Genealogieën

Genealogie van een familie Wessels uit Erm

Bruidspaar Fred Wessels en Toos Littel (1941)Deze familie Wessels stamt af van Arent Wessels en Geessien, die 1740-1745 kinderen lieten dopen in het Drentse Erm. Jan Arents Wessels, vermoedelijk een zoon van dit echtpaar, bleef in Erm wonen en zorgde voor Drents nageslacht. Zoon Lucas Arents Wessels (1745-1817) vestigde zich als schoolmeester in Noordhorn, zijn nageslacht woonde in de provincie Groningen.

In 1941 trouwde het bruidspaar rechts op de foto, Toos Littel (1913-1981) en Fred Wessels (1909-1999), in de stad Groningen. Fred had een aantal jaren daarvoor de huisartsenpraktijk van zijn vader in Appingedam overgenomen, vanaf 1951 was hij gemeente-arts bij de G.G.D. in Amsterdam.

 

Er is geen verwantschap met de familie Wessels uit Nieuw Schoonebeek.

 


Generatie I

 

I Arent Wessels; geboren 1715/1720, mogelijk overleden Erm 18-10-1767 als Arent Toon Wessels.

Arent is getrouwd voor 1740 met Geessien N.N.; geboren 1715/1720.

Arent woonde met zijn gezin in Erm. Zijn naam wordt een aantal malen in het haardstedengeldregister genoemd, volgens de vermelding in 1754 was hij keuter.

Uit dit huwelijk:

 1. ? Jan Arents Wessels; van Erm, volgt onder II-a.
 2. Geert Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 27-03-1740, overleden Erm 20-05-1740.
 3. Geertien Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 16-04-1741.
 4. Lucas Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 12-12-1745, volgt onder II-b.

 


Generatie II

 

II-a Jan Arents Wessels; van Erm, overleden aldaar voor 1787, waarschijnlijk zoon van Arent Wessels en Geessien.

Jan is getrouwd Sleen 03-05-1761 met Marchien Paping; van Erm. Zij is hertrouwd Sleen 27-05-1787 met Jan Paping, weduwnaar.

Jan wordt bij het tweede huwelijk van Marchien met patroniem vermeld. Ik heb nog geen doop van hem gevonden. Dat hij een zoon is van Arent & Geessien is aannemelijk, op basis van tijd, plaats en vernoeming.

Uit dit huwelijk:

 1. Geesien Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 26-12-1761, overleden Haar 30-11-1841. Landbouwerse.
 2. Thije (Thy) Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 22-01-1764 (Thije), volgt onder III-a.
 3. Arent Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 02-11-1768, overleden Dalen 23-12-1844 (Arend Wessels). Arbeider.
 4. Marrichien Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 08-05-1774, jong overleden.
 5. Margjen Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 16-05-1776.

 

II-b Lucas Arents Wessels; geboren Erm, gedoopt Sleen 12-12-1745, overleden Noordhorn (huis 106) 12-06-1817, zoon van Arent Wessels en Geessien.

Lucas is getrouwd Noordhorn 27-06-1777 met Tiete Heddes Nauta; geboren Groningen aan de Hoornsedijk, gedoopt Groningen, A-kerk 07-10-1753, overleden Noordhorn (huis 106) 02-04-1817, dochter van Hedde Leenders Nauta en Grietje Jans.

Huwelijksinschrijving Wessels-Nauta (1777)

Lucas, “welke bij de siekte en nu na het overlijden van de Schoolmeester Jilje Sipkes, de kerk en schooldienst ad interim waarneemt”, werd in maart 1775 lidmaat in Noordhorn, met attestatie van Groningen.1 Hij zou er tot zijn overlijden schoolmeester blijven. Hij was als zodanig ook lid van de kerkenraad.

Uit dit huwelijk:

 1. Arent Wessels; gedoopt Noordhorn 23-05-1778, overleden voor 1783.
 2. Grietie Wessels; gedoopt Noordhorn 28-11-1779.
 3. Arent Wessels; gedoopt Noordhorn 31-08-1783, volgt onder III-b.
 4. Hedde Lucas Wessels; gedoopt Noordhorn 18-06-1786, volgt onder III-c.
 5. Geessijn Wessels; gedoopt Noordhorn 10-01-1790.
 6. Dina Wessels; gedoopt Noordhorn 17-02-1793, overleden Winsum 16-02-1855. Zij is getrouwd Zuidhorn 22-07-1817 met Jakob Ebels; geboren ca. 1785, zoon van Ebel Jakobs en Anje Jans. Jakob was olieslager in Zuidhorn, hij was weduwnaar van Egberdina Johanna Pruissen.

Generatie III

 

III-a Thije (Thy) Wessels, ook Thie; geboren Erm, gedoopt Sleen 22-01-1764 (als Thije), overleden Erm 02-02-1836, zoon van Jan Arents Wessels en Marchien Paping. Landbouwer. Hij tekende de huwelijksakte in 1811 als ‘Thy Wessels’.

Thy is getrouwd (1) Sleen 11-05-1800 met Fennechien Kienhuis, ook Keenhuis; gedoopt Sleen 01-04-1771 (als Tinnigie), overleden Erm 02-04-1809, begraven Sleen, dochter van Jan Kienhuis/Keenhuis, keuter en schoenmaker, en Jantien De(e)ning.

Thy is getrouwd (2) Sleen 08-05-1811 met Hendrikje Jans; gedoopt Odoorn op 22-09-1757; dochter van Jan Hendriks en Aaltje Hendriks.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Wessels; gedoopt Sleen 29-03-1801, volgt onder IV-a.
 2. Gerrit Wessels; geboren Sleen 01-01-1805*, overleden Sleen 06-04-1825.

 

III-b Arent Wessels; gedoopt Noordhorn 31-08-1783, overleden Stedum 24-03-1851, zoon van Lucas Arents Wessels en Tiete Heddes Nauta.

Arent is getrouwd Engelbert 04-08-1808 met Martje Luitjes Oomkes; geboren Engelbert 08-06-1785, gedoopt aldaar 19-06-1785, overleden Stedum 10-09-1849 {Oomkens}, dochter van Luitje Oomkes en Trijntje Freerks.

Arent kwam 12-08-1806 met attestatie van Noordwolde naar Engelbert. Hij was schoolmeester en organist te Engelbert (1806-ca. 1810) en Stedum (ca. 1810-overleden).
Martje komt verscheidene keren voor als ‘Nienhuis’ (1808, 1809, 1811, 1855), per 9-1-1812 nam haar vader de familienaam ‘Oomkes’ aan. Zij werd 10-12-1808 lidmaat te Engelbert, met attestatie van Noordwolde.

Uit dit huwelijk:

 1. Titia Arents Wessels; geboren Engelbert 26-04-1809, gedoopt aldaar 11-05-1809, overleden Groningen 21-01-1882. Titia is getrouwd Stedum 15-10-1831 met Jan Tjeerts Oosterhuis; geboren Obergum 03-10-1801, overleden 05-06-1873, zoon van Tjeert Pieters Oosterhuis, hoofdcommies op de linie te Nieuweschans, en Trijntje Jans. Jan was ontvanger ad interim der directe belastingen en accijnzen in de gemeenten Winsum en Adorp (1831).
 2. Trijntje Arents Wessels; geboren Stedum 31-01-1811, gedoopt aldaar 24-02-1811, overleden Winschoten 04-06-1898. Trijntje is getrouwd Winschoten 27-04-1855 met Jakob Hinderks Phaff, ook Pfaff; geboren Noordbroek 29-12-1811, overleden Winschoten 30-10-1897, zoon van George Phaff en Geeske Jacobs Deen. Onderwijzer. Hij is getrouwd (1) Winschoten 06-05-1845 met Sara Nederhoed; geboren Winschoten 21-01-1815, overleden aldaar 23-07-1852, dochter van Harm Jeltes Nederhoed en Antje Emes Smit.
 3. Gezina Arents Wessels; geboren Stedum 07-08-1813 (Gesiena), overleden Grijpskerk 23-04-1888. Gezina is getrouwd (1) Stedum 23-04-1836 met Jakob de Boer; geboren Kleinemeer 24-10-1810, overleden Grijpskerk 22-03-1853, zoon van Abraham Hansens de Boer en Eva Jurjens Koolman. Jakob was zaakwaarnemer te Winsum (1836). Gezina is getrouwd (2) Grijpskerk 20-10-1855 met Hindrik Woest; geboren Grijpskerk 27-04-1818, overleden Grijpskerk 27-03-1856, zoon van Adde Hindriks Woest en Kunje Driewes Poelstra.
 4. Lukretia Arents Wessels: geboren Stedum 06-02-1816, overleden Groningen 19-02-1882, begr. Noordhorn. Lukretia is getrouwd Stedum 25-07-1838 met ds. Dirk van Hoorn; geboren Emden 05-03-1803, overleden Noordhorn 27-03-1873, zoon van Jan van Hoorn en Elisabeth Dirks Barghoorn. Dirk is getrouwd Groningen 04-01-1827 (1) met Jantina Eikelina ten Post; gedoopt Groningen 29-09-1802, overleden Noordhorn 15-07-1837, dochter van Jan ten Post en Elizabeth Adriana de Jager. Dirk was predikant te Aduard 1827, Noordhorn 1828-overleden.
 5. Lukas Johannes Wessels; geboren Stedum 04-02-1819, overleden Stedum 19-05-1904. Lukas was onderwijzer (1849) en organist. Lukas is getrouwd (1) Leek 30-11-1849 met Elisabeth Burghgraef; geboren Witmarsum 10-02-1811, gedoopt aldaar 17-03-1811, overleden Stedum 14-11-1880, dochter van Francois Burghgraef, ook Burghgraaf, en Elisabeth Gosses Bruinsma. Hij is getrouwd (2) Stedum 15-06-1881 met Alegonda Jacomina Warmolts; geboren Kantens 23-01-1825, overleden Stedum 23-04-1908, dochter van Lambertus Warmolts en Jacomina Jans Wieringa. Zij was eerder gehuwd met Jan Boerma en Pieter Elema.
 6. Johanna Arents Wessels; geboren Stedum 10-05-1822, overleden Groningen 15-03-1906. Johanna is getrouwd Stedum 12-10-1844 met Pieter Guibal van Slogteren; geboren Groningen 26-02-1819, overleden Harkstede 26-12-1895, zoon van Berent Eisses van Slogteren, goudsmid, en Anna Maria Guibal. Pieter was onderwijzer.
 7. Hiddo Arents Wessels; geboren Stedum 25-05-1825, volgt onder IV-b.

 

III-c Hedde Lucas Wessels; gedoopt Noordhorn 18-06-1786, overleden Obergum (huis 106) 05-05-1859, zoon van Lucas Arents Wessels en Tiete Heddes Nauta.

Hedde is getrouwd (1) Oude Pekela 09-10-1807 met Janna Jans Mugge; gedoopt Oude Pekela 02-04-1786, overleden Uithuizen 11-02-1828 (huis 91), dochter van Jan Harms Mugge en Grietje Jans Kuiper. Janna overleed een dag na de geboorte van dochter Janna Margaretha.

Hedde is getrouwd (2) Winsum 22-11-1832 met Grietje Freerks Vennema; geboren Winsum 28-01-1797, overleden Eenrum 22-11-1849, dochter van Freerk Jacobs Vennema en Henderina Wiersema.

Hedde was schoolonderwijzer te Uithuizen (1831, 1832).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lukas Johannes Wessels; geboren Oude Pekela 16-10-1809, gedoopt aldaar 22-10-1809, overleden Uithuizen 09-11-1816.
 2. Johannes Wessels; geboren Uithuizen 29-04-1812, overleden aldaar 10-02-1817.
 3. ds. Arend Hiddo Wessels; geboren Uithuizen 21-11-1814, volgt onder IV-c.
 4. Margaretha Lucretia Wessels; geboren Uithuizen 17-06-1817, overleden 27-08-1842.
 5. Johannes Lucas Wessels; geboren Uithuizen 22-01-1820, volgt onder IV-d.
 6. Jan Nauta Wessels; geboren Uithuizen 14-11-1823, volgt onder IV-e
 7. Titia Johanna Wessels; geboren Uithuizen 09-05-1826 (huis 91), overleden 06-09-1826.
 8. Janna Margaretha Wessels; geboren Uithuizen 10-02-1828 (huis 91), overleden Obergum 31-10-1859. Winkelierse (1857). Janna is getrouwd Eenrum 24-06-1853 (1) met Pieter Jans Huizenga; geboren Obergum 07-07-1819, overleden Obergum 02-06-1855, zoon van Jan Pieters Huizenga, koopman, en Bouwke Lammerts van Dijk. Janna is getrouwd Winsum 15-01-1857 (2) met Jakob Edzes Knol; geboren Eenrum 13-12-1826, overleden Onderdendam 28-09-1897, zoon van Edze Jakobs Knol, landbouwer, en Geertje Hazekamp. Hij is getrouwd (2) met Egberdina Frijsina Roelfsema (1836-1878).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Henderika Wessels; geboren Uithuizen 28-10-1833 (huis 91), overleden Uithuizen 27-08-1842.
 2. Freerk Jacob Wessels; geboren Uithuizen 06-03-1835 (huis 91), volgt onder IV-f.

Generatie IV

 

IV-a Jan Wessels; gedoopt Sleen 29-03-1801, overleden aldaar 05-01-1843. Landbouwer.

Jan is getrouwd Sleen 14-05-1835 met Marchien Warming; gedoopt Sleen 13-11-1808, dochter van Egbert Jansen Warming, landbouwer, en Geesje Harms.

Uit dit huwelijk:

 1. Thie Wessels; geboren Erm 06-09-1837, overleden Dalerveen 26-06-1885. Schaapherder. Hij is getrouwd Sleen 28-04-1883 met Aaltien Ensing; geboren Sleen ca. 1856, dochter van Jan Ensing, landbouwer, en Fennechien Uneken.

 

IV-b Hiddo Arents Wessels; geboren Stedum 25-05-1825, overleden Nieuw Buinen 04-04-1889, zoon van Arent Wessels en Martje Luitjes Oomkes.

Hiddo is getrouwd (1) Wildervank 04-04-1850 met Antje Reurich; geboren Wildervank 21-11-1822, overleden aldaar 27-09-1855, dochter van Nikolaus Jans Reurich en Jantje Doedes van der Wijk.

Hiddo is getrouwd (2) Borger 01-08-1856 met Fennigje Puister; geboren Wildervank 02-07-1829, overleden Nieuw Buinen 30-05-1911, dochter van Toon Jans Puister en Geessien Jans Doekes.

Hiddo was koopman in Wildervank (1850).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Nicolaas Jan Wessels; geboren Wildervank 16-11-1850, volgt onder V-a.
 2. Arend Lucas Wessels; geboren Wildervank 04-04-1852, volgt onder V-b.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antonius Lubbertus Wessels; geboren Nieuw Buinen 25-09-1856, overleden aldaar 21-02-1881. Glasslijper. Hij is getrouwd Onstwedde 08-11-1879 met Jantje Osinga; geboren Zuidwolde 01-11-1858, dochter van Jan Osinga en Hillechien Tammes Sijpkes.
 2. Martha Titia Wessels; geboren Nieuw Buinen 28-02-1858, overleden Valthermond 30-05-1923. Zij is getrouwd Borger 14-03-1884 met Hendrik Hoven; geboren Borger ca. 1859, zoon van Hendrik Hoven en Harmke Schrik.
 3. Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 21-02-1860, volgt onder V-c.
 4. Jakob Hendrik Wessels; geboren Nieuw Buinen 23-07-1862, overleden aldaar 16-05-1870
 5. Geziena Lucretia Johanna Wessels; geboren Nieuw Buinen 16-07-1864, overleden Borger 13-12-1925. Zij is getrouwd Borger 30-05-1885 met Arend Bos; geboren Gieten ca. 1863, overleden voor 1925, zoon van Berend Bos en Jantien Hartlief.
 6. Chatariena Eliezebeth Wessels; geboren Nieuw Buinen 16-07-1864, overleden aldaar 27-09-1865
 7. Dirk Menzo Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-12-1867, volgt onder V-d.
 8. Catharina Elizebeth Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-12-1867. Zij is getrouwd Borger 14-03-1891 met Willem Ennen; geboren Nieuw Buinen 13-04-1862, zoon van Pieter Ennen, kleermaker, en Rensina Haak.
 9. Jacob Hendrik Wessels; geboren Nieuw Buinen 09-06-1872, volgt onder V-e.

 

IV-c ds. Arend Hiddo Wessels; geboren Uithuizen 21-11-1814, overleden Dwingeloo 09-07-1888, zoon van Hedde Lucas Wessels en Janna Jans Mugge.

Arend is getrouwd Rijnsburg 18-09-1848 met Geertje Jonkind, ook Jongkind en Jongkindt; geboren Aarlanderveen 16-12-1824, overleden Voorburg 29-03-1913, dochter van Willem Jonkind en Geertruij Hoogendoorn. Zij tekende de huwelijksakte als ‘G Jongkindt’.

Arend was hulponderwijzer en klerk in Uithuizen, oefenaar Chr. Afgescheidenen in Stedum 1843-1848, predikant bij de Chr. Gereformeerde gemeente in Rijnsburg 1848-em. 1880.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hiddo Wessels; geboren Rijnsburg 07-10-1849, overleden aldaar 05-01-1861.
 2. Anna Geertruida Wessels; geboren Rijnsburg 15-11-1851, overleden aldaar 12-01-1852.
 3. Cornelis Johannes Wessels; geboren Rijnsburg 21-11-1852, volgt onder V-f.
 4. Janna Margaretha Wessels; geboren Rijnsburg 07-11-1855, overleden aldaar 08-04-1860.
 5. Hiddo Lucas Wessels; geboren Rijnsburg 26-12-1863, overleden aldaar 15-05-1867.

 

IV-d Johannes Lucas Wessels; geboren Uithuizen 22-01-1820, overleden Groningen 23-11-1844, zoon van Hedde Lucas Wessels en Janna Jans Mugge. Bakker.

Hij is getrouwd Groningen 26-04-1843 met Aaffien Deddes; geboren Groningen 25-06-1819, overleden aldaar 13-10-1855, dochter van Jan Deddes, rijtuigenverhuurder, en Hillechien Hoiting. Broodbakkerse. Zij is getrouwd (2) Groningen 02-07-1846 met Piebe Brongers; geboren Groningen 25-05-1815, overleden aldaar 14-07-1893, zoon van Reinder Brongers en Willemke Piebes de Vries. Broodbakker. Hij is hertrouwd Groningen 19-02-1857 met Freerkje van der Zee.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Wessels; geboren Groningen 08-04-1844, overleden Rijnsburg 11-09-1868. Zij is getrouwd Rijnsburg 29-09-1865 met Daniel de Mooij; geboren Rijnsburg 09-07-1839, zoon van Daniel de Mooij, landbouwer, en Klaasje van der Boon. Landbouwer.

 

IV-e Jan Nauta Wessels; geboren Uithuizen 14-11-1823, overleden Bierum 25-09-1868, zoon van Hedde Lucas Wessels en Janna Jans Mugge.

Jan is getrouwd ‘t Zandt 19-04-1849 met Aafien Mulder; geboren ‘t Zandt ca. 1829, overleden Bierum 18-08-1886, dochter van Barteld Rijkens Mulder en Ariaantje Pieters Hovinga.

Jan was smid te ‘t Zandt (1849), later in Bierum, dagloner in Holwierde.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Wessels; geboren Bierum 24-11-1849, overleden aldaar 07-05-1891. Janna is getrouwd Bierum 19-10-1877 met Luitje Niehof; geboren Bierum, zoon van Hendrik Eltes Niehof en Dieuwerke Ottes Westerman. Boerenknecht.
 2. Barteld Wessels; geboren Bierum 24-06-1854, overleden aldaar 31-01-1878.
 3. Adriaantje Wessels; geboren Bierum 06-04-1857, overleden aldaar 16-01-1860.
 4. Hiddo Lukas Wessels; geboren Bierum 03-12-1859, overleden aldaar 05-02-1860.
 5. Hiddo Lukas Wessels; geboren Bierum 29-03-1862, volgt onder V-g.
 6. Grietje Wessels; geboren Holwierde 20-11-1864, overleden aldaar 06-04-1865.
 7. Freerk Wessels; geboren Holwierde 06-04-1866, overleden aldaar 03-10-1867.
 8. Jan Nauta Wessels; geboren Bierum 01-01-1869, overleden aldaar 17-05-1872.

 

IV-f Freerk Jacob Wessels; geboren Uithuizen 06-03-1835 (huis 91), overleden Enumatil 12-03-1886, zoon van Hedde Lucas Wessels en Grietje Freerks Venema.

Freerk is getrouwd (1) Leens 23-06-1859 met Aaltje Klaassen Hekma; geboren Schouwerzijl 13-09-1840, overleden 22-08-1865, dochter van Klaas Jans Hekma en Hilledina Eddes Kadijk.

Freerk is getrouwd (2) Bierum 22-03-1876 met Geertje Wiertsema; geboren Bierum 07-08-1848, overleden 17-01-1877, dochter van Jan Wierts Wiertsema en Auke Geerts Post.

Freerk was pel- en zaagmolenaar (1860), houtzaagmolenaar te Enumatil (1876, 1877), wethouder te Leek

Uit het eerste huwelijk:

 1. Grietje Wessels; geboren Enumatil 19-03-1860, overleden Groningen 13-07-1936, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats 16-07-1936. Hoofdverpleegster in ‘s Heerenloo.
 2. Klaas Jans Wessels; geboren Enumatil 03-12-1861, volgt onder V-h.
 3. Hiddo Lucas Wessels; geboren Enumatil 07-04-1863, volgt onder V-i.
 4. Hillediena Wessels; geboren Enumatil 26-10-1864, overleden aldaar 09-08-1865.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Wierts Wessels; geboren Enumatil 09-01-1877, volgt onder V-j.

Generatie V

 

V-a Nicolaas Jan Wessels; geboren Wildervank 16-11-1850, overleden Wildervank 04-06-1931, zoon van Hiddo Arents Wessels en Antje Reurich. Huisschilder in Gieterveen (1919, 1920).

Nicolaas is getrouwd Borger 11-08-1877 met Elisabeth van den Berg; geboren Hoogezand ca. 1854, overleden Wildervank 29-04-1938, dochter van Jan van den Berg en Eltje Jager.

Uit dit huwelijk:

 1. Hiddo Arend Wessels; geboren Nieuw Buinen 25-12-1877. Hiddo is getrouwd Borger 27-12-1909 met Pieterdina Schuur; geboren Gasselte ca. 1883, dochter van Roelf Schuur en Annechien Niemeyer.
 2. Helena Jacoba Wessels; geboren Gieterveen 17-08-1879, overleden aldaar 07-06-1893
 3. Arend Lucas Wessels; geboren Gieterveen 08-03-1881. Schilder. Arend is getrouwd Wildervank 08-05-1919 met Geertruida Afiena Sulter; geboren Wildervank 23-05-1886, dochter van Jan Sulter, stelmaker, en Grietje van der Woude
 4. Johanna Maria Wessels; geboren Gieterveen 06-11-1882, overleden aldaar 05-02-1904.
 5. Antje Jantina Wessels; geboren Gieterveen 27-11-1884, overleden aldaar 09-08-1918.
 6. Jan Wessels; geboren Gieterveen 08-09-1886, overleden aldaar 31-01-1913.
 7. Doedo Jan Wessels; geboren Gieterveen 22-01-1889, overleden aldaar 03-06-1893.
 8. Paulus Wessels; geboren Gieterveen 19-11-1891, overleden aldaar 19-11-1913.
 9. Doedo Jan Wessels; geboren Gieterveen 19-12-1893. Huisschilder. Hij is getrouwd Delfzijl 25-05-1920 met Anna van der Werf; geboren Nieuwolda ca. 1898, dochter van Pieter van der Werf en Martje Beekhuis.
 10. Harm Jan Wessels; geboren Gieterveen 01-09-1900, overleden aldaar 05-02-1918.

 

V-b Arend Lucas Wessels; geboren Wildervank 04-04-1852, overleden Nieuw Buinen 26-03-1900, zoon van Hiddo Arents Wessels en Antje Reurich.

Arend is getrouwd Borger 10-07-1880 met Elizabeth Koster; geboren Nieuwe Pekela 28-03-1857, dochter van Freerk Koster en Sijtske Naatje.

Uit dit huwelijk:

 1. Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 15-11-1880, volgt onder VI-a.

 

V-c Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 21-02-1860, overleden Winschoten 23-04-1938, zoon van Hiddo Arents Wessels en Fennigje Puister.

Lukas is getrouwd (1) Borger 28-10-1882 met Lupkea Bloemhoff; geboren Wildervank 21-11-1859, overleden Nieuw Buinen 16-04-1890, dochter van Hendrik Willem Bloemhoff en Marchien Lunenborg.

Lukas is getrouwd (2) Onstwedde 02-05-1891 met Roelfina Jantina ter Borg; geboren Nieuw Buinen 16-11-1871, overleden Winschoten 05-01-1951, dochter van Johan ter Borg en Klazina Wieten.

Hij was glasslijper (1898, 1904), kastelein (1908), caféhouder (1912, 1913) in Stadskanaal, koffiehuishouder (1938) in Winschoten.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Fennechina Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 19-02-1883, overleden aldaar 18-02-1890
 2. Marchina Wessels; geboren Nieuw Buinen 30-05-1885.
 3. Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 06-12-1886, volgt onder VI-b.
 4. Hendrik Willem Wessels; geboren Nieuw Buinen 11-08-1888, overleden aldaar 25-09-1888
 5. Alagonda Jakomiena Wessels; geboren Nieuw Buinen 05-09-1889, overleden voor 1894.
 6. Allegonda Jacomina Wessels; geboren Stadskanaal 30-12-1894. Zij is getrouwd Winschoten 25-04-1919 met Johannes Theodorus van Wijk; geboren Hilligersberg ca. 1893, zoon van Theodorus Alexander Anthony Gualtherus van Wijk en Chatharienne Francoise van Gruting. Boekhouder in Alkmaar (1919).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Lukas Johannes Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 08-01-1892.
 2. Klazina Marchina Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 21-04-1893. Zij is getrouwd Onstwedde 27-05-1913 met Hubertus Johannes Limburg; geboren Den Haag ca. 1889, zoon van Anthonius Limburg en Geertruida Petronella Zandvliet. Elektricien.
 3. Allegonda Jacomiena Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 30-12-1894. Zij is getrouwd Onstwedde 25-04-1919 met Johannes Theodorus van Wijk; geboren Hillegersberg ca. 1893, zoon van Theodorus Alexander Anthony Gualtherus van Wijk en Chatharienne Francoise van Gruting.
 4. Johanna Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 09-02-1897.
 5. Nicolaas Jan Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 11-09-1898, overleden Stadskanaal 22-09-1898.
 6. Nicolaas Jan Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 21-10-1899, overleden Stadskanaal 11-02-1900.
 7. Fennechina Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 14-12-1900.
 8. Hendrik Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 07-05-1902. Chauffeur. Hij is getrouwd Winschoten 22-08-1931 met Sophia Harmina de Vries; geboren Kalkwijk, Hoogezand 03-08-1902, overleden Winschoten 03-05-1965, dochter van Klaas de Vries en Tietje Faizer.
 9. Nicolaas Jan Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 31-05-1904.
 10. Gezinus Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 07-10-1908, overleden aldaar 09-10-1908.
 11. Bertus Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 07-11-1911. Chauffeur-monteur. Hij is getrouwd Winschoten 30-04-1936 met Freke van Rossum; geboren Winschoten 19-04-1912, dochter van Gerardus van Rossum en Eeke Kuiper.
 12. Marines Wessels; geboren Stadskanaal, Onstwedde 16-12-1913.

 

V-d Dirk Menzo Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-12-1867, overleden aldaar 23-10-1948, zoon van Hiddo Arents Wessels en Fennigje Puister. Glasslijper, glasblazer.

Dirk is getrouwd (1) Borger 28-02-1891 met Geertruida ter Borch; geboren Borger ca. 1868, overleden Borger 22-05-1921, dochter van Harm ter Borch en Johanna Christiana Sterenberg.

Dirk is getrouwd (2) Borger 11-12-1922 met Hinderkien Hoving; geboren Anloo ca. 1864, overleden Nieuw Buinen 29-06-1957, dochter van Luite Hoving en Hinderkien Kap. Weduwe van Harm Krans.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Christiana Wessels; geboren Nieuw Buinen 17-07-1891. Zij is getrouwd Borger 05-10-1912 met Steffen van der Vlag; geboren Stadskanaal, Wildervank 18-10-1888, zoon van Harm van der Vlag en Nijssien Drok.
 2. Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 23-12-1893. Glasblazer. Hij is getrouwd Borger 01-06-1918 met Elsina Bruins; geboren Winschoten 17-03-1895, dochter van Geert Bruins en Meikina de Vries.
 3. Fennigje Wessels; geboren Nieuw Buinen 27-02-1897. Zij is getrouwd Onstwedde 22-09-1917 met Jakob Vos; geboren Musselkanaal 12-12-1892, zoon van Roelf Vos en Alida Luppes.
 4. Harm Derk Wessels; geboren Nieuw Buinen 17-01-1899. Glasblazer. Harm is getrouwd Borger 11-09-1920 met Elizabeth Bruins; geboren Groningen 15-12-1901, dochter van Geert Bruins en Meikina de Vries.
 5. Martha Titia Wessels; geboren Nieuw Buinen 30-12-1900. Zij is getrouwd Borger 09-11-1918 met Stoffer Bakker; geboren Weerdingermond 24-05-1895, zoon van Jan Bakker en Tetje van der Vlag. Arbeider.
 6. Annechien Wessels; geboren Nieuw Buinen 09-10-1904. Zij is getrouwd Borger 04-11-1922 met Harmannus Boelens; geboren Borger ca. 1899, zoon van Harmannus Boelens en Roelfien Platje.
 7. Margaretha Engelina Wessels; geboren Nieuw Buinen 09-10-1904. Zij is getrouwd Borger 04-02-1924 met Pieter Lambertus Bieze; geboren Borger ca. 1901, zoon van Geuchien Bieze en Annechien Oosterhoff. Glasblazer.

 

V-e Jacob Hendrik Wessels; geboren Nieuw Buinen 09-06-1872, overleden Borger 09-12-1940, zoon van Hiddo Arents Wessels en Fennigje Puister. Glasslijper (1893, 1898), portier (1895), fabrieksarbeider (1940).

Hij is getrouwd Borger 25-02-1893 met Annechien ter Borch; geboren Nieuw Buinen 22-12-1869, overleden aldaar 11-06-1943, dochter van Harm ter Borch en Johanna Christina Sterenberg. Glasbindster (1893).

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Christiana Wessels; geboren Nieuw Buinen 04-07-1893. Zij is getrouwd Borger 01-12-1917 met Jan Kampinga; geboren Veendam ca. 1894, zoon van Lukas Kampinga en Elsjen van der Scheer.
 2. Anthonius Lubbertus Wessels; geboren Nieuw Buinen 19-09-1895.
 3. Fennechina Derkina Wessels; geboren Nieuw Buinen 07-03-1898, overleden aldaar 19-03-1899.
 4. Harm Wessels; geboren Nieuw Buinen 23-01-1900.
 5. Arend Wessels; geboren Nieuw Buinen 13-08-1902.
 6. Fennechina Derkina Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-03-1905.
 7. Jacob Hendrik Wessels; geboren Nieuw Buinen 21-08-1907.
 8. Geertruida Wessels; geboren Nieuw Buinen 17-05-1910.
 9. Lukas Johannes Wessels; geboren Nieuw Buinen 16-01-1912.

 

V-f ds. Cornelis Johannes Wessels; geboren Rijnsburg 21-11-1852, overleden Voorburg 09-12-1915, zoon van ds. Arend Hiddo Wessels en Geertje Jonkind.

Cornelis is getrouwd Tiel 20-02-1880 met Anna van Andel; geboren Tiel 14-05-1861, overleden Ermelo 29-05-1891, dochter van Livinus van Andel, graanhandelaar, en Anna Kant.

Cornelis werd vrijgesteld voor militaire dienst, omdat hij de enige wettige zoon was. Hij studeerde aan de theologische school in Kampen en werd in 1879 kandidaat. Hij was predikant bij de Chr. Gereformeerde gemeente in Dwingeloo van 1880 tot zijn emeritaat in 1906. Hij vestigde zich daarna met zijn gezin in Voorburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Arent Hiddo Wessels; geboren Dwingeloo 12-06-1881, overleden Hazerswoude 28-11-1933. Onderwijzer.
 2. Anna Wessels; geboren Dwingeloo 05-01-1883, overleden na 1948. Zij is getrouwd Voorburg 31-10-1911 met Cornelis van der Most van Spijk; geboren Leiden 07-12-1872, overleden Voorburg 23-03-1948, zoon van Pieter van der Most van Spijk, winkelier, en Maria Antonetta Koelewijn. Winkelier in Leiden (1911) en Voorburg (1948). Bij het huwelijk getuigden onder anderen haar broers Arent Hiddo (30 jr, onderwijzer in Hazerswoude) en Livinus Cornelis (23 jr, klerk in Voorburg).
 3. Gretha Wessels; geboren Dwingeloo 02-11-1884, overleden aldaar 04-06-1905.
 4. Livinus Cornelis Wessels; geboren Dwingeloo 27-07-1888, overleden Voorburg 05-02-1944, begraven op de algemene begraafplaats aan de Parkweg in Voorburg. Klerk (1911) in Voorburg.
 5. Johanna Dirkje Wessels; geboren Dwingeloo 05-09-1890, overleden Hilversum 01-12-1905.

 

V-g Hiddo Lukas Wessels; geboren Bierum 29-03-1862, overleden aldaar 25-02-1895, zoon van Jan Nauta Wessels en Aafien Mulder. Boerenknecht te Spijk (1886), dagloner in Bierum.

Hiddo is getrouwd Bierum 18-11-1886 met Diewerke Dijkhuis; geboren Spijk 04-06-1866, dochter van Harke Dijkhuis en Elina Stuve (zij tekent ‘E. Stuif’). Dieuwerke was dienstmeid. Zij is getrouwd (2) Bierum 23-11-1899 met Jakob Lalkens; geboren Holwierde 27-05-1864, overleden aldaar 09-11-1918, zoon van Harm Lalkens en Geertje Bos. Veldarbeider (1918). Weduwnaar van Johanna Wehemeijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Elina Wessels; geboren Bierum 20-06-1887. Zij is getrouwd Appingedam 26-04-1914 met Klaas Hendrik Emmens; geboren Woldendorp 30-11-1887, zoon van Geert Emmens en Hilje Klaassen Bouwes.
 2. Aaffien Wessels; geboren Bierum 10-03-1889, overleden Appingedam 26-04-1965. Aaffien is getrouwd Bierum 24-08-1906 met Johannes Broesder; geboren Heiligerlee 13-03-1888, overleden Appingedam 21-11-1953, zoon van Pieter Broesder en Wievenliena Mulder. Arbeider.
 3. Janna Wessels; geboren Bierum 29-08-1893. Janna is getrouwd Groningen 29-12-1921 met Kornelis Menke; geboren Slochteren 13-10-1892, zoon van Johan Hendrik Menke en Aaltje van Timmerman.

 

V-h Klaas Jans Wessels; geboren Enumatil 03-12-1861, overleden Groningen 25-02-1933, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats 01-03-1933, zoon van Freerk Jacob Wessels en Aaltje Klaassen Hekma.

Klaas is getrouwd Groningen 06-11-1890 met Gezina Fennechina Groeneveld; geboren Windeweer 24-11-1865, overleden Groningen 24-03-1912, dochter van Hindrik Eewolds Groeneveld en Jaaptje Muntinga.

Klaas was zakkenverhuurder (1898) en verhuurder van dekkleden (1908, 1921) aan het Binnendamsterdiep te Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Jacob Wessels; geboren Groningen 26-03-1892, overleden Harderwijk 22-12-1910. Kantoorbediende.
 2. Hindrik Eewolt Wessels; geboren Groningen 08-04-1898, overleden 24-11-1980. Arts. Hindrik is getrouwd Leeuwarden 20-05-1931 met Lolkje Visser; geboren Leeuwarden 13-06-1904, dochter van Rienk Visser en Grietje Andriessen. Hindrik was arts te Groningen.

 

V-i Hiddo Lucas Wessels; geboren Enumatil 07-04-1863, overleden [USA] 06-09-1934, zoon van Freerk Jacob Wessels en Aaltje Klaassen Hekma.

Hiddo is getrouwd Groningen 06-11-1890 met Jaapje Hut; geboren Aduarderzijl 15-09-1861, dochter van Popke Harms Hut en Maria Jans Knoop.

Hiddo was zakkenverhuurder (1890), verhuurder van dekkleden (1908) te Groningen. Het gezin verhuisde naar de Verenigde Staten. In 1933 woonden zij in Los Angelos.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Margaretha Wessels; geboren Groningen 31-08-1892, overleden aldaar 09-07-1898.
 2. Maria Helena Wessels; geboren Groningen 05-07-1895.
 3. Aaltje Margaretha Wessels; geboren Groningen 11-04-1899.
 4. Grietje Hilledina Wessels; geboren Groningen 09-11-1900.
 5. Popko Harmannus Wessels; geboren Groningen 09-11-1900.
 6. Frederika Jakoba Wessels; geboren Groningen 16-04-1908.

overlijdensannonce Jan Wierts Wessels

V-j Jan Wierts Wessels; geboren Enumatil 09-01-1877, overleden Appingedam 03-04-1941, zoon van Freerk Jacob Wessels en Geertje Wiertsema.

Jan is getrouwd Bedum 27-08-1908 met Johanna Catharina Wiersema; geboren Bedum 16-05-1878, overleden Appingedam 18-01-1938, dochter van Herman Martinus Wiersema en Anje Ubbens.

Jan was huisarts in Appingedam en draaide daarnaast met een tweetal andere artsen diensten als geneesheer in de armenpraktijk. Hij vervulde diverse nevenfuncties en was onder meer lid van de raad van toezicht van De Nieuwe Spaarbank, bestuurslid van de stichting Appingedammer Woningbouw, bestuurslid van de openbare leeszaal en bestuurslid van de Vereenigig tot Bevordering van het Chr. Onderwijs in Appingedam. In 1938 droeg hij de huisartsenpraktijk over aan zoon Fred.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik (Fred) Wessels; geboren Wolfheze 03-08-1909, overleden Zeist 11-12-1999, begraven Amsterdam, Westgaarde. Fred studeerde medicijnen te Groningen en werd arts. In 1938 nam hij de huisartsenpraktijk van zijn vader over. Hij woonde met zijn gezin in Appingedam (1941-1946), Laren (1946-1951) en Amsterdam (1951-ovl.) Vanaf 1952 was hij gemeente-arts bij de GGD in Amsterdam. Fred is verloofd 28-11-1940 en getrouwd Groningen 20-06-1941 met Antonia Johanna (Toos) Littel; geboren Amsterdam 25-09-1913, overleden 22-07-1981, begraven Amsterdam, Westgaarde, dochter van Willem Jacob Hendrik Littel, bouwkundige, en Gerharda Antonia Johanna Jonker.
 2. Herman Martinus Wessels; geboren Renkum 05-05-1911, overleden Ten Boer 17-02-1993. Landbouwer. Herman is getrouwd Uithuizermeeden 04-05-1937 met Annie Gezientje Oosterhuis; geboren Roodeschool 18-08-1915, overleden 16-07-1988, dochter van Ties Oosterhuis, landbouwer, en Trijntje Wiertsema.
 3. Ubbo Menke Wessels; geboren Tjamsweer 23-10-1914, overleden Den Haag 14-07-1972. Radiocentralehouder (1940). Ubbo is getrouwd Appingedam 04-04-1940 met Eppiena Hendrika Vonk; geboren Delfzijl 23-12-1916, dochter van Renso Vonk, radiohandelaar, en Hendrikje Engelsman.

Generatie VI

 

VI-a Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 15-11-1880, overleden Stadskanaal 20-02-1952, begraven Stadskanaal, zoon van Arend Lucas Wessels en Elizabeth Koster. Koopman.

Hij is getrouwd Onstwedde 11-08-1904 met Catharina Strengholt; geboren Wildervank 26-11-1881, overleden 25-05-1955, begraven Stadskanaal, dochter van Gerrit Strengholt en Jantina Geerdina Duiven.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Wessels; geboren Nieuw Buinen 17-03-1905.
 2. Jantina Geerdina Wessels; geboren Nieuw Buinen 03-07-1908.
 3. Arenette Lucretia Wessels; geboren Nieuw Buinen 03-07-1908.
 4. Catharina Alberdina Anna Wessels; geboren Nieuw Buinen 10-03-1910.

 

VI-b Hiddo Arent Wessels; geboren Nieuw Buinen 06-12-1886, zoon van Lukas Johannes Wessels en Lupkea Bloemhoff.

Hiddo is getrouwd Groningen 07-11-1912 met Elizabeth Zuurveen; geboren Groningen 14-11-1890, dochter van Harmannus Zuurveen en Trijntje Bruining.

Hij was (handels)reiziger in Groningen, bioscoophouder en koopman in Assen.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Johannes Wessels; geboren Assen 11-05-1913, overleden aldaar 06-08-1913.
 2. Lupkea Trijntje Wessels; geboren Assen 16-04-1914.
 3. Trijntje Roelfina Jantina Wessels; geboren Assen 18-11-1915, overleden aldaar 22-12-1915.
 4. Hiddo Arent Wessels; geboren Assen 21-10-1916, overleden Heemskerk 12-05-2005. Hij is getrouwd met Andrina Douwes; geboren Utrecht 03-02-1915, overleden 11-06-2001.
 5. Elizabeth Wessels; geboren Assen 07-09-1918.

 

Bronnen en noten

 1. Noordhorn, Ledematen provincie Groningen.

Deze genealogie is voor het laatst bijgewerkt op 5 december 2022

3 Comments

 • jaap boerma

  Goedenmorgen,
  Betreft Familie Wessels uit Erm. Gezina Arents Wessels was de schoonmoeder van mijn overgrootvader
  Berend Boerma. Zij is geboren op 07-08-1813 te Stedum en overleden 23-04- 1888 te Grijpskerk
  Haar 1e echtgen Jakob de Boer is geboren op 24-10-1810 te Kleinemeer en overleden op 22-03-1853 te Grijpskerk. De 2e echtgenoot, Hindrik Woest is geboren op 27-04-1818 en overleden 27-03-1856, beide gebeurtenissen in Grijpskerk.
  Een zuster van Gezina, nl Johanna Arents Wessels,
  geboren 10-05-1822 te Stedum ontbreekt, ik meen
  dat ik dit laatste eerder (in november 2005) via Boef.net heb doorgegeven.
  Met vriendelijke groet, Jaap Boerma Leeuwarden

 • Paulien Strengholt

  Beste mensen,

  toevallig vond ik deze website; heb ik meteen een vraag.
  Bij ons in de familie gaat het verhaal dat de familiebijbel van Strengholt destijds door het huwelijk van Catharina Strengholt met Hiddo Arent Wessels (zoon van V-b) in 1904 in bezit van fam. Wessels is gekomen.
  Weet iemand iets van die familiebijbel?
  Er zouden familiegegevens voorin geschreven staan, en daar ben ik bijzonder geïnteresseerd in.

  Met vriendelijke groeten, Paulien Strengholt

 • j.drenth

  Hallo Paulien,
  Je bericht is van september 2010. Of ik je vraag kan beantwoorden weet ik niet maar C. Strengholt en H. Wessels waren de grootouders van mijn moeder. Zelf heb ik nog nooit over die bijbel gehoord maar mijn moeder weet er misschien iets van.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *