Roelof in 1830 met Trijntje en trok naar haar woonplaats Oldemarkt. Te Oldemarkt was hij koopman en winkelier. Na Trijntjes dood hertrouwde Roelof met de in Oldemarkt wonende Maike. Maike was voor haar huwelijk met Roelof dienstbode te Nijeholtwolde (1826), later te Oldemarkt (1834).Tussen 1838 en 1840 verhuisde het gezin naar Sonnega, waar Roelof winkelier was. In 1848 wordt hij nog genoemd als arbeider te Sonnega. Roelof verhuisde tussen 1848 en 1855 met zijn vrouw naar Wolvega, waar hij werkte als arbeider.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Stijntje Roelofs Bootsman; geboren Sonnega 28-04-1830, overleden Weststellingwerf 11-04-1831

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Roelofs Bootsma; geboren Oldemarkt 17-08-1831, overleden Paasloo (huis 52) 9-3-1904.
  Maria is getrouwd Oldemarkt 21-9-1855 met Jacob van Leuveren; geboren Paasloo 08-06-1831, overleden (huis 80) Paasloo 21-12-1911, zoon van Jan van Leuveren, arbeider, en Arentje Pit. Boerenknecht te Paasloo (1855)
 2. Jantje Roelofs Bootsma; geboren Oldemarkt 14-11-1832, overleden de Pol [Steenwijkerwold] 28-4-1862.
  Jantje is getrouwd Steenwijkerwold 29-01-1858 met Johannes Jans van der Meer; geborenaang. Ter Idzard 24-07-1835, zoon van Jan Johannes van der Meer en Lamkjen Bonnes Bouma. Johannes is getrouwd 2 Steenwijkerwold 19-12-1862 Vroukje Derks de Vries; geboren Steggerda 1827, dochter van Derk Hendriks de Vries en Jantje Elias Schippers. Jantje en Johannes woonden beiden al voor hun huwelijk te Steenwijkerwold, waar Johannes arbeider was.

 3. Leentje Roelofs Bootsma; geboren Oldemarkt 23-01-1834. is getrouwd Weststellingwerf 31-5-1873 Keimpe Lammerts van der Klijn; geborenaang. Nijeholtwolde 08-02-1832, zoon van Lammert Hendriks van der Klijn en Antje Rinderts Scheepstra. Keimpe is getrouwd 1 Corneliske Hanzes van der Zee. Leentje en Keimpe waren in 1873 arbeiders te Wolvega.

Uit het derde huwelijk:

 1. Antje Roelofs Bootsma; geboren Oldemarkt 21-08-1835, overleden Weststellingwerf 27-06-1869.
  Antje is getrouwd Weststellingwerf 16-5-1863 met Jan Reitzes Visser; geboren Wolvega 20-07-1838, overleden 17-01-1923, zoon van Reitze Siegers Visser, arbeider, en Grietje Jans Jonkers. Antje was in 1863 dienstmeid, Jan arbeider te Wolvega.
 2. Abeltjen Bootsma; geboren Oldemarkt 13-01-1838.
 3. Wijbigje Roelofs Bootsma (Wiebrigje); geboren Sonnega 14-08-1840, overleden Vlissingen 13-05-1890.
  Wiebrigje is getrouwd met Hendrik Postma; overleden na mei 1890
 4. Jan Roelofs Bootsma; geboren Sonnega 28-03-1843, volgt onder V-d.

 5. Trijntje Roelofs Bootsma; geboren Sonnega 27-06-1848, overleden Weststellingwerf 09-05-1864.


IV-d (zoon van III) Engbert Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 26-1-1804, overleden 13-07-1847.

Engbert is getrouwd Weststellingwerf 10-5-1839 (als Bootsma) met Geertje Bates van der Veen; van Oldelamer; geboren ±1803, overleden Weststellingwerf 04-03-1883, dochter van Bate Abeles van der Veen, timmerman, en Aaltje Hendriks. Geertje is getrouwd 2 Weststellingwerf 23-04-1853 Jannis Minzes Scheeper.

