Genealogieën

Genealogie van de families Deves en Dewes

Teunis Klaas Grashuis Deves (1854-1927)
Teunis Klaas Grashuis Deves (1854-1927)

Harm en Rotger Deves trokken aan het eind van de zeventiende eeuw vanuit Duitsland naar Nederland. De broers waren allebei werkzaam als smid. Harm streek met zijn gezin neer in Winschoten en Rotger in Scheemda. In latere generaties wordt de familienaam ook geschreven als Dewes.


Generatie I

 

I Reinder Deves

Zijn kinderen:

 1. Harm Reinders Deves; geboren Essen 1660/1665, volgt onder II-a
 2. Rotger Reinders Deves; geboren ca. 1670, volgt onder II-b

Generatie II

II-a Harm Reinders Deves; geboren Essen 1660/1665, begraven Winschoten 27-06-1729 als ‘Harem Reinders Smit’, zoon van Reinder.

Harm is ondertrouwd (1) Groningen 20-08-1687 met Maria Bocks alias Borchers; van ‘t Stift Osnabrück, overleden voor 16-12-1719.

Harm is getrouwd (2) Nieuweschans 17-12-1719 met Elske Sijntkes; geboren Beerta ca. 1665, dochter van Sijntko Tjackes. Elske was weduwe van Berend Berends, met wie zij in 1689 in Winschoten was getrouwd.

Bij de ondertrouw in 1687 werd van Harm vermeld dat hij uit Essen, Brandenburgsland kwam, Maria kwam uit ‘t Stift Osnabrück, ze werden getrouwd door ds. Abraham Trommius. Harm werd smid in Winschoten. Op 16-12-1719 werd door de gezamenlijke erfgenamen van Maria de boedelscheiding opgemaakt (ra V dd 18, fol. 16).

Elske werd op 30-05-1690 lidmaat te Winschoten. Getuigen bij het huwelijkscontract van Harm en Elske (ra V dd 18, fol. 18, 16-12-1719): aan zijde van de bruidegom: Reinder Harms Deves en Catharina Harmans, Peter Thomas en Maria Harms Deves, Gerrit Harms Deves, Jannes Harms Deves en Hilligjen Jans en Regina Harms Deves. Aan bruids zijde: Geert Hindriks en Harmke Gerrits, volle neef en aangetrouwde nicht, Garbrant Egberts en Maria Hindriks, aangetrouwde neef en volle nicht, Trijntje Frans, neefs weduwe, Kornelis Jans, Fransjen Haijkes en Elske Haijkes, neven en nichten kinderen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Reijnder Harms Deves; geboren ca. 1689, volgt onder III-a.
 2. Maria Harms Deves; geboren ca. 1691. Maria is getrouwd voor 1719 met Peter Thomas.
 3. Gerrit Harms Deves; geboren ca. 1693, volgt onder III-b.
 4. Jannes (Jan) Harms Deves; geboren ca. 1695, volgt onder III-c.
 5. Regina Harms Deves; geboren ca. 1697. Regina is ondertrouwd Winschoten 28-01-1720 en is getrouwd Groningen 20-02-1720 met Berend Remmerts; van Bippen, Osnabrück.

II-b Rotger Reinders Deves; geboren ca. 1670, overleden na 1729, zoon van Reinder.

Rotger is ondertrouwd Winschoten 16-07-1699 en is getrouwd Scheemda 06-08-1699 met Geertruid Cornelis; van Winschoten.

Rotger was smid in Scheemda (o.a. in 1700 vermeld als ‘Rotger Reijnders Smit’). Rotger en zijn kinderen getuigden in 1729 bij het opstellen van het huwelijkscontract van Reinder Harms Deves.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermannus Rotgers Deves; gedoopt Scheemda 31-05-1700, volgt onder III-d.
 2. Maria Rotgers Deves; gedoopt Scheemda 06-11-1701, overleden na 1729. Maria is getrouwd Scheemda 12-04-1722 (1) met Geert Jans; van Scheemda. Zij is getrouwd Scheemda 17-11-1726 (2) met Jochem Geerts; van Scheemda.
 3. Elisabeth Rotgers Deves; gedoopt Scheemda 23-11-1707, overleden na 1729.
 4. Alegonda Rotgers Deves; gedoopt Scheemda 31-03-1713, overleden tussen mei 1748 en mei 1756. Na Alegonda’s overlijden trad haar neef Jan Harm Deves op als voormond/hoofdmomber voor haar dochter Geertruda Oterdoom. Alegonda is ondertrouwd Scheemda 01-04-1742 met Gerhardus Oterdoom; gedoopt Oudeschans 06-11-1712, zoon van Jan Geerts en Heijla Buntjes. Hij is getrouwd (2) Bellingwolde 1756 met Afijn Borgesius; gedoopt Bellingwolde 25-07-1728, overleden na 1785, dochter van Jacob Borgesius, predikant, en Gesina Hoorn. Zij was weduwe van Lubbert Jans Holtkamp.
 5. Magdalena Rotgers Deves; gedoopt Scheemda 21-01-1715.

Generatie III

III-a Reijnder Harms Deves; geboren ca. 1689, overleden 1754/1763, zoon van Harm Reinders Deves en Maria Boeks.

Reijnder is ondertrouwd (1) Winschoten 23-10-1718 en is getrouwd Winschoten 25-11-1718 met Catharina Harmannus Spetius; geboren 1690/1700, overleden 1719/1729, dochter van Harmannus Spetius en N.N. (Eijlerts?).

Reijnder is ondertrouwd (2) Winschoten 10-04-1729 met Annigjen Filippus; van Winschoten, overleden na 1763, dochter van Filippus Jans en Hille Luppes.

Reijnder en Annigjen maakten 7 april 1729 in Winschoten een huwelijkscontract op. Getuigen aan bruidegomszijde waren vader Harm Reinders Deves, Gerrit Harms Deves en Sibilla Harmannus, broer en aangetrouwde zuster, aangetrouwde broer Roelof Harmannus Spetius, oom Rotger Reinders Deves, oom, Harmannus Rotgers Deves en Bouwigjen Jochums, neef en aangetrouwde nicht, Jochum Geerts en Maria Rotgers Deves, aangetrouwde neef en volle nicht en Elisabeth Rotgers Deves, volle nicht. Aan bruidszijde getuigden ouders Filippus Jans en Hille Luppes, Jan Holscher en Elsjen Filips, zwager en zuster, Elsjen Luppes, weduwe van Koop Jans, volle moei, Jan Derx en Korneliske Gerrits, halve oom en moei, Edo Wessels, aangetrouwde halve oom, Tjaart Jans en Antje Koops, aangetrouwde neef en volle nicht, Jacobus Koobs en Elsjen Alberts Brommelkamp, volle neef en aangetrouwde nicht, Albert Kornelis en Elizabet Edes, halve aangetrouwde neef en nicht.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Harm Reinders Deves; gedoopt Winschoten 29-10-1719.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Marike (Maria) Reinders Deves; gedoopt Winschoten 01-12-1730, overleden aldaar 21-10-1815. Maria is getrouwd Winschoten 11-04-1750 met Harm Filippus Rabe; van Winschoten, begraven aldaar 19-03-1777. Diaken van de Lutherse kerk in Winschoterzijl. Harm en Maria waren in 1752 te Oude Pekela aanwezig bij het huwelijk tussen Jan Hindriks Haan en Aaltje Jans Deves.
 2. Filippus Reinders Deves; gedoopt Winschoten 15-01-1734, volgt onder IV-a.

 

 

III-b Gerrit Harms Deves; geboren ca. 1693, overleden 1743/1754, zoon van Harm Reinders Deves en Maria Boeks. Mogelijk gedoopt Winschoten 19-02-1693, de naam van het kind word niet vermeld.

Gerrit is ondertrouwd Winschoten 14-04-1720 en is getrouwd Groningen 20-04-1720 met Sijbelke Harmannus Spetius; van Farmsum, geboren 1690/1700, overleden na 1763, dochter van Harmannus Spetius en N.N. (Eijlerts?).

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 02-07-1730.
 2. Roelofs Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 16-11-1731.
 3. Hermannus Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 29-03-1733, volgt onder IV-b.
 4. Hermannus Specius Deves; gedoopt Winschoten 08-08-1734, volgt onder IV-c.
 5. Marike Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 02-12-1735.
 6. Eijlert Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 18-08-1737, volgt onder IV-d.
 7. Gerrit Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 26-02-1741 (Gerriedt).

 

III-c Jannes (Jan) Harms Deves, afk. van Winschoten, geboren ca. 1695, overleden na 1774, zoon van Harm Reinders Deves en Maria Boeks.

Jan is ondertrouwd Winschoten 22-10-1719 met Hilligje Jans; van Zuiderveen, gedoopt Winschoten 17-11-1695 (bij de doop wordt geen naam genoemd), overleden voor 1774, dochter van Jan Dercks en Aaltje Jans. Hilligje wordt vermeld met de naam Van der Linde bij het overlijden van dochter Regina. De naam werd in elk geval door broer Derk Jans van der Linde gevoerd. Het is niet zeker of Hilligje zelf de naam ook voerde.

Jan was smid te Blijham (o.a. vermeld in 1722 als ‘Jan Harms Smit’). In februari 1774 aanwezig bij het sluiten van het huwelijkscontract tussen dochter Aaltje Jans en haar tweede echtgenoot Harm Hindriks.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Harmen (Harm) Jans Deves; geboren Blijham ca. 1720, volgt onder IV-e.
 2. Geesje Jans Deves; gedoopt Blijham 20-02-1722 (bij de doop wordt geen naam genoemd), overleden na 1781. Geesje is getrouwd Winschoten 31-05-1753 met Jan Eppes Leinenga, gedoopt Kropswolde 09-11-1727, overleden na 1781, zoon van Eppe Jans en Grietje Heins. Gecommiteerde en sarries in Scheemda (1758, 1760)
 3. Marijke Jans Deves; gedoopt Blijham 19-03-1724 (Marie), overleden Veendam 1781. Marijke is getrouwd Veendam 19-11-1758 met Gerrit Wilkens; gedoopt Veendam 08-02-1705 (Gerrijt), zoon van Wilcke Hermans en Janna Jans. Landbouwer te Veendam. Gerrit was eerder getrouwd Veendam 04-01-1728 met Elisabeth Sijtzes.
 4. Aaltie Jans Deves; gedoopt Blijham 13-03-1726. Aaltie is getrouwd (1) Oude Pekela 11-05-1752 met Jan Hindriks Haan; gedoopt Oude Pekela 28-11-1728, overleden 1766/1774, zoon van Hindrik Hindriks Haan en Etjen Hindriks. Aaltie is getrouwd (2) Oude Pekela 25-02-1774 (hc) met Harm Hindriks.
 5. Jan Jans Deves; gedoopt Blijham 28-01-1731 (vermoedelijk, naam in doopboek niet genoemd), volgt onder IV-f.
 6. Saartje Jans Deves; gedoopt Blijham 01-03-1733 (vermoedelijk, naam in doopboek slecht leesbaar). Saartje is getrouwd Winschoten 01-06-1763 met Eggo Geuken; van Winschoten.
 7. Regina Jans Deves; geboren Blijham ca. 1733, overleden Beerta 29-12-1811. Deed 14-03-1766 belijdenis in Beerta. Verversvrouw (1811). Regina is getrouwd Winschoten 09-07-1760 met Joost Brongers; gedoopt Scheemda 01-04-1736, overleden Westerlee 01-05-1812, zoon van Gerrit Brongers (1691-1759) en Rindeltje Stheeman (1694-1747). Hij was glazenmaker. Zie “Brongers geboekt”, drs. R.A. Brongers, dr. J.A. Brongers (red.), Tubbergen/Amersfoort 1998.
 8. Derk Jans Deves; overleden voor 1781, volgt onder IV-g.

 

III-d Hermannus (Harmannus) Rotgers Deves; gedoopt Scheemda 31-05-1700 (Hermannus), begraven Zuidbroek 24-03-1742, zoon van Rotger Reinders Deves en Geertruid Cornelis.

Harmannus is getrouwd (1) Scheemda 28-04-1728 met Bouchien Jochems; gedoopt Scheemda 23-05-1697 (Boughjen), begraven Zuidbroek 23-05-1736, dochter van Jochem Epkes en Antje Roelefs. Bouchien was weduwe van Albert Tjipkes, met wie zij in 1720 was getrouwd.

Harmannus is getrouwd (2) Zuidbroek en Muntendam 01-12-1737 met Luigjen Aling; van Zuidbroek, begraven Zuidbroek 02-04-1742. Zij is vermoedelijk geboren Anderen en gedoopt Anloo 12-06-1701 als dochter van Geert Aling en Roelofje Harms Coops.

Er werd 28-07-1739 een niet met name genoemd kind van Harmannus begraven in Zuidbroek. Bij zijn overlijden liet hij zijn vrouw en vier kinderen na.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Annechien Harmannus; geboren Zuidbroek 20-07-1731 (Annichjen), gedoopt Zuidbroek en Muntendam 22-07-1731, overleden voor 1809. Zij is getrouwd Midwolda 30-05-1757 met Jan Hindriks Poort; gedoopt Midwolda 22-01-1734, overleden Midwolda 15-04-1809, zoon van Hindrik Jans en Geeske.
 2. Jochum Harmannus; geboren Zuidbroek 27-10-1733, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 01-11-1733

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geert Aling Harmannus; geboren Zuidbroek 15-08-1738, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 17-08-1738

   

 2. Geertruit Harmannus; geboren Zuidbroek 29-05-1740, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 05-06-1740

Generatie IV

 

IV-a Filippus Reinders Deves, ook vermeld als De(e)vens; gedoopt Winschoten 15-01-1734 (Filips), zoon van Reijnder Harms Deves en Annigjen Filippus. Kleermaker.

Filippus is ondertrouwd Winschoten 04-07-1762 en is getrouwd Winschoterzijl 18-07-1762 met Lucretia Margaretha Wischer, ook genaamd Wis(s)cher(s); gedoopt Sappemeer 31-05-1733, dochter van Hermannus Wischer, Luthers predikant, en Anna Margaretha Oijemans.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermannus Deves; gedoopt Sappemeer 07-10-1764.
 2. Annetje Deves; gedoopt Sappemeer 19-05-1766, overleden Hoogezand 20-04-1833 (als Annegien Devens).
 3. Anna Margaretha Deves; gedoopt Sappemeer 15-01-1769.
 4. Anna Margaretha Deves; gedoopt Sappemeer 16-12-1770.
 5. Reinier Deves; gedoopt Sappemeer 15-04-1774.

 

IV-b Hermannus (Harm) Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 29-03-1733 (Hermannus), begraven aldaar 13-08-1783 (Harrem Gerrijs Deves), zoon van Gerrit Harms Deves en Sijbelke Harmannus Spetius.

Harm is getrouwd Winschoten 01-03-1754 met Antje Harms; van Winschoten, dochter van Harm N.N. en Trijntje Hindriks

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Harms Deves; gedoopt Winschoten 17-10-1755, volgt onder V-a.
 2. Trijntje Harms Deves; gedoopt Winschoten 01-01-1758.
 3. Sijbelke Harms Deves, ook Dewes; geboren Winschoten 18-11-1759 (Sijbelke), overleden Oostwold 18-11-1838 (Sibeltje). Zij is getrouwd Oostwold 28-04-1793 met Klaas Jans Zoutman; geboren Bunde/Solbring/Zoltburg (Duitsland) ca. 1763, overleden Oostwold 26-10-1821, zoon van Jan Klaassen en Elske Harms.
 4. Trijntje Harms Deves; gedoopt Winschoten 21-01-1763. Arbeidster in Völlen, Oost-Friesland (1828). Trijntje is getrouwd voor 1795 met Harm Jans Grijze; geboren ca. 1755, overleden ‘op het Konings=Veer in het kerspel Völlen’ 09-07-1827. Houtzaagmolenaarsknecht in Völlen (1825).

   

 5. Willemtje Harms Deves; gedoopt Winschoten 18-09-1774.

 

IV-c Hermannus Specius Deves ook vermeld als Harmannus Gerrits Dewes; gedoopt Winschoten 08-08-1734 (als Hermannus Specius), overleden 1761/1763, zoon van Gerrit Harms Deves en Sijbelke Harmannus Spetius.

Hermannus is getrouwd 1759 met Lucretia Alberts; gedoopt Wedde 04-02-1727, overleden na 1769, dochter van Albert Jurjens en Ettien Cranenborch.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Sijbelke Deves; gedoopt Winschoten 22-07-1761

 

IV-d Eijlert Gerrits Deves; gedoopt Winschoten 18-08-1737, overleden voor 30-10-1801, zoon van Gerrit Harms Deves en Sijbelke Harmannus Spetius. Eijlert werd vernoemd naar zijn oom Eijlert Harmannus Spetius. Hij was smid te Eexta.

Eijlert is getrouwd (1) Eexta 03-06-1763 met Moeder Everts; gedoopt Eexta 25-10-1738 (als Moederke), overleden Eexta 01-07-1768 (kraambed), dochter van Evert Eilderts Smith en Haijke Jans

Eijlert is getrouwd (2) Eexta 26-12-1769 met Ida Roelfs; van Eexta, overleden voor 30-10-1801.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Heijke Eijlerts Deves; geboren Eexta 18-03-1764, gedoopt aldaar 23-03-1764, overleden voor 1801.
 2. Gerrit Eijlerts Deves; geboren Eexta 13-10-1766, gedoopt aldaar 19-10-1766, overleden voor 1785.
 3. Evert Eijlerts Deves; geboren Eexta 01-07-1768, gedoopt aldaar 10-07-1768, overleden voor 1801.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Sibelke Eijlerts Deves; geboren Eexta 08-10-1770, gedoopt aldaar 14-10-1770. Sibelke is getrouwd Eexta 04-05-1800 met Evert Martens; van Weener, smid.
 2. Frouwke Eijlerts Deves; geboren Eexta 13-07-1772, gedoopt aldaar 19-07-1772. Frouwke is getrouwd Eexta 02-05-1805 met Hindrik Berents Blok.
 3. Etjen Eijlerts Deves; geboren Eexta 20-06-1774, gedoopt aldaar 26-06-1774. Etjen is getrouwd Eexta 27-05-1802 met Abel Abels Lemminga; geboren Eexta 10-09-1773, overleden 11-03-1841, zoon van Abel Jans Lemminga en Magdalena Hindriks. Weduwnaar van Lutken Jans.
 4. Gerritdina Eijlerts Deves; geboren Eexta 03-08-1776, gedoopt aldaar 11-08-1776, overleden Nieuwolda 23-03-1855. Gerritdina is getrouwd (1) 1799 met Albert Klaassens. Gerritdina is getrouwd (2) met Pieter Jans Wieringa; geboren Uitwierde ca. 1787, overleden Nieuwolda 08-10-1857, zoon van Jan Uildriks en IJktje Jakobs. Schoenmaker.
 5. Roelf Eijlerts Deves; geboren Eexta 20-10-1778, gedoopt aldaar 25-10-1778, volgt onder V-b.
 6. Maria Eijlerts Deves; geboren Eexta 16-06-1781, gedoopt aldaar 24-06-1781, overleden Nieuwolda 06-05-1866, huishoudster en smidse. Maria is getrouwd Nieuwolda 24-06-1813 met Johannes Hanssens Kuil; geboren Windbergen, Holstein [Duitsland] 14-08-1778, overleden Nieuwolda 31-12-1830, zoon van Hans Kuil en Antje Hindriks. Smid.
 7. Gerrit Eijlerts Deves; geboren Eexta 30-07-1785, gedoopt aldaar 07-08-1785.
 8. Moederdina Eijlerts Deves; geboren Eexta 11-10-1787, gedoopt aldaar 14-10-1787, overleden Slochteren 03-06-1865. Moederdina is getrouwd 04-06-1817 met Pieter Leenderts Bouman; geboren Schildwolde ca. 1778, overleden Slochteren 18-02-1861, zoon van Leendert Pieters en Anje Jacobs. Weduwnaar van Doetje Fokkes. Koopman, winkelier.

   

 9. Reint Eijlerts Deves; geboren Eexta 13-08-1789, gedoopt aldaar 23-08-1789.

 

IV-e Harmen (Harm) Jans Deves; geboren Blijham ca. 1720, zoon van Jannes (Jan) Harms Deves en Hilligje Jans.

Harm is getrouwd Nieuweschans 07-08-1746 met Geertruida (Truida) Derks; van Kroonpolder.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannes Harms Deves; geboren Nieuweschans 21-02-1748, gedoopt aldaar 03-03-1748, overleden voor 1750.
 2. Jannes Harms Deves; geboren Nieuweschans 08-04-1750, gedoopt aldaar 12-04-1750, volgt onder V-c.
 3. Derk Harms Deves; geboren Nieuweschans 28-10-1755, gedoopt aldaar 02-11-1755, overleden na 1786 (getuige bij het hc van broer Jannes).

 

IV-f Jan Jans Deves; gedoopt Blijham 28-02-1731 (vermoedelijk, naam in doopboek niet genoemd), zoon van Jannes (Jan) Harms Deves en Hilligje Jans.

Jan is getrouwd Nieuweschans 09-06-1754 met Grietje Jans; van Appingedam.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jans Deves; geboren Nieuweschans 02-05-1755, gedoopt Nieuweschans 04-05-1755.
 2. Hilje Jans Deves; gedoopt Nieuweschans 17-05-1758.

 

IV-g Derk Jans Deves; overleden Scheemda 1771/1772, zoon van Jannes (Jan) Harms Deves en Hilligje Jans.

Derk is getrouwd Blijham 15-06-1766 met Albertie Jans Drews; begraven Nieuw Scheemda 31-08-1786, dochter van Jan Hinderks en Lucktjen Bartels. Albertie is getrouwd Nieuw Scheemda 09-04-1772 met Cornelius Hindriks Smit; zoon van Hindrik Eijlers en Hemke Cornelius.

Uit dit huwelijk:

 1. Luktie Derks; gedoopt Blijham 29-03-1767
 2. Luktie Derks; gedoopt Blijham 06-03-1768
 3. Hilje Derks; gedoopt Nieuw Scheemda 25-02-1770

Generatie V

 

V-a Gerrit Harms Deves, ook Deeves; gedoopt Winschoten 17-10-1755, begraven aldaar 25-04-1792.

Gerrit is ondertrouwd Blijham 18-06-1787 en getrouwd Winschoten 24-06-1787 met Fenne Jans; van Blijham. Zij is getrouwd (2) Winschoten 26-05-1793 met Roelof Pieters (Smidt); van Eexta.

Uit dit huwelijk:

 1. Harm Deves; gedoopt Winschoten 30-03-1788 (Deeves).
 2. Antje Deves; gedoopt Winschoten 07-02-1790.
 3. Eise Deves; gedoopt Winschoten 04-09-1791, overleden aldaar 17-08-1814. Naaister.

 

V-b Roelf Eijlerts Deves; geboren Eexta 20-10-1778, gedoopt aldaar 25-10-1778, overleden Scheemda 09-05-1842, zoon van Eijlert Gerrits Deves en Ida Roelfs. Smid, hij erfde in 1801 het huis en de smederij van zijn ouders te Eexta.

Roelf is getrouwd Eexta 24-05-1807 met Frouke Jans Tijdens; gedoopt Nieuw-Beerta 05-03-1786, overleden Eexta 08-11-1854, dochter van Jan Tijdes, smid, en Bettje Eppes.

Uit dit huwelijk:

 1. Yda Roelfs Deves; geboren Eexta 10-03-1808, gedoopt aldaar 20-03-1808.
 2. Jan Roelfs Deves; gedoopt Eexta 04-03-1810, overleden aldaar 22-07-1859.
 3. Elisabeth Deves; geboren Eexta 1813, overleden aldaar 09-01-1888.
 4. Eildert Roelfs Deves; geboren ca. 1814, overleden Eexta 08-01-1817.
 5. Eildert Roelfs Deves; geboren Eexta 11-01-1818, volgt onder VI-a.
 6. Aaltje Roelfs Deves; geboren Eexta 1823, overleden Scheemda 17-05-1824.

 

V-c Jannes Harms Deves, ook vermeld als Devens en Dewes; geboren Nieuweschans 08-04-1750, gedoopt aldaar 12-04-1750, overleden Wildervank 09-11-1818 (Dewes), zoon van Harmen (Harm) Jans Deves en Geertruida (Truida) Derks.

Jannes is getrouwd Noordbroek 28-05-1786 met Anna Hindriks Hekman; gedoopt Nieuw Scheemda 15-11-1761, overleden Wildervank 25-07-1819, dochter van Hindrik Derks en Janna Wubbes.

Jannes was meestersmid in Noordbroek. Huwelijkscontract opgemaakt Noordbroek 28-05-1786 731/7202: Getuigen, aan bruidegoms zijde: Derk Harms Deves, volle broer, Joost Brongers, aangetrouwde oom; Gerrit G. Wilkens en Marieke Jans, volle neef en volle nicht; Geuke Egges, volle neef; Derk Brongers en Reind Brongers, volle neven; Hilje Brongers, volle nicht. Aan bruids zijde: Fokko Scheltes en Jantje Hinderks, zwager en volle zuster; Jacob Hinderks en Derk Hinderks, halfbroers.

Uit dit huwelijk:

 1. Harm Jans Deves; geboren Noordbroek 31-03-1787, gedoopt aldaar 08-04-1787, volgt onder VI-b.
 2. Hindrik Jans Deves; gedoopt Noordbroek 14-09-1788
 3. Hindrik Jans Deves; gedoopt Noordbroek 26-02-1792, volgt onder VI-c.

   

 4. Derk Jans Deves; geboren Noordbroek 26-03-1793, gedoopt aldaar 07-04-1793. Derk is getrouwd Wildervank 08-05-1826 met Pietje Alberts Duintjer; geboren Veendam 16-11-1788, overleden Wildervank 01-02-1847, dochter van Albert Heeres en Anje Eenjes. Bakkerse. Weduwe van Geert Lammerts Bos.
  overlijdensbericht Wubbo Deves

   

 5. Wubbo Jans Deves; geboren Noordbroek 14-08-1794, gedoopt aldaar 31-08-1794 als Wubbe, overleden Meppel 22-06-1864. Goud- en zilversmid.
 6. Geertruida Jans Deves; geboren Noordbroek 07-03-1796, gedoopt aldaar 13-03-1796.
 7. Geertruida Jans Deves; geboren Noordbroek 02-11-1797, gedoopt aldaar 12-11-1797.
 8. Geert Jans Deves; gedoopt Noordbroek 17-11-1799.
 9. Janna Jannes Deves; geboren Noordbroek ca. 1804, overleden Wildervank 31-05-1818 als Dewes.
 10. Geert Jans Deves; geboren Noordbroek 20-10-1807, volgt onder VI-d.

Generatie VI

 

VI-a Eildert Roelfs Deves; geboren Eexta 11-01-1818, overleden Groningen 22-06-1898, zoon van Roelf Eijlerts Deves en Frouke Jans Tijdens.

Eildert is getrouwd Groningen 16-12-1846 met Anna Grashuis; geboren Groningen 15-05-1815, overleden aldaar 11-01-1877, dochter van Marten Teunis Grashuis en Saartje Jacobs Boekhold

Uit dit huwelijk:

 1. Roelf Eilders Deves; geboren Groningen 03-11-1847, overleden aldaar 26-07-1865.
 2. Meerten Teunis Deves; geboren Groningen 07-03-1850, overleden aldaar 07-09-1899.
 3. Jan Deves; geboren Groningen 09-10-1851, volgt onder VII-a.
 4. Teunis Klaas Grashuis Deves; geboren Groningen 25-02-1854, volgt onder VII-b.

 

VI-b Harm Jans Deves, ook genaamd Devesch en Smith; geboren Noordbroek 31-03-1787, gedoopt aldaar 08-04-1787, overleden Sappemeer 20-02-1830, zoon van Jannes Harms Deves en Anna Hindriks Hekman. Hij tekende als ‘Harm Jans Deves’ (1812), ‘Harm Jans Smit’ (1814), ‘Harm Jans Deeves’ (1820) en ‘HJ Deeves’ (1824). Smidsknecht, smid in Sappemeer.

Harm is getrouwd Noordbroek 11-02-1810 met Elsien Alberts Schoonhoven; geboren Muntendam 30-09-1785, gedoopt Zuidbroek/Muntendam 16-10-1785 (als Elske), overleden Sappemeer 23-02-1869, dochter van Albert Jans en Marijke Willems.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Devesch; gedoopt Noordbroek 25-03-1810, overleden Sappemeer 30-03-1886. Zij is getrouwd Sappemeer 21-05-1839 met Beerend Alberts Groenewoud; geboren Farmsum, zoon van Albert Berends Groenewoud en Jantje Jans Schenker. Schoenmakersknecht.
 2. Albert Deves; geboren Sappemeer 01-02-1812, overleden aldaar 04-09-1873. Garentwijndersknecht (1846), dagloner (1873). Hij is getrouwd Sappemeer 22-08-1846 met Derktje Bruins; geboren Groningen ca. 1799, overleden Sappemeer 01-11-1865, dochter van Geert Bruins en Jantje Pieters. Winkelierse.
 3. Johannes Deves; geboren Sappemeer 04-08-1814 (Smith), volgt onder VII-c.
 4. Maria Smith; geboren Sappemeer ca. 1818, overleden Sappemeer 13-04-1896. Dienstbode. Zij is getrouwd Sappemeer 05-06-1841 met Jan Everts; geboren Kalkwijk ca. 1816, overleden Sappemeer 16-07-1888, zoon van Hindrik Pieters Everts en Geessien Jans. Leerlooiersknecht. Zij erkennen bij het huwelijk zoon Hindrik (geboren Sappemeer 18-05-1841).
 5. Janna Deves; geboren Sappemeer 03-05-1820, overleden aldaar 07-05-1822.
 6. Hindrik Deves; geboren Sappemeer 20-10-1822, volgt onder VII-d.
 7. Jacobje Dewes; geboren Sappemeer 04-04-1826, overleden aldaar 24-07-1827

 

VI-c Hindrik Jans Deves, ook genaamd Dewes en Deewes; gedoopt Noordbroek 26-02-1792, overleden Wildervank 28-08-1827, zoon van Jannes Harms Deves en Anna Hindriks Hekman.

Hindrik is getrouwd Wildervank 25-09-1820 met Jeichien Germs Kemper; geboren Wildervank 07-04-1793, overleden aldaar 06-10-1847, dochter van Germ Klaasens Kemper en Willemtje Willems Pronk

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hindriks Dewes; geboren Wildervank 29-04-1821, volgt onder VII-e.
 2. Anna Hindriks Dewes; geboren Wildervank 20-12-1822, overleden aldaar 09-04-1827.
 3. Willemtje Hindriks Dewes; geboren Wildervank 31-03-1826 (Dewes), overleden aldaar 02-12-1827 (Deves).

 

VI-d Geert Jans Deves, geboren Noordbroek 20-10-1807, gedoopt aldaar 01-11-1807, overleden Sappemeer 14-09-1836, zoon van Jannes Harms Deves en Anna Hindriks Hekman. Broodbakker.

Geert is getrouwd Sappemeer 09-09-1833 met Hindrikje Derks Kleininga; geboren Sappemeer ca. 1795, overleden aldaar 26-08-1843, dochter van Derk Hooites Kleininga en Meiske Warners Jonker. Bakkerse. Zij is getrouwd (1) Sappemeer 01-07-1820 met Hindrik Eppes Ruiter (ca. 1794-1825) en is getrouwd (2) Sappemeer 1830 met Stoffer Wolthekker (ca. 1802-1831).

Uit dit huwelijk:

 

 1. Geert Deves; geboren Sappemeer 05-02-1837, overleden aldaar 29-07-1838.

Generatie VII

 

VII-a Jan Deves; geboren Groningen 09-10-1851, overleden aldaar 16-03-1934, zoon van Eildert Roelfs Deves en Anna Grashuis. Kruidenier, koopman.

Jan is getrouwd Groningen 28-07-1877 met Trientje Mensinga; geboren Groningen 18-11-1854, overleden aldaar 09-04-1926, dochter van Harm Egbert Mensinga en Mina Horst.

Uit dit huwelijk:

 1. Eildert Roelf Deves; geboren Groningen 28-10-1877, volgt onder VIII-a.
 2. Harm Deves; geboren Groningen 01-09-1879, overleden aldaar 09-06-1880.
 3. Meerten Teunis Deves; geboren Groningen 01-04-1885, overleden aldaar 02-10-1896.

 

VII-b Dr. Teunis Klaas Grashuis Deves; geboren Groningen 25-02-1854, overleden Marum 22-07-1927, zoon van Eildert Roelfs Deves en Anna Grashuis. Arts.

Teunis is getrouwd (1) Marum 02-05-1898 met Fenna Holtrop; geboren Marum 15-09-1872, overleden aldaar 19-02-1911, dochter van Roelf Holtrop en Sjoukje van Valen.

Teunis is getrouwd (2) Marum 14-06-1912 met Johanna Catharina Bakker; geboren Sappemeer 02-11-1860, overleden Groningen 13-01-1941, dochter van Andries Bakker en Annigje Venema.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Sjoukje Deves; geboren Marum 05-02-1899. Zij is getrouwd Marum 25-11-1927 met Roelof Zuiderbaan; geboren Ureterp 11-08-1897, zoon van Gerben Zuiderbaan en Martje Oosterhof. Onderwijzer.
 2. Sjoukje Anna Deves; geboren Marum 22-12-1899, overleden Heerenveen 16-12-19??. Verpleegster in Winterswijk (1927).
 3. Grietje Trientje Fenna Antonia Deves; geboren Marum 25-06-1901.
 4. Eildertina Roelfina Deves; geboren Marum 26-05-1905, overleden aldaar 26-07-1905.
 5. Mr. ir. Eildert Roelf Deves; geboren Marum 12-02-1911, overleden Haarlem 16-01-1961. Eildert studeerde in 1940 in Wageningen af als landbouwkundig ingenieur. Hij was ambtenaar ter secretarie in Nieuweschans (1940) en werkte vanaf 1941 bij diverse gewestelijke arbeidsbureaus. Later directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Dordrecht (1953-1955), Haarlem (1955-1959) en Rotterdam (1959-overlijden). Hij is getrouwd Nieuweschans 28-06-1940 met Fenna Elisabeth Wisman; geboren Coevorden 04-11-1909, overleden Haarlem 22-12-1993, dochter van Geert Wisman en Hendrika Lankhorst.

 

VII-c Johannes Deves; geboren Sappemeer 04-08-1814, overleden Kalkwijk 26-03-1886, zoon van Harm Jans Deves en Elsien Alberts Schoonhoven. Touwslager.

Johannes is getrouwd Sappemeer 15-06-1844 met Tijtje Bergman; geboren Sappemeer 17-04-1818, overleden Kleinemeer 12-06-1876, dochter van Engbert Bergman en Eelke Pieters Duursema. Daglonerse.

Uit dit huwelijk:

 1. Harmina Deves; geboren Sappemeer 12-09-1844, overleden Sappemeer 14-08-1845.
 2. Engbert Deves; geboren Sappemeer 27-10-1845, volgt onder VIII-b.
 3. Elsien Deves; geboren Sappemeer 24-11-1846, overleden aldaar 23-08-1847.
 4. Elsie Deves; geboren Sappemeer 30-01-1848, overleden Hoogezand 11-12-1933. Elsie is getrouwd Sappemeer 02-11-1872 met Aaldrik Raspe; geboren Kalkwijk 07-10-1850, overleden aldaar 11-01-1881, zoon van Hendrik Raspe en Jantje Roelfs Veenhuizen, korenmolenaarsknecht.
 5. Eelke Deves; geboren Sappemeer 07-08-1849, overleden aldaar 02-10-1850.
 6. Eelke Deves; geboren Sappemeer 15-02-1851, overleden aldaar 03-09-1939, dienstmeid. Eelke is getrouwd Sappemeer 21-05-1870 met Hendrik Sluis; geboren Lula 18-10-1840, overleden Sappemeer 07-03-1889, zoon van Jan Lubberts Sluis en Klaasje Obbes Schipper.

 

VII-d Hindrik Deves; geboren Sappemeer 20-10-1822, overleden Kleinemeer 11-06-1869, zoon van Harm Jans Deves en Elsien Alberts Schoonhoven. Hindrik was scheepsbouwersknecht.

Hindrik is getrouwd Sappemeer 30-06-1849 met Renske van der Laan; geboren Sappemeer 10-10-1820, overleden aldaar 27-06-1900, dochter van Pieter Jans van der Laan en Jacobje Heines Prins, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Deves; geboren Sappemeer 26-02-1850, volgt onder VIII-c.
 2. Harm Deves; geboren Sappemeer 23-08-1852, overleden Kleinemeer 19-11-1873. Touwslagersknecht.
 3. Elsie Deves; geboren Sappemeer 26-08-1855, overleden aldaar 04-12-1916.
 4. Jacobina Deves; geboren Kleinemeer 27-07-1859, overleden aldaar 18-04-1861.

 

VII-e Willem Hindriks Dewes; geboren Wildervank 29-04-1821, overleden Gieterveen 12-01-1882, zoon van Hindrik Jans Deves en Jeichien Germs Kemper. Landbouwer (1856, 1882).

Willem is getrouwd Wildervank 06-05-1853 met Catharina Uniken; geboren Wildervank 06-10-1829, overleden Gieterveen 06-05-1907, dochter van Gerhard Tjaards van Zwaneveld Uniken en Jantje Willems Smit

Uit dit huwelijk:

 1. Jantina Dewes; geboren Gieterveen 06-04-1854, overleden na 1909. Jantina is getrouwd Wildervank 25-06-1874 met Bernardus Munneke; geboren Veendam 03-08-1854, overleden Drouwenermond 25-11-1909, zoon van Jannes Alberts Munneke en Beerendje Berends te Velde.
 2. Jeigiena Roelfina Dewes; geboren Gieterveen 30-11-1856, overleden Borger 08-12-1922. Zij is getrouwd Gieten 08-09-1876 met Roelf Sol; geboren Gieterveen 04-11-1851, overleden Borger 30-08-1916, zoon van Reint Sol en Aaltje Sloots.
 3. Martha Dewes; geboren Gieterveen 04-04-1859, overleden aldaar 04-02-1899. Martha is getrouwd Gieten 30-05-1890 met Hendrik Hoiting; geboren Gieterveen 25-02-1862, zoon van Jacob Hoiting en Froukje Huizing
 4. Hendrik Dewes; geboren Gieterveen 02-04-1862, volgt onder VIII-d.
 5. Gerhard Dewes; geboren Gieterveen 15-12-1864, overleden Gieten 23-07-1945. Gerhard is getrouwd Gieten 26-03-1908 met Trijntje Meijer; geboren Veendam ca. 1874, dochter van Pieter Meijer en Janke Rijkens

Generatie VIII

 

VIII-a Eildert Roelf Deves; geboren Groningen 28-10-1877, overleden aldaar 13-03-1937, zoon van Jan Deves en Trientje Mensinga. Kruidenier (1900), caféhouder (1924), pakhuisknecht (1937).

Hij is getrouwd Groningen 06-09-1900 met Aaltje de Wit; geboren Groningen 20-04-1880, overleden aldaar 11-01-1946, dochter van Lucas de Wit en Annechien Zwarts.

Uit dit huwelijk:

 1. Trientje Deves; geboren Groningen 14-01-1901. Zij is getrouwd Groningen 10-07-1924 met Roelf van Biessum; geboren Kalkwijk 09-06-1903, zoon van Harm van Biessum en Grietje van der Huizen.

 

VIII-b Engbert Deves; geboren Sappemeer 27-10-1845, overleden aldaar 17-12-1876, zoon van Johannes Deves en Trijntje Bergman. Touwslagersknecht.

Engbert is getrouwd Hoogezand 04-02-1871 met Aaltje Kanter; geboren Oude Pekela 30-10-1839, dochter van Tamme Harms Kanter en Elsien Jans Kip, dienstmeid. Zij is hertrouwd Sappemeer 08-02-1883 met Jelle de Wit; geboren Harlingen 29-07-1845, overleden Sappemeer 17-05-1907, zoon van Rients Feddes de Wit en Akke Gerrits Munniks. Weduwnaar van Engeltje Oorlog. Wisselwachter in Sappemeer.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Deves; geboren Sappemeer 24-12-1871, overleden aldaar 30-04-1872.
 2. Johannes Deves; geboren Sappemeer 27-08-1874, overleden aldaar 29-11-1878.
 3. Elzie Deves; geboren Sappemeer 02-01-1876, overleden aldaar 22-09-1876.

 

VIII-c Pieter Deves; geboren Sappemeer 26-02-1850, overleden Kolham 05-08-1922, zoon van Hindrik Deves en Renske van der Laan. Pieter was scheepsbouwersknecht in Sappemeer.

Pieter is getrouwd Sappemeer 16-03-1878 met Jantje Haak; geboren Slochteren 23-09-1847, overleden Kleinemeer 16-03-1880, dochter van Jan Derks Haak en Trijntje Jans Schuthof, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Deves; geboren Sappemeer 15-04-1878, overleden Borgweg 25-05-1942, scheepstimmerknecht. Hendrik is getrouwd Sappemeer 30-05-1908 met Marchien Gras; geboren Hoogezand 25-07-1883, overleden Kolham 15-03-1955, dochter van Hindrik Gras en Alberdina Jager.
 2. Trijntje Deves; geboren Kleinemeer 23-10-1879, overleden Hoogezand 06-11-1965. Trijntje is getrouwd Sappemeer 19-05-1900 met Jacob Broekema; geboren Lula 14-04-1878, overleden Sappemeer 16-08-1961, zoon van Roelf Broekema en Eltje de Groot, letterzetter.

 

VIII-d Hendrik Dewes geboren Gieterveen 02-04-1862, overleden Exloërveen 12-07-1924, zoon van Willem Hindriks Dewes en Catharina Uniken. Caféhouder.

Hendrik is getrouwd Veendam 18-04-1895 met Elsina Westers; geboren Veendam 15-09-1864, overleden Exloërmond 23-11-1908, dochter van Hendrik Oortjes Westers en Hillechien Kanning.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Dewes; geboren Nieuw Buinen 30-01-1896, overleden Groningen 04-03-1920.
 2. Doodgeboren dochter; geboren Nieuw Buinen 30-01-1896.
 3. Willem Hendrik Dewes; geboren Nieuw Buinen 27-11-1898, overleden aldaar 02-12-1898.
 4. Willem Hendrik Dewes; geboren Nieuw Buinen 07-10-1899, overleden Emmen (Diaconessenhuis) 22-02-1969. Willem is getrouwd met Hillechien Snijder.
 5. Abraham Gerhard Dewes; geboren Nieuw Buinen 19-02-1901, overleden Stadskanaal [Onstwedde] 17-09-1901.
 6. Hillechiena Geziena Dewes; geboren Stadskanaal [Onstwedde] 09-08-1902. Hillechiena is getrouwd Odoorn 03-02-1922 met Roelof Pruisscher; geboren Exloërveen 19-10-1896, zoon van Geert Pruisscher en Geessien Ensing

Deze genealogie is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2023.

9 Comments

 • Wieb Smid

  Hallo Heer Boef, Bij het zoeken naar vroegere famileden kwam ik niet verder dan Hermanne(u)s Ro(u)tger Smith. De naam Rotger ook wel geschreven als Rutger. Bij verdere nazaten is de naam Rotger en Rutger verdwenen en resteert slechts het wat karige Smid.
  Het zoeken naar het voorgeslacht van genoemde HRS lukt niet zo, ik ben er ook niet zo bedreven in. Denkt u dat er een verband is tussen de in uw site genoemde Deves familie. Overigens moet ik uw site nog even doorlopen, mogelijk vind ik nog een aanknopings punt. HRS was gehuwd met Aaltje Wijbrands. De naam Wijbrand(s) werd later gebruikt als voornaam en mogelijk heb ik daar mijn naam Wiebrand ook aan te danken. Groet Wieb

 • Ronn

  Harmannus Rutgers Smit (gedoopt Warhuizen 22-09-1771, overleden Ezinge 30-03-1848) was een zoon van Rutger(t) Harmannus en Trijntje Cornelis. Zij trouwden in 1760 in Niekerk-Vliedorp. Rutgert kwam volgens de trouwinschrijving van Scheemda. Je kunt meer over deze mensen vinden op http://www.allegroningers.nl Ik heb (nog) geen link met de familie Deves gevonden.

 • wiieb

  Hallo Ron, Bedankt voor de reactie. Ik strand met het zoeken naar familie bij Rotger Hermannus (Smit) welke uit Scheemda kwam. Maar kan dit laatste nergens bevestigd vinden. Groet Wieb Smid

 • Simone de jonge-hermanni

  Al jaren ben ik in het bezit van een koopakte van huizen aan het boterdiep te groningen ze werden verkocht door Eildert Roelfs Deves en de erven van mej. Grashuis in 1878
  Misschien is er iemand in de fam. die daar belang bij heeft ik heb de koopakte aangeboden op Marktplaats

  vr. gr. Simone

 • Jannie Boezeman-Klok

  Hallo,

  Wilde even melden dat ik een kleindochter ben van de heer Willen-Henderik Dewes. v111-d nr. 4 zijn mijn Opa en Oma.

  Mijn is Moeder Elsina Jentina Dewes-Klok.

  Mocht u nog info zoeken voor deze stamboom kunt u mij altijd mailen.

  Met vriendelijke greot
  Jannie Boezeman

 • Volker Wendeler

  Hallo Ronn,

  in meinen Vorfahren gibt es die Familie van Deves, von Deves, Deves, Devens mit dem Stammvater Gerrit van Devese, der 1480 auf der Devesburg in der Nähe von Rheine geboren wurde. Seine Nachkommen lebten in Buir und Essen. In der Familie gibt es zahlreiche Rötger und Rudger. Sind die Eltern von Reinder Deves bekannt?

  Gruß
  Volker

 • J. Westerhuis

  Hallo,

  Ik heb een stuk land wat vroeger ook door mijn familie is gebruikt en ooit
  van Eildert Roelf Deves was. Hij was getrouwd met Fenna Elisabeth Wisman.
  Ze woonden toen in Haarlem. Ik heb op zijn naam gezocht en kom zo bij
  jou website uit. Weet u ook of ze kinderen hebben gekregen ?
  Ik kan namelijk zelf niks vinden op Deves, Wisman in Haarlem.

 • Janb Bjsterveld

  M.b.t. kinderen Eildert Roelf Deves en Fenna Elizabeth heb ik mogelijk meer informatie.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *