Gastra

Deze genealogie behandelt het nageslacht in mannelijke lijn van Halbe Fokes, boer in Smallingerland in de achttiende eeuw. Halbe huwde drie maal, zijn kinderen voerden de familienamen Van der Gaast, Ga(a)stra, Halbesma (later Halbersma) en Veenstra.

door