Engbert deed 22-4-1838 belijdenis. Hij was arbeider (1839-1845) te Sonnega. Geertje was boerendienstmeid (1838) te Wolvega.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijke Engberts Bootsma; geboren Sonnega 24-12-1840, overleden 18-10-1852.

 2. Aaltje Engberts Bootsma; geboren Sonnega 10-01-1845, overleden 18-07-1849.


IV-e (zoon van III) Ate Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 30-9-1806, overleden {Bootsma} 22-04-1853.

Ate is getrouwd Weststellingwerf 01-07-1841 (als Bootsman) met Deekje Egberts Greveling; geboren Sonnega 1819/1820, overleden na 1871, dochter van Egbert Jans Greveling en Annigje Klazes Starkenborg. Zij is getrouwd 2 Weststellingwerf 03-03-1854 met Mark Wijbes Wierda; boer te Sonnega.

Ate deed 27-03-1831 belijdenis. Hij was arbeider (1841, 1842, 1846), boer (1844, 1849, 1850) te Sonnega.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijke Ates Bootsma; geboren Sonnega 12-01-1842, overleden Weststellinwerf 21-01-1879.
  Marijke is getrouwd Weststellingwerf 23-09-1871 met Jakob Hendriks Kroondijk; geborenaang. Oldelamer 18-04-1842, overleden na 1879, zoon van Hendrik Jacobs Kroondijk en Grietje Minnes de Hoop. Jakob was boerenknecht te Oldetrijne (1871)
 2. Annegje Ates Bootsma; geboren Sonnega 12-01-1844, overleden Weststellingwerf 17-09-1845.
 3. Annegje Ates Bootsma; geboren Sonnega 13-07-1846, overleden Weststellingwerf 30-07-1857.
 4. Jan Bootsma; geboren Sonnega 10-04-1849, overleden Weststellingwerf 21-10-1849.

 5. Aukje Bootsma; geboren Sonnega 17-10-1850, overleden Weststellingwerf 13-05-1855.


IV-f (zoon van III) Hendrik Jans Bootsman; geboren Oldetrijne 9-3-1809, overleden Weststellingwerf 12-09-1853.

Hendrik is getrouwd Weststellingwerf 19-11-1833 (als Bootsman) met Dieuwke Klazes Retsma; geboren Oudeschoot 12-2-1807, gedoopt 8-3-1807, overleden Weststellingwerf 04-10-1860, dochter van Klaas Roelfs [Redsma] en Aaltje Jans.

Hendrik was arbeider (1833, 1844, 1846) te Sonnega, arbeider (1834-1841) te Oldetrijne. Deed 4-8-1833 belijdenis, hij woonde toen te Sonnega. Verhuisde in 1834 naar Oldetrijne, woonde later weer te Sonnega. Dieuwkes vader Klaas nam in 1812 de naam Redsma aan, de familie voerde de naam echter als Retsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijke Hendriks Bootsma; geboren Oldetrijne 30-09-1834.
  Marijke is getrouwd Weststellingwerf 16-05-1862 met Wijbe Dirks Woudsma; geboren Ter Idzard, zoon van Dirk Jans Woudsma en Ytje Hendriks Oosterhof. Marijke was dienstmeid te Sonnega (1862), Wijbe was arbeider (1862) te Oldeholtwolde. Ytje Oosterhof, was Marijkes schoonmoeder én oudtante, zij was weduwe van Roelof Abels Bootsman, een broer van Marijkes opa Jan.
 2. Leentje Hendriks Bootsma; geboren Oldetrijne 30-12-1836, overleden Weststellingwerf 21-09-1856, ongehuwd.
 3. Klaas Hendriks Bootsma; geboren Oldetrijne 08-02-1839, volgt onder V-e.
 4. Jan Hendriks Bootsma; geboren Oldetrijne 03-09-1841, overleden Weststellingwerf 27-06-1862, ongehuwd.
 5. Jantje Hendriks Bootsma; geboren Sonnega 10-06-1844, overleden Weststellingwerf 30-10-1869.
  Jantje is getrouwd Weststellingwerf 17-04-1869 met Andries Brak; geboren Langezwaag 11-10-1843, overleden Weststellingwerf 05-01-1875, zoon van Andries Andries Brak, arbeider, en Rinske Koerts Haanstra. Andries was arbeider (1869) te Sonnega.

 6. Abel Hendriks Bootsma; geboren Sonnega 07-11-1846, overleden Weststellingwerf 18-03-1866, ongehuwd.


Generatie V

V-a (zoon van IV-a) Jan Jans Bootsman; geboren Sonnega 04-11-1829, overleden na 1903.

Jan is getrouwd Weststellingwerf 14-05-1859 (als Bootsma) Eva Tjabels Stroop; geboren Oldeholtpade 1832/1833, overleden Weststellingwerf 25-04-1903, dochter van Tjabel Jans Stroop en Geertjen Annes Lourens.

Jan was boer (1859), boerenwerker (1862) te Sonnega

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobje Bootsma; geboren Sonnega 13-08-1862, overleden Weststellingwerf 23-07-1893, ongehuwd.


V-b (zoon van IV-b) Jan Jans Bootsman; geboren Sonnega 14-10-1828, overleden na 1901.

Jan is getrouwd Weststellingwerf 20-06-1863 (als Bootsma) Akke Durks Bouwhuis; geboren Rottum 1840/1841, overleden na 1901, dochter van Durk Rienks Bouwhuis en Geertje Siebes de Vries.

Omdat Akkes beide ouders overleden waren, woonde Akke bij haar oom en voogd Hielke Rienks Bouwhuis, hij was timmerman te Oldelamer. Akke was voor haar huwelijk dienstmeid. Jan was arbeider (1863, 1872, 1895, 1901) te Sonnega

Uit dit huwelijk:


 1. Jan Bootsma; geboren Sonnega 20-07-1866. Jan is getrouwd Weststellingwerf 11-05-1901 Janke Kuipers; geboren Oldeholtpade 20-01-1873, dochter van Willem Minderts Kuipers, arbeider, en Klaasje van der Heide. Jan was arbeider (1901, 1902) te Sonnega. Hij woonde in 1941 in huis 18 te Sonnega

 2. Geertje Bootsma; geboren Sonnega 13-02-1869. is getrouwd Weststellingwerf 11-05-1895 Sijtze van der Molen; geboren Munnekeburen 1867/1868, zoon van Jan Sijtzes van der Molen, arbeider, en Grietje Kornelis Vaartjes. Sijtze was arbeider (1895) te Oldelamer. Woonde(n) in 1941 in huis 61 te Sonnega

 3. Hijlkje Bootsma; geboren Sonnega 04-01-1872.


V-c (zoon van IV-b) Johannes Jans Bootsma; geboren Sonnega 31-03-1832, overleden Nijelamer 1898/1902.

Johannes is getrouwd Weststellingwerf 19-9-1868 Jantjen Staphorst; geboren de Hare (Oldemarkt) 29-11-1840, overleden Nijelamer na 1902, dochter van Cornelis Staphorst, boer, en Grietjen van Hove.

Jantjen was dienstmeid te Sonnega (1868). Johannes was boerwerker (1868), boer (1873), veehouder (1876) te Sonnega, arbeider (1898) te Nijelamer

Uit dit huwelijk:

 1. Jeltje Bootsma; geboren Sonnega 03-11-1868. is getrouwd Weststellingwerf 18-11-1898 Sake Bosma; geboren Nijelamer, zoon van Marten Sakes Bosma en Zwaantje Ales Klijnsma. Hij is getrouwd 1 Weststellingwerf 23-8-1884 Antje Snijder. Sake is getrouwd 2 Weststellingwerf 20-8-1892 Aaltje Snijder. Sake was voorman te Nijelamer (1898). Woonde(n) in 1941 in huis 31 te Nijelamer.
 2. Cornelis Bootsma; geboren Sonnega 26-07-1873.
 3. Hendrik Bootsma; geboren 15-07-1874.

