Genealogieën

Genealogie van de familie Hoog

David Hoog (ook Johan David of Jan David) kwam vermoedelijk uit Duitsland. Hij liet in het laatste kwart van de 18e eeuw kinderen dopen in de Lutherse kerk in Amsterdam en werd daarbij vermeld als Hoog, Hoh, Hoo en Hooh.

Davids zoon Johan David Hoog (1789-1873), “De man, die eenmaal Ruslands ijsvelden bezocht, waar hij Napoleon op zijn togt moest volgen, en in het vaderland, als door een wonder behouden, teruggekeerd” (Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 4 feb. 1865) verhuisde naar ‘s-Gravenhage, waar hij in 1815 in dienst trad bij de fabriek van gouden en zilveren werken van Hendrik Adrianus de Meijer. Bij zijn gouden dienstjubileum ontving Hoog onder meer een gouden horloge, waar zijn collega’s twee jaar voor hadden gespaard, en een zilveren vergulde medaille van de Haagse afdeling van de Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid. De kranten deden verslag van de feestelijkheden.

Links 1e luitenant Alex Hoog tijdens de 7e Bali-expeditie (1906)
Een van hun nazaten was Alex Hoog (1877-1926), die als officier diende in het Oost-Indisch leger. De foto toont hem (links, met hoed in de hand) ten tijde van de zevende Bali-expeditie in 1906.1 Vijf jaar later werd hij gedetacheerd naar het departement van koloniën in Den Haag. In 1925 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.


 

Generatie I

 

I Johan David (David) Hoog; geboren 1745/1755, overleden Amsterdam aan de Nieuwmarkt bij de Bloedstraat, begraven Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 13-04-1802. Hij wordt in het doopboek vermeld als Hoog (1774, 1775, 1781, 1785, 1789), Hoh (1777, 1779), Hoo (1779) en Hooh (1783, 1792). David was mogelijk afkomstig uit Duitsland. Andere naamdragers in Amsterdam in zijn tijd waren onder anderen Anna Hoog (ovl. 1767) uit Oost-Friesland en Lena Hoog (ovl. 1781) uit Denemarken.

David is getrouwd voor 1774 (1) met Susanna Magdelena Weelandin.

David is getrouwd 1774/1775 (2) met Sara Magdalena Krat, ook genaamd Craat, Crat, Cratin, Graat, Grading en Kraat; overleden Amsterdam aan de Zeedijk over de Boomsteeg, begraven Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 02-10-1799. Uit onder andere de huwelijksbijlagen van zoon Johan David blijkt dat Sara in 1799 is begraven in Amsterdam. Het begraafregister vermeldt haar als “Sara Magdalena Graat”. Toch wordt zij vermeld als getuige in 1810 bij de ondertrouw van dochter Johanna.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Maria Margaretha Hoog; gedoopt Amsterdam 26-01-1774 (doopgetuigen waren Johannes Hoog en Margaretha Meijjerin).

Uit het tweede huwelijk:

 1. David Lodewijk Hoog; gedoopt Amsterdam 19-04-1775 (doopgetuigen waren Hendrik Lodewijk Beijnsen en Catharina Elisabeth Renthof).
 2. Anna Catharina (Johanna) Hoog; gedoopt Amsterdam 13-04-1777 (doopgetuigen waren Jan Adam Ries en Anna Catharina Matthijsen), overleden Amsterdam in het binnengasthuis 30-01-1838. Het staat vast dat Johanna Hoog een dochter is van David. Dat zij dezelfde is als Anna Catharina (1777) is een aanname op grond van overeenkomst van naam Anna/Johanna. De verschillende akten zijn niet eenduidig over Johanna’s leeftijd. Ze was volgens de ondertrouwinschrijving 28 jaar, dus geboren 1781/1782. In de registers van de huiszittenhuizen werd ze in 1836 ingeschreven als 60 jarige (geboren ca. 1776). Volgens haar overlijdensakte was ze 53, dus geboren 1784/1785. “Ondertrouw: Compareerden Dirk Dirksen Oosthuysen van Westzanen. geref. oud 27 jaren. op ‘t frans zijn pad in de kuipersgang. gead. met zijn moeder Johanna Brute. Eerder wed van Dirk Dirkse Oosthuysen. Woont als boven. Johanna Hoog van Amst. Luthers. oud 28 jaren. In de Ridderstraat. gead. met haar moeder Helena Kratting wed.e van David Hoog. Woont als boven.” Vreemd is dat haar moeder wordt vermeld als getuige, die was zo’n tien jaar eerder overleden. Dirk en Johanna tekenden beiden met een kruisje. In 1837 was Johanna werkster. Johanna is in ondertrouw gegaan Amsterdam 27-04-1810 met Dirk Dirks Oosthuijsen; geboren Westzaan 24-02-1780, gedoopt aldaar 27-02-1780 (Oosthuizen) (doopgetuige was Maartje Dirks Groen), overleden voor 1837, zoon van Dirk Dirks Oosthuijsen en Anna Jans Bruzee.
 3. Johannes Anthonius (Jan) Hoog; gedoopt Amsterdam 21-07-1779 (doopgetuigen waren Jan Krijenschot en Anthonia Geromen), volgt onder II-a.
 4. Catharina Elisabeth Hoog; gedoopt Amsterdam 07-02-1781 (doopgetuigen waren Jan Lodewijk Kriener en Catharina Elisabeth Kriener), overleden Amsterdam 08-12-1869. Volgens de huwelijksbijlagen is zij de Catharina Elisabeth die in 1783 werd gedoopt. Ze werd in de akte Hooh genoemd, de naam werd in 1838 verbeterd naar Hoog. Volgens het bevolkingsregister na 1850, waar zij wordt vermeld als weduwe, is ze echter geboren in 1781. Van 17 mei tot 26 juni 1865 was ze als Helena Catharina Hoog, weduwe van Jan Hendrik Sieberg, opgenomen op de ziekenafdeling van het binnengasthuis. Volgens het patiëntenregister was ze geboren in 1781. In 1867 werd ze als de 86-jarige Helena Hoog opnieuw een maand opgenomen. Ook de leeftijd in haar overlijdensakte (88 jaar) wijst op een geboorte in 1781, ze wordt in deze akte Elisabeth Christina Hoog genoemd. Ze is getrouwd Amsterdam 29-07-1818 met Jan Hendrik Sieberg; gedoopt Amsterdam 20-02-1780, overleden aldaar 30-10-1846, zoon van Hendrik Jurgen Sieberg en Christina Linders, schoolhouder. Hij was gescheiden van Jansje Muijderman.
 5. Catharina Elisabeth Hoog; gedoopt Amsterdam 19-02-1783 (doopgetuigen waren Jan Lodewijk Criner en Catharina Elizabeth Criner), overleden Nieuwendam 26-10-1836, begraven aldaar 02-11-1836. Volgens het ondertrouwregister was zij in 1802 19 jaar, bij haar overlijden 53 jaar, dat komt overeen met een geboorte in 1783. Catharina is in ondertrouw gegaan Amsterdam 08-10-1802 met Dirk Pasterkamp, ook genaamd Pastercamp; gedoopt Durgerdam 07-03-1773 (doopgetuige was zijn grootmoeder Jannetje Hoen), overleden Nieuwendam 03-07-1835, zoon van Hendrik Jansz Pasterkamp en Grietje Dirks Maatjes.
 6. Sara Catharina Hoog; gedoopt Amsterdam 14-12-1785 (doopgetuigen waren Johan Andries Mulder en Catharina Boelhouwer).
 7. Johan David Hoog; gedoopt Amsterdam 07-01-1789 (doopgetuigen waren Johan Jacob Hoog en Fredrika Makarander), volgt onder II-b. 
 8. Fredrika Wilhelmina Hoog; gedoopt Amsterdam 17-05-1792.

 

Generatie II

 

II-a Johannes Anthonius (Jan) Hoog; gedoopt Amsterdam 21-07-1779, overleden aldaar 13-09-1820, zoon van Johan David (David) Hoog en Sara Magdalena Krat. IJzerwinkelier (1820).
Ondertrouw 04-09-1801: “Compareerden als vooren Jan Hoog van Amst. Luthers, oud 24 jaren. In de munnikenstraat. gead: met zijn vader David Hoog op de Nieuwmarkt bij de bloedstraat, Johanna Freriks. van Amst. geref. oud 23 jaren op ‘t blaauwe Erf. ouders dood, gead: met de doodced: van haar vader.” Zij tekenden als ‘Jan Hoog’ en ‘Johanna Freeriks’. Hun kinderen werden hervormd gedoopt. Op 22-09-1808 en 05-02-1811 werd op het St. Anthonis Kerkhof een kind van Jan Hoog begraven. Jan woonde aan de Nieuwmarkt, toen hij in juni 1820 werd opgenomen op de afdeling voor krankzinnige mannen van het buitengasthuis. Hij overleed tweeënhalve maand later. Het overlijden werd aangegeven door zwager Hendrik Freeriks (42 jr, winkelier) en neef Simon van Slooten (56 jr, schilder).

Jan is in ondertrouw gegaan Amsterdam 04-09-1801 met Johanna Freeriks ook genaamd Fredriks; geboren ca. 1778, overleden na 1835. Tapster (1825).

Uit dit huwelijk:

 1. Marija Helena Hoog; geboren Amsterdam 23-08-1803, gedoopt Amsterdam, Oude Kerk 28-08-1803 (doopgetuigen waren Mitie Frederiks en Jan Versluijs), overleden Amsterdam 28-09-1847. Marija is getrouwd (1) Amsterdam 20-05-1829 met Jan Fredrik Kruger; gedoopt Amsterdam 02-09-1785, overleden aldaar 03-08-1833, zoon van Johannes Kruger en Catharina Nienker, Kantoorbediende. Jan was weduwnaar van Maria Knop. Marija is getrouwd (2) Amsterdam 05-08-1835 met Willem Stronk; geboren Amsterdam 20-10-1805, gedoopt Amsterdam, Westerkerk 25-10-1805, overleden voor 1847, zoon van Dewald Stronk en Pieternella Overbeek. Schoenmaker.
 2. Willemiena Eleena Hoog; geboren Amsterdam 02-02-1805, gedoopt Amsterdam, Oude Kerk 10-02-1805 (doopgetuigen waren Dirk Pasterkamp en Willemina Jacoba Rakket). 
 3. Zara Hoog ook genaamd Sara; geboren Amsterdam 17-12-1806, gedoopt Amsterdam, Oude Kerk 21-12-1806 (doopgetuige was Folkert Hes), overleden Buiksloot 15-02-1881. Zara is getrouwd Amsterdam 03-02-1825 met Johan George Lodewijk Pfeiffer; geboren Westervoort 07-06-1803, gedoopt aldaar 26-06-1803, overleden Buiksloot 04-02-1839, zoon van Philip Lodewijk Pfeiffer en Anna Helena Riemsnijder. Winkelier in ‘s-Gravenhage (1825), rijksambtenaar in Amsterdam (1835)

 

II-b Johan David Hoog; gedoopt Amsterdam 07-01-1789, overleden ‘s-Gravenhage 21-01-1873, zoon van Johan David (David) Hoog en Sara Magdalena Krat.

Joh. David zou vanuit het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam zijn geronseld om met Napoleon naar Rusland ten strijde te trekken. (Nieuwe Rotterdamsche courant, 29 januari 1865). Na zijn terugkeer in 1815, kwam hij in dienst bij de goud- en zilverfabriek van De Meijer in Den Haag en werd zilversmid. Ter gelegenheid van zijn 45-jarig dienstverband, ontving hij van de Haagse afdeling van de Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid een certificaat. (Dagblad van Zuid-Holland en ‘s Gravenhage, 29 oktober 1859). Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 03-02-1865Zijn 50-jarig jubileum werd groots gevierd: “Heden heeft in de werkplaats van den heer P. de Meijer alhier een feest plaats gehad, ter gelegenheid van de 50jarige dienst aldaar van Joh. David Hoog, thans op zes en zeventigjarigen leeftijd. Het atelier van genoemden heer, bij wiens vader, reeds goud- en zilversmid alhier, de jubilaris in dienst was getreden, was op smaakvolle wijze versierd met groen, guirlandes en vlaggen, terwijl Hoog’s aanbeeld en hamer op keurige wijze waren opgetooid. Twee jongelingen, met oranjesjerpen omhangen, droegen een banier van het St. Aloisgilde, en waren aan den ingang van het atelier geposteerd, om den jubilaris te ontvangen. Boven het fornuis was een schild geplaatst met het volgend opschrift: » 3 Februarij, hulde aan J.D. Hoog, voor Trouw, Eerlijkheid en Arbeidzaamheid.” Bij het binnentreden van Hoog werd hij door zijne medegezellen met eenige toepasselijke coupletten, op de wijze van het volkslied, ontvangen, waarin zij hunne heilgroet uitspraken over den man, die na zoo vele wederwaardigheden in den veldtogt naar Rusland ondervonden te hebben, het zeldzame voorregt mogt genieten van dezen feestdag te beleven, in het volle bezit zijner geestvermogens en nog altijd aan den arbeid in zijn vak. Den patroon, mede bij de ontvangst tegenwoordig, werd ook een heilgroet gebragt. Aangedaan was de grijze jubilaris, en niet weinig verrast, toen hem onderscheidene blijken van belangstelling in zijne lange en trouwe diensten werden ter hand gesteld. Hem werd toch door zijn medegezellen, oud en jong, een prachtig gouden horologie vereerd, waarop gegrift is: » Uit achting aan J.D. Hoog door zijne medegezellen, ter herinnering aan zijn 50jarigen arbeid bij de heeren H.A. en P. de Meijer, 3 Februarij 1865.” Alsnu sprak de patroon met eenig woorden den waardigen werkman aan, die eene halve eeuw zijn vader en hem zo loffelijk met raad en daad had bijgestaan. De heer Meijer nam toen een kostbaren gouden ketting van zijn eigen horologie en bevestigde dit, als een blijk van zijne gevoelens jegens Hoog, aan het horologie, hem zoo even vereerd. Een algemeen gejuich der aanwezigen ging hierbij op. Aan Hoog werd ook nog van wege de afdeeling ‘s Gravenhage der Nijverheids-Maatschappij, plegtig eene medaille uitgereikt, waarop aan de eene zijde: » J. D. Hoog, 3 februarij 1815-1865,”en aan de keerzijde: » Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerknijverheid in Nederland;” eene geldelijke gratificatie was daarbij gevoegd. Zeer eigenaardig is door den heer P. de Meijer aan den jubilaris een Album ter hand gesteld, waarin zich de photographieportretten van al de leden der familie de Meijer bevinden. Inmiddels was de woning van Hoog gedurende zijne afwezigheid op keurige wijze versierd; het woonvertrek prijkte met drie schilden, waarop toepasselijke opschriften, ‘s mans waardige loopbaan betreffende. Zoo werd in werkplaats en woning het feest gevierd, dat meester en gezellen ten lof strekt en dat den feestvrienden eene duurzame herinnering zal achterlaten.” (Rotterdamsche courant, 4 februari 1865)

Johan is getrouwd ‘s-Gravenhage 27-05-1818 met Johanna Geertrui Schreiber, ook genaamd Johanna Geertruida Schrijber; gedoopt ‘s-Gravenhage 27-11-1796, overleden aldaar 27-05-1877, dochter van Johan Hendrik Schreiber en Christina Menningh.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 21-01-1819, volgt onder III-a.
 2. Gerardus Johannes Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 18-09-1820, overleden aldaar 19-08-1834 (Johannes Gerardus).
 3. Wilhelmina Christina Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 06-06-1822, overleden aldaar 26-04-1911. Zij is getrouwd ‘s-Gravenhage 10-06-1846 met Cornelis Gerardus le Blanc; geboren ‘s-Gravenhage 13-02-1820, overleden aldaar 04-12-1893, zoon van Pieter Abraham le Blanc en Anna Catharina Nolding. Zilversmid (1846), zilverbewaarder (1889), hofbeambte (1880, 1889, 1893)
 4. Johannes Hendrik Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 05-12-1823, overleden aldaar 02-09-1824.
 5. Johannes Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 21-09-1825, overleden aldaar 25-02-1882. Werd vanwege broederdienst vrijgesteld voor militaire dienst. Zilversmid (1846), goudsmid (1882). Johannes is getrouwd ‘s-Gravenhage 11-11-1846 met Elisabeth Regenboog; geboren 20-12-1821, overleden na 1882, dochter van Jonas Regenboog en Petronella Jacomina Giebert.
 6. Wilhelmina Frederika Sophia Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 03-09-1827, overleden aldaar 29-09-1839.
 7. Sara Helena (Leentje) Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 20-09-1829, overleden aldaar 08-07-1899. Leentje en Dirk zouden 11 december trouwen, maar de vader van de bruidegom was verhinderd en kon geen toestemming geven. Het huwelijk vond een week later alsnog plaats. Naaister (1850). Bij Dirks overlijden vermeld als Leentje Hoog. Leentje is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 18-12-1850 met Dirk Heunders; geboren Amsterdam 06-09-1824, overleden aldaar 19-09-1855, zoon van Frans Willem Heunders en Antonia Hoogenstrijd, kastenmaker. Leentje is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 17-12-1856 met Johannes Zacharias Franciscus Hoek; geboren ‘s-Gravenhage 08-07-1823, overleden aldaar 05-06-1882, zoon van Franciscus Petrus Hoek en Maria Catharina Grootenhuis. Zonder beroep (1856), broodbakker (1882) Johannes was weduwnaar van Anna Cornelia Bouman; overleden ‘s-Gravenhage 10-10-1855.
 8. Elisabeth Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 07-12-1831, volgt onder III-b.
 9. Johanna Maria Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 23-11-1833, overleden aldaar 25-07-1834.
 10. Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 30-12-1834, volgt onder III-c. 
 11. Johannes Hendrik Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 05-07-1837, overleden aldaar 26-12-1837.
    

   

 12. Johanna Geertruida Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 08-06-1839, overleden aldaar 17-09-1839.
 13. Wilhelmina Frederika Sophia Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 16-04-1841, overleden aldaar 28-09-1841. 
 14. Hendrika Sophia Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 25-10-1844, overleden aldaar 26-12-1919. Zij is getrouwd ‘s-Gravenhage 20-12-1865 met Arie Mattheus den Hertog; geboren Utrecht 31-05-1839, overleden ‘s-Gravenhage 06-02-1927, zoon van Gerrit den Hertog en Dirkje de Kok. Goud- en zilversmid in ‘s-Gravenhage. Bij het huwelijk vermeld als Den Hartog, de naam werd in 1885 gecorrigeerd naar Den Hertog.

 

Generatie III

 

III-a Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 21-01-1819, overleden aldaar 11-11-1886, zoon van Johan David Hoog en Johanna Geertrui Schreiber. Kleermaker (1845, 1846), commies (1854), opzichter (1880)

Johannes is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 07-05-1845 (huwelijk ontbonden 16-05-1866, vonnis rechtbank Arnhem 22-02-1866) met Hendrica Sophia Maria Pertou; geboren ‘s-Gravenhage 09-04-1816 (gewettigd 21-01-1818), overleden Amsterdam 06-12-1895, dochter van Hendrik Pertou en Johanna Pieternella Brulleman, dienstbode. Hendrica’s geboorte werd aangegeven door haar vader. Haar ouders waren destijds ongehuwd. Ze werd bijna twee jaar later erkend, bij hun huwelijk op 21 januari 1818. Hendrica verhuisde in juni 1857 van Millingen naar Nijmegen, de kinderen woonden bij haar. In 1866 volgde de officiële scheiding. In juni 1879 verhuisde ze met haar dochter en schoonzoon Johanna en Klaas Groenewoud van Nijmegen naar Amsterdam. Ook Johanna Dorant en haar zoon Alex verhuisden mee. In oktober 1879 verhuisde Hendrica terug naar Nijmegen, met Alex, die dan als haar kleinzoon wordt vermeld. Hij verhuisde een jaar later weer naar Amsterdam, zo’n twee weken voor het huwelijk van zijn moeder Johanna Dorant met Hendrica’s jongste zoon. Hij werd bij dat huwelijk erkend en kreeg de familienaam Hoog. Hendrica trok in juli 1892 weer in bij haar dochter en schoonzoon in Amsterdam, waar ze drie jaar later overleed.

Johannes is getrouwd (2) Arnhem 11-07-1866 met Elisabeth Charlotta van Brummen; geboren Arnhem 15-10-1828, overleden aldaar 02-09-1904, dochter van Johannes van Brummen, schrijnwerker, en Aaltje van der Weert. Ze was wollennaaister. Elisabeth is eerder getrouwd (1) Arnhem 05-08-1857 met Gijsbert Derk Kerkhof, ook Kerkhoff; geboren Arnhem 30-11-1831, overleden aldaar 16-03-1859, zoon van Gerrit Jan Kerkhof en Hermina Hofman, boekbinder. Ze is getrouwd (2) Arnhem 25-04-1860 met haar zwager Louis Kerkhof, ook Kerkhoff; geboren Arnhem 23-05-1830, overleden aldaar 20-05-1863, zoon van Gerrit Jan Kerkhof en Hermina Hofman, letterzetter.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes David Hendrik Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 25-02-1846, volgt onder IV-a.
 2. Johanna Geertruida Maria Sophia Hoog; geboren Randwijk 12-05-1850, overleden Amsterdam 27-07-1925, begraven Amsterdam, Zorgvlied 30-07-1925. Zij is getrouwd Nijmegen 08-08-1878 met Klaas Groenewoud; geboren Enkhuizen 29-07-1852, overleden Amsterdam 28-07-1909, zoon van Evert Groenewoud en Johanna Catharina Schuijt. Sergeant bij het zevende regiment infanterie (1878), in de overlijdensakte vermeld als sergeant-schrijver. 
 3. Hendrik Pieter Jacobus Hoog; geboren Randwijk 08-08-1853, overleden Assen 28-10-1921, begraven Assen, Zuiderbegraafplaats. Rijkscommies in Zutphen (1896), portier (1921). Hendrik is getrouwd Assen 19-03-1896 met Jacobje (Jacoba) Nijdam; geboren Hellendoorn 24-07-1868, overleden 26-04-1963, begraven Assen, Zuiderbegraafplaats, dochter van Berend Nijdam en Robberdina de Vries.
  Detail grafsteen Hoog-Nijdam  

   

   

 4. Johannes Antoon Hoog; geboren Randwijk 12-10-1854, volgt onder IV-b.

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Johannes David Hoog; geboren Arnhem 18-03-1867, volgt onder IV-c.

 

III-b Elisabeth Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 07-12-1831, overleden Loosduinen 04-12-1912, dochter van Johan David Hoog en Johanna Geertrui Schreiber. Dienstbode (1852)

Elisabeth is getrouwd ‘s-Gravenhage 07-02-1866 met haar neef Johannes Hendrik Schrijber; geboren Padang [Nederlands-Indië] 13-08-1832, overleden ‘s-Gravenhage 03-07-1896, natuurlijke zoon van Gerardus Schrijber en Sie Mina. Eerste conducteur bij de Staatsspoorwegen, wonend in Zutphen (1866), trambeambte in Den Haag (1896)

Uit een onbekende relatie:

 

 1. Johan Hendrik Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 20-03-1852, overleden aldaar 18-08-1852.

 

III-c Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 30-12-1834, overleden aldaar 30-01-1915, zoon van Johan David Hoog en Johanna Geertrui Schreiber. Hij was kunstdraaier (1858, 1868, 1884), vogelverkoper (1865). Getuigen bij het huwelijk waren Adolph Lodewijk Pabst (70 jr, zonder beroep), bruidegoms broer Johannes Hoog (32 jr, zilversmid) en Hendrik Marinus Velders (32 jr, winkelier) en Pieter Velders (25 jr, vergulder), broers van de bruid. De bruid verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven.

Overlijdensbericht JG Hoog (1915)

Johannes is getrouwd ‘s-Gravenhage 17-02-1858 met Elisabeth Maria Antonia Velders; geboren ‘s-Gravenhage 07-10-1829, overleden aldaar 27-10-1914, dochter van Pieter Velders en Magdalena Kruit.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes David Hoog; geboren Schiedam 19-04-1858, overleden aldaar 24-06-1858.
 2. Pieter Hoog; geboren Schiedam 31-05-1859, overleden ‘s-Gravenhage 16-06-1864.
 3. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 28-08-1861, volgt onder IV-d.
 4. Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 17-12-1863, overleden aldaar 18-03-1864.
 5. Pieter Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 22-04-1865, ongehuwd overleden aldaar 07-02-1948, Los werkman en steenhouwer.
 6. Helena Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 31-05-1867, overleden aldaar 17-08-1867.
 7. Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 05-06-1868, overleden aldaar 29-07-1868.
 8. Helena Maria Elisabeth Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 20-05-1869, overleden na 1934. Helena is getrouwd ‘s-Gravenhage 17-10-1888 met Hendricus Joannes Hubertus Beereboom; geboren ‘s-Gravenhage 02-06-1869, overleden aldaar 08-11-1919, zoon van Joannes Bartholomeus Beereboom en Johanna Apolonia Mink, huisschilder. 
 9. Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 28-04-1871, volgt onder IV-e.

 

Generatie IV

 

IV-a Johannes David Hendrik Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 25-02-1846, overleden Leeuwarden 16-05-1915, zoon van Johannes David Hoog en Hendrica Sophia Maria Pertou. Bewaarder in de strafgevangenis (1873), politiedienaar (1875, 1892), wachtmeester bij de gemeentepolitie in Leeuwarden. De Leeuwarder Courant beschrijft hem in 1965 als “de politieman met de lange, witte baard”.
Handtekeningen Hoog-Bersee (1873)
Hij is getrouwd Leeuwarden 08-03-1873 met Dorothea Elisabeth Bersee; geboren Leeuwarden 05-06-1849, overleden aldaar 04-07-1915, dochter van Frederik Bersee, muzikant, en Victoria de Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Sophia Maria Hoog; geboren Leeuwarden 22-03-1873, overleden aldaar 06-11-1875.
 2. Frederik Johannes Dorotheus Hoog; geboren Leeuwarden 02-03-1874, overleden aldaar 24-12-1875.
 3. Johannes David Hendrik Hoog; geboren Leeuwarden 13-12-1875, volgt onder V-a.
 4. Hendrika Sophia Maria Hoog; geboren Leeuwarden 01-02-1877, overleden na 1915, werkster.
 5. Elisabeth Fronica Dorothea Hoog; geboren Leeuwarden 24-03-1878, overleden aldaar 23-08-1878.
 6. Elisabeth Fronica Dorothea Hoog; geboren Leeuwarden 03-12-1879, overleden aldaar 27-09-1880.
 7. Geertruida Dorothea Hoog; geboren Leeuwarden 12-06-1881, overleden aldaar 16-01-1882.
 8. Jacobus Antoon (Antoon) Hoog; geboren Leeuwarden 26-02-1883, overleden aldaar 13-10-1958, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 16-10-1958. Loopknecht, hulpbrievenbesteller. Antoon is getrouwd 04-06-1919 met Attje Sijtsema; geboren Gorredijk 28-08-1882, overleden 06-03-1977, dochter van Kaas Sijtsema en Trijntje Gorter.
 9. Christina Veronica Hoog; geboren Leeuwarden 26-02-1883, overleden Venray 04-10-1960, werkster.
 10. Dorothea Pieternella Hoog; geboren Leeuwarden 15-04-1886, overleden aldaar 06-02-1887. 
 11. Dorothea Elisabeth Hoog; geboren Leeuwarden 02-12-1890, overleden aldaar 09-02-1892.

 

IV-b Johannes Antoon Hoog; geboren Randwijk 12-10-1854, overleden Surhuisterveen 19-01-1933, zoon van Johannes David Hoog en Hendrica Sophia Maria Pertou. Sergeant (1878), fourier (1880), bureauchef (1912, 1918)

Hij is getrouwd Amsterdam 03-11-1880 met Johanna Christina Dorant; geboren Zutphen 13-11-1856, overleden ‘s-Gravenhage 29-06-1919, dochter van Johan Christoffel Dorant en Jenneken Jansen, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Alex Ferdinand Anton Hoog; geboren Nijmegen 09-11-1877, volgt onder V-b.
 2. Joan Emil Baptiste Jules (Jo) Hoog; geboren Amsterdam 31-08-1881, volgt onder V-c.
 3. Joanna Christina Sophia Didrika Ferdinanda Hoog; geboren Amsterdam 12-11-1882, overleden Groningen 02-02-1933, begraven Surhuisterveen. Bij haar huwelijk onderwijzeres in Surhuisterveen. Zij is getrouwd Achtkarspelen 23-11-1912 met Pieter Stulp; geboren Surhuisterveen 18-05-1879, overleden Smilde 07-02-1955, begraven Surhuisterveen, zoon van Jan Jakobs Stulp en Henderika Moltmaker. Horlogemaker in Surhuisterveen. 
 4. Henri Victor Hugo Adolf Otto Hoog; geboren Amsterdam 30-01-1890, volgt onder V-d.

 

IV-c Johannes David Hoog; geboren Arnhem 18-03-1867, overleden aldaar 19-07-1944, begraven Arnhem, Moscowa 22-07-1944, zoon van Johannes David Hoog en Elisabeth Charlotta van Brummen. Werd opgeleid aan de Academie van beeldende kunsten in Den Haag. Rijtuigschilder (1886), schilder (1894). Later ambtenaar van de Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij (1901) en boekhouder, hij bleef daarnaast schilderen.

Hij is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 29-09-1886 (huwelijk ontbonden 1901) met Dorothea Nieuwenhuisen; geboren ‘s-Gravenhage 31-12-1867, overleden aldaar 12-06-1954, dochter van Joseph Gerardus Nieuwenhuisen en Wilhelmina Christina Schwenke. Zij is hertrouwd ‘s-Gravenhage 19-06-1912 met Alphonsius Carolus van Waterschoot; geboren Hontenisse 09-06-1874, overleden ‘s-Gravenhage 23-01-1945, zoon van Eduardus Aloijsius Seraphinus van Waterschoot en Goddeliva Christina van der Vlies. Kantoorbediende.

Hij is getrouwd (2) Apeldoorn 11-10-1901 met zijn nicht Aleida Cornelia van Brummen; geboren Arnhem 03-05-1856, overleden aldaar 29-10-1934, dochter van Derk Jan van Brummen en Elisabeth Johanna Palies. Aleida was eerder getrouwd Arnhem 27-09-1883 met Gerrit Pitlo; geboren Arnhem 23-12-1845, overleden aldaar 08-12-1900, zoon van Philip Pitlo en Maria Christina Lindeman, bakker.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Elisabeth Charlotta Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 20-11-1886, overleden Helmond 20-10-1968.2 Kinderjuffrouw. Zij is getrouwd Helmond 24-06-1919 met Johannes Godefridus Wilhelmus Kuijpers; geboren Helmond 19-02-1890, overleden Utrecht 13-12-1957, zoon van Johannes Kuijpers en Antonia Jansen. Katoendrukker.
 2. Wilhelmina Christina Hoog; geboren Haarlem 13-02-1888, overleden Amsterdam 01-09-1965, naaister. Zij is getrouwd Amsterdam 22-05-1919 met Johannes Gerardus Hilferink; geboren Arnhem 07-11-1886, overleden Amsterdam 19-02-1954, zoon van Reinder Hilferink en Johanna van der Linden. Opziener van een koffie- en rubberplantage op de Onderneming Hapesong, residentie Tapanuli in Nederlands-Indië (1914), ‘oberkellner’ in Heemstede (1919). Johannes is eerder getrouwd Schoterland 08-10-1914 (huwelijk ontbonden 19-09-1918, vonnis arr. rechtbank Amsterdam 26-04-1918) met Kornelia Regnerij; geboren Heerenveen 14-06-1878, dochter van Pieter Regnerij en Klaaske Alberts Heidstra. Kornelia is later getrouwd Amsterdam 11-09-1919 met Ariën Appel; geboren Hoogwoud 25-04-1877, zoon van Arien Appel en Aafje Groot, kruidenier. Ariën was weduwnaar van Neeltje Saal.
 3. Dorothea (Dora) Hoog; geboren Haarlem 26-08-1891, overleden Ambawara [Nederlands-Indië] 25-08-1945 in een interneringskamp. Dora is getrouwd Amsterdam 27-12-1917 met Hendrik Pouwels; geboren Amsterdam 08-05-1891, overleden Purmerend 01-09-1968, zoon van Pieter Pouwels en Christina Maria Gerarda Rutgers. Hij was elektrotechnisch ingenieur, technisch ambtenaar 1e klas, later bureau-ambtenaar bij de PTT. Hendrik is later getrouwd Amsterdam 07-01-1948 met Jantje Bonaventura van der Hoff; geboren Lemmer 08-04-1903, overleden na 1968, dochter van Lieuwe van der Hoff en Afke de Ree. 
 4. Johannes David Hoog; geboren Haarlem 11-01-1894, overleden aldaar 13-05-1894.

 

IV-d Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 28-08-1861, overleden aldaar 15-05-1925, zoon van Johannes Gerardus Hoog en Elisabeth Maria Antonia Velders. Hij was kunstdraaier (1884), koopman (1888), arbeider (1893, 1897), passementwerker (1895, 1898, 1899, 1901), vogelhandelaar (1905, 1909, 1921).

Uittreksel JD Hoog
Hij is getrouwd ‘s-Gravenhage 06-02-1884 met Margaretha Serlier; geboren Leiden 09-07-1860 (gewettigd 21-11-1860), overleden Laren 18-10-1943, dochter van Arie Serlier en Johanna Angenieta Chaudron. Zij is hertrouwd ‘s-Gravenhage 27-12-1935 met Johannes Albertus Louis van Stokrom; geboren ‘s-Gravenhage 10-08-1876, overleden aldaar 22-01-1955, zoon van Johannes Justus Jacobus van Stokrom en Sophia Wilhelmina Maria Petronella Kervezee, timmerman. Hij was eerder getrouwd ‘s-Gravenhage 15-11-1899 met Maria van der Hoorn, geboren ‘s-Gravenhage 26-02-1876, overleden 05-02-1933, dochter van Franciscus Johannes van der Hoorn en Anna Maria van Eijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 07-05-1884, volgt onder V-e.
 2. Johanna Angenita Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 27-04-1885, overleden 01-07-1975.
 3. Elisabeth Maria Anthonia Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 12-02-1886, dienstbode. Elisabeth is getrouwd ‘s-Gravenhage 31-05-1911 met Gerardus David den Hertog; geboren ‘s-Gravenhage 21-04-1878, zoon van Arie Mattheus den Hertog en Hendrika Sophia Hoog, vuurstoker.
 4. Helena Elisabeth Maria Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 02-10-1887. Zij is getrouwd ‘s-Gravenhage 03-11-1909 met Jan Leenders; geboren ‘s-Gravenhage 18-05-1889, zoon van Leonardus Hendrikus Gerardus Leenders en Jacoba van Blitterswijk, steenhouwer en los werkman.
 5. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 30-12-1888, overleden aldaar 24-06-1889.
 6. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 13-01-1890, overleden aldaar 09-07-1890.
 7. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 06-02-1891, overleden aldaar 04-09-1891.
 8. Margaretha Hoog; geboren ‘s-Gravenhage ca. mei 1892, overleden aldaar 27-12-1892.
 9. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 14-10-1893, volgt onder V-f.
 10. Margaretha Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 16-10-1895, overleden 1895/1897.
 11. Margaretha Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 07-01-1897, overleden aldaar 05-03-1897.
 12. Pieter (Piet) Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 28-04-1898, volgt onder V-g.
 13. Hendrikus Johannes Hubertus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 27-10-1899, overleden aldaar 07-07-1900.
 14. Arie Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 09-01-1901, volgt onder V-h. 
 15. Margaretha Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 13-01-1905. Margaretha is getrouwd 01-07-1925 met Otto Knaap; geboren ‘s-Gravenhage 04-04-1905, zoon van Johannes Knaap en Elisje van Aggelen. Otto was chauffeur.

 

IV-e Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 28-04-1871, overleden aldaar 15-09-1958, begraven aldaar 18-09-1958, zoon van Johannes Gerardus Hoog en Elisabeth Maria Antonia Velders. Hij was barbier.

Hij is getrouwd ‘s-Gravenhage 19-04-1893 met Willemina Maria Oosenbrug; geboren ‘s-Gravenhage 08-08-1872, overleden aldaar 13-04-1949, dochter van Willem Oosenbrug en Maria Gezina Buter, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gerardus Hoog; geboren ‘s-Gravenhage ca. juli 1893, overleden aldaar 01-09-1894. 
 2. Maria Gezina Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 10-08-1895. Maria is getrouwd ‘s-Gravenhage 20-09-1916 met Andries Rijghard; geboren ‘s-Gravenhage 14-02-1890, zoon van Antonie Rijghard en Louisa Gilette Michelle Neervoort, metselaar.

 

Generatie V

 

Johannes David Hendrik Hoog (1875-1964) in 1932, collectie HCLV-a Johannes David Hendrik Hoog; geboren Leeuwarden 13-12-1875, overleden aldaar 21-03-1964, begraven Huizum 25-03-1964, zoon van Johannes David Hendrik Hoog en Dorothea Elisabeth Bersee. Kantoorbediende (1902), procureursklerk.

Hij is getrouwd3 Workum 11-10-1902 met Emelia Tiesma; geboren Workum 07-08-1880, overleden Leeuwarden 19-09-1966, begraven Huizum, dochter van Fokele Tiesma en Rinske de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Rinske Fogeline (Dora) Hoog; geboren Leeuwarden 10-09-1903, overleden aldaar 17-01-1996, gecremeerd Goutum 19-01-1996. Dora is getrouwd 04-01-1928 met Hendrik van Breeden; geboren Ferwerd 25-08-1898, overleden Leeuwarden 13-07-1948, begraven Huizum, zoon van Lolke van Breeden en Trijntje Veening, melkventer.
 2. Rinske Hendrika Christina Hoog; geboren Leeuwarden 31-03-1907, overleden Dantumadeel 22-06-1975.
 3. Johannes David Hendrik Hoog; geboren Leeuwarden 12-01-1911, overleden aldaar 20-01-1977. Pakhuisknecht, hulp-brievenbesteller (1940) in Huizum. Bij het eerste huwelijk werd een zoon erkend. Hij is getrouwd (1) Leeuwarden 20-11-1940 (huwelijk ontbonden Leeuwarden 30-12-1941, vonnis arr. rechtbank Leeuwarden 11-12-1941) met Henderika Krikke; geboren Leeuwarden 12-09-1917, dochter van Jan Krikke en Sietske Mebius. Fabrieksarbeidster. Hij is in ondertrouw gegaan (2) september 1943 met Klaasje Brijker; geboren Franeker 29-05-1911, overleden Leeuwarden 28-05-1954, begraven Franeker 01-06-1954, dochter van Hein Brijker en Antje Dijkstra. 
 4. Fokele Thijs Charley Sam (Sam) Hoog; geboren Leeuwarden 30-11-1920, overleden Assen 26-07-1965, gecremeerd Groningen 31-07-1965. Kantoorbediende, chefinspecteur, V.N.U. rayonchef. Secretaris en redacteur van de V.V. Nicator in Leeuwarden. Sam is getrouwd (1) Leeuwarden 25-03-1947 met Anna Elizabeth Louisa van den Heuvel; geboren Meerkerk 10-02-1921, overleden Huizum 19-09-1947, begraven aldaar 23-09-1947. Sam is getrouwd (2) met Clara Jetske Bakker; geboren 01-05-1924, overleden 14-09-2005, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats.

 

V-b Alex Ferdinand Anton Hoog; geboren Nijmegen 09-11-1877 (gewettigd 03-11-1880), overleden ‘s-Gravenhage 23-09-1926, begraven ‘s-Gravenhage, Nieuw Eik en Duinen 25-09-1926, zoon van Johannes Antoon Hoog en Johanna Christina Dorant.

Alex Hoog te paard tijdens de 7e Bali-expeditie (1906)Alex werd in 1894 toegelaten tot de kadettenschool in Alkmaar. Hij diende in het Oost-Indisch leger. Als eerste luitenant artillerie nam hij in 1906 deel aan de Bali-expeditie (de foto toont hem te paard) en kreeg daarvoor een eervolle vermelding. Hij werd in de rang van kapitein vanaf 1 oktober 1911 gedetacheerd als ambtenaar op het departement van koloniën in Den Haag. Later kolonel titulair. In 1925 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Alex is getrouwd 1901 met Marianne Constance Wilhelmina van der Hout; geboren Batavia [Nederlands-Indië] 18-10-1882, dochter van Louis van der Hout, officier in het Oost-Indisch leger, en Jacqueline Wilhelmine Sauerbier.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Jacqueline Addy Johanna Beatrice (Addy) Hoog; geboren Banjoebiroe [Nederlands-Indië] 23-03-1904, scheikundige. Addy is getrouwd ‘s-Gravenhage 03-08-1928 met Jan Louis de Roos; geboren Leiden 04-01-1900, zoon van Hendrik Reinhard de Roos en Colette Marie Wijckhuijse, wis- en natuurkundige.

 

V-c Joan Emil Baptiste Jules (Jo) Hoog; geboren Amsterdam 31-08-1881, overleden 10-11-1918, begraven Amsterdam, De Nieuwe Ooster, zoon van Johannes Antoon Hoog en Johanna Christina Dorant. Ambtenaar bij de Rijkspostspaarbank, accountant.

Jo is getrouwd Amsterdam 17-09-1908 met Geertruida Margaretha Rijnders; geboren Amsterdam 04-02-1881, overleden aldaar 13-08-1929 Diaconessenhuis aan de Overtoom, begraven Amsterdam, De Nieuwe Ooster 16-08-1929, dochter van Hendrik Antonie Rijnders en Lammerdina Tollenaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Han Hoog; geboren Amsterdam 02-05-1911, overleden ‘s-Gravenhage 20-01-2001, begraven Amsterdam, De Nieuwe Ooster. Scheikundig ingenieur. Han is getrouwd Amsterdam 08-11-1934 met Anna Maria (Rietje) Reichart; geboren Amsterdam 17-10-1907, overleden 19-04-1984, begraven Amsterdam, De Nieuwe Ooster, dochter van Roelof Hendrik Reichart en Jacoba Maria van der Sleen. 
 2. Dick Hoog; geboren Amsterdam 03-04-1915, overleden Lonay [Zwitserland] 09-03-2005. Kantoorbediende, handelaar. Dick is getrouwd Batavia [Nederlands-Indië] 19-01-1940 met Jeannette (Puck) Meijer; geboren Amsterdam 02-06-1917.

 

Henri Hoog in Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)V-d Henri Victor Hugo Adolf Otto Hoog; geboren Amsterdam 30-01-1890, overleden Ede 23-06-1944, begraven aldaar, zoon van Johannes Antoon Hoog en Johanna Christina Dorant, accountant.

Henri is getrouwd Amsterdam 24-10-1918 met Aaltje Prins; geboren Amsterdam 26-04-1894, overleden 08-04-1971, begraven Ede, dochter van Simon Prins en Aaltje Goede.

Uit dit huwelijk:

 1. Jo Hoog; geboren Amsterdam 14-11-1920, overleden voor 2013. Jo is getrouwd met Hendrika Aaltje Lagendijk; geboren Dordrecht 06-12-1919, overleden Den Helder 28-05-2013. 
 2. Ottilie (Tiel) Hoog; geboren Amsterdam 18-10-1927, overleden Veghel 19-05-2010. Tiel was gehuwd met Paul Charles Kenninck; geboren Tjimahi [Nederlands-Indië] 09-04-1923, overleden Oss 01-02-2004, zoon van Paul Ferdinand Kenninck en Charlotte Margaretha van Geuns.

 

V-e Gerardus Johannes Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 07-05-1884, overleden Deventer 28-01-1955, zoon van Johannes David Hoog en Margaretha Serlier. Vuurstoker (1909, 1910), poetser bij de NSM.

Hij is getrouwd ‘s-Gravenhage 26-10-1910 met Elisabeth Sophia Boekwijt; geboren ‘s-Gravenhage 02-10-1886, dochter van Hendrik Cornelis Boekwijt en Willempje Hogendoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 15-07-1911.
 2. Willempje Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 07-08-1912.
 3. Margaretha Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 22-11-1914. Margaretha is getrouwd ‘s-Gravenhage 29-03-1937 met Pieter Dirk van Kralingen; geboren ‘s-Gravenhage 12-01-1911, zoon van Adrianus Karel van Kralingen en Cornelia de Jong. Los werkman en betonwerker.
 4. Gerardus Johannes Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 11-02-1916. 
 5. Hendrik Cornelis Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 09-03-1928, overleden Oegstgeest 08-06-1933.

 

V-f Johannes David Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 14-10-1893, overleden voor 1975, zoon van Johannes David Hoog en Margaretha Serlier, suikerwerker, loopknecht.

Hij is getrouwd (1) Leiden 23-12-1914 met Maria van Strien; geboren Leiden 18-03-1895, overleden, dochter van Gerrit van Strien en Catharina van Westbroek.

Hij is getrouwd (2) met Maria Elena Louise Ridder; geboren ‘s-Gravenhage 19-10-1887, overleden aldaar 06-06-1975, dochter van Johannes Ridder en Catharina Francisca van der Meer. Dienstbode (1911). Maria was getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 08-11-1911 met Johannes Petrus Theodorus van Niel; geboren ‘s-Gravenhage 03-01-1888, overleden aldaar 16-11-1918, zoon van Leenderd van Niel en Elisabeth Francisca Sas, koffiehuisbediende en kelner. Maria was getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 17-09-1919 (huw. ontbonden 1943) met Jozef Antonius Geerinck; geboren ‘s-Gravenhage 28-02-1892, overleden Ermelo 20-02-1948, zoon van Emilius Geerinck en Petronella Aloijsia Smout, pluimveehouder. Jozef hertrouwde met Gertrud Grafschaft.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Hoog; geboren Leiden 26-10-1915. Zij is getrouwd ‘s-Gravenhage 28-04-1937 met André van Balen; geboren Woensel 22-03-1916, zoon van Johanna Cornelia van Balen. Huisschilder. 
 2. Johannes David (Joop) Hoog; geboren Leiden 08-02-1920, overleden Oost-Souburg 26-04-1993, begraven Weert 29-04-1993. Joop was getrouwd met Maria Theodora Goverdina (Mia) van der Putten; geboren Weert 30-11-1923, overleden Vlissingen 01-07-1990, begraven Weert 05-07-1990.

 

V-g Pieter (Piet) Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 28-04-1898, overleden aldaar 14-10-1986, zoon van Johannes David Hoog en Margaretha Serlier. Arbeider (1921).

Piet is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 16-03-1921 met Hendrika Sophia (Riek) Musquetier; geboren ‘s-Gravenhage 05-10-1901, overleden, dochter van Engelbert Lodewijk Musquetier en Johanna Geertruida den Hertog. Winkelbediende (1921). Getuigen bij het huwelijk waren broer Gerard Hoog (36 jr, gasstoker) en Cornelis de Groot (42 jr, zonder beroep). Riek was van moederskant een kleindochter van Hendrika Sophia Hoog, de jongste zus van Piets grootvader Johannes Gerardus Hoog.

Piet is getrouwd (2) 24-12-1975 met Jeannette van Blerk;4 geboren ‘s-Gravenhage 31-07-1901 (gewettigd 08-07-1903), overleden aldaar 20-04-1996, dochter van Pieter van Blerk en Jeanette Grasmeijer. Werkster (1921). Jeannette was eerder getrouwd 14-09-1921 met Adrianus Petrus van der Kleij; geboren ‘s-Gravenhage 08-06-1891, overleden aldaar 03-12-1967, zoon van Adrianus Petrus van der Kleij en Maria Catharina van Bregt. Jeannette is hertrouwd ‘s-Gravenhage 28-02-1990 met Johannes Stoppelenburg.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 

 1. Engelbert Lodewijk Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 29-10-1921, overleden Westervoort 24-01-1998.
    

   

 2. Johanna Geertruida Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 12-07-1925, overleden aldaar 16-07-1925. 
 3. Johanna Geertruida Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 06-10-1926, overleden aldaar 21-11-1926.

 

V-h Arie Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 09-01-1901, overleden aldaar 11-02-1983, begraven Loosduinen 15-02-19835, zoon van Johannes David Hoog en Margaretha Serlier, vloerenlegger.

Arie is getrouwd ‘s-Gravenhage 16-06-1926 met Maria Anna Neijs; geboren ‘s-Gravenhage 12-07-1905, overleden aldaar 15-06-1982, begraven Loosduinen 18-06-1982, dochter van Jan Neijs en Johanna Brandligt.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 

 1. Arie Hoog; geboren ‘s-Gravenhage 27-06-1926, overleden Katwijk 01-06-2013. Volgens zijn overlijdensannonce was hij lid in de orde van Oranje-Nassau, spelddrager VBM en drager van het Nieuw Guinea herinneringskruis.

 


 

Bronnen en noten

 1. De foto’s van Alex Hoog zijn afkomstig uit de Digital Image library van KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.
 2. De overlijdensgegevens van het echtpaar Kuijpers-Hoog zijn ontleend aan de Familiegeschiedenis van Koen Kuijpers
 3. Gegevens over het nageslacht Hoog-Tiesma zijn deels ontleend aan de Parenteel van Age Thijsens Tiesma.
 4. Gegevens over Jeannette van Blerk zijn grotendeels ontleend aan de Parenteel Jan Cuypers (van Blerk).
 5. De overlijdensgegevens van het echtpaar Hoog-Neijs zijn ontleend aan de Parenteel van Johan Adam Neijs (Neiss).

– – voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2022 – –

6 Comments

 • Irene Meijwes-Hoog

  Beste Ronn,

  Wat ontzettend leuk om onze familie hier te vinden! Waar komt uw interesse in de familie Hoog vandaan? Ik heb mijn vader gewezen op uw website en hij heeft nog veel meer informatie voor u, nog ver voor deze tijd (dus voor 1700) en mijn oma heette niet Langendijk, maar Lagedijk. Als u hiervoor openstaat, hebben we nog veel meer informatie, wat leuk is om te weten. Er zijn ook heel spannende dingen gebeurt, die wij zelf nooit hebben kunnen achterhalen, u wellicht wel?

  Met vriendelijke groet,
  Irene Meijwes-Hoog (kleinkind van Jo Hoog en Hendrika Aaltje Lagendijk)

 • Ronn

  Beste Irene,

  Hartelijk dank voor de correctie. Meer informatie is zeker welkom (via een reactie hier of per mail naar ronn(at)genealogicus.nl). Ik vind het altijd leuk om families uit te pluizen. Ik ben bevriend met een dochter van Engelbert Hoog en kwam zo bij deze familie terecht.

  Vriendelijke groet,
  Ronn

 • Heerke A.F. Brouwer

  Heel bijzonder om mijn grootmoeder en grootvader op deze website tegen te komen.
  Het betreft “Joanna Christina Sophia Didrika Ferdinanda Hoog en Pieter Stulp”. Mijn Pake was postkantoorhouder te Surhuisterveen. Zij, mijn grootmoeder, was onderwijzeres later te Surhuisterveen, zo heeft zij mijn pake leren kennen kennen. Helaas is zij te Groningen overleden na een galblaasoperatie. Uit dit huwelijk zijn drie dochters geboren Joanna Chritina (Tine) Johanna en Hendrika. Mijn moeder was Tine Stulp, overleden te Heerenveen. De andere twee dochters zijn overleden te Moncton (Canada) Als u meer wilt weten hierbij mijn e-mailadres.

 • Astrid Wiessner Hoog

  Leuk om te lezen dat mijn opa voor de 2e keer is getrouwd, nooit geweten, altijd gedacht dat het een vriendin was. Hij was eerder getrouwd met Maria van Strien die op 53 jarige leeftijd is overleden. Mijn vader Johannes David Hoog heb. 08-02-1920 heeft 11 kinderen gehad waarvan 1 doodgeboren

 • Dorine Hoog

  Beste Ronn, weet u waar de link ligt tussen mijn familielijn en deze familielijn?
  Ik kom uit het nageslacht van Thomas Hoog (1829-1912), de laatste dominee van het geslacht Hoog (ik denk dat hij de laatste dominee was). Thomas Hoog is zoon van Isaac marius Jacob Hoog (1798 – 1889) (gehuwd met A.L. van Rossem)
  Ik begreep dat mijn familie oorspronkelijk uit Schotland komt, (Fam Hog)
  Er is ook een andere familielijn Tomas Hog, beschreven door W. Kolijn “De verbannen predikant van Kiltearn”. Maar dat is een andere lijn. (1628-1692).
  Ik ben benieuwd naar de lijn van mijn voorvaders Ho(o)g uit Schotland. Weet u hoe ik verder kan zoeken?

 • Ronn

  Beste Dorine, ik geloof niet dat er sprake is van verwantschap met de door mij behandelde familie. Ik heb jouw familie kort gevolgd: Isaac Marius Jacob Hoog (1798 – 1889) >> predikant Thomas Hoog (Rotterdam ca. 1763 – Rotterdam, 1829) x Johanna Jacoba Scheltus >> predikant Johannes Hoog (Papendrecht, 1725 – Rotterdam, 1795) x Katharina van Hoogwerff >> predikant Marinus Hoog (Delft, 1690 – ?) x Maria Catharina van Wijelick >> predikant Thomas Hoog x Johanna van Strijen. Laatstgenoemde Thomas Hoog kwam volgens een vermelding op GenealogieOnline uit Schotland, als zoon van de door jou al genoemde Thomas Hogg (1628-1692).

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *