Genealogieën

Genealogie van de familie Veling

Stamvader Garrelt Ubbens woonde in de eerste helft van de 17e eeuw in Muntendam. Zijn nageslacht in mannelijke lijn voert/voerde de familienamen Hazewinkel, Koetse, Meerman, Veling en Westinga. In dit overzicht wordt alleen de Veling-lijn uitgewerkt. Een veling was een Duitse (land-)arbeider die met name in het zomerseizoen naar Groningen trok om daar te komen werken. De naam komt (voor zover nu bekend) voor het eerst in de familie voor bij de kleinkinderen van Sijntko Derks en Trijntjen Derks. Misschien was Trijntjens vader Derk Hindriks (die vanuit het Duitse Hilten naar Veendam kwam) een veling.


Generatie I

 

I Garrelt Ubbens

Garrelt is getrouwd met Hindrickjen.

Archief Fam. Trip, 20-02-1649: Acte van verhuur door Garrelt Ubbens en Hindrickjen e.l. te Muntendam aan de participanten der Muntendammer Compagnie van 6 akkers land, strekkende oostwaarts tot aan de Oude A en westwaarts te veen en te velde nabuur swette gelijk, gelegen te Muntendam, bij Berent Jansen Cock en diens vrouw meijerwijs gebruikt en onder diens behuizing beklemd

Uit dit huwelijk:

 1. Derck Garrelts; geboren 1600/1610, volgt onder II.
 2. Ubbo Garrelts; Ubbo is getrouwd 1643 (hc Winschoten 08-09-1643) met Jantien Clasen; dochter van Claes N.N. en Baucke Jans.

 3. Broer Garrelts; Broer is getrouwd met Stijne.

Generatie II

 

II Derck Garrelts; geboren 1600/1610, overleden tussen mei 1662 en jan. 1667, zoon van Garrelt.

Derck is getrouwd 1639 (hc Zuidbroek 12-02-1639) met Benne Jansen; geboren ca. 1600/1605, overleden na 1667. Benne was eerder getrouwd 1626 (hc 18-05-1626 Vx – Zuidbroek) met Harmen Alers; overleden voor 1639, zoon van Alert Ottens. Benne is getrouwd (2) Meeden 10-01-1669 met Hebel Eggens; geboren ca. 1610, zoon van Eggo Hebelens en Tette Tiarcks. Kerkvoogd te Meeden (1669). Hebel is getrouwd (1) Meeden 1635 met Boucke Doeden; dochter van Doedo Fockes en Sypke.

Vermeld in diverse akten:

 • 12-02-1639 Zuidbroek (V x 5); huwelijkscontract tussen Derck en Benne. Aan bruidegoms zijde getuigde broer Ubbo Garrelts, aan bruids zijde haar broer Berent Jans.
 • 08-09-1643 Winschoten (V dd 5); Derck getuige bij het huwelijkscontract van broer Ubbo Garrelts en Jantien Clasen.
 • 23-09-1648 Zuidbroek (V x 8); ‘Derck Garrelts en Benne sijn huisfrou’ getuigen bij het huwelijkscontract van (stief-)zoon Aeldert Hermans en Hilcke Ebbens.
 • 1655 Veendam; ‘Derrick Charles’ en ‘Benne Janssen’ vermeld als lidmaten bij de oprichting van de zelfstandige gemeente Veendam/Wildervank (voorheen kerkte men te Zuidbroek).
 • 23-05-1662 Winschoten; Derck Garrelts en Benne Jans verkopen aan zoon Jan Dercks en zijn vrouw Roelofje Gerbrands hun huis en eigen land, koeien en paarden te Muntendam voor 2000 car. guldens. “Alles onder dese wel exp. conditie dat indien ouders en kinderen, of vercoperen en coperen, niet wel conden Accorderen bij melcanderen in de Camer te wonen, d’ ouderen alsdan in sulcke gheval sullen gerechtight zijn een Camer Apardt aan deselfe verkofte behuisinge of anderswaer op haer eigen costen te timmeren”.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Dercks; geboren Muntendam? ca. 1640, volgt onder III.

Generatie III

 

III Jan Dercks; geboren Muntendam? ca. 1640, overleden 1680/1683, zoon van Derck Garrelts en Benne Jansen.

Jan is ondertrouwd (1) Veendam 24-05-1662 en is getrouwd Veendam 23-06-1662 met Roelofjen Gerbrandts; van Winschoten, geboren ca. 1640, overleden 1665/1667, dochter van Gerbrand Boeles en Edse Heres.

Jan is ondertrouwd (2) Veendam 29-01-1667 en is getrouwd Veendam 17-03-1667 met Marritje Jansen ook genaamd Marrichjen, Martien, enz.; geboren ca. 1640, overleden 1700, dochter van Jan Harmens en Grietje Derricks. Marritje is getrouwd (1) Oude Pekela 15-02-1663 (hc Meeden 21-01-1663, V kk 4) met Hendrik Janssen; overleden ca. 1666, zoon van Jan Harmens en Egbartien. Marritje is getrouwd (3) Veendam 1683 met Herman Arents; Weduwnaar van Judith Jans. Marritje is getrouwd (4) 1684/1686 met Cornelis Renses; overleden 1691/1693. Schipper in Wildervank. In juli 1687 samen met Marritjen genoemd als lidmaten te Veendam. Marritje is getrouwd (5) Veendam 18-10-1696 met Berend Hindriks; overleden voor 1698.

Diverse akten:

 • 23-05-1662 Winschoten (hc V dd 9-76); “de Eerb. Jan Dercx van Muntendam ter eenre en de … Roelofjen Gerbrandts als bruidt ter andere zijde”. Getuigen: “zijde des Bruidegom die Eerb. Derck Gerrelts en Bene, vader en moeder”, aan bruids zijde: Edzo Garbrandts als moeder, oom Claas Boelens en ooms Haijo Heres en Eicko Heres.
 • 29-01-1667 Veendam (hc); “de eersamen Jan Derricx, weduwnaer van wijlen Roelefijn Gerbrandts, geadsisteert met de eerbare Benne Jansen, sijn moeder en Alert Hermans sijn broeder, toeverwanten bruijdegom ter eenre ende de eerbare Marritjen Jansen, weduwe van wijlen Hendrik Jansen, geadsisteert met de eerbare Grietijn Derricks haer moeder, ende d’eersaeme Herman Jansen, haer broeder, toeverwanten bruijts, ter ander sijde”.
 • 15-12-1693 Wildervank (V mm 1); verdeling van de nalatenschap van Cornelis Renses. Marritje behoudt het huis, de kinderen Roelf Cornelis en Trijntje Cornelis (zij is getrouwd Wessel Jansen) en twee onmondige kinderen, waarvoor optreedt Uge Jacobs als principale voormond, erven de ‘schuijte’.
 • 11-09-1696 Veendam (V ll 4); huwelijkscontract tussen Marritje Jans en Berend Hindriks. Getuigen aan bruids zijde: Derk Jans en Louwe Hitjes en Jan Jans als kinderen en broer Duirdt Jansen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrikjen Jans; gedoopt Veendam 29-01-1665.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Derrick Jans; gedoopt Veendam 21-12-1667, volgt onder IV.
 2. Geertruidt Jans; gedoopt Veendam 27-11-1670.
 3. Jan Jans; gedoopt Veendam 31-03-1673, overleden na 1698. Jan is getrouwd Veendam 07-02-1697 met Frouwtje Eltjes; gedoopt Meeden 10-11-1672, dochter van Eltje Sebens en Haicke Hindriks. Weduwe van Eltjo Jans.
 4. Hendrick Jans; gedoopt Veendam 23-06-1675.
 5. Benne Jans; gedoopt Veendam 20-01-1678. Benne is getrouwd Veendam 15-04-1698 met Jan Crol; gedoopt Veendam 31-05-1674, zoon van Jan Crol en Froucke Sticker.

 6. Henrick Jans; gedoopt Veendam 11-07-1680.

Generatie IV

 

IV Derrick (Derk) Jans; gedoopt Veendam 21-12-1667, overleden Veendam voor 1710, zoon van Jan Dercks en Marritjen Jansen.

Derk is getrouwd Veendam 03-06-1691 met Louwe Hitjes; geboren Meeden? 1665/1670, overleden na 1730, dochter van Hitje Eggens en Engel Jans. Louwe, dan weduwe van Derk, wordt op 28-05-1710 aangenomen als lidmaat te Meeden. Louwe is overleden na 1730, zij is in dat jaar aanwezig bij het opstellen van de huwelijkscontracten van zoons Hitje en Tjacko.

hc Meeden 09-05-1691 (V kk 5): getuigen aan bruidegomszijde: stiefvader Cornelis Renses en moeder Margyn Jans en oom Allert Jans, aan bruids zijde: moeder Engel Jans, broers Eggo Hitjes en Jan Hitjes.

Uit dit huwelijk:

 1. Marchien Derks; gedoopt Veendam 28-07-1692.
 2. Jan Derks; gedoopt Veendam 09-03-1694, volgt onder V-a.
 3. Hitje Derks; gedoopt Veendam 15-12-1695 (als Hiltje). Hitje is getrouwd Veendam 12-02-1730 (hc Veendam 07-01-1730) met Engeltje Jans; dochter van Jan Joosten.
 4. Tjacko Derks; gedoopt Veendam 28-11-1697, volgt onder V-b.
 5. Martien Derks; gedoopt Veendam 08-03-1700. Martien is getrouwd Veendam 1726 (hc Veendam 22-3-1726) met Tonnis Hindriks Houwink (ook: Houwing); gedoopt Emmen 27-01-1704, zoon van Hindrik Jans Houwink en Margjen Tonnis Alting.

 6. Sijntko Derks; geboren 1700/1705, volgt onder V-c.

Generatie V

 

V-a Jan Derks; gedoopt Veendam 09-03-1694, begraven Westerlee 22-07-1766, zoon van Derrick Jans en Louwe Hitjes.

Jan is ondertrouwd Meeden 07-02-1722 (hc Meeden 02-02-1722, V kk) met Sijben Luppes; gedoopt Meeden 24-10-1697, dochter van Luppo Jans en Aefke Emmens

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Jans; gedoopt Winschoten 21-01-1729.
 2. Derk Jans; gedoopt Winschoten 09-11-1731.
 3. Luppe Jans; gedoopt Winschoten 26-06-1733.
 4. Lupke Jans; gedoopt Winschoten 26-12-1734.

 5. Hindrick Jans (Westinga); gedoopt Westerlee 27-10-1737, overleden aldaar 15-07-1824. Landgebruiker. Hij is getrouwd Westerlee 04-05-1777 met Jantje Swiers;gedoopt Westerlee 24-10-1751, overleden aldaar 11-03-1824, dochter van Swier Aaldriks en Aafke Hitjes. Hieruit nageslacht met de namen Westinga en Meerman.

 

V-b Tjacko Derks; gedoopt Veendam 28-11-1697, zoon van Derrick Jans en Louwe Hitjes.

Tjacko is getrouwd Veendam 17-12-1730 met Trijntjen Geerts; geboren na 1703, dochter van Geert Engberts en Jantjen Jans.

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Tjakkes; gedoopt Veendam 02-03-1732. Derk is getrouwd Veendam 14-12-1760 met Annechien Derks Koetse; gedoopt Veendam 14-04-1732, dochter van Derk Egberts Koetse en Grietje Jurjens. Hieruit nageslacht met de naam Koetse.
 2. Jantjen Tjakkes; gedoopt Veendam 01-07-1736.
 3. Louwe Tjakkes; gedoopt Veendam 19-09-1738. Louwe is getrouwd Veendam 06-12-1767 met Frerik Harms; van Veendam.

 4. Geertjen Tjakkes; gedoopt Veendam 29-10-1741.

 

V-c Sijntko Derks; geboren 1700/1705, zoon van Derrick Jans en Louwe Hitjes.

Sijntko is getrouwd Veendam 01-01-1726 met Trijntjen Derks; gedoopt Veendam 24-03-1706, dochter van Derk Hendriks en Hilligje Wigbolts.

hc Veendam 01-01-1726: getuigen aan bruidegomszijde: moeder Louwe Hitjes, weduwe van Derck Jans, broers Jan Derks, Hitje Derks, Tjakke Derks en zus Martje Derks. Aan bruids zijde o.a.: Derk Hindriks en Hilligjen Wigbolts als ouders.

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Sijnckes; gedoopt Veendam 01-10-1730, volgt onder VI-a.
 2. Louwina Sijnckes; gedoopt Veendam 14-09-1732. Louwina is ondertrouwd Veendam 21-12-1755 met Edzo Lukas; van Veendam. Zoon Lukas Edzes (1765) noemde zich Heidema, zoon Derk Edzes (1771), noemde zich Ve(e)ling.
 3. Hindrik Sijnckes; gedoopt Veendam 29-08-1734, volgt onder VI-b.
 4. Hilligjen Sijnckes; gedoopt Veendam 13-05-1736, overleden aldaar 03-02-1819. Hilligjen is getrouwd Veendam 28-04-1765 met Evert Jans Smid, ook genaamd Smit; geboren ca. 1734, overleden Veendam 08-12-1816, zoon van Jan Everts en Grietje Klaassens.
 5. Margjen Sijnckes; gedoopt Veendam 06-07-1738, overleden aldaar.
 6. Hitje Sijnckes; gedoopt Veendam 21-08-1740.
 7. Pieter Sijnckes; gedoopt Veendam 11-04-1743.
 8. Marrigjen Sijnckes; gedoopt Veendam 01-08-1745, overleden Veendam 08-12-1807. Marrigjen is ondertrouwd Veendam 09-12-1770 en is getrouwd Wildervank 24-12-1770 met Roelf Hindriks Stutvoet; geboren Wildervank 20-09-1744, overleden Veendam 11-05-1811, zoon van Hindrik Freriks en Roelfjen Jurjens .

 9. Hittje Sijnckes; gedoopt Veendam 10-11-1748, overleden voor 1811. Landbouwer te Veendam. De kinderen noemden zich Hazewinkel. Hittje is ondertrouwd Veendam 31-01-1779 met Jetske Abrahams Hasewinkel; gedoopt Veendam 08-03-1754, overleden na 1811, dochter van Abraham Cornelis Hasewinkel en Sija Reurts.

Generatie VI

 

VI-a Derk Sijnckes; gedoopt Veendam 01-10-1730, overleden voor 1773, zoon van Sijntko Derks en Trijntjen Derks.

Derk is ondertrouwd Veendam 09-06-1754 en is getrouwd aldaar 23-06-1754 met Aaltje Jans; van Veendam. Mogelijk gedoopt Veendam 30-10-1735 als dochter van Jan Geerts en Aaltje Harmens. Aaltje is getrouwd Wildervank 02-05-1773 (2) met Hindrik Klasens; van Wildervank.

Uit dit huwelijk:

 1. Sineke Derks; geboren Wildervank nov. 1755.
 2. Aaltje Derks; geboren Wildervank 1757. Aaltje is getrouwd Wildervank 10-06-1787 met Albert Harms Tuil; van Wildervank.
 3. Jan Derks (Veling); gedoopt Wildervank 30-11-1760, volgt onder VII.

 4. Trijntje Derks; gedoopt Wildervank 13-03-1763, overleden Veendam (Zuidwending) 05-10-1833. Trijntje is getrouwd Veendam 01-02-1789 met Daniël Hindriks Kotter; gedoopt Veendam 03-03-1754, overleden Veendam (Zuidwending) 07-05-1819, zoon van Hindrik Everwijn en Lijsbeth Daniels. Daniël was landbouwer te Veendam.

 

VI-b Hindrik Sijnckes; gedoopt Veendam 29-08-1734, zoon van Sijntko Derks en Trijntjen Derks.

Hindrik is ondertrouwd Veendam 14-02-1762 met Annechien Jans; van Veendam.

Uit dit huwelijk:

 1. Sijntje Hindriks; gedoopt Veendam 02-01-1763.
 2. Jantje Hindriks (Boer); gedoopt Veendam 23-12-1764, overleden aldaar 28-03-1852. Zij is getrouwd Veendam 15-05-1791 met Harm Gerrits Hoetjer; gedoopt Veendam 15-10-1758, zoon van Gerrit Gerrits en Aafje Harms Ligger. Hij was eerder getrouwd Veendam 02-12-1787 met Jantje Luikes Kuiper.

 3. Trijntje Hindriks; gedoopt Veendam 09-08-1767.

Generatie VII

 

VII Jan Derks (Veling); gedoopt Wildervank 30-11-1760, overleden Wildervank 22-07-1822, zoon van Derk Sijnckes en Aaltje Jans. Schipper te Wildervank.

Jan is getrouwd Wildervank jan. 1789 met Grietje Jacobs Ligger; gedoopt Wildervank 1767, overleden aldaar 20-11-1834, dochter van Jacob Jans Ligger en Trijntje Hindriks Slim.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Jans Veling; geboren Wildervank 20-11-1791, overleden aldaar 20-02-1862. Aaltje is getrouwd Wildervank 09-05-1824 met Egbert Hindriks Blaak; geboren Wildervank 22-07-1798, overleden aldaar 29-05-1856, zoon van Hindrik Egberts Blaak en Jantje Derks Mik. Egbert was varensgezel.
 2. Jacob Jans Veling; gedoopt Wildervank 17-05-1795, volgt onder VIII-a.
 3. Trijntje Jans Veling; geboren Wildervank 25-02-1798, overleden aldaar 14-09-1861. Trijntje is getrouwd Wildervank 09-05-1825 met Andries Jans Puister; gedoopt Wildervank 22-03-1801, overleden Wildervank 16-06-1830, zoon van Jan Jurjens Puister en Aaltje Jans Puister.
 4. Derk Jans Veling; geboren Wildervank 12-10-1800, volgt onder VIII-b.
 5. Jantje Jans Veling; geboren Wildervank 03-08-1803, gedoopt Wildervank 21-08-1803, overleden aldaar 10-11-1886. Jantje is getrouwd Wildervank 11-06-1827 met Johan Fredrik Gabriel Sicks Meier, ook genaamd Frederik Sieksmeijer en Frederik Harms Meijer; geboren Venne (Osnabrück, Duitsland) 02-03-1800, overleden Wildervank 24-02-1876, zoon van Herman Hendrik Sicks Meier en Anna Maria Elizabeth Stenkamps. Johan was boerenknecht te Wildervank (1827)

 6. Sientje Jans Veling; geboren Wildervank 25-04-1807, volgt onder VIII-c.

Generatie VIII

 

VIII-a Jacob Jans Veling, ook genaamd Veeling; gedoopt Wildervank 17-05-1795, overleden aldaar 04-01-1869, zoon van Jan Derks Veling en Grietje Jacobs Ligger. Jacob was schipper te Wildervank.

Jacob is getrouwd Wildervank 21-12-1820 met Hillegje Karssiens Dekker; geboren Wildervank 20-11-1796, overleden aldaar 07-08-1867, dochter van Kars Solkes Dekker en Grietje Joostens Slim.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobs Veeling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 320) 13-06-1821, volgt onder IX-a.
 2. Grietje Jacobs Veeling; geboren Wildervank (Westerdiep, huis 458) 29-06-1823, overleden aldaar 12-10-1834.
 3. Kars Jacobs Veling; geboren Wildervank (Westerdiep, huis 458) 16-10-1824, overleden aldaar 02-12-1824.
 4. Kars Jacobs Veling; geboren Wildervank (Westerdiep, huis 458) 04-09-1825, volgt onder IX-b.
 5. Derk Jacobs Veling; geboren Wildervank (Westerdiep, huis 458) 09-06-1829. Binnenvaarder (1853)
 6. Pieter Jacobs Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 281) 20-04-1832, overleden Papendrecht 14-02-1874 (Veeling). Schipper
 7. Solke Jacobs Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 281) 26-10-1834, overleden Groningen 13-04-1882. Varensgezel.
 8. Grietje Jacobs Veeling; geboren Wildervank 08-02-1838, overleden Amsterdam 04-09-1935. Grietje is getrouwd Wildervank 29-04-1875 met Jacob Joosten; geboren Wildervank 27-03-1841, overleden Amsterdam 16-11-1916, zoon van Jacob Pronk Drewes Joosten en Marchien Derks Boer. Schipper. Hij was eerder getrouwd met Hillechien Smit.

 9. Aaltje Jacobs Velink, ook genaamd Veling; geboren Buiksloot 04-03-1841, overleden Wildervank 27-01-1890. Zij is getrouwd Wildervank 10-09-1863 met Jan Steenhuis; geboren Veendam 14-12-1839, overleden Wildervank 28-05-1865, zoon van Evert Jans Steenhuis en Hinderkien Hindriks. Scheepsjager. Aaltje is getrouwd Amsterdam 25-01-1877 (2) met Johannis Pool; geboren Baflo 08-05-1826, overleden Wildervank 18-11-1905, zoon van Jan Onnes Pool en Anje Jans Westerhuis. Schipper.

 

VIII-b Derk Jans Veling; geboren Wildervank 12-10-1800, overleden Wildervank 25-11-1838, zoon van Jan Derks Veling en Grietje Jacobs Ligger.

Derk is getrouwd Wildervank 24-05-1825 met Aaltje Klaassens Horrel; geboren Wildervank 11-12-1803, overleden Musselkanaal 14-09-1873 (als Aaltje Orrel), dochter van Klaas Jans Horrel en Aaltje Jans Groen. Aaltje was werkvrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Veling; geboren Wildervank 30-08-1825, overleden aldaar 21-10-1919. Zij is getrouwd Gieten 03-08-1850 met Jan Meertens; geboren Gieten 26-03-1826, overleden voor 1919, zoon van Hendrik Meertens en Jantje Speelman
 2. Aaltje Veling; geboren Wildervank 12-04-1828, overleden aldaar 24-04-1829.
 3. Aaltje Veling; geboren Wildervank 28-03-1831. Zij is getrouwd Gieten 15-05-1853 met Jan Schling; geboren Gieten 15-10-1830, zoon van Berend Schling en Willemtje Nijveen
 4. Jan Veling; geboren Wildervank 12-11-1833, volgt onder IX-c.

 5. Klaas Veling; geboren Wildervank 26-02-1836, volgt onder IX-d.

 

VIII-c Sientje Jans Veling; geboren Wildervank 25-04-1807, gedoopt Wildervank 10-05-1807, overleden aldaar 14-03-1859, zoon van Jan Derks Veling en Grietje Jacobs Ligger. Schipper op de tjalk Johanna, die in 1856 werd geveild.

Sientje is getrouwd Wildervank 09-08-1830 met Janna Jacobs Blaak; gedoopt Wildervank 27-03-1808, overleden Sijbrandahuis a/b 18-04-1852, dochter van Jacob Hindriks Blaak en Lutgertje Derks Mik

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 357) 10-11-1830.
 2. Grietje Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 354) 11-10-1832, overleden aldaar 26-12-1881. Zij is getrouwd (1) Wildervank 12-02-1859 met Pieter Harms op ‘t Holt; geboren Oude Pekela 09-10-1826, overleden Wildervank 15-10-1868, zoon van Harm Jans op ‘t Holt en Klaasje Pieters Hazelhof. Boerenknecht (1859), arbeider (1868) in Wildervank. Zij is getrouwd (2) Wildervank 02-05-1872 met Frederik Dubbelboer; geboren Wildervank 27-04-1831 (Fredrik), zoon van Tjeert Freerks Dubbelboer en Anna Francina Huis. Weduwnaar van Mettje Veenhoven. Schoenmaker in Wildervank.
 3. Jantje Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 354) 18-01-1835, overleden Heereweg, Meeden 23-11-1916. Jantje is getrouwd Wildervank 30-03-1867 met Harm Kroon; geboren Wildervank 04-05-1842, overleden Veendam (Westerdiep) 09-01-1895, zoon van Hendrik Harms Kroon en Grietje Everts Klomp. Leerlooiersknecht (1867), werkman (1895).
 4. Jan Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 354) 29-10-1837.
 5. Hendrik Veling; geboren Wildervank 22-03-1840, overleden Groningen 16-09-1918. Hendrik is getrouwd Groningen 23-12-1888 met Gebina van der Laan; geboren Groningen 25-07-1843, overleden aldaar 20-04-1929, dochter van Jacob van der Laan en Izabella Johanna Wiegman.
 6. Jakob Veling; geboren Wildervank 06-03-1842.
 7. Lutgerdina Veling; geboren Wildervank 05-06-1846, overleden Groningen 12-04-1890. Zij is getrouwd Groningen 18-05-1876 met Jan Bierling; geboren Groningen 18-01-1850, overleden na 1890, zoon van Egbert Bierling en Harmanna Kanninga. Timmermansknecht, timmerman. Hij is hertrouwd Groningen 20-09-1891 met Tettje de Vries; geboren Leeuwarden 16-11-1852, overleden Leiden 29-10-1902, dochter van Cornelis de Vries en Jeltje Maria Duursma. Weduwe van Pieter Hofland.

 8. Janna Veling; geboren Wildervank 29-03-1850, overleden Oost- en West Barendrecht a/b 21-08-1855. Bij het overlijden ingeschreven als “Johanna Sientje Veling, in den ouderdom van vier jaren en ruim vier maanden”.

Generatie IX

 

Jan Jacobs Veeling, ook genaamd Veling; geboren Wildervank (Oosterdiep, huis 320) 13-06-1821, overleden Nieuwe Pekela 28-04-1901, zoon van Jacob Jans Veling en Hillegje Karssiens Dekker. Binnenvaarder (1853).

Jan is getrouwd Wedde 24-05-1854 met Anna Freerks Bultema; geboren Blijham 24-01-1820, overleden Nieuwe Pekela 21-05-1890, dochter van Freerk Roelfs Bultema en Antje Kaspers Groothuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren zoon; geboren Wildervank 11-10-1855
 2. Hillechina Veling; geboren Wildervank 19-06-1857, overleden Nieuwe Pekela 18-03-1927. Zij is getrouwd Wildervank 10-04-1879 met Wilto Soenveld; geboren Wildervank 18-08-1856, overleden Nieuwe Pekela 22-05-1909, zoon van Jeronimus Soenveld en Thelina Ottes Sap. Bakker.

 3. Antina Elisabeth Veling; geboren Wildervank 04-06-1860, overleden Wedde 03-03-1937.

 

IX-b Kars Jacobs Veling; geboren Wildervank (Westerdiep, huis 458) 04-09-1825, overleden aldaar 12-10-1906, zoon van Jacob Jans Veling en Hillegje Karssiens Dekker. Kars was binnenvaarder (1853) te Wildervank.

Kars is getrouwd (1) Wildervank 27-01-1853 met Maria Harms Kasjes (ook: Kasses en Karssies); geboren Harlingen 24-10-1827, overleden voor 1897, dochter van Harm Hendriks Kasjes en Annigien Jans Kamminga.

Kars is getrouwd (2) Wildervank 29-04-1897 met zijn nicht Swaantje Hazewinkel; geboren Wildervank 22-08-1838, overleden aldaar 25-03-1925, dochter van Hendrik Jans Hazewinkel en Jantjen Karssens Dekker. Swaantje is eerder getrouwd Wildervank 30-12-1857 met Jannes Wegener, ook Jan Jans Wegener; geboren Nieuwe Pekela 22-10-1828, zoon van Jannes Jacobs Wegener en Geessien Hindriks Drent. Buitenvaarder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hillechien Veling; geboren Wildervank 01-02-1854. Zij is getrouwd Wildervank 12-11-1875 met Hendrik Westers; geboren Veendam 05-02-1846, zoon van Philippus Jukes Westers en Marchien Hendriks Nipperus. Schipper.
 2. Harm Veling; geboren Wildervank 04-04-1856, volgt onder X-a.
 3. Jacob Veling; geboren Zuidbroek 17-10-1858, overleden Rotterdam 23-01-1882. Schipper.
 4. Jan Veling; geboren Heeg 19-03-1861, volgt onder X-b.
 5. Jan Veling; geboren Wildervank 18-08-1864.

 6. Derk Veling; geboren Dordrecht 23-05-1866, overleden Rotterdam 06-02-1931, begraven Crooswijk. Schipper op het rijnschip Neeltina. Hij is getrouwd Rotterdam 12-11-1890 met Neeltje de Bes; geboren Rotterdam 14-02-1866, overleden aldaar 12-02-1941, dochter van Kleijs de Bes en Sijgje Groeneveld.

 

IX-c Jan Veling; geboren Wildervank 12-11-1833, overleden Musselkanaal 07-06-1915, zoon van Derk Jans Veling en Aaltje Klaassens Horrel. Werkman (1886).

Jan is getrouwd met Ietje Middel, ook Jetje; geboren Nieuwe Pekela 11-10-1834, overleden Horsten 30-06-1904, dochter van Harke Jans Middel (1795-1850) en Zwaantje Berends Orsel (1796-?)

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Veling; geboren Nieuwe Pekela 26-09-1856.
 2. Zwaantje Veling; geboren Nieuwe Pekela 18-01-1858, overleden aldaar 23-02-1872.
 3. Jan Veling; geboren Stadskanaal 01-06-1862, overleden aldaar 16-12-1863.
 4. Aaltje Veling; geboren Wildervank 25-02-1865. Zij is getrouwd Muntendam 22-05-1886 met Hendrik Penning; geboren Muntendam 17-03-1863, zoon van Hendrik Penning en Geertje Keizer.
 5. Jantje Veling; geboren Nieuwe Pekela 22-12-1868, overleden Kropswolde 01-03-1902. Dienstmeid. Jantje is getrouwd Veendam 29-08-1891 met Hindrik Bouwman; geboren Kalkwijk 28-08-1863, overleden na 1902, zoon van Otto Kornelis Bouwman en Martje Sap. Boerenknecht.
 6. Zwaantje Veling; geboren Nieuwe Pekela 27-04-1872, overleden Stadskanaal 05-05-1959. Dienstmeid. Zwaantje is getrouwd Veendam 02-06-1900 met Simon Thoma; geboren Veendam 28-09-1875, overleden Groningen 20-06-1956, zoon van Jans Thoma en Pietje Saak. Boerenarbeider.
 7. Grietje Veling; geboren Nieuwe Pekela 27-04-1874. Grietje is getrouwd Veendam 20-05-1899 met Jan Bos; geboren Bovenweg, Muntendam 14-09-1876, zoon van Sikke Bos en Hindrikje Meijer. Boerenarbeider.

 8. Lutgerdina Veling; geboren Horsten, Onstwedde 09-04-1877, overleden Amsterdam. Zij is getrouwd Veendam 26-08-1899 met Hendrik Koster; geboren Borgercompagnie 06-03-1880, overleden Amsterdam, zoon van Aaldrik Koster (1855-1911) en Arentje Beuker (1856-1927)

 

IX-d Klaas Veling; geboren Wildervank 26-02-1836, overleden Ter Apelkanaal 02-07-1891, zoon van Derk Jans Veling en Aaltje Klaassens Horrel.

Klaas is getrouwd Wildervank 07-04-1860 met Lutgerdina Knoop; geboren Veendam 08-10-1837, overleden Vlagtwedde 21-02-1900, dochter van Reinder Kornelis Knoop en Jantje Heeres Bakker

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Veling; geboren Stadskanaal 14-09-1862, overleden Vlagtwedde 27-03-1947. Zij is getrouwd Odoorn 18-03-1887 met Harmannus Jacobus ter Haar; geboren Exloërveen 19-11-1862, zoon van Willem Johannes ter Haar en Alexandrina Catharina Cornelia Dahmen. Timmerman.
 2. Jantje Veling; geboren Musselkanaal 31-03-1864, overleden Ter Apelkanaal 26-05-1949. Jantje is getrouwd Vlagtwedde 07-04-1888 met Egbert Drenth; geboren Nieuw Buinen 07-05-1864, zoon van Theis Drenth en Berentje Bos. Arbeider.
 3. Grietje Veeling; geboren Musselkanaal 15-06-1866. Zij is getrouwd Odoorn 09-03-1888 (1) met Jan Deen; geboren Musselkanaal 24-02-1866, zoon van Klaas Deen (1833-?) en Willemina Babtist (1832-1920). Zij is getrouwd Vlagtwedde 07-11-1903 (2) met Jan Hekman; geboren Wildervank 28-05-1849, zoon van Jacob Christiaans Hekman en Jantje Jans Zomering. Weduwnaar van Femke Idema.
 4. Reinder Veling; geboren Musselkanaal 29-06-1868, volgt onder X-c.
 5. Derk Veling; geboren Musselkanaal 16-05-1870, volgt onder X-d.
 6. Trijntje Veling; geboren Musselkanaal 10-04-1872, overleden Emmen 11-12-1959. Zij is getrouwd Vlagtwedde 21-03-1896 met Jelmer Wagenaar; geboren Musselkanaal 20-07-1869, overleden na 1959, zoon van Jelle Wagenaar en Martje Middel.
 7. Jan Veling; geboren Musselkanaal 06-03-1874, overleden aldaar 12-06-1874.
 8. Cornelis Veling; geboren Musselkanaal 06-03-1874, overleden aldaar 03-06-1874.
 9. Tjaakje Veling; geboren Musselkanaal 23-06-1875, overleden Emmen 01-12-1948. Tjaakje is getrouwd Vlagtwedde 20-03-1897 met Johannes Geertsma; geboren Gasselternijveenschemond 22-08-1868, overleden voor 1948, zoon van Jan Geertsma en Barbertje Koop. Arbeider te Ter Apelkanaal (1897).
 10. Cornelis Veling; geboren Exloërmond 01-03-1878, volgt onder X-e.
 11. Ietje Veling; geboren Exloërmond 01-03-1878.

 12. Jan Veling; geboren Exloërmond 28-12-1882, overleden Ter Apel 14-07-1888.

Generatie X

 

X-a Harm Veling; geboren Wildervank 04-04-1856, overleden Groningen 26-06-1934, zoon van Kars Jacobs Veling en Maria Harms Kasjes. Schipper.

Harm en Geertrui Veling-Hoekstra (1910)

Harm is getrouwd Groningen 21-06-1883 met Geertruida (Trui) Hoekstra; geboren Groningen 15-10-1857, overleden aldaar 22-05-1937, begraven Zuiderbegraafplaats 26-05-1937, dochter van Pieter Hoekstra en Aaltien de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Veling; geboren Lemmer 04-03-1884, overleden Amsterdam 04-04-1909.
 2. Pieter Veling; geboren Gouda 07-03-1886, volgt onder XI-a.
 3. Kars Veling; geboren Rotterdam 11-06-1888, volgt onder XI-b.
 4. Aaltiena Veling; geboren Rotterdam 03-03-1894, overleden Amsterdam 07-03-1909.

 5. Hillechien Veling; geboren Amsterdam 21-04-1897, overleden Kampen 09-02-1909.

 

X-b Jan Veling; geboren Heeg 19-03-1861, overleden Zuidlaren, Dennenoord 31-01-1923, begraven Groningen, Noorderbegraafplaats, zoon van Kars Jacobs Veling en Maria Harms Kasjes. Schipper (1887).

Jan is getrouwd (1) Wildervank 03-02-1887 met Mijntina Tattje; geboren Enkhuizen 26-05-1864, overleden Groningen 29-04-1887, dochter van Hendrik Roelofs Tattje en Grietje Willems Kunst.

Jan is getrouwd (2) Wildervank 07-03-1889 met zijn schoonzus Annigina Tattje; geboren Winschoten 17-04-1867, overleden Groningen 28-01-1938, dochter van Hendrik Roelofs Tattje en Grietje Willems Kunst.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Veling; geboren Groningen 23-04-1890, overleden april 1967. Maria is getrouwd Appingedam 08-02-1908 met Jan Gerhard Wolthuis; geboren Schildwolde 03-05-1882, overleden Haren 21-06-1967, begraven Haren, Eshof, zoon van Kornelis Wolthuis en Harmina Tichelaar. Schipper.
 2. Grietje Veling; geboren Alphen (ZH) 09-10-1892. Grietje is getrouwd Hoogezand 12-07-1911 met Abraham Zijlstra; geboren Amsterdam 23-05-1882, zoon van Jan Zijlstra en Derkien Schuiring. Binnenschipper.
 3. Kars Veling; geboren Lemmer 18-03-1894, overleden 1894/1895?
 4. Kaas Veling; geboren Ruhrort (Dld) 26-04-1895, overleden Groningen 06-02-1976. Werd ingeschreven als Kaas, noemde zich Kars. Schipper, onder andere op l’Esperance (1947) en Nooitgedagt (1957). Hij is getrouwd Groningen 26-02-1920 met Aaltje Orsel; geboren Zwartsluis 22-02-1897, dochter van Harm Orsel en Albertje Brands.
 5. Hinderika Veling; geboren Wildervank 01-10-1896. Zij is getrouwd Groningen 11-01-1917 met Derk Jobing; geboren Assen 09-04-1895, zoon van Geert Jobing en Catharina van den Berg.
 6. Zwaantina Veling; geboren Vreeswijk 29-12-1897, overleden Bevergern (Dld) 17-06-1915.
 7. Roelofina Veling; geboren Rotterdam 11-02-1900. Zij is getrouwd Groningen 17-006-1920 met Jakobus van der Molen; geboren Farmsum 26-06-1893, zoon van Jan van der Molen en Maria Nap. Schipper.
 8. Harm Veling; geboren Groningen 14-06-1901, overleden aldaar 08-05-1902.
 9. Willemina Veling; geboren Groningen 03-01-1904.

 10. Dirkiena Veling; geboren Groningen 15-04-1905, overleden Amsterdam 14-02-1906.

 

X-c Reinder Veling; geboren Musselkanaal 29-06-1868, overleden Vlagtwedde 29-10-1899, zoon van Klaas Veling en Lutgerdina Knoop.

Reinder is getrouwd Vlagtwedde 11-04-1891 met Grietje Haak; geboren Musselkanaal 01-01-1872, overleden na 1899, dochter van Egbert Haak en Antje Kemper. Arbeidster (1891).

Uit dit huwelijk:

 1. Lutgerdina Veling; geboren Klontjesbuurt, Vlagtwedde 03-08-1892. Zij is getrouwd Emmen 12-02-1914 met Harm Bruinsma; geboren Appelscha 02-01-1892, zoon van Fokke Rinzes Bruinsma en Albertje Harmens de Jong.
 2. Antje Veling; geboren Ter Apelkanaal 13-01-1895, overleden Emmen 01-04-1980. Antje is getrouwd (1) Emmen 22-06-1916 met Abel van Vondel; geboren Appelscha 03-06-1893, overleden 1924/1937, zoon van Pieter van Vondel en Korneliske de Jong. Antje is getrouwd (2) Emmen 05-09-1939 met Wessel Babtist; geboren Odoorn 12-02-1895, overleden Emmen 02-08-1976, zoon van Johannes Babtist (1866-1899) en Siemtje Meijer (1869-1946). Wessel was veenarbeider, melkventer, tabakshandelaar. Wessel was eerder getrouwd Emmen 25-09-1917 met Geesje Dokter; geboren Emmen 25-09-1897, overleden Groningen 23-10-1937, dochter van Adolf Dokter en Lammechien Zuidema.
 3. Klaas Veling; geboren Ter Apelkanaal 26-07-1897, overleden aldaar 17-11-1897.

 4. Aaltje Veling; geboren Ter Apelkanaal 27-03-1899.

 

X-d Derk Veling; geboren Musselkanaal 16-05-1870, overleden Emmen 30-08-1908, zoon van Klaas Veling en Lutgerdina Knoop.

Derk is getrouwd Vlagtwedde 20-03-1897 met Jetske Hoving; geboren Borger 16-10-1875, overleden Eindhoven 15-07-1961, dochter van Albert Hoving en Vrouke Ottens.

Uit dit huwelijk:

 1. Jitze Veling; geboren Ter Apelkanaal 23-07-1894, overleden Hippolytushoef 08-09-1964. Werd in 1897 bij het huwelijk van zijn moeder erkend door Derk Veling. Hij is getrouwd Emmen 04-12-1920 met Grietje Langenberg; geboren Nieuw Buinen 25-08-1901, dochter van Ede Langenberg en Geessien Martens.
 2. Klaas Veling; geboren Ter Apelkanaal 02-11-1897, volgt onder XI-c.
 3. Vrouke Veling; geboren Ter Apelkanaal 04-01-1899. Zij is getrouwd Emmen 03-04-1920 met Andries Bos; geboren Emmer-Compascuum 08-02-1893, zoon van Willem Bos en Grietje van Polen.

 4. Lutgerdina Veling; geboren Ter Apelkanaal 10-03-1900.

 

X-e Cornelis Veling; geboren Exloërmond 01-03-1878, overleden Emmen 24-11-1944, zoon van Klaas Veling en Lutgerdina Knoop.

Cornelis is getrouwd Vlagtwedde 25-04-1903 met Jantje Hekman; geboren Exloërmond 17-01-1884, dochter van Jan Hekman en Femke Idema.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren dochter; geboren Vlagtwedde 24-08-1903.
 2. Lutgerdina Veling; geboren Ter Apelkanaal 27-08-1904. Zij is getrouwd Emmen 22-05-1930 met Wiebe Stavast; geboren Rotterdam 17-11-1903, overleden Dubbeldam 16-06-1962, zoon van Harm Stavast en Elisabeth Plenter. Schipper.
 3. Femke Veling; geboren Vlagtwedde 27-06-1907, overleden aldaar 07-07-1907.
 4. Grietje Veling; geboren Vlagtwedde 27-06-1907, overleden aldaar 02-07-1907.
 5. Jan Veling; geboren Ter Apelkanaal 14-09-1908.
 6. Fimke Veling; geboren Ter Apelkanaal 10-07-1911. Zij wordt onder meer vermeld als huishoudster, verpleegster, hulp in de huishouding, kookster en directrice.
 7. ? Cornelis Veling; geboren Ter Apel 11-07-1917, overleden Haren 16-04-1995, begraven Haren, Eshof. Hij is getrouwd met I. ten Hof.

 8. Aaltje Ida Veling; geboren Vlagtwedde ca. 1920, overleden Ter Apelkanaal 11-12-1922.

Generatie XI

 

XI-a Pieter Veling; geboren Gouda 07-03-1886, overleden Groningen 23-10-1948, zoon van Harm Veling en Geertruida Hoekstra. Pieter was stuurman, schipper te Groningen. Later nachtwaker bij de Groningse Nachtveiligheidsdienst.

Pieter is getrouwd Veendam 31-01-1912 met Zwanetta Jantina Eekhof; geboren Veendam 14-11-1885, overleden na 1948, dochter van Jakob Eekhof en Gezina Wegener.

Uit dit huwelijk onder andere:

 1. Harm Kars Veling; geboren Veendam 20-11-1914. Verhuisde in 1937 naar Amsterdam en in 1941 naar Leeuwarden.
 2. Jakob Hendrik Veling; geboren Veendam 13-06-1916, overleden aldaar 11-02-1917.
 3. Geertruida Maria Veling; geboren Veendam 17-11-1917. Verhuisde in 1936 naar Ermelo. Zij is getrouwd Ermelo 19-06-1952 met Geert Postma. Hij was eerder gehuwd met Joh. Jac. Peet.

 4. Gezina Jansje Veling; geboren Veendam 04-09-1919, overleden 08-09-2001, begraven Zuidhorn. Gezina is getrouwd Groningen 23-11-1943 met Roelof Karel Fleurke; geboren Groningen 04-06-1918, overleden 19-08-2002, begraven Zuidhorn, zoon van Jacob Fleurke en Trientje Wigboldus.

 5. Doodgeboren kind; geboren Marum 29-01-1928.

 

XI-b Kars Veling; geboren Rotterdam, in een schip in de Zalmhaven 11-06-1888, overleden Groningen 16-09-1954, begraven Groningen, Selwerderhof 20-09-1954, zoon van Harm Veling en Geertruida Hoekstra. Kars was schipper, kustvaarder, reder.

Kars is getrouwd (1) Veendam 17-02-1916 met Geessina Wilhelmina Eekhof; geboren Veendam 09-07-1893, overleden Kopenhagen (Denemarken) 09-02-1919, dochter van Jakob Eekhof en Gezina Wegener.

Kars is getrouwd (2) Utrecht 07-04-1921 met zijn nicht Derkina Hoekstra; geboren Uithoorn 06-12-1888, overleden Groningen 02-06-1973, begraven aldaar 04-06-1973, dochter van Willem Anne Hoekstra en Fennechiena van Minnen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Harm Pieter (Harm) Veling; geboren Veendam 03-03-1917, overleden Nijmegen 10-12-1968. Gezagvoerder kustvaart. Kapitein-reder van het ms Kars en mede-reder van het ms Da Costa. Harm is getrouwd Groningen 22-03-1940 met Elizabeth Karssies; geboren Groningen 15-12-1917, overleden Haren 12-01-1992, begraven Groningen, Selwerderhof, dochter van Solke Karssies en Grietje Jonker.

 2. Gezina Zwanette Veling; geboren Kopenhagen 16-07-1918, overleden aldaar 17-05-1919.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geertruida Maria Veling; geboren Groningen 03-02-1922. Zat sept. 1933 tot feb. 1935 op de Prins Hendrikschool in Vreeswijk. Geertruida is getrouwd 24-08-1945 met H. Smit.
 2. Fennechiena Hendrika Veling; geboren Helsinger 31-03-1923, overleden Nijköbing 25-09-1923.
 3. Willem Anne (Wim) Veling; geboren Utrecht 30-04-1924, overleden Groningen 17-12-1992, begraven Groningen (Selwerderhof XI-2-344). Hij zat jan. 1934 tot aug. 1938 op de Prins Hendrikschool te Vreeswijk. Wim is getrouwd Groningen 12-09-1947 met Aaltje Elizabeth Smit; geboren ca. 1924, overleden 2013, begraven Groningen (Selwerderhof).
 4. Kars Veling; geboren Kopenhagen (Denemarken) 08-10-1925, overleden Groningen 17-12-1992, begr. Groningen (Selwerderhof XI-2-343). Zat jan. 1934 tot feb. 1937 op de Prins Hendrikschool te Vreeswijk. Kars is getrouwd Groningen 28-04-1950 met Jantiena (Tiny) Salomons; dochter van H. Salomons en H. Blaak.
 5. Dirk Veling; geboren Utrecht 08-08-1927, overleden Malmö (Zweden) 10-10-1927.

 6. Pieter (Piet) Veling; geboren Utrecht 19-03-1929, overleden Aalten 21-03-1995, begraven Aalten. Piet is getrouwd Groningen 07-02-1952 met Jerdina Apolonia (Diet) Hajee; overleden Aalten 05-08-1994, begraven Aalten, dochter van Anton Christiaan Hajee en Willemtje Johanna Vos.

 

XI-c Klaas Veling; geboren Ter Apelkanaal 02-11-1897, overleden 07-12-1981, zoon van Derk Veling en Jetske Hoving. Arbeider (1919, 1931), winkelier (1936).

Klaas is getrouwd (1) Emmen 25-01-1919 met Trientje Luttje; geboren Valthermond 29-11-1899, overleden Emmen 08-07-1929, dochter van Hendrik Luttje en Jacoba Blik.

Klaas is getrouwd (2) Emmen 30-05-1931 met zijn schoonzus Jacoba Luttje; geboren Klein Scharrel (Duitsland) 04-07-1904, overleden 29-11-1992, dochter van Hendrik Luttje en Jacoba Blik.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Klaas Veling; geboren ca. 1927, overleden Zeist 27-01-1989. Hij is getrouwd met F.J. Bokma.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hendrik Veling; geboren Emmen ca. 1933, overleden aldaar 10-08-1936.

 


Bronnen en links

 • Bos, P. (1992) “De familie Ligger (Legger) te Veendam en Wildervank. De oudste generaties 1650-1800”, in Gruoninga 1992
 • Breemhaar, D. (1990) De familie Hoving van Anloo. Oosterbeek.

 

– – voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2017 – –

5 Comments

 • Jan Grooten

  Misschien was Trijntjens vader Derk Hindriks (die vanuit het Duitse Hilten naar Veendam kwam) een veling.

  Een “veling” is naar ik vroeger geleerd heb iemand uit de Duitse deelstaat Westfalen.De Duitsers zeggen zelf: ” (West)Fälinger” wat hier is verbasterd als veling. Ook het woord “hoseveling”of in de Veenkoloniën “hosevörrels” (kousevoeten) duiden op de Duitse textielventers uit Westfalen. Bijv. C & A Brennikmeijer uit Mettingen zijn hier goede voorbeelden van.

  Het Duitse Hilten is opgegaan in de gemeente Neuenhaus in het graafschap Bentheim in Niedersachsen. Geografisch gezien is Derk Hindriks dus geen veling, maar het zou heel goed kunnen dat hij beroepsmatig wel zo werd gezien.

 • Johan scholte

  wellicht een aanvulling

  Ietje Veling is geboren op 01-01-1878 in Borger-Odoorn (Dr), dochter van Klaas Veling en Lutgerdiena Knoop. Ietje is overleden. Ietje:
  (1) trouwde, 21 jaar oud, op 22-04-1899 in Vlagtwedde(Gr) [bron: akte 22] met Hendrik, Henderik Scholte, 23 jaar oud. Hendrik, is geboren op 20-04-1876 in Stadskanaal(Gr)-Onstwedde, zoon van Johann Bernard (Jan Berend) Scholte en Anna Margaretha Nieters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1876 [bron: akte 94]. Hendrik, is overleden op 22-10-1905 in Stadskanaal(Gr)-Braamberg, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1905 [bron: Aktenummer: 111].
  Beroep:
  Arbeider

  (2) trouwde, 34 jaar oud, op 13-04-1912 in Vlagtwedde(Gr) [bron: Aktenummer: 6] met Jan Hofstetter, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1884, zoon van Johann Alexander Hofstetter en Anna Gezina (Anzyke) Berends. Jan is overleden.

  zie https://www.genealogieonline.nl/stambomen-van-johan-scholte/I77755.php

 • George Snijder

  Ik ben de geschiedenis van het schip Lutgerdina aan het onderzoeken, eigendom geweest van Kars Veling onder de naam l’Esperance voor zover ik heb kunnen nagaan. Kunt u dat bevestigen en heeft u foto’s van Kars en het schip? Hij zou het schip van 1920 tot zijn dood in 1954 gehad moeten hebben.

 • Ronn

  Beste George, van Kaas -alias Kars- Veling (1895-1976) weet ik dat hij in elk geval in 1947 op de l’Esperance voer, tien jaar later op de Nooitgedagt, dat blijkt uit zijn persoonskaart bij het Amsterdams archief. Op welke schepen Kars Veling (1888-1954) voer weet ik niet. Ik heb geen andere foto’s van deze familie dan in dit overzicht zijn opgenomen.

 • Kars Veling

  Kars Veling (1888-1954) was mijn opa. Het schip waarop hij voer was de Hoop op Zegen.
  Na opa’s dood hebben de kinderen een kustvaarder laten bouwen die de naam Kars kreeg.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *