Genealogieën

Genealogie van de familie Nijenhof

Generatie I

I Jan Jansen Nijenhof(f); geb. ca. 1625/1630, overleden Groningen? na 1679.

Jan is in ondertrouw gegaan Groningen 01-03-1651 en getrouwd aldaar 04-1651 met Aeltjen Jans Tekelenborch; geboren 1626/1631, overleden Groningen 01-06-1669, begraven aldaar (A-Kerk), dochter van Johan Christoffers en Eeltjen Claassen.

Huwelijksinschrijving: “Jan Janssens Nijenhoeve, waarvoor Johan Gideons1 compareerde, end’Aeltje Janssen Tekelenborgh, waarvoor d’E. Hindr. Nitrinck2 als oem caveerde.”

Jan was (meester)chirurgijn in Groningen, hij werd in 1651 lid van het barbiers- en chirurgijnsgilde. Werd grootburger van de stad in 1666. In 1669 en 1679 wordt hij vermeld als luitenant.

Aeltjen werd zowel Aeltjen Jans als Aeltjen Christoffers genoemd. Op haar grafsteen in de A-Kerk staat: “Den 1 juny 1669 is de e. Aeltien Christoffers Teckelenborgh de huysvrouwe van de lieut. Nyenhoof in den Heere gerust“. Op de grafsteen3 twee familiewapens: Rechts: gedeeld: I een kreeft; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een staande vogel met opgeheven vlucht en beneden van drie hulstbladeren.4 Links: geruit van ongeveer vier rijen van vier ruiten onder elkaar en over alles heen een leeuw.

Uit dit huwelijk:

 1. Hindrickjen Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 25-12-1651, overleden 1651/1657.
 2. Johannes Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 15-04-1653, volgt onder II.
 3. Eeltjen Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 25-08-1654, overleden 1654/1656.
 4. Eeltjen Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 13-04-1656.

 5. Henrica Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, Martinikerk 24-11-1657 (als Hindrikjen). Henrica is in ondertrouw gegaan Groningen 16-04-1681 en getrouwd Feerwerd 08-05-1681 (1) met ds. Henricus Textor; geboren Groningen ca. 1639, overleden Feerwerd 20-04-1690. Predikant te Feerwerd 1666-ovl. Henricus was sinds 1680 weduwe van Aeltijn Harmens, met wie hij in 1666 was gehuwd.
  Henrica is in ondertrouw gegaan Groningen 15-01-1698 en getrouwd aldaar 02-02-1698 (2) met Hindrik Brongers; gedoopt Veendam 04-12-1669, zoon van Pieter Gerrits en Vrouwke Reijnts. Hij was solliciteur.

 6. Nieltien Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt aldaar 18-09-1659 (A-kerk), overleden 1659/1660.
 7. Nieltjen Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 07-12-1660, overleden na 1699. Nieltjen is in ondertrouw gegaan Groningen 23-07-1692 en getrouwd aldaar 11-08-1692 met Henricus Venhuizen; afkomstig uit Stedum, overleden na 1699.
 8. Gideaen Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 26-08-1662.
 9. Fennichje Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 17-01-1664 (als Fennetjen), overleden ca. 1697. Fennichje is in ondertrouw gegaan Groningen 07-01-1688 en getrouwd aldaar 01-02-1688 (A-kerk) met Ellerus de Wit ook genaamd d’Witt, geboren Groningen in de Nieuwe Ebbingestraat, gedoopt aldaar 31-05-1666 (Nieuwe Kerk), overleden aldaar sept. 1728 (Pepergasthuis), zoon van Jan Lamberts de Witt en Lucretia Ellens. Hij was apotheker. Ellerus is later in ondertrouw gegaan Groningen 12-03-1698 en getrouwd aldaar 20-03-1698 (A-kerk) met Annechien (Anna) Jansen Rudings, ook genaamd Ruitinks; overleden 1705/1723.

 10. Christopher Nijenhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 31-08-1666. Christopher is in ondertrouw gegaan Groningen 25-02-1693 en getrouwd aldaar 14-03-1693 met Catharina Pastorius; geboren Groningen in het werkhuis, gedoopt Groningen, Nieuwe Kerk 22-09-1675, dochter van David Baerentsz Pastoor/Pastor/Pastorius en Elisabeth van Olphen.5

Generatie II

II Johannes Nijenhof, ook genaamd Nienhof; geboren Groningen (bij de A), gedoopt Groningen, A-Kerk 15-04-1653 (als Jan), overleden na 1712. Johannes was med. doctor in Groningen.

Johannes is in ondertrouw gegaan Groningen 11-10-1679 en getrouwd aldaar 30-10-1679 (1) met Johanna Boncks; afkomstig uit Harlingen, overleden 1679/1682.
Johannes is in ondertrouw gegaan Groningen 22-07-1682 en getrouwd Feerwerd 13-08-1682 (2) met Henrica Witsing; afkomstig uit Zuidhorn, overleden 1690/1692.
Johannes is in ondertrouw gegaan Groningen 26-12-1691 en getrouwd aldaar 13-01-1692 (3) met Judith Pastorius; geboren Groningen in het tuchthuis, gedoopt Groningen, Nieuwe Kerk 18-01-1669, dochter van David Baerentsz Pastor/Pastorius en Elisabeth van Olphen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aeltjen Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 22-05-1683.
 2. Aeltjen Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 01-06-1684.
 3. Aeltjen Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 05-07-1685.
 4. Johannes Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 18-08-1686.
 5. Wibbina Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 23-09-1688. Wibbina is getrouwd Groningen, Academiekerk 31-01-1712 met Jan Blankenstein; geboren Groningen in de Oosterstaat, gedoopt Groningen, Martinikerk 03-07-1685, zoon van Hindrick Blankenstein en Gesina Mensing.

 6. Henricus Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 05-08-1690.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Nijenhof, ook genaamd Nijenhoff; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 21-12-1692, overleden Groningen 1748 (Breukdoden 27-02-1748).
  Bij het eerste huwelijk trad voor Helena op als getuige de commisaris Blankenstein als broer (= zwager).
  Helena is getrouwd Groningen 19-10-1713 (1) met Lucas ten Hoven ook genaamd Ten Hove; gedoopt Kampen 27-08-1686 (als Luckas), overleden Groningen 1729 (Breukdoden 15-09-1729), zoon van Gerrijt Luchsen ten Hoven en Dijna Laurens Pastoor(s).
  Helena is getrouwd Groningen 19-10-1731 (2) met Adam Bolman; gedoopt Leeuwarden 07-02-1700, zoon van Hugo Bolman en Baatie Sipkes. Klerk van het provinciaal comptoir

 2. Christophorus Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 13-09-1695.
 3. Elisabeth Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 23-05-1697.
 4. Aeltjen Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 24-10-1699.
 5. David Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 27-11-1701.

 6. Fenneije Nijenhof; geboren Groningen in de Zwanestraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 16-11-1703.

Noten

 1. Johan Gideons is mogelijk identiek aan Jan Gidiaens; geboren ca. 1600/1605. Hij zal een zoon zijn van Gidiaen Wabbens en Neeltijn Jansen, die in 1604 in Groningen trouwden (Neeltijn hertrouwde in 1628 met Bate Rensema, ook vermeld als Botte Gaijkes). Jan is getrouwd Groningen, A-Kerk 16-09-1632 met Trijntijen Egberts, weduwe van Hindrick Loessinck. Bij het huwelijk getuigde voor Jan Neeltijen Jansens, de huisvr. van Botte Gaijkes.
 2. Hindrick Nittrinck; geboren ca. 1600. Hij is getrouwd Groningen 1622 met Lutgert Christoffers.
 3. Pathuis, A. (1977) Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814. Assen: Van Gorcum.

 4. Dit wapen staat waarschijnlijk ook op het graf van Bene Boelens. Het zal uit zijn vrouws familie komen. Is Jan Jans Nijenhof een zoon van Jan Luijtiens? Waarschijnlijke familieleden:

  Lammertijen Luijtiens tr. Groningen 25-11-1632 met Bene Boelens, zoon van Boele Jansens. Voor haar verscheen Gerardus Roswinckel. Op zijn graf een dubbel wapen, volgens Pathuis: rechts drie rozen (Boelens), links: gedeeld I een kreeft, II voor zover herkenbaar: een dwarsbalk, vergezeld van onderen van drie hulstbladeren.

  Stintien Luitiens tr. Groningen 24-01-1619 met Herman Abbrinck, zoon van Albert Abbrinck. Voor haar verscheen Hinrik Roswinkel.

  Annechijn Luijtijns ondertr. Groningen 17-08-1628 met Gerardus Roswinckel. Voor haar verscheen vader(?) Harmen Abbringe.

  In 1645 worden als erfburen vermeld Jan Hindricks, Gerardus Roswinckel, Arys Jelties, Albert Luitiens, Jacob Luitiens, Egbert Egberts en Jan Luitiens.

 5. Parenteel van Barent Jansz van Olphen

– – voor het laatst bijgewerkt op 27 augustus 2010 – –

3 Comments

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *