• Genealogieën

    Genealogie van de familie Bootzema

    De familie Bootzema wordt in Groningen voor het eerst aangetroffen als Cecilia Boesuma trouwt in 1672, zij is afkomstig "uijt 's Gravenhaegh". De laatst bekende nazaten van haar broer Cyprianus voeren de familienaam meestal als Bootsema, in de tweede helft van de 19e eeuw werd dit veranderd in Bootzema.