• Genealogieën

    Genealogie van de familie Boef

    Het dorp Benschop in de Lopikerwaard is de bakermat van deze familie Boef. Familieleden werden in de eerste helft van de zestiende eeuw nog vermeld als “Boev” (1544), “die Boev” (1548) en “die Bouve” (1549), al snel werd dat “Boef”. Latere varianten in spelling van de familienaam kwamen onder andere door verhuizing, waardoor nazaten van de Benschopper Boefen ook door het leven gaan als Boeff (in Leiden en Lexmond) en Den Boef. De tak Den Boef wordt gevolgd in een apart overzicht. Winkler schreef aan het eind van de 19e eeuw: “Dat iemand niet geerne Boef heet en dus pogingen aanwendt om dien leeliken naam te verbloemen, kan ik my…