• Genealogieën

    Genealogie van de familie Goslinga

    De naam van de familie Goslinga is ontleend aan de Friese voornaam Gosling (ook Goslijk). Hein Goslings en zijn broer Andrys Goslings namen in 1811/1812 deze familienaam aan. Hun neef Gosling Lieuwes noemde zich Ferwerda naar zijn beroep als schilder (verwer).