Genealogieën

Genealogie van de Groninger familie Van der Veur

De uit Oost-Friesland afkomstige Roelof Dirks trouwde in 1613 te Rotterdam met Joosgen Thomas. Zij zijn de oudst bekende voorouders van de familie Van der Veur. In 1777 werd hun nazaat Thomas van der Veur in Rotterdam geboren. Begin 1800 vestigde hij zich in de stad Groningen. Hij is de stamvader van de hier besproken Groninger tak van de familie Van der Veur. Thomas’ zoon Johannes (Jan) van der Veur (1811-1850) werd stamvader van de Maastrichtse tak, zijn lijn wordt in dit overzicht niet gevolgd.

Huwelijksinschrijving Thomas van der Veur
Bij de volkstelling in 1947 werden in heel Nederland 187 personen met de naam Van der Veur geteld, waarvan 65 in de stad Groningen en 3 in Haren woonden. In 2007 waren er 232 naamdragers. De familie Van der Veurt stamt ook uit de Rotterdamse familie Van der Veur.


Generatie I

I Thomas van der Veur; geboren Rotterdam aan de Groenendaal, gedoopt Rotterdam 23-11-1777, overleden Groningen 21-11-1859, zoon van Enoch van der Veur (1758-1779) en Johanna van den Berg. Hij tekende als ‘T van der Veür’.

Thomas is ondertrouwd Groningen 18-05-1805 en is getrouwd aldaar 09-06-1805 met Anna Catharina (Catharina) Lentz; geboren Groningen 22-10-1781, gedoopt Groningen [EL] 25-10-1781, overleden aldaar in het Zuiderstraatje 09-07-1860, dochter van Johan Jacob Lentz en Catharina Elisabeth Renkens.

Thomas was zeilmaker(sknecht) te Groningen. Getuige bij hun huwelijk was Jacob Lentz, als (schoon)vader. Thomas woonde met zijn gezin in de Ruiterstraat (1806, 1808) in Groningen, vanaf ca. 1809 in Papenburg (Duitsland). Op 21-05-1823 worden Thomas en zijn vrouw lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen, zij komen dan van het Oostfriese Mitling. Zij woonden in Groningen aan de Raamstraat 105. In het bevolkingsregister van 1840 wordt het gezin niet genoemd, mogelijk woonden ze toen in de buurt van Veenendaal of Amstelveen (gezien de herkomst van de echtgenoten van dochters Catrina, Maria en Johanna). In elk geval in 1847 woonde het gezin weer in Groningen, aan het Boterdiep OZ 151.

Uit dit huwelijk:

 1. Enoch van der Veur; gedoopt Groningen, Martinikerk 10-08-1806, volgt onder II-a.
 2. Catrina Jacoba van der Veur; geboren Groningen in de Ruiterstraat, gedoopt Groningen, A-kerk 22-06-1808, overleden Groningen 08-12-1873. Catrina is getrouwd Groningen 07-04-1839 met Pieter Donk; geboren Amsterdam 04-05-1812, overleden Groningen 10-06-1880, zoon van Johannes Hubertus Donk en Maria Hageman. Catrina werd 23-11-1831 lidmaat van de Herv. Gemeente te Groningen. Pieter woonde voorheen te Nieuweramstel (= Amstelveen), bij zijn huwelijk in Groningen, was daar kleermaker (1839). Ten behoeve van de bruidegom werd door de gemeente Nieuweramstel een certificaat van onvermogen afgegeven. Getuigen bij het huwelijk waren: Enoch van der Veur (32 jr, zeilmaker), broer van de bruid; Hindrik Stuivenberg (27 jr, wolkammer), zwager van de bruid; Arnoldus Edens (27 jr, gepensioneerd militair) en Hendrik Holtkamp (24 jr, schrijnwerker). De bruid en getuige Stuivenberg verklaarden niet te kunnen schrijven. 
 3. Joan (Jan) van der Veur; gedoopt Papenburg 11-02-1811 (Joan), overleden Maastricht 27-03-1850. Gepasporteerd korporaal van de achtste afdeling infanterie, verver in Maastricht. Zijn ouders gaven per notariële akte toestemming voor het huwelijk. Jan wordt in de huwelijksakte ‘Jan van der Veuer’ genoemd. Jan is getrouwd Maastricht 23-03-1837 met Maria Josephina Schappin; geboren Maastricht 31-10-1812, overleden Maastricht 26-12-1886, dochter van Lambertus Schappin en Maria Hermans. Jan is stamvader van de Maastrichtse tak van de familie Van der Veur. Zijn nageslacht wordt hier verder niet behandeld.
 4. Maria Jacobina (Jacobina) van der Veur; gedoopt Papenburg 18-01-1813, volgt onder II-b.
 5. Johanna van der Veur; gedoopt Papenburg 30-06-1815, overleden Groningen 28-08-1883. Johanna is getrouwd Groningen 11-06-1837 met Hendrik Stuivenberg; geboren Veenendaal 02-04-1812, overleden Groningen 04-09-1871, zoon van Klaas Stuivenberg en Woutertje Diepeveen. Johanna was dienstbode te Groningen (1837). Ze heette in haar huwelijksakte ‘Van de Vöer’, en bij het huwelijk van zoon Thomas en in haar overlijdensakte ‘Van de Voer’. Hendrik was wolkammer te Groningen (1837), arbeider (1871). Door de gemeente van Veenendaal (Stichts) en Groningen waren ten behoeve van het bruidspaar afgegeven twee certificaten van armoede. Getuigen bij het huwelijk waren: Enoch van der Vöer (31 jr, zeilmakersknecht), broer van de bruid; Johannes Delius (61 jr, wolkammersknecht); Wilke Wilkens (38 jr, kleermaker) en Lubbertus Jansen (38 jr, zeilmakersknecht). De bruidegom en de getuigen Delius en Jansen verklaarden niet te kunnen schrijven.
 6. Maria Anna (Maria) van der Veur; gedoopt Papenburg 29-07-1819, volgt onder II-c.
 7. Christina van der Veur; geboren Groningen 09-02-1823, volgt onder II-d.
 8. Thomas Damas van der Veur; geboren Groningen 17-12-1825 (Raamstraat), overleden Groningen (Boterdiep) 29-05-1847.

 


Generatie II

II-a Enoch van der Veur; geboren Groningen (Ruiterstraat), gedoopt Groningen 10-08-1806 (Martinikerk), overleden Groningen 28-10-1892, zoon van Thomas van der Veur en Anna Catharina Lentz.

Enoch is getrouwd Groningen 26-11-1829 met Hinderkien Harms Bos; gedoopt Groningen 15-10-1802, overleden aldaar 29-07-1874, dochter van Harm Hindriks Bos en Jantje Gerrits Bouman.

Enoch was zeilmaker. In diensttijd was hij fuselier (= geweerdragend soldaat) in de vierde compagnie van het tweede bataljon der achtste afdeling infanterie. Bij het huwelijk van Enoch en Hinderkien verklaarde vader Thomas voor zichzelf en zijn vrouw ten gevolge van besluit van 30-3-1808 dat de geslachtsnaam ‘Van der Veer’, voorkomende in het doopextract verkeerd gespeld is en moet zijn ‘Van der Veur’. Hinderkien kon niet schrijven. Getuigen bij het huwelijk waren Gerrit Harms Bos (31 jr, schoenmaker), broer van de bruid; Jacobus Koning (59 jr, wever), oom van de bruid en Gerrit (37 jr) en Casper (34 jr) Koning, neven van de bruid.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas van der Veur; geboren Groningen 24-04-1830, volgt onder III-a.
 2. Harm van der Veur; geboren Groningen 18-12-1832 (Raamstraat), overleden Groningen 20-02-1834 (Raamstraat).
 3. Harm van der Veur; geboren Groningen 08-12-1834 (Raamstraat), volgt onder III-b.
 4. Johannes (Jan) van der Veur; geboren Groningen 08-11-1836 (Raamstraat), volgt onder III-c.
 5. Jantien van der Veur; geboren Groningen 18-01-1839 (Raamstraat), overleden Groningen 01-02-1839 (Zuiderdiep, S. 53).
 6. Jantje van der Veur; geboren Groningen 23-12-1839 (Zuiderdiep), overleden Groningen 02-12-1916, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats). Jantje is getrouwd Groningen 26-06-1864 met Hinderikus Groenboom; geboren Groningen 14-12-1836, zoon van Derk Hiddes Groenboom, commissionair, en Hilligje Schuiling. Hinderikus was zeeman, buitenvaarder (1864). Bruid en bruidegom overlegden bij hun huwelijk certificaten van onvermogen. De bruid en haar moeder verklaarden niet te kunnen schrijven. Getuigen bij het huwelijk waren: Jacob van Kregten (50 jr, opzichter van de korenmolen), zwager van de bruidegom; Thomas (34 jr, zeilmaker), Harm (29 jr, barbier) en Johannes (27 jr, schoenmaker) van der Veur, broers van de bruid.
 7. Pieter van der Veur; geboren Groningen 18-12-1843 (Zuiderdiep).

 


II-b Maria Jacobina (Jacobina) van der Veur; gedoopt Papenburg 18-01-1813, overleden Veenendaal 05-05-1905, dochter van Thomas van der Veur en Anna Catharina Lentz.

Jacobina is getrouwd (1) Veenendaal 02-03-1844 met Kornelis Slotboom; geboren Veenendaal 09-03-1818, overleden aldaar 09-07-1849, zoon van Hendrik Slotboom en Catharina Achterberg. Arbeider. Bij het huwelijk werd zoon Hendrik erkend.

Jacobina is getrouwd (2) Groningen 01-08-1852 met Andreas Fredericus Takkenborg; geboren Groningen 27-09-1816, zoon van Frans Takkenborg, koopman te Groningen, en Anna Catharina van Wald. Andreas was eerder getrouwd Groningen 20-10-1839 met Henrica Catharina Overbeek; gedoopt Groningen 01-11-1806, overleden aldaar 03-08-1849, dochter van Johannes Overbeek, schoenmaker, en Elisabetha Martens. Andreas’ eerste vrouw was een zus van Jacobina’s zwager T.J. Overbeek. Andreas was kleermaker. Andreas en Jacobina overhandigden bij hun huwelijk twee certificaten van onvermogen. Getuigen bij het huwelijk waren: Theodorus Overbeek (37 jr, arbeider), zwager van de bruidegom; Johannes Hinderikus Overbeek (29 jr, kleermaker), aangehuwd neef van de bruidegom; Evert de Vries (35 jr, kleermaker) en Jan Smits (29 jr, kleermaker). Na het huwelijk woonden Jacobina en Andreas bij haar ouders in aan het Boterdiep, samen met haar zoon Hendrik Slotboom (geboren Veenendaal 1843) en Andreas’ kinderen Anna Catharina (geboren Groningen 1839), Elizabeth Pietronella (geboren Groningen 1840) en Rudolphus Hinderikus Takkenborg (geboren Groningen 1846)

Haar zoon:

 1. Hendrik van der Veur –> Slotboom; geboren Veenendaal 21-06-1843, overleden Amsterdam 30-10-1898. Erkend op 02-03-1844. Kleermaker. Hij is getrouwd (1) Groningen 09-12-1866 met Helena Kampinga; geboren Groningen 17-11-1840, overleden aldaar 10-05-1882, dochter van Johannes Kampinga, molendekker, en Cornelia Senteur Tafferrene. Hendrik is getrouwd (2) Groningen 17-01-1892 met Ida Ike; geboren Groningen 02-10-1860, overleden aldaar 18-02-1952, dochter van Benedictus Ike en Sijke Kroon. Zij is hertrouwd Groningen 13-07-1902 met Tonnis Krak; geboren Veendam 1312-1848, overleden voor 1952, zoon van Nicolaas Krak en Geertje Tonnis Hansen. Weduwnaar van Suzanna Maria Roosmeijer.

 


II-c Maria Anna (Maria) van der Veur; gedoopt Papenburg 29-07-1819, overleden Groningen, Academisch Ziekenhuis 04-03-1884, dochter van Thomas van der Veur en Anna Catharina Lentz.

Maria is getrouwd Groningen 29-07-1849 met Theodorus Johannes Overbeek; geboren Groningen 02-04-1814, overleden aldaar 12-10-1868, zoon van Johannes Overbeek, schoenmaker, en Elizabeth Martens.

Maria was werkvrouw te Groningen. Ze heette bij de geboorte van haar dochter ‘Van der Veur’, bij haar huwelijk en in haar overlijdensakte ‘Van der Voër’. Theodorus en Maria overlegden bij hun huwelijk twee certificaten van onvermogen. Getuigen bij het huwelijk waren: Johannes Hinderikus Overbeek (26 jr, kleermakersknecht), neef van de bruidegom; Johannes Derks Frederiks (38 jr, kleermakersknecht), Geert Eidens (39 jr, kleermaker) en Derk de Haan (32 jr, arbeider).

Haar dochter:

 1. Catharina van der Veur –> Overbeek ; geboren Groningen 21-09-1842, overleden aldaar 08-02-1885. Catharina’s geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw, met haar opa Thomas van der Veur en oom Pieter Donk als getuigen. Ze werd als meisje van bijna zeven jaar bij het huwelijk van haar moeder erkend: “Echtgenooten [hebben] verklaard, dat zij het kind uit de Echtgenoote onder de naam van Maria van der Veur in deze stad geboren den eenentwintigsten september achttienhonderdentweeenveertig, en blijkens het hierbij overlegd uittreksel uit een register der akten van geboorten dezer gemeente in dat register ingeschreven met de naam van Catharina, voor hunne wettige dochter erkenden”. Zij is getrouwd Groningen 02-07-1871 met Derk Roelfsema; geboren Groningen 27-04-1847, overleden aldaar 22-07-1917, zoon van Jacob Roelfsema, timmerman, en Grietje de Vries. Schrijnwerker.

 


II-d Christina van der Veur, ook bekend als Anna Christina en Christina Florina en Van der Veer; geboren Groningen 09-02-1823 (Raamstraat), overleden Amsterdam 16-11-1917, dochter van Thomas van der Veur en Anna Catharina Lentz. Dienstbode te Groningen (1842) en Maastricht (1846).

Christina is getrouwd Amsterdam 28-03-1861 met Wilhelmus Vissers; geboren Maarheeze 05-11-1809, overleden Amsterdam 21-03-1886, zoon van Franciscus Vissers en Joanna Maria Oosterhout. Hij was wachtmeester in Haarlem en in de Oranje Nassau Kazerne aan de Schans (nu Sarphatistraat) in Amsterdam. Later fabrieksopzichter (1861), portier (1876, 1883) in Amsterdam.

Wilhelmus en Christina erkenden in Haarlem op 29 april 1859 haar vier kinderen, ze trouwden twee jaar later in Amsterdam: “Op heden den Negenentwintigsten April achttien honderd negen en vijftig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Wilhelmus Vissers oud negenenveertig jaren, van beroep Wachtmeester wonende in de Sint Ursulasteeg Wijk 5 No 555 en Christina Florina van der Veur oud zesendertig Jaren, zonder beroep, wonende als voren, welke ons hebben verklaard bij deze te erkennen Vier kinderen als: Wilhelmus Franciscus geboren te Maastricht den Vijfden Augustus Achttienhonderd Drieenvijftig, Johannes Martinus geboren alhier den Dertienden Junij Achttienhonderd Vijfenvijftig, Hendrikus Lodewijk, geboren alhier den Veertienden October Achttienhonderd Zevenenvijftig en Johanna Christina, geboren alhier, den Negentienden Februarij dezes Jaars.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Staring oud drieenveertig jaren, van beroep wachtmeester wonende alhier en van Cornelis Wolf oud negenendertig jaren, van beroep wachtmeester wonende alhier en is deze akte na voorlezing onderteekend door ons, de comparanten en de beide getuigen.”

Haar kinderen:

 1. Hillechien van der Veur; geboren Groningen 03-11-1841, overleden aldaar 19-04-1842.
 2. Johanna Catharina van der Veur; geboren Groningen 07-03-1846, overleden aldaar 29-06-1846.
 3. Wilhelmus Franciscus van der Veur –> Vissers; geboren Maastricht 05-08-1853, overleden Amsterdam 19-06-1927. Erkend op 29-04-1859. Werkman, smid, milicien (1877) in Amsterdam (1877). Hij is getrouwd Amsterdam 10-10-1877 met Gesina Maria Alderding; geboren Amsterdam 23-11-1855, dochter van Johannes Stephanus Alderding en Jannetje Allarm.
 4. Johannes Martinus van der Veer –> Vissers; geboren Haarlem, in het Waaigat 13-06-1855. Erkend op 29-04-1859. Werkman (1876), machinist (1883). Hij is getrouwd Amsterdam 20-01-1876 met Agnes Theodora Bielesmit; geboren Amsterdam 10-09-1847, dochter van Hendrik Bielesmit en Agnes Rademaker.
 5. Hendrikus Lodewijk van der Veur –> Vissers; geboren Haarlem, Sint Ursulasteeg 14-10-1857. Erkend op 29-04-1859. Werkman. Werd wegens broederdienst vrijgesteld voor militaire dienst. IJzergieter. Hij is getrouwd Amsterdam 12-01-1881 met Hendrika Wilhelmina Lubbers; geboren Amsterdam 07-07-1857, dochter van Johannes Lubbers en Johanna Gerhardina Overmars.
 6. Johanna Christina van der Veur –> Vissers; geboren Haarlem, Sint Ursulasteeg 29-02-1859, overleden Amsterdam in de Oranje Nassau Kazerne 06-07-1860. Haar geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw, ze werd erkend op 29-04-1859.
 7. Johanna Christina Vissers; geboren Amsterdam 15-09-1861, overleden aldaar 30-03-1944. Zij is getrouwd Amsterdam 31-05-1883 met Jan Jacob Christiaan van Dam; geboren Amsterdam 22-01-1863, overleden aldaar 26-02-1936, zoon van Christiaan van Dam en Maria de Graaf, diamantslijper.

Generatie III

III-a Thomas van der Veur; geboren Groningen 24-04-1830, overleden Martenshoek (Hoogezand) 03-07-1905, zoon van Enoch van der Veur en Hinderkien Harms Bos.

Thomas is getrouwd Groningen 15-05-1853 met Gebbina Haijkens; geboren Groningen 22-11-1825, overleden Martenshoek (Hoogezand) 16-08-1905, dochter van Siewert Haijkens, commissionair, en Aaltje Schetsberg.

Thomas was zeilmaker(sknecht) (1853, 1905). Getuigen bij het huwelijk waren: Thomas van der Veur (74 jr, zeilmaker), grootvader van de bruidegom; Gerrit Harms Bos (54 jr, schoenmaker), oom van de bruidegom; Pieter Donk (41 jr, kleermaker), aangehuwd oom van de bruidegom en Jacobus Verhoef (42 jr, zeilmaker). Thomas en Gebbina overlegden bij hun huwelijk certificaten van onvermogen. Woonde van 27-1-1899 tot 4-9-1899 in Hoogezand, daarna in Groningen, wijk S 287 en later weer in Hoogezand.

Uit dit huwelijk:

 1. Hinderkien van der Veur; geboren Groningen 17-03-1853, overleden aldaar 13-09-1884. Hinderkien is getrouwd Groningen 12-02-1882 met Jan Hoving; geboren Groningen 08-03-1857, overleden na 1931, zoon van Roelf Hoving en Anna Woltjer. Jan is getrouwd (2) Groningen 29-11-1885 met Anna Deloor; geboren Groningen 08-11-1855, overleden aldaar 31-10-1931, dochter van Stephanus Deloor en Harmina Hinderika Rozenberg. Jan diende als milicien bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1882). Hij was zeilmaker te Groningen. Voor bruid en bruidegom werden certificaten van onvermogen afgegeven. Getuigen waren: Jan Jakob Mook (36 jr, brievenbesteller), aangehuwde oom van de bruidegom; Enoch van der Veur (75 jr, zeilmaker), grootvader van de bruid; Enoch van der Veur (25 jr, behanger), broer van de bruid; en Jan Derk Bronsdijk (24 jr, letterzetter). Toen Jan hertrouwde getuigden onder andere zijn (oud-)schoonvader Thomas van der Veur (57 jr, zeilmaker) en zwager Jan Derk Bronsdijk (27 jr, letterzetter).
 2. Enoch van der Veur; geboren Groningen 08-12-1856, overleden na 1882. Behanger te Groningen (1882).
 3. Siewert van der Veur; geboren Groningen 06-10-1859, overleden aldaar 17-11-1886. Siewert was zeilmaker. Zijn overlijden werd aangegeven door Kornelis Roos (50 jr, schipper) en Franciscus Martinus Knuppel (38 jr, agent van politie) die hebben ‘verklaard dat heden middag ten twaalf uur uit de Westerhaven binnen deze gemeente is opgehaald het lijk van Siewert van der Veur’.
 4. Harm van der Veur; geboren Groningen, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 22-01-1862, overleden Groningen 11-03-1862.
 5. Doodgeboren zoon; geboren Groningen april 1863 (G., nr. 286).
 6. Jantje van der Veur; geboren Groningen 21-12-1864, overleden aldaar 12-02-1865 (Zuiderdiep).
 7. Harm van der Veur; geboren Groningen 19-06-1868, overleden aldaar 04-02-1952, begraven Groningen (Selwerderhof). Schoenmaker.

 

III-b Harm van der Veur; geboren Groningen in de Raamstraat 08-12-1834, overleden in het Academisch Ziekenhuis 21-10-1895, zoon van Enoch van der Veur en Hinderkien Harms Bos.

Harm is getrouwd Groningen 17-01-1856 met (huw. ontbonden Groningen 01-11-1877) Elsien Groenboom; geboren Groningen 12-06-1831, overleden aldaar 14-12-1910, dochter van Derk Hiddes Groenboom, commissionair, en Hilligje Schuiling

Harm was barbier te Groningen (1856), oppasser te Amsterdam (1885). Elsien overlegde bij het huwelijk een certificaat van onvermogen. Getuigen bij het huwelijk waren: Thomas van der Veur (25 jr, zeilmakersknecht), broer van de bruidegom; Thomas van der Veur (78 jr, zeilmakersknecht), grootvader van de bruidegom; Pieter Donk (43 jr, kleermaker), aangehuwd oom van de bruidegom en Jacob Hillebrand Klugkist (37 jr, wijnkopersknecht).

Uit dit huwelijk:

 1. Hinderkien van der Veur; geboren Groningen 13-04-1856, overleden aldaar 15-06-1949, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats). Dienstbode. Hinderkien is getrouwd Groningen 15-05-1881 met Jan Adolf Janssen; geboren Groningen 06-07-1856, zoon van Leonard Christiaan Janssen, mandenmaker te Groningen, en Aaltien Schaar Entingh. Hinderkien was voor haar huwelijk dienstbode, Jan was arbeider. Getuigen bij het huwelijk waren Johannes van der Veur (35 jr, arbeider), Thomas van der Veur (49 jr, zeilmaker) en Hinderikus Groenboom (38 jr, arbeider), ooms van de bruid; en Julle Wagenborg (24 jr, kuiper).
 2. Hillechien van der Veur; geboren Groningen 19-08-1858, overleden Groningen 14-01-1927, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats). Hillechien is getrouwd Groningen 13-05-1883 met Julle Wagenborg; geboren Groningen 08-09-1857, overleden Groningen 23-02-1933, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats), zoon van Johannes Everhardus Wagenborg en Marchien Wolthekker. Julle was, net als zijn vader, kuiper te Groningen. Julle en Hillechien overlegden bij hun huwelijk certificaten van onvermogen. Getuigen bij het huwelijk waren: Andries Wagenborg (34 jr, kuiper), broer van de bruidegom; Jan Hoekstra (39 jr, arbeider), zwager van de bruidegom; Enoch van der Veur (76 jr, zeilmakersknecht), grootvader van de bruid; en Johannes van der Veur (46 jr, arbeider), oom van de bruid.
 3. Jantje van der Veur; geboren Groningen 27-03-1861, overleden aldaar 13-08-1941, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats). Jantje is getrouwd Groningen 31-05-1885 (huw. ontbonden maart 1924) Lambertus ter Veld; geboren Haren 01-03-1862, zoon van Arent ter Veld, schoenmaker, en Willempje Vrieling. Lambertus was arbeider te Groningen (1885). Getuigen bij het huwelijk waren: Enoch van der Veur (78 jr, zadelmaker), grootvader van de bruid; Johannes van der Veur (48 jr) en Hinderikus Groenboom (45 jr), ooms van de bruid; en Julle Wagenborg (27 jr, kuiper), zwager van de bruid. Bruid en bruidegom overlegden bij hun huwelijk certificaten van onvermogen.
 4. Doodgeboren zoon; geboren 07-03-1863 (Folkingestraat F 248).
 5. Pieternella van der Veur; geboren Groningen 21-04-1864, overleden aldaar 27-06-1866 (Folkingestraat F, 248).
 6. Harm van der Veur; geboren Groningen 26-08-1868, volgt onder IV-a.

 

III-c Johannes (Jan) van der Veur; geboren Groningen 08-11-1836 (Raamstraat), overleden Groningen 24-05-1908, zoon van Enoch van der Veur en Hinderkien Harms Bos.

Johannes is getrouwd Groningen 24-11-1861 met Antje Brinkman; geboren Groningen 23-09-1835, overleden aldaar 24-10-1908, dochter van Tonnis Hillebrands, zich noemende Brinkman en Eibeltje Werdekker.

Johannes was militair bij het achtste regiment infanterie. Schoenmaker, arbeider, later gemeentewerker. Antje was dienstbode, ze kon niet schrijven. Antjes moeder overleed toen Antje dertien jaar was, in november 1848. Haar vader hertrouwde in maart 1849 met Harme Hindriks Schildkamp, maar overleed al in juli 1849. Antje werd verder door haar stiefmoeder opgevoed en vernoemde naar haar haar tweede dochter. Het gezin woonde in Groningen Achter de Muur (1860) en later aan de Driemolendrift.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Hinderkien van der Veur; geboren Groningen 30-12-1861, overleden aldaar 08-06-1943, begraven Groningen (Esserveld). Hinderkien is getrouwd Groningen 08-06-1884 met Cornelius Renzema; geboren Oude Pekela 25-09-1859, overleden Groningen 29-04-1933, begraven Groningen (Esserveld), zoon van Ike Renzema en Christiana Frederika van der Tuuk. Cornelius was kleermaker (1884, 1893). Cornelius en Hinderkien overlegden bij het huwelijk hun certificaten van onvermogen. Getuigen waren: Bernardus Rensema (21 jr, pakhuisknecht), broer van de bruidegom; Enoch (77 jr, zeilmaker) en Thomas (54 jr, zeilmaker), ooms van de bruid en Rudolphus Takkenborg (36 jr, kleermaker).
 2. Harmke van der Veur; geboren Groningen 12-11-1864, volgt onder IV-b.
 3. Enoch van der Veur; geboren Groningen 02-06-1867, volgt onder IV-c.
 4. Thomas van der Veur; geboren Groningen 12-02-1871, volgt onder IV-d.
 5. Tonnis van der Veur; geboren Groningen 10-12-1873, volgt onder IV-e.
 6. Harm van der Veur; geboren Groningen 02-09-1876, volgt onder IV-f.
 7. Jantje van der Veur; geboren Groningen 15-01-1880, overleden ‘s-Gravenhage 30-09-1941. Jantje is getrouwd Groningen 07-05-1903 met Herman Froentjes; geboren Groningen 08-04-1878, zoon van Nanning Froentjes, timmerman te Groningen, en Meinardina Holtkamp. Jantje verhuisde 17-5-1900 naar Amsterdam, maar woonde later weer in Groningen. Getuigen bij het huwelijk waren: Hendrik Nap (28 jr, loodgieter); Friedrich Kirner (43 jr, horlogemaker), zwagers van de bruidegom; en Enoch (35 jr, arbeider) en Thomas (32 jr, stadsreiniger) van der Veur, broers van de bruid. Herman was meubelmaker te Winschoten (1903)

 

Generatie IV

 

IV-a Harm van der Veur; geboren Groningen 26-08-1868, overleden aldaar 04-01-1958, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats) 8-01-1958, zoon van Harm van der Veur en Elsien Groenboom.

Harm is getrouwd Groningen 19-06-1892 met Bargonda Bakker; geboren Oude Pekela 18-11-1871, overleden Groningen 22-03-1937, dochter van Frederik Bakker, kleermaker te Blijham, en Berendina Spelde.

Harm was bediende (1892), expediteur (1918), loopknecht. Bruid en bruidegom overlegden bij het huwelijk certificaten van onvermogen. Getuigen waren: Jan Adolf Janssen (36 jr, stucadoor); Julle Wagenborgen (33 jr, kuiper) en Lambertus ter Veld (30 jr, koopman), alledrie zwagers van de bruidegom; en Jan Willem Harenberg (57 jr, Rijksambtenaar te Ten Boer), aangehuwde oom van de bruid. Harm woonde met zijn gezin achtereenvolgens aan de Jodenkampstraat, het Boterdiep OZ, Bedumerstraat 1a, later Allersmastraat 1a te Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik van der Veur; geboren Groningen 29-09-1892, overleden Salt Lake City (Utah, USA) 19-03-1966. Frederik is getrouwd Groningen 14-02-1918 met Reinje Reitsema; geboren Groningen 10-02-1894, overleden Salt Lake City (Utah, USA) 03-03-1961, dochter van Hendrik Reitsema (1864-1946), koetsier te Groningen, en Feiktje Akkersma (1866-1957). Frederik was meubelmaker (1918). Getuigen bij het huwelijk waren: Julle Wagenborg (60 jr, kuiper), aangehuwde oom van de bruidegom; en Jelle Bergsma (24 jr, agent van politie). Frederik verhuisde 5-6-1918 met zijn vrouw naar Utrecht en later naar de Verenigde Staten.
 2. Berendina Frederika van der Veur; geboren Groningen 08-06-1895, overleden Groningen 24-04-1898, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats).
     

   

 3. Elso van der Veur; geboren Groningen 15-07-1897, overleden aldaar 26-03-1968, begraven Groningen (Selwerderhof). Elso is getrouwd Groningen 30-08-1926 met Wiardina van der Veen; geboren Groningen 31-07-1902, overleden 23-04-1986, begraven Groningen (Selwerderhof), dochter van Jacob van der Veen en Saakje Zuidersma. Elso was stoffeerder/meubelbekleder, magazijnbediende. Wiardina werd in 1907 bij het huwelijk van haar moeder erkend.
 4. Berend van der Veur; geboren Groningen 16-01-1901, overleden Groningen 21-01-1980. Berend is getrouwd Groningen 20-08-1934 met Engelina Johanna Sierks; geboren Groningen 28-04-1903, overleden Groningen 07-12-1973, dochter van Menno Sierks (meulbelmaker) en Helena Meinders. Berend was magazijnbediende, vertegenwoordiger in Groningen, later in Tuindorp (Haren).
 5. Harmke van der Veur; geboren Groningen 06-07-1905. Harmke is getrouwd Groningen 18-11-1926 met Hendrik Peter Schmidt; geboren Den Helder 28-09-1902. Harmke was dienstbode. Hendrik was bankwerker, machinist bij een walsbedrijf, radiomonteur. Het gezin woonde o.a. te Stein (vanaf nov 1926), Geleen (tot mrt 1928), Groningen, Den Helder (vanaf juni 1928), Amsterdam (tot juni 1930) en Groningen (vanaf juni 1930).
 6. Jan Adolf van der Veur; geboren Groningen 20-02-1907, overleden Haren 26-05-1980, begraven Haren (Eshof) 30-05-1980. Jan is getrouwd 03-08-1931 met Martje Poelstra; geboren Winneweer (Ten Boer) 13-01-1908, dochter van Hepke Poelstra en Jantje van der Veen. Martje was voor haar huwelijk winkeljuffrouw te Groningen. Jan was boekbinder.

 

IV-b Harmke van der Veur; geboren Groningen 12-11-1864, overleden Rotterdam 15-10-1930, dochter van Jan van der Veur en Antje Brinkman.

Harmke is getrouwd Groningen 16-06-1895 met Adolphus (Adolf) Hauser; geboren Thlingen (Duitsland) 04-06-1866, overleden Rotterdam 16-01-1934, natuurlijke zoon van Pauline Hauser. Hij is getrouwd (2) Rotterdam 29-07-1931 met Cornelia Margaretha van den Bosch; geboren Rotterdam 03-12-1880, dochter van Pieter van den Bosch en Geertruida Vermeer. Weduwe van Carel Uitenbogaard.

Adolf kwam naar Groningen waar hij werkte als kleermakersknecht bij kleermaker Berend Lammerts aan de Schoolholm, later werd hij zelfstandig kleermaker in de stad. Adolf en Harmke overlegden bij hun huwelijk twee certificaten van onvermogen. Getuigen waren: Thomas (23 jr, arbeider) en Enoch (26 jr, pakhuisknecht) van der Veur, broers van de bruid; Berend Lammerts (60 jr, kleermaker) en Gerrit Huisman (40 jr, tingieter). Het gezin trok in 1895 naar Amsterdam, woonde van 1905-1912 te Groningen, en verhuisde toen naar Rotterdam.

Adolf verloor in 1897 de Duitse nationaliteit. Bij besluit van de regering van de Schwarzwaldkreis in Reutlingen van 01-05-1923 werd hij met zijn vrouw en zoon Frans (1903) genaturaliseerd tot Duitser.

Uit een relatie voor haar huwelijk:

 1. Johannes van der Veur –> Hauser; geboren Groningen 04-06-1894. Johannes werd 05-08-1895, twee maanden na het huwelijk van zijn moeder, erkend. Kleermaker in Rotterdam.

 

IV-d Enoch van der Veur; geboren Groningen 02-06-1867, overleden aldaar 05-08-1923, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats), zoon van Jan van der Veur en Antje Brinkman.

Enoch is getrouwd Groningen 04-03-1888 met Zwaantje Kruze; geboren Winschoten 18-08-1865, overleden Groningen 19-11-1950, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats) 23-11-1950, dochter van Derk Kruze, arbeider te Winschoten, en Eppien Boelman.

Enoch was (o.a.) pakhuisknecht (1888), koopmansknecht, werkman, los arbeider en voerman. Enoch en Zwaantje overlegden certificaten van onvermogen bij hun huwelijk. Getuigen waren: Enoch van der Veur (82 jr, zeilmaker), grootvader van de bruidegom; Thomas (57 jr, zeilmaker), oom van de bruidegom; Hinderikus Groenboom (51 jr, arbeider), aangehuwde oom van de bruidegom; en Cornelis Rensema (28 jr, kleermaker), zwager van de bruidegom. Enoch overleed na een ongeval: “De 56-jarige voerman E. v.d. V., wonende in de Bankastraat, die Zaterdagmorgen door het op hol slaan van het paard van een wagen der firma Mees viel en door het achterwiel ernstig aan het hoofd werd gewond, is Zondagmorgen aan de bekomen verwondingen overleden” (Nieuwsblad v/h Noorden 06-08-1923).

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van der Veur; geboren Groningen 21-05-1888, volgt onder V-a.
 2. Derk van der Veur; geboren Groningen 18-05-1889, volgt onder V-b.
 3. Antje van der Veur; geboren Groningen 20-12-1890, overleden aldaar 10-01-1903.
 4. Eppien van der Veur; geboren Groningen 10-05-1893, overleden ‘s-Gravenhage 24-04-1987. Eppien is getrouwd Rotterdam 23-07-1913 met Evert Venekamp; geboren Groningen 11-06-1885, zoon van Derk Venekamp, koekfabrikant, en Elsie Schabels. Evert was banketbakker, winkelier. Het gezin woonde te ‘s-Gravenhage, met tussenpozen in Groningen (aug. 1921 tot okt. 1922) en Wassenaar (juli 1928 tot juli 1930).
 5. Enoch van der Veur; geboren Groningen 07-12-1894, volgt onder V-c.
 6. Thomas van der Veur; geboren Groningen 05-07-1896. Thomas is getrouwd (1) Groningen 18-08-1921 met Hijltje Kooi; geboren Groningen 24-01-1894, overleden aldaar 14-12-1960, dochter van Johannes Kooi en Sibina Roelfina Hofman. Thomas is getrouwd (2) Winschoten 28-05-1962 met Jantje de Haan; geboren Winschoten 02-04-1912, dochter van Harmannus de Haan en Grietje Jantina Boldendal. Thomas was kleermaker in Groningen. Getuigen bij het huwelijk met Hijltje waren: broer Johannes van der Veur (33 jr, koetsier) en Johannes Casparus Blaauw (32 jr, sigarenmaker).
 7. Geert van der Veur; geboren Groningen 18-04-1903, overleden aldaar 05-08-1996. Kleermaker. Geert is getrouwd Groningen 11-02-1924 met Helena Margaretha Geertruida Maria Boekholt; geboren Groningen 24-03-1902, overleden aldaar 15-09-1989, dochter van Fredericus Johannes Boekholt, kleermaker, en Henderika Regina Beekman.
 8. Antje van der Veur; geboren Groningen 26-06-1906, overleden aldaar 15-05-1908, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats).
 9. Tunnis van der Veur; geboren Groningen 01-12-1908, overleden aldaar 30-08-1992, gecremeerd Groningen 04-09-1992. Tunnis was coupeur. Tunnis is getrouwd Groningen 22-08-1937 met Henriette Anna Schreck; geboren Groningen 12-05-1912, overleden Groningen 13-10-1986, dochter van Berend Willem Schreck, kleermaker, en Derkje van Hemmen.

 

IV-e Thomas van der Veur; geboren Groningen 12-02-1871, overleden aldaar 30-07-1941, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats), zoon van Jan van der Veur en Antje Brinkman.

Thomas is getrouwd Groningen 26-11-1893 met Hendrika Broekhuijs; geboren Assen 03-06-1870, overleden Groningen 01-06-1937, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats), dochter van Gerhardus Hendrikus Antonius Broekhuijs en Geertje Tromp.

Thomas diende bij het eerste regiment infanterie. Hij was arbeider, later stadsreiniger. Hendrika was in 1879 met haar moeder en stiefvader Henderikus Francke in Groningen komen wonen. Getuigen bij het huwelijk waren: Enoch van der Veur (27 jr, pakhuisknecht), broer van de bruidegom; Kornelis Rensema (34 jr, kleermaker), zwager van de bruidegom; Johannes Broekhuijs (33 jr, arbeider), broer van de bruid en Pieter Franke (37 jr). Het gezin woonde in Groningen achtereenvolgens aan de Zuidersingel, in de Kostersgang en aan de Driemolendrift. Thomas was Hervormd, zijn vrouw Rooms, de kinderen werden Rooms opgevoed.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hinderikus van der Veur; geboren Groningen 26-09-1893, overleden aldaar 27-04-1949, begraven Groningen (Selwerderhof). Johannes is getrouwd Groningen 21-08-1919 met Harmke Meulman; geboren Groningen 13-05-1895, overleden Winsum, De Twaalf Hoven 21-08-1986, begraven Groningen (Selwerderhof), dochter van Pieter Meulman en Henderika Heiting. Johannes werd bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd. Besteller. Johannes werd bij het huwelijk van broer Thomas ‘Johannes Henderikus Antonius’ genoemd, hij ondertekende de akte zelf met ‘J.H.H. vd Veur’. Getuigen bij het huwelijk van Johannes en Harmke waren: Thomas Harm van der Veur (21 jr, arbeider bij Staatsspoorwegen), broer van de bruidegom; en Jurrien Jan Musch (38 jr, magazijnknecht), zwager van de bruid.
 2. Henderikus van der Veur; geboren Groningen 01-01-1895, overleden Groningen 15-09-1914, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats).
 3. Thomas Harm van der Veur; geboren Groningen 02-11-1897, volgt onder V-d.
 4. Geertruida Antiena van der Veur; geboren Groningen 28-10-1899, overleden aldaar 13-11-1900.
 5. Enoch van der Veur; geboren Groningen 23-10-1901, overleden aldaar 17-03-1987. Enoch is getrouwd Groningen 01-02-1923 met Allertje Ax; geboren Groningen 12-12-1903, overleden aldaar 27-11-1994, dochter van Berend Jan Ax (Winkelier) en Bontje de Vries. Allertje was voor haar huwelijk kleermaakster. Enoch was loopknecht, magazijnknecht, gemeentereiniger te Groningen.
 6. Gerhardus Hendrikus Antonius van der Veur; geboren Groningen 25-01-1903. Loopknecht bij een apotheek. Gerhardus is getrouwd (1) Groningen 06-10-1932 met Lammerdina Boter; geboren Groningen 13-09-1907, overleden aldaar 11-07-1945, dochter van Pieter Boter en Hillechien Kolthof. Gerhardus is getrouwd (2) Groningen 28-11-1946 met Aafke van der Heide; geboren Groningen 07-11-1908, overleden Nijmegen 26-06-1997, gecremeerd 30-06-1997.
 7. Geertruida van der Veur; geboren Groningen 03-05-1904, arbeidster. Geertruida is getrouwd Groningen 29-09-1927 met Willem Heideveld; geboren Apeldoorn ca. 1900, zoon van Roelof Heideveld en Johanna Bos. Hij was koopman.
 8. Teunis Jobinus van der Veur; geboren Groningen 13-12-1906, overleden aldaar 09-08-1971. Teunis is getrouwd Groningen 07-07-1932 met Jantje Bruggemann; geboren Groningen 14-11-1912, dochter van Derk Bruggemann en Engeltje Leverman. Jantje was voor haar huwelijk dienstbode. Teunis was gemeentereiniger.
 9. Harm van der Veur; geboren Groningen 05-02-1908, overleden aldaar 11-03-1910.
 10. Harm van der Veur; geboren Groningen 11-12-1910. Kleermaker (1940). Harm is getrouwd Groningen 28-05-1936 met Hillegien Johanna Rozema; geboren Groningen 12-01-1912, dochter van Freerk Rosema en Jantje Arends. Harm was kleermaker. Hillegien en haar broers en zussen werden wisselend als Rosema en Rozema ingeschreven.

 

IV-f Tonnis van der Veur; geboren Groningen 10-12-1873, overleden Groningen, Treslinghuis 16-10-1962, begraven Groningen (Selwerderhof) 20-10-1962, zoon van Jan van der Veur en Antje Brinkman.

Tonnis is getrouwd Groningen 04-07-1895 met Ottiena Stuivenberg; geboren Groningen 05-10-1875, overleden Groningen, Treslinghuis 18-06-1961, begraven Groningen (Selwerderhof) 22-06-1961, dochter van Thomas Stuivenberg en Elizabeth Marianna Boshuijzen.

Tonnis was kleermaker. Tonnis en Ottiena waren aan elkaar verwant; zijn grootvader Enoch was een broer van Ottiena’s grootmoeder Johanna Stuivenberg-van der Veur. Getuigen bij het huwelijk waren: Enoch (27 jr, bediende) en Thomas (24 jr, arbeider) van der Veur, broers van de bruidegom; Lambertus van Waalde (51 jr, koopman); en Hendrik Hulscher (48 jr, fabrikant van lijkkisten). Tonnis en Ottiena overlegden bij hun huwelijk certificaten van onvermogen. De moeders van bruid en bruidegom verklaarden niet te kunnen schrijven.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje van der Veur; geboren Groningen 28-12-1895, overleden aldaar 22-07-1963. Antje is getrouwd Groningen 07-06-1917 met Pieter Zijl; geboren Groningen 26-07-1889, zoon van Jan Zijl, voerman te Groningen, en Aukje van der Molen. Pieter was koetsier (1917), winkelier (1921) te Groningen.
 2. Elisabeth Marianne van der Veur; geboren Groningen 02-01-1897, overleden aldaar 22-10-1980. Zij is getrouwd Groningen 06-01-1921 met Jetze Booisma; geboren Pieterzijl 05-04-1898, overleden Groningen 01-01-1959, zoon van Klaas Booisma, winkelier te Pieterzijl, en Trientje van der Berg. Jetze was grossier te Groningen.
 3. Thomas van der Veur; geboren Groningen 25-12-1899, volgt onder V-e.
 4. Johanna van der Veur; geboren Groningen 14-06-1905, overleden Groningen 13-06-1997. Johanna is getrouwd Groningen 25-03-1926 met Geert Julsing; geboren Groningen 24-02-1903, zoon van Jannes Pieter Julsing en Roelfke Geersing. Johanna was voor haar huwelijk naaister. Geert was, net als zijn vader, kleermaker in de stad Groningen.
 5. Ottiena van der Veur; geboren Groningen 13-05-1909, naaister. Ottiena is getrouwd Groningen 16-05-1935 met Johannes Smit; geboren Groningen 31-07-1908, overleden aldaar 11-04-1995, gecremeerd Groningen 14-04-1995, zoon van Zacharias Smit, lijstenmaker, en Ebelina Vennema.

IV-g Harm van der Veur; geboren Groningen 02-09-1876, overleden aldaar 12-04-1948, begraven Groningen (Esserveld), zoon van Jan van der Veur en Antje Brinkman.

Harm is getrouwd Groningen 05-01-1899 met Harmke Gerlach; geboren Groningen 26-03-1879, overleden aldaar 05-04-1943, begraven Groningen (Esserveld), dochter van Gerardus Gerlach en Lummina van der Bijl.

Harm was kleermaker. Getuigen bij het huwelijk waren: Enoch (30jr) en Thomas (27 jr) van der Veur, beiden arbeiders en broers van de bruidegom; en Barend Jan Damming (58 jr, schilder) en Hilke Theermann (54 jr, timmerman).

Uit dit huwelijk:

 1. Antje van der Veur; geboren Groningen 26-05-1899, overleden aldaar 04-04-1918, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats).
 2. Lumina Gerharda (Mina) van der Veur; geboren Groningen 16-03-1903, overleden Emmen 28-04-1991. Mina is getrouwd Groningen 26-05-1930 met Kasper Taai; geboren Nieuwe Pekela 01-01-1904, overleden 30-12-1982, zoon van Weert Taai en Trijntje van der Werf. Mina was aanvankelijk kleermaakster, later verpleegster. Kasper was bakker.
 3. Aaltje Berber van der Veur; geboren Groningen 12-10-1904, overleden 21-08-1998, begraven Groningen (Esserveld). Kinderjuf.
 4. Harmke Jantje van der Veur; geboren Groningen 06-09-1906, overleden aldaar 25-09-1906, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats).
 5. Harmke (Ans) van der Veur; geboren Groningen 02-09-1909, overleden Winsum 06-07-2001, begraven Groningen (Selwerderhof) 10-07-2001. Kinderjuf. Zij is getrouwd Groningen 14-09-1939 met Goossen Hoenders; geboren Amersfoort 01-03-1911, overleden Groningen 19-08-1970, begraven Groningen (Selwerderhof) 24-08-1970, zoon van Jan Willem Hoenders en Aaltje Frederika van der Sluis. Assurandeur (1939).
 6. Adriana Johanna van der Veur; geboren Groningen 09-10-1912, overleden aldaar 03-05-1914, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats).

 

Generatie V

 

V-a Johannes van der Veur; geboren Groningen 21-05-1888, overleden aldaar 09-02-1975, zoon van Enoch van der Veur en Zwaantje Kruze.

Johannes is getrouwd Groningen 07-12-1913 met Mathea Harms; geboren Winschoten 10-01-1889, overleden Groningen 26-01-1971, dochter van Hinderk Harms en Teelke Ottens

Johannes was (o.a.) voerman, besteller (1911, 1913), arbeider (1915), koetsier. Getuigen bij het huwelijk waren: Derk van der Veur (24 jr, letterzetter), broer van de bruidegom; en Derk Jurrien Zuidhof Boer (23 jr, monteur). De moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Enoch van der Veur; geboren Groningen 21-08-1915, overleden aldaar 07-04-1994, gecremeerd 11-04-1994. Hij was chauffeur te Groningen. Enoch is getrouwd Hoogkerk 18-06-1942 met Sebine van der Laan; geboren Groningen 30-11-1917, dochter van Freerk van der Laan en Jantje Scheffer.
 2. Hendrik (Henk) van der Veur; geboren Groningen 13-11-1919. Henk was kok, lichtmatroos. Hij is getrouwd met Grietje Geertruida Elisabeth (Greeth) Verstand; geboren Steenwijk 19-07-1920, overleden Groningen 11-05-1998, dochter van Teunis Verstand en Geertruida Elizabeth Venekamp.

 

V-b Derk van der Veur; geboren Groningen 18-05-1889, overleden aldaar 11-07-1931, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats), zoon van Enoch van der Veur en Zwaantje Kruze.

Derk is getrouwd Groningen 03-12-1911 met Harmtjen Cornelis; geboren Groningen 22-07-1890, overleden aldaar 30-03-1960, dochter van Jacob Cornelis en Grietje Jager.

Derk was letterzetter (1911), machinezetter bij het Nieuwsblad van het Noorden (1931). Getuigen bij het huwelijk waren: Johannes van der Veur (23 jr, besteller), broer van de bruidegom; Thomas van der Veur (41 jr, stadsreiniger), oom van de bruidegom; Roelf Ernst Cornelis (28 jr, arbeider), broer van de bruid; en Freerk Bruins (23 jr, bakker).

Uit dit huwelijk:

 1. Enoch van der Veur; geboren Groningen 26-04-1912, overleden aldaar 16-12-1988. Kantoorbediende. Enoch is getrouwd Groningen 09-10-1939 met Klasiena Dokter; geboren Groningen 05-06-1914, overleden Assen 29-01-2006, dochter van Karel Dokter en Hillena Noordhof.
 2. Grietje van der Veur; geboren Groningen 08-04-1913, overleden aldaar 11-12-1913.
 3. Jacob van der Veur; geboren Groningen 31-01-1915, overleden aldaar 16-10-1950, begraven Groningen (Selwerderhof). Jacob was kleermaker, later kapper te Groningen. Jacob is getrouwd Groningen 04-04-1938 met Antje Vrieling; geboren Groningen 17-01-1916, overleden 19-12-1994, dochter van Johannes Vrieling, poetser staatsspoorwegen, en Jantje Pakes. Zij is hertrouwd met Hindrik Hielkema; overleden 30-10-1994.

 

V-c Enoch van der Veur; geboren Groningen 07-12-1894, overleden aldaar 27-05-1931, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats), zoon van Enoch van der Veur en Zwaantje Kruze.

Enoch is getrouwd Groningen 20-05-1915 met Trijntje Heikes; geboren Oudeschans 04-03-1894, overleden na 1931, dochter van Jurren Heikes en Jantje Ottens.

Enoch was kleermaker (1915), atelierchef bij de NV Herenkledingfabriek vh Gebr. Levie (1931). Getuigen bij het huwelijk waren: Johannes van der Veur (26 jr, arbeider), broer van de bruidegom; en Klaas Tebbenhof (22 jr, arbeider te Bellingwolde). De moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jantje van der Veur; geboren Bellingwolde 07-10-1915, overleden Groningen 16-11-1916.
 2. Zwaantje van der Veur; geboren Groningen 12-08-1917, overleden aldaar 16-02-1918, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats).
 3. Jantje van der Veur; geboren Groningen 31-01-1919, overleden 17-04-2009. Zij is getrouwd met Dirk Kamps; overleden 12-09-2003.

 

V-d Thomas Harm van der Veur; geboren Groningen 02-11-1897, overleden aldaar 29-02-1952, begraven Haren (oude begraafplaats) 05-03-1952, zoon van Thomas van der Veur en Hendrika Broekhuijs.

Thomas is getrouwd Groningen 12-11-1917 met Walrada Post; geboren Haren 01-10-1896, overleden Groningen 13-04-1961, begraven Haren (oude begraafplaats) 17-04-1961, dochter van Hendrik Willem Post en Antje Dalmollen.

Thomas was koetsier (1917), later gemeentereiniger. Walrada’s ouders scheidden in 1910, haar vader woonde toen in Rotterdam en Walrada bleef met haar moeder in Groningen wonen. Getuigen bij het huwelijk van Thomas en Walrada waren: Johannes Hinderikus van der Veur (24 jr, besteller); en Jan Deelstra (31 jr, bankwerker), zwager van de bruid.

Uit dit huwelijk, onder anderen:

 1. Thomas Walradus van der Veur; geboren Groningen 07-11-1919, overleden. Thomas is getrouwd Groningen 01-04-1940 met Wiske (Wia) Meijler; geboren Groningen 08-06-1914, dochter van Bert Meijler en Jacoba Harmke Nauta. Thomas vertrok in juli 1939 naar Ned. Indië, het stel trouwde ‘met de handschoen’. Hij was later beroepssergeant te Assen.
 2. Antje van der Veur; geboren Groningen 18-05-1921, overleden aldaar 18-05-1922.
 3. Anton van der Veur; geboren Groningen 03-08-1923, overleden aldaar 09-10-1977, begraven Groningen, Selwerderhof. Anton is getrouwd Groningen 18-02-1943 met Adriana Pruim; geboren Groningen 25-07-1925.
 4. Henderikus (Henk) van der Veur; geboren Groningen 04-06-1926, overleden aldaar 29-12-1992, begraven Groningen, Selwerderhof. Henk was onder meer groenteventer, wasknecht, hulpbesteller PTT, magazijnbediende, gemeentereiniger, breier en schilder. Henk is getrouwd (1) Assen 15-05-1945 (huw. ontbonden Assen 08-11-1950) Grietje Wust; geboren Assen 23-06-1927. Henk is getrouwd (2) Groningen 07-05-1951 met Klaassien (Sien) Edeler; geboren Groningen 12-01-1922, overleden aldaar 25-04-2016, begraven Selwerderhof, dochter van Hendrik Edeler, timmerman, en Johanna Kamminga. Sien is getrouwd (1) Groningen 28-03-1946 (huw. ontbonden 1948) met Roelf Berend Vos; geboren Groningen 13-05-1914, overleden Amsterdam 03-03-1994, zoon van Jan Pieter Vos en Antje Arends. Hij is hertrouwd met Francina Johanna Herdink.

 

V-e Thomas van der Veur; geboren Groningen 25-12-1899, overleden aldaar 19-05-1962, gecremeerd Dieren 23-05-1962, zoon van Tonnis van der Veur en Ottiena Stuivenberg. Kleermaker.

Thomas is getrouwd Groningen 14-07-1927 met Roelofje Kuitert; geboren Groningen 20-06-1901, overleden Groningen 14-03-1978, dochter van Ernestus Peterus Kuitert, smid, metaaldraaier, en Jebbina Leppers.

Uit dit huwelijk:

 1. Tonnis (Ton) van der Veur; geboren Groningen 07-07-1932, overleden aldaar 11-09-2013. Hij is getrouwd Groningen 17-03-1961 met Baukje de Wit; geboren ca. 1939, overleden Groningen 25-04-1994.

Bronnen en links

 • De foto’s van grafstenen in dit overzicht komen uit de collectie van Graftombe.nl

– – voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2022 – –

14 Comments

 • Kloosterman

  Dag Maker/ster van deze parenteel. Zal me even voorstellen: ik ben een kleinzoon van Heintina-Post. Heintina is een volle zus van Walrada Post. H.W. Post en Antje Dalmöllen zijn dus mijn overgrootouders. Thomas Harm vd Veur en vnl zijn kinderen zijn bekend bij mijn neven en nichten. Er gisteren nog over gehad. Ik heb foto’s, in een compleet album. De van de Veur lijn kreeg ik maar niet volledig en helder. Ik ben nl al ruim een jaar bezig met de Kloosterman Stamboom. Deze oud-tante Rada van mij en nog enkele zusters zijn moeilijk te ontrafelen. Ik bezit een foto met Thomas Harm vd Veur met tante Rada en 4 kinderen (los van Antje) Ik zie op deze site nu nog 3 kinderen. Wellicht dat jullie mij verder kunnen helpen.
  Dat Thomas vd Veur naar Indonesië is gegaan is mij bekend. Sterker nog, mijn vader Anton Kloosterman heeft haar (met de handschoen) getrouwd. Ik heb daar foto’s van. Klopt ook met hetgeen hierboven staat: eerst naar Indonesië, daarna getrouwd. Dat kan practisch gezien niet Thomas zijn. Nu weet ik dus ook dat de bijgeschreven naam Wia staat voor Wiske. Mijn tante Rika en Oom Otto waren met hem in Indonesië. Daar zijn ook foto’s van. Ik zou graag in contact komen met de van de Veurs om gegevens uit te wisselen.
  Ik heb eenmaal een mail gestuurd naar een botenverhuurbedrijf, want mij is bekend dat dat één van de vd Veurs is. Nimmer iets gehoord.
  In de hoop iets te horen laat ik het hier even bij,
  met vriendelijke groet, H.H. Kloosterman

 • miranda

  Hallo, ik ben een kleindochter van Thomas Hauser,zoon van Adolf Hauser en Harmke van der Veur. Ik kan mijn Opa hier niet terugvinden in de stamboom,wel een evt. Halfbroer Johannes van der Ver waar ik geeneens het bestaan van wist. Mijn moeder is er helaas niet meer en dit was de enige link met de fam. Hauser die ik nog had en ik zou zo graag weten of er evt. Nog familie is. Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Mvg, Miranda

 • H.C. Vos

  Hallo,

  Mijn grootvader, Chris Beverwijk heeft in 1925 in Groningen 4 kinderen gevonden onder een paardenwagen van `van Gent en Loos`. Deze vier kinderen hebben dezelfde moeder Jacoba Harmke Nauta. Drie hebben de achternaam Meijler. Onder deze kinderen bevond zich ook Wiske Meijler. Mijn grootvader heeft deze kinderen in huis genomen en Wiske heeft tot aan haar vertrek naar Nederlands Indië bij hem gewoond. Op deze site staat een reactie H.H. Kloosterman. Ik kan hem in contact brengen met een nazaat vd Veur. MvG H.C. Vos

 • h h kloosterman

  Dag Miranda, schrijf een mail rechtstreeks aan hhkloosterman (at) yahoo.com. Dat is beter communiceren.

 • Cor

  Hallo,

  Ik heb een middeleeuws schilderij , ondertekend door g.j.van der veur
  Heeft iemand informatie over hem ?

  Mvg
  Cor

 • H.Hoeksema

  ben benieuwd of iemand in bezit is van een foto van Derk van de Veur * 18-05-1889, aangehuwde oom van mijn moeder (Dina Cornelis) en die met me wil delen??

 • Kees Bruin

  Mijn naam is Kees Bruin, kleinzoon van Frederik Piet Jacobus van der Veur (1-12-1903 / 26-6-1971).

  Hij is afkomstig uit de verder in deze genealogie niet-behandelde tak uit Maastricht: Johannes Jan van der Veur 11-2-1811/27-3-1850. Johannes is geboren in Papenburg Ostfriesland in Duitsland. Gepasporteerd korperaal.Getrouwd met Maria Josphina Schappin in Maastricht.

  Ik ben geïnteresseerd in alle informatie die er is over de stamboom Van der Veur (ook wel geschreven van de Voër). Alvast bedankt. Ik ben bereikbaar op kees.bruin(a)outlook.com

 • Frank Rijckaert

  Een paar opmerkingen bij Christina van der Veur.
  Zij overleed in Amsterdam op 16-11-1917, 94 jaar oud (akte nummer 7801).
  Wilhelmus Vissers overleed op 21-3-1886 (reg, 4 fol. 15v), niet op 2 maart.
  Ook dochter 4. Johanna Christina werd als Van der Veur geboren en gewettigd op 29-4-1859.

 • Ronn

  Bedankt voor de aanvulling en correctie, Frank, ik heb ze hierboven verwerkt. De Johanna Christina (1861) die door mij werd vermeld was niet degene die werd gewettigd. Ik kwam erachter dat er in dit gezin eerder een Johanna Christina (1859) is geboren.

 • Astrid

  Leuk om familie tegen te komen. Anna Catharina Lentz was een zus van mijn voorouder Johannes Josephus Lentz (getrouwd met Johanna Fries) .

 • Nick Bakker-Menning

  Hallo, ik zal mij even voorstellen ik ben Nick Bakker-Menning. Kleinzoon van Bontje/Bonny van der veur. Later Bonny Bakker-Van der veur na het huwelijk met mijn Opa Nicolaas/Nico Bakker. Mijn oma komt uit deze zelfde stamboom maar ik kan niks van haar vinden (of ik heb er overheen gekeken natuurlijk) leuk om zoveel informatie te lezen en te weten van mijn familie.

 • Ronn

  Hallo Nick, Bonny is na 1923 geboren, die gegevens zijn nog niet openbaar. Je kunt wel haar ouders in de boom vinden: Enoch van der Veur en Allertje Ax.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *