Genealogie van de Groninger familie Magnin

Stamvader Jean Pierre Magnin kwam uit het Zwitserse Montricher, hij werd in de tweede helft van de achttiende eeuw leraar aan de Franse School in Groningen. Hier werd hij Pieter Magnin genoemd.

Pieters nazaat Wilke Magnin (zie foto) was kleermaker in de stad Groningen. Hij was 56 jaar toen hij op de foto werd gezet bij opname in de rijkswerkinrichting in Veenhuizen. Hij werd daar in 1896 geplaatst vanwege een derde veroordeling wegens landloperij.

Verwantschap van deze familie Magnin met de familie van Jean Samuel Magnin (Amsterdam 1796-Buiksloot 1888), die onder meer archivaris in Drenthe was, kon niet worden vastgesteld.


Generatie I

 

I Jean Pierre (Pieter) Magnin; geboren Montricher (Zwitserland) ca. 1745, overleden Groningen 19-02-1788, begraven aldaar (Pelstergasthuis).

Pieter is getrouwd Groningen 23-11-1769 met Anna Margaretha (Margrieta) Preij; gedoopt Groningen 05-05-1748, overleden Groningen 10-10-1797, dochter van Martinus Preij en Margrieta Suirbier.

Pieter (ook ‘Jannes Peter’) kwam uit het Zwitserse Montricher. Via Maastricht trok hij naar Groningen, waar hij leraar werd aan de Franse school (verbonden aan de Waalse Gemeente).

Op 26-10-1797 werd een inventaris gemaakt van de nagelaten goederen van Margrieta Preij (Weeskamer 1797/37). Deze inventaris werd gemaakt door P. Meijer en P. Preij. De laatste is waarschijnlijk identiek aan broer Paul(us) Preij (Elburg 1742 – Groningen 1820), commissaris van het Winschoter Veer.

Uit dit huwelijk:

 1. Anne Marguerite Elisabeth (Anna) Magnin; geboren Groningen 25-06-1770, gedoopt aldaar 01-07-1770, overleden Groningen 16-09-1811 (Raamstraat). Anna is getrouwd 1795/1800 met Hindrik Raamaker; gedoopt Groningen 04-10-1775, overleden aldaar 20-04-1833 bij het Koudegat, zoon van Albartus Raam(m)aker en Hinderkien Talens. Schoenlapper (1812). Hindrik is hertrouwd Groningen 15-03-1812 met Elisabeth Bartels, gedoopt Groningen 01-04-1784.
 2. Marie Elisabeth (Elisabeth) Magnin; geboren Groningen 02-01-1772, volgt onder II-a
 3. Paul Magnin; geboren Groningen 12-11-1773, gedoopt aldaar 18-11-1773.
 4. Jeanneton (Jantje) Magnin; geboren Groningen 03-09-1775, gedoopt aldaar 30-10-1775, overleden Groningen 12-02-1834 (Pelsterstraat). Jantje is getrouwd ca. 1800 met Gijsbert Schmidt; geboren Utrecht ca. 1770, overleden Groningen 17-07-1834, zoon van Johan Carel Fredrik Schmidt en Wilhelmina Margaretha N.N.. Gijsbert was verver (1811) te Groningen
 5. Jeremie (Jeremias) Magnin; geboren Groningen 09-10-1777, volgt onder II-b.
 6. Hebelina Magnin; geboren Groningen 01-07-1780, gedoopt aldaar 15-07-1780. Niet in de Waalse Gemeente gedoopt wegens ziekte van de voorganger.
 7. Jeanne Magnin; geboren Groningen 16-12-1782, gedoopt aldaar 22-12-1782, overleden Groningen 14-02-1784, begraven 16-02-1784.
 8. Jeanne Martine Magnin; geboren Groningen 12-12-1784, gedoopt aldaar 19-12-1784, overleden Groningen dec. 1784. Niet in de Waalse Gemeente gedoopt wegens afwezigheid van de voorganger.
 9. Guillemette Magnin; geboren Groningen 16-01-1787, gedoopt aldaar 21-01-1787, overleden Groningen feb. 1787.

 10. Jeanne Magnin; geboren Groningen 16-01-1787, gedoopt aldaar 21-01-1787, overleden Groningen 31-01-1787.

Generatie II

 

II-a Marie Elisabeth (Elisabeth) Magnin; geboren Groningen 02-01-1772, gedoopt aldaar 05-01-1772, overleden Groningen 22-11-1795, begraven aldaar 27-11-1795 (Pelstergasthuis), dochter van van Jean Pierre (Pieter) Magnin en Anna Margaretha (Margrieta) Preij.

Uit een onbekende relatie:

 1. Frederique Elisabeth (Frederika) Magnin; geboren Groningen 12-02-1794, gedoopt 23-02-1794, overleden Groningen buiten de Heerepoort 08-08-1841. Frederika had een relatie met Hindrik Folkers Veenstra; geboren Zuidbroek ca. 1782, overleden Groningen 10-06-1861, zoon van Folkert Hindriks Veenstra en Henderkien Jurriens. Matroos, zeeman. Hij is getrouwd Zuidbroek 31-12-1811 met Remke Engels Dekker (Zuidbroek ca. 1790-1831), dochter van Engel Remkes Dekker en Martje Klasens.

  Uit deze relatie:

  • Hindrik Veenstra; geboren Winschoten 06-11-1817, overleden Groningen 19-07-1859. Hij is getrouwd Groningen 06-11-1842 met Schorlotta (Lotje) Magnin.
  • Elisabeth Veenstra; geboren Groningen 18-10-1820, overleden Utrecht 10-09-1893. Zij is getrouwd met Cornelis Kok.
  • Gijsbert Veenstra; geboren Groningen 29-11-1823, overleden aldaar 06-02-1872. Hij is getrouwd Groningen 12-06-1859 met Anna Catharina Miljoen; geboren Groningen, dochter van Pieter Miljoen en Anna Margarita Vlach.
  • Hinderkien Folkers; geboren Groningen 09-02-1827.
  • Cornelia Folkers; geboren Groningen 09-09-1830, overleden Groningen 04-06-1833
  • Jan Folkers; geboren Groningen 20-11-1834.

 

II-b Jeremie (Jeremias) Magnin; geboren Groningen 09-10-1777, gedoopt 26-10-1777 als Jeremie, overleden Groningen 14-09-1832 (Ruiterstraat), zoon van Jean Pierre (Pieter) Magnin en Anna Margaretha (Margrieta) Preij.

Jeremias is getrouwd (1) Amersfoort 09-01-1800 met Clara Henrietta Slikkert, ook genaamd Schlieker en Slieker; gedoopt Rotterdam 03-08-1779, overleden Groningen 20-09-1826 (Burger Ziekenhuis), dochter van Johan Georg Slikkert en Catharina Maria Greve.

Jeremias is getrouwd (2) Groningen 26-08-1827 met Trijntje de Vries; gedoopt Groningen 18-07-1779, dochter van Pieter Andries de Vries en Fokje Jans. Trijntje was weduwe van Franciscus Leipschaar, overleden Groningen 18-12-1819.

Jeremias was cordonnier (1803), schoenmaker (1803, 1816). Woonde ca. 1804 tot in elk geval in 1821 in Winschoten, daarna weer te Groningen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Pieter Magnin; gedoopt Amersfoort 07-09-1799.
 2. Catharina Margaretha Magnin; geboren Amsterdam 13-01-1801, gedoopt aldaar 18-01-1801, overleden 31-01-1836. Catharina is getrouwd Winschoten 13-10-1821 met Christoffel Christiaans (Stoffer) Krijger; geboren 23-04-1786, gedoopt Bellingwolderschans (Oudeschans) 07-05-1786, overleden Groningen 25-09-1833 (Bruine Ruiterstraatje), natuurlijke zoon van Christiaan Krieger en Maria (Marijke) Alderts. Bij huwelijk: “Verklarende tevens Christoffel Christjaans Krijger voor echt te erkennen en vader te zijn, van het Kind, waarvan Catharina Margaretha Magnin op den achtsten September achttienhonderdeenenwtintig is bevallen, en genaamd Clara Henriëtta Krijger, en belovende voor de opvoeding van het zelve te zorgen”. Volgens overlijdensacte zijn zijn ouders Stoffer Christiaan Krieger en Maria Ailders, hij wordt genoemd als echtgenoot van Catharina Margaretha Monje.
 3. Paul Magnin; geboren Groningen 08-05-1803, volgt onder III-b.
 4. Jan Martinus (Martinus) Magnin; geboren Winschoten 20-02-1805, volgt onder III-c.
 5. Johannes Magnin; geboren ca. 1810, overleden Winschoten 27-06-1819.
 6. Ebel Magnin; geboren Winschoten 14-06-1811, volgt onder III-d.
 7. Maria Magnin; geboren Winschoten 07-04-1813 (Maria), overleden aldaar 18-09-1814 (Charlotta).
 8. Jeremias Magnin; geboren Winschoten 25-07-1814, volgt onder III-e.
 9. Schorlotta (Lotje) Magnin; geboren Winschoten 31-05-1816, volgt onder III-f.

 10. Elisabeth Magnin; geboren Winschoten 06-12-1817, overleden aldaar 14-01-1818.

Generatie III

 

III-a Paul Magnin; geboren Groningen 08-05-1803, gedoopt aldaar 15-05-1803 (Waalse Gemeente), overleden Groningen 08-07-1872, zoon van Jeremias Magnin en Clara Henrietta Slikkert. Paul was schoenmaker (1838, 1841, 1842, 1847, 1860, 1864). Hij diende als fuselier bij de 4e compagnie van het 2e bataljon der 18e afdeling Infanterie.

Paul is getrouwd (1) Groningen 28-01-1838 met Willemina Sophia Koetser; geboren Zwolle ca. 1801, overleden Groningen 24-03-1860, natuurlijke dochter van Johanna Buring. Naaister (1838) te Groningen.

Paul is getrouwd (2) Groningen 29-07-1860 met Willemina Hendrika Versteeg; geboren Groningen 07-09-1811, overleden aldaar 06-02-1864, dochter van Willem Hendrik Versteeg en Christina Clasina Monnée Willemina was weduwe van Johannes de Vet, overleden Groningen 09-06-1857.

Paul is getrouwd (3) Groningen 24-07-1864 met Maike Westerbaan; geboren Oldehove 19-09-1810, gedoopt aldaar 25-11-1810, overleden Niezijl 07-03-1872, dochter van Andreas Klasen Westerbaan en Antje Alberts. Tapperse te Niezijl (1864). Maike was weduwe van Anne Bos.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus Magnin; geboren Groningen 09-10-1824, volgt onder IV-a.

 

III-b Jan Martinus (Martinus) Magnin; geboren Winschoten 20-02-1805, overleden Groningen 14-01-1894, zoon van Jeremias Magnin en Clara Henrietta Slikkert. Martinus was schoenmaker te Noordbroek (1834, 1839), werkhuisvader in Meeden (1875). Was in diensttijd in dienst bij het Eerste Bataljon der Tweede Afdeling Groningse Mobiele Schutterij.

Martinus is getrouwd Noordbroek 25-06-1834 met Hinderkje Andries Brouwer; geboren Groningen, gedoopt aldaar 06-10-1799, overleden Heereweg (Meeden) 08-07-1873, dochter van Andries Brouwer en Anna Doornik. Dienstmeid te Dronrijp (1834)

Knipwerk Magnin-Brouwer door Jan Joseph Jöbsis
Van Jan Peter Verhave ontving ik bovenstaande foto van een knipwerk dat Jan Joseph Jöbsis (1803-1855) van het paar Magnin-Brouwer maakte. Jöbsis was wever, droogscheerder in Vaals en werd militair. Hij diende in de Tiendaagse Veldtocht en heeft voor minstens drie maten een dergelijk knipwerk gemaakt. Lit. J. Verhave en J.P. Verhave (2007), “Jan Joseph Jöbsis. Knipselkunstenaar te Nijmegen” in Nijmeegs Katern, jaargang 21, oktober 2007, p. 38-40.

Uit dit huwelijk:

 1. Klara Henrietta Magnin; geboren Noordbroek 12-04-1839, overleden Groningen 09-03-1918, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats. Klara is getrouwd Meeden 17-02-1875 met Jan Legger; geboren Veendam ca. 1839, overleden 08-09-1921, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats, zoon van Harm Roelfs Legger en Trijntje Harms Balsters. Zeeman te Veendam (1875)

 

III-c Ebel Magnin; geboren Winschoten 14-06-1811, overleden Groningen 09-03-1852, zoon van Jeremias Magnin en Clara Henrietta Slikkert. Bij Ebels geboorte werd zijn achternaam geschreven als Monjé, in de huwelijksakte wordt hij vermeld als ‘Ebel Monjé zich noemende Magnin’. Hoornblazer bij het eerste bataljon der 1e afdeling mobiele Groninger Schutterij in garnizoen te Groningen (1835). Oppasser (1837, 1842).

Ebel is getrouwd Groningen 17-05-1835 met Klaasjen Hooghuis; gedoopt Groningen 23-12-1810, overleden aldaar 23-02-1878, dochter van Wilke Hooghuis en Samke Swanks. Dienstmeid te Groningen (1835)

Uit dit huwelijk:

 1. Jeremias Magnin; geboren Groningen 16-09-1835.
 2. Wilke Magnin; geboren Groningen 04-02-1837, overleden aldaar 03-12-1837 (Breedegang).
 3. Klara Henrietta Magnin; geboren Groningen 30-09-1838, overleden aldaar 09-04-1843.
 4. Wilke Magnin; geboren Groningen 27-05-1840, volgt onder IV-b.
 5. Sjamke Magnin; geboren Groningen 29-09-1841, overleden aldaar 20-08-1863.
 6. Paul Magnin; geboren Groningen 28-03-1844, volgt onder IV-c.
 7. Jan Jacobs Magnin; geboren Groningen 28-08-1847, overleden aldaar 23-07-1849.

 8. Hindrik Magnin; geboren Groningen 18-04-1849, overleden aldaar 23-02-1852.

 

III-d Jeremias Magnin; geboren Winschoten 25-07-1814, overleden Groningen 08-04-1888, zoon van Jeremias Magnin en Clara Henrietta Slikkert. Oppasser.

Jeremias is getrouwd Groningen 20-02-1842 met Margaretha van Duinen; geboren Groningen 09-06-1813, overleden Groningen 21-03-1901, dochter van Teunis van Duinen, steenhouwer, en Petronella Bont

Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Magnin; geboren Groningen 31-01-1843, overleden aldaar 18-01-1845.
 2. Teunis Magnin; geboren Groningen 31-10-1844, overleden aldaar 05-03-1845.
 3. Clara Henrietta Magnin; geboren Groningen 04-04-1846, overleden aldaar 22-09-1847.
 4. Clara Henrietta Magnin; geboren Groningen 04-02-1848, overleden aldaar 24-12-1852.
 5. Teunis Magnin; geboren Groningen 17-08-1850, overleden aldaar 19-11-1900.
 6. Hendrik Magnin; geboren Groningen 02-12-1852, overleden aldaar 28-08-1853.

 7. Charlotta Magnin; geboren Groningen 22-04-1856, overleden aldaar 26-05-1869.

 

III-e Schorlotta (Lotje) Magnin; geboren Winschoten 31-05-1816, overleden Groningen 23-10-1897, dochter van Jeremias Magnin en Clara Henrietta Slikkert.

Lotje is getrouwd (1) Groningen 06-11-1842 met haar neef Hindrik Veenstra; geboren Winschoten 06-11-1817, overleden Groningen 19-07-1859 (Breedegang), zoon van Hindrik Folkers Veenstra en Frederique Elisabeth (Frederika) Magnin. Volgens akte van bekendheid in 1817 geboren te Winschoten. Gepasporteerd militair (1842), koopman (1859) in Groningen.

Lotje is getrouwd (2) Groningen 07-06-1860 met Hendrik Jans Mulder; geboren Maarslag, Leens 12-01-1829, overleden Groningen 05-02-1903, zoon van Jan Hindriks Mulder en Hindertje Geerts Pruis. Koopman te Groningen (1860).

Uit een onbekende relatie:

 1. Frederika Elisabeth Magnin; geboren Groningen 19-03-1841, overleden aldaar 26-03-1841 (buiten Heerepoort). De geboorte werd aangegeven door vroedvrouw Geertruda Emmes, vrouw van Derk de Ruiter, en oom Paul Magnin.

Generatie IV

 

IV-a Jacobus Magnin; geboren Groningen 09-10-1824, overleden aldaar 25-03-1876, zoon van Paul Magnin en Willemina Sophia Koetser. Jacobus werd geboren in het ‘Nosocomium Academium’ aan de Munnikeholm (voorloper van het UMCG), zijn geboorte werd aangegeven door drie studenten. Hij werd op 14-jarige leeftijd erkend, bij het huwelijk van zijn moeder met Paul Magnin. Hij was schrijnwerker.

Jacobus is getrouwd Groningen 20-05-1847 met Hindrikje Simens van Komen; geboren Sappemeer 08-12-1824, overleden 30-10-1910, natuurlijke dochter van Geertruida Simens van Komen. Naaister (1847) te Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Paul Magnin; geboren Groningen 27-07-1848, volgt onder V-a.
 2. Geertruida Magnin; geboren Groningen 23-02-1851, overleden aldaar 18-12-1926.
 3. Jacobus Magnin; geboren Groningen 27-11-1852, volgt onder V-b.

 4. Simon Magnin; geboren Groningen 17-12-1863, volgt onder V-c.


 

IV-b Wilke Magnin; geboren Groningen 27-05-1840, overleden Rotterdam 01-03-1923, zoon van Ebel Magnin en Klaasjen Hooghuis. Kleermaker (1865, 1878)

Wilke is getrouwd Groningen 05-11-1865 met Johanna Janssen; geboren Groningen 04-09-1836, overleden aldaar 01-06-1911, dochter van Harm Janssen en Katarina Elisabeth Thiel.

Wilke en Johanna werden op 4 september 1889 door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 12 dagen hechtenis wegens bedelarij (op dezelfde dag werd ook Jan Gessel veroordeeld). In 1896 werd Wilke vanwege een derde veroordeling wegens landloperij in de rijkswerkinrichting in Veenhuizen geplaatst.

Fragment uit het Algemeen Politieblad in 1892

Uit dit huwelijk:

 1. Ebel Magnin; geboren Groningen 11-09-1866, volgt onder V-d.
 2. Harm Magnin; geboren Groningen 12-02-1869, volgt onder V-e.

 3. Katarina Elisabeth Magnin; geboren Woltersum 02-12-1871, overleden Groningen 13-02-1878.

 

IV-c Paul Magnin; geboren Groningen 28-03-1844, overleden aldaar 11-07-1889, zoon van Ebel Magnin en Klaasjen Hooghuis. Kleermaker (1876, 1878)

Paul is getrouwd Groningen 28-11-1878 met Anna Catharina Folkers; geboren Groningen 03-10-1846, overleden aldaar 25-07-1903, dochter van Teunis Folkers en Anna Visscher.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaasje Magnin; geboren Groningen 21-05-1880.
 2. Anna Magnin; geboren Groningen 11-06-1882. Anna is getrouwd Groningen 08-08-1907 met Hindrik Koorenhof; geboren Groningen 28-12-1881, zoon van Klaas Koorenhof en Cornelia Meijer. Opzichter te Arnhem (1907, 1908).
 3. Schorlotta Magnin; geboren Groningen 12-11-1884. Zij is getrouwd Groningen 05-03-1908 met Willem de Vries; geboren Groningen 12-12-1883, zoon van Philippus Hindrikus de Vries en Johanna Hazelhoff. Kleermaker (1908) te Groningen.

 4. Jantje Magnin; geboren Groningen 02-02-1889.

Generatie V

 

V-a Paul Magnin; geboren Groningen 27-07-1848, overleden Warnsveld 22-09-1916, zoon van Jacobus Magnin en Hindrikje Simens van Komen. Paul was schrijnwerker (1874, 1887), meubelmaker, meubelfabrikant (1906) te Groningen.

Paul is getrouwd Groningen 14-05-1874 met Grietje Visscher; geboren Groningen 17-11-1842, overleden aldaar 09-02-1920, dochter van Jan Harms Visscher en Yda Jans Dolfing.

Uit dit huwelijk:

 1. Hinderkien Magnin; geboren Groningen 14-03-1875, overleden aldaar 15-06-1950. Pensionhoudster.
 2. Jansje Magnin; geboren Groningen 22-11-1876, overleden aldaar 07-11-1951. Pensionhoudster.
 3. Jacobus Magnin; geboren Groningen 31-12-1879, volgt onder VI-a.
 4. Jan Magnin; geboren Groningen 04-04-1880, overleden aldaar 28-08-1880.
 5. Ida Paulina Magnin; geboren Groningen 04-06-1881. Ida is getrouwd Groningen 24-05-1906 met Georg Ahrens; geboren Groningen 07-06-1875, overleden aldaar 28-12-1944, zoon van Jan Ahrens en Trijntje Boer. Musicus (1906) te Groningen.

 6. Jantje Magnin; geboren Groningen 10-04-1883.

 

V-b Jacobus Magnin; geboren Groningen 27-11-1852, overleden aldaar 06-12-1933, zoon van Jacobus Magnin en Hindrikje Simens van Komen. Meubelmaker.

Jacobus is getrouwd Groningen 18-05-1876 met Maria Elisabeth Minnes; geboren Groningen 27-12-1850, overleden aldaar 26-09-1920, dochter van Roelof Johannes Minnes en Aaltje Ubens

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Magnin; geboren Groningen 30-08-1878, overleden Winschoten 03-12-1886.
 2. Henderikus Magnin; geboren Groningen 22-03-1880, overleden Winschoten 01-07-1900. Meubelmaker.
 3. Roelof Johannes Magnin; geboren Groningen 12-01-1882, overleden aldaar 14-02-1883.
 4. Roelof Johannes Magnin; geboren Winschoten 03-05-1884, overleden aldaar 14-06-1897.
 5. Geertruida Magnin; geboren Winschoten 21-04-1886. Zij is getrouwd Groningen 03-03-1907 met Martinus Meijer; geboren Groningen 01-05-1885, zoon van Folkert Meijer en Marijke Post. Huisschilder. Zij emigreerden naar de Verenigde Staten.
 6. Aaltje Magnin; geboren Winschoten 11-06-1888. Zij is getrouwd met J. Dusseljee. Zij emigreerden naar de Verenigde Staten.
 7. Jacobus Magnin; geboren Winschoten 22-03-1891, volgt onder VI-b.

 8. Maria Elisabeth Magnin; geboren Winschoten 14-04-1895, overleden aldaar 28-10-1895

 

V-c Simon Magnin; geboren Groningen 17-12-1863, overleden aldaar 05-11-1944, zoon van Jacobus Magnin en Hindrikje Simens van Komen. Beeldhouwer (1887, 1906) te Groningen.

Simon is getrouwd Groningen 29-05-1887 met Alke Engels; geboren Onstwedde 10-10-1861, overleden Groningen 12-11-1933, dochter van Jan Engels en Roelofke Scholtens.

Uit dit huwelijk:

 1. Henderika Magnin; geboren Groningen 08-03-1888, overleden 14-12-1968, begraven Esserveld. Henderika is getrouwd Groningen 23-05-1912 met Carl Gottfried Ensdorff; geboren Groningen 29-09-1884, overleden 14-07-1932, begraven Esserveld, zoon van Adamus Ensdorff en Christiana Johanna Lange. Carl was correspondent (1912) te Groningen.

 

V-d Ebel Magnin; geboren Groningen 11-09-1866, overleden Rotterdam 31-07-1950, zoon van Wilke Magnin en Johanna Janssen. Ebel was kleermaker in Groningen. In oktober 1895 verhuisde hij met zijn gezin naar Amsterdam, later naar Rotterdam.

Ebel is getrouwd Groningen 08-11-1885 met Catharina Christina Kalk; geboren Groningen 10-07-1861, dochter van Hindrik Kalk en Menuër (Maria) Fransen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilke Magnin; geboren Groningen 04-02-1886. Chef schoenwinkel, controleur. Wilke is getrouwd Rotterdam 16-04-1913 met Maria Wilhelmina Christina van Rijn; geboren Rotterdam 17-03-1890, dochter van Lambertus Carel van Rijn en Anna Maria de Wit.
 2. Hindrik Magnin; geboren Groningen 17-02-1887. Broodbakker, kantoorbediende. Hindrik is getrouwd Rotterdam 07-06-1916 met Petronella Los; geboren Dordrecht ca. 1894, dochter van Pieter Los en Regina Catharina Vogt.
 3. Johan Magnin; geboren Groningen 21-10-1888. Kleermaker. Johan is getrouwd Rotterdam 16-05-1923 met Johanna Margaretha Wanner; geboren Rotterdam 05-06-1902, dochter van Dirk Petrus Wanner en Geertruida Jacoba Weber.
 4. Menuer Magnin; geboren Groningen 07-03-1890, overleden na 1939.
 5. Charlotte Magnin; geboren Groningen 26-01-1892, overleden Rotterdam 02-12-1939, begraven Crooswijk. Charlotte is getrouwd Rotterdam 05-11-1913 met Abram Snelleman; geboren Rotterdam 21-09-1889, overleden Rotterdam 31-03-1943, begraven Crooswijk, zoon van Willem Ary Snelleman en Geertrui Hunefeld.
 6. Harm Magnin; geboren Groningen 07-12-1893, volgt onder VI-c.
 7. Ebel Magnin; geboren Amsterdam 26-04-1896. Kleermaker. Hij is getrouwd (1) Rotterdam 19-11-1924 met Jacoba van Baarle; geboren Rotterdam 30-11-1900, overleden Rotterdam 28-08-1930, begraven Crooswijk, dochter van Arie van Baarle en Cornelia van Ringelesteijn. Hij is getrouwd (2) Rotterdam 11-05-1938 met Anna Maria van Teunenbroek; geboren Rotterdam 04-04-1901, dochter van Willem Hendrik van Teunenbroek en Anna Jacomina Berghuis. Zij werd 24-09-1902 erkend.
 8. Christiaan Pouwel Magnin; geboren Amsterdam 30-06-1898. Los werkman. Hij is getrouwd Rotterdam 14-05-1924 met Wilhelmina Baljeu; geboren Rotterdam 31-01-1899, dochter van Jacobus Baljeu en Maartje Nota.

 9. Jan Hendrik Magnin; geboren Amsterdam 19-06-1901. Los werkman.

 

V-e Harm Magnin; geboren Groningen 12-02-1869, overleden Rotterdam 21-01-1923, zoon van Wilke Magnin en Johanna Janssen. Harm was kleermaker te Groningen, vanaf 1910 in Rotterdam. Hij diende bij het Regiment Grenadiers en Jagers.

Harm is getrouwd Groningen 31-07-1892 met Fokkelina Berendina Kalk; geboren Groningen 05-02-1865, overleden Rotterdam 07-04-1958, dochter van Hindrik Kalk en Menuër (Maria) Fransen. Fokkelina was werkvrouw, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilke Magnin; geboren Groningen 27-03-1892, gewettigd. Wilke is getrouwd Rotterdam 29-09-1920 met Maria Catharina van Beugen; geboren Rotterdam 16-05-1895, dochter van Henricus Johannes van Beugen en Catharina van der Steen.
 2. Hindrik Magnin; geboren Groningen 05-11-1893. Kapper. Hij is getrouwd Rotterdam 05-09-1923 met Neeltje Jans de Jong; geboren Rotterdam 03-03-1899, dochter van Anne de Jong en Maria Dagevos.
 3. Johannes Magnin; geboren Groningen 24-04-1896, overleden aldaar 22-04-1898.
 4. Menuër Magnin; geboren Groningen 02-03-1899. Broodbezorger. Hij is getrouwd Rotterdam 09-06-1926 met Johanna van Dijk; geboren Rotterdam 19-02-1905, dochter van Cornelis van Dijk en Wijntje Emaus.
 5. Jan Hindrik Magnin; geboren Groningen 24-11-1901. Bierbottelaar, chauffeur. Hij is getrouwd Schiedam 09-09-1925 met Cornelia Helena Aalberts; geboren Schiedam 15-05-1903.
 6. Fokko Berend Magnin; geboren Groningen 08-06-1904.
 7. Catharina Christina Magnin; geboren Groningen 24-02-1907. Zij is getrouwd Rotterdam 19-10-1932 met Gijsbertus Hendrikus Bosveld; geboren Rotterdam 22-04-1908, zoon van Gijsbertus Hendrikus Bosveld en Servina Maria Kortekaas. Winkelier.

 8. Harm Magnin; geboren Groningen 19-05-1909, overleden Rotterdam 25-09-1915.

Generatie VI

 

VI-a Jacobus Magnin; geboren Groningen 31-12-1879, overleden Lanaeken (België) 22-02-1934, zoon van Paul Magnin en Grietje Visscher.

Jacobus is getrouwd Groningen 01-03-1906 met Lamberdiena Fennegiena Timmer; geboren Groningen 20-04-1885, overleden aldaar 15-09-1937, begraven Esserveld, dochter van Roelof Timmer en Breggina Smid.

Jacobus was sigarenhandelaar (1906) in Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Paul Magnin; geboren Groningen 01-09-1906, overleden 26-03-1971. Handelsreiziger bij Agentuur en commissiehandel J.W. Reilingh. Paul is getrouwd Groningen 08-10-1931 met Ida Steenhuis; geboren Nieuweschans 22-04-1909, overleden Groningen 04-11-1985.
 2. Roelof Willem Magnin; geboren Groningen 13-01-1912, overleden aldaar 18-07-1971. Kantoorbediende, administrateur incasso, kruidenier. Roelof is getrouwd Groningen 09-06-1938 met Anna Schilderop; geboren Groningen 03-05-1913, overleden aldaar 16-12-1976, dochter van Aart Schilderop en Geertje Kruizina.
 3. Willem Koos (Wim) Magnin; geboren Groningen 19-09-1918, overleden.

 4. Jacobus (Jack) Magnin; geboren Groningen 24-05-1922, overleden 12-06-1987. Jack is getrouwd met Pieternel Wilhelmina Mulder; geboren 08-02-1926, overleden 21-02-1996, dochter van Fokko Mulder en Sjoukje bij de Leij.

 

VI-b Jacobus Magnin; geboren Winschoten 22-03-1891, overleden Groningen 21-12-1929, zoon van Jacobus Magnin en Maria Elisabeth Minnes. Jacobus was stoker (1915), suikerwerker (1918), caféhouder (1929) te Groningen.

Jacobus is getrouwd Winschoten 15-04-1915 met Aaltje Catharina Meins; geboren Winschoten 17-09-1892, overleden Groningen 17-12-1980, begraven Groningen, Esserveld, dochter van Renko Edo Bernhard Meins en Jantje Spel. Aaltje is hertrouwd 22-01-1931 met Jan Wester; geboren ca. 1892, overleden Groningen 17-12-1932, zoon van Jan Wester en Geesien Bons, caféhouder. Aaltje is later hertrouwd Groningen 27-11-1933 met Gerk Pijkstra; geboren Groningen 01-08-1899, overleden voor 1980, zoon van Hendrik Jans Pijkstra en Ida Meijer, metselaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Renke Edo Bernhard Magnin; geboren Winschoten 02-06-1916, overleden Groningen 08-06-1980. Kapper te Groningen. Renko is getrouwd Groningen 21-10-1937 (huw. ontbonden 17-03-1945) met Ettje van Donderen; geboren Groningen 03-05-1919, overleden 04-12-2009, dochter van Berend van Donderen en Geesien Minkema.

 2. Marinus Jacobus Magnin; geboren ca. juli 1917, overleden Groningen 17-11-1918.

 

VI-c Harm Magnin; geboren Groningen 07-12-1893, overleden, zoon van Ebel Magnin en Catharina Christina Kalk. Harm was dameskleermaker bij Kattenburg.

Harm is getrouwd Rotterdam 24-04-1918 met Esther Pijpeman; geboren Arnhem 18-01-1893, dochter van Philip Pijpeman en Klaartje Schreeuwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Ebel Philip Magnin
 2. Philip Magnin
 3. Catharina Magnin
 4. Klaartje Magnin

 5. Jean Magnin

– – voor het laatst bijgewerkt op 5 mei 2016 – –

11 Comments


 1. //

  Ik heb veel info over de Magnins.
  Basisinfo gaat uit van Harm Magnin (VI-c)


 2. //

  Ik sluit me aan bij de opmerking van mijn neef Henri Magnin. Mooi om een stukje familiegeschiedenis te lezen. Mijn vader leeft nog – is een zoon van Harm Magnin (v1-c).
  Groeten,
  Edith


 3. //

  Ik ben geboren op 11 september 1926,als zoon van Johan Magnin geb.21 oktober 1888 en Johanna Margaretha Wanner, geb,5 juni 1902.Ik ben getrouwd met Maria Klip,geb 16 april 1925.Wij hebben twee dochters en zes kleinkinderen.Wij vinden het leuk om hierin opgenomen te worden.

  Groeten ,Dick Magnin.


 4. //

  Jammer dat het stopt met de info.
  vindt het erg leuk om over onze familie te lezen.


 5. //

  Mijn vader was Renke Edo Bernhard Magnin en is overleden op 8 juni 1980 hij is na zijn eerste huwelijk opnieuw getrouwd met Margaretha Anna v/d Kamp overleden op 30 april 1997 uit dit huwelijk is op 31-12-1949 Aaltje Wilhelmina Magnin geboren. Wonende In Hoogeveen Dr, Nederland.


 6. //

  Ik ben de kleindochter van Ebel Philip Magnin (overleden op 26 januari 2004). Door het overlijden van mijn moeder (Joke Magnin) afgelopen vrijdag 17 januari 2014 (dochter van Ebel Magnin en Annie Bouman) ben ik info gaan zoeken over de familie Magnin. Mooi dat dit bestaat. Groetjes Cindy


 7. //

  Ik ben geboren op 5 september 1933,als zoon van Johan Magnin geb.21 oktober 1888 en Johanna Margaretha Wanner, geb,5 juni 1902.Ik was getrouwd met Martina van Dorpel geboren 3 december 1935 overleden 6 october 1983.Ik heb een dochter en een kleinkind.Wij wonen in Zweden sinds 1960.

  Groeten ,Johan Magnin.


 8. //

  Ik ben een van de negen kinderen uit het huwelijk van:
  Jan Hindrik MAGNIN geb. 24-11-01
  Cornelia Helena Aalberts geb. 15-05-1903
  Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie laat het me weten.
  pietmagnin (at) yahoo.com


 9. //

  Generatie:

  V-d.
  3 Johan Magnin geboren Groningen 21-101888,overleden 06-12-1969.Johan is getrouwd,Rotterdam 16-05-1923 met Johanna Margaretha Wanner geboren 05-06-1902,overleden,24-05-1967.dochter van Dirk Petrus Wanner en Gertruida Jacoba Weber.Uit dit huwelijk:
  1-Catharina Christina ,geboren 06-09-1923 Rotterdam overleden ,19-11-1970
  2-DIRK PETRUS,geboren 11-09-1926.,Rotterdam.Getrouwd Rotterdam ,03-12-1952 met Maria Klip,geboren 16 -04 -1925 ,overleden 08-08-2015
  dochter van Johannis Diderikus Klip en Dirkje langen.
  Uit dit huwelijk:
  1) Johanna Margaretha geboren Rotterdam 06-07-1956.Getrouwd met J.H.Blankenberg.
  Uit dit huwelijk:
  Judith geboren 02-02-1984 Rotterdam
  Annelot geboren 14-02-1987 Rotterdam
  Marjet geboren 26-07-1991.Rotterdam
  2 ) Diderika geboren 18-03-1960 Rotterdam.Getrouwd met M.de Groot.
  Uit dit huwelijk:
  Job,geboren 12-03-1990 Zwijndrecht.
  Thomas,geboren 05-06-1992,Zwijndrecht
  Roosmarijn, geboren 21-03-1994.


 10. //

  Uit het huwelijk van V -d- 3-is verder geboren :
  3 Gerardus Jacobus,geboren 25-03-1929,Rotterdem overleden 16-05-1995
  4 Ebel geboren 03-07-1930 Rotterdam,overleden,21-08-1988.
  5 Johan geboren 05-09-1933 Rotterdam
  6 Johanna Margaretha geboren 09-08-1936 Rotterdam
  7 Wilke geboren 27-12-1937 Rotterdam,overleden 14-09-2015
  8 Harry geboren 31-10-1939 Rotterdam,overleden 20-01-2015.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *