Genealogieën

Genealogie van de families Ruchti en Ruchtie

In 1711 vertrokken vanuit het Zwitserse Basel vier schepen, met in totaal zo’n 340 mensen. Onder hen Verena Ruchti (42 jaar), haar man Hans Schlappach of Tschabold (50 jaar) en hun vier zoons en vier dochters (tussen 2 en 18 jaar). Zij kwamen uit Eriz, in het district Thun. Op 3 augustus 1711 kwam het gezelschap in Amsterdam aan. Het gezin trok verder samen met onder andere de families Leutscher en Früttiger naar Sappemeer.

“In de jaren 1710-1713 zijn hier toch vele Zwitscherse Doopsgezinde vluchtelingen aangekomen. Ze waren uit hun land verdreven wegens hun overtuiging aangaande doop, eed en wapendragen. Bij hun aankomst in deze omgeving werden zij gehuisvest in een woning aan de Kalwijk (…) Gesteund door de Doopsgezinde broeders hier, konden de Zwitsers als spoedig hun eigen huizen betrekken. Het waren zeer ijverige liederen en door vlijt en spaarzaamheid en ingetogen levenswijze wist menigeen onder hen het al spoedig zoover te brengen, dat hij een eigen boerenplaats in bezit kreeg. Meerderen van die Zwitsersche families zijn tot welvaart gekomen. Tot haar behooren onder andere de geslachten van Meihuizen, de Boer, Leutscher, Leendertz, Ricken.” [Bron: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der gemeenten Hoogezand en Sappemeer, 1628-1928]

Vanaf 1715 wordt Christiaan Ruchti vermeld in Nederland, hij woonde met zijn gezin in Kleinemeer (onder Sappemeer). Hij was mogelijk een neef (tantezegger) van de hierboven genoemde Verena Ruchti. Er was in elk geval een familierelatie; Toen Christiaans zoon Pieter in 1763 een huwelijkscontract opstelde, traden als getuigen (neven en nicht) op Michiel, Christiaan en Elsje Schabels, kleinkinderen van Verena.

Pieter Christiaans Ruchtie had wel een zoon, maar die kreeg, voor zover bekend, geen kinderen. Zijn dochter Susanna gaf de naam echter door aan haar kinderen, waardoor de familienaam toch bleef bestaan. De schrijfwijze van de familienaam in de oudste generaties wisselde nogal eens (o.a. Rucchy, Rugti en Rüggi). Tegenwoordig bestaan in deze familie alleen nog de varianten Ruchti en Ruchtie.

Over de herkomst van de familie werd op de inmiddels opgeheven website Ruchtie.com vermeld: “Onderzoek en informatie via de Hoge Raad van Adel leverde het volgende op: Tijdens de Pruisische oorlog is de familie von Richter (arme landadel) naar Groningen gevlucht en hebben zich daar als herenboeren en scheepsbouwers gevestigd. Om uitlevering te voorkomen hebben ze hun naam gewijzigd in Ruchtie, want die naam was door Hugenoten vanuit Zwitserland al meegenomen naar Groningen.” Een mooi verhaal, ik ben benieuwd naar het bewijs!


Generatie I

I Christian Ruchti; geboren Steffisberg, Zwitserland 1626.

Christian is getrouwd met Verena Zimmerman; geboren 1630, mogelijk dochter van Christian Zimmerman en Anna Buoss.

De gegevens over dit gezin zijn ontleend aan publicaties op internet (zie o.a. Ruchti Ancestry in Europe en Rootsweb). Helaas spreken de publicaties elkaar hier en daar tegen. Christian zou een zoon zijn van Johannes Ruchti en Christine Vongutten of Vongunten en een kleinzoon van Jakob Ruchti en Madalena Burri.

Uit dit huwelijk:

 1. ? N.N. Christians Ruchti; volgt onder II.
 2. Hans Ruchti; geboren 1658. Hij is getrouwd met Elsbeth Tschabold.
 3. Christian Ruchti; geboren 1662. Hij trok in 1736 naar de Verenigde Staten. Hij is getrouwd met Anna Kaufman
 4. Verena Ruchti; geboren ca. 1669, overleden na 1734. In 1734 vermeld als Fenneghien Roggij, weduwe van Hans Scabels. Verena was gehuwd met Hans Tschabold; geboren ca. 1661, overleden voor 1734. Hieruit nageslacht Schabels. Kwam in 1711 met acht kinderen vanuit Zwitserland naar Nederland. Kocht in 1712 een boerderij aan het Achterdiep in Sappemeer.
 5. Barbara Ruchti

Generatie II

N.N. Christians Ruchti

Uit een onbekende relatie:

 1. ? Christiaan Ruchti; geboren 1680/1690, volgt onder III.

Generatie III

III Christiaan Ruchti; geboren 1680/1690, overleden na 1752.

Christiaan is in ondertrouw gegaan Sappemeer 10-03-1726 met Susanna Lötscher, ook Leutscher; gedoopt Erlenbach 14-02-1686, overleden Sappemeer ca. 10-08-1733, dochter van Abraham Hansen Lötscher en Madlena Schmid. Susanna was in 1711 met haar familie naar Nederland gekomen. Ze is getrouwd Sappemeer 1716 (1) met Hans Hindriks Kneubühl, ook genaamd Kneubel; afkomstig uit Dieszbach, overleden ca. 1725 Sappemeer ?.

Eerst gevonden vermelding in Nederland als koper van land in Zuidbroek (1715). Bij de ondertrouw ingeschreven als Christiaan Roghti. Hij werd in april 1726 benoemd als voogd over Suzanna’s zoon Hans jr.

1726: Christiaan Rugtje en Susanna Leutscher kopen een plaats, eigen en oneigen, groenland, met de rogge erop te Sappemeer en Zuidbroek.

1732: Christiaan Roghtje en Susanna Lutscher kopen groenland en dallen in Sappemeer, stadsgrond.

1734: Christiaan Rogte verkoopt aan Jan Hindriks Kemper en Uielje Root [=Ulrich Roth] twee kampen land bij ‘t Oosterdiep onder Kleine Meer, no.20.

1734: Christiaan Roggy verkoopt aan Annij Frederiks, weduwe van Roelef Peters, een plaats groen- en bouwland met de behuizing, te Sappemeer, no.2, stadsgrond.

1737: Christiaan Rugti als mede-voogd en stiefvader van de nagelaten onmondige zoon van Susanna Leutscher bij wijlen Hans Kneubel koopt een plaats land in het Kleine Meer, no.40, stadsgrond, aan het Kleine Meersterdiep.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Pieter Christiaans Ruchtie; geboren 1726/1733, volgt onder IV.

Generatie IV

IV Pieter Christiaans Ruchtie; geboren 1726/1733, overleden Borgercompagnie, Sappemeer voor 1781.

Pieter is in ondertrouw gegaan Sappemeer 23-07-1763 {Rucchy} met Trijntje Jacobs; afkomstig uit Sappemeer, overleden Borgercompagnie 1806/1807, dochter van Jacob Meijnts.

Pieter erfde rond 1761 de boerderij van zijn ouders aan de Borgercompagnie 6.

Uit dit huwelijk:

 1. Susanna Pieters [Ruchtie]; afkomstig uit Kleinemeer [Sappemeer], geboren 1765/1770, volgt onder V.
 2. Fennegien Pieters Ruchtie; geboren ca. 1774, overleden Borgercompagnie [Sappemeer] 16-04-1844 {Rugti}. Fennegien is getrouwd Sappemeer 08-01-1816 {Rugti} met Jacob Poppes Molema; geboren Windeweer ca. 1793, overleden aldaar 02-05-1878, zoon van Poppe Geerts Molema en Aaffien Jacobs Rotgers. Boerenknecht te Kleinemeer (1816), later landbouwer te Borgercompagnie onder Sappemeer op de boerderij van zijn schoonouders. Jacob is later getrouwd Sappemeer 02-11-1847 met Elsien Jans de Jonge; geboren Windeweer 07-10-1799, overleden aldaar 02-02-1879, dochter van Jan Jans de Jonge en Reina Jakobs.
 3. Christiaan Pieters Ruchtie; geboren ca. 1776, overleden Kleinemeer [Sappemeer] 04-04-1840 {Ruchtie}. Landbouwer (1812, 1840) te Kleinemeer. Tekende in 1812 als ‘Christyaan P. Rüggi’ en in 1823 als “CP Rüchti”. Christiaan is getrouwd Sappemeer 15-07-1823 met Fennechien Hindriks van Calcar, geboren Sappemeer 1789, overleden na 1840, dochter van Hindrik Koops van Calcar en Marchien Hindriks.

Generatie V

V Susanna Pieters [Ruchtie]; afkomstig uit Kleinemeer [Sappemeer], geboren 1765/1770, overleden Borgercompagnie [Veendam] 1789/1792.

Susanna is getrouwd Sappemeer 03-1786 met Jochem Jans Moesker; gedoopt Hoogezand 16-12-1753, overleden Wildervank 19-09-1808, zoon van Jan Willems en Mayke Jochems. Jochem is later getrouwd Veendam 22-01-1792 met Geesjen Geerts Post; geboren Foxhol, gedoopt Kropswolde 18-03-1764, overleden Gieterveen 26-12-1831, dochter van Geert Jans Post en Klasien Hindriks.
Jochum kreeg uit het eerste huwelijk twee kinderen die zich ‘Ruchtie’ noemden. Uit het tweede huwelijk werden acht kinderen geboren die de naam ‘Moesker’ voerden.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jochums Ruchtie; geboren Veendam 1787, volgt onder VI-a.
 2. Pieter Jochums Ruchtie; geboren Borgercompagnie [Veendam] 1789, volgt onder VI-b.

Generatie VI

VI-a Jan Jochums Ruchtie; geboren Veendam 1787, overleden Lula [Hoogezand] 06-01-1872 {Ruchtie} huis A 3.

Jan is getrouwd (1) Hoogezand 27-12-1810 met Eelke Ottes; geboren Sappemeer 1780, overleden Kalkwijk 28-10-1857, dochter van Otte Abrahams en Dieuwertje Jans.

Jan is getrouwd (2) Hoogezand 22-06-1859 {Ruchtie} met Geertje Klaasens Groenewold; geboren Foxhol 24-07-1832, overleden Hoogezand 02-05-1898, dochter van Klaas Berends Groenewold en Trientje Michiels Groenewold. Woonde te Borgercompagnie onder Muntendam (1878), Kalkwijk (1881). Binnenschipperse te Windeweer (1885), woonde in 1886 te Kalkwijk. Geertje is later getrouwd Hoogezand 26-09-1874 met Feibe Dijk; geboren Windeweer ca. 1815, overleden Martenshoek 30-12-1889, zoon van Gerrit Willems Dijk en Roelfje Feibes. Feibe was weduwnaar van Trijntje Mulder. Hij was scheepsbouwer.

Jan en zijn nageslacht noemde zich ‘Ruchtie’. Hij was granenkoper te Sappemeer (1812), landbouwer te Kalkwijk (1820, 1845, 1859), rentenier te Lula (1868, 1872)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Susanna Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] 10-11-1813, overleden Veendam 05-06-1847 {Rugtie}. Landgebruikster. Susanna is getrouwd Hoogezand 20-02-1845 met Thomas Huisman; gedoopt Kropswolde 04-04-1802, overleden Borgercompagnie [Veendam] 08-04-1891, zoon van Willem Hindriks Huisman en Jantje Jans. Landbouwer te Borgercompagnie onder Veendam (1840-1876) Thomas was weduwnaar van Trijntje Harms Peuze.
 2. Diewertje Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] 15-05-1816, overleden Windeweer 08-02-1896 (huis B 67). Rentenierster (1896). Diewertje is getrouwd Hoogezand 20-02-1845 met Jan Feddes; geboren Windeweer 06-12-1817, overleden aldaar 09-09-1892, zoon van Jacob Hindriks Feddes en Margien Jans. Landbouwer te Windeweer (1845)
 3. Jochum Jans Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] 07-02-1820 (huis G 9), overleden aldaar 22-02-1820 (huis G 9).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Trijntje Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] 28-01-1859, overleden Borgercompagnie, Muntendam 03-10-1902, begraven Muntendam. Trijntje is getrouwd Hoogezand 28-12-1878 {Ruchtie} met Arend Wichertjes; geboren Hoogezand 05-07-1852, overleden Borgercompagnie, Muntendam 24-12-1908, begraven Muntendam, zoon van Hindrik Wichertjes en Martje Elles. Timmerman te Lula (1878), te Borgercompagnie (1881)
 2. Susanna Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] ca. 1860, overleden Martenshoek [Hoogezand] 28-06-1886 {Ruchtie}. Susanna is getrouwd Hoogezand 28-05-1881 {Ruchtie} met haar neef Filippus van der Zwier; geboren Foxhol ca. 1851, overleden na 1886, zoon van Albert van der Zwier en Zwaantje Groenewold. Binnenschipper te Hoogezand (1878, 1881) te Martenshoek (1886)
 3. Jogem Ruchtie; geboren Hoogezand ca. 1862, volgt onder VII-a.
 4. Jan Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] ca. 1863, overleden Lula [Hoogezand] 24-10-1868 {Ruchtie} huis A 3.
 5. Berend Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] ca. 1866, overleden Windeweer 29-05-1885 {Ruchtie} aan boord. Binnenschipper.

VI-b Pieter Jochums Ruchtie; geboren Borgercompagnie [Veendam] 02-1789, gedoopt Veendam 22-03-1789, overleden Noordlaren 03-11-1865 {Ruchti}.

Pieter is getrouwd Sappemeer 06-06-1812 {Ruchtie} met Trijntje Jans Brust; geboren Sappemeer 23-01-1787, overleden Kleinemeer [Sappemeer] 23-07-1862, dochter van Jan Lodewijks Brust en Trijntje Jans.

Pieters naam werd geschreven als Ruchti(e) en Rugti(e). Zelf tekende hij in 1815 als ‘Ruggie’ en 1836-1849 als ‘Ruchti’. De kinderen werden ingeschreven als Ruchtie (met uitzondering van Susanna) en vanaf 1822 als Ruchtie. Pieter was dagloner/arbeider te Kleinemeer. Hij verhuisde na het overlijden van Trijntje naar Noordlaren (per 1-9-1862), waar zoon Willem woonde.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Ruchtie; geboren Sappemeer 06-07-1813.
 2. Susanna Rugti; geboren Sappemeer 21-08-1815, volgt onder VII-b.
 3. Jochem Ruchtie; geboren Sappemeer 28-08-1817 Huis E 39, overleden 14-08-1818 huis 38 E.
 4. Jochum Ruchtie; geboren Sappemeer 16-06-1819, volgt onder VII-c.
 5. Jan Ruchtie; geboren Sappemeer 06-07-1820.
 6. Trijntje Ruchti; geboren Sappemeer 28-08-1822, overleden Schouwerzijl 08-06-1863. Dagloonster te Sappemeer (1844) Trijntje is getrouwd Sappemeer 16-09-1844 {Ruchti} met Lucas van Dijk; geboren Sappemeer 30-11-1820, overleden Hoogezand 04-04-1886, natuurlijke zoon van Margien Lucas van Dijk. Scheepsbouwersknecht. Lucas erkende bij het huwelijk met Trijntje haar zoon Mans, geboren Sappemeer 11-06-1842. Lucas is later getrouwd Sappemeer 14-05-1864 met Anna Schlukebir; geboren Schildwolde 30-04-1826, overleden Hoogezand 25-07-1885, dochter van Johan Conraad Schlukebir en Trientje Simons Snijder. Anna was weduwe van Jan Pluis.
 7. Christiaan Ruchti; geboren Sappemeer 28-08-1822, volgt onder VII-d.
 8. Maria Ruchti; geboren Sappemeer 11-12-1823 huis E 37, overleden aldaar 21-05-1827 {Ruchtie} huis 27.
 9. Willem Ruchti; geboren Sappemeer 05-03-1827, volgt onder VII-e.

Generatie VII

VII-a Jogem Ruchtie; geboren Hoogezand ca. 1862, overleden Deventer 28-01-1950, begraven aldaar 01-02-1950. Belastingcommies.

Jogem is getrouwd Den Ham 23-11-1893 met Johanna Geertruida Hendrika Bergkamp; geboren Losser ca. 1870, overleden Deventer 14-12-1943, dochter van Teunis Bergkamp en Alberdina Mulder.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Alberdina Ruchtie; geboren Goor 28-09-1894, overleden Apeldoorn 10-12-1974. Geertruida is getrouwd Deventer 16-03-1921 met Lambertus Johan Hilferink; geboren Deventer 18-09-1894, overleden Apeldoorn 17-11-1951, begraven Ugchelen 21-11-1951, zoon van Derk Willem Hilferink en Gerharda Johanna Wassink. Commies spoorwegen.
 2. Theodorus Johannes Ruchtie; geboren Goor ca. 1896. Kantoorbediende. Theodorus is getrouwd Deventer 12-03-1924 met Marie Severein; geboren Deventer ca. 1897, dochter van Gerrit Severein en Harmina Petronella Dohne.
 3. Johannes Theodorus Ruchtie; geboren Avereest 31-03-1897, volgt onder VIII-a.
 4. Bernardus Hendrikus Ruchtie; geboren Avereest ca. 1899, volgt onder VIII-b.
 5. Jacomina Catharina Ruchtie; geboren Avereest ca. 04-1901, overleden aldaar 28-06-1901.
 6. Jan Herman Ruchtie; geboren Avereest ca. 1901. Wijnhandelaar. Jan is getrouwd Enschede 11-08-1926 met Louisa Adriana Carolina Laarhuis; geboren Enschede ca. 1907, dochter van Carolus Emilius Laarhuis en Enneken van Wezel.

VII-b Susanna Rugti; geboren Sappemeer 21-08-1815, overleden Kalkwijk [Hoogezand] 14-07-1889 {Rugti} huis E 37.
Arbeidster te Sappemeer (1833), te Hoogezand (1870)

Susanna is getrouwd (1) Hoogezand 20-02-1836 met Abel Verheek; geboren Hoogezand 09-05-1810, gedoopt aldaar 20-05-1810, overleden aldaar 02-01-1868, zoon van Daniel Jans Verheek en Martje Jacobus van Duinen. Arbeider te Martenshoek (1836)

Susanna is getrouwd (2) Hoogezand 07-11-1870 met Wieger Bijlstra; geboren Knijpe 05-03-1814, overleden Kalkwijk 04-03-1905, zoon van Geert Reitzes Bijlstra en Geeske Jans Bijlsma. Arbeider te Hoogezand (1870), te Kalkwijk (1889). Wieger was weduwnaar van Aaltje Gerkes Dikken en Tjitske Klaasens de Jong.

Uit een onbekende relatie:

 

 1. Trijntje Ruchtie; geboren Kleinemeer 28-03-1835.

VII-c Jochum Ruchtie; geboren Sappemeer 16-06-1819, overleden Kleinemeer 05-03-1865 {Ruchtie}.
Dagloner te Kleinemeer.

Jochum is getrouwd Sappemeer 25-12-1845 met Hillegie Jans Hovens; geboren Tripscompagnie [Sappemeer] 07-12-1815, overleden Sappemeer 28-04-1904, dochter van Jan Pieters Hovens en Dievertje Jans Mul. Dienstbode te Tripscompagnie (1845), arbeidster te Kleinemeer (1870, 1871), Slochteren (1879), Kleinemeer, Borgercompagnie onder Sappemeer (1882). Hillegie is later getrouwd Sappemeer 08-04-1876 met Frans Woldhek; geboren Wildervank, natuurlijke zoon van Grietje Jans Woldhek.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Dievertje Ruchtie; geboren Hoogezand 06-03-1846, overleden Harlingen 12-01-1937. Dievertje is getrouwd (1) Veendam 01-06-1867 met Freerk Tingen; geboren Hoogezand ca. 1844, overleden Borgercompagnie [Veendam] 17-11-1871, zoon van Haijke Tingen en Hillegien Freerks Bouma. Boerenknecht te Borgercompagnie (Veendam) in 1867. Dievertje is getrouwd (2) Sappemeer 19-11-1874 {Ruchtie} met Jan Tams; geboren Kropswolde ca. 1836, overleden Schipborg 07-05-1900, zoon van Tamme Jans Tams en Margien Hindriks Drent. Boerenknecht te Borgercompagnie onder Muntendam (1874).
  Dievertje is getrouwd (3) Harlingen 15-06-1916 met Pieter Wijngaarden; geboren Harlingen 02-11-1840, overleden aldaar 28-08-1922, zoon van Tjeerd Wijngaarden en Aukje Lammerts Pollema. Hij was weduwnaar van Antje Wynia.
 2. Trijntje Ruchtie; geboren Borgercompagnie [Sappemeer] 24-07-1848, overleden Veendam 28-04-1921. Trijntje is getrouwd Onstwedde 25-03-1871 met Hugo Johannes Feeburg; geboren Sappemeer 07-10-1845, overleden Ommelanderwijk, Veendam 19-01-1923, zoon van Bartholomeus Feeburg en Elisabeth Koster. Arbeider te Musselkanaal (1871)
 3. Jan Ruchtie; geboren Borgercompagnie [Sappemeer] 30-03-1851, volgt onder VIII-c.
 4. Pietje Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 11-09-1853, overleden Sappemeer 01-03-1939. Dienstmeid te Kleinemeer (1874). Pietje is getrouwd Sappemeer 30-05-1874 {Ruchtie} met Johannes Kingma; geboren Zuidlaarderveen 11-01-1844, overleden Groningen 20-06-1926, zoon van Gosse Jans Kingma en Aaltje Sippes Theodori. Boerenknecht te Tripscompagnie onder Sappemeer (1874)
 5. Pieter Ruchtie; geboren Sappemeer 03-04-1856, volgt onder VIII-d.
 6. Doodgeboren kind, geboren Kleinemeer [Sappemeer] 11-12-1858.
 7. Johannes Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 21-01-1860, volgt onder VIII-e.
 8. Rika Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 12-05-1864, overleden aldaar 03-09-1870.

VII-d Christiaan Ruchti; geboren Sappemeer 28-08-1822, overleden Kleinemeer [Sappemeer] 03-09-1876 {Ruchti}. Scheepsbouwersknecht te Kleinemeer.

Christiaan is getrouwd Sappemeer 19-05-1849 met Trientje Veentjer; geboren Slochteren ca. 1822, overleden Kleinemeer 16-03-1878, dochter van Hindrik Egberts Veentjer en Stijntje Nannes.

Uit dit huwelijk:

 1. Stijntje Ruchti; geboren Martenshoek [Hoogezand] 27-12-1851, overleden Amsterdam 13-04-1945. Stijntje verhuisde 18-5-1921 naar Den Haag, woonde later in Oegstgeest (1931-1932), Den Haag, Leiden (1934-1942) en ten slotte Amsterdam. Stijntje is getrouwd 23-12-1874 {Ruchtie} met Arend Schuilenburg; geboren Buitenpost 28-09-1832, overleden Sappemeer 20-06-1906, zoon van Hendrik Schuilenburg en Martje Smit. Tuinman te Kleinemeer (1874). Arend was weduwnaar van Jantje Nannen.
 2. Trijntje Ruchti; geboren Hoogezand 17-04-1852, overleden Kleinemeer [Sappemeer] 06-01-1876 {Ruchtie}.
 3. Pieter Ruchti; geboren Sappemeer 25-12-1853, overleden Kleinemeer [Sappemeer] 20-03-1882. Schippersknecht.
 4. Hindrik Ruchti; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 13-02-1856, volgt onder VIII-f.
 5. Saartje Ruchti; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 27-08-1859, overleden aldaar 19-04-1875.
 6. Geertje Ruchti; geboren Kleinemeer [Sappemeer] ca. 12-1864, overleden aldaar 10-10-1866 {Ruchti}.

VII-e Willem Ruchti; geboren Sappemeer 05-03-1827, overleden Noordlaren 16-04-1869. Schoenmaker te Kalkwijk (1851)

Willem is getrouwd Hoogezand 13-11-1851 met Jantje Jakobs Bos; geboren Kropswolde 18-06-1823, overleden Anloo 16-01-1889, dochter van Jakob Harms Bos en Trijntje Hindriks Hoving.
Jantje is later getrouwd Anloo 14-05-1875 met Jannes Coops; geboren Anloo 30-05-1815, overleden aldaar 06-12-1880, zoon van Harm Jans Coops en Gezien Hendriks. Grofsmid. Jannes was weduwnaar van Wemeltien Jans Klamer en Lammechien Kroeze.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Ruchti; geboren Noordlaren 02-02-1852, gedoopt aldaar 04-04-1852, volgt onder VIII-g.
 2. Trijntje Ruchti; geboren Noordlaren 12-05-1854, gedoopt aldaar 04-06-1854, volgt onder VIII-h.
 3. Hendrikje Ruchti; geboren Noordlaren 27-12-1856, gedoopt aldaar 01-02-1857, overleden Borger 21-04-1942. Dienstbode te Annen (1879). Hendrikje is getrouwd Hoogezand 07-06-1879 met Jan Dontje; geboren Slochteren ca. 1852, zoon van Willem Harms Dontje en Jantje Amerika. Arbeider te Kalkwijk (1879)
 4. Jaapkien Ruchti; geboren Noordlaren 20-11-1859, gedoopt aldaar 01-04-1860, overleden Annen 25-01-1901. Jaapkien is getrouwd Anloo 05-06-1880 met Egbert Joosten; geboren Borgercompagnie [Sappemeer] ca. 1856, overleden Exloermond 14-04-1931, zoon van Roelf Joosten en Harmke Hut. Egbert was later gehuwd met Klaasjen Bennink.
 5. Jakob (Jakop) Ruchti; geboren Noordlaren 29-05-1865, volgt onder VIII-i.

Generatie VIII

VIII-a Johannes Theodorus Ruchtie; geboren Avereest 31-03-1897, overleden Apeldoorn 22-11-1955, begraven aldaar.

Johannes is getrouwd Apeldoorn 11-04-1924 met Henderica Margaretha Gorter; geboren Steggerda 11-04-1900, dochter van Jan Durk Gorter* en Trijntje Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Geertruida Wilhelmina Theodora (Thea) Ruchtie; geboren Apeldoorn 18-03-1925, overleden Zaandam 28-02-1979. Thea is getrouwd Apeldoorn 08-05-1948 met drs. Johannes Barend (Jan) Reichardt; geboren Rotterdam 23-08-1921, overleden Zaandam 18-03-2000, zoon van Govert Christiaan Reichardt en Anna Geertruida Pool.
 2. Olga Margaretha Ruchtie; geboren Deventer 29-12-1928, overleden Arnhem 11-02-2017. Olga is getrouwd Apeldoorn 19-03-1946 met Arnoldus Hendrikus van der Linde; geboren Apeldoorn 26-08-1924.
 3. Helma Henderica Ruchtie; geboren Apeldoorn 21-09-1931. Helma is getrouwd Deventer 26-02-1962 met Pieter Johannes Ernst; geboren Deventer 20-09-1934.
 4. Johanna Geertruida Ruchtie; geboren Apeldoorn 21-11-1936. Johanna is getrouwd Apeldoorn 12-11-1960 met Johannes Lambertus Schaufelli; geboren Apeldoorn 26-12-1936.

VIII-b Bernardus Hendrikus Ruchtie; geboren Avereest 15-11-1898, overleden Deventer 03-02-1953, gecremeerd Driehuis-Westerveld 07-02-1953. Handelsreiziger.

Bernardus is getrouwd Deventer 28-06-1922 met Geertje Sterkenburg; geboren Sneek 14-05-1898, overleden Deventer 01-02-1968, dochter van Bouwe Sterkenburg en Neeltje van der Beek.

Uit dit huwelijk:

 1. Bouw Ruchtie; geboren Deventer 17-04-1928, overleden aldaar 03-05-2008, gecremeerd Diepenveen 09-05-2008. Bouw is getrouwd Ede 22-11-1954 met D.G.W. (Didi) Schmidt; geboren 15-09-1930, overleden 26-02-2023.
 2. G. Ruchtie; Zij is getrouwd Deventer 19-11-1949 met C. Haverkamp.

VIII-c Jan Ruchtie; geboren Borgercompagnie [Sappemeer] 30-03-1851, overleden Kleinemeer [Sappemeer] 10-11-1884.

Jan is getrouwd Sappemeer 21-02-1874 met Johanna Staal; geboren Kolham 07-07-1853, overleden Martenshoek 20-09-1887, dochter van Marten Jans Staal en Aukje Wolters Lenting.

Jan was vlaswerker (1874, 1876), grofsmidsknecht (1880), bootjesmaker (1882), machinist (1884) te Kleinemeer. Woonde ca. 1874-1876 te Kalkwijk, daarna te Kleinemeer. Johanna was vlaswerkster te Kleinemeer (1874). Zij verhuisde twee weken na het overlijden van Jan naar Hoogezand (per 27-11-1884).

Uit dit huwelijk:

 1. Rika Maria Ruchtie; geboren Kleinemeer 30-07-1874, overleden Kalkwijk 02-02-1875.
 2. Hillegie Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] 16-10-1875, overleden Kleinemeer 22-07-1876.
 3. Marten Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 27-11-1876, volgt onder IX-a.
 4. Hillegie Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 05-06-1881, overleden aldaar 22-02-1882.
 5. Jomina Hillegina Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 08-01-1883, overleden Martenshoek 18-07-1887.

VIII-d Pieter Ruchtie; geboren Sappemeer 03-04-1856, overleden aldaar 07-02-1919. Arbeider, fabrieksarbeider.

Pieter is getrouwd Muntendam 19-06-1879 met Annechien Knapper; geboren Zuidbroek 06-05-1849, overleden Groningen 14-05-1930, dochter van Meerten Gerrits Knapper en Eke Aisses van der Wijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Hillechien Ruchtie; geboren Tripscompagnie, Muntendam 25-04-1880. Hillechien is getrouwd Sappemeer 12-11-1903 met Hendrik Kanon; geboren Steenwijk ca. 1878, overleden Groningen 22-07-1946, zoon van Jan Kanon en Berentje Bouwmeester. Huisschilder.
 2. Meerten Ruchtie; geboren Tripscompagnie, Muntendam 05-06-1889. Kelner (1908), boekhouder (1919), controlleur van de raad van arbeid (1920). Verhuisde 30-4-1928 met zijn gezin naar Groningen, hij was daar magazijnbediende. Meerten is getrouwd Sappemeer 19-06-1920 met Grietje Watermulder; geboren Kleinemeer 26-04-1894, dochter van Pieter Watermulder en Henderkien Boven.

VIII-e Johannes Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 21-01-1860, overleden aldaar 10-07-1882. Smidsknecht (1882)

Johannes is getrouwd Sappemeer 08-08-1880 met Abeltje Plukker; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 24-02-1857, overleden Kolham 02-09-1929, dochter van Geert Plukker en Jantje Leininga. Abeltje is later getrouwd Slochteren 18-11-1886 met Teunis van Egmond; geboren Assen 18-11-1849, overleden Slochteren 02-06-1917, zoon van Jacobus van Egmond en Geessien van der Boor. Timmerman. Teunis was weduwnaar van Hendrikje Wolgen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jochem Ruchtie; geboren Wildervank 20-02-1880, volgt onder IX-b.
 2. Johannes Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 25-08-1882, volgt onder IX-c.

VIII-f Hindrik Ruchti; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 13-02-1856, overleden Zuidbroek 28-02-1941 {Ruchtie}. Boerenknecht te Zuidbroek (1883)

Hindrik is getrouwd Zuidbroek 19-05-1883 met Johanna Leutscher; geboren Windeweer 14-12-1851, overleden Zuidbroek 09-02-1940, dochter van Pieter Leutscher en Johanna Frederika Bos. Dienstmeid te Muntendam (1883).

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Ruchtie; geboren Zuidbroek 26-04-1884, volgt onder IX-d.
 2. Johanna Ruchtie; geboren Zuidbroek 11-12-1885, overleden Groningen 12-06-1934. Zij is getrouwd Zuidbroek 28-03-1914 met Klaas van der Laan; geboren Noordbroek 11-01-1887, overleden na 1934, zoon van Derk van der Laan en Lammechien van Timmeren. Slagersknecht.

VIII-g Pieter Ruchti; geboren Noordlaren 02-02-1852, gedoopt aldaar 04-04-1852, overleden Zuidlaren 28-03-1927. Arbeider, later voerman te Zuidlaren

Pieter is getrouwd Zuidlaren 02-10-1875 met Lammechien Weitering; geboren Zuidlaren 23-01-1859, overleden aldaar 28-06-1923, dochter van Harm Weitering en Kerina Kruize.

Uit dit huwelijk:

 1. Harm Ruchti; geboren Zuidlaren 24-07-1876, volgt onder IX-e.
 2. Willem Ruchti; geboren Zuidlaren 20-01-1879, overleden Eindhoven 18-02-1929.
 3. Doodgeboren dochter; geboren Zuidlaren 10-04-1881.
 4. Kierina Ruchti; geboren Zuidlaren 10-04-1881. Kierina is getrouwd Zuidlaren 06-06-1903 met Jan Schut; geboren Noordlaren 23-05-1877, natuurlijke zoon van Aaltje Schut.
 5. Jantje Ruchti; geboren Zuidlaren 19-08-1883. Jantje is getrouwd Zuidlaren 16-05-1908 met Pieter Hendriks; geboren Harenermolen 27-05-1882, zoon van Albert Hendriks en Harmina Sants. Wisselwachter.
 6. Pieter Ruchti; geboren Zuidlaren 19-03-1886, overleden Groningen 19-09-1965, begraven Groningen, Selwerderhof. Voerman. Pieter is getrouwd Groningen 02-06-1930 met Antje Immel; geboren Groningen 02-02-1882, overleden aldaar 07-04-1968, begraven Groningen, Selwerderhof, dochter van Johannes Immel en Engelina Trap. Gescheiden echtgenote van Johannes Filippus Wijndels
 7. Lammegien Ruchti; geboren Zuidlaren 19-02-1889. Lammegien is getrouwd Zuidlaren 18-03-1911 met Frans Woltjer; geboren Sappemeer 17-02-1889, zoon van Jan Woltjer en Hendrikje Watermulder. Smid.
 8. Hinderika Ruchti; geboren Zuidlaren 14-10-1891, overleden 08-09-1970, begraven Kolham. Hinderika is getrouwd Zuidlaren 23-05-1914 met Jakob van der Veen; geboren Slochteren 31-03-1892, overleden Groningen 19-01-1950, begraven Kolham, zoon van Jan van der Veen en Albertje Nieland.
 9. Jacob Ruchti; geboren Zuidlaren 26-06-1894. Machinist. Jacob is getrouwd Apeldoorn 01-12-1921 met Aartje de Graaf; geboren Apeldoorn 11-11-1893, dochter van Dirk de Graaf en Geesje Mulder.
 10. Trientje Ruchti; geboren Zuidlaren 19-05-1898. Trientje is getrouwd Zuidlaren 06-12-1919 met Gerrit Odding; geboren De Punt 02-06-1898, zoon van Lucas Odding en Annechien Menninga.
 11. Roelfien Ruchti; geboren Zuidlaren 01-12-1899, overleden aldaar 07-04-1901.

VIII-h Trijntje Ruchti; geboren Noordlaren 12-05-1854, gedoopt aldaar 04-06-1854, overleden Noordbroek 31-01-1936. Dienstmeid.

Trijntje is getrouwd Noordbroek 18-02-1882 met Klaas Amerika; geboren Stootshorn 08-12-1845, overleden Noordbroek 14-01-1923, begraven aldaar, zoon van Luitje Klaasens Amerika en Jaapje Gerrits Keizer. Arbeider (1882) te Noordbroek. Klaas was weduwnaar van Grietje Waterman.

Uit een onbekende relatie:

 1. Willem Ruchti; geboren ca. 19-11-1873, overleden Noordlaren 22-11-1873.

VIII-i Jakob (Jakop) Ruchti; geboren Noordlaren 29-05-1865, gedoopt aldaar 02-07-1865, overleden Zuidlaren 20-01-1958. Schoenmaker.

Jakob is getrouwd (1) Zuidlaren 06-03-1886 met Geessien Huttinga; geboren Hoogezand 21-09-1867, overleden Zuidlaren 07-09-1891, dochter van Jan Huttinga en Hinderika Hartenhof.

Jakob is getrouwd (2) Zuidlaren 17-02-1894 met zijn schoonzus Bina Huttinga; geboren Hoogezand ca. 1863, overleden Zuidlaren 18-06-1899, dochter van Jan Huttinga en Hinderika Hartenhof.

Jakob is getrouwd (3) Zuidlaren 02-11-1901 met Willemtien Tinge; geboren Haren 06-03-1867, overleden Zuidlaren 04-05-1923, dochter van Jan Tinge en Trientje Timmer.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Ruchti; geboren Zuidlaren 17-03-1886, overleden voor 1958. Schoenmaker te Assen (1912), vanaf 1914 in Amsterdam. Jan is getrouwd Assen 30-10-1912 met Bregje Pots; geboren Loonerveld [Assen] 11-05-1891, overleden na 1958, dochter van Hendrik Pots en Janna Knijpstra.
 2. Willem Ruchti; geboren Zuidlaren 16-11-1887, overleden Groningen 29-06-1967, begraven Zuidlaren 04-07-1967. Kleermaker. Willem is getrouwd Delfzijl 21-07-1911 met Aaltje Anssems; geboren Delfzijl 02-02-1892, dochter van Anselmus Adrianus Antoon Anssems en Aaltje Nieman.
 3. Jakob Ruchti; geboren Zuidlaren 29-08-1890. Schoenmaker. Jakob is getrouwd Zuidlaren 17-05-1913 met Lammechien Jelijs; geboren Smilde 17-08-1892, dochter van Roelof Jelijs en Annegien Mulder.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Doodgeboren dochter; geboren Zuidlaren 04-01-1895.
 2. Doodgeboren dochter; geboren Zuidlaren 29-01-1898.
 3. Doodgeboren zoon; geboren Zuidlaren 16-06-1899.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jannes Ruchti; geboren Zuidlaren 23-06-1902. Smidsknecht, smid. Jannes is getrouwd Vries 13-07-1929 met Jantina Klooster; geboren Vries 30-05-1905, dochter van Hendrik Klooster en Hermanna de Kleine.
 2. Pieter Ruchti; geboren Zuidlaren 24-02-1904. Schoenmaker. Pieter was gehuwd met Antje Hemmes; geboren Haren 24-02-1907.
 3. Roelof Ruchti; geboren Zuidlaren 12-07-1905, overleden 18-03-1983, begraven Zuidlaren 21-03-1983. Schoenmaker. Roelof is getrouwd Anloo 05-1931 met Geessien (Gé) Klouwen; geboren Anloo 05-06-1909, overleden Zuidlaren 19-11-1996, begraven aldaar 23-11-1996, dochter van Hendrikus Klouwen en Willemtien Kors.
 4. Jantje Ruchti; geboren Zuidlaren ca. 20-08-1907, overleden aldaar 28-12-1907.
 5. Klaas Ruchti; geboren Zuidlaren 28-02-1910. Schoenmaker. Klaas is getrouwd 1934 met Aaltje Beukinga; geboren Anloo 23-12-1906.
 6. Trientje Ruchti; geboren Zuidlaren 08-1911, overleden aldaar 30-09-1911.

Generatie IX

IX-a Marten Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 27-11-1876, overleden Bogor 02-03-1952. Trok naar Nederlands-Indië, diende daar in het KNIL.

Marten is getrouwd 22-02-1908 met Sajem of Anna Sajem; geboren Gombong, Nederlands-Indië 22-02-1877, overleden Breezand 07-12-1977. Zij verhuisde in 1958 naar Vinkeveen, woonde enige tijd in Amsterdam (1974-1976) en trok vervolgens naar Sint-Maarten.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Ruchtie; geboren Ambrawa 15-12-1902, volgt onder X-a.
 2. Christiaan Theophiel (Chris) Ruchtie; geboren Ngawi, Madioen 01-08-1905, volgt onder X-b.
 3. Johanna Hendrika (Jo) Ruchtie; geboren Ngawi 24-01-1908, overleden Haarlem 25-05-2001. Jo is getrouwd Buitenzorg 20-06-1925 met Jan van Driel; geboren Amsterdam 19-06-1902, overleden Haarlem 06-07-1993.
 4. Johannes Hendrikus (Janus) Ruchtie; geboren Tjimahi 16-10-1910, overleden Amsterdam 03-10-2000, begraven Amsterdam, Westgaarde. Onderluitenant van het KNIL. Bij KB no 30 van 5 augustus 1952 onderscheiden met de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Ontving ook het Verzetsherdenkingskruis 1940-1945, Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede.* Janus is getrouwd Magelang 06-07-1932 met Catharina Carolina Henriëtte (Cathrien) Baumanns; geboren Magelang 11-07-1911, overleden Amsterdam 10-06-1990.
 5. Sophia Juliana (Pia) Ruchtie; geboren 1916. Pia was getrouwd met Leonardus Cornelis Schaaders; geboren Leiden 01-04-1916, overleden 23-01-1947, zoon van Johan Petrus Schaaders, magazijnknecht, en Cornelia Boting.

Jochem Ruchtie

IX-b Jochem Ruchtie; geboren Wildervank 20-02-1880, overleden 22-12-1954, begraven Leeuwarden, op de Noorderbegraafplaats.

Jochem is getrouwd Haskerland 10-10-1912 met Loltje Bouman; geboren Joure 09-04-1886, overleden Leeuwarden 26-09-1963, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats, dochter van Marten Jans Bouman en Antje Hendriks Holtrop.

Jochem was brigadier bij de marechaussee (1914) in Groningen, later opperwachtmeester (1922), inspecteur van de Ver. tot bescherming van dieren (tot 1947) in Leeuwarden.
Leeuwarder Courant, 17-02-1927: “Opperwachtmeester Ruchtie, een verdienstelijk opsporingsambtenaar, die bij zijn superieuren hoog staat aangeschreven, heeft zich als wachtmeester bij de groote veenbranden in Drenthe zeer onderscheiden, waarbij hem bij Koninklijk besluit de zilveren medaille voor menschlievend hulpbetoon werd toegekend.”

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Ruchtie; geboren Emmen ca. 01-1914, overleden aldaar 27-07-1914.
 2. Johannes (Johan) Ruchtie; geboren Groningen 28-05-1915, overleden Leeuwarden 30-01-1968, begraven op de Noorderbegraafplaats. Collecteur van de Staatsloterij. Overleed in het Sint Bonifatiushospitaal nadat hij op de Nieuwestad was getroffen door een hersenbloeding.
 3. Markus Jan (Max) Ruchtie; geboren Groningen 29-05-1918, overleden. Max is getrouwd 1950/1951 met Catharina Lenger; geboren Leeuwarden 19-12-1923, overleden Leeuwarden 16-11-1961, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats, dochter van Coenraad Lenger, poetser bij de NS, en Tiene van der Meulen.
 4. Doodgeboren dochter; geboren Muntendam 06-04-1922.

IX-c Johannes Ruchtie; geboren Kleinemeer [Sappemeer] 25-08-1882, overleden Norg 28-12-1953. Werkmeester in Veenhuizen, machinist.

Johannes is getrouwd Slochteren 09-11-1907 met Ludina Steenhuis; geboren Hellum 28-08-1885, overleden Assen 08-01-1965, dochter van Arend Steenhuis en Wipke Strootman.

Uit dit huwelijk:

 1. Abeltje Ruchtie; geboren Veenhuizen 30-08-1914, overleden Assen 06-05-1996. Zij is getrouwd met Bernard van Dijk; overleden 16-09-1984.
 2. Wubbina Arendina (Bini) Ruchtie; geboren Groningen 06-07-1919, overleden Assen 14-05-2014.

IX-d Christiaan Ruchtie; geboren Zuidbroek 26-04-1884, overleden aldaar 10-01-1947, begraven aldaar. Postbode.

Christiaan is getrouwd Muntendam 23-06-1919 met Hillechien Keizer; geboren Veendam 24-01-1894, overleden 20-07-1989, begraven Zuidbroek, dochter van Geert Keizer en Roelfina Grobben.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Roelfina Ruchtie; geboren Zuidbroek 18-06-1920, overleden 17-12-1986, begraven Nieuwolda. Zij is getrouwd met Jan van der Laan; overleden 20-08-1982.

IX-e Harm Ruchti; geboren Zuidlaren 24-07-1876, overleden aldaar 07-01-1951, begraven aldaar 12-01-1951. Cementwerker (1905).

Harm is getrouwd Anloo 11-11-1905 met Fennechien Dekens; geboren Annen 24-08-1879, overleden Zuidlaren 27-08-1942, dochter van Harm Jan Dekens en Grietje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren kind, geboren Assen 13-01-1906.
 2. Doodgeboren kind, geboren Assen 22-10-1906.
 3. Pieter Ruchti; geboren Zuidlaren ca. 09-1907, overleden aldaar 22-10-1907.
 4. Grietje Ruchti; geboren Zuidlaren 22-07-1909. Grietje was gehuwd met Geert Hut.
 5. Pieter (Piet) Ruchti; geboren Zuidlaren 22-07-1909, overleden. Piet was gehuwd met Aaltje Oosting.
 6. Lammechien Ruchti; geboren Zuidlaren 1912, overleden aldaar 05-06-1913.
 7. Harm Jan Ruchti; geboren Zuidlaren 13-03-1913, overleden. Garagehouder. Hij is getrouwd ca. 1935 met Aaltje Kinds.
 8. Lambertus (Bertus) Ruchti; geboren Zuidlaren 06-04-1915, overleden. Bakker in Loppersum. Bertus was gehuwd met Aaf Huizenga.
 9. Harm Ruchti; geboren Zuidlaren 10-09-1917, overleden Eenrum 26-01-1979, gecremeerd Groningen. Harm is getrouwd Eenrum 21-12-1946 met Grietje Wilhelmina Meijer; geboren 13-03-1923, dochter van Roelf Meijer en Willemina Wiersema.

Generatie X

X-a Jan Ruchtie; geboren Ambrawa 15-12-1902, overleden 10-09-1945.

Jan is getrouwd met Martha Lekatompessy; geboren Indrapoera 28-11-1903, overleden Apeldoorn 10-06-1983.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Marten Rudolf (Ruud) Ruchtie; geboren 1925, overleden 1980.
 2. Harry Robert Ruchtie; geboren 1929, overleden Oosterhout, St.-Josephziekenhuis 25-05-1976. Hij is getrouwd met Geertruida Jacoba (Geer) van Gorcum; geboren ca. 1933, overleden Breda 31-05-2007.
 3. Martha Magdalena Dolores (Martha of Tata) Ruchtie; geboren Batavia 13-01-1937, overleden Ugchelen 24-01-2016. Martha is getrouwd met Gerrit van der Wolf.
 4. Louise Fredoline (Loes) Ruchtie; geboren 01-04-1934, overleden 21-10-2021. Zij is getrouwd met Johannes Sixma; geboren 25-03-1935, overleden 21-05-1992.

X-b Christiaan Theophiel (Chris) Ruchtie; geboren Ngawi, Madioen 01-08-1905, overleden Amsterdam 27-01-1992. Onderluitenant van het KNIL. Bij KB no 30 van 5 augustus 1952 onderscheiden met de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Kreeg ook het Verzetsherdenkingskruis 1940-1945.*

Chris is getrouwd (1) Buitenzorg 28-10-1926 (huw. ontbonden 1958) én getrouwd (2) De Bilt 02-06-1961 met Marie Bensmann; geboren Bangko, Nederlands-Indië 15-06-1909, overleden.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Johanna Sophie Marie (Fietje) Ruchtie; geboren Moeara Tembesi 27-05-1927, overleden 2002. Fietje is getrouwd met Johan Willem van Velthoven; geboren Semarang 28-01-1920, overleden 2003.
 2. Alexander Frans (Alex) Ruchtie; geboren 1931, overleden indooroopilly, Australië 31-10-1993. Alex is getrouwd met H. Ronner.
 3. Freddy Johnny (Fred) Ruchtie; geboren Buitenzorg 30-08-1933, overleden 2009.

– – voor het laatst bijgewerkt op 20 juni 2023 – –

Fr

20 Comments

 • S. Koorn

  Het afgebeelde familiewapen behoort bij een andere familie “Ruchti”. De zwitsere doopsgezinden waren gevangen gezet vanwege hun geloof: volwassen doop (dus geen Kinderdoop), geen eed zweren en geen wapensdragen. Gevolg is je voerde/voert ook geen familiewapen, want dat riekte/riekt toch naar verbondenheid met de wereldse wereld en die moest je mijden. Had de familie Ruchti dat wel gedaan dan waren zij als leden van de zwitsere Doopsgezinde Gemeente gezet. Een dergelijke confict bij de zwitsere doopsgezinde gemeenten in mij niet bekend. Simkos

 • E.Koning

  Hallo, mijn grootmoeder heette Lammechien Tams en haar moeder Lammechien Ruchti. Beiden woonden in Harlingen op de Schritsen. Overgrootmoeder Ruchti was later gehuwd met Wijngaarden. Waar passen de beiden in uw genealogie?

  Hartelijke groeten van
  E.Koning, Harlingen

 • Ronn

  Beste E. Koning,

  Dievertje Ruchtie trouwde in 1874 met Jan Tams. Dochter Lammechien Tams werd 1 juli 1883 geboren in Schipborg (Anloo). Dievertje is een dochter van Jochem Ruchtie en Hillegie Jans Hovens, zie onder VII-c.

  Vriendelijke groet,
  Ronn

 • Willi Ruchte

  Hallo,

  Ich heiße Wilhelm Anton Ruchte habe einen Stammbaum im Besitz, der zu meinen Vorfahren Hans Ruchti und Agatha Ruchti geb. Spieler zurückgeht. Der Hans Ruchte war zweimal verheiratet, das zweitemal mit einer Walburga Spieler, die einen Sohn nahmens Georg Ruchti 1624 gebahr. Von dem Georg Ruchti gab es keine Nachkommen. Von der ersten Frau (Agatha Spieler) gabe es einen Sohn der sich Christian nannte und am 21.8.1622 gebohren wurde. Der Christian Ruchti heiratete am 12.1.1638 eine Barbara Baumann aus Harratried/Röthenbach im Allgäu.Von dieser Ehe gingen 9 Kinder hervor.(Christian,Katharina,Michael,Georg,Melchior,Martin,Markus,Maria und Anna)
  Der Vater von den 9 Kinder starb am 11.1.1693
  Mich würden die Vorfahren von dem Hans Ruchti, der angeblich aus der Schweiz ausgewandert sein sollte interessieren.
  Könnten Sie mir da vielleicht weiterhelfen?

  herzliche Grüße vom Willi Ruchte aus Schönau

  Ps. wär es denn möglich, daß wir uns in deutscher Sprache verständigen könnten?

 • Egda (egberdina) Berends-kuiper

  Graag wil ik een reactie geven.

  Ik ben Egda (egberdina) Berends-Kuiper, kleindochter van opa Jan Joosten te musselkanaal. Mijn opa was de zoon van Egbert Joosten en Jaapkien Ruchti. Opa was getrouwd met Alida hillechina Niemeijer.

  Graag zie ik, en mijn zus lidia Kuiper uw reactie tegemoet.

  Met vriendelijke groeten, Egda en Lidia

 • Mariska Ruchtie

  Meerten Ruchtie; geboren Tripscompagnie, Muntendam 05-06-1889. Kelner (1908), boekhouder (1919), controlleur van de raad van arbeid (1920). Verhuisde 30-4-1928 met zijn gezin naar Groningen, hij was daar magazijnbediende. Meerten is getrouwd Sappemeer 19-06-1920 met Grietje Watermulder; geboren Kleinemeer 26-04-1894, dochter van Pieter Watermulder en Henderkien Boven.

  Dit is de vader van mijn opa…Pieter Ruchtie,hij trouwde met Grietje Kruizinga (Groningen) en kreeg 5 kinderen …Riet Ruchtie, Jan Ruchtie, Max Ruchtie, Peter Ruchtie en Hans Ruchtie.

  Ik ben de oudste dochter van Peter Ruchtie

 • Yvonne Ruchti

  Wat leuk dat er een site is waarop zowel de familienaam Ruchti met en zonder e aan het eind worden geïnventariseerd. Jammer echter dat het nog zo incompleet is. Wordt de site nog bijgehouden? In dat geval heb ik een aanvulling voor generatie VIII-i Jakob Ruchti’s zoon Jan (1846). Jan (generatie IX dus)is overleden op 25-10-1955 te Amsterdam. Hij was getrouwd met Bregje Pots. Zij overleed 11-8-1976 te Amsterdam. Zij hadden twee kinderen (generatie X dus): Geessiena (9-3-1913 Assen – 12-6-1997 Amsterdam ; nooit getrouwd, geen kinderen) en Hendrik (5-10-1917 Amsterdam – 11-3-1991 Driehuis NH). Hendrik trouwde op 21-2-1946 met Dina Marcelia Oosterdag (17-6-1920 Den Haag – 30-1-2004 Haarlem, Dochter van Pieter Johannes Jacob Oosterdagen Neeltje Pool). Hendrik en Dina kregen vier dochters: Bregitte Nelleke (19-6-1946), Ingrid Marianne (11-4-1948), Yvonne Marcelia (20-2-1954) en Karin Yolanda (17-5-1958). Bregitte trouwde in 1967 met Jan Peter Buyze en kreeg twee kinderen: Jean-Pierre en Lucinda. Ingrid trouwde met Johannes Berkhout en kreeg twee kinderen: Ingmar en Selma. Karin trouwde met Ramin Bahmani en kreeg een zoon Abel. Zelf ben ik nooit getrouwd en heb ook geen kinderen.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne Ruchti

 • E.Koning

  Ik heb contact gelegd met de familie van de laatste echtgenoot van Dievertje Ruchti nl. de familie
  Wijngaarden. Hartelijke groeten van E.K.

 • carmen ruchti

  Wow dat er zo veel mensen zijn die ruchti heten. ik wouw altijd al weten hoe mijn voorvaderen heten ik ben nu 12 jaar oud en ik zou graag willen weten hoe zijn leefden op mijn leeftijd. en dat de eerste ruchti’s naar Nederland kwamen ook nog Sappemeer mijn vader is ook in Sappemeer geboren en ik vind dit helemaal tegek zo veel Ruchti’s ik sta versteld

 • S

  Jammer dat het niet verder gaat dan de namen van de kinderen in de tak IX-a Marten Ruchtie. Ik kende een man met de naam Ruchti die Indonesisch bloed in zich had. Hij is ondertussen wel al overleden. Mvrgr.

 • BHC Siderius ev AJG Mulder

  Hallo , Ik ben een aangetrouwde kleindochter van Martha Ruchtie – Lekatompessy
  Ze is volgens deze site overleden in 1980 dit kopt zeer zeker niet .
  De juiste gegevens zijn geb 28-11-1903 en overleden op 10-06-1983 te Apeldoorn ligt begraven in een naamloos graf op De Heidehof te Apeldoorn

 • Willem Tams

  Ik type regelmatig de naam TAMS in op Google en kom soms tot verrassende gegevens.
  Het e.e.a. is niet onbekend en is in de familie Tams in Nederland wel bekend. Mijn grootvader was Tamme Tams, die als vader had Jan Tams en als moeder Dievertje Ruchtie.
  Mijn grootvader heeft enige jaren in Harlingen gewoond, maar ook in meerdere plaatsen in vnl. in het oosten van het land. Hij was getrouwd met Albertje Steen uit Gramsbergen. Jarenlang ben ik op zoek geweest naar een foto van hen die zelfs mijn vader niet had.

  Willem Tams, Den Helder

 • Yvonne Ruchti

  Een toevoeging aan generatie IX van de familie Ruchti (zonder e):
  Aaltje Anssems geboren 2-2-1892 te Delfzijl overleed op 5-5-1961 te Groningen.
  Zij was gehuwd met Willem Ruchti (geboren 1887 – overleden 1967). Zij kregen twee zonen:
  Willem junior (geboren 5-5-1920 te Groningen – overleden 30-12-1988 in West-Australië) en
  Aaldrik (geboren 14-11-1924 te Groningen – overleden 26-6-1996 in West-Australië)

  Willem Ruchti jr. trouwde 12-10-1942 te Groningen met Margaretha Ebels (geboren 11-1-1917 – overleden 1990). Zij kregen een zoon en een dochter. Zij scheidden in de jaren 60.
  Daarna trouwde hij ca. 1965 in Australië met Leentje de Jager (ca. 1937 – overleden 1999)

  Aaldrik trouwde 12-5-1956 in Australië met Dirkje Cornelia Krouwel (geboren 21-3-1923 Nederland – overleden 1-9-2014 te Perth, Australië), weduwe van Lucas Hendrik Schook(1924-1951). Zij kregen een dochter. Zij scheidden in 1980.

 • Yvonne Ruchti

  De Verena Ruchti die in 1711 naar Nederland kwam met man en 4 dochters en 4 zonen, was getrouwd met Hans Tschabold. Zij trouwden 19-2-1686 te Steffisburg. (Kb 15, p. 98)
  Hun Kinderen:
  Verena (29-12-1689 Steffisburg)
  Michael (14-2-1692 Steffisburg)
  Anna (17-5-1694 Schwarzenegg)
  Elisabetha (8-3-1696 Schwarzenegg)
  Barbara (15-8-1697 Schwarzenegg)
  Johannes (23-4-1699 Schwarzenegg)
  Niclaus (okt. 1703 Schwarzenegg)
  Christian (15-4-1708 Schwarzenegg)
  De twee oudsten zijn in Kb 4 van Steffisburg te vinden, de overige zes in Kb. 1 van Schwarzenegg.

 • Jopie van der Laan

  Prachtig om te lezen , ik ben een kleinkind van Johanna Ruchtie en Klaas van der Laan. Ik vraag mij af waar mijn oma begraven is. Ik dacht in Hoogezand. Mijn oma is overleden 12-06-1934.
  Jopie van der Laan

 • Haiko

  Marten Ruchtie is een over- over- over- grootvader van mij, waaruit uiteindelijk Frans Alexander Ruchtie geboren werd en in Ned. Indië getrouwd was met mijn oma (Germaine Irene Hoet). Hieruit zijn meerdere Ruchties ontstaan in Overijssel, met name in de plaats Rijssen. Daarnaast zijn er vertakkingen over de hele wereld nu. Er is inderdaad veel Ruchties 🙂 Maar het zou mooi zijn als het familiewapen in ere wordt gehouden maar deze is niet meer te vinden op ruchtie.com

 • R.F.Feddes

  Diewertje Ruchtie; geboren Kalkwijk [Hoogezand] 15-05-1816, overleden Windeweer 08-02-1896 (huis B 67). Rentenierster (1896). Diewertje is getrouwd Hoogezand 20-02-1845 met Jan Feddes; geboren Windeweer 06-12-1817, overleden aldaar 09-09-1892, zoon van Jacob Hindriks Feddes en Margien Jans. Landbouwer te Windeweer (1845)
  Leuk hoor dit te lezen.
  Uit Jan Feddes gehuwd met Diewertje Ruchti generatie VI kom ik voort.
  Zijn er foto’s van Diewertje of Jan Feddes bekend?
  R. Frits Feddes

 • Tiny van Zandbergen

  2023-06-10 za Leeuwarden
  Aanvullende informatie over Max Ruchtie die de zoon was van Jochem Ruchtie, gewaardeerd wachtmeester, geboren 20-02-1880.
  1) Max kreeg met zijn vrouw C. Lenger een zoon Jochem Johannes, roepnaam Jos.
  1.1) Jos kreeg met zijn vrouw Christien Erikson een zoon Alf. Alf kreeg met zijn vrouw Achiem 2 zonen Joram en Isaäc.
  1.2) Jos kreeg met zijn tweede vrouw Nel 1 zoon Lars Jan.
  2) Max kreeg met Tiny van Zandbergen een dochter Ria van Zandbergen.
  2.1) Ria kreeg met haar man Johan Dijkstra een zoon Riemer.

 • Joop Groen

  Hallo,

  Ik ben op zoek naar gegevens over en nakomelingen van Egberdina van der Veen ( geb. 24-8-1921 te Peize (Gr) ) en Hendrik Ruchtie .
  Mogelijke gegevens van Hendrik Ruchtie: Geboren Sappemeer, 5 November 1924 – Overleden Groningen 29 Augustus 2006.

  Joop Groen

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *