Richie

Stamvader van de familie Gessel is de uit het Duitse Sonsbeck afkomstige Hindrik Gessel. Hij vestigde zich eind 18e eeuw in de stad Groningen. Generatie I   I Hindrik Gessel; geboren Sonsbeck [Duitsland] ca. 1766, overleden Groningen 24-09-1837 Blekersgang, zoon van Johannes Gessel. Stokersknecht (1814), sjouwer (1820), arbeider (1828) Hindrik is getrouwd Groningen (op het […]

door

De familie Richie is afkomstig uit Schotland. Robert Richie wordt in de tweede helft van de 18e eeuw vermeld als sergeant in het regiment Stuart. Zijn zoon John Richie (1757-1831) had aanvankelijk ook een militaire loopbaan, maar werd later poortier in Groningen en kreeg daar nageslacht. Generatie I   I Robert Richie, ook Ritchie; geboren […]

door