 4. Grietje Bootsma; geboren Sonnega 03-12-1876. is getrouwd Weststellingwerf 08-11-1902 Alle Dijkstra; geboren Nijelamer 12-07-1880, zoon van Jan Sijbrands Dijkstra en Pietje van der Meer. Arbeider (1902) te Nijelamer. Woonde(n) in 1941 in huis 33 te NijelamerV-d (zoon van IV-c) Jan Roelofs BootsmaJan Roelofs Bootsma; geboren Sonnega 28-3-1843, overleden Ossenzijl (huis 97) 8-7-1926.

Jan is getrouwd Weststellingwerf 5-12-1868 Jantje Heerschap; geboren Steenwijkerwold 6-7-1847, overleden Oldemarkt 3-12-1906, dochter van Albert Heerschop (1811-1890), turfmaker, later veeboer te Ossenzijl, en Margje Wolters Nijmeijer (1814-1876).

Jan was arbeider te Wolvega (1868). Na zijn huwelijk trok hij naar Jantjes woonplaats Ossenzijl, waar hij werkte als arbeider. Jantje stamt uit een familie van turfmakers te Ossenzijl. Al in 1749 werkte Jantjes bet-betovergrootvader Hendrik Coops Heerschop als turfmaker in de Weerribben te Ossenzijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Margje Bootsma; geboren Ossenzijl 20-9-1869, overleden Ossenzijl (huis 70) 27-3-1871
 2. Margje Bootsma; geboren Ossenzijl 19-2-1871, overleden vóór 1874
 3. Albert Bootsma; geboren Ossenzijl 22-4-1872, overleden Stad Delden 23-2-1947. is getrouwd Hengelo 30-5-1902 met Tonia Bonhof; geboren Deventer (op het Koerhuis) 16-12-1863, overleden Hengelo 14-4-1951, dochter van Willem Jan Bonhof, herbergier op het Koerhuis te Deventer, en Geertjen Bonhof. Albert werd vernoemd naar zijn grootvader Albert Heerschap. Fabrieksarbeider (1902) te Hengelo. Tonia woonde voor haar huwelijk al te Hengelo, waar haar vader landbouwer was. Het gezin woonde in 1941 aan de Waarbekenweg 49 te Hengelo
 4. Roelof Bootsma; geboren Ossenzijl 6-1-1874, overleden Hengelo ca.1955. is getrouwd Weststellingwerf 17-3-1900 Jikje (Jikke) Schippers; geboren Spanga 28-3-1882, overleden Hengelo ca.1950, dochter van Jochem Schippers en Wiegertje Schraa. Roelof was schipper (1900) te Munnekeburen (Weststellingwerf), sjouwerman (1941) te Hengelo.
 5. Margje Bootsma; geboren Ossenzijl 19-10-1874, overleden Oldemarkt 28-8-1932. is getrouwd Oldemarkt 13-03-1920 Koendert Hulzinga; geboren IJsselham 30-4-1865, overleden Ossenzijl (huis 7) 27-12-1926, zoon van Michiel Hulzinga, turfmaker, en Trijntje Toekstra. Koendert is getrouwd 1 Oldemarkt 27-4-1912 Hinke Ruiter; geboren Ossenzijl 21-6-1869, overleden Zwolle (ziekenhuis?) 27-6-1918, dochter van Hendrik Ruiter, arbeider, en Wipke Doeve. Koendert was veehouder te Steenwijkerwold (1912, 1918)
 6. Hendrik Bootsma; geboren Ossenzijl 4-2-1876, overleden Borne 17-5-1958. is getrouwd Oldemarkt 26-04-1902 Jantje Oosterkamp; geboren Blankenham 23-7-1879, overleden Borne 11-9-1963, dochter van Marten Oosterkamp, arbeider, en Hendrikje Ruijter. Hendrik was in 1941 appretteerder (= gereedmaker) te Borne, waar het gezin woonde aan de Nijverheidstraat 2.
 7. Jan Sijbrand Bootsma; geboren Ossenzijl 27-3-1878, overleden Stad Delden 25-4-1960. is getrouwd Steenwijkerwold 29-12-1906 Roelofje Broersma; geboren Lemsterland 3-5-1884, overleden Borne 1-6-1956, dochter van Jan Broersma, schipper, en Margje(n) Bron. Jan was in 1906 schippersknecht te Steenwijkerwold, zijn vrouw woonde te Weststellingwerf. Woonde in 1941 met zijn gezin aan de Letterveldsweg 73 te Borne.
 8. Wolter Bootsma; geboren Ossenzijl 23-08-1880, overleden Sneek 18-01-1961. is getrouwd Lemsterland 10-05-1907 met Franciska (Sis) Slump; overleden Echtenerbrug 22-3-1960. Wolter was in 1941 bakker te Echten, waar hij met zijn gezin woonde in huis 132.
 9. Sijbrand Bootsma; geboren Ossenzijl 19-02-1883, overleden Wolvega 27-03-1979, begraven Ossenzijl 31-03-1979. is getrouwd Oldemarkt 29-11-1913 Lutjen Kooij; geboren Ossenzijl 27-7-1891, overleden 25-1-1973, begraven Ossenzijl 30-1-1973, dochter van Geert Kooij, visser, en Geesje Klarenberg. Grondwerker, rietwerker, boer, veehouder. Woonde in 1941 met zijn gezin te wijk IV (Ossenzijl?), nr. 90 in de gemeente Oldemarkt.
 10. Margje Bootsma; geboren Ossenzijl 19-10-1886, overleden Langelille 30-10-1931. is getrouwd Oldemarkt 25-05-1907 Geert Wind; geboren Delfstrahuizen 02-03-1884, zoon van Kerst Abrahams Wind en Jeltje Geerts Schippers. Margje was koopvrouw, huisvrouw. Geert was rietwerker, boer?

 11. Harm Bootsma; geboren Ossenzijl 08-04-1890, overleden Hillegom 04-12-1968, begraven Hillegom 07-12-1968. ois getrouwd Hillegom 26-05-1926 en is getrouwd Hillegom 09-06-1926 Bastiaantje (Sjaan) Roos; geboren Heinenoord 28-3-1902, overleden Hillegom 11-04-1991, begraven Hillegom 15-04-1991, dochter van Dirk Roos en Lena Leenheer. Dienstbode, huisvrouw. Woonde in 1941 met zijn gezin aan de Lapinenburgstraat 30 te Hillegom. Sjaan was dienstbode. Harm werkte bij een bloemist.


V-e (zoon van IV-f) Klaas Hendriks Bootsma; geboren Oldetrijne 9-2-1839, overleden Enschede 27-07-1907.

Klaas is getrouwd Weststellingwerf 10-04-1869 Wijpkje de Haan; geboren Oldeholtpade 23-02-1849, overleden Lonneker (buurtschap Zuid-Eschmarke) 30 apr./aug. 1908, dochter van Andries Baarten de Haan en Grietje Lourens van der Zwaag.

Wijpkje kon niet schrijven ‘als zulks niet geleerd hebbende’. Klaas was arbeider (1869-1871), koopman (1876, 1887), inlandse kramer (1881, 1884) te Sonnega. Hij verhuisde later met zijn gezin naar Enschede.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Bootsma; geboren Sonnega 19-08-1870, overleden Sonnega 24-08-1871.
 2. Andries Bootsma; geboren Sonnega 20-08-1871, overleden Sonnega 21-07-1873.
 3. Hendrik Bootsma; geboren Sonnega 15-07-1874, overleden Enschede (Bisschopstraat) 07-07-1918. Hendrik is getrouwd Enschede 20-6-1907 met Margaretha Hendrika van Dalen; geboren Dordrecht 3-2-1876, overleden na 1918, dochter van Willem Fredrik van Dalen en Margrita Hendrika Koster. Hendrik werd uitgeloot voor militaire dienst. Margaretha woonde al voor haar huwelijk te Enschede. Hendrik was fabrieksarbeider (1899), kaashandelaar (1907) te Enschede.
 4. Andries Bootsma; geboren Sonnega 30-08-1876, overleden Enschede 29-03-1944. Hij is getrouwd (1) Enschede 20-04-1899 met Pietertje Heida; geboren Sonnega 10-03-1876, overleden Enschede 7-12-1921, dochter van Roelof Johannes Heida en Trijntje de Boer. Hij is getrouwd (2) Appingedam 21-06-1923 met Aaltje Elzinga; geboren Appingedam 7-4-1892, dochter van Iete Elzinga, schipper, en Anna Poort. Andries was fabrieksarbeider (1899, 1900, 1902), koopman (1905), kaashandelaar (1908, 1941) te Enschede.
 5. Abel Bootsma; geboren Sonnega 28-10-1878, overleden Enschede 29-10-1952. Hij is getrouwd Enschede 30-04-1908 met Johanna ter Horst; geboren Lonneker 07-01-1879, overleden Enschede 24-2-1960, dochter van Johannes ter Horst en Willemina Leunenberg. Johanna was voor haar huwelijk fabrieksarbeidster te Lonneker. In elk geval in 1907/1908 waren de broers Hendrik, Andries en Abel kaashandelaar te Enschede. Zij hadden in 1915 een magazijn aan de Zuiderhagen aldaar. Abel woonde in 1941 met zijn gezin aan de Boddenkampsingel 12 te Enschede. Hij was toen confectiefabrikant.
 6. Dieuwkje Bootsma; geboren Sonnega 09-03-1881, overleden Sonnega 12-07-1884.
 7. Grietje Bootsma; geboren Sonnega 04-07-1884, overleden Enschede 20-09-1954. Zij is getrouwd Enschede 30-04-1908 met Jan Willem ter Horst; geboren Lonneker 02-11-1873, overleden Enschede 23-3-1949, zoon van Johannes ter Horst en Willemina Leunenberg. Jan is getrouwd (1) Enschede 08-08-1895 met Lourina Bolhoeve; geboren Hellendoorn ca.1874, overleden Enschede 20-05-1896, dochter van Jannes Bolhoeve en Pieternella Hendrika Hofman. Jan werd uitgeloot voor militaire dienst. Zijn eerste echtgenote Lourina overleed twee dagen na de geboorte van hun dochter Johanna. Jan was koopman (1895), aanspreker (1907), assuradeur (1908) te Lonneker. Aanspreker te Enschede (1912).

 8. Baarte Bootsma; geboren Sonnega 20-03-1887, overleden Sonnega 01-10-1887.


Bronnen


– – voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2011 – –

One Comment

 • Jan W. ter Mors

  L.s.:
  Las vanmiddag, 5 juni 2011 met zeer veel intresse het overzicht van de familienaam Bootsma.
  Mijn moeder haar meisjesnaam is namelijk ook Bootsma en zij is een dochter van Hendrik BOOTSMA en Margaretha Hendriks Van DALEN. Zij is dus kleindochter van Klaas Hendriks BOOTSMA, genoemd onder V-e in uw weergave.
  Ik was zelf op zeer bescheiden wijze begonnen met genealogie en had een aantal gegevens daar Friesland en het maritieme gebeuren een belangrijke plek bij mij inneemt. Uw info was zeer welkom en met name het laatste van de namen Hendrik, Abel en Andries BOOTSMA was zeer bekend in ons gezin.

  Met vriendelijke groet:

  Jan W. ter Mors

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *