• Genealogieën

    Genealogie van de families Hers, Hertz en Hirtz

    In 1778 trouwde in de stad Groningen de Duitse soldaat Johan Casper Hers met Leentje Caspari, dochter van een sergeant. Of Hers ook de oorspronkelijke familienaam is, is niet duidelijk. Hun kinderen werden met diverse spellingsvarianten ingeschreven, als Hiers, Hers, Herz en Hirtz. Johan kon zelf niet schrijven, verklaarde hij in 1813. Zoon Coenraad schreef zijn naam als Hirtz, Johannes (die meestal Herz wordt genoemd) tekende als Herst.