• Genealogieën

    Genealogie van de familie Uilkens

    De familie Uilkens stamt uit het noorden van Duitsland. Teijle Jans Uilkens werd in de eerste helft van de 18e eeuw aannemer in Groningen. Zijn familienaam werd ook geschreven als Ulckens, Ulkes en Ulkens, hij tekende zelf in 1742 als ‘T. Uilkens’. Nazaat Johannes Koning Uilkens (1806-1870) kocht in 1836 de borg Rusthoven onder Wirdum, met bijbehorende steenfabriek. Het hiernaast afgebeelde wapen werd aan het begin van de twintigste eeuw gebruikt op een zegel van de Firma Koning Uilkens c.v. Tichelwerk Rusthoven bij Wirdum. Het werd door J.E. van Leeuwen getekend en verbindt de familiewapens Uilkens (boom met twee herten) met dat van de familie Koning. Generatie I   I…