Genealogieën

Genealogie van de familie Frieling

Knopenmaker (Jan Luycken, 1711)

Soldaat Jan Freijling leerde zijn aanstaande vrouw Hendrina de Groot mogelijk in Zwolle kennen. Zij was daar in 1722 vanuit Steenwijk naartoe verhuisd. Het stel trouwde in 1724 in Maastricht, waar Jan op dat moment gelegerd was met de compagnie van kapitein Erkelens. Het jaar erop lieten ze er hun dochter Hendrica dopen. In 1727 waren ze terug in Zwolle, waar Jacoba werd geboren. Daarna kregen ze in Steenwijk nog Johannes en Albertien. In 1741 wordt Jan vermeld als Cnopemaker En Harbergier tot Rasquert, een plaatsje even boven Baflo, in de provincie Groningen. Het paar had zich waarschijnlijk in de tweede helft van de jaren 1730 in de provincie gevestigd, hun nakomelingen wonen er tot op de dag van vandaag.

De oudst gevonden schrijfwijze van naam van deze familie is Freijling. Hendrica en Jacoba werden ingeschreven als Vrijlinck en Frijlink. Later werd Frieling (soms Frielink) de gebruikelijke schrijfwijze. De familienaam werd meerdere keren in vrouwelijk lijn doorgegeven. Ook deze lijnen worden in dit artikel gevolgd.


Generatie I

 

I Jan Frieling; geboren 1695/1705, overleden na 1755. Ook vermeld als Freijling (1724), Frijlink (1727, 1741) en Vrijlinck (1725).

Jan is in ondertrouw gegaan Zwolle 27-05-1724 en getrouwd Maastricht 11-06-1724 met Hendrina de Groot; geboren Steenwijk? 1690/1695, overleden na 1755. Als “Hendrina de Groote” deed ze met kerst 1710 belijdenis in Steenwijk. In 1714 woonde ze korte tijd in Utrecht. Met kerst 1714 werd ze lidmaat in Vollenhove, met attestatie van Steenwijk, als “Hendrina de Groot, meijt bij Juffr. Coops”. In juli 1715 was ze terug in Steenwijk. Twee jaar later vertrok ze naar Friens en in oktober 1719 werd ze opnieuw lidmaat in Steenwijk, dan komend van Idaard. In juni 1722 werd ze lidmaat in Zwolle. 

 

ondertrouw Freijling-de-Groot in Steenwijk, 1724

 

Jan was bij het huwelijk soldaat onder de compagnie van kapitein Erkelens en gelegerd in Maastricht. Hendrina werd 17-04-1740 lidmaat in Baflo (komende van Bedum), Jan volgde op 25-12-1741. Hij was toen herbergier en knoopmaker te Rasquert. Zij werden 23-10-1750 lidmaten in Tinallinge. In 1755 werden ze nog vermeld op de ledenlijst, op de volgende lijst (1768) niet meer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrijka Anna Megtelt (Hendrica) Jans Frieling; gedoopt Maastricht 18-02-1725, volgt onder II-a.
 2. Anna Jacoba (Jacoba) Jans Frieling; gedoopt Zwolle 09-10-1727, volgt onder II-b.
 3. Johannes Jans Frieling; gedoopt Steenwijk 22-10-1730, volgt onder II-c.
 4. Albertien Jans Frieling; gedoopt Steenwijk 15-07-1733, overleden.

Generatie II

 

II-a Hendrijka Anna Megtelt (Hendrica) Jans Frieling; gedoopt Maastricht 18-02-1725 {Vrijlinck}, dochter van Jan Frieling en Hendrina de Groot.

Hendrica is getrouwd (1) Baflo 09-06-1748 met Derck Ebels ook genaamd Derk Ebels Cremer; geboren Winsumermeeden, gedoopt Winsum 07-05-1724, overleden 1750/1751, zoon van Ebel Derks en Grietje Julles te Winsumermeeden

Hendrica is getrouwd (2) Tinallinge 24-10-1751 met Geert Roelfs; geboren Den Andel 1710/1720, overleden 1759/1768. Geert is eerder getrouwd Baflo 20-07-1738 met Maria Joestens; overleden Tinallinge 1750/1751. Maria was weduwe van Jan Berends.

Geert Roelfs kocht op 12-03-1751 van de koopman H. Hemming de eigendom van 8 jukken land aan de Vennenweg te Tinallinge. Na zijn huwelijk met de weduwe Hendrica Frieling, woonden ze op de boerderij aan de Vennenweg nr. 7. In 1752 erfde hun zoon Jan Geerts de boerenplaats met beklemming van 51 jukken land en nog 8 jukken eigen land. Op 08-01-1776 verkochten de kinderen van Geert en Hendrica de boerderij aan Jan Siertsema en Martje Gerrits Kremer, die de boerderij rond 1780 weer verkochten aan Johannes Jans Frieling, een broer van Hendrica Frieling, en zijn vrouw Antje Ekkes.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ebel Derks; gedoopt Tinallinge 16-02-1749, overleden.
 2. Derktjen Derks; gedoopt Tinallinge 06-09-1750, overleden Rasquert 22-11-1836. Derktjen is getrouwd Baflo 12-12-1799 met Thomas Freerks (Kyft); geboren Rasquert 05-03-1752, gedoopt Tinallinge 06-03-1752, overleden Rasquert 16-03-1810, zoon van Freerk Jans en Jantjen Isebrants. Landbouwer op Kiefnest te Rasquert. Zijn nakomelingen noemden zich ‘Kyft’.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Geerts Frieling; geboren Tinallinge 12-10-1752, volgt onder III-a.
 2. Albert Geerts; geboren Tinallinge 03-04-1754, volgt onder III-b.
 3. Freerk Geerts; geboren ca. 1756, overleden.
 4. Hindrina Geerts; geboren Tinallinge 08-10-1758, gedoopt aldaar 22-10-1758.
 5. Theophiles Geerts Frieling; geboren Tinallinge ca. 1760, volgt onder III-c.

 

II-b Anna Jacoba (Jacoba / Coba) Jans Frieling; gedoopt Zwolle 09-10-1727, overleden Rasquert 26-05-1806, dochter van Jan Frieling en Hendrina de Groot.

Doopinschrijving Jacoba Frieling

 

Jacoba is getrouwd (1) Baflo 12-11-1752 met Freerk Alberts; gedoopt Baflo en Rasquert 14-05-1724, overleden Rasquert ca. 1762, zoon van Albert Ennes en Remge Freerks. Freerk was voerman te Rasquert. Kocht in 1752 de voermanderij op het heem van ‘Azinga’ te Rasquert. Jacoba bleef na zijn dood hier wonen, ook met haar tweede echtgenoot Cornelis. Zij verkocht in 1783 de behuizing (BiH, 28a). De kinderen van Jacoba en Freerk noemden zich ‘Frieling’

Jacoba is getrouwd (2) 10-07-1762 met Cornelis Jans; uit Tinallinge, overleden voor 1783. Voerman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Albert Freerks; gedoopt Rasquert 11-11-1753, overleden 1753/1755.
 2. Albert Freerks; gedoopt Rasquert 17-08-1755, overleden.
 3. Jan Freerks Frieling; gedoopt Rasquert 05-02-1758, volgt onder III-d.
 4. Hindrine Freerks Frieling; gedoopt Rasquert 05-02-1758, volgt onder III-e.
 5. Hindrik Freerks; gedoopt Rasquert 11-01-1761, overleden.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jannes Cornelis; gedoopt Rasquert 17-06-1764, overleden.

 

II-c Johannes Jans Frieling, ook genaamd Frijling en Frielink; gedoopt Steenwijk 22-10-1730, overleden Tinallinge 02-12-1804, zoon van Jan Frieling en Hendrina de Groot.

Johannes is getrouwd Tinallinge 23-04-1769 met Antje Eckes; gedoopt Tinallinge 20-02-1746, overleden aldaar 12-03-1808, dochter van Ecke Willems en Jantje Jacobs Dijkveld.

Johannes werd in 1768 vermeld als woonachtig ‘op Esumerzijl’ in Friesland, bij zijn huwelijk in 1769 was hij ‘van Steenwijk’. Op 23 april 1769 werd een huwelijkscontract opgesteld tussen “de Jongeling Johannes Frijling en de Jonge Dogter Antje Ekkes”. Aan bruidegomszijde waren getuigen Cornelis Jannisen en Coba Jans Frijling, als zwager en volle zuster, Derkje Derks als zusters dochter, Roelof Lippes als voormond en Jan Pieters als vreemde voogd over de kinderen van Coba Jans.

Tot ca. 1780 was hij landbouwer op Valcum, Bellingeweer. Kocht rond 1780 de boerderij aan de Vennenweg 7 te Tinallinge (BiH, nr. 64) van Jan Siertsema en Martje Gerrits Kremer. In mei 1785 kocht hij ook de 8 jukken land die bij de boerderij hoorden en die hij al in pacht had van Jan Geerts, Albert Geerts, Freerk Geerts, Theopylus Geerts en Hendrica Geerts, zij waren kinderen van Geert Roelfs en Hendrica Jans Frieling. Na het overlijden van Johannes en Antje kwam de boerderij aan hun zoon Ekke Frieling en diens vrouw Hendrika Frieling.
Op zijn grafsteen: “In den jare 1804 den 2 December is overleeden den Eerzamen Johannes Jans Frielink in het 73ste jaar zijns ouderdoms en ligt alhier begraven” (GG).
Op Antjes grafsteen: “In den jare 1808 den 12 Maart is overleeden de Eerzame Antien Ekkes die Huisvrouw van Johannes Jans Frielink in het 63ste jaars zijns ouderdoms en legt onder dezen steen begraven. Hier ging ons Moeder heen, ons oog was al geween, maar baate niet in deezen. Wij hopen dat zij is aan ‘s Hemels vreugdendis. Lof zij het Opperwezen!” (GG).

Uit dit huwelijk:

 1. Jantje Johannes Frieling; geboren Bellingeweer ca. 1770, overleden Tinallinge 29-07-1846. Jantje is in ondertrouw gegaan Menkeweer 28-03-1806 met Kornelis Berends Wiersum; geboren Saaksumhuizen ca. 1758, overleden Tinallinge 06-04-1841, zoon van Berend Jans en Anje Kornelis Wijrsum. Kocht in 1806 de boerderij en land aan de Vennenweg 6 te Tinallinge (BiH, 63). In 1842 werden dochter Anje Wiersum en haar man Luitje Jans van der Molen eigenaars van de boerderij. In 1831 kochten Kornelis en Jantje de behuizing en land aan de Gruysweg 1 te Tinallinge. In januari 1848 verkochten de dochters Anje en Antje Wiersum de behuizing en het land aan hun neef Johannes Jans Frieling.
 2. Jan Johannes Frieling; gedoopt Bellingwolde 08-03-1772, overleden 1772/1774.
 3. Jan Johannes Frieling; gedoopt Bellingwolde 20-03-1774, overleden 1774/1788.
 4. Ekke Johannes Frielink; geboren Bellingeweer 1776, volgt onder III-f.
 5. Hindrieke Johannes Frieling; gedoopt Bellingwolde 14-11-1779.
 6. Jan Johannes Frieling; geboren Bellingeweer 03-11-1788 op Valcum, volgt onder III-g.

Generatie II

 

III-a Jan Geerts Frieling; geboren Tinallinge 12-10-1752, gedoopt aldaar 15-10-1752, overleden Vierhuizen 14-03-1824, zoon van Geert Roelfs en Hendrica Jans Frieling.

Jan is getrouwd Ulrum 11-12-1774 met Martjen Cornelis Buikema; gedoopt Ulrum 14-03-1756, overleden Vierhuizen 15-08-1825, dochter van Cornelis Jans Boijkema en Gepke Alderts Beukema.

Uit dit huwelijk:

 1. Geert Jans; gedoopt Ulrum 14-05-1775, overleden.
 2. Cornelis Jans; gedoopt Ulrum 22-08-1779, overleden.
 3. Hindrika Jans Frieling ook genaamd Henderijkjen Jans Frielinge; gedoopt Ulrum 13-01-1782, overleden Vierhuizen 09-03-1820. Bakkersmeid te Vierhuizen (1812). Hindrika is getrouwd Ulrum 20-12-1812 {Frielinge} met Tjeerd Hindriks Jonker; geboren Vierhuizen 24-03-1792, gedoopt aldaar 01-04-1792, overleden aldaar 26-06-1828, zoon van Hindrik Tjeerds Jonker en Anje Jakobs. Landbouwersknecht te Vierhuizen (1812). Tjeerd is later getrouwd Ulrum 10-06-1821 met Hillechien Harms Mulder; geboren Ezinge ca. 1800, overleden Vierhuizen 09-10-1826, dochter van Harm Tomes Mulder en Lukjen Jans.
 4. Johannes Jans Frieling; geboren Vierhuizen 05-04-1784, volgt onder IV-a.
 5. Cornelis Jans Frieling; geboren Ulrum 15-08-1787, volgt onder IV-b.
 6. Jan Jans; gedoopt Ulrum 19-07-1789, overleden.
 7. Albert Jans Frieling; gedoopt Ulrum 18-12-1791, volgt onder IV-c.
 8. Gepke Jans; gedoopt Ulrum 31-08-1794, overleden.
 9. Gepke Jans Frieling ook genaamd Frieleng; geboren Vierhuizen 22-11-1799, gedoopt Ulrum 25-12-1799, overleden Usquert 16-02-1846. Dienstbode te Warffum (1828). Gepke is getrouwd Warffum 02-10-1828 {Frieleng} met Pieter Jans Kuiper; gedoopt Usquert 10-03-1793, zoon van Jan Klasen en Aaltjen Knellijs. Weduwnaar van Fokeltje Derks Hoek. Dagloner in Usquert (1828)

 

III-b Albert Geerts; geboren Tinallinge 03-04-1754, gedoopt 07-04-1754, zoon van Geert Roelfs en Hendrica Jans Frieling.

Albert is getrouwd (1) Baflo 13-11-1784 met Martjen Aries; gedoopt Rasquert 10-12-1747, overleden Eenrum 18-01-1803, dochter van Aries Alberts en Luidje Elles

Albert is getrouwd (2) Eenrum 23-06-1805 met Grietje Jacobs Oosterhuis; geboren 1753, overleden Eenrum 08-01-1826, dochter van Jacob Sijwerts Oosterhuis en Bouke Jans. Grietje was weduwe van Derk Sierts Huizinga, zij is later gehuwd met Jan Jacobs Smit.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Henrica Alberts Frieling; geboren Eenrum ca. 1785, volgt onder IV-d.
 2. Arijs Alberts; geboren Eenrum 16-09-1787, gedoopt aldaar 23-09-1787, overleden.
 3. Grietje Alberts Frieling ook genaamd Frielink en Frijlink; geboren Eenrum 12-01-1791, gedoopt aldaar 16-01-1791, overleden Baflo 23-01-1855. Grietje is getrouwd (1) Baflo 01-11-1812 met Nicolaas Jacobs Sijtsma; gedoopt Baflo 06-07-1783 (Niclaas), overleden aldaar 05-06-1825, zoon van Jacob Jenes Sijtsma en Elisabeth Hiddes Bonnes. Grietje is getrouwd (2) Baflo 26-01-1831 met Jan Derks Mulder ook genaamd Jan Derks Pelmuller; gedoopt Nieuw Scheemda 17-02-1760, overleden 02-07-1846, zoon van Derk Jansen Mulder en Bouchien Freerks. Pelmolenaar aan de Warffumerweg 5 te Rasquert. Jan is eerder getrouwd 09-04-1786 met Grietje Everts Elema; overleden 26-11-1826.

 

III-c Theophiles Geerts Frieling; geboren Tinallinge ca. 1760, overleden Zuurdijk 08-12-1825 (huis 26), zoon van Geert Roelfs en Hendrica Jans Frieling.

Theophiles is getrouwd Ulrum 25-12-1782 met Symentje Tonnis Kapinga ook genaamd Sibenje Tonnis; geboren ca. 1760, overleden Zuurdijk 30-05-1820 (huis 26), dochter van Tonnis Alberts Kapinga en Catharina Maria Jans.

Theophilus nam de familienaam van zijn moeder aan, hij was landbouwer op ‘Wispelheem’ te Zuurdijk. “E.J. Lewe, heer van Middelstum en Mevrouwe A.H.J. van In en Kniphuizen van Ulrum verkoopen (03-07-1809) aan de E. Theophilis Geerts en Sibenje Tonnis de vaste onopzegbare beklemming en plusminus 4½ jukken hooijland en een tuin met het kleine Leege kampje en 17¼ jukken land op Wispelheem onder Leens gelegen met den watermolen daarop staande, vaste huur f 50, koopsom f 3000.”

Uit dit huwelijk:

 1. Geert Theophilus Frieling; gedoopt Leens 22-08-1784, overleden voor 1799.
 2. Tonnis Theophiles Frieling; gedoopt Leens 29-04-1787, volgt onder IV-e.
 3. Henrica Theophiles Frieling; gedoopt Ulrum 10-06-1792, overleden Tinallinge 24-11-1871.
  Henrica is getrouwd (1) Baflo 05-02-1812 met Ekke Johannes Frielink ook genaamd Frijlink, Frieling; geboren Bellingeweer 1776, volgt onder III-f.
  Henrica is getrouwd (2) Baflo 25-06-1824 met Jan Eisses Sijbolts; geboren Tinallinge 10-03-1799, overleden aldaar 28-12-1825, zoon van Eisse Jacobs Sijbolts en Wijpke Jans Wiersema. Landbouwer op de Vennen te Tinallinge.
  Henrica is getrouwd (3) 07-02-1828 met Jan Jakobs Bleker; gedoopt Loppersum 05-04-1779, overleden Tinallinge 14-10-1845, zoon van Jakob Alberts Bleeker en Geeske Jacobs. Landbouwer te Loppersum (1827), Tinallinge (1839-1841). Jan is eerder getrouwd Loppersum 27-03-1802 met Jacomijna Scheltens; gedoopt Loppersum 16-05-1784, overleden aldaar 17-06-1825 (huis 158), dochter van Schelte Willems Scheltens en Hilke Derks Dijk.
  Henrica woonde met haar echtgenoten op de boerderij aan de Vennenweg nr. 7 te Tinallinge (BiH, nr. 64). Op 18-09-1832 kocht Jan Jakobs Bleker van de erven van Jan Eisses Sijbolts hun aandeel in de boerderij, waarvan de helft al aan Henrica toebehoorde. In juli 1846 verkochten Henrica en haar kinderen de boerderij aan stiefdochter Hillechien Jans Bleker en haar man Jan Egberts Heidema.
 4. Catrina Maria Theophiles Frieling ook genaamd Frielink en Frijling; gedoopt Zuurdijk 07-02-1796, overleden Eenrum 24-09-1862. Zij was vroedvrouw. Catrina is getrouwd Leens 08-06-1818 met Pieter Wolters Klimp; gedoopt Usquert 06-06-1779, overleden Eenrum 15-05-1855, zoon van Wolter Reinders Klimp en Janna Pieters. Koopman (1818). Weduwnaar van Anje Michels Bron(t)sema. Catrina en Pieter hadden een zoon Tonnis Frieling Klimp (1830-1912).
 5. Geert Theophiles Frieling; gedoopt Zuurdijk 01-09-1799, volgt onder IV-f.
 6. Freerk Theophiles Frieling; gedoopt Zuurdijk 14-02-1802, volgt onder IV-g.
 7. Jan Theophiles Frieling; gedoopt Zuurdijk 09-06-1805, volgt onder IV-h.

 

III-d Jan Freerks Frieling; gedoopt Rasquert 05-02-1758, overleden Ezinge 11-10-1826, zoon van Freerk Alberts en Jacoba Jans Frieling.

Jan is getrouwd Ezinge 03-06-1798 met Trijntje Berends Dijk; gedoopt Franssum 26-10-1777, overleden Ezinge 25-09-1806, dochter van Berent Andries en Marije Eijes.

Jan was landbouwer in Ezinge, in 1825 vermeld als rentenier. Hij nam 09-04-1812 de naam Frieling aan.

Uit dit huwelijk:

 1. Berent Jans Frieling; geboren Ezinge 17-05-1800, volgt onder IV-i.
 2. Eije Jans Frieling; geboren Ezinge 09-04-1801, volgt onder IV-j.
 3. Albert Jans Frieling; geboren Ezinge 06-05-1802, volgt onder IV-k.
 4. Jacobus Jans Frieling; geboren Ezinge 03-07-1803, overleden.

 

III-e Hindrine Freerks Frieling; gedoopt Rasquert 05-02-1758, overleden aldaar 23-12-1810, dochter van Freerk Alberts en Jacoba Jans Frieling.

Hindrine is getrouwd voor 1784 met Klaas Douwes; gedoopt Breede 25-12-1752, overleden 1798/1800, zoon van Douwe Jannes en Lijsebeth Klaasen. Klaas is volgens zoon Freerk (verklaring bij diens huwelijk in 1830) voor 1800 overleden. De namen van zijn ouders blijken uit de huwelijksakte van dochter Trijntje.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Douwe Klasen van der Kooij; geboren Rasquert, gedoopt Baflo 27-06-1784, overleden Feerwerd 29-10-1859. Landbouwersknecht (1812), dagloner (1823). Douwe is getrouwd Aduard 10-05-1812 met Weike Jans; geboren Feerwerd 27-02-1786, overleden Feerwerd 04-10-1823, dochter van Jan Willems en Aafke Pieters. Dienstmeid (1812).
 2. Hinderkje Klasen Frieling; gedoopt Baflo 29-07-1787, overleden Eenrum 27-01-1859. Hinderkje is getrouwd Eenrum 25-12-1810 met Willem Hendriks Dekker; geboren Eenrum 13-01-1791, gedoopt aldaar 16-01-1791, overleden aldaar 26-01-1838, zoon van Hendrik Willems Dekker en Anje Pieters. Strodekker.
 3. Elizabeth Klasen Frieling; geboren Rasquert 18-02-1790, volgt onder IV-l.
 4. Freerk Klasen Frieling; geboren Rasquert, gedoopt Baflo 22-01-1793, volgt onder IV-m.
 5. Trijntje Klasen Frieling; geboren Rasquert 29-01-1798, gedoopt Baflo 11-02-1798 (Trijne), overleden Tinallinge 14-08-1847. Trijntje is getrouwd Bedum 08-06-1833 met Eppe Reinders Wolfis, ook genaamd Wolffis; geboren Onderwierum, gedoopt Bedum 10-09-1797, overleden Tinallinge 16-08-1847, zoon van Reinder Egberts Wolfis en Frauwke Jacobs.

 

III-f Ekke Johannes Frielink ook genaamd Frijlink, Frieling; geboren Bellingeweer 1776, overleden Tinallinge 12-06-1823, zoon van Johannes Jans Frieling en Antje Eckes. 

Ekke is getrouwd Baflo 05-02-1812 met Henrica Theophiles Frieling; gedoopt Ulrum 10-06-1792, overleden Tinallinge 24-11-1871, dochter van Theophiles Geerts Frieling en Symentje Tonnis Kapinga. Henrica is later getrouwd met Jan Eisses Sijbolts (1799-1825) en Jan Jakobs Bleker (1779-1845).

Ekke kon bij het huwelijk geen geboorteakte overleggen aangezien “de Predikant zijner geboorteplaats geene behoorlijke aantekening gehouden had”. Getuigen verklaarden per notariële akte dat Ekke was geboren te Bellingeweer in de zomer van 1776. Landbouwer op de ouderlijke boerderij aan de Vennenweg 7 te Tinallinge (BiH, nr. 64). Na Ekkes dood bleef Henrica op de boerderij wonen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Ekkes Frielink; geboren Tinallinge 20-09-1812 (Anna Frijlink), overleden Warffum 26-05-1887 (Anna Ekkes Frieling). Anna is getrouwd Baflo 04-03-1837 met Jacob Hiddes Tiesinga; gedoopt Tinallinge 07-11-1804, overleden aldaar 17-01-1877, zoon van Hidde Wierts Tiesinga en Martje Jacobs Sijbolts. Drager van het Metalen Kruis
 2. Johannis Frielink; geboren Tinallinge 14-04-1814, overleden.
 3. Jan Frielink; geboren Tinallinge 09-03-1816, overleden Tinallinge (Frieling) 01-11-1871. Dagloner.
 4. Sijpke Ekkes Frielink; geboren Tinallinge 11-12-1817, overleden Groningen 24-08-1892. Sijpke is getrouwd Baflo 21-08-1839 met Jakob Jans Bleker; geboren Loppersum 14-04-1814, overleden Groningen 21-05-1896, zoon van Jan Jakobs Bleker en Jacomijna Scheltens. Arbeider te Tinallinge (1839), koornschipper te Baflo (1841). Jakob was later stuurman (buitengaats). Werd rond 1870 kastelein en tapper in de Steentilstraat in Groningen.
 5. Freerk Frielink; geboren Tinallinge 30-10-1819, overleden.
 6. Jantje Frielink; geboren Tinallinge 29-09-1822, overleden Leens 12-01-1910.

 

Jan J. Frieling en Martje D. Stol hebben deze behuizing laten bouwen in het jaar 1819. Ofschoon dat ons geen hoogmoed dreef, dat t oud gebouw niet staan en bleef, want ziet het oud gebouw was vergaan, nu ziet gij hier een nieuwe staan. Gevelsteen aan de Abbeweersterweg 3 in Abbeweer. (Detail foto Beeldbank Groningen)
“Jan J. Frieling en Martje D. Stol hebben deze behuizing laten bouwen in het jaar 1819. Ofschoon dat ons geen hoogmoed dreef, dat ‘t oud gebouw niet staan en bleef, want ziet het oud gebouw was vergaan, nu ziet gij hier een nieuwe staan.” Gevelsteen aan de Abbeweersterweg 3 in Abbeweer. (Detail foto Beeldbank Groningen)

III-g Jan Johannes Frieling; geboren Bellingeweer 03-11-1788 op Valcum, overleden Tinallinge 03-05-1863, zoon van Johannes Jans Frieling en Antje Eckes.

Jan is getrouwd Baflo 10-03-1815 met Martje Derks Stol; geboren Tinallinge 27-09-1791, gedoopt aldaar 09-10-1791, overleden aldaar 11-09-1851, dochter van Derk Eckes Stol en Hendrika Pesman.

Jan trouwde met zijn nichtje Martje, een dochter van een jongere broer van Jans moeder. Jan en Martje volgden in 1815 op op de boerderij van zijn schoonouders aan de Abbeweersterweg 1 te Tinallinge en de boerderij aan de Abbeweersterweg 3 te Tinallinge . De beide boerderijen werden vroeger al bewoond door Jans overgrootouders, nr. 1 door de ouders van Jans oma van moederskant en boerderij nr. 3 door de (stief)ouders van Jans opa van moederskant. De boerderij nr. 1 werd tussen 1806 en 1830 afgebroken. In maart 1858 werd Hendrika Frieling, een dochter van Jan en Martje, met haar man Arend Sluurman, eigenaar van het land dat hoorde bij de boerderij nr. 1. Jantje Frieling, een andere dochter van Jan en Martje, en haar man Michiel van der Tuuk werden per 8-3-1858 de nieuwe bewoners van boerderij nr.3. Jan Frieling had op 29-1-1853 de behuizing en land aan de Gruysweg 1 te Tinallinge gekocht van zijn zoon Johannes. Bij zijn overlijden gaat dit bezit over op z’n dochter Antje van der Tuuk-Frieling.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jans Frieling; geboren Tinallinge 25-01-1816, volgt onder IV-n.
 2. Derk Jans Frieling; geboren Tinallinge 19-10-1817, volgt onder IV-o.
 3. Hinderika Jans Frieling ook genaamd Frielink; geboren Tinallinge 16-10-1819, overleden aldaar 07-06-1858. Hinderika is getrouwd Baflo 31-12-1857 met Arend Jans Sluurman; geboren Tinallinge 26-08-1833, overleden aldaar 14-10-1900, zoon van Jan Sluurman en Henrica Arents Jonker. Hinderika en Arend kregen in maart 1858 de boerderij aan de Abbeweersterweg 1 in Tinallinge toegewezen. Al in juni van dat jaar verkocht Arend, dan weduwnaar, de nieuw in aanbouw zijnde boerenbehuizing aan zijn zwager Derk Frieling. Arend kocht in 1865 van Johannes Frieling, als voogd, en Michiel van der Tuuk, als toeziend voogd over de minderjarige Martje van der Tuuk, haar behuizing en hof aan de Gruysweg 1 in Tinallinge (BiH).
 4. Antje Jans Frieling; geboren Tinallinge 27-06-1822, overleden aldaar 07-05-1864. Antje kreeg in 1863 de behuizing van haar vader aan de Gruysweg 1 in Tinallinge toegewezen. Dit ging na haar door over op dochter Martje (BiH). Antje is getrouwd Baflo 10-05-1851 met Jan Diederts van der Tuuk ook genaamd Jan Dietert; geboren Wehe 14-04-1822, overleden Baflo 02-11-1853, zoon van Jan van der Tuuk en Anje Michiels van Kampen.
 5. Jantje Jans Frieling; geboren Tinallinge 12-03-1826, overleden aldaar 17-08-1829.
 6. Jantje Jans Frieling; geboren Tinallinge 04-04-1830, overleden aldaar 13-02-1860. Jantje en Michiel werden in 1858 de nieuwe bewoners van de boerderij van haar ouders aan de Abbeweersterweg 3 in Tinallinge. In 1861 werd de boerderij publiekelijk geveild (BiH). Jantje is getrouwd Baflo 23-04-1853 met Michiel van der Tuuk; geboren Westeremden 03-04-1831, overleden Tinallinge 08-04-1901, zoon van Jan van der Tuuk en Anje Michiels van Kampen.

Generatie IV

 

IV-a Johannes Jans Frieling ook genaamd Frijling; geboren Vierhuizen 05-04-1784, gedoopt Ulrum 11-04-1784, overleden Vierhuizen 24-04-1831, zoon van Jan Geerts Frieling en Martje Cornelis Buikema. Dagloner.

Johannes is getrouwd (1) Ulrum 09-05-1813 met Maria Jans Oosting; geboren Zoutkamp 21-11-1786, overleden Vierhuizen 14-04-1821, dochter van Jan Klaasen Oosting en Aaltje Eisses. Dienstmeid (1813)

Johannes is getrouwd (2) Ulrum 09-12-1829 met Lammegien Hendriks Noordhuis; geboren Ulrum 20-04-1801, gedoopt aldaar 10-05-1801, overleden aldaar 15-03-1832, dochter van Hendrik Everts Noordhuis en Janna Eilderts. Weduwe van Aldert Hendriks Beukema.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Frieling; geboren Ulrum 14-07-1813 {Frijling}, overleden Amsterdam 30-11-1852 {Jan Johannes Vrieling}.
 2. Arien Frieling; geboren Vierhuizen 26-02-1818, volgt onder V-a.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hendericus Frieling; geboren Vierhuizen 28-07-1830, overleden aldaar 15-11-1841.

 

IV-b Cornelis Jans Frieling; geboren Ulrum 15-08-1787, overleden aldaar 03-11-1846, zoon van Jan Geerts Frieling en Martje Cornelis Buikema.

Cornelis is getrouwd Ulrum 22-07-1810 met Grietje Jacobs Breuls; geboren Houwerzijl, gedoopt Niekerk en Vliedorp 04-11-1781, overleden Ulrum 24-08-1841, dochter van Jacob Eckes en Lammegijn Lammerts Breuls.

Uit dit huwelijk:

 1. Martha Kornelis Frieling; geboren Ulrum 22-11-1812, overleden Den Hoorn 09-03-1874. Dagloonster te Eenrum (1838). Martha is getrouwd Eenrum 24-11-1838 met Joannes Bernardus Scholte; geboren Wehe ca. 1806, overleden Den Hoorn, Leens 01-09-1859, zoon van Johannes Scholte en Margaretha Alberts Bakker. Boerenknecht (1838)
 2. Jacob Kornelis Frieling; geboren Ulrum 19-03-1817, volgt onder V-b.
 3. Hinderika Frieling ook genaamd Henderika; geboren Ulrum 19-11-1820. Hinderika is getrouwd Kloosterburen 19-05-1852 met Menne Drolinga; geboren Ulrum 26-08-1828, zoon van Pieter Jans Drolinga en Frouke Mennes.
 4. Lammechien Frieling; geboren Ulrum 12-03-1825, overleden aldaar 15-08-1828.

 

IV-c Albert Jans Frieling; gedoopt Ulrum 18-12-1791, overleden Vierhuizen 07-09-1870, zoon van Jan Geerts Frieling en Martje Cornelis Buikema. Albert was landbouwersknecht (1813), dienstknecht (1820) te Vierhuizen. Tekende in 1813 als Frijlinks, in 1820 als Frieling.

Albert is getrouwd Ulrum 14-05-1820 met Aaltje Berends Neut; geboren Vierhuizen 28-09-1800, gedoopt aldaar 19-10-1800, overleden aldaar 22-06-1857, dochter van Berend Willems Neut en IJttjen Allerts. Wollennaaister te Vierhuizen (1820)

Uit dit huwelijk:

 1. Hinderika Alberts Frieling; geboren Vierhuizen 04-05-1821. Hinderika is getrouwd Ulrum 27-04-1846 met Jan Jannes Warners; geboren Houwerzijl 27-09-1810, zoon van Jannes Jans Warners en Aafke Gewes van Til. Jan was weduwnaar van Nieske Freerks Smit.
 2. Berent Alberts Frieling; geboren 24-11-1822, overleden Vierhuizen 05-02-1823.
 3. Itje Frieling ook genaamd Ietje; geboren Vierhuizen 04-12-1827, overleden aldaar 23-07-1858. Itje is getrouwd Ulrum 05-07-1856 met Derk Huizinga; geboren Pieterburen 29-12-1825, zoon van Garmt Hendriks Huizinga en Trijntje Derks Prins.
 4. Jan Frieling; geboren Vierhuizen 23-09-1829, overleden 25-04-1872.
 5. Berendje Frieling; geboren Vierhuizen 05-12-1831, overleden aldaar 07-08-1860.
 6. Marten Frieling; geboren Vierhuizen 27-01-1840, volgt onder V-c.

 

IV-d Henrica Alberts Frieling; geboren Eenrum ca. 1785, overleden aldaar 20-05-1830, dochter van Albert Geerts em Martjen Aries.

Henrica is getrouwd 1806 met Siert Derks Huizinga; geboren Saaxumhuizen 14-03-1782, overleden aldaar 11-06-1820, zoon van Derk Sierts Huizinga en Grietje Jacobs Oosterhuis. Siert was een stiefbroer van Henrica. Hij was landbouwer op de boerderij Sandtfoort aan de Saaxumerhuizerweg te Saaxumhuizen (BiH). Henrica verkocht de boerderij in 1820.

Mogelijk kreeg zij na Sierts overlijden een relatie met Onno Klaasens Vennema; geboren 1796, overleden 1858, zoon van Klaas Onnes Vennema en Hike Jakobs. Hij trouwde Eenrum 1823 met Louke Kornelis Juursema, hieruit een dochter Hike Onnes Vennema (1823-1850).

Uit een onbekende relatie:

 1. Hike Onnes Vennema Frieling; geboren Eenrum 21-10-1821, overleden aldaar 01-01-1847. Dagloonster te Eenrum (1841). Hike is getrouwd Eenrum 11-10-1841 met Jan Geerts Smit; geboren Winsum 21-07-1817, overleden Eenrum 12-02-1877, zoon van Geert Jakobs Smit en Grietje Aaldriks Dekker. Dagloner te Eenrum (1841) Jan is later getrouwd Eenrum 12-04-1856 met Elijzabeth Kamphuis; geboren Maarslag 29-03-1816, overleden Eenrum 24-01-1894, dochter van Geert Wilkes Kamphuis en Elijzabeth Gerrits Hofman.

 

IV-e Tonnis Theophiles Frieling; gedoopt Leens 29-04-1787, overleden Eenrum 12-12-1837, zoon van Theophiles Geerts Frieling en Symentje Tonnis Kapinga. Landbouwer.

Tonnis is getrouwd Eenrum 21-03-1828 met Anje Jannes Hazekamp; geboren 05-11-1809, gedoopt Warffum 19-11-1809, overleden Onderdendam 08-10-1870, dochter van Jannes Jans Hazekamp en Harmtje Roelfs Zuidema. Anje kocht in 1839 het aandeel van haar moeder en zus in de ouderlijke boerderij aan de Dwarsweg 1 te Eenrum. Anje is later getrouwd Eenrum 03-05-1839 met Derk Jacobs Ritzema; geboren Warfhuizen 23-03-1812, overleden Eenrum 22-11-1850, zoon van Jacob Derks Ritzema en Diewerke Alberts Klaverdijk. Landbouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannes Tonnis Frieling; geboren Eenrum 22-09-1831, volgt onder V-d.
 2. Sibentje Frieling; ook genaamd Simentje, geboren Eenrum 22-09-1831, overleden Wierhuizen 01-09-1859. Sibentje is getrouwd Eenrum 07-04-1856 met Freerk Wiersum; geboren Leens 26-12-1829, overleden Kloosterburen 23-04-1888, zoon van Kornelis Freerks Wiersum en Eltje Warners Koiter. Landbouwer. Freerk was weduwnaar van Aaltje Alberts Smit, hij hertrouwde in 1862 met Johanna Kits.
 3. Harmtje Frieling; geboren Eenrum 08-09-1833, overleden Wierhuizen 06-03-1862. Harmtje is getrouwd Leens 22-03-1860 met Luitje van der Meulen; geboren Drachten 09-10-1833, zoon van Rintje Luitjes van der Meulen en Aafke Theunis Jeensma. Schipper.
 4. Teophilus Frieling; geboren Eenrum 30-08-1835, overleden 1919. Schipper. Emigreerde in 1867 naar Amerika.
 5. Tonnis Frieling; geboren Eenrum 02-03-1838, volgt onder V-e.

 

IV-f Geert Theophiles Frieling ook genaamd Frielink; gedoopt Zuurdijk 01-09-1799, overleden Mensingeweer 03-03-1880, zoon van Theophiles Geerts Frieling en Symentje Tonnis Kapinga. Landbouwer (1828-1833), dagloner (1835-1880).

Geert is getrouwd Baflo 13-03-1828 met Trijntje Luitjens Wiersum; geboren Baflo 22-12-1798 op Lutke Saaksum, gedoopt Rasquert {Trientje}, overleden Mensingeweer 28-03-1855, dochter van Luitje Luitjens Wiersum en Jantje Pieters Huizinga.

Uit dit huwelijk:

 1. Simenje Geerts Frieling; geboren Zuurdijk 05-01-1829, overleden Warfhuizen 17-04-1907.
 2. Luitje Geerts Frieling; geboren Zuurdijk 29-03-1830, overleden aldaar 04-04-1830.
 3. Jantje Geerts Frielink; geboren Zuurdijk 24-02-1832, overleden aldaar 31-03-1833.
 4. Luitje Geerts Frielink; geboren Zuurdijk 20-11-1833, overleden aldaar 03-01-1834.
 5. Luitje Geerts Frielink; geboren Mensingeweer 21-12-1835, overleden aldaar 21-03-1836.
 6. Jantje Geerts Frielink; geboren Mensingeweer 04-09-1837, overleden aldaar 03-07-1839.

 

IV-g Freerk Theophiles Frieling; gedoopt Zuurdijk 14-02-1802, overleden Wirdum 09-02-1862, zoon van Theophiles Geerts Frieling en Symentje Tonnis Kapinga.

Freerk is getrouwd Loppersum 21-05-1828 met Aagtje Hendriks Koning; geboren Loppersum 08-10-1809, gedoopt aldaar 22-10-1809, overleden Wirdum 31-01-1849, dochter van Hendrik Heines Koning en Harmina Carolina Bonifacia Eckringa.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Frieling; geboren Loppersum 04-06-1829, volgt onder V-f.
 2. Theophiles (Teo) Frieling; geboren Hellum 06-04-1832, overleden Stedum 29-03-1883. Boerenknecht. Teo is getrouwd Bedum 16-05-1877 met Geertruida Vink; geboren Hoogkerk 16-10-1832, overleden Groningen 20-05-1900, dochter van Evert Willems Vink en Berendje Hiddes Noor. Dienstmeid.
 3. Harmina Carolina Bonifacia Frieling; geboren Wirdum 26-12-1834, overleden aldaar 29-04-1860. Harmina is getrouwd Loppersum 27-02-1858 met Klaas te Bos; geboren Loppersum 06-09-1830, overleden Wirdum 27-11-1899, zoon van Albert Klaassen te Bos en Jantje Ites Meijer. Klaas was later gehuwd met Anna van der Laan.
 4. Simon Frieling; geboren Wirdum 23-07-1837, overleden aldaar 10-09-1839.
 5. Siemenje Frieling; geboren Wirdum 11-09-1839, overleden Woltersum 01-03-1912. Siemenje is getrouwd Delfzijl 20-05-1867 met Klaas Mulder Harmanni; geboren Uitwierde 29-12-1838, overleden Woltersum 11-08-1919, zoon van Pieter Jacobus Harmanni en Jacobtje Eilders Mulder.
 6. Anna Andriëtta Frieling; geboren Wirdum 14-06-1842, volgt onder V-g.
 7. Jan Frieling; geboren Wirdum 05-01-1845, overleden aldaar 27-02-1845.
 8. Jan Frieling; geboren Loppersum 12-10-1848, volgt onder V-h.

 

IV-h Jan Theophiles Frieling ook genaamd Frielink; gedoopt Zuurdijk 09-06-1805, overleden ‘t Zandt 04-04-1867, zoon van Theophiles Geerts Frieling en Symentje Tonnis Kapinga. Landbouwer.

Jan is getrouwd (1) Loppersum 02-07-1834 met Rigerdina Andrietta Koning; geboren Loppersum 25-04-1811, gedoopt aldaar 05-05-1811, overleden aldaar 05-11-1834, dochter van Hendrik Heines Koning en Harmina Carolina Bonifacia Eekringa.

Jan is getrouwd (2) ‘t Zandt 14-10-1837 met Trijntje Wigbolts Groeneveld; geboren Ten Boer ca. 1787, overleden ‘t Zandt 26-06-1846, dochter van Wigbolt Jans Groeneveld en Grietje Hindriks. Weduwe van Jan Klaasens Wester en Derk Klaasens Wester.

Jan is getrouwd (3) Kloosterburen 20-02-1850 met Jantje Gerrits Bennema; geboren Baflo ca. 1807, overleden Hornhuizen 15-01-1853, dochter van Gerrit Bennes en Aaltje Geerts. Zij was eerder getrouwd Kloosterburen 01-06-1838 met Jan Klaassens Valentien; geboren Hornhuizen ca. 1798, overleden aldaar 23-05-1848, zoon van Klaas Jans Valentien en Martje Julles Hoeksema.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Frieling; geboren Loppersum 24-10-1834, overleden aldaar 10-01-1859.
 2. Hermina Carolina Bonafacia Frieling; geboren Loppersum 24-10-1834, overleden aldaar 10-06-1835.

Uit het derde huwelijk:

 1. Theodorus Frielink; geboren Kloosterburen 30-10-1850, overleden.

 

IV-i Berent Jans Frieling; geboren Ezinge 17-05-1800, overleden aldaar 10-01-1845, zoon van Jan Freerks Frieling en Trijntje Berends Dijk.

Berent is getrouwd Ezinge 07-07-1821 met Grietje Abrahams Hartzema ook genaamd Hartsema; geboren Ezinge 17-03-1800, gedoopt aldaar 30-03-1800, overleden aldaar 25-08-1853, dochter van Abraham Davids Hartzema en Riemke Gerrits.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Frieling; geboren Ezinge 08-05-1822, overleden Zuidwolde, Bedum 14-11-1905.
 2. Riemke Frieling; geboren Ezinge 27-01-1825, overleden aldaar 03-10-1833.
 3. Abraham Frieling; geboren Ezinge 16-10-1827, overleden Zuidwolde, Bedum 26-04-1904.
 4. Trientje Frieling; geboren Ezinge 09-09-1830, overleden aldaar 02-08-1846.
 5. Riemke Frieling; geboren Ezinge 13-02-1834, overleden Eenrum 11-09-1897. Riemke is getrouwd Eenrum 06-05-1865 met David van Dijk; geboren Eenrum 10-03-1823, overleden aldaar 28-03-1870, zoon van Pieter Lamberts van Dijk en Grietje Jakobs Wiersema. Landbouwer.
 6. Jacobus Frieling; geboren Ezinge 11-11-1836, volgt onder V-i.
 7. Albert Frieling; geboren Ezinge 26-02-1840, volgt onder V-j.
 8. Gerrit Frieling; geboren Ezinge 24-09-1843, overleden.

 

IV-j Eije Jans Frieling; geboren Ezinge 09-04-1801, overleden Grootegast 30-07-1850, zoon van Jan Freerks Frieling en Trijntje Berends Dijk.

Eije is getrouwd Aduard 21-05-1825 met Meijke Hendriks Koops; geboren Grootegast 31-03-1798, gedoopt aldaar 30-04-1798 {Meeke}, overleden aldaar 25-03-1870, dochter van Hendrik Johannes Koops en Martjen Takes. Was in 1825 dienstmeid op De Harn.

Uit dit huwelijk:

 1. Trientje Eijes Frieling; geboren Grootegast 02-01-1826, volgt onder V-k.
 2. Martje Eijes Frieling; geboren Garnwerd 29-12-1827, overleden Grootegast 23-02-1907. Martje is getrouwd Grootegast 17-05-1855 met Hindrik van der Vaart; geboren Doezum 28-11-1824, overleden Grootegast 27-03-1908, zoon van Roelf Jans van der Vaart en Tjiske Hendriks Kooistra.
 3. Jan Frieling; geboren Gaarkeuken 28-05-1835, volgt onder V-l.

 

IV-k Albert Jans Frieling; geboren Ezinge 06-05-1802, overleden Garnwerd 26-08-1865, zoon van Jan Freerks Frieling en Trijntje Berends Dijk. Albert was boerenknecht (1829), landbouwer (1832) in Oostum, schipper (1842, 1849), veerschipper (1854) en dagloner (1865) in Garnwerd.

Albert is getrouwd (1) Ezinge 05-02-1829 met Janna Jans Bakker; geboren Garnwerd 31-03-1808, overleden Oostum 21-08-1829, dochter van Jan Meinderts Bakker en Trientje Jans Balk.

Albert is getrouwd (2) Ezinge 26-03-1832 met Jantje Jans Balk; geboren Garnwerd ca. 1810, overleden aldaar 18-06-1834, dochter van Jan Jans Balk en Zwaantje Klasen.

Albert is getrouwd (3) Ezinge 21-04-1842 met Jantje Pieters de Boer; geboren Oostum 18-05-1818, overleden aldaar 23-08-1849, dochter van Pieter Jans de Boer en Aaltje Jans. Boerenmeid.

Albert is getrouwd (4) Ezinge 16-06-1860 met Geertje Kremer; geboren Klein Garnwerd, Winsum 03-02-1838, overleden Garnwerd 12-11-1894, dochter van Pieter Kornelis Kremer en Geertje Hommes Dorenbos.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Alberts Frieling; geboren Oostum 21-07-1829, overleden Garnwerd 02-09-1829.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Trientje Frieling; geboren Garnwerd 20-06-1833. Trientje is getrouwd Ezinge 25-03-1854 met Geert Homan; geboren Garnwerd 11-06-1829, zoon van Jan Luitjens Homan en Angenietje Klasen Reinders. Schipper.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jan Frieling; geboren Garnwerd 20-03-1843, overleden aldaar 28-08-1844.
 2. Aaltje Frieling; geboren Garnwerd 28-01-1845, overleden aldaar 18-08-1849.
 3. Berendje Frieling; geboren Garnwerd 19-08-1847, overleden aldaar 08-01-1858.

Uit het vierde huwelijk:

 1. Geertruida Frieling; geboren Garnwerd 09-03-1860, gewettigd Ezinge 16-06-1860. Geertruida is getrouwd Ezinge 18-10-1879 met Hidde Geerts Werkema; geboren Feerwerd 18-09-1853, overleden 30-03-1932, zoon van Geert Hiddes Werkema en Korneliske Jans Poort. Koopman.

 

IV-l Elizabeth Klasen Frieling ook genaamd Frielink; geboren Rasquert 18-02-1790, gedoopt Baflo 28-02-1790, overleden Rasquert 06-06-1830, dochter van Klaas Douwes en Hindrine Freerks Frieling.

Elizabeth is getrouwd Baflo 21-01-1822 met Luitje Klasen van Dijk; gedoopt Warfhuizen 14-02-1796, overleden Baflo 09-05-1865, zoon van Klaas Luitjes en Cornelske Hindriks. Luitje is later getrouwd Leens 12-10-1837 met Janna Willems Jannenga; gedoopt Pieterburen 19-01-1800, overleden 06-03-1839, dochter van Willem Klaassen en Matje Lambers.

Uit een onbekende relatie:

 1. Klaas Douwes Frieling; geboren Rasquert 15-07-1821, volgt onder V-m.

 

IV-m Freerk Klasen Frieling; geboren Rasquert op Westermij, gedoopt Baflo 22-01-1793, overleden Rasquert 26-11-1870, zoon van Klaas Douwes en Hindrine Freerks Frieling. Strodekker, rietdekker.

Freerk is getrouwd Baflo 17-05-1830 met Jacobina Jans Westerhuis; gedoopt Baflo 10-04-1803, overleden Rasquert 21-09-1865, dochter van Jan Tonnis Westerhuis en Martje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Frieling; geboren Rasquert 08-06-1830, overleden aldaar 02-12-1861. Strodekker.
 2. Dieuwerke Frieling; geboren Rasquert 17-08-1832, overleden aldaar 31-01-1865.
 3. Jan Frieling; geboren Rasquert 16-06-1834, overleden aldaar 20-06-1909. Rietdekker. Jan is getrouwd Baflo 17-06-1865 met Metje Bos; geboren Den Andel 18-02-1833, overleden Rasquert 16-04-1903, dochter van Kornelis Jans Bos en Etje Hendriks Poort. Dienstmeid in Onderdendam (1835)
 4. Hendrina Frieling; geboren Rasquert 05-01-1840, overleden aldaar 23-11-1859. Dienstmeid.
 5. Marta Frieling; geboren Rasquert 24-07-1843, overleden aldaar 08-11-1870. Marta is getrouwd Baflo 11-08-1870 met Evert Stuivenga; geboren Baflo 19-05-1845, zoon van Pieter Hendriks Stuivenga en Anje Everts Suikerbakker. Evert is later getrouwd Baflo 22-05-1875 met Grietje Poel; dienstmeid, geboren Baflo 19-04-1849, gewettigde dochter van Abel Hendriks Poel en Harmtje Meulenmeijer.


 

IV-n Johannes Jans Frieling; geboren Tinallinge 25-01-1816, overleden aldaar 30-06-1905, zoon van Jan Johannes Frieling en Martje Derks Stol.

Johannes is getrouwd Baflo 07-07-1847 met Anje Rijke Tijmens; geboren Tinallinge 18-01-1821, overleden aldaar 10-11-1889, dochter van Rijke Tijmens Tijmens en Martje Eisses Sijbolts.

Johannes was kerkvoogd (1865) in Tinallinge en bestuurslid van ‘de Vereeniging’, een in 1870 opgerichte waterschapsvereniging. Kocht in januari 1848 de behuizing aan de Gruysweg 1 in Tinallinge van zijn nichten Anje van der Molen-Wiersum en Antje Stol-Wiersum. In 1853 verkochten Johannes en zijn vrouw dit weer aan zijn vader Jan. Zij bewoonden zelf de boerderij aan de Abbeweersterweg 3. In 1853 kregen zij de boerderij van Anjes ouders aan de Vennenweg 1 in Tinallinge toegewezen. In 1880 bouwden Johannes en Anje een renteniersbehuizing aan de Tjarda van Starkenborghweg 2 in Tinallinge.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Frieling; geboren Tinallinge 27-01-1848, overleden aldaar 30-09-1848.
 2. Jan Frieling; geboren Tinallinge 25-12-1849, volgt onder V-n.
 3. Riko Frieling; geboren Tinallinge 14-08-1852, volgt onder V-o.
 4. Martje Frieling; geboren Tinallinge 16-04-1856, overleden aldaar 23-04-1901. Martje is getrouwd Baflo 17-04-1875 met David Bender; geboren Jipsinghuizen 17-12-1847, overleden Tinallinge 17-01-1929, zoon van Karel George Bender en Hebelina Potter. Schoolmeester.

 

IV-o Derk Jans Frieling; geboren Tinallinge 19-10-1817 {Frielink}, overleden aldaar 11-06-1869, zoon van Jan Johannes Frieling en Martje Derks Stol.

Derk is getrouwd (1) Baflo 22-05-1852 met Anje Klaassen Stol; geboren Tinallinge 13-12-1831, overleden Ranum 05-10-1857, dochter van Klaas Jans Stol en Antje Kornelis Wiersum.

Derk is getrouwd (2) Baflo 31-03-1860 met Baike Jans ter Weer; geboren Tinallinge 03-12-1837, overleden Baflo 01-02-1910, dochter van Jan Roelfs ter Weer en Hendrika Sijbolts

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antje Derks Frieling; geboren Ranum 06-01-1857, overleden Obergum 09-12-1935. Antje en Enne verkochten in 1885, als schuldeisers van de weduwe Haverkamp-Steenhuis, de ouderlijke boerderij aan de Abbeweersterweg 1 in Tinallinge. Antje is getrouwd Baflo 06-05-1880 met Enne van Ham; geboren Maarhuizen 05-03-1853, overleden Obergum 19-07-1937, zoon van Kornelis Ames van Ham en Anje Pieters Hopma.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Derks Frieling; geboren Tinallinge 25-05-1861, volgt onder V-p.
 2. Johannes Frieling; geboren Tinallinge 20-04-1863, volgt onder V-q.
 3. Henderikus Frieling; geboren Tinallinge 26-06-1865, overleden Baflo 21-03-1891. Onderwijzer te Leens
 4. Martje Frieling; geboren Tinallinge 15-09-1868, overleden aldaar 01-04-1869.

Generatie V

 

V-a Arien Frieling; geboren Vierhuizen 26-02-1818, overleden Wehe 03-06-1877, zoon van Johannes Jans Frieling en Maria Jans Oosting. Dagloner.

Arien is getrouwd (1) Leens 28-02-1850 met Eike Japenga ook genaamd Japinga; geboren Wehe 05-02-1826, overleden aldaar 07-12-1863, dochter van Pieter Jakobs Japenga en Anje Jans.

Arien is getrouwd (2) Leens 08-06-1865 met Martha Mulder; geboren Wehe 01-01-1825, overleden aldaar 21-12-1889, dochter van Sijmon Jans Mulder en Martje Pieters Bruins.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Frieling; geboren Wehe 10-05-1866, overleden aldaar 10-04-1869.

 

V-b Jacob Kornelis Frieling; geboren Ulrum 19-03-1817, zoon van Cornelis Jans Frieling en Grietje Jacobs Breuls. Dagloner. Emigreerde in 1854 met zijn vrouw en twee kinderen naar Amerika.

Jacob is getrouwd Eenrum 08-06-1848 met Baiske Jans Bruins, ook genaamd Beitske; geboren Wehe 02-03-1819, dochter van Jan Arents Bruins en Liefke Roelfs Faber.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Frieling; geboren Eenrum 01-02-1849, overleden aldaar 12-02-1849.
 2. Johannes Frieling; geboren Eenrum 21-12-1849, overleden.
 3. Klaas Frieling; geboren Eenrum 09-12-1851, overleden aldaar 15-12-1851.
 4. Kornelis Frieling; geboren Eenrum 09-12-1851, overleden aldaar 18-12-1851.
 5. Kornelis Frieling; geboren Eenrum 16-02-1853, overleden.

 

V-c Marten Frieling; geboren Vierhuizen 27-01-1840, zoon van Albert Jans Frieling en Aaltje Berends Neut. Dagloner. Emigreerde in 1880 met zijn vrouw en drie kinderen naar Amerika.

Marten is getrouwd Leens 03-05-1866 met Klaaske Rietema; geboren Den Hoorn 03-03-1841, natuurlijke dochter van Aaltje Benes Rietema.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Frieling; geboren Vierhuizen 12-10-1866, overleden aldaar 29-10-1866.
 2. Albert Frieling; geboren Vierhuizen 26-03-1868, overleden Wehe 02-06-1878.
 3. Menno Frieling; geboren Maarslag 28-07-1870, overleden.
 4. Marten Frieling; geboren Kloosterburen 03-01-1873, overleden.
 5. Aaltje Frieling; geboren Kloosterburen 23-02-1875, overleden Wehe 12-08-1878.
 6. Henderika Frieling; geboren Kloosterburen 25-10-1877, overleden.

 

V-d Jannes Tonnis Frieling; geboren Eenrum 22-09-1831, overleden aldaar 20-01-1898, zoon van Tonnis Theophiles Frieling en Anje Jannes Hazekamp. Jannes was landbouwer. Hij huurde in 1857 de boerderij van zijn moeder in Eenrum, in 1860 kocht hij deze (BiH).

Jannes is getrouwd Middelstum 13-05-1859 met Seike Mulder; geboren Middelstum 01-03-1838, overleden Eenrum 11-05-1893, dochter van Jurjen Geerts Mulder en Jantje Everts Elema.

Uit dit huwelijk:

 1. Simentje Frieling; geboren Eenrum 10-04-1860, overleden Groningen 23-09-1923. Simentje is getrouwd Eenrum 26-07-1882 met Johannes Rienks; geboren Pieterburen 08-02-1842, overleden Wierhuizen 05-08-1906, zoon van Luitje Jans Rienks en Zwaantje Kornelis Westerdijk.
 2. Jantje Frieling; geboren Eenrum 21-08-1861, overleden aldaar 04-11-1861.
 3. Jantje Frieling; geboren Eenrum 26-01-1863, overleden Groningen 24-02-1917. Jantje is getrouwd Winsum 12-02-1890 met Peterus Klaasens Wijk; geboren Winsum [Ernstheem] 05-04-1830, overleden Rasquert 02-08-1906, zoon van Klaas Harms Wijk en Grietje Meertens Sijbolts. Peterus werd in 1895 eigenaar van de ouderlijke boerderij “Ernstheem” aan de Eenrumerweg 53 te Winsum. Later landbouwer op “Kievest” te Rasquert (BiH).
 4. Tonnis Frieling; geboren Eenrum 21-02-1864, overleden Pieterburen 18-01-1896. Landbouwer.
 5. Geertruida Frieling; geboren Eenrum 20-04-1865, overleden Groningen 10-01-1953, begraven Eenrum.
 6. Anje Frieling; geboren Eenrum 18-07-1866, overleden Uithuizermeeden 06-08-1958, begraven Eenrum.
 7. Harmentje Frieling; geboren Eenrum 18-07-1866, overleden Uithuizermeeden 19-05-1963. Harmentje is getrouwd Eenrum 11-05-1904 met Melle Huizinga; geboren Uithuizermeeden 10-04-1868, overleden Uithuizermeeden 16-06-1943, zoon van Jan Melles Huizinga en Duurke Siemens Zandt.
 8. Jurremina Frieling; geboren Eenrum 17-02-1868, overleden aldaar 07-11-1877.
 9. Jurrien Frieling; geboren Eenrum 09-05-1869, overleden aldaar 14-05-1869.
 10. Jurjen Frieling; geboren Eenrum 17-04-1871, volgt onder VI-a.
 11. Evert Frieling; geboren Eenrum 11-03-1874, volgt onder VI-b.
 12. Theophilus Frieling; geboren Eenrum 20-05-1876, overleden Amsterdam 25-03-1961. Landbouwer, pachtte van 1903 tot 1917 de boerderij “Sandtfoort” aan de Saaxumerhuizerweg te Saaxumhuizen (BiH). Woonde later in Barneveld, Woudenberg (vanaf 1934) en Amsterdam (vanaf 1945). Theophilus is getrouwd (1) Nieuwolda 28-09-1901 met Geessien Knotnerus; geboren Nieuwolda 26-12-1876, overleden Utrecht 12-01-1940, dochter van Jan Knotnerus en Elizabet Derksema. Hij is getrouwd (2) Woudenberg 23-07-1942 met Berendina Alberta Nout; geboren Zutphen 23-09-1884, dochter van Derk Nout en Berendina Alberta Nachtegaal.
 13. Albert Frieling; geboren Eenrum 06-02-1878, volgt onder VI-c.
 14. Doodgeboren dochter, geboren Eenrum 07-06-1879.

 

V-e Tonnis Frieling; geboren Eenrum 02-03-1838, overleden Baflo 21-09-1903, zoon van Tonnis Theophiles Frieling en Anje Jannes Hazekamp.

Tonnis is getrouwd (1) Baflo 04-12-1861 met Diewerke van der Laan; geboren Winsum 18-01-1821, overleden Tinallinge 08-08-1881, dochter van Eelke Aries van der Laan en Aaltje Hindriks Puma. Diewerke was weduwe van Hendrikus van Tijum.

Tonnis is getrouwd (2) Baflo 25-11-1892 met Hiscolina Pettinga; geboren Saaksum 20-09-1864, overleden Groningen 23-06-1929, dochter van Meindert Pettinga en Siebrich Wierema. Hiscolina is getrouwd (2) Baflo 10-05-1906 met Steven van der Baan; geboren Sappemeer 29-10-1852, overleden Vierhuizen 15-08-1906, zoon van Harm van der Baan en Maria Meijer. Hiscolina is getrouwd (3) Groningen 11-07-1921 met Petrus Idema; geboren Loppersum 26-08-1855, overleden Groningen 29-03-1929, zoon van Wigbold Idema en Hilje Nienhuis. Petrus was weduwnaar van Doetje Alberdina Takens.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Tonna Frieling; geboren Tinallinge 12-12-1861, overleden Den Andel 12-06-1893. Tonna is getrouwd (1) Baflo 01-08-1881 met Derk Boukema; geboren Stitswerd 03-08-1860, overleden Tinallinge 18-03-1882, zoon van Harm Pieters Boukema en Martje Derks Bouwman. Landbouwer. Tonna is getrouwd (2) Baflo 16-07-1891 met Kornelis Vennema; geboren Den Andel 09-07-1853, overleden 1926, zoon van Freerk Jacobs Vennema en Klaaske Jans Loots. Landbouwer.
 2. Eke Frieling; geboren Tinallinge 17-07-1866, overleden aldaar 21-09-1866.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Meindert Jan Frieling; geboren Tinallinge 07-06-1893, overleden aldaar 26-05-1894.
 2. Tonna Frieling; geboren Tinallinge 09-03-1895, overleden Baflo 15-10-1901.
 3. Meindert Frieling; geboren Tinallinge 09-11-1896, volgt onder VI-d.

 

V-f Hendrik Frieling; geboren Loppersum 04-06-1829, overleden Holwierde 02-08-1904, zoon van Freerk Theophiles Frieling en Aagtje Hendriks Koning.

Hendrik is getrouwd (1) Delfzijl 08-07-1856 met Annechien Meulman; geboren Paterswolde 05-01-1829, overleden Marsum 19-06-1874, dochter van Remmelt Willems Meulman en Hillechien Lucas Diepenbrug.

Hendrik is getrouwd (2) Appingedam 05-04-1878 met Nanje Smit; geboren Jukwerd 21-01-1830, overleden Holwierde 18-01-1900, dochter van Willem Cornelis Smit en Elizabeth Luddes Nienhuis.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Freerk Frieling; geboren Farmsum 10-02-1858, overleden aldaar 31-07-1858.
 2. Freerk Frieling; geboren Farmsum 23-09-1859, overleden Holwierde 25-02-1920, volgt onder VI-e.
 3. Doodgeboren zoon, geboren Farmsum 02-08-1861.
 4. Hillegien Frieling; geboren Farmsum 04-09-1864, overleden Delfzijl 21-04-1902. Hillegien is getrouwd (1) Appingedam 24-05-1884 met Pieter Kroes; geboren Siddeburen 13-04-1861, zoon van Harm Everts Kroes en Ettje Pieters Rodius. Boerenknecht. Hillegien is getrouwd (2) Appingedam 13-12-1890 met Casper Adam Rodenhuis; geboren Leeuwarden 10-06-1857, overleden aldaar 19-11-1897, zoon van Jan Rodenhuis en Jantje Sterk. Spoorbeambte. Casper is eerder getrouwd Leeuwarden 09-04-1881 met Durkje Walstra.
 5. Remmelt Frieling; geboren Opwierde 22-05-1868, overleden Holwierde 03-04-1934. Schoenmaker. Remmelt is getrouwd Bierum 05-07-1906 met Griet van Velsen; geboren Stedum 18-12-1876, overleden Holwierde 14-07-1906, dochter van Jan van Velsen en Aaltje Toxopeus. Huishoudster.

 

V-g Anna Andriëtta Frieling; geboren Wirdum 14-06-1842, overleden Ten Boer 04-02-1904, dochter van Freerk Theophiles Frieling en Aagtje Hendriks Koning.

Uit een onbekende relatie:

 1. Jan Frieling; geboren Thesinge 27-04-1876, volgt onder VI-f.

 

V-h Jan Frieling; geboren Loppersum 12-10-1848, zoon van Freerk Theophiles Frieling en Aagtje Hendriks Koning.

Jan is getrouwd Loppersum 10-10-1874 met Geertje Dijkema; geboren Sint Annen 07-06-1849, dochter van Jan Popkes Dijkema en Hinderina Storm.

Uit dit huwelijk:

 1. Freerk Frieling; geboren Loppersum 12-12-1873, overleden Garsthuizen 06-02-1883.
 2. Henderina Frieling; geboren Loppersum 04-03-1875, overleden Apeldoorn 18-12-1953. Henderina is getrouwd Stedum 30-05-1898 met Jakob Smit; geboren Stedum 04-10-1873, zoon van Hindrik Smit en Ida Zaagman. Boerenknecht.
 3. Jan Frieling; geboren Garsthuizen 07-06-1877, overleden.
 4. Hindrik Frieling; geboren Garsthuizen 28-06-1880, overleden aldaar 07-07-1883.
 5. Doodgeboren zoon, geboren Garsthuizen 24-11-1885, overleden.
 6. Aagtje Frieling; geboren Garsthuizen 04-06-1887, overleden.
 7. Siementje Frieling; geboren Garsthuizen 20-05-1891, overleden.

 

V-i Jacobus Frieling; geboren Ezinge 11-11-1836, overleden Zuidwolde 29-03-1909, zoon van Berent Jans Frieling en Grietje Abrahams Hartzema. Kuiper.

Jacobus is getrouwd Bedum 02-05-1866 met Tunna Timmer; geboren Adorp 15-05-1844, overleden Zuidwolde 05-03-1927, dochter van Pieter Simons Timmer en Jacoba Jans van Rijn.

Jacobus kocht als kuipersknecht op 16-02-1865 voor f 2400 de’ruime winkel, zijnde eene neringrijke kuiperij en stelmakerij’ van de weduwe van zijn baas Arend Freerks Nienhuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Berend Frieling; geboren Zuidwolde 06-09-1866, volgt onder VI-g.
 2. Jacoba Frieling; geboren Zuidwolde 10-10-1867, overleden aldaar 23-08-1869.
 3. Jacoba Frieling; geboren Zuidwolde 08-02-1870, overleden aldaar 01-10-1875.
 4. Pieter Frieling; geboren Zuidwolde 11-09-1871, overleden aldaar 17-08-1872.
 5. Pieter Frieling; geboren Zuidwolde 05-07-1873, volgt onder VI-h.
 6. Jacoba Frieling; geboren Zuidwolde 03-01-1876, overleden Bennekom 03-10-1941, begraven Groningen 08-10-1941. Overleed tijdens een vakantie. Jacoba is getrouwd Bedum 29-04-1903 met Harm Waterberg, ook Waterborg; geboren Groningen 04-04-1879, overleden aldaar 08-11-1945, zoon van Harm Jacobs Waterberg en Alberdina Rust. Harm was zakkenverhuurder en dekkledenfabrikant. Hij is hertrouwd Groningen 05-08-1943 met Geertruida Maria Catharina Dörge; geboren Maastricht 30-09-1894, overleden Groningen 03-01-1967, dochter van Mathieu Andre Dörge en Cornelia Diderika Johanna Bekker.
 7. Jan Berend Frieling; geboren Bedum 30-07-1877, volgt onder VI-i.
 8. Grietje Frieling; geboren Bedum 26-03-1879, overleden aldaar 27-11-1946. Huishoudster.
 9. Jacobus Frieling; geboren Zuidwolde 14-10-1880, overleden aldaar 01-04-1881.
 10. Jacobus Frieling; geboren Bedum 15-02-1882, volgt onder VI-j.

 

V-j Albert Frieling; geboren Ezinge 26-02-1840, overleden Groningen 07-07-1913, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats, zoon van Berent Jans Frieling en Grietje Abrahams Hartzema. Zeekapitein.

Albert is getrouwd Bedum 15-12-1866 met Aaltje Timmer; geboren Noordwolde 09-05-1843, overleden Groningen 09-12-1883, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats, dochter van Tonnis Simons Timmer en Jantje Jans Bazuin.

Uit dit huwelijk:

 1. Tonnis Frieling; geboren Noordwolde 06-12-1866, overleden aldaar 11-06-1867.
 2. Tonnis Frieling; geboren Lohklint (Duitsland) 17-12-1867, overleden Groningen 02-10-1952. Werd aan boord geboren, op reis van Bjerdeminde naar Zaandam.
 3. Grietje Frieling; geboren Bedum 25-04-1869, overleden Groningen 28-01-1961.
 4. Jantje Frieling; geboren Zuidwolde 25-09-1871, overleden Adorp 08-12-1876.
 5. Berendina Frieling; geboren Zuidwolde 07-12-1872, overleden aldaar 22-09-1873.
 6. Berend Frieling; geboren Bedum 13-11-1874, overleden.
 7. Jan Frieling; geboren Adorp 23-12-1875, overleden Groningen 27-10-1894. Kantoorbediende.
 8. Albert Frieling; geboren Adorp 14-04-1877, overleden aldaar 09-06-1877.
 9. Jantje Frieling; geboren Groningen 24-08-1878, overleden aldaar 22-02-1917.
 10. Alberdina Frieling; geboren Groningen 16-02-1880, overleden aldaar 16-03-1880.
 11. Albert Frieling; geboren Groningen 30-05-1882, overleden aldaar 14-07-1924.

 

V-k Trientje Eijes Frieling; geboren Grootegast 02-01-1826, overleden aldaar 15-12-1884, dochter van Eije Jans Frieling en Meijke Hendriks Koop.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Meike Frieling; geboren Doezum 13-08-1862, overleden Kalkwijk, Hoogezand 19-02-1924. Meike is getrouwd Grootegast 18-12-1885 met Wieger Sietsma; geboren De Wilp 15-01-1865, overleden Groningen 27-10-1959, zoon van Jan Wiegers Sietsma en Tolke Michiels de Vries.

 

V-l Jan Frieling; geboren Gaarkeuken 28-05-1835, overleden Sappemeer 04-10-1907, zoon van Eije Jans Frieling en Meijke Hendriks Koop. Jan was olieslagersknecht (1862, 1864), schipper (1876).

Jan is getrouwd Grijpskerk 20-05-1862 met Grietje Scheeringa; geboren Lutjegast 28-05-1837, overleden Hoogezand 03-03-1914, dochter van Dooitje Willems Scheeringa en Froukje Mannes van Loo.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren dochter; geboren Niezijl 28-11-1862.
 2. Mijke Frieling; geboren Niezijl 11-01-1864, overleden Hoogezand 12-12-1948, begraven Sappemeer. Mijke is getrouwd Sappemeer 03-11-1888 met Hindrik Jongman; geboren Sappemeer 29-01-1861, overleden Hoogezand 21-02-1939, begraven Sappemeer, zoon van Derk Jongman en Trijntje Prins. Rijkscommies.
 3. Doodgeboren zoon; geboren Grootegast 17-09-1867.
 4. Dootje Frieling; geboren Grootegast 06-09-1868, overleden Sappemeer 11-11-1876 (als Daantje).
 5. Doodgeboren zoon; geboren Grootegast 25-01-1871.
 6. Doodgeboren zoon; geboren Groningen 21-09-1874.
 7. Doodgeboren kind; geboren Sappemeer 22-01-1876.

 

V-m Klaas Douwes Frieling; geboren Rasquert 15-07-1821, overleden Eenrum 27-12-1858, zoon van Elizabeth Klasen Frieling. Boerenknecht, dagloner.

Klaas is getrouwd Eenrum 22-05-1845 met zijn nicht Elizabeth Willems Dekker; geboren Eenrum 07-02-1821, overleden aldaar 12-02-1897, dochter van Willem Hendriks Dekker en Hinderkje Klasen Frieling. Bij huwelijk dienstmeid op Ernstheem, later dagloonster in Eenrum.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Klaassens Frieling; geboren Eenrum 22-09-1846, overleden aldaar 03-11-1846.
 2. Elizabeth Frieling; geboren Eenrum 17-12-1847, volgt onder VI-k.
 3. Willem Frieling; geboren Eenrum 17-03-1850, overleden aldaar 08-09-1877. Boerenknecht.
 4. Jan Frieling; geboren Eenrum 14-12-1852, volgt onder VI-l.
 5. Doodgeboren dochter, geboren Eenrum 15-02-1855.
 6. Trijntje Frieling; geboren Eenrum 10-05-1856, overleden aldaar 06-08-1918. Trijntje is getrouwd Eenrum 24-11-1888 met Jan Mensinga; geboren Feerwerd 05-02-1850, overleden Hoogkerk 01-05-1926, zoon van Jan Jans Mensinga en Hendrina Douwes van der Kooi.

 

V-n Jan Frieling; geboren Tinallinge 25-12-1849, overleden Baflo 28-07-1938, zoon van Johannes Jans Frieling en Anje Rijke Tijmens.

Jan is getrouwd Baflo 09-07-1879 met Grietje Bruins; geboren Rasquert 24-11-1857, overleden Baflo 11-10-1932, dochter van Sijbrand Jacobs Bruins en Johanna Doornbusch.

Jan volgde zijn vader op op de boerderij aan de Vennenweg 1 in Tinallinge. Werd eigenaar van de boerderij “Aurora” aan de M.D. Teenstraweg 4 in Den Andel, voorheen eigendom van de grootouders van zijn vrouw. Bewoonde na 1905 met zijn vrouw de woning van zijn vader aan de Tjarda van Starkenborghweg 2 in Tinallinge (BiH).

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Frieling; geboren Tinallinge 08-10-1879, volgt onder VI-m.
 2. Sijbrand Frieling; geboren Tinallinge 25-12-1880, volgt onder VI-n.
 3. Riko Frieling; geboren Tinallinge 11-01-1883, volgt onder VI-o.
 4. Johanna Frieling; geboren Tinallinge 19-07-1884. Johanna is getrouwd Usquert 08-10-1915 met Jacob Geutjen Dusseldorp; geboren Usquert 05-10-1877, overleden aldaar 27-01-1951, zoon van Gerrit Dusseldorp en Eltje Ritzema. Houthandelaar.
 5. Anje Frieling; geboren Tinallinge 01-12-1888, overleden Haren.

 

V-o Riko Frieling; geboren Tinallinge 14-08-1852, overleden Onderdendam 15-12-1921, zoon van Johannes Jans Frieling en Anje Rijke Tijmens. Landbouwer.

Riko is getrouwd Bedum 06-01-1881 met Janna Venhuis; geboren Menkeweer 20-08-1859, overleden Onderdendam 19-02-1921, dochter van Mekke Venhuis en Trientje Jans Zuidema.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Frieling; geboren Onderdendam 17-02-1881, volgt onder VI-p.
 2. Mekko Frieling; geboren Baflo 03-05-1883, volgt onder VI-q.
 3. Anje Frieling; geboren Baflo 09-11-1886, overleden. Anje is getrouwd Bedum 05-12-1905 met Berend ter Brugge; geboren Kloosterveen, Assen 26-05-1882, zoon van Berend ter Brugge en Jantje Pieters. Rijksklerk.
 4. Katharina Frieling; geboren Bedum 04-02-1889, overleden Groningen 15-03-1989, begraven Onderdendam. Katharina is getrouwd Bedum 03-10-1914 met Jan Wieringa; geboren Klein Garnwerd 08-02-1889, overleden Onderdendam 06-01-1966, begraven Onderdendam, zoon van Luitjen Wieringa en Antje Sikkens. Waterschapsbode.
 5. Martje Frieling; geboren Bedum 14-06-1895. Martje is getrouwd Bedum 30-10-1915 met Jan Hendrik Doornbosch; geboren Stadskanaal 13-07-1882, zoon van Hendrik Doornbosch en Trijntje Altona. Schoolhoofd.

 

V-p Jan Derks Frieling; geboren Tinallinge 25-05-1861, overleden Groningen 04-12-1932, zoon van Derk Jans Frieling en Baike Jans ter Weer. Bakker en landbouwer.

Jan is getrouwd Bedum 10-11-1888 met Arena Klazina Tempel ook genaamd Areina; geboren Warffum 29-10-1863, overleden Baflo 18-11-1893, dochter van Klaas Jans Tempel en Reinje Geerts Woest.

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Frieling; geboren Baflo 21-08-1889, overleden. Bakker in Baflo. Derk is getrouwd Baflo 27-07-1917 met Anje Kiewiet; geboren Usquert 30-03-1889, dochter van Hindrik Kiewiet en Hindrikje Vos.
 2. Reina Klasina Frieling; geboren Baflo 07-11-1890, overleden 19-07-1891.
 3. Hendrikus Frieling; geboren Baflo 01-02-1893, overleden 21-05-1981, begraven Warffum. Landbouwer, pachter op boerderij ‘De Dingen’ te Baflo (1940-1946). Hendrikus is getrouwd Loppersum 31-05-1933 met Hillechien Jacobje (Hilda) Speckmann; geboren Loppersum 12-05-1911, overleden 01-07-1992, begraven Warffum, dochter van Johann Diedrich Speckmann en Jacobje Wierenga.

 

Graf Johannes Frieling, uit de collectie van Graftombe.nlV-q Johannes Frieling; geboren Tinallinge 20-04-1863, overleden Uithuizen 18-09-1933, zoon van Derk Jans Frieling en Baike Jans ter Weer. Landbouwer te Uithuizen.

Johannes is getrouwd Uithuizen 22-05-1907 met Jacomina Hillegonda Homan; geboren Spijk 02-03-1877, overleden Spijk 06-03-1966, dochter van Egbert Homan en Hilje Meter.

Uit dit huwelijk:

 1. Baike Antine Frieling; geboren Uithuizen 03-05-1909, overleden Groningen (kinderziekenhuis) 24-03-1911.
 2. Baike Antine Frieling; geboren Uithuizen 11-01-1913, overleden.
 3. Egbert Jan Frieling; geboren Uithuizen 13-11-1914, overleden 29-03-1998.

Generatie VI

 

VI-a Jurjen Frieling; geboren Eenrum 17-04-1871, overleden aldaar 18-10-1958, begraven aldaar 22-10-1958, zoon van Jannes Tonnis Frieling en Seike Mulder. Commissionair in granen.

Jurjen is getrouwd Ten Boer 28-05-1903 met Geertje Bolhuis; geboren Ten Boer 17-11-1876, overleden Groningen 24-08-1962, dochter van Hendrik Bolhuis en Antje Klimp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannes Tonnis Frieling; geboren Eenrum 30-04-1904, overleden. Commissionair. Jannes is getrouwd Leens 05-07-1932 met Trijntje Klaartje (Tini) Wiersum; geboren Mensingeweer 11-11-1910, dochter van Jacob Wiersum en Margaretha Zuideveld.
 2. Antje Hendrika Frieling; geboren Eenrum 24-10-1910. Antje is getrouwd Eenrum 17-08-1938 met Siert Jan Smit; geboren Usquert 05-04-1908, zoon van Siemon Smit en Grietje Schalema. Stuurman.
 3. Hendrik Anko Frieling; geboren Eenrum 22-12-1911, overleden Groningen (kinderziekenhuis) 08-10-1912.
 4. Hendrik Anko Frieling; geboren Eenrum ca. 1918, overleden aldaar 16-10-1945. Leraar boekhouden.

 

VI-b Evert Frieling; geboren Eenrum 11-03-1874, overleden Nieuwolda 06-09-1967, zoon van Jannes Tonnis Frieling en Seike Mulder. Landbouwer.

Evert is getrouwd Ten Boer 18-05-1901 met Annechien Bolhuis; geboren Ten Boer 13-08-1872, overleden Nieuwolda 27-07-1966, dochter van Hendrik Bolhuis en Antje Klimp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannes Tonnis Frieling; geboren Pieterburen 18-04-1903, overleden 13-04-1981, begraven Midwolda. Landbouwer. Jannes is getrouwd Winschoten 09-05-1930 met Tibina Harmina Jansingh; geboren Winschoten 20-11-1905, overleden aldaar 02-02-1947, dochter van Harmannus Jansingh en Fenna Haaijer.
 2. Hendrik Harmannus Frieling; geboren Bedum 19-05-1906. Landbouwer. Hij is getrouwd Baflo 13-08-1937 met Elizabeth Margaretha Zandt; geboren Baflo 05-05-1907, dochter van Berend Zandt en Elizabeth Broekema.
 3. Seike Antje Frieling; geboren Nieuwolda 24-01-1911, overleden Stadskanaal 24-03-2006, begraven Musselkanaal 29-03-2006. Seike is getrouwd Nieuwolda 31-10-1933 met Hendrik Boerhave; geboren Groningen 03-06-1908, overleden Musselkanaal 16-11-1977, zoon van Gijsbert Johannes Boerhave en Gezina Stratingh. Landbouwer, veehouder.

 

Graf Albert Frieling, uit de collectie van Graftombe.nlVI-c Albert Frieling; geboren Eenrum 06-02-1878, overleden aldaar 23-12-1961, zoon van Jannes Tonnis Frieling en Seike Mulder. Albert was landbouwer. Hij kreeg 16-04-1918 de ouderlijke boerderij aan de Dwarsweg 1 te Eenrum toegewezen (BiH).

Albert is getrouwd Ten Boer 16-05-1908 met Lammina Doornbos; geboren Ten Boer 26-11-1879, overleden Eenrum 20-05-1962, dochter van Siemen Doornbos en Anje Schut.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannes Frieling; geboren Eenrum 07-03-1909, overleden aldaar 15-11-1966, begraven Groningen 18-11-1966. Landbouwer. Jannes is getrouwd Baflo 22-05-1936 met Grietje Gezina Addinga; geboren Den Andel 14-01-1915, dochter van Elle Addinga en Trientje Groenveld.

 

VI-d Meindert Frieling; geboren Tinallinge 09-11-1896, overleden na 1936, zoon van Tonnis Frieling en Hiscolina Pettinga. Landbouwer.

Meindert is getrouwd Kantens 03-05-1922 met Henderina Jacoba Nienoord; geboren Onderdendam 17-04-1898, overleden Stitswerd 25-02-1939, begraven Baflo 01-03-1939, dochter van Hendrik Jan Nienoord en Anje van der Tuuk.

Uit dit huwelijk:

 1. Anje Hiscolina Frieling; geboren ca. 1924, overleden Groningen 21-05-2006, gecremeerd aldaar 26-05-2006. Anje was gehuwd met Pieter Tammo Geertsema; overleden 20-05-2000.
 2. Tonnis Frieling.

VI-e Freerk Frieling; geboren Farmsum 23-09-1859, overleden Holwierde 25-02-1920, zoon van Hendrik Frieling en Annechien Meulman. Boerenknecht, veldarbeider.

Freerk is getrouwd Bierum 19-05-1892 met Roelfien Koning; geboren Leermens 14-03-1862, overleden Dennenoord, Zuidlaren 20-11-1917, dochter van Jakob Koning en Bouke Wieringa.

 1. Bouke Frieling; geboren Holwierde 26-02-1893, overleden. Zij is getrouwd Bierum 18-05-1917 met Mattheus Bos; geboren Spijk ca. 1895, zoon van Albert Bos en Tettje Waalkema. Veldarbeider.
 2. Annegien Frieling; geboren Holwierde 25-11-1897, overleden Termunten 22-09-1970. Dienstbode. Zij is getrouwd Bierum 28-11-1929 met Martinus van Heuvelen; geboren Bierum ca. 1895, zoon van Hendrikus van Heuvelen en Cornelia Gelderloos. Veldarbeider.
 3. Hendrik Frieling; geboren Holwierde 09-05-1900, overleden.
 4. Jakob Frieling; geboren Holwierde 24-08-1902, overleden.

 


VI-f Jan Frieling; geboren Thesinge 27-04-1876, overleden Groningen 05-04-1958, zoon van Anna Andriëtta Frieling. Jan was pakhuisknecht, milicien bij het 1e regiment infanterie.

Jan is getrouwd Groningen 18-05-1899 met Elizabeth Jelsema; geboren Usquert 04-04-1868, overleden Groningen 12-07-1961, dochter van Jan Gabriëls Jelsema en Autje Willems Palmer.

Uit dit huwelijk:

 1. Oudje Frieling; geboren Groningen 27-03-1900. Oudje is getrouwd Groningen 15-03-1923 met Remko Fijbes; geboren Wildervank 18-10-1898, zoon van Christiaan Fijbes en Martje Tamminga. Arbeider (1923), buffetchef (1929) in Groningen.
 2. Anna Andriëtta Frieling; geboren Groningen 23-09-1901. Anna is getrouwd Groningen 02-03-1922 met Roelof Kuipers; geboren Assen 28-03-1898, zoon van Hinderikus Kuipers en Wicherdina Aleida Smeedes.
 3. Bieuwke Frieling; geboren Groningen 07-05-1903. Naaismeisje. Bieuwke is getrouwd Groningen 16-07-1923 met Arnoldus Theodorus Hendrikus Glatz; geboren Nijmegen ca. 1899, zoon van Johannes Glatz en Anna Maria Leemans. Typograaf in Groningen (1923).
 4. Jan Frieling; geboren Groningen 16-11-1904. Melkknecht en koemelker. Jan is getrouwd Groningen 16-05-1929 met Hissiena Nieboer; geboren Groningen 15-06-1905, dochter van Gerrit Nieboer en Jantje de Grijs.
 5. Jakomina Frieling; geboren Groningen 13-09-1908. Jakomina is getrouwd Groningen 04-07-1927 met Johann Heinrich Mathias Jozef Schole; geboren Groningen 29-04-1906, zoon van Harm Schole en Martje Holman. Kantoorbediende.

 

VI-g Berend Frieling; geboren Zuidwolde 06-09-1866, overleden aldaar 13-04-1911, zoon van Jacobus Frieling en Tunna Timmer. Rijksambtenaar in Enschede.

Berend is getrouwd Arcen en Velden 12-11-1894 met Hermina Cornelia Bekker; geboren Renkum ca. 1861, dochter van Bastiaan Lambertus Bekker en Gertruida Harmina Drees.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Berend Frieling; geboren Arcen en Velden 21-09-1895. Kantoorbediende. Jacobus is getrouwd Enschede 01-12-1920 met Johanna de Jager; geboren Enschede ca. 1897, dochter van Gerrit Jan de Jager en Johanna Gezina Bolk.
 2. Gertruida Hermina Frieling; geboren Velden 20-05-1897, overleden aldaar 12-05-1898.
 3. Gertruida Tunna Hermina Frieling; geboren Arcen en Velden 13-06-1898. Zij is getrouwd Enschede 01-12-1921 met Johan Kappers; geboren Enschede ca. 1897, zoon van Jan Kappers en Johanna Frölich.

 

VI-h Pieter Frieling; geboren Zuidwolde 05-07-1873, overleden Huizinge 07-07-1949, begraven Huizinge, zoon van Jacobus Frieling en Tunna Timmer. Kuiper en wagenmaker.

Pieter is getrouwd Uithuizermeeden 23-04-1902 met Anna Sijtsema; geboren Uithuizermeeden 10-02-1880, overleden Huizinge 21-05-1942, dochter van Remmert Sijtsema en Mettha Tichelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Mettha Tunna Frieling; geboren Middelstum 13-02-1903, overleden Hardenberg 20-07-1960. Zij is getrouwd Middelstum 14-04-1926 met Markus Janssens; geboren Zeijerveen, Vries 07-11-1899, overleden Zuidwolde 29-07-1992, zoon van Jan Janssens en Roelfien Nijmeijer.
 2. Jacobus Frieling; geboren Huizinge 15-01-1905, overleden 27-06-1977, begraven Huizinge. Beurtschipper. Hij is getrouwd Appingedam 15-06-1933 met Jantje Kloosterhof; geboren Tjamsweer 16-11-1902, overleden 26-10-1995, begraven Huizinge, dochter van Klaas Kloosterhof en Grietje Uildersma.
 3. Tunna Mettha Frieling; geboren Huizinge 05-02-1907, overleden Groningen 07-03-1964. Zij is getrouwd Middelstum 30-10-1933 met Johannes Abraham Surinus Boomgaardt; geboren Assen 03-11-1907, overleden Groningen 28-06-1961, zoon van Abraham Jurjen Boomgaardt en Jantje Dekens. Bakker.
 4. Remmerdina Anna Frieling; geboren 02-02-1913, overleden 28-12-1977, begraven Visvliet. Zij is getrouwd met Klaas van Dellen; geboren Niebert 16-03-1912, overleden 31-10-1996, begraven Visvliet, zoon van melkrijder Dirk Klaas van Dellen en Jantje Steenbergen
 5. Jacoba Grietje Frieling; geboren 02-02-1919, overleden 17-07-1979, begraven Zoutkamp. Zij is getrouwd met Frederik Jacob Nienhuis; geboren Zoutkamp 22-06-1918, overleden 10-11-1993, begraven Zoutkamp, zoon van molenaar Hendrik Nienhuis en Trientje de Boer.
 6. Anna Martha Frieling; geboren 14-02-1924, overleden 22-10-2000, begraven Huizinge. Zij is getrouwd met Jan de Jonge; geboren 29-09-1922, overleden 16-03-2002, begraven Huizinge.

 

VI-i Jan Berend Frieling; geboren Bedum 30-07-1877, overleden aldaar 26-05-1956, zoon van Jacobus Frieling en Tunna Timmer. Wagenmaker.

Jan is getrouwd Avereest 30-10-1924 met Jantje Hoogeveen; geboren Zuidwolde 31-08-1892, overleden Delfzijl 06-02-1977, dochter van Arend Hoogeveen en Jantje Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Tunnis Frieling; Hij is getrouwd met A.F. Kraima.

 

VI-j Jacobus Frieling geboren Bedum 15-02-1882, overleden Groningen 21-03-1957, begraven op de Zuiderbegraafplaats, zoon van Jacobus Frieling en Tunna Timmer. Slager.

Jacobus is getrouwd Groningen 05-02-1920 met Geeske Veen; geboren Groningen 04-04-1885, overleden aldaar 21-12-1965, dochter van Oomke Veen en Tjaaktje Alting. Weduwe van Everardus Makken.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Berend (Koos) Frieling; geboren Groningen 13-11-1921, overleden Bussum 10-07-2003, begraven Bilthoven. Koos is getrouwd (1) Haren 07-10-1948 met Berendina (Diet) Suërs; geboren 07-10-1921, overleden Groningen 27-09-1957, begraven Haren, de Eshof. Hij is getrouwd (2) Bussum 25-10-1958 met Elisabeth L. (Bep) Das.
 2. Hendrik Oomke (Henk) Frieling; geboren Groningen 04-06-1924, overleden aldaar 17-10-1992. Tandarts. Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Henk is getrouwd Groningen 15-02-1951 met Matty Kuiper; geboren Groningen 09-11-1927, aldaar Groningen 18-11-2010.

 

VI-k Elizabeth Frieling; geboren Eenrum 17-12-1847, overleden aldaar 20-11-1865, dochter van Klaas Douwes Frieling en Elizabeth Willems Dekker. Zij overleed (ongehuwd) 4 uur na de geboorte van haar dochter.

Uit een onbekende relatie:

 1. Elizabeth Frieling; geboren Eenrum 19-11-1865, overleden Baflo 02-03-1934. Elizabeth is getrouwd Leens 03-06-1887 met Albert Hoeksema; geboren Eenrum 08-10-1867, overleden Baflo 17-05-1952, zoon van Pieter Hoeksema en Antje Berends Borgman. Dienstknecht, later rietdekker in Baflo.

 

VI-l Jan Frieling; geboren Eenrum 14-12-1852, overleden aldaar 25-08-1877, zoon van Klaas Douwes Frieling en Elizabeth Willems Dekker. Dagloner.

Jan is getrouwd Eenrum 27-07-1877 met Antje Stoel; geboren Oldehove 27-10-1857, dochter van Aldert Harms Stoel en Grietje Jakobs Siegers. Antje is later getrouwd Leens 08-03-1883 met Luitje van Dijk; geboren Warfhuizen 21-11-1858, zoon van Douwe van Dijk en Luuktje van Sloten.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Frieling; geboren Eenrum 20-07-1877, overleden aldaar 15-08-1877.

 

VI-m Johannes Frieling; geboren Tinallinge 08-10-1879, overleden 12-02-1969, begraven Middelstum, zoon van Jan Frieling en Grietje Bruins.

Johannes is getrouwd Middelstum 17-05-1907 met Rensina Petronella Willemsen; geboren Westerwijtwerd 23-07-1880, overleden 26-10-1961, begraven Middelstum, dochter van Remge Niklaas Willemsen en Jantje Jannes de Boer.

Uit dit huwelijk:

 • Jansje Gretha Frieling; geboren Westerwijtwerd 22-12-1909, overleden 15-11-1997, begraven Stadskanaal.
 • Jan Rembertus Frieling; geboren Westerwijtwerd 07-03-1913, overleden 26-02-1998, begraven Rolde. Landbouwer op “De Palen” te Westerwijtwerd. Jan is getrouwd 1941 met Aafke Trijntje Wibbens.

 


 

VI-n Sijbrand Frieling; geboren Tinallinge 25-12-1880, overleden 15-03-1942, begraven Den Andel, zoon van Jan Frieling en Grietje Bruins.

Sijbrand is getrouwd Warffum 16-05-1911 met Trijntje Huizinga; geboren Warffum 29-04-1889, dochter van Lippe Huizinga en Eltje Boukema.

Sijbrand beheerde vanaf 1910 de boerderij “Aurora” aan de M.D. Teenstraweg 4 in Den Andel. De boerderij werd in 1938 verkocht.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Frieling; geboren Den Andel 30-09-1912. Jan is getrouwd Groningen 04-05-1936 met Trijntje Froubina Hillegonda Muntinga; geboren Finsterwolde 06-08-1915, dochter van Jan Klasens Muntinga en Albertje Huisman.
 2. Ella Gretha Frieling; geboren Den Andel 24-01-1915, overleden Groningen 10-08-2014. Zij is getrouwd Baflo 24-04-1941 met Jacob Willem van Weerden; geboren Winsum 25-05-1906, overleden Haren 18-04-1980, zoon van Hero van Weerden en Antje Scheering.
 3. Grietje Johanna Frieling; geboren Den Andel 31-07-1918. Zij is getrouwd Baflo 18-10-1940 met Gerrit Arend Klaas Iwema; geboren Ezinge 28-02-1915, zoon van Klaas Albert Iwema en Renske Burema. Landbouwer in Ezinge.

 

VI-o Riko Frieling; geboren Tinallinge 11-01-1883, overleden 06-06-1980, begraven Den Andel, zoon van Jan Frieling en Grietje Bruins.

Riko is getrouwd Baflo 21-02-1913 met Luida Tammens; geboren Den Andel 17-07-1889, overleden aldaar 17-01-1953, dochter van Martinus Tammens en Martje ten Bos.

Riko en Luida kregen vanuit de familie Tammens in 1918 de boerderij aan de Dikemaweg 10 te Den Andel toegewezen. Zij bewoonden deze tot 1937 en werden opgevolgd door dochter Greta en haar man (BiH).

Uit dit huwelijk:

 1. Greta Martha Frieling; geboren Den Andel 03-03-1915. Greta is getrouwd Baflo 28-10-1937 met Jan Willem Bakker; geboren Sappemeer 16-07-1914, zoon van Balster Hendrik Bakker en Aaltje Zwijrs.

 

VI-p Johannes Frieling; geboren Onderdendam 17-02-1881, overleden Winsum 16-03-1975, begraven Diepenveen 20-03-1975, zoon van Riko Frieling en Janna Venhuis. Landbouwer.

Johannes is getrouwd Stedum 15-04-1910 met Gezina Hofman; geboren Huizinge 03-05-1885, overleden Olst 30-03-1949, dochter van Tjaart Hofman en Alstje Mulder.

Uit dit huwelijk:

 1. Riko Tjaart Frieling; geboren Middelstum 03-02-1911, overleden Amsterdam 29-01-1994. Winkelier, kantoorbediende in Amsterdam. Hij is getrouwd Deventer 02-09-1935 (huwelijk ontbonden 1963) met Hendrikje (Hennie) van Ommen; geboren 28-11-1914.
 2. Alstje Johanna Frieling; geboren ‘t Zand 15-09-1913, overleden Eenum 19-08-2006. Alstje is getrouwd 28-09-1942 met Pieter Egge (Piet) Huizinga; geboren Zeerijp 29-04-1915, overleden Zeerijp 05-03-1983, zoon van Jurrien Egge Huizinga en Anne Eggeline Oosterhuis.
 3. Tjaart Johannes Frieling; geboren ‘t Zandt 25-11-1914, overleden Groningen (kinderziekenhuis) 28-11-1914.
 4. Doodgeboren zoon; geboren ‘t Zandt 11-05-1919.

 

Graf Mekko Frieling, uit de collectie van Graftombe.nlVI-q Mekko Frieling; geboren Baflo 03-05-1883, overleden 08-03-1974, begraven Hellum, zoon van Riko Frieling en Janna Venhuis.
Mekko is getrouwd Bedum 27-04-1921 met Hilje Rozema; geboren Noorddijk 14-04-1888, overleden Slochteren 27-09-1967, begraven Hellum 30-09-1967, dochter van Willem Rozema en Jantje Schutter.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Riko Willem Frieling; geboren Onderdendam 31-01-1922, overleden Havelte 23-07-2009, begraven aldaar 27-07-2009.
 2. Willem Riko Frieling; geboren Onderdendam 09-08-1925, overleden Beilen 06-05-2015. Willem is getrouwd met Jacomina Jannette Zevenberg; overleden.

Bronnen en links

 • Met dank aan onder anderen Erick Staal, Sjouwke Wolters en Nelleke Boonstra
 • De foto’s van grafstenen in dit overzicht komen uit de collectie van Graftombe.nl.
 • De familieannonces komen uit de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Parenteel Knol of “Descendants of Jan Clasen Knol”, door Menne Glas.
 • Ommelander Geslachten, deel I, blz. 412 onder V.58.3)
 • Boerma, G. (red) (1992) Boerderijen in het Halfambt. Groningen: Wolters Noordhoff/Egbert Forsten. In de tekst aangehaald als BiH.
 • Muntinga, E. Stamboom van de familie Muntinga.
 • Pathuis, A. (1977) Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814. Assen: Van Gorcum. In de tekst aangehaald als GG.

– – voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2023 – –

14 Comments

 • Bert Frieling

  VI-o Johannes Frieling;
  De volgende aanvulling:
  Johannes (mijn grootvader) is overleden 16-3-1975 te Winsum en begraven 20-3-1975 in Diepenveen.
  2 k. 1.Rico Tjaart (mijn vader), geb. 3-2-1911 Middelstum en overleden 29-1-1994 Te Amsterdam hij was gehuwd met Hendrikje (Hennie) van Ommen (28-11-1914)op 2-9-1935 te Deventer. 2 k; Johannes (Joop) 22-3-1940 en Albert Harmen (Bert) 21-04-1945.
  2. Alstje Johanna Frieling,15-9-1913 ‘t Zand, overleden 19-8-2006 te Zeerijp. Gehuwd met Pieter Egge (Piet) huizinga op 28-9-1942, Piet is overleden op 5-3-1983 te Zeerijp. 3 k; Gezine Anne, Jerrien Egge en Leikelina Annetta.

  vriendelijke groet, Bert Frieling

 • T.H. Winter

  Jan Frieling geb. 25-12-1849 en Grietje Bruins hadden nog een dochter Anje, geb. 1-12-1888 te Baflo. Overleden in Avondlicht te Haren.
  Ze was bevriend met mijn ouders.

 • Johannes Frieling

  Beste Ronn, ik zie voor het eerst deze site met mijn voorvaderen. Ik meld dat mijn vader staat vermeld onder V-q als Egbert Frieling. Deze vermelding is niet helemaal goed. Mijn vader heette Egbert Jan Frieling en is geboren op 13 november 1914. Hij is dus ook de nummer 3 uit het gezin. Hij is intussen overleden en wel op 29 maart 1998. Als je er prijs op stelt dat ik ook de gegevens van zijn nazaten aanlever dan stuur me maar even een mailtje. Met vriendelijke groet, Johannes Frieling.

 • Ronn

  Beste Johannes, Uit een geboortebericht in de krant blijkt dat er op 3 feb. 1911 een zoon in dit gezin werd geboren. In de overlijdensadvertentie van vader Johannes, staat een zoon Egbert. 1 + 1 = 2, dacht ik. Bedankt voor de correctie, ik heb het aangepast.

 • Johannes Frieling

  Beste Ronn, nog een mailtje over mijn voorouders onder V-q. Mijn oma Jacomina Hillegonda is overleden te Uithuizen en niet te Spijk. Ik weet dat nog goed. Ten aanzien van mijn ouders lever ik je de volgende tekst: Egbert Jan Frieling; geboren 13-11-1914, overleden 29-3-1998, kweker op kwekerij “De Laan” te Uithuizen (1938-1971). Egbert Jan was gehuwd met Geertje Wester, geboren te Oude Pekela 30-12-1918, overleden 3-5-1995, dochter van Geert Wester en Hinderika van der Laan. Tenslotte merk ik nog op dat van de NN, geboren op 3-2-1911, mij helemaal niets bekend is. Mijn vader heeft vaak genoeg zijn overleden oudere zusje genoemd. Daar bestaat nog een foto van. Dat er ook nog een jongetje is geweest komt mij zeer onwaarschijnlijk voor. Is het mogelijk dat je mij een kopie van de advertentie waarop jij je baseert mailt? Ik ben wel nieuwsgierig. Met vriendelijke groet, Johannes Frieling.

 • Jur Huizinga

  Een aanvulling op de gegevens van mijn neef Bert Frieling. Mijn moeder Alstje Johanna Frieling geboren te ‘tZandt, overleden 19-8-2006 te Eenum. Gehuwd met Pieter Egge Huizinga (29-4-1915) op 28-9-1942. Piet is overleden op 5-3-1983 te Eenum. Hieruit 3 kinderen.

  Met vriendelijke groet, Jur Huizinga

 • Evert Frieling

  Beste Ronn
  Onder VIh is vermeld H.H.Frieling, mijn vader.
  Zijn naam was Hendrik Harmannus Frieling, geboren te Bedum op 19-05-1906. Hij is op 13-08-1937 getrouwd te Baflo met Elizabeth Margaretha Zandt, geboren te Baflo op 05-05-1907. Mijn vader was landbouwer in Nieuwolda. Hij overleed te Groningen op 28-08-1986 en mijn moeder overleed ook in Groningen op 26-08-1996.
  Vriendelijke groet
  Evert Frieling

 • Dick Frieling

  Beste Ronn,
  Onder V-d staat mijn overgrootvader genoemd, Jacobus Frieling. Hij kocht de ’ruime winkel, zijnde eene neringrijke kuiperij en stelmakerij’ niet voor 4200 gulden, maar voor slechts 2400 gulden (heb kopieën van de koopakte).
  Ik ben overigens de zoon van Jacobus Tunnis Frieling, vermeld in VI-c.

  Met vriendelijke groet,
  Dick Frieling

 • Palmer

  LS
  Ik zoek een link tussen Claes Simens geboren rond 1753 in Marsum Gr.
  En de naam Palmer. Bent u hier iets over tegen gekomen.
  Het dtg boek uit die periode is spoorloos begreep ik
  Gr.
  Jan palmer

 • Corry v.d. Burg-Nulkes

  LS,
  Ik ben op zoek naar foto’s van Casper Adam Rodenhuis gehuwd met Durkje Walstra en later gehuwd met Hillegien Frieling (V-k) Mijn schoonmoeder is een kleindochter van Casper en Durkje. Ik ben bezig om een stamboom van 5 generaties van foto’s te maken en op te hangen als schilderij.
  Gr.
  Corry v.d. Burg-Nulkes.

 • A.R Brinkman-Frieling

  Goedenmiddag,
  Vandaag kwam ik toevallig op deze site, ik ben de dochter van onder VI l, genoemde Jan Rembertus Frieling en Aafke Trijntje Wibbens.
  Mocht u meer gegevens willen hebben ontrent deze tak van de familie dan kan ik u die misschien wel geven.
  Zoals waar mijn tante mee getrouwd was (J.G. Kuipers-Frieling.)
  De vrouw van Willem Riko Frieling is ook gestorven

  Mijn naam is dus Antje Rensina Brinkman-Frieling. Ik ben, net als mijn broer Johannes (Joop) Frieling ook geboren op “de Palen” te Westerwijtwerd.
  met vr. gr.
  Anneke Brinkman

 • Mark Janssens Frieling

  Mijn grootouders worden genoemd onder nummer VI-b: Pieter Frieling en Anna Sijtsema. U noemt hier een 3-tal kinderen, maar dit echtpaar had er 6 (zes). Inderdaad de eerstgenoemde 3 waarvan Mettha Tunna de oudste en mijn moeder was. Tunna Mettha werd geboren op 05-02-1907

  Daarna zijn er nog drie kinderen:

  4. Remmerdina Anna, geb. 02-02-1913, overl. 28-12-1977, getrouwd geweest met Klaas van Dellen, geb. 16-03-1912, overl. 31-10-1996; beiden begraven te Visvliet (Gr).

  5. Jacoba Grietje, geb. 02-02-1919, overl. 17-07-1979, getrouwd geweest met Frederik Jacob Nienhuis, geb. 22-06-1918, overl. 10-11-1993; beiden begraven te Zoutkamp (Gr) (oude begraafplaats)

  6. Anna Martha, geb. 14-02-1924, overl. 22-10-2000, getrouwd geweest met Jan de Jonge, geb. 29-09-1922, overl. 16-03-2002; beiden begraven te Huizinge (Gr).

  Daarnaast heette mijn overgrootmoeder geen Metha Tichelaar, maar Mettha Tichelaar (dus met dubbel t)

  Wat de vraagtekens betekenen voor de namen van mijn oom (Jacobus) en tante (Tunna) ontgaat me, maar mocht dat betekenen dat U niet zeker van de namen bent: ja, dit waren hun juiste namen.

  met vr. gr.

  Mark Janssens Frieling

 • Jan de Jonge

  Op de website Alle Groningers kwam ik tegen dat Berend Jans Frieling en Grietje Abrahams Frieling nog een zoon hadden en wel
  Gerrit Frieling geboren op 24-09-1843 te Ezinge.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *