Genealogieën

Genealogie van de familie Wolvenga

Handtekeningen Steven Jans Wolvenga 1813 1816 1818De uit het Groningse Noordhorn afkomstige Steven Jans (1775-1831) koos voor de familienaam Wolf. Later noemde hij zich Wolvenga en ook zijn kinderen voerden deze naam. Zoon Klaas (1813-1882) ging echter weer terug naar de naam Wolf.


Generatie I

 

I Jan Luitjes; geboren Steenbergen, gedoopt Roden 26-02-1730 (Jannes), overleden voor 1812, zoon van Luitien Jannes en Trijntien Willems. Volgens de overlijdensakte van zijn vrouw Hilje was Jan “van beroep geweest Roderoede”, dat was een functionaris die de wedman assisteerde met politiewerk, vergelijkbaar met de latere veldwachter.

Jan is getrouwd Zuidhorn 20-05-1759 met Hilje Geerts; gedoopt Oostwold 15-04-1738, overleden Noordhorn, in de Langestraat 02-05-1812, dochter van Geert Clasen en Frankje Annes.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntjen Jans; gedoopt Zuidhorn 02-12-1759.
 2. Geert Jans; gedoopt Zuidhorn 05-12-1762.
 3. Luitje Jans; gedoopt Zuidhorn 19-01-1766.
 4. Trijntje Jans; gedoopt Zuidhorn 22-01-1769.
 5. Klaas Jans; gedoopt Zuidhorn 27-04-1772.
 6. Steven Jans Wolf; gedoopt Noordhorn 26-02-1775, volgt onder II.

Generatie II

 

II Steven Jans Wolf; gedoopt Noordhorn 26-02-1775, overleden Leek 08-02-1831 (Wolff), zoon van Jan Luitjes en Hilje Geerts. Landbouwer (1812, 1813), stelmaker (1818, 1822). Steven Jans wordt vanaf 1812 vermeld met de familienaam Wolf(f), vanaf 1817 ook met de naam Wolvenga/Wolvinga.

Steven is in ondertrouw gegaan Zuidhorn 10-12-1796 en getrouwd (1) Noordhorn 15-01-1797 met Elisabeth Jacobus; geboren Hoogkerk ca. 1774, overleden Leek 16-01-1812, dochter van Jacobus Jans en Hindrikje Jans. Mogelijk gedoopt 14-04-1771 (bij de doop wordt geen naam van het kind vermeld, in 1774 wordt broer Jurjen gedoopt). Bij het overlijden van dochter Hilje vermeld als Elizabeth Jacobus Eikelaar, de familienaam werd in elk geval door haar broer Berent Jacobus Eikelaar (1768-1838) gevoerd.

Steven is getrouwd (2) Leek 08-04-1813 met Corneliske (Knelske) Jacobs Hut; geboren Foxwolde 23-05-1790, gedoopt Roden 20-06-1790 (Knelsien), overleden Groningen 25-11-1830, dochter van Jacob Jans Hut en Jantje Hendriks.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Luitjes Wolvenga; gedoopt Noordhorn 20-06-1797, volgt onder III-a.
 2. Hindrikje Stevens Wolvenga; gedoopt Midwolde 08-09-1799, volgt onder III-b.
 3. Hilje Stevens Wolvenga; geboren Leek, gedoopt Midwolde 30-08-1801, overleden Zuidhorn 15-07-1870 (Wolvinga). Was dienstmeid bij landbouwer Willem Tomas Lubberts in Wierum, trouwde op 16-jarige leeftijd met diens zoon Egbert, die toen 21 was. Ze wordt in 1818 vermeld met de familienaam Wolf, vanaf 1821 als Wolvega/Wolvenga/Wolvinga. Hilje is getrouwd Aduard 17-06-1818 met Egbert Willems Lubberts; gedoopt Wierum 16-10-1796, overleden Zuidhorn 17-03-1870, zoon van Willem Tomas Lubberts en Booike Hindriks. Landbouwer in Leek (1824)
 4. Jacobus Stevens Wolvenga; geboren Leek 02-07-1804, gedoopt aldaar 15-07-1804, volgt onder III-c.
 5. Geert Stevens; geboren Leek 05-12-1805, gedoopt Midwolde 15-12-1805, overleden Leek, begraven Midwolde mei 1806.
 6. Geert Wolvenga; geboren Leek 07-04-1807, gedoopt Midwolde 26-04-1807, overleden Groningen 08-11-1826, stelmakersknecht.
 7. Trijntje Stevens; geboren Leek 20-12-1809, gedoopt Midwolde 21-01-1810.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Klaas Wolf; geboren Leek 27-12-1813, volgt onder III-d.
 2. Jakob Jans Wolvenga; geboren Peize 23-04-1817, overleden aldaar 26-04-1817.
 3. Jantien (Jaantje) Wolvinga; geboren Groningen 16-05-1819, overleden ‘s-Hertogenbosch 20-02-1891. Zij is getrouwd 12-08-1848 met Fredericus Godefridus (Frederik) Groos geboren De Werken en Sleeuwijk 20-01-1813, overleden ‘s-Hertogenbosch 23-05-1860, zoon van Johannes Groos en Margrita Roubos.
  “Adriana Wolvenga, weduwe van Frederik Groos, woont te ‘s Bosch, is waschter op eene bleekerij. Zij ging na rijp beraad en met volle overtuiging tot de Katholieke Kerk over. Haar dertienjarige zoon, Nicolaas Groos, was opgenomen in het Protestantsche Weeshuis alhier. Sedert zij Katholiek geworden is heeft zij het een duren pligt geacht om ook haar zoon in het Katholiek geloof op te voeden en besloot derhalve om hem terug te nemen uit het Protestantsche Weeshuis. (…) In weerwil van alle minnelijke pogingen werd geen gevolg gegeven aan het verzoek der Moeder, die haar kind terug vroeg en haar bleef dus niets over dan Regenten geregtelijk te doen sommeren tot uitlevering van het jongetje. Die sommatie geschiede bij exploit van den deurwaarder Weijman, den 23 Maart 1869. Onverklaarbaar genoeg bleven Regenten ook doof voor die wettelijke aanmaning.” (De Noord-Brabanter, 05-07-1869) 

  “Vrijdag den 19 deze werd door de arrondissements regtbank te ‘s Bosch een zeer belangrijk vonnis gewezen in de zaak van mejuffrouw de wed. Groos, geboren Wolvenga, tegen het college van regenten van het gereformeerde weeshuis te dier stede. (…) Na nog verschillende zaken in overweging genomen te hebben, kwam de regtbank tot uitspraak en veroordeelde het gedaagde college, om aan de eischeres binnen twee maal 24 uren na beteekening van het vonnis haren zoon uit te leveren; en bij gebrek van dien het daartoe met hulp van den sterken arm te noodzaken, alsmede in de kosten van het geding, en dat het eene som van honderd gulden zou betalen aan de eischeres voor iederen dag verwijl na den gestelden termijn.” (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-11-1869)

 4. Grietien Wolvenga; geboren Groningen 19-04-1822, overleden Veenhuizen 25-01-1834 (Grietje Wolvinga). Zij werd als weeskind naar het Derde Etablissement van de Maatschappij der Weldadigheid in Veenhuizen gestuurd, waar zij overleed.
 5. Levenloos geboren zoon, geboren Tolbert 25-06-1826.
 6. Geert Wolvenga; geboren Groningen 22-02-1828, overleden aldaar 28-01-1831.

Generatie III

 

III-a Jan Luitjes Wolvenga; gedoopt Noordhorn 20-06-1797, overleden Groningen 14-11-1841, zoon van Steven Jans Wolf en Elisabeth Jacobus. Stelmaker, wagenmaker in Groningen.

Jan is getrouwd Groningen 19-02-1824 met Albertje Roos; gedoopt Groningen, A-Kerk 13-03-1782, overleden Groningen 10-07-1856, dochter van Casimir Roos en Hindrikje Hindriks. Pettenmaakster (1849)

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Hinderika Wolvenga; geboren Groningen 28-08-1825, overleden aldaar 06-10-1849, pettenmaakster.

 

III-b Hindrikje Stevens Wolvenga; gedoopt Midwolde 08-09-1799, overleden Tolbert 16-12-1825, dochter van Steven Jans Wolf en Elisabeth Jacobus. Dienstmeid (1824), arbeidster (1825).

Uit (een) onbekende relatie(s):

 1. Kornelis Wolvenga; geboren Groningen 22-08-1821, overleden aldaar 07-09-1821.
 2. Aalderik Wolvega; geboren Wierum 22-07-1824, overleden Oostwold 13-08-1824.
 3. Arentje Wolvenga; geboren Tolbert 21-11-1825 (Wolvenga), overleden Groningen in de Schuitemakerstraat 29-05-1826 (Wolvinga).

 

III-c Jacobus Stevens Wolvenga; geboren Leek 02-07-1804, gedoopt aldaar 15-07-1804, overleden Groningen 17-10-1842, zoon van Steven Jans Wolf en Elisabeth Jacobus, voermansknecht.

Jacobus is getrouwd Groningen 04-12-1834 met Tjaakje de Vries; geboren Bedum 30-07-1806, overleden Groningen 18-12-1889, begraven Groningen, Noorderbegraafplaats, dochter van Sijtze Gerbrands de Vries en Aaltje Harms Lefers. In 1830 dienstbode bij de fam. Dantuma te Groningen. Later winkelierster (1842) en baker. Tjaakje is later getrouwd Groningen 08-02-1844 met Johannes Herius; geboren Leeuwarden 01-01-1816, overleden Helpman 05-04-1883, zoon van Johannes Henderikus Herius en Wilhelmina Schuurhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Stefanus Wolvenga; geboren Groningen 25-01-1835, volgt onder IV.
 2. Dina Wolvenga; geboren Groningen 02-08-1837, overleden aldaar 19-05-1897. Schoolleerling in 1850, in 1870 dienstbode bij de familie van Milligen in de Poelestraat. Werd later werkvrouw. Dina is getrouwd Groningen 24-12-1876 met Arnoldus Coenradus Braamhorst; geboren Groningen 18-04-1841, overleden aldaar 20-05-1904 (Academisch Ziekenhuis), zoon van Jacob Braamhorst en Jacobje Driessen, borstelfabrikant. Arnoldus is getrouwd (1) Groningen 27-03-1864 met Christina de Vries; geboren Groningen 06-03-1839, overleden aldaar 04-12-1873, dochter van Jan de Vries en Catharina Visser. Arnoldus is getrouwd (2) Groningen 23-05-1875 met Riksina Wolvendijk; geboren Groningen 28-12-1845, overleden aldaar 30-12-1875, dochter van Johanna Wolvendijk. Weduwe van Philippus Joseph Derks.
 3. Jan Luitje Wolvenga; geboren Groningen 13-12-1839, overleden aldaar 14-11-1842. Vernoemd naar zijn oom Jan Luitjes Wolvenga.
 4. Aaltje Wolvenga; geboren Groningen 19-02-1842, overleden aldaar 10-07-1849.

 

III-d Klaas Wolf; geboren Leek 27-12-1813, overleden Watergraafsmeer 27-07-1882, zoon van Steven Jans Wolf en Corneliske Jacobs Hut. Tijdens zijn militaire dienst (1832-1836) was Klaas tamboer. Hij koos voor een verdere militaire loopbaan en was fuselier bij het tiende regiment (1842), soldaat bij de infanterie (1844) en fuselier bij het zevende regiment infanterie (1846). Bij zijn overlijden vermeld als portier.

In Klaas’ geboorteakte wordt vader Steven vermeld met de familienaam Wolff, hij ondertekende als Wolf. Klaas zelf tekende de geboorte- en overlijdensakte van zijn zoon Nikolaas als Wolvenga, zijn huwelijksakte als Wolf. In de huwelijksbijlagen bevindt zich een verklaring van zijn kolonel die stelt “De geslachtsnaam van deze militair in der tijd abusievelijk in de stamboeken van het korps ingeschreven zijnde als Wolvenga, heeft het Departement van Oorlog, bij dispositie van den 13e februari lln = 1846 afdeeling personeel No 20 B de magtiging verleend tot rectificatie van dezelve in die van Wolf”. Klaas en Marie overlegden voor het huwelijk beiden een certificaat van onvermogen.

Klaas is getrouwd Breda 19-03-1846 met Annemike Dam, ook vermeld als Annemieke en Maria; geboren Gorinchem op de Koornbrug 11-10-1812, overleden Amsterdam 16-06-1892, dochter van Simon Dam en Helena (Lena) de Winter. Schoonmaakster (1842) in Gorinchem, werkster in Bergen op Zoom (1844), naaister in Breda (1845), werkster in Terneuzen (1846). Zij verhuisde na het overlijden van Steven met zoon Sijmen naar Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Sijmen Wolf, ook Simon Wolf; geboren Amsterdam aan de Looijenstraat 29-12-1836 (Sijmen Dam), overleden Amsterdam 18-11-1899. Sijmens geboorte werd aangegeven door vroedvrouw A.G. de Warm. Hij werd 19 maart 1846 bij het huwelijk van zijn moeder met Klaas Wolf erkend. Timmerman (1890), winkelbediende (1893), bediende (1899) in Amsterdam. Verbleef enige tijd in het trappistenklooster in Tegelen (augustus – oktober 1892) en het klooster in Berkel (januari – oktober 1893). Hij overleed in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.
 2. Nicolaas Wolvenga; geboren Gorinchem 18-05-1842, overleden Bergen op Zoom 24-02-1844. Klaas Wolvenga deed aangifte van de geboorte van “een kind van het mannelijk geslacht waarvan hij verklaart vader te zijn, uit Maria Dam, ongehuwd, schoonmaakster, wonende te Gorinchem, ten deze mede verschijnende voor ons, en in deze erkenning toestemmende, moeder des kinds”.

Generatie IV

 

19030101 Nieuwsblad van het Noorden annonce S. WolvengaIV Stefanus Wolvenga; geboren Groningen 25-01-1835, overleden aldaar 22-10-1906, zoon van Jacobus Stevens Wolvenga en Tjaakje de Vries. Zeeman, schipper (1835) en kapitein op de Gesina (1863, 1865). Nadat zijn schip in 1865 ontplofte (zie hieronder) werd hij vervoerder op het land. Besteller (1884), voerman.

Stefanus is getrouwd (1) Groningen 14-06-1861 met Gesina Anne Wijtzes de Vries; geboren Brussel [België] 18-05-1830, overleden Groningen 22-11-1883, dochter van Anne Wijtzes de Vries en Aaltje Roelfs Smit.

Stefanus is getrouwd (2) Groningen 04-06-1884 met Annechien Kema; geboren Delfzijl 04-06-1840, overleden Groningen 28-11-1902, dochter van Wijndelt Paulus Kema en Jantje Friedriks Schutler.

“Antwerpen 23 Junij. In den loop van den dag van gister waren 311 vaatjes ongezuiverde petroleum geladen op het nederl. tjalkschip Gesina, kapt. Wolvenga, in ‘t Brouwersvliet liggende. Des avonds tegen 8 uur had er op het schip eene ontploffing plaats. Het schip stond onmiddelijk in brand; daar het eb was konden de omliggende schepen zich niet uit den modder werken en werden 6 nevenliggende schepen door de vlammen aangetast. Behalve de Gesina was daaronder de nederl. tjalk Elsina, die met lading verzekerd was. Water was bijna niet te bekomen, zoodat er naauwelijks aan redding te denken was. De 7 aangetaste schepen zijn bijna geheel vernield; tien de vloed ten 1/2 1 opkwam zonken de brandende schepen met geweld. Op de Gesina waren 4 personen aanwezig; een 73jarige tante is in de vlammen omgekomen; men had haar aan de kleederen tot bijna op de kade getrokken, toen de kleederen afscheurden. Behalve het genoemde waren alle vaartuigen onverzekerd. Slechts met de grootste inspanning zijn de 25 in de dadelijke nabijheid gelegen vaartuigen gered.” (Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad, 24-06-1865) 

“De brand, ontstaan ten gevolge der ontploffing van petroleum aan boord van het Nederlandse tjalkschip Gesina, kapitein Wolvenga, heft ongeveer vijf uuren aangehouden. Op het ogenblik van de uitbarsting bevonden de schipper en zijne vrouw zich op het voorschup en werden omvergeworpen. De man viel op een daarnaast liggend schip, zijne vrouw daarentegen viel tusschen de twee schepen in en zou eene prooi der vlammen geworden zijn, indien het haar man niet gelukt was haar te redden en haar in een naburig huis over te brengen. Op het achterschip bevond zich ene oude tante des schippers, 73 jaren oud, benevens de schippersknecht. De laatste wierp zich, ofschoon ernstig gewond, in het kanaal en werd weinige oogenblikken daarna gered. De oude vrouw daarentegen was buiten kennis op het dek neergevallen. Vier moedige personen slaagden, in spijt van de vlammen, hare klederen op de kaai te trekken, doch op het oogenblik dat zij haar gered waanden, scheurden de kleederen af en viel het slagtoffer wederom te midden der vlammen. (…) Het lijk van de ongelukkige Grietje Wolvenga, is hedenmorgen acht ure geheel verkoold opgehaald.” (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 juni 1865)
18650731 Opregte Haarlemsche Courant oproep hulp S. Wolvenga
De omgekomen tante was Roeberdina de Vries (1790-1865), een zus van moeder Tjaakje. Het schip was onverzekerd en Stefanus bleef berooid achter. Er werd een hulpactie opgezet door onder anderen Statenlid jhr. mr. Willem Alberda van Ekenstein en Hermannus Beekhuis Damsté, consul van België, om hem te helpen.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Doodgeboren zoon; geboren Durgerdam 07-07-1863.

 


 

– – voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2023 – –

One Comment

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *