Genealogieën

Genealogie van de familie Pertien

De familie Pertien is afkomstig uit het Duitse Dankern. Leden van deze familie woonden aan het eind van de achttiende eeuw in of bij de Roomse gemeenschappen in de provincie Groningen; in Kleinemeer, Pekela en Veendam.
De familienaam werd ook geschreven als Patijn (1774), Petijn (1776), Pantein (1794), Pertine (1795), Pertin (1799, 1802), Terpentijn (1804) en Patien (1816).

 

 


Generatie I

 

I Geert; woonde in Dankern [Dld].

Dat de hieronder genoemde kinderen dezelfde vader hebben is een aanname. De verwantschap van Grietje met Harmen, Geert en Trijntje is aannemelijk gezien de namen van de getuigen bij de doop van haar kinderen.

Zijn kinderen:

 

 1. Harmen Geerts; van Dankern, volgt onder II-a. 
 2. Grietje Geerts; geboren Dankern ca. 1734, overleden Muntendam (huis 124) 14-06-1814. Grietje is getrouwd Muntendam 22-01-1758 met Casper Jans; van Meppen [Duitsland]. Hij was eerder getrouwd Muntendam 12-01-1749 met Marie Willems; van Muntendam.

  Uit dit huwelijk (geboren Muntendam, gedoopt [RK] Kleinemeer): 

  • Jan Caspers Wijsbeek; geboren 30-11-1758, overleden Muntendam 16-09-1812. Hij is getrouwd Muntendam 02-01-1791 met Christina (Stijntje) Wessels Fijl; geboren Westerlee 1767, overleden Muntendam, dochter van Wessel Harms en Anna Jans.
  • Grietie Caspers; gedoopt 27-12-1761 (getuige Grietie Geers)
  • Maria Caspers Wijsbeek; gedoopt 08-04-1764 (getuige Elisabeth Geerts), overleden Veendam 12-07-1846. Zij is getrouwd met Derk Lakenberg.
  • Gerardus Caspers; gedoopt 18-04-1767 (getuige Geert Geerts)
  • Harmannus Caspers; gedoopt 03-08-1769 (getuige Susanna Borgers)
  • Gerardus Caspers; gedoopt 01-04-1772 (getuige Trijntje Geerts)
  • Henricus (Hindrik) Caspers Wijsbeek; gedoopt 25-03-1774 (getuige Hendrik Harbers). Zeeman. Hij is getrouwd met Geertruida Hindriks Bontjer; geboren ca. 1778, overleden Muntendam 13-12-1840
  • Bernardus (Berend) Caspers Wijsbeek; gedoopt 12-08-1777 (getuige Grietje Hendriks Harbers), overleden Muntendam 20-02-1834. Berend is getrouwd [RK] Kleinemeer 12-12-1802 met Gesina Adams Bardué, ook Barduwé en Bardewe; geboren Wildervank, gedoopt Kleinemeer 16-07-1781 (Getrudis alias Geesje), dochter van Adam Bardué/Bardewee en Fenna Lucas. 
  • Wilhelmus (Willem) Caspers; gedoopt 18-07-1780 (getuige Maria Jans). Willem Caspers is getrouwd Veendam 1808 met Trijntje Jans Koerman, weduwe van Geert Harms Pertien, zie onder III-a.

   

 3. Geert Geerts Pertien; geboren ca. 1738, volgt onder II-b.
   

   

 4. Trijntje Geerts; Een Trijntje Geerts is getuige bij de doop van Gerardus, zoon van Grietje, in 1772 en bij Gerardus, zoon van Geert, in 1774.

Generatie II

 

II-a Harmen Geerts; komt volgens huwelijksinschrijving uit Dankern, overleden Wildervank 1768/1770, zoon van Geert. Hij is waarschijnlijk de Harm Geerts uit Wildervank die 27-08-1770 de laatste sacramenten toegediend kreeg.

Harm(en) is getrouwd [RK] Kleinemeer 07-11-1761 met Susanna Borgers; van Walchum, Emsland [Dld], overleden na januari 1803. Susanna is getrouwd (2) [RK] Kleinemeer 08-06-1771 met Harmen Lucas, ook genaamd Harm Lucas Roelefs. Bij het overlijden van zoon Lucas wordt hij vermeld als Harm Snieder.

Op 06-06-1771 [Vmm, deel 10] wordt te Wildervank het huwelijkscontract opgemaakt van Susanna Borgers en Harmen Lucas. Helaas geeft deze akte geen informatie over familierelaties: “Dedigslieden van Bruidegoms en bruids zijde waren verzogt doch zijn niet verschenen wijl zij buiten de plaats woonachtig zijn”. Susanna is overleden na januari 1803, zij is dan nog getuige bij de doop van kleindochter Susanna Meijer.

Uit dit huwelijk (geboren Wildervank, gedoopt [RK] Kleinemeer):

 1. Margarita Harms; gedoopt 03-08-1762, getuige Anna Borgers. Is mogelijk als ‘Grietje Harms’ in 1778 en 1781 getuige bij de doop van haar halfzus en -broer. 
 2. Gerardus Harms = Geert Harms Pertien; gedoopt 12-09-1768, zie onder III-a.

Uit het huwelijk van Susanna Borgers en Harmen Lucas (geboren Wildervank, gedoopt [RK] Kleinemeer):

 • Aleidis (Aaltje) Harms; gedoopt 18-03-1772 (getuige Aleidis Harms), overleden voor 1824. Aaltje is getrouwd [RK] Veendam 28-06-1795 met Bernardus Geerts Meijer; van Munsterland, geboren ‘in het Osnabrugsche’, overleden Wildervank (Oosterdiep 295) 16-06-1824. Berend was kleermaker. In 1806 is Aaltje getuige bij de doop van Susanna, dochter van broer Lucas en in 1807 bij de doop van Susanna, dochter van halfbroer Geert Harms Pertien.
 • Anna Harms Borghuis; gedoopt 08-03-1775 (getuige Maria Rowee). Zij trouwde in 1802 met Geert Geerts Pertien, zie onder III-b.
 • Susanna Harms; gedoopt 16-09-1778 (getuige Grietje Harms). 
 • Lucas Harms Borghuis, ook genaamd Wever; gedoopt 23-01-1781 (getuige Grietje Harms), overleden Wildervank 01-04-1845. Hij was wever. Lucas is getrouwd [RK] Veendam 14-01-1805 met Anna Lammerts Bolder, ook Bolders en Bulder; van Neerlangen [Dld], geboren ca. 1780, overleden Wildervank 12-02-1862. Anna was in 1806 en 1808 getuige bij de doop van twee kinderen van haar schoonzus Anna Harms.

 

II-b Geert Geerts Pertien; ‘van Pekela’, geboren ca. 1738, overleden Nieuwe Pekela (huis 158) 01-05-1812 {Patien}, zoon van Geert.

Geert is getrouwd (1) [RK] Kleinemeer 29-11-1771 met Trijntje Jans; overleden 1776/1802.

Geert is getrouwd (2) [RK] Veendam 11-11-1802 {Pertin} met Elizabeth Harms; afk. van Wildervank, overleden 1802/1812.

Uit het eerste huwelijk (geboren Nieuwe Pekela, gedoopt [RK] Kleinemeer):

 1. Geert Geerts Pertien; gedoopt 24-04-1774 {Patijn}, volgt onder III-b. 
 2. Maria Geerts Pertien; gedoopt 28-05-1776 {Petijn}, getuige Berend Berends Meijring, overleden Nieuwe Pekela 26-06-1840 {Pertien}. Berend Meijring, Maria’s doopgetuige, werd later haar schoonvader. Maria is getrouwd Oude Pekela 08-02-1802 met Albertus (Albert) Berends Meijring; gedoopt [RK] Kleinemeer 07-11-1770, getuige Jan Eernst, overleden Oude Pekela 06-10-1834 {Meijering}, zoon van Berend Berends Meijring en Anna Alberts. Albert was turfschipper, hij overleed aan boord van zijn schip dat op dat moment op de scheepstimmerwerf te Oude Pekela lag.


Generatie III

 

III-a Geert Harms Pertien; geboren Wildervank, gedoopt [RK] Kleinemeer 12-09-1768 {Gerardus Harms}, getuige Geert Geerts, overleden 1807/1808, zoon van Harmen Geerts en Susanna Borgers. Geert is mogelijk de ‘Geert Harms’ van het Westerdiep te Veendam, die op 04-05-1807 werd begraven.

Geert is getrouwd [Herv] Wildervank 16-02-1794 {Pantein} en [RK] Kleinemeer 16-02-1794 {Patijn} met Catharina (Trijntje) Jans Koerman, ook vermeld als ‘Kouwermans’ (1795) en ‘Coerman’ (1801); van Kiel, geboren ca. 1770, overleden Amsterdam? tussen 1834 en 1849, dochter van Jan Geerts Koerman en Grietje Stoffers. Trijntje is getrouwd (2) [RK] Veendam 30-01-1808 (‘cum disp. in 2do gradu lin coll.’) met Wilhelmus (Willem) Caspers, ook Kaspers; gedoopt [RK] Kleinemeer 18-07-1780, overleden Amsterdam (Lange Bleekerspad) 11-12-1849, zoon van Casper Jans en Grietje Geerts (zie onder I.2).

Trijntje en Willem stelden 27 januari 1808 te Veendam een huwelijkscontract op. Getuigen waren “aan de zijde des Bruidegoms de E. Berent Kaspers als Broeder, aan de zijde der Bruid, de E. Lukas Harms Wever als Voormond over ‘s Bruids voorkinderen, en Berent Zaalscheider als Vreemde Voogd. Zijnde de naast bestaande vrienden wel verzogt doch niet verschenen.” Willem en Trijntje woonden met hun gezin aan het Westerdiep (huis 901) te Veendam. Willem was schipper in de kleine kustvaart en wordt in 1813 vermeld als eigenaar van het schip ‘De Drie Gebroeders’. In het register van de volkstelling van 1811 werd in een ander handschrift ‘Pertien’ achter Willems naam gezet. Het gezin is ca. 1814 naar Amsterdam verhuisd.

Uit dit huwelijk (gedoopt [RK] Veendam):

 1. Hermannus Geerts Pertien; gedoopt 09-11-1795 {Pertine}, getuige Anna Hermani (=Harms), waarschijnlijk overleden voor 1811.
 2. Grietje Geerts Pertien; gedoopt 02-10-1797 {Margaritha Pertine}, get. Margaritha Stoffers, overleden na 1859. In 1814 meid bij koopman Johan Hindrik Groote aan het Oosterdiep in Veendam. Dienstbode (1831) in Nieuwer-Amstel, wasvrouw (1855) in Amsterdam. Zij is getrouwd Sloten 27-05-1831 (als Margaritha Pertine) met Johannes Josephus Pagano; gedoopt Buren 07-09-1798, overleden Sloten 15-10-1834, zoon van Joan Baptist Pagano en Maria Josepha Francisca Clercx. Hij was plattelandsheelmeester in Sloten (1831). Bij het huwelijk werd dochter Catharina Maria (geboren Amsterdam 20-05-1826) erkend.
 3. Jan Geerts Pertien; gedoopt 30-07-1799 {Joannes Pertin}, getuige Gesina Jans, overleden 1799/1801.
 4. Jan Geerts Pertien; gedoopt 07-03-1801 {Joannes Gerardus Pertin}, getuige Jan Geerts Koerman.
 5. Lucas Geerts Pertien; gedoopt 19-06-1803 {Pertin}, getuige Lucas Harms. 
 6. Susanna Geerts Pertien; gedoopt 13-02-1807 {Pertin}, getuige Aleidis Harms, overleden Amsterdam 08-04-1834 {Pertijn}. Dienstbode.

Uit het huwelijk van Trijntje Jans en Willem Caspers:

 • Margarita Willems; gedoopt [RK] Veendam 08-04-1810, get. Marijke Kaspers
 • Harmannus Willems Kaspers; geboren Veendam (Westerdiep, huis 901) 30-10-1813, overleden Breda 18-04-1838. In een ander handschrift is later in de geboorteakte achter de naam van zijn vader Willem Caspers de naam ‘Pertien’ gezet. Harmannus’ geboorte werd aangegeven door vroedmeester Jan Albert van Nieuwenhuizen omdat vader Willem aan het varen was.
 • ? Margaretha Kaspers; geboren Amsterdam 1814. Woonde in de jaren 1850 met Margaretha Pertien en haar dochter Catharina Pagano in Amsterdam.

 

III-b Geert Geerts Pertien; geboren Nieuwe Pekela, gedoopt [RK] Kleinemeer 24-04-1774 {Gerardus Patijn}, getuige Trijntje Geerts, overleden Stadskanaal [Wildervank] 26-12-1856 {Pertien}, zoon van Geert Geerts Pertien en Trijntje Jans.

Geert is getrouwd Veendam 25-05-1802 {Pertin} met Anna Harms Borghuis, ook genaamd Barghuis en Barkhuis; geboren Wildervank, gedoopt [RK] Kleinemeer 08-03-1775, overleden Stadskanaal [Wildervank] 17-07-1837, dochter van Harm Lucas en Susanna Borgers.

Anna was een half-nicht van Geert, zij was een dochter uit het tweede huwelijk van Geerts tante Susanna Borgers, weduwe van Harmen Geerts. Geert wordt in 1804 vermeld als Geert Geerts Terpentijn de Jong, Hij tekende de geboorteaktes van Harmannus en Lukas als ‘Geert Geerts Pertjen’, in 1825 tekende hij de huwelijksakte van zoon Geert als ‘Geert G. Terpentijn’. Geert was timmerman, Anna wordt in 1812 genoemd als weverke. Het gezin woonde aan het Stadskanaal (Stadskanaal is pas sinds 1969 een zelfstandige gemeente en viel daarvoor onder Wildervank, Onstwedde en Nieuwe Pekela).

Uit dit huwelijk:

 1. Geert Geerts Pertien; gedoopt [RK] Oude Pekela 28-03-1804 {Gerardus Terpentijn}, volgt onder IV-a.
 2. Hermanus Geerts Pertien; gedoopt [RK] Oude Pekela 11-10-1806 {Terpentijn}, getuige Anna Lammers, overleden voor 1812.
 3. Trientje Geerts Patien; gedoopt [RK] Oude Pekela 08-11-1808 {Catharina Terpentien}, getuige Anna Lammers, overleden Stadskanaal [Nieuwe Pekela] ca. 20-10-1831 {Patien} (huis 21).
 4. Harmannus Geerts Pertien; geboren Nieuwe Pekela 02-01-1812, volgt onder IV-b. 
 5. Lukas Geerts Patien; geboren Stadskanaal [Nieuwe Pekela] (huis 248) 29-02-1816, overleden Stadskanaal [Nieuwe Pekela] (huis 248) 09-04-1816. Wordt zowel in de geboorte- als de overlijdensakte Patien genoemd.

Generatie IV

 

IV-a Geert Geerts Pertien; gedoopt [RK] Oude Pekela 28-03-1804 {Gerardus Terpentijn}, getuige Maria Geerts, overleden Horsten [Onstwedde] 25-01-1871 {Pertien}, zoon van Geert Geerts Pertien en Anna Harms Borghuis.

Geert is getrouwd Onstwedde 05-10-1825 {Terpentijn} met Grietje Lubbers Roosjen; gedoopt Veendam 04-10-1801, overleden Musselkanaal 09-01-1880 {Roossien}, dochter van Lubbert Pieters Roosjen en Janna Hindriks Haarmeijer.

Ondertekening huwelijksakte Geert Geerts Pertien (1825)

Geert tekende de huwelijksakte als ‘Gerardus G. Terpentijn’, de geboorteaktes van Alberdina en Catharina tekende hij als ‘Geert Geerts Pertien’. Geert was timmerman, Grietje wordt in 1825 vermeld als arbeidster te Stadskanaal. Het gezin woonde te Stadskanaal onder Onstwedde (1825, 1826), te Stadskanaal onder Wildervank (1838), te Gieten (1852), Musselkanaal (1867), Horsten onder Onstwedde (1871).

Uit dit huwelijk:

 

 1. Gerhardus Lebertus Pertien; geboren Stadskanaal [Onstwedde] 01-11-1825, overleden ald. nov. 1825.
 2. Geerhardus Lebertus Pertien; geboren Stadskanaal [Onstwedde] 08-12-1826, volgt onder V-a.
 3. Alberdina Patien; geboren Stadskanaal [Nieuwe Pekela] 01-11-1829 {Patien}, overleden Horsten 16-07-1903 {Pertien}. Alberdina is getrouwd (1) Gasselte 01-05-1849 met Stoffer Hilbrands Schoonbeek; geboren Wildervank 18-06-1829, overleden Musselkanaal [Onstwedde] 30-01-1882, zoon van Hillebrand Lammerts Schoonbeek en Grietje Stoffers Kuipers. Stoffer was vervener. Alberdina is getrouwd (2) Onstwedde 30-04-1898 {Pertien} met Jan Geertsma; geboren Opsterland 09-07-1829, overleden Vlagtwedde 06-10-1906, zoon van Sjouke Jans Geertsma en Geeske Eises Hofstra. Arbeider te Ter Apelkanaal (1898). Jan werd bij het huwelijk met Alberdina ‘Geertsema’ genoemd. Jan was getrouwd (1) Marum 12-03-1853 met Barber J. Knoop. Hij trouwde (2) Vlagtwedde 26-10-1895 met Aaltien Brouwer.
 4. Johannes Pertien; geboren Stadskanaal 04-05-1833, volgt onder V-b.
 5. Catharina Pertien; geboren Stadskanaal [Nieuwe Pekela] (huis 9) 22-09-1836, overleden Stadskanaal [Wildervank] 19-07-1838.
 6. Harmannus Pertien; geboren Wildervank 08-08-1839, overleden Nieuw Buinen 13-06-1840 
 7. Jantje Pertien; geboren Gasselte 06-12-1842, overleden Gasselterboerveen 24-04-1850.

 

IV-b Harmannus Geerts Pertien; geboren Nieuwe Pekela 02-01-1812, overleden Wildervank 20-03-1882, zoon van Geert Geerts Pertien en Anna Harms Borghuis.Harmannus was timmerman in Stadskanaal (1838).

Harmannus is getrouwd Wildervank 09-04-1838 {Pertien} met Elisabeth Cornelis Vos; geboren Farmsum 08-12-1812 (Elijzabeth), overleden Stadskanaal 16-10-1904, dochter van Cornelis Wichers Vos en Janneke Jans Boerema.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Janneke Harmannus Pertien; geboren Stadskanaal [Wildervank] 20-05-1838, overleden aldaar 16-06-1838.

Generatie V

 

V-a Geerhardus Lebertus (Geert) Pertien; geboren Stadskanaal [Onstwedde] 08-12-1826, overleden Bonnerveen 21-07-1859, zoon van Geert Geerts Pertien en Grietje Lubbers Roosjen. Geert was arbeider te Gieten (1852) en Stadskanaal (1855).

Geert is getrouwd Wildervank 24-04-1852 met Hillechien Gerrits Wilkens; geboren Wildervank 15-08-1824, overleden Wildervank 12-01-1862, dochter van Gerrit Gerrits Wilkens en Roelfien Jans Tamminga.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Pertien; geboren Wildervank 18-05-1853, overleden Groningen 19-11-1918. Grietje is getrouwd Wildervank 29-05-1880 met Thijs Mulder; geboren Annerveenschekanaal 27-01-1859, overleden Sappemeer 14-11-1926, zoon van Klaas Mulder en Hillechien Feibes. Thijs was in 1878 schoenmakersleerling te Wijhe, in 1880 te Eexterveenschekanaal. Was vrijgesteld voor militaire dienst wegens broederdienst. Thijs en Grietje overlegden bij het huwelijk beiden een ‘certificaat van onvermogen’, zij konden de kosten voor het huwelijk niet betalen. Na het huwelijk vestigde Thijs zich als schoenmaker in Wildervank. Daarna woonde het gezin te Veendam en van juni 1894 tot mei 1897 te Muntendam, waarna ze verhuisden naar Sappemeer (waar Thijs naast zijn werk als schoenmaker korte tijd lantaarnopsteker was), woonde daar Heerenstraat nr. 10, later aan de Slochterstraat. Verhuisde in 1912 naar de Kalkwijk (Hoogezand). In 1920 trok Thijs in bij zoon Klaas aan de Noorderstraat te Sappemeer. Volgens zijn overlijdensakte was hij fabrieksarbeider.
 2. Gerrit Pertien; geboren Stadskanaal [Wildervank] 19-04-1855 
 3. Geert Pertien; geboren ca. feb. 1858, overleden Stadskanaal [Wildervank] 19-11-1859.

 

V-b Johannes Pertien; geboren Stadskanaal 04-05-1833, overleden Horsten 08-04-1902, zoon van Geert Geerts Pertien en Grietje Lubbers Roosjen. Arbeider te Musselkanaal (1869, 1872) en Horsten (1871, 1895).

Johannes is getrouwd Onstwedde 17-08-1867 met Mettje Brunius, geboren Midwolda 01-12-1842, overleden Winschoten 02-03-1916, dochter van Fiebe Jans Brunius en Grietje Alberts Kruger.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Pertien; geboren Musselkanaal [Onstwedde] 09-04-1869, overleden Winschoten 06-01-1954, begraven Winschoten, Hofstraat. Grietje is getrouwd Onstwedde 20-07-1895 met Jasper Folkringa, geboren Oude Pekela 14-04-1865, overleden Winschoten 12-03-1928, begraven Winschoten, Hofstraat, zoon van Willem Folkringa en Renske Kolkman. Fabrieksarbeider te Oude Pekela (1895).
 2. Albertje Pertien; geboren Horsten 24-02-1871, overleden aldaar 08-07-1891. 
 3. Geert Pertien; geboren Musselkanaal [Onstwedde] 29-11-1872, volgt onder VI.

Generatie VI

 

VI Geert Pertien; geboren Musselkanaal [Onstwedde] 29-11-1872, overleden Jipsingboertange 17-06-1964, begraven Sellingerbeetse, zoon van Johannes Pertien en Mettje Brunius.

Geert is getrouwd Onstwedde 17-10-1896 met zijn nicht Grietje Brunius, ook genaamd Bruinius; geboren Horsten 12-10-1876, overleden Sellingerbeetse 27-10-1958, begraven Sellingerbeetse, dochter van Hindrik Brunius/Bruinius en Hinderkien Schoonbeek.

Geert was arbeider te Horsten (1896), meubelmaker in Emmen (1908, 1910), betonwerker in Sellingerbeetse (1937, 1940). Grietjes moeder Hinderkien was een dochter van Stoffer Schoonbeek en Alberdina Pertien.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pertien; geboren Horsten 26-03-1897, overleden Sellingerbeetse 22-03-1935, begraven Sellingerbeetse. Zij is getrouwd (1) Emmen 14-06-1919 met Freerk Bos; geboren Emmer-Compascuum 30-10-1897, overleden aldaar 07-06-1927, zoon van Gerrit Bos en Anna Vriezema. Schilder in Emmen. Zij is getrouwd (2) Vlagtwedde 07-01-1933 met Derk Santing; geboren Beetse 01-01-1893, zoon van Geert Santing en Jantien Meppelink. Schaapherder in Sellingerbeetse.
 2. Hendrik Pertien; geboren Horsten 28-08-1898, overleden Onstwedde 15-06-1945. Hendrik is getrouwd Emmen 21-08-1920 met IJza de Jonge; geboren Emmer-Compascuum 25-03-1898, Stadskanaal 06-10-1992, gecremeerd Winschoten 09-10-1992, dochter van Aarrend de Jonge en Geertje Wierenga. Het nageslacht van Hendrik en IJza wordt vermeld in “Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts. 1650-1989“, blz. 377-380.
 3. Mettje Pertien; geboren Horsten 28-10-1900, overleden Coevorden 04-08-1976. Zij is getrouwd Winschoten 19-07-1923 met Arentinus Alinus IJpelaar; geboren Dalen 12-04-1895, overleden aldaar 18-08-1967, zoon van Lukas IJpelaar en Hinderkien Douws. Koopman, bakker.
 4. Hinderkien Pertien; geboren Ter Apelkanaal 21-09-1902, overleden 04-09-1987. Hinderkien is getrouwd Vlagtwedde 13-07-1929 met Jan Suk; geboren Vlagtwedde 24-06-1909, overleden 27-02-1988, zoon van Willem Suk en Jantje Tonnes.
 5. Grietje Pertien; geboren Ter Apelkanaal 17-06-1904, overleden 17-05-1999, gecremeerd 21-05-1999. Zij is getrouwd Vlagtwedde 12-05-1926 met Albertus Potze; geboren Sellingerbeetse 16-10-1900, overleden 06-02-1998, zoon van Nanne Potze en Grietje Katoen. (zie Westerwolde 19-6, 19-46, 19-47).
 6. Febo Pertien; geboren Musselkanaal [Onstwedde] 18-06-1906, overleden Emmen 23-08-1908.
 7. Johannes Pertien; geboren Emmen 28-05-1908, overleden Arnhem 21-07-1980, gecremeerd Arnhem, Moscowa 24-07-1980. Betonwerker in Sellingerbeetse. Hij is getrouwd Vlagtwedde 16-09-1939 (huwelijk ontbonden 1973) met Egberdina Schrik; geboren Oude Pekela 06-02-1909, dochter van Frederik Schrik en Aaltje Katuin. Hij is hertrouwd met Maria Petronella Wieldraaijer.
 8. Alberdina Pertien; geboren Emmen 09-11-1910, overleden Delft, Huyse van St.Christoffel 30-12-1995, gecremeerd Overschie 03-01-1996. Zij is getrouwd Vlagtwedde 12-02-1937 met Arie Bleijenberg; geboren Leerbroek ca. 1910, overleden voor 1995, zoon van Willem Bleijenberg en Aantje van Zanten. Assistent-landmeter.
 9. Albertje Pertien; geboren 16-01-1913, overleden 30-04-1994, gecremeerd Emmen 05-05-1994. Zij was getrouwd met Arend J. Wassink.
 10. Mettiena Wubbiena Pertien; geboren Emmen 29-12-1915. Zij is getrouwd Vlagtwedde 10-02-1940 met Ate de Boer; geboren Oosterwolde ca. 1918, zoon van Jan de Boer en Hiltje Atema. Vishandelaar in Oosterwolde. 
 11. Wubbina Jantina Pertien; geboren Emmen 26-08-1918, overleden 21-03-1998. Zij is getrouwd Vlagtwedde 16-09-1939 met Gerlof Schrik; geboren Vriescheloo 30-12-1915, overleden 27-08-1994, zoon van Frederik Schrik en Aaltje Katuin. Betonwerker in Bellingwolde.

– – voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2016 – –

9 Comments

 • BENNIE.BORGHUIS

  IK BEN OP ZOEK NAAR MIJN VOOROUDERS MIJN VADER JOHANNES BERNARDUS 1904MIJN OPA HERMANNES HENDERIKUS 1873 OVERGROOT VADER BERNARDUS JOHANNES 1845 HARM LUKAS 1808 LUKAS HARMS BORGHUIS 1781 ANNA HARMS BORGHUIS1775 SUSANNA BORGHUIS 1740 WALCHEM DUITSLAND JOHANNES BERNARDUS BORGHUIS 6.9.1951

 • Ronn

  Hallo Bennie, de familie Borghuis is verwant aan de familie Pertien. Lukas en Anna Harms Borghuis en hun moeder Susanna Borgers worden allen hierboven genoemd (zie onder II-a en III-b).

 • Ronn

  Beste René,

  Ik heb het overzicht vandaag uitgebreid. Jongere gegevens zijn nog niet openbaar en/of mogen niet zonder toestemming worden gepubliceerd in verband met privacywetgeving.

  Gr.
  Ronn

 • Anita Theben Terville-de Boer

  Hallo René, ik ben Anita de Boer, dochter van Tiny ( Mettiena) Pertien. Ik zie dat jij Pertien heet, ik zou graag willen weten van wie jij een zoon bent. Daarnaast ben ik nieuwschierig over je vraag.

 • René Pertien

  Hoi Anita, ik ben een kleinzoon van nr 7 Johannes Pertien. Ik weet verder weinig over mijn verdere familie, vandaar mijn vraag.

  Voor meer info kun je me mailen hoor op info ( at ) pertien.nl

 • Karoliena

  Grietje Pertien; geboren Ter Apelkanaal 17-06-1904, overleden 17-05-1999, gecremeerd 21-05-1999. Zij is getrouwd Vlagtwedde 12-05-1926 met Albertus Potze; geboren Sellingerbeetse 16-10-1900, overleden 06-02-1998, zoon van Nanne Potze en Grietje Katoen. (zie Westerwolde 19-6, 19-46, 19-47).
  Dit zijn de ouders van mijn vader. Heeft iemand meer informatie?

 • Anita

  Hi René
  Een hele late reactie van mij. Maar ik zie dat jij een kleinzoon bent van mijn oom Jan Pertien . Zover ik weet was oom Jan getrouwd met tante Riet en woonden ze in Arnhem,Amsterdamsestraatweg. Zij hadden 3 kinderen een tweeling Jan en Alma en Erik de jongste. Als kind hadden mijn ouders veel contact met oom Jan en tante Riet. Ik vond het altijd heel bijzonder, oom Jan jouw opa was een uitvinder net zoals zijn vader mijn opa. Mooi hecht en liefdevol gezin.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *