Genealogieën

Genealogie van de familie Dik

Stamvader Jurien Peters deed in 1669 met zijn vrouw belijdenis in Zeerijp.1 Een aantal jaar later verhuisden ze naar Slochteren. Hun nakomelingen in mannelijke lijn noemden zich Dik, Kremer, Kroes en Kruis. In dit overzicht worden alleen de nazaten gevolgd van Pieter Eppes Dik (1786-1840). Pieter pachtte vanaf 1803 Huis Bareveld, dat eigendom was van de stad Groningen.2 Het pand was een uitspanning tussen tussen Gieten en Wildervank, op de grens van Drenthe en Groningen, en Pieter was er kastelein. In het café vonden ook openbare verkopen plaats. In juni 1836 bezocht koning Willem I Groningen en Drenthe. Op 14 juni 1836 vertrok hij ‘s morgens vanuit de stad Groningen, om via Veendam en Gieten naar Assen te gaan. Hij werd die middag door de Drentse gouverneur ontvangen op Huis Bareveld. Pieter Eppes Dik overleed er vier jaar later.

Huize Bareveld

Op de foto links Huis Bareveld (ook Huize Bareveld) en rechts het witte tolhuis. Nadat in april 1922 brand uitbrak in het tolhuis, ging in oktober 1922 het Huis Bareveld in vlammen op. Op dezelfde plaats werd een nieuw café gebouwd, dat nog steeds bekend staat als Huize Bareveld.


 

Generatie I

 

I Jurien Peters; Op 16 maart 1669 deden “Jurien Peters” en “Anne Hindricks sine huissvrow” belijdenis in Zeerijp. In november 1672 werd in het kerkboek genoteerd “dat verscheiden oneenigheeden haer vertoonden tusschen de huissvrouwen van Ian Alberts snider en Jurien Peters de gedaegten gecompareert sinde, bent eindelik vereenigt malkander vergevende watse tegen malkander hadden te claegen”. Op 7 juni 1674 werd het echtpaar lidmaat in Slochteren.

Jurien is getrouwd voor maart 1669 met Anje Hindricks.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Eppo Juriens; afkomstig uit Slochteren, geboren 1670/1675, volgt onder II.

 

Generatie II

 

II Eppo Juriens, ook Eppo Jurgens; afkomstig uit Slochteren, geboren 1670/1675, overleden 1723/1729, zoon van Jurien Peters en Anje Hindricks. Eppo werd 4 maart 1692 lidmaat in Slochteren. Uit het trouwboek van Kolham: “Eppo Jurriens soon van Jurrien Peters van Slogteren als Bruidegom en Lijsabeth Jans Dochter van Jan Luilfs tot Colham als Bruidt gecopuleert den 16 Martij”. Eppo was in 1723 nog getuige bij het huwelijk van dochter Grietje, maar is overleden in of voor 1729 toen zijn vrouw als weduwe lidmaat werd te Hellum.

Eppo is in ondertrouw gegaan Slochteren 09-03-1694 en getrouwd Kolham 16-03-1694 met Lijsebeth Jans; afkomstig uit Kolham, geboren 1670/1675, overleden na 1750, dochter van Jan Luilfs en Martien Hindricks. Zij werd 11 juni 1694 lidmaat in Slochteren, met attestatie van Kolham, in 1729 (als weduwe) in Hellum en op 11 april 1737 te Scharmer. Het register van Scharmer vermeldt in 1750 “De oude wedwe. van Eppe Jurjens, Elisabeth, is met attestatie anno 1737 tot ons gekomen, en met goet getuigenis, na Sloghteren vertrocken”.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Eppes; gedoopt Slochteren 02-11-1694, begraven Harkstede 27-11-1764. Diaken en ouderling in Harkstede. Jan is getrouwd 1720 met Liefke Jans; afkomstig uit Scharmer. Hieruit nageslacht met de naam Kremer.
 2. Grietjen Eppes; gedoopt Slochteren 04-12-1696, overleden na 1735. Grietjen is getrouwd Groningen 14-05-1723 met Henricus Jans; overleden na 1735.
 3. Anje Eppes; gedoopt Slochteren 17-07-1701. Anje is getrouwd Slochteren 30-04-1730 met Hendrik Roelfs; afkomstig uit Slochteren.
 4. Jurjen Eppes; gedoopt Slochteren 29-03-1703, volgt onder III.
 5. Martjen Eppes; gedoopt Slochteren 12-07-1705, overleden 1738/1747. Martjen is getrouwd (1) Hellum 10-02-1726 met Claes Tammes; afkomstig uit Hellum, begraven aldaar 18-02-1729, zoon van Tamme Cornelis en Jantje Claassen, bakker. Claes is eerder getrouwd Hellum 14-03-1720 met Swaantje Wierts. Martjen is getrouwd (2) Hellum 26-03-1730 met Edze Lubbers; geboren Groot Termunten, gedoopt Termunten 26-09-1706, begraven Hellum 22-08-1753, zoon van Lubbert Jans en Bauwe Edzes. Edze is later getrouwd Hellum 05-03-1747 met Hemke Cornelis; afkomstig uit Siddeburen. Hemke was eerder getrouwd Hellum 01-03-1716 met Geerd Jacobs; gedoopt Hellum 22-08-1691, overleden voor september 1746, zoon van Jacob Coons en Aatje Coords. 
 6. Geertje Eppes; gedoopt Slochteren 24-05-1708. Geertje is getrouwd Slochteren 03-04-1735 met Klaas Jans; gedoopt Slochteren 04-05-1710 (Claes), zoon van Jan Fockes Backer en Rolefke Jacobs.

 

Generatie III

 

III Jurjen Eppes; gedoopt Slochteren 29-03-1703, overleden 1730/1733, zoon van Eppo Jurgens en Lijsebeth Jans. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant en gedoopt als “Jurgen Peters soon van Eppo Jurgens en Lijsbeth Jans echtelieden”.

Jurjen is getrouwd Slochteren 11-11-1725 met Trijntje Arents; afkomstig uit Schildwolde, geboren 1700/1705, overleden na april 1734. Zij werd 7 maart 1721 “op onderwijs en belijdenisse” lidmaat in Schildwolde en 17 maart 1726 in Slochteren. Ze hertrouwde als “Trijntje Arents wed: van Jurrjen Eppes van Slochteren” te Slochteren 04-10-1733 met Hindrik Berents; afkomstig uit Kolham.

Uit dit huwelijk:

 1. Eppe Jurjens; gedoopt Slochteren 20-10-1726, overleden 1726/1729.
 2. Eppe Jurjens; gedoopt Slochteren 01-05-1729, volgt onder IV. 
 3. Jantje Jurjens; gedoopt Slochteren 12-08-1731, begraven Zuidbroek 29-12-1766. Jantje is getrouwd Zuidbroek 29-04-1753 met Jurjen Alberts Ulk; geboren Uiterburen 09-09-1729, gedoopt Zuidbroek 11-09-1729, begraven aldaar 02-01-1804, zoon van Albert Berents en Elske Derks. Jurjen is hertrouwd Zuidbroek en Muntendam 24-05-1767 met Renske Harms; afkomstig uit Borgercompagnie, begraven Zuidbroek 22-04-1768. Jurjen is later getrouwd Zuidbroek en Muntendam 20-11-1768 met Sineke Edes, ook Sijnke; gedoopt Westerlee en Heiligerlee 30-01-1735, overleden Zuidbroek 09-03-1812, dochter van Ede Stevens en Lisabet Derks.

 

Generatie IV

 

IV Eppe Jurjens; gedoopt Slochteren 01-05-1729, begraven Zuidbroek 22-04-1796, zoon van Jurjen Eppes en Trijntje Arents. Het begraafboek van Zuidbroek en Muntendam vermeldt op 11-04-1768 “is Eppo Jurjens zoon Pieter begraven : blijvende Vader en Moeder na”. Hier zal Arent of Fokko worden bedoeld, Jurjen en Pieter overleefden hun ouders. Bij het overlijden van Aafke in 1781 liet zij haar man, drie zoons en een dochter na.

Eppe is in ondertrouw gegaan Noordbroek 26-01-1755 en getrouwd Zuidbroek en Muntendam 20-02-1755 met Aafke Pieters; gedoopt Harlingen, Grote Kerk 25-01-1729, begraven Zuidbroek 24-03-1781, dochter van Peter Eltjes en Aaltjen Fokkes. Uit het doopboek van Harlingen: “den 25 dito Pijter Elties de vader en Aaltien Fokkes de moeder van Suidbroeck in Grunningerland t kint Aafke gedoopt”. Haar ouders woonden in Muntendam. Naast Aafke waren er elf kinderen die werden gedoopt in de gemeente van Zuidbroek en Muntendam en eentje in Veendam.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Eppes; geboren Uiterburen, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 04-05-1755, begraven Zuidbroek 10-05-1755.
 2. Jurjen Eppes Kruis; geboren Uiterburen 05-05-1757, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 08-05-1757, overleden Noordbroek 31-08-1817. Dagloner (1817). Jurjen en zijn kinderen Evert (1787-1829), Eppo (1789-1844), Afien (1793-1843) en Arend (1796-?) noemden zich Kruis of Kroes. Jurjen tekende de huwelijksakte van zoon Eppe als “Jurrijen Eppes Kroes”. Hij is in ondertrouw gegaan Zuidbroek en Muntendam 06-05-1786 en getrouwd Noordbroek 28-05-1786 met Hijlke Everts Kruis, ook genaamd Kroes; gedoopt Noordbroek 24-12-1752, overleden aldaar 15-01-1827, dochter van Evert Luppes Kruis (Cruze, Crous) en Hindrikjen Edzes. Hijlke is eerder in ondertrouw gegaan Noordbroek 30-04-1780 en getrouwd Nieuwe Pekela 28-05-1780 met Albert Klaaszen; overleden 1780/1786.
 3. Pieter Eppes Dik; geboren Uiterburen 04-05-1760, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 09-05-1760, volgt onder V.
 4. Arent Eppes; geboren Uiterburen 15-10-1763, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 23-10-1763.
 5. Fokko Eppes; geboren Uiterburen 30-05-1766, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 08-06-1766.
 6. Aaltje Eppes; geboren Uiterburen 27-11-1769, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 03-12-1769, begraven Zuidbroek 06-06-1770. 
 7. Aaltje Eppes; geboren Uiterburen 11-09-1771, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 22-09-1771, waarschijnlijk begraven Noordbroek 12-02-1796. Mogelijk is zij de Aaltje Eppes die voor 1794 trouwde met Harm Klaassens; begraven Noordbroek 10-07-1798, bakker. Hun zoon Klaas (1794-1833) noemde zich Folkerga.

 

Generatie V

 

V Pieter Eppes Dik; geboren Uiterburen 04-05-1760, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 09-05-1760, overleden Gieterveen 08-08-1840, zoon van Eppe Jurjens en Aafke Pieters. Knecht (1798), keuter en nering doende te Gieterveen (1804), later vermeld als kastelein. Hij huurde vanaf 1803 Huis Bareveld. De laatste jaren van zijn leven woonde Pieter met zijn kleindochter Elsien Schreuder, haar man Halbe Geerts Kool en hun gezin in het huis.

Pieter is getrouwd Gieten 16-07-1786 met Elsien Jans Bisschop; gedoopt Oude Pekela 23-10-1763 (Elsjen), overleden Gieterveen 08-04-1827, dochter van Jan Tjaarts Bisschop en Ida Hendriks.

Uit dit huwelijk:

 1. Eppe Pieters Dik; geboren Bareveld 12-10-1786, volgt onder VI.
 2. Anna Pieters Dik; geboren Gieterveen, gedoopt Gieten 22-03-1789, overleden aldaar 24-10-1825, schipperse. Volgens de overlijdensakte die werd opgemaakt in Gieten overleed Anna “ten huize van haar vader Pieter E. Dik in de gemeente Gieten”. Omdat zij in Veendam woonde werd ook daar een akte opgesteld. Daarin wordt vermeld dat zij is geboren en overleden “op het Huis Barreveld, staande onder de Gemeente Gieten”. Anna is getrouwd Gieten 17-02-1809 met Cornelius Harms Schreuder ook genaamd Kornelis Kornelis en Kornelis Harms Schrader; gedoopt Veendam 16-12-1787 (Kornelis), overleden aldaar 17-10-1831, zoon van Harm Kornelis Schreuder, schipper, en Jantje Klaasen Meijer. Hij was schipper. Cornelius is hertrouwd Veendam 26-02-1827 met Sophie Dorothee Margarethe Albers; geboren Schneverdingen [Duitsland] in het huis ‘de nieuwe kruik’ 24-01-1800, overleden na 1831, dochter van Peter Albers en Sophie Louise Wichen. Weduwe van Johannes Daniel van der Gouwe; geboren Philippine ca. 1791, overleden Antwerpen 17-10-1824, zoon van Jacobus van der Gouwe, schipper, en Aaltje van Drongelen. Scheepskapitein. 
 3. Jan Pieters Dik; geboren Gieterveen, gedoopt Gieten 08-05-1796, overleden Gieterveen 06-03-1816.

 

Generatie VI

 

Handtekeningen Dik-WilkensVI Eppe Pieters Dik; geboren Bareveld 12-10-1786 (datum volgens overlijdensakte), gedoopt Wildervank 22-10-1786, overleden Annerveenschekanaal 09-08-1855, zoon van Pieter Eppes Dik en Elsien Jans Bisschop. Doopboek Wildervank: “Eppe Z.V. Peter Eppes en Elsje Jansen wonende beide op Baareveld onder Gieten en [daar] behorende, maar zijn hier gedoopt met [con]sent van den Predikant aldaar om ‘t [hoge] water”. Eppe woonde bij zijn huwelijk nog in Bareveld. Arbeider (1820, 1824, 1829), verlaatsmeester te Eexterveen (1825), verlaatsmeester te Annerveense compagnie (1835), tapper te Anloo (1843, 1852).

Eppe is in ondertrouw gegaan Gieten 25-02-1809 en getrouwd Wildervank 19-03-1809 met Marijke Gerrits Wilkens; gedoopt Wildervank 29-08-1789 (Marieke), overleden Eexterveenschekanaal 21-01-1857, dochter van Gerrit Gerrits Wilkens en Marijke Jans Leinenga.

Uit dit huwelijk:

 1. Elsien Eppes Dik; geboren Wildervank 02-05-1810, gedoopt aldaar 13-05-1810 (als Elzijn), overleden Eexterveenschekanaal 25-09-1881. Koopmanse te Anloo (1852).
  Elsien is getrouwd (1) Wildervank 05-10-1835 met Harm Mechiels Baarveld ook genaamd Bareveld; gedoopt Wildervank 15-11-1801 (als Harmen), overleden Spaarndam 02-06-1836, zoon van Mechiel Harmens Bareveld en Aaltjen Jans Otten. Varensgezel te Wildervank (1835), schippersknecht te Anloo (1836).
  Elsien is getrouwd (2) Anloo 30-11-1837 met Roelof Jans de Jonge; gedoopt Anloo 10-03-1805, overleden Eexterveen 27-08-1850, zoon van Jan Harms de Jonge en Geessien Roelofs Sloots. Landman, schuitvaarder (1836), koopman. Roelof is eerder getrouwd Anloo 28-01-1836 met Jantje Jans Bok; gedoopt Anloo 22-07-1810, overleden aldaar 06-05-1837, dochter van Jan Ottes Bok en Roelofje Egberts Veentang.
  Elsien is getrouwd (3) Anloo 24-12-1852 met Jan Geerts Lok; geboren Annerveenschekanaal 07-10-1807, overleden Eexterveenschekanaal 08-12-1881, zoon van Geert Everts Lok en Geessien Derks. Arbeider te Windeweer (1842). Schipper te Hoogezand (1852), landbouwer (1853) te Annerveenschekanaal. Later verlaatsmeester?. In 1875 en 1881 zonder beroep te Eexterveenschekanaal. 
 2. Gerrijt Eppes Dik; geboren Wildervank 18-08-1812.
 3. Pieter Eppes Dik; geboren Windeweer 29-07-1815, volgt onder VII-a.
 4. Marijke Eppes Dik; geboren Wildervank 02-04-1818, overleden aldaar 07-06-1880. Marijke is getrouwd Wildervank 29-09-1842 met Pieter Poulus Sielstra; geboren Wildervank 28-09-1815, overleden aldaar 26-10-1900, zoon van Poulus Pieters Sielstra en Jantje Eilts Stuit, schipper.
 5. Jan Bisschup Dik, ook genaamd Jan Eppes Dik; geboren Anloo 10-03-1820, volgt onder VII-b.
 6. Geessien Eppes Dik; geboren Anloo 12-05-1822, overleden aldaar 04-11-1877. Geessien is getrouwd Wildervank 17-01-1846 met Roelf Eerkes Eerkes, ook Roelof; geboren Wildervank 21-09-1819, overleden Eexterveenschekanaal 06-04-1895, zoon van Eerke Christiaans Eerkes en Marijke Jans Pekelder. Schipper.
 7. Jurjen Eppes Dik; geboren Annerveenschekanaal 22-03-1824, overleden Wildervank 26-01-1885, koopman. Jurjen is getrouwd Wildervank 21-04-1849 met Trijntje Geerts de Hoop; geboren Wildervank 25-01-1824, overleden aldaar 20-02-1905, dochter van Geert Everts de Hoop en Marchien Jans Knoppien
 8. Anna Cornelia Dik; geboren Anloo 12-02-1826, overleden Sappemeer 10-06-1899, dienstmaagd. Anna is getrouwd Wildervank 06-04-1849 met Jan Alberts Lukkien; geboren Wildervank 07-09-1817, overleden Sappemeer 16-04-1899, zoon van Albert Alberts Lukkien, schipper, en Jantje Jans. Varensgezel en schipper. 
 9. Janna Dik; geboren Anloo 08-11-1829, overleden Eexterveenschekanaal 28-01-1904. Janna is getrouwd Anloo 08-12-1855 met Hendrik Schoonbeek; geboren Wildervank 10-06-1828, overleden Eexterveenschekanaal 02-04-1917, zoon van Poppe Lammerts Schoonbeek en Elsje Klaasens Bekkering. Arbeider.

 

Generatie VII

 

VII-a Pieter Eppes Dik; geboren Windeweer, Hoogezand 29-07-1815, overleden Zurich 28-04-1877, zoon van Eppe Pieters Dik en Marijke Gerrits Wilkens. Schipper te Anloo (1843), zeeman te Wildervank (1852), Veendam (1853). In 1845 was hij kapitein op de Vrouw Jantina. Hij was later kapitein-reder op de in 1860 gebouwde galjoot Alida. In maart 1864 meldden de kranten dat Pieter in november 1863 met dat schip van Vlissingen naar Lissabon was vertrokken, waarna niets meer van hem werd vernomen.3 In 1877 werd in Wonseradeel zijn overlijden aangegeven. Pieters lijk was vanuit zee aangespoeld en gevonden op het strand van Zurich.

Pieter is getrouwd (1) Wildervank 23-02-1843 met Jantje Jans Otten; geboren Wildervank 18-04-1821, overleden Stadskanaal, Wildervank 26-10-1847, dochter van Jan Jans Otten en Trientje Freerks Lijffien.

Pieter is getrouwd (2) Veendam 09-02-1852 met Gretie Jonker ook genaamd Grietje; geboren Tönning [Holstein, Duitsland] 20-06-1806, gedoopt aldaar 29-06-1806, overleden Veendam 15-07-1852, dochter van Ede Geerts Jonker, schipper, en Aaltie Andries. Gretie was weduwe van Geert Everts te Velde; verdronken oktober 1837. Geert is “op de hoogte van de Stoppelmunde met zijn schip verongelukt”.

Pieter is getrouwd (3) Veendam 31-12-1853 met Annechien Geerts Bos; geboren Veendam 22-08-1811, overleden Stadskanaal, Onstwedde 09-08-1883, dochter van Geert Hindriks Bos en Maria Dorothea Dols. Annechien is eerder getrouwd Veendam 24-04-1837 met Tjakke Tjakkes Koetze; geboren Veendam 05-04-1812, verdronken 26-11-1850, zoon van Tjakke Derks Koetse en Feike Jans Dost. Praamschipper, “met zijn schip verongelukt en daarbij verdronken”.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Eppo Dik; geboren Lemmer 12-12-1843. (Zie de reacties voor informatie over hem en zijn nageslacht.)
 2. Jan Dik; geboren Eexterveen 08-06-1845, overleden Stadskanaal, Onstwedde 17-06-1848. 
 3. Pieter Dik; geboren Stadskanaal, Wildervank 24-10-1847.

 

VII-b Jan Bisschup Dik, ook genaamd Jan Eppes Dik; geboren Anloo 10-03-1820, overleden Wildervank 03-12-1881, Eppe Pieters Dik en Marijke Gerrits Wilkens. Tolmeester/tolgaarder (1880, 1881) in Wildervank.

Jan is getrouwd (1) Wildervank 22-05-1843 met Grietje Mechiels Bareveld; geboren Wildervank 16-07-1813 {Barveld}, overleden aldaar 29-10-1866, dochter van Mechiel Harmens Bareveld en Aaltjen Jans Otten.

Jan is getrouwd (2) Wildervank 17-05-1879 met Hindrikje Knoop; geboren Wildervank 28-02-1839, overleden aldaar 12-10-1921, dochter van Harm Cornelis Knoop en Annechien Berends Domp. Hindrikje is later getrouwd Wildervank 14-10-1882 met Didde Koning; geboren Zuidwending, Veendam 11-01-1845, overleden Gieten 14-02-1909, zoon van Geert Hindriks Koning en Trijntje Koerts Zuiderweg. Bakker.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Eppe Dik; geboren Wildervank 09-03-1845, volgt onder VIII-a.
 2. Aaltje Dik; geboren Wildervank 07-09-1846, overleden aldaar 16-01-1848.
 3. Harm Dik; geboren Wildervank 06-05-1849, volgt onder VIII-b. 
 4. Mechiel Dik; geboren Wildervank 18-07-1851 (Mechiel), overleden aldaar 13-11-1853 (Machiel).

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Jan Dik; geboren Wildervank 08-04-1880, overleden aldaar 18-03-1882.

 

Generatie VIII

 

Overlijdensannonce Eppe Jans Dik (1911)VIII-a Eppe Dik, ook genaamd Eppo: geboren Wildervank 09-03-1845, overleden aldaar 06-12-1911, zoon van Jan Bisschup Dik en Grietje Mechiels Bareveld. Koopman (1870), winkelier (1908)

Eppe is getrouwd Wildervank 12-05-1870 met Wijchertje Huisman; geboren Wildervank 01-01-1847, overleden aldaar 20-02-1935, dochter van Jacob Alberts Huisman en Henderika Heijes Rubingh.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Dik; geboren Wildervank 05-12-1870. Grietje is getrouwd Wildervank 02-03-1905 met Daniel de Groot; geboren Wildervank 13-05-1865, zoon van Homme Lammerts de Groot en Jannetje Jonker.
 2. Jakob Dik; geboren Wildervank 17-05-1873, volgt onder IX.
 3. Jantina Dik; geboren Wildervank 03-10-1875, overleden aldaar 09-04-1876.
 4. Jantina Dik; geboren Wildervank 29-05-1877, overleden aldaar 13-01-1948. Jantina is getrouwd Wildervank 01-06-1899 met Jacobus Taatgen; geboren Stadskanaal, Wildervank 11-12-1875, overleden Wildervank 12-11-1914, zoon van Hendrik Taatgen en Cornelia Nobbe. Schoenmaker, koopman.
 5. Henderika Dik; geboren Wildervank 18-01-1880, overleden aldaar 30-01-1880.
 6. Harmina Dik; geboren Wildervank 18-01-1880, overleden aldaar 30-12-1903. Harmina is getrouwd Wildervank 22-01-1903 met Jan de Groot; geboren Wildervank 26-04-1870, overleden aldaar 12-09-1944, zoon van Homme Lammerts de Groot en Jannetje Jonker, schipper. Jan is hertrouwd Wildervank 20-02-1908 met zijn schoonzus Henderika Dik (1883-1959).
 7. Henderika Dik; geboren Wildervank 23-03-1883, overleden Groningen 04-07-1959. Zij is getrouwd Wildervank 20-02-1908 met haar zwager Jan de Groot (1870-1944), weduwnaar van Harmina Dik (1880-1903). 
 8. Geessina Dik; geboren Wildervank 02-04-1885, overleden 15-02-1960, begraven Wildervank. Geessina is getrouwd Wildervank 22-05-1913 met Hendrik Groeneveld; geboren Schildwolde 21-11-1887, overleden Wildervank 08-05-1925, begraven aldaar, zoon van Jakob Groeneveld, timmerman, en Hendrikje Woldhuis. Schoenmaker.

 

VIII-b Harm Dik; geboren Wildervank 06-05-1849, overleden aldaar 19-03-1918, zoon van Jan Bisschup Dik en Grietje Mechiels Bareveld. Koopman.

Harm is getrouwd Wildervank 10-04-1880 met Gesien Remkes; geboren Bellingwolde 23-01-1845, overleden Wildervank 30-09-1928, dochter van Stoffer Remkes en Ilbentje Berends Hamster. Weduwe van Heinrich Hirt.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Jan Dik; geboren Wildervank 07-08-1880, overleden aldaar 30-08-1950. Jan is getrouwd Wildervank 12-12-1935 met Maria Zielstra; geboren Wildervank 25-07-1886, overleden na 1950, dochter van Paulus Zielstra en Roelfien Keur.

 

Generatie IX

 

IX Jakob Dik; geboren Wildervank 17-05-1873, overleden aldaar 03-09-1940, begraven aldaar, zoon van Eppe Dik en Wijchertje Huisman, koopman.

Jakob is getrouwd Wildervank 03-05-1906 met Josephina Vuurboom; geboren Stadskanaal, Onstwedde 06-07-1878, overleden Wildervank 12-12-1951, begraven aldaar, dochter van Derk Vuurboom, houthandelaar, en Anna Hofmeester

Uit dit huwelijk:

 1. Wiechertje Dik; geboren Wildervank 26-02-1908, overleden Zutphen 21-10-1995, begraven Zutphen, Voorsterallee. Wiechertje is getrouwd Wildervank 28-05-1939 met Jan Drok; geboren Mussel, Onstwedde 27-07-1912, overleden Kampen 29-03-2000, begraven Zutphen, Voorsterallee, zoon van Berend Drok en Grietje Haan. Boekhouder.
 2. Anna (Annie) Dik; geboren Wildervank 10-08-1909, overleden 14-01-2002, begraven Groningen, Selwerderhof. Annie is getrouwd met Hendrik Post; geboren 26-02-1903, overleden Groningen 02-02-1986, begraven Groningen, Selwerderhof, zoon van Arend Post en Hendrikje Hummel. Hendrik is eerder getrouwd Groningen 30-10-1924 met Luchina Nijdam; geboren 18-03-1901, overleden 24-06-1965, begraven Groningen, Selwerderhof.
 3. Grietje Harmina Dik; geboren Wildervank 22-11-1911, overleden aldaar 06-06-2001, begraven aldaar. Grietje is getrouwd Wildervank 07-05-1934 met Tjark Jacobus Ruiter; geboren Wildervank 17-07-1910, overleden 23-10-1993, begraven Wildervank, zoon van Hendrik Ruiter en Ike Merema. Kruidenier.
 4. Derkiena Dik; geboren Wildervank 02-08-1915. 
 5. Doodgeboren dochter; geboren 18-12-1923.

 


 

Bronnen en noten

 1. De notities over lidmaten in dit overzicht zijn ontleend aan de site LidmatenGroningen.nl, opgezet door Menne Glas.
 2. N.H. Smit. ”De historie van Huize Bareveld”.
 3. Pieter Eppes Dik op zeemansleed.nl.

– – voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2016 – –

4 Comments

 • Erik Meijer

  Beste Ronn, mooi werk! nog een kleine aanvulling van mijn kant:

  Onderweg is nog een kind geboren van Pieter Eppes Dik en Jantje Jans Otten, ik noteerde (meeste via Ancestry.co.uk)

  I Eppo Pieters DIK, geboren op 12 december 1843 te Lemsterland. Vader is schipper, wonende te Wildervank en thans met zijn schip te Lemmer liggende.

  Gehuwd dec. 1870 te Liverpool met Elizabeth (SIMS?)

  Uit dit huwelijk:

  – Pieter Jacobus DIK (zie II).
  – Annegiena Cornelia (Annie) DIK, geboren op 21 april 1873 te Liverpool, gedoopt op 18 mei 1873 te Liverpool. St. Michael. Gehuwd ca. 1895 te Liverpool? Echtgenoot is James MCBRIDE.
  – James DIK, geboren juni 1874 te Liverpool.
  – Elizabeth DIK, geboren op 19 december 1875 te Liverpool, gedoopt op 7 maart 1876 te Liverpool.
  – Eppo DIK, boatswain op de S.S. ‘Floridian’ (Liverpool), geboren op 21 maart 1877 te Liverpool, gedoopt op 30 april 1877 te Liverpool. St. Peter, overleden op 4 februari 1917 op 39‑jarige leeftijd, op zee. [Commenwealth Warr Graves]

  II – Pieter Jacobus DIK, geboren op 16 februari 1872 te Liverpool, gedoopt op 10 maart 1872 te Liverpool. St. Michael.
  Gehuwd (1) dec. 1896 te Liverpool? Echtgenote is Mary Jane PARKER.
  Gehuwd (2) met Lucy.

  Uit het tweede huwelijk:

  – William Peter DIK, gedoopt op 4 juni 1899 te Walton‑on‑the‑Hill, Lancashire, England. Baptism: 4 Jun 1899 St Mary, Walton on the Hill, Lancashire, England
  William Peter Dik ‑ [Child] of Peter Jacobus Eppus Dik & Lucy
  [Born: 16 May 1899 / Abode: 26 Linton Street Walton / Occupation: Warehouseman / Baptised by: J. G. Leigh (Rector.) – Register: Baptisms 1894 ‑ 1902, Page 267, Entry 2120 / Source: LDS Film 1647567.]

  – Lucy Elizabeth DIK, gedoopt op 2 augustus 1903 te Lancashire. Everton, St Augustine Parish.

  m.v.g.
  Erik Meijer

 • Ronn

  Bedankt voor je compliment en aanvulling, Erik. Ik zal het binnenkort in het overzicht verwerken.

 • Jan Peter Verhave

  Ron, Ik ben op zoek naar Geert Jan Dik, die in Veendam of Wildervank rond 1835 schoenmaker was. Mogelijk heeft hij als militair deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht.
  Ik ben benieuwd. Jan Peter

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *