Bisschop

Stamvader Jurien Peters deed in 1669 met zijn vrouw belijdenis in Zeerijp.1 Een aantal jaar later verhuisden ze naar Slochteren. Hun nakomelingen in mannelijke lijn noemden zich Dik, Kremer, Kroes en Kruis. In dit overzicht worden alleen de nazaten gevolgd van Pieter Eppes Dik (1786-1840). Pieter pachtte vanaf 1803 Huis Bareveld, dat eigendom was van […]

door

Oudst bekende voorvader Jan Tiaers werd in 1691 lidmaat in Oudeschans. Jans nakomelingen in mannelijke lijn noemden zich Koldijk, Kaldijk, Brouwer en Bisschop. Van de eerstgenoemde familienamen worden alleen de oudste generaties weergegeven, de Bisschoplijn wordt in dit overzicht verder uitgewerkt.

door