Goslinga

De naam van de familie Goslinga is ontleend aan de Friese voornaam Gosling (ook Goslijk). Hein Goslings en zijn broer Andrys Goslings namen in 1811/1812 deze familienaam aan. Hun neef Gosling Lieuwes noemde zich Ferwerda naar zijn beroep als schilder (verwer).

door