Genealogieën

Genealogie van de familie Bootzema

Meester-timmerman Sijmon Taekes Boutsma woonde in de 17e eeuw in Den Haag, hoewel zijn naam een Friese herkomst doet vermoeden. Hij is naar alle waarschijnlijkheid de stamvader van de familie Bootzema. Leden van de familie verhuisden naar Groningen, waar zij voor het eerst worden aangetroffen als Cecilia Boesuma in 1672 trouwt, met haar broer Cyprianus als getuige.

huwelijk Bufkins-Boesuma (1672)

De nazaten van Cyprianus Boesuma voeren de familienaam meestal als Bootsema, in de tweede helft van de 19e eeuw werd dit Bootzema. De spelling veranderde nogal eens, ik heb diverse varianten gevonden: Boesuma, Boetsema, Bolzema, Bootsema, Bootseman, Bootsen, Boothzema, Bootzema, Bootsma, Bootsman, Botsema, Bouesma, Boutsma, Bousema en Buesma.

Bij de volkstelling in 1947 kwam de naam Bootzema in Groningen en Drenthe nog slechts zes keer voor (Assen 1, Wildervank 3, Zuidlaren 2), in 2007 waren er minder dan vijf naamdragers.


`

Generatie I

 

I Sijmon Taekes Boutsma; overleden na 02-05-1638. Meester-timmerman in Den Haag.

Hij is getrouwd met Christina.

Uit dit huwelijk:

 1. ? Volckjen Sijmons Boutsma; geboren 1614/1619. Bij huwelijk vermeld als Boutsmer. Zij is ondertrouwd Den Haag 02-10-1639 en getrouwd Den Haag, Grote Kerk 16-10-1639 met Huijbrecht Pieters van der Hoeft; schoenmaker.
 2. ? Arent Sijmons Boutsma; geboren 1621/1626, volgt onder II.

 3. Adriana Sijmons Boutsma; geboren 1625/1630, overleden maart 1660. Zij is ondertrouwd Den Haag 12-06-1650 met Dirk Jansz. van Reenen; geboren Tiel ca. 1628, begraven Rotterdam 12-05-1705. Wijnkoper en hoofdman van het st. Jozef of timmermansgilde in Den Haag (1667).1 Hij is ondertrouwd (2) Den Haag 13-03-1661 met Adryana van Balckenende; dochter van Claes Dircksz en Dignum Pieters. Zij was weduwe van de schilder Paulus Potter.

Generatie II

 

II Arent Sijmons Boutsma; geboren 1621/1626, overleden Den Haag? voor 14-10-1679, waarschijnlijk zoon van Sijmon Taekes Boutsma.

Arent is ondertrouwd Den Haag 23-09-1646 en getrouwd Den Haag, Kloosterkerk 14-10-1646 met Machtelt Joris van Waerden; overleden na 14-10-1679.

Arent was meester-timmerman. Hij wordt onder meer vermeld als Arent Sijps Boutsma (1646), Arent Sijmons Boutsmeer (1648), Adriaen Sijmons Bootsma (1648), Arij Simons Boutsma (1649) en posthuum als Adriaen Boosma (1679).

Het staat vast dat de kinderen Cyprianus en Cecilia broer en zus zijn. Dat zij waarschijnlijk kinderen zijn van Arent Boutsma, is een aanname op grond van overeenkomst in tijd en plaats en de mogelijke vernoeming; beiden kregen een zoon Arnoldus.

Uit dit huwelijk:

 1. ? Cyprianus Bootsema; geboren Den Haag 1645/1650, volgt onder III.
 2. ? Cecilia Bootsema; geboren Den Haag 1647/1652.
  Cecilia is ondertrouwd Groningen 06-01-1672 en is getrouwd aldaar 26-01-1672 [Boesuma] met Joseph Bufkins, ook genaamd Bufkens; van Londen. Hij is ondertrouwd (1) Groningen 21-11-1668 met Rebecca Tetsinck en getrouwd (3) 1676/1677 met Susanne Willemore. Kinderen uit het huwelijk van Cecilia en Joseph, gedoopt te Groningen: Arnoldus (05-11-1672) en Joseph (28-04-1676)

 3. ? Judith Bootsema; uit Groningen, geboren 1657/1662, overleden voor nov. 1689. In dec. 1679 lidmaat in Groningen, woonde in de Ebbingestraat. Judith is ondertrouwd Groningen 07-10-1682 en is getrouwd aldaar 26-10-1682 met Hendrik Molenkamp; Koster van de Noorderkerk (1682). Kinderen uit het huwelijk van Judith en Hendrik, gedoopt te Groningen: Aeltjen (25-11-1683) en Alegunda (15-10-1685).
  Bij de ondertrouw van Judith en Hendrik trad voor de bruid op Petrus Isebrants, als broeder (sic), hij trouwde in 1687 met Margaretha Harteliefs Molenkamp, van de Schelfhorst. Hendrik is echter niet identiek aan Hindrik Harteliefs Molenkamp die 24-11-1680 in ondertrouw ging met Lummegien Arents, zij lieten 19-09-1684 nog een kind dopen.

Generatie III

 

III Cyprianus Bootsema; geboren 1645/1650, overleden voor aug. 1691, vermoedelijk zoon van Arent Sijmons Boutsma en Machtelt Joris van Waerden.

Cyprianus is getrouwd Groningen 17-05-1673 [Bousema] met Maria Kuen, ook Konincks; gedoopt Groningen 22-03-1649 als dochter van Watze Kuen en Margaretha Soor/Soer. Maria is getrouwd (2) Meeden 02-08-1691 met Eme Rempkens; van Meeden, zoon van Rempko Eltjes en Grietje Eppes. (Eme is ondertrouwd (1) Meeden 06-05-1669 met Martjen Tiddes, dochter van Tiddo Melgers en Trijne Warmolts, ondertrouwd (2) Meeden 12-10-1682 met Wije Tiaerts; dochter van Tiaert Bonnekes en Ieke Eppens, Wije was weduwe van Jacob Tammens, en ondertrouwd (3) Meeden 17-03-1689 met Geertje Herberts; dochter van Harber Siabbes en Anna Fockes, Geertje was weduwe van Albert Pieters Prins.)

Cyprianus wordt in Groningen bij de ondertrouw van zijn zus Cecilia in januari 1672 voor het eerst in Groningen vermeld. In 1673 verkrijgt hij het klein burgerschap van Groningen en wordt hij lid van het schoenmakersgilde (in beide gevallen vermeld als Boetsema). Hij werd lidmaat in dec. 1681, woonde toen in de Guldenstraat.

Jacobus Taeckens, zoon van wijlen Claes Taeckens en Anna Broenholts(?), en Catharina Camphuis, dochter van wijlen Jan Camphuis en Dewertijn Kuen stellen 03-11-1699 een huwelijkscontract op. Mochten zij geen kinderen krijgen, dan gaat hun nalatenschap naar de resp. kinderen van “d’Eerw. pastor Joachimus Kuen tot Cantes bij Anna Braxs(?) en Jan Camphuis bij Dewertijn Kuen geprocureert als mede van Maria Kuens bij Ciprianus Bootzema in echte verwerkt”. NB: Joachimus Kuen (ca. 1636-1704), oom van de bruid, was predikant te Kantens. Of Maria een tante was van de bruid (wat wel aannemelijk is) wordt niet vermeld.

Uit dit huwelijk (gedoopt te Groningen):

 1. Margreta Bootsema; geboren Groningen Kleine Pelsterstraat, gedoopt 26-06-1674 [Margriete Buesma]. In dec. 1711 lidmaat te Groningen, woonde in de Nieuwe Boteringestraat.
  Margreta is ondertrouwd Groningen 17-11-1694 [Bootsema], elders (met attestatie) getrouwd met Harmen Arents; Hij was soldaat onder de heer kapitein Van Hulten (1694)
 2. Arnoldus Bootsema; geboren Groningen Poelestraat, gedoopt 29-08-1676 [Bouesma], volgt onder IV.

 3. Catharina Bootsema; geboren Groningen Messemakersstraat, gedoopt 15-07-1683 [Bootsma].

Generatie IV

 

IV Arnoldus (Arnold) Bootsema; geboren Groningen Poelestraat, gedoopt Groningen 29-08-1676 [Bouesma], overleden tussen 1707 en dec. 1709, zoon van Cyprianus Bootsema en Maria Kuen.

Arnold is ondertrouwd (1) Groningen 17-01-1705 en getrouwd Groningen 04-02-1705 [Boothzema] met Willemijna Trox ook genaamd Trocks; gedoopt Groningen 17-11-1682 [Willemijntjen Strocks], overleden tussen april 1705 en maart 1707, dochter van Johannes (Jannes) Trox en Bijwe Willems.

Arnold is ondertrouwd (2) Groningen 26-03-1707 en getrouwd Groningen 13-04-1707 [Bootsema] met Trijntien Medendorp, ook genaamd Middendorps en Medendorps; van Groningen, overleden na dec. 1734. Trijntien is ondertrouwd later Groningen 16-04-1712 en is getrouwd aldaar 04-05-1712 met Pieter Jurriens Groenhof, geboren Groningen, overleden na dec. 1734.

Arnold werd in juni 1705 lidmaat in Groningen, woonde toen in de Lammehuingestraat. Eind 1709 (ra III ij 16-12-1709) verdeelt Trijntien met zwager Reinder Scheerhoorn de boedel van haar overleden zuster Stijntien. Trijntien wordt dan vermeld als weduwe.

Arnold laat bij zijn overlijden na “een Hües en Kremers wynckel” (bron: Weeskamer 1712/21 – Arnoldus Botsema en Trienintien Mijddendorp)

Elsjen Harmens Mulder, weduwe van Jannes Trox verklaart in haar testament (ra III ij 30-04-1705) dat zij alles na laat aan stiefdochter Willemina Trox, huisvrouw van Arnoldus Bootsma.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Bijwijna Bootsema; geboren Groningen Folkeringestraat, gedoopt Groningen 15-11-1705 [Bootsema], waarschijnlijk overleden voor 1709.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Ciprianus Bootsema; geboren Groningen in ‘t Jadt, gedoopt Groningen 01-01-1708 [Bootsema], volgt onder V.

Generatie V

 

V Ciprianus Bootsema; geboren Groningen in ‘t Jadt, gedoopt aldaar 01-01-1708 [Bootsema], overleden voor dec. 1771, zoon van Arnoldus Bootsema en Trijntien Medendorp.

Ciprianus is ondertrouwd Groningen 18-12-1734 (hc 15-12-1734) en is getrouwd aldaar 20-01-1735 [Bootsema] met bel. tot Enkhuijsen met Aafjen Wijgers; geboren Groningen, Vissersstraat, gedoopt Groningen 23-06-1715 (als Aefke), overleden na dec. 1771, dochter van Wijger Willems en Saakjen Tjipkes.

Ciprianus werd lidmaat in dec. 1734, woonde toen in de Oude Jatstraat. Aafjen werd in dec. 1771 vermeld als lidmaat te Groningen, kwam uit Zandeweer.

Ciprianus wordt een enkele keer in een testament vermeld:

 • Testament van Grietien Jans, weduwe van de schrijver Jan Sickens (r.a. III ij 18-02-1709), zij laat haar erfenis na aan David Trox en Ursela Trox, echtelieden, met uitzondering van enkele geldsommen, waaronder 100 car. guldens voor “Arnoldus Bootsema soontien Cirprianus Bootsema”.
 • Testament van Ariaantje Groustra, weduwe van luitenant Sicco Schiltkamp (r.a. III ij 05-06-1751), zij verklaart na te laten “an haar nigte Trijntje Medendorps kinderen met name Evert Groenhoff tweehondert gld. en Cyprianus Bootsema hondert car.gld en tweehondert car.gld. aan Cyprianus kinderen bij haar meerderjarigheit uit te keeren”.

Uit dit huwelijk (gedoopt te Groningen):

 1. Arnoldus Bootsema; geboren Groningen Vissersstraat, gedoopt 02-06-1736 [Bootsema], volgt onder VI-a.
 2. Wijger Bootsema; geboren Groningen Vissersstraat, gedoopt 06-10-1737 [Bootsman], volgt onder VI-b.

Generatie VI

 

VI-a Arnoldus Bootsema; geboren Groningen Vissersstraat, gedoopt Groningen 02-06-1736 [Bootsema], zoon van Ciprianus Bootsema en Aafjen Wijgers.

Arnoldus is ondertrouwd Groningen 20-12-1760 en is getrouwd aldaar 06-01-1761 [Bootsema] met Grietje Hendriks ook genaamd Geertje; van Groningen, geboren 1735/1740.

Uit dit huwelijk (gedoopt te Groningen):

 1. Cyprianus Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt 16-03-1762 [Bootsema], overleden voor 1764.
 2. Cyprianus Bootsema; geboren Groningen Pijpm.drift, gedoopt 12-10-1764 [Bootsema], volgt onder VII-a.
 3. Marieke Bootsema; geboren Groningen bij Oosterpoort, gedoopt 12-04-1767.
 4. Hendrik Bootsema; geboren Groningen, gedoopt 02-09-1769 [Bootsema].
 5. Wicher Wilms Bootsema; geboren Groningen Molendrift, gedoopt 11-10-1772 [Bootsma], overleden voor 1775.

 6. Wicher Willems Bootsema; geboren Groningen Hofstraat, gedoopt 09-04-1775 [Bootsema].

 

VI-b Wijger Bootsema; geboren Groningen Vissersstraat, gedoopt aldaar 06-10-1737 [Bootsman], overleden voor 1812, zoon van Ciprianus Bootsema en Aafjen Wijgers.

Wijger is ondertrouwd Groningen 22-09-1759 en is getrouwd aldaar 09-10-1759 met Sophia Willems Steenblok ook genaamd Steenblock; gedoopt Groningen 15-12-1739, overleden Groningen Oosterpoortenmolendrift letter R, nr 137 27-05-1812, dochter van Willem Derks Steenblok en Grietje Meinders.

Wijger wordt in 1784 vermeld (r.a. III ij 26-04-1784) als voogd over het minderjarige dochtertje van Derk Steenblok en wijlen Aaltje Jans Mentink.

Uit dit huwelijk (gedoop te Groningen):

 1. Aafijn Bootsema; geboren Groningen Zuiderdiep, gedoopt 02-05-1760 [Bootsema], overleden voor 1768.
 2. Willem Bootsema; geboren Groningen bij Ebbingepoortmolen, gedoopt 07-03-1762, volgt onder VII-b.
 3. Aafjen Bootsema; geboren Groningen driemolendrift, gedoopt 15-01-1768, overleden voor 1777.
 4. Ciprianus Bootsema; geboren Groningen, gedoopt 08-04-1770 [Bootsema], overleden voor 1774.
 5. Wijger Bootsema; geboren Groningen, gedoopt 21-07-1772 [Bootsema], overleden voor 1779.
 6. Cyprianus Bootsema; geboren Groningen Driemolendrift, gedoopt 18-11-1774 [Bootsema].
 7. Aafjen Bootsma; geboren Groningen Oosterpoort, gedoopt 06-04-1777 [Bootsema], volgt onder VII-c.
 8. Wicher Bootsema; geboren Groningen Molendrift, gedoopt 18-11-1779 [Bootsen], overleden voor 1787.
 9. Grietien Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt 23-07-1783 [Boetsema], volgt onder VII-d.
 10. Wieger Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt 06-07-1787 [Bootsema], overleden voor 1795.

 11. Wijger Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt 25-01-1795 [Bolzema].

Generatie VII

 

VII-a Cyprianus Bootsema ook genaamd Siprianus; geboren Groningen Pijpmakersdrift, gedoopt Groningen 12-10-1764 [Bootsema], overleden Wildervank 13-11-1835 [Bootsema] Oosterdiep 32, zoon van Arnoldus Bootsema en Grietje Hendriks.

Cyprianus is ondertrouwd Groningen 11-10-1788 (1) en is getrouwd Wildervank 26-10-1788 met Hindrikjen Meertens; gedoopt Wildervank 09-03-1760, overleden voor 1830, dochter van Meerten Geerts en Wemeltje Gerrits.

Cyprianus is getrouwd (2) na 1789 met Hinderkien Hilbrands Gringhuis; geboren Wildervank 1787/1788, overleden aldaar 09-01-1842, dochter van Hillebrand Clasen en Antje Poppes. Zij is getrouwd Beilen 15-10-1780 met Lambert Jans Schoonbeek; geboren Breustinge, gedoopt Beilen 06-03-1757, overleden Smilde 1789, zoon van Jan Jansen en Ide Lamberts. Dagloner.

Volgens het trouwboek van Groningen was Cyprianus in 1788 “Soldaat in de Compagnie van de Majoor Ebbinge in het Bataillon Orange Drenthe”, in Wildervank werd vermeld: “Soldaat in t Regiment zijner D. Hoogheid Orange Stad en Lande en Orange … met permissie van zijn Captein, de Majoor… ingevolge zijn Hoogh. Gest. Handschrift in dato d … aan mij getoond”. In 1830 was hij aanwezig bij het huwelijk van zoon Meerten en tekende de akte als ‘S. Bootzema’, hij was toen wolkammer.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Magrita Bootsema; geboren Groningen Uurwerkersgang, gedoopt Groningen 19-12-1788 [Botsema].
 2. Grietje Bootsema; gedoopt Wildervank 22-08-1790 [Bootsema].
 3. Meerten Bootsema; gedoopt Wildervank nov. 1792 [Bootsema], overleden voor 1796.

 4. Meerten Bootsema; gedoopt Wildervank 05-06-1796 [Bootsema], volgt onder VIII-a.

 

VII-b Willem Bootsema; geboren Groningen bij Ebbingepoortmolen, gedoopt aldaar 07-03-1762, overleden Groningen, tweededrift bij Oosterpoortmolen, letter R, nr 134, 04-01-1818 [Bootsma], zoon van Wijger Bootsema en Sophia Willems Steenblok.

Willem is ondertrouwd Groningen 23-04-1785 en is getrouwd aldaar 27-05-1785 met Weija Stevens Bos; van Zuidbroek, geboren ca. 1762, overleden Groningen, Prinsenstraat, letter R, nr 114, 21-06-1822, waarschijnlijk dochter van Steven Jans Bos en Tietje Haijckes (zij zijn getrouwd Noordbroek 1758).

Willem was metselaarsknecht (1818)

Uit dit huwelijk:

 1. Steven Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt aldaar 11-07-1790, overleden voor 1807.
 2. Arnoldus Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt aldaar 23-03-1792 [Bootsema].
 3. Tietien Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt aldaar 19-09-1797, overleden aldaar 24-07-1834 [Bootsema] Driemolendrift, letter S, nr 272. Tietien is getrouwd (1) Groningen 21-10-1821 met Albertus Kram; gedoopt Groningen 15-02-1795, overleden Groningen, op de Wal, letter S, nr 254, 28-10-1826, zoon van Johannes Kram en Catharina Dalmölle. Wolspinner (1826). Tietien is getrouwd (2) Groningen 14-04-1833 met Joannes Franciscus Wieringa; gedoopt Groningen 18-02-1805, zoon van Gerardus Wieringa en Joanna Langendijk.
 4. Wijger Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt aldaar 16-08-1801 [Bootsema], overleden voor 1804.
 5. Wigert Bootsma; geboren Groningen Princestraat, gedoopt aldaar 14-08-1804 [Boodsema], volgt onder VIII-b.

 6. Steven Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt aldaar 06-09-1807 [Bootzema], overleden Groningen, bij de Oosterpoortmolen, letter R, nr 134, 03-10-1814.

 

VII-c Aafjen Bootsma; geboren Groningen, Oosterpoort, gedoopt Groningen 06-04-1777, overleden Muntendam, Bovenweg, 13-12-1855, dochter van Wijger Bootsema en Sophia Willems Steenblok.

Aafjen is ondertrouwd (1) Groningen 16-07-1796 en getrouwd aldaar 12-08-1796 met Philip Wopkes ook genaamd Philippus; van Leeuwarden, overleden voor 1800. Korporaal in het 4e bataljon jagers

Aafjen is ondertrouwd (2) Groningen 11-07-1801 en getrouwd aldaar 02-08-1801 met Christiaan Klages ook genaamd Clages; geboren Vlissingen ca. 1775, overleden Groningen, garnizoensziekenhuis, 24-06-1829, zoon van Willem Klages en Anna Catrina Huizers. Jager in het 4e batalon Bataafsche jagers (1801), tuchthuisknecht (1821), knecht voor de baden in de garnizoensziekenzaal (1829).

Aafjen wordt bij haar doop vermeld als Bootsema, verder komen zij en haar dochter in de akten voor als Bootsma.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna Catharina Bootsma; gedoopt Groningen 18-06-1800, “waarvan vader erkent te zijn en zo as doenl. deeze Wed.e wil trouwen Christiaan Klages, jager in guarnis. alhier”, overleden Groningen, RK Armenhuis, 17-05-1863.
  Johanna is getrouwd Groningen 24-06-1821 met Anne Willems Beekman; geboren Scheemda 14-04-1801, overleden Groningen, Schoolholm, letter G, nr 124, 17-07-1841, zoon van Willem Jans en Antje Velters. Sjouwer (1841).

 

VII-d Grietien Bootsema; geboren Groningen Ipenmolendrift, gedoopt aldaar 23-07-1783 [Boetsema], dochter van Wijger Bootsema en Sophia Willems Steenblok.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. ? Martha Bootsema; geboren ca. 1801, overleden Groningen 18-07-1816 [Bootsema] Boterdiep letter I, nr. 20, moeder vermeld als Geertien Bootsema.

Generatie VIII

 

VIII-a Meerten Siprianus Bootzema; gedoopt Wildervank 05-06-1796, overleden Zuidlaren 18-08-1852, zoon van Cyprianus Bootsema en Hindrikjen Meertens.

Meerten is getrouwd Anloo 24-05-1830 met Jeichien Lucas Leving; geboren Zuidlaren 17-10-1801, overleden aldaar 04-07-1858, dochter van Lucas Leving en Jantjen Reints.

Meerten wordt bij zijn doop en huwelijk vermeld als Bootsema, in zijn overlijdensakte als Bootsma. De familienaam is in de laatstgenoemde akte, op verzoek van dochter Jantien, in 1861 gewijzigd in Bootzema.

Meerten verklaarde bij het huwelijk en de geboorte van Lucas niet te kunnen schrijven, hij ondertekende wel de geboorteakten van Jantien (als M. Boetsma) en Hendrik (als M. Bootsma?), maar verklaarde bij de geboorte van Jan opnieuw niet te kunnen schrijven.

Jeichien was voor het huwelijk dienstmaagd te Eext. Meerten was boerenknecht (1830), landbouwer (1831), arbeider (1832) te Eext. Vanaf 1836 vermeld als arbeider te Zuidlaren.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Boetsema; geboren Eext 23-05-1831, overleden Eext 16-10-1831. Bij geboorte en overlijden vermeld als Boetsema.
 2. Jantien Bootzema; geboren Anloo 01-09-1832, overleden Assen 12-02-1903.
  Jantien is getrouwd Norg 07-09-1861 met Gerrit Muller; geboren Coevorden 20-10-1832, overleden Roswinkel, Emmen 04-07-1899, zoon van Jan Muller en Tonia Kleinsmid. Gerrit was politiebediende (1899)

  In Jantiens geboorteakte wordt de familienaam vermeld als Boetsema. Op haar verzoek is dit (uitspraak Arrondissementsrechtbank Assen 17-08-1861) voor haar huwelijk veranderd in Bootzema.
  Hierbij werd gesteld “Dat de juiste spelling der namen kan blijken uit de onderteekeningen der hierbij in afschrift overlegde huwelijksacte, waarin de bedoelde echtelieden bovendien nog met hunne vadersnaam worden aangeduid, gelijk dit veelal ‘t gebruik in Drenthe pleeg te zijn”. Vader Meerten, die in de huwelijksakte wordt vermeld als Bootsema tekende niet (later tekende hij als Bootsma), maar grootvader Cijprianus tekende als ‘S. Bootzema’, deze spelling is dan ook aangehouden.

 3. Hendrik Bootzema; geboren Zuidlaren 18-10-1836, volgt onder IX-a.

 4. Jan Leving Bootzema; geboren Zuidlaren 25-09-1840, volgt onder IX-b.

 

VIII-b Wigert Bootsma; geboren Groningen, Prinsenstraat, gedoopt Groningen 14-08-1804, overleden Groningen, Molenstraat, letter R, nr. 241, 09-10-1833, zoon van Willem Bootsema en Weija Stevens Bos.

Wigert is getrouwd Groningen 22-08-1830 met Kornelia Hindriena Geziena van der Ee; gedoopt Groningen 11-09-1803, overleden na 1833, dochter van Hindrik van der Ee en Barbara Harms. Breidster (1830). Zij is getrouwd (2) Groningen 01-02-1846 met Pieter Zwarts; geboren Delft 15-05-1808, zoon van Philippus Zwarts en Pieternella van Leijden.

Wigert en Kornelia overlegden bij het huwelijk een certificaat van onvermogen. Wigert was schoenmaker (1830) te Groningen. Werd in 1823 ingelijfd bij de 8e afd. infanterie. Kort voor zijn huwelijk in garnizoen te Coevorden. Later schutter bij de mobiele Groninger schutterij (1833). Bij overlijden met verlof in Groningen.

Signalement van Wigert: lengte 1 el, 5 pm en 9 duim. Smal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond, platte kin, donkerbruin haar.

Wigert wordt alleen bij zijn doop vermeld als Boodsema, verder worden hij en zijn (klein-)kinderen in de akten vermeld als Bootsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Bootsma; geboren Groningen, Molenstraat, letter R, nr 241, 27-10-1830, overleden Groningen, Molenstraat, 15-09-1836.

 2. Wilhelmina Bootsma; geboren Groningen, Molenstraat, letter R, nr 241, 19-01-1833, volgt onder IX-c.

Generatie IX

 

IX-a Hendrik Bootzema; geboren Zuidlaren 18-10-1836, overleden Zuidlaren 11-03-1904, zoon van Meerten Siprianus Bootzema en Jeichien Lucas Leving.

Hendrik is getrouwd Zuidlaren 13-05-1864 met Hinderkien Ensing; geboren Bonnen (Gieten) 15-05-1837, overleden Zuidlaren 25-07-1917, dochter van Berend Ensing en Obbechien Marissen.

In Hendriks geboorteakte wordt de familienaam vermeld als Bootsma. Op Hendriks verzoek is dit (uitspraak Arrondissementsrechtbank Assen woensdag 04-05-1864) voor zijn huwelijk veranderd in Bootzema.

Hendrik was arbeider (1865) in Zuidlaren.

Uit dit huwelijk:

 1. Meerten Bootzema; geboren Zuidlaren 20-03-1865, overleden Zuidlaren 20-03-1865.
 2. Jeichien Bootzema; geboren Zuidlaren 31-12-1866, overleden Zuidlaren 19-03-1907, ongehuwd.
 3. Berend Bootzema; geboren Zuidlaren 21-01-1870, volgt onder X-a.

 4. Marchien Bootzema; geboren Zuidlaren 14-07-1873.

 

IX-b Jan Leving Bootzema; geboren Zuidlaren 25-09-1840, overleden Zuidlaren 16-08-1911, zoon van Meerten Siprianus Bootzema en Jeichien Lucas Leving.

Jan is getrouwd Zuidlaren 20-09-1873 met Aaltje Wiering; geboren Zuidlaren 14-02-1844, overleden Wildervank 15-01-1918, dochter van Roelof Wiering en Hinderika Mulders.

In Jans geboorteakte wordt de familienaam vermeld als Bootsma. Op Jans verzoek is dit (uitspraak Arrondissementsrechtbank Assen zaterdag 14-05-1864) veranderd in Bootzema. Het is daarom opmerkelijk dat Jan in zijn overlijdensakte weer vermeld wordt als Bootsma.

Jan was landbouwer (1873, 1875, 1876, 1881), kruidenier/winkelier (1889), tapper (1901), arbeider (1911). Aaltje woonde na het overlijden van Jan bij zoon Martinus in Vlagtwedde en later in Emmen.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Bootzema; geboren Zuidlaren 03-01-1875, volgt onder X-b.
 2. Jeigien Bootzema; geboren Zuidlaren 07-03-1876, overleden Zuidlaren 15-04-1889.

 3. Martinus Bootzema; geboren Zuidlaren 02-02-1881, volgt onder X-c.

 

IX-c Wilhelmina Bootsma; geboren Groningen, Molenstraat, letter R, nr 241, 19-01-1833, dochter van Wigert Bootsma en Kornelia Hindriena Geziena van der Ee.

Wilhelmina is getrouwd Oldenzaal 30-11-1889 met Jan Broekhuijzen; geboren Vledder ca. 1830, zoon van Frans Broekhuijzen en Maria Waardenberg.

Haar kinderen:

 1. Wiegerdina Bootsma; geboren Groningen, Molenstraat, letter R, nr 241, 09-11-1856, overleden Groningen, Molenstraat, letter R, nr 270, 16-01-1857.

 2. Frans Bootsma; geboren Groningen, letter Y, nr 146, 16-03-1861, overleden Groningen, in een steeg buiten de Oosterpoort, letter Y, nr 146, 29-03-1861.

Generatie X

 

X-a Berend Bootzema; geboren Zuidlaren 21-01-1870, overleden Zuidlaren 14-06-1939, zoon van Hendrik Bootzema en Hinderkien Ensing.

Berend is getrouwd Zuidlaren 28-05-1904 met Betje Hoekzema; geboren Adorp 13-02-1876, overleden na 1939, dochter van Harko Hoekzema en Derkje Modderman.

Berend was trambeambte, later kruidenier, koopman (1939)

Uit dit huwelijk:

 1. Hinderkien Bootzema; geboren Zuidlaren 15-02-1907, overleden 30-08-1986. Zij is getrouwd met Pieter Brink.

 2. Harko Bootzema; geboren Zuidlaren 15-06-1919, overleden Zuidlaren 30-03-1993, begraven Zuidlaren “De Waalakker” 03-04-1993. Harko is getrouwd met Ida Kuiken, geboren 1917

 

X-b Roelof Bootzema; geboren Zuidlaren 03-01-1875, overleden Wildervank 17-01-1951, zoon van Jan Leving Bootzema en Aaltje Wiering.

Roelof is getrouwd Zuidlaren 18-05-1901 met Trientje Hazenberg; geboren Marum 29-03-1874, overleden Wildervank 07-09-1942, dochter van Lubbe Hazenberg en Alberdina Bosman.

Trientje was voor het huwelijk boerenmeid in Zuidlaren. Roelof was kruidenier (1895, 1901), winkelier (1902) te Zuidlaren. Verhuisde 8 mei 1916 met zijn gezin naar Exloo (Odoorn), waar hij bakker was. Het gezin verhuisde 07-05-1917 naar Wildervank.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Alberdina Bootzema; geboren Zuidlaren 14-05-1902, overleden Bussum 30-07-1994. Aaltje is getrouwd Wildervank 24-08-1922 met Jan Bieze, geboren Onstwedde ca. 1896, overleden voor 1994, zoon van Harm Bieze en Jakobtje Wiendels.
 2. Lubbertus Jan Bootzema; geboren Zuidlaren 11-03-1904

 3. Jan Bootzema; geboren Zuidlaren 16-12-1906

 

X-c Martinus Bootzema; geboren Zuidlaren 02-02-1881, zoon van Jan Leving Bootzema en Aaltje Wiering.

Martinus is getrouwd Zuidlaren 19-09-1908 met Hermina Maria Hermans; geboren Amsterdam 12-07-1872, dochter van Abraham Hermans en Aaltje Carelsen. Hermina woonde bij het huwelijk in Zuidlaren, maar ‘binnen de laatste 6 maanden’ in Harderwijk.

Martinus was commies bij de belastingen (1908). Woonde al voor zijn huwelijk in Vlagtwedde. In dec. 1912 verhuisde het gezin naar Emmen.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Bootzema; geboren Vlagtwedde 01-11-1909

 


Bronnen en noten

 1. Genealogie Van Reenen in Nederland’s Adelsboek 20 (1922) en Nederland’s Patriciaat 42 (1956).

– – voor het laatst bijgewerkt op 8 oktober 2018 – –

3 Comments

 • Tiny Koenes- Bootzema

  Hallo

  Ik ben Tiny Bootzema en ben al een tijd bezig met stamboom onderzoeken en had nu ineens een ingeving om op mijn vaders naam te zoeken. Ik ben al een jaar lid van myhertige en dat komt voornamelijk doordat de ouders van mijn vader en moeder allebei mijn grootouders zijn.
  Mooi dat er dus ook een onderzoek is naar de Fam: Bootzema.
  Ik hoor graag van u
  Vriendelijke Groeten,
  Tiny Koenes-Bootzema

 • Martine Rademaker

  Dag Ron,

  Ik lees “Cyprianus is ondertrouwd Groningen 11-10-1788 en is getrouwd Wildervank 26-10-1788 met Hindrikjen Meertens; gedoopt Wildervank 09-03-1760, overleden voor 1830, dochter van Meerten Geerts en Wemeltje Gerrits. Bij overlijden van Cyprianus werd zij vermeld als Hinderkien Hilbrands”. Dat klopt volgens mij niet. Hindrikjen Meertens/Mertens is zijn eerste vrouw en Hinderkien Hilbrands zijn tweede vrouw. Hinderkien Hilbrands is mijn rechtstreekse voormoeder. Heel bijzonder is dat 2 van haar kinderen Siprianus Bootsema benoemen, terwijl hij hun stiefvader is geweest. De kleinkinderen heten: Sipriana Schoonbeek en Siprianus Rademaker.

  Hartelijke groet,
  Martine Rademaker

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *