Genealogieën

Stamreeks Sikkema

Graf Sikkema-Hooghiemstra (foto van Graftombe.nl)Deze stamreeks Sikkema behandelt een van de vele Friese families met deze naam. De hier genoemde familie woont al jaren in Bergum.

Pytter Gerbens (1755-1813), zoon van Gerben Sikkes, nam op in 1811 de naam Sikkema aan: “Voor Baljuw benevens het Gemene Bestuur van het District Tietjerksteradeel, waarnemende de functien van Maire der Gemeente, van Bergum canton Bergum, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland, gecompareerd Pytter Gerbens wonende te Bergum heeft dezelfe verklaart dat hij aanneemt den naam van Sikkema voor Familie-naam en dat hij heeft de Navolgende Kinds en Kindskinderen te weten Grijttje oud 26 Jaar te Tietjerk, Albert oud 21 Jaaren te Bergum, Sikke oud 19 jaar te Dragten, Cornelis oud 17 jaar te Bergum, Wijpkjen oud 13 jaar als. Elijas oud 8 Jaar mede aldaar en Maaijke oud 1/4 Jaar dogter van Grijttje, en heeft deze met onze President en Secretaris Vertekend den 27 December 1811.


Generatie I

 

Gerben Pyters; overleden na 1711. Woonde in 1690 te Rijperkerk.

Gerben is getrouwd Rijperkerk 02-02-1690 met Dieuke Sickes; gedoopt Rijperkerk 08-02-1663, overleden na 1711, dochter van Sicke Klazes en Rinske Tjittes.

Uit dit huwelijk:

 1. Sikke Gerbens; gedoopt Rijperkerk 08-02-1702, volgt onder II.
 2. Pieter Gerbens; gedoopt Rijperkerk 04-10-1691, overleden voor 1693.
 3. Pieter Gerbens; gedoopt Rijperkerk 11-08-1693. Pieter is getrouwd Rijperkerk 12-05-1720 met Antje Aebes.
 4. Rinske Gerbens; gedoopt Rijperkerk 04-07-1697.
 5. Jan Gerbens; gedoopt Rijperkerk 12-04-1705.
 6. Klaas Gerbens; gedoopt Rijperkerk 25-11-1708. Klaas is getrouwd Rijperkerk 31-05-1733 met Sjoukje Sijtses.

 7. Dirck Gerbens; gedoopt Rijperkerk 25-10-1711.

Generatie II

 Sikke Gerbens; gedoopt Rijperkerk 08-02-1702, overleden ca. 1778, zoon van Gerben Pters en Dieuke Sickes. Sikke was boer, diaken en ouderling.

Sikke is getrouwd Rijperkerk 23-04-1730 met Nijske Johannis; gedoopt Oenkerk 27-02-1707, dochter van Johannes Wilts en Jantje Jurjens Jelsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerben Sikkes; gedoopt Giekerk 29-04-1731, volgt onder III.
 2. Johannes Sikkes; gedoopt 05-03-1734, overleden 1734/1735.
 3. Johannes Sikkes; gedoopt 12-06-1735, overleden 1790/1791. Meesterwagenmaker te Oenkerk, vanaf 1774 boer te Giekerk. Johannes is getrouwd Oenkerk 13-02-1763 met Aaltje Jaspers.
 4. Dieuke Sikkes; gedoopt 25-12-1737, overleden Garijp 14-04-1809. Dieuke is getrouwd Roodkerk 16-03-1760 met Aldert Geerts; gedoopt Oudkerk 15-09-1731, overleden Garijp 04-05-1809, zoon van Geert Alderts en Trijntje Gosses.
 5. Janke Sikkes; gedoopt 08-07-1742.
 6. Pieter Sikkes; gedoopt Giekerk 21-01-1745.

 7. Rinske Sikkes; gedoopt 25-12-1747.

Generatie III

 

Gerben Sikkes; gedoopt Giekerk 29-04-1731, overleden Tietjerk 20-11-1800, zoon van Sikke Gerbens en Nijske Johannis. Hij was boer, in 1780 kastelein in Leeuwarden.

Gerben is getrouwd (1) Giekerk 26-01-1755 met Grietje Pieters; gedoopt Giekerk 24-06-1735, overleden 1766/1775, dochter van Pieter Gerbens en Eelkje Willems.

Gerben is getrouwd (2) Deinum 26-03-1775 met Grietje van der Sluis; van Leeuwarden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Gerbens Sikkema; geboren Giekerk 09-07-1755, volgt onder IV.
 2. Sikke Gerbens; geboren Giekerk 14-05-1757, gedoopt aldaar 26-06-1757.
 3. Nieske Gerbens; gedoopt Sijbrandahuis 07-10-1759

 4. Douwe Gerbens; gedoopt Deinum 25-05-1766

Generatie IV

 

Pieter Gerbens Sikkema; geboren Giekerk 09-07-1755, gedoopt aldaar 15-02-1756, overleden Bergum 08-08-1813, zoon van Gerben Sikkes en Grietje Pieters.

Pieter is getrouwd Bergum 18-05-1783 met Engeltje Alberts; van Giekerk, geboren ca. 1760, overleden Bergum jan. 1805, dochter van Albert Cornelis en Wypkje Elias.

Pieter nam in 1811 de naam Sikkema aan voor zichzelf en zijn kinderen Grijttje (en haar dochter Maayke), Albert, Sikke, Cornelis, Wypkjen en Elyas.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Pieters Sikkema; geboren Bergum 29-01-1786, gedoopt 05-03-1786, overleden aldaar 30-07-1847. Zij is getrouwd met Douwe Hendriks (Wedman?).
 2. Gerben Pieters; geboren 03-02-1788, gedoopt 16-03-1788, overleden voor 1811.
 3. Albert Pieters Sikkema; geboren Bergum 15-08-1790, volgt onder V.
 4. Sikke Pieters Sikkema; geboren Bergum 16-09-1792, gedoopt 11-11-1792, overleden Ternaard 10-04-1857. Gardenier.
 5. Cornelis Pieters Sikkema; geboren Bergum 26-10-1794, gedoopt 23-11-1794, overleden Sumar 21-03-1881. Cornelis is getrouwd Tietjerksteradeel 15-05-1819 met Antje Joukes Bosma; geboren Sumar 17-01-1800, overleden aldaar 31-10-1865, dochter van Jouke Petrus Bosma en Gertje Andries Haarsma
 6. Wybkjen Pieters Sikkema; geboren 10-07-1798, gedoopt 05-08-1798, overleden Tietjerksteradeel 19-10-1870. Wybkjen is getrouwd Tietjerksteradeel 12-05-1827 met Sipke Rinderts Algra; geboren Suawoude 23-04-1804, gedoopt Suawoude 03-06-1804, overleden Tietjerksteradeel 19-01-1884, zoon van Rindert Sipkes Alg(e)ra en Neeltje Pyters.
 7. Akke Pieters; geboren 17-02-1801, gedoopt 22-03-1801, overleden voor 1811.

 8. Elias Pieters Sikkema; geboren Bergum 24-09-1803, gedoopt 23-10-1803, overleden Ferwerd 26-08-1860. Elias is getrouwd Tietjerksteradeel 17-04-1828 met Mettje Okkes Bosgra; geboren Bergum 04-07-1804, gedoopt aldaar 05-08-1804, overleden na 1860, dochter van Okke Tietes Bosgra en Trijntje Klases. (Nageslacht o.a. in Ferwerderadeel en Westdongeradeel)

Generatie V

 

Albert Pieters Sikkema; geboren Bergum 15-08-1790, gedoopt 05-09-1790, overleden Bergum 24-11-1868, zoon van Pieter Gerbens (Sikkema) en Engeltje Alberts. Hij was boerenknecht (1815), arbeider (1843), koemelker (1863) te Bergum.

Albert is getrouwd Tietjerksteradeel 13-05-1815 met Baukje Feijes van Dijk; geboren Bergum 21-07-1785, gedoopt aldaar 25-09-1785, overleden Bergum 06-03-1863, dochter van Feije Tjeerds van Dijk en Froukje Gosses.

Uit dit huwelijk:

 1. Engeltje Alberts Sikkema; geboren Bergum 20-10-1815, overleden aldaar 06-12-1880. Arbeidster.
 2. Feije Alberts Sikkema; geboren Bergum 08-02-1818, volgt onder VI.
 3. Pieter Alberts Sikkema; geboren Bergum 18-06-1821, overleden aldaar 19-12-1880. Pieter is getrouwd Tietjerksteradeel 15-05-1852 met Ietje Jans Huizinga; geboren Oudega 25-12-1819, overleden Bergum 11-10-1896, dochter van Jan Wybrens Huizinga en Ietje Klazes Gaaikema. In 1811 nam Ietjes familie de naam Huizinga aan, maar de schrijfwijze Huizenga komt ook voor, onder andere in haar overlijdensakte.
 4. Gerben Alberts Sikkema; geboren Bergum 15-07-1826, overleden aldaar 06-08-1901. Gerben is getrouwd Tietjerksteradeel 31-10-1857 met Antje Douwes Veenstra; geboren Bergum 09-09-1832, overleden 1902, dochter van Douwe Sjoerds Veenstra en Lutske Walters Hamstra.

Generatie VI

 

Feije Alberts Sikkema; geboren Bergum 08-02-1818, overleden 13-10-1886, zoon van Albert Pieters Sikkema en Baukje Feijes van Dijk. Arbeider te Bergum (1878, 1883)

Feije is getrouwd Tietjerksteradeel 13-05-1843 met Trijntje Heinzes Kooistra; geboren Garijp 30-01-1815, overleden Tietjerksteradeel 24-09-1877, dochter van Heinze Taekes Kooistra en Jitske Jelles de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Baukje Feijes Sikkema; geboren Bergum 16-11-1844.
 2. Heinze Feijes Sikkema; geboren Bergum 18-12-1845, volgt onder VII.
 3. Albert Feijes Sikkema; geboren Bergum 28-05-1849, overleden aldaar 13-07-1850.
 4. Jitske Feijes Sikkema; geboren Bergum 17-05-1851, overleden 18-02-1933. Jitske is getrouwd (1) Tietjerksteradeel 09-12-1882 met Pieter Willems Veenstra; geboren ca. 1851, overleden Tietjerksteradeel 28-07-1886, zoon van Willem Hendriks Veenstra en Pietje Alderts de Wilde. Jitske is getrouwd (2) Tietjerksteradeel 31-03-1888 met haar zwager Berend Willems Veenstra; geboren Tietjerksteradeel 03-05-1854, overleden aldaar 26-06-1933, zoon van Willem Hendriks Veenstra en Pietje Alderts de Wilde.
 5. Engeltje Feijes Sikkema; geboren Bergum 04-08-1854, overleden aldaar 26-08-1854.
 6. Albert Feijes Sikkema; geboren Bergum 28-01-1857, overleden Tietjerksteradeel 31-07-1931. Arbeider te Bergum (1883). Albert is getrouwd Tietjerksteradeel 19-05-1883 met Tietje Berends Apol; geboren Veenwouden 07-07-1859, dochter van Berend Andries Apol en Jantje Sipkes Steensma. Boerenmeid te Bergum (1883)
 7. Engeltje Feijes Sikkema; geboren Bergum 24-01-1861, overleden aldaar 28-07-1862.

Generatie VII

 

Heinze Feijes Sikkema; geboren Bergum 18-12-1845, overleden Tietjerksteradeel 25-02-1924, zoon van Feije Alberts Sikkema en Trijntje Heinzes Kooistra. Arbeider.

Heinze is getrouwd (1) Tietjerksteradeel 18-05-1878 met Grietje Oenes de Vries; geboren Bergum 11-01-1846, overleden aldaar 19-05-1886, dochter van Oene Ridzerts de Vries en Trijntje Douwes de Vries. Arbeidster.

Heinze is getrouwd (2) Tietjerksteradeel 30-11-1887 met Martzen Jacobs Reitsma; geboren Bergum 03-06-1866, overleden Noordbergum 23-09-1941, dochter van Jacob Reins Reitsma en Berber Jans Tol.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Feije Heinzes Sikkema; geboren Bergum 18-02-1879, overleden aldaar 19-02-1879.
 2. Trijntje Heinzes Sikkema; geboren Bergum 21-12-1879, overleden Noordbergum 21-09-1947. Zij is getrouwd Tietjerksteradeel 20-05-1899 met Germ Mulder; geboren Grootegast 29-11-1864, overleden Bergum 25-04-1919, zoon van Henderika Mulder. Arbeider. Zij is getrouwd (2) Tietjerksteradeel 26-10-1922 met Jan Staphorsius; geboren Bergum 07-02-1888, zoon van Aldert Jans Staphorsius en Japke Kempenaar.
 3. Feije Heinzes Sikkema; geboren Bergum 25-01-1881, volgt onder VIII.
 4. Oene Heinzes Sikkema; geboren Bergum 04-03-1882, overleden aldaar 10-06-1882.

 5. Oene Sikkema; geboren Bergum 26-03-1884, overleden Tietjerksteradeel 19-03-1960, begraven Noordbergum. Oene is getrouwd Dantumadeel 17-04-1905 met Hendrikje Vellinga; geboren Dantumadeel 19-07-1885, overleden Tietjerksteradeel 03-09-1958, begraven Noordbergum, dochter van Hendrik Hessels Vellinga en Sibbeltje Tjipkes van der Meulen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Berber Sikkema; geboren Bergum 29-10-1888. Berber is getrouwd Het Bildt 18-05-1911 met Sjoerd Andringa; geboren St. Annaparochie 19-10-1887, zoon van Jetse Andringa en Janneke Bloemsma
 2. Jacobje (Jacoba) Sikkema; geboren Tietjerksteradeel 02-06-1890, overleden 20-07-1958, begraven Noordbergum. Zij is getrouwd Tietjerksteradeel 11-12-1909 met Bindert van Akker; geboren Bergum 18-09-1888, overleden 23-01-1985, begraven Noordbergum, zoon van Johannes Hendriks van Akker en Eelkje Binderts Boonstra.
 3. Jitske Sikkema; geboren Bergum 30-08-1891.
 4. Albert Sikkema; geboren Bergum 07-12-1892, overleden aldaar 17-05-1893.
 5. Albert Sikkema; geboren Bergum 15-01-1894, overleden aldaar 12-07-1894.
 6. Albert Sikkema; geboren Bergum 08-04-1896, overleden 08-02-1972, begraven Noordbergum. Hij is getrouwd Tietjerksteradeel 10-05-1919 (1) met Dirkje Bloemhof; geboren Bergum 10-03-1898, overleden Sneek (in het kraambed) 29-09-1920, dochter van Sijbe Wijbes Bloemhof en Stijntje Fokkes Hoekstra. Hij is getrouwd (2) met Trijntje Dijkstra; geboren Wanswerd 29-04-1895, overleden 18-03-1983, dochter van Pieter Keimpes Dijkstra en Aafke Meines Fennema.
 7. Rein Sikkema; geboren Bergum 21-12-1897, overleden aldaar 20-05-1982, begraven Bergum. Grondlegger transportbedrijf Sikkema BV (1921). Hij is getrouwd Tietjerksteradeel 16-05-1928 met Jeltje (Jellie) Dijkstra; geboren Wanswerd 14-03-1899, overleden 23-03-1980, dochter van Pieter Keimpes Dijkstra en Aafke Meines Fennema.
 8. Trijntje Sikkema; geboren Bergum 02-11-1899. Zij is getrouwd (1) Tietjerksteradeel 10-05-1919 met Rindert Kooistra; geboren Bergum 08-12-1893, overleden aldaar 29-09-1924, zoon van Douwe Roelofs Kooistra en Doetje Bouwes Jansma. Arbeider. Zij is getrouwd (2) Tietjerksteradeel 08-05-1929 met Sjoerd Wijnsma; geboren Bergum 27-04-1887, zoon van Hendrik Sjoerds Wijnsma en Sjoukje Willems Paulusma.
 9. Rinze Sikkema; geboren Bergum 27-08-1901, overleden aldaar 09-09-1901.
 10. Rinze Sikkema; geboren Bergum 16-09-1902, overleden aldaar 08-08-1903.
 11. Jacob Sikkema; geboren Bergum 30-07-1907, overleden aldaar 14-01-1908.

Generatie VIII

 

Feije Heinzes Sikkema; geboren Bergum 25-01-1881, overleden Noordbergum 24-01-1954, begraven Noordbergum, zoon van Heinze Feijes Sikkema en Grietje Oenes de Vries. Arbeider te Bergum (1906).

Feije is getrouwd Tietjerksteradeel 06-10-1906 met Teetske Hooghiemstra; geboren Noordbergum 29-03-1887, overleden Bergum 14-11-1957, begraven Noordbergum, dochter van Teije Hooghiemstra en Maaike Hinnes Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Heinze Sikkema; geboren Noordbergum 07-04-1907, overleden Heemskerk 30-12-1978. Heinze werkte in België, in dienst van de Belgische Evangelische Zending. Baptisten-predikant te Heerenveen (1946-1955), Pernis (1955-1967) en Haulerwijk (1967-1972). Heinze is getrouwd Eindhoven 30-06-1932 met Willemke (Wil) Bloemsma; geboren Assen 17-09-1908, overleden Heemskerk 14-04-1982, dochter van Hendrik Bloemsma, schipper, en Janke Hoogeveen.
 2. Maaike Sikkema; geboren Noordbergum 19-01-1909, overleden Apeldoorn 24-04-1989, begraven Ugchelen [Apeldoorn] op alg. begraafplaats ‘Heidehof’. Maaike is getrouwd Arnhem 07-09-1932 met Salomon van Gelderen; geboren Renkum 10-10-1905, overleden Apeldoorn 04-03-1979, begraven Ugchelen [Apeldoorn] 09-03-1979 op alg. begraafplaats ‘Heidehof’, zoon van Philip van Gelderen, slager, en Taube Leberfeld. Salomon was slager.
 3. Teije Sikkema; geboren Noordbergum 21-04-1912, overleden Dokkum 19-06-1995, begraven Noordbergum. Teije is getrouwd met Dirkje Robijn; geboren 30-07-1916, overleden Dokkum 29-05-1994, begraven Noordbergum.

 4. Grietje (Griet) Sikkema; geboren Noordbergum 02-03-1915, overleden 19-08-1981, begraven Noordbergum. Griet is getrouwd met Jouke W. Grijpstra; geboren Bergum 25-05-1914, overleden 14-08-1968, begraven Noordbergum. Veehouder.

– – voor het laatst bijgewerkt op 2 mei 2016 – –

3 Comments

 • Teije Sikkema

  In de stamreeks Sikkema kan de vermelding in VIII Heinze Feijes Sikkema worden beperkt tot de geboortedatum en plaats: Jistrum (Tietjerksteradeel) 07-04-1907, volgt onde IX.

  Generatie IX

  Heinze Sikkema; geboren Jistrum (Tietjerksteradeel) 07-04-1907, overleden Heemskerk 30-12-1978. Heinze werkte in België, in dienst van de Belgische Evangelische Zending. Baptisten-predikant te Heerenveen (1946-1955), Pernis (1955-1967) en Haulerwijk (1967-1972).

  Heinze is getrouwd Eindhoven 30-06-1932 met Willemke Bloemsma, geboren Assen 17-09-1908, overleden Heemskerk 14-04-1982, dochter van Hendrik Bloemsma en Janke Hoogeveen

  Uit dit huwelijk:

  1. Jacoba Janke Sikkema; geboren Hasselt (B) 20-07-1933. Jacoba is getrouwd Pernis 20-12-1956 met Timotius Barends, geboren Leeuwarden 19-05-1932-

  2. Feije Willem Sikkema; geboren Hasselt (B) 20-07-1933, overleden Pernis 18-11-1999. Feije is getrouwd Pernis 15-11-1961 met Pietertje Jaapje Bijl, geboren Pernis 25-06-1942, dochter van Andries Bijl en Cornelia Francina van Gijzen.

  3. Hendrik Sikkema; geboren Tongeren (B) 24-11-1934. Hendrik is getrouwd Bloemendaal 29-03-1961 met Louise Valster, geboren Bloemendaal 23-02-1935 overleden Lelystad 19-03-2011.

  4. Teije Sikkema; geboren Tongeren (B) 27-01-1937. Teije is getrouwd Haarlem 20-04-1967 met Helena Catharina Brakenhoff geboren Den Haag 27-05-1942

  5 Teatchke Sikkema; geboren Tongeren (B) 18-08-1938. Teatchke is getrouwd Amsterdam 29-03-1965 met Maarten Poortenaar, geboren Ameland 09-04-1937, overleden Bilthoven 24-01-1994, begr. Kampen.

 • W. van der Zaag

  Hoe plaats ik mijn grootmoeder Aafke Pieters Sikkema geboren te Suameer op 22 dec. 1861
  in dit gehele plaatje ?

 • Ronn

  Aafke Pieters Sikkema werd geboren 22-12-1861 als dochter van Pieter Kornelis Sikkema, koemelker in Suameer, en Sytske Fokkes Fokkinga. Pieter en Sytske trouwden 08-05-1861 in Tietjerksteradeel. Uit de huwelijksakte blijkt dat hij een zoon is van de onder IV.5 genoemde Cornelis Pieters Sikkema en Antje Joukes Bosma. Zie verder allefriezen.nl.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *