Genealogieën

Genealogie van de familie Meesters

De soldaat Willem Metsers trok in de eerste helft van de 18e eeuw vanuit Brabant naar Groningen, waar hij stamvader werd van de familie Meesters. Een nazaat was de beeldhouwer en graveur Thees Rijkhold Meesters (1908-2002), die de familienaam van zijn moeder toevoegde.


Generatie I

 

I Willem Metsers

Willem is getrouwd Groningen 06-03-1714 (1) met Hindrina Jans Scheute; van Emden, overleden 1714/1716.

Willem is getrouwd 1715/1716 (2) met Wibbina Doedes ook genaamd Dousijns; vermoedelijk gedoopt Noordbroek 02-04-1686 als dochter van Doewe Ennes en Frouwe.

Willem was soldaat onder de heer majoor Lewe. Hij wordt bij het huwelijk in 1714 vermeld als komende van Breda. Mogelijk werd hij Rooms gedoopt te Oosterhout 24-08-1684 als Gielmus, zoon van Antony Willem Metsers (1657-voor 1691) en Cathalijn Cornelis Bus.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antoni Metsers; gedoopt Garsthuizen 21-05-1716, volgt onder II.

   

 2. Doede Willems Metsers; gedoopt Sappemeer 26-02-1719.

Generatie II

 

II Antoni Metsers, ook Antoni Willem Meester(s); gedoopt Garsthuizen 21-05-1716, overleden na september 1781, zoon van Willem Metsers en Wibbina Doedes.

Antoni is in ondertrouw gegaan Groningen 09-04-1740 en getrouwd Groningen, Martinikerk 24-05-1740 (1) met Gieltjen Hillebrands; gedoopt Haren 18-02-1718 (Geelje), overleden 1750/1777, dochter van Hillebrand Jans en Grietie Jans.

Antoni is in ondertrouw gegaan Groningen 07-06-1777 en getrouwd Groningen, Nieuwe Kerk 01-07-1777 (2) met Jantje Tonnis Boelens; overleden na september 1781.

Antoni was soldaat in de Compagnie van de Kapitein C.I. van Nieuwenheim (1740), wordt dan vermeld als komend van ‘t Sappemeer. In dec. 1760 wordt ene Antoni Willem Meester van Doornik lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen.
Hij maakte 04-09-1781 zijn testament op (ra III ij), samen met zijn vrouw Jantje, zij woonden toen in ‘t Snorrigjen aan ‘t Damsterdiep: “gesond van lichaam, en hunner verstandes ten vollen magtig, dewelke in overweging nemende de sekerheijdt des daads en de onsekere ure van dien, niet graag uit dese wereldt wenschten te scheijden eer en bevorens navolgende testamentaire despositie opzogtelijk hunne na te latene goederen hadden gemaakt, bevelende eerst en vooral hunne zielen in handen van hunnen zaligmaker Jezus Christus, voorts treffende ter dispositie van hunne tijdelijke goederen welke alle met elkander in gemeenschap bezitten…” Als erfgenamen worden genoemd “sijne twee kinderen in de halfscheijdt”.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Willem Antoni Meester; geboren Groningen Steentilstraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 17-05-1741, overleden voor 1749.
 2. Hillebrand Meester; geboren Groningen Steentilstraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 26-06-1743, overleden voor 1781.
 3. Grietien Meester; geboren Groningen Steentilstraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 19-10-1745, overleden voor 1781.
 4. Willem Antoni Meester(s); geboren Groningen Pluimgang, gedoopt Groningen, Martinikerk 30-09-1749, volgt onder III.

   

 5. Wubbigje Meesters; afkomstig uit Doornik, geboren 1750/1755.
  Wubbigje is in ondertrouw gegaan Groningen 28-09-1776 en getrouwd aldaar 22-10-1776 (getuige was haar vader Antoni Willem Meester) (1) met Johan Pieter Felder; afkomstig uit Obernbhlen [Braunsfeld, Duitsland].
  Wubbigje is in ondertrouw gegaan Groningen 22-09-1792 en getrouwd aldaar 18-10-1792 (2) met Johan Georg Horn; afkomstig uit Frikhoven [Nassau, Duitsland]. Hij was soldaat in de compagnie van de kapitein Hogerwaert in het regiment van de kolonel Westerlo.

Generatie III

 

III Willem Antoni Meester(s); geboren Groningen Pluimgang, gedoopt Groningen, Martinikerk 30-09-1749, overleden voor 1814, zoon van Antoni Willem Meester en Gieltjen Hillebrands.

Willem is in ondertrouw gegaan Groningen 14-10-1775 en getrouwd aldaar 28-11-1775 (Martinikerk, ds. Frieswijk) met Grietje Harms; waarschijnlijk gedoopt Groningen 02-01-1744 als Grietien, dochter van Harm Derks en Foske Mennes.

Willem was barbier, baardscheerder te Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gieltje Meester; geboren Groningen (Sledemennerstraat), gedoopt aldaar 17-07-1776 (A-Kerk).
 2. Harmen (Harm) Meester(s); geboren Groningen (Sledemennerstraat), gedoopt Groningen, A-Kerk 08-03-1778, volgt onder IV.
 3. Antonij Meester; geboren Groningen (Sledemennerstraat), gedoopt Groningen, A-Kerk 01-10-1780, overleden voor 1785.
 4. Antoni Meester(s); geboren Groningen (Sledemennerstraat), gedoopt Groningen, A-Kerk 23-10-1785, overleden Groningen 21-04-1816 (Oosterpoort). Kuiper te Groningen. Gedoopt en getrouwd als ‘Meester’, in overlijdensakte ‘Meesters’, tekende zelf in 1814 met A. Meesters’. Antoni is getrouwd Groningen 10-07-1814 met Geertje Nesselaar; gedoopt Groningen 29-10-1794, overleden aldaar 02-04-1844, natuurlijke dochter van Annegien Nesselaar. Haar moeder trouwde in 1798 met Jan Vriese, Geertje wordt in de overlijdensakte van Antoni ‘Geertien de Vries’ genoemd. Zij is hertrouwd Groningen 04-07-1819 met Reinder Campinga; gedoopt Groningen 15-03-1793, overleden aldaar 04-10-1833, zoon van Jan Campinga en Jantje van den Berg. Sjouwer.

   

 5. Jan Meester; geboren Groningen (Sledemennerstraat), gedoopt Groningen, A-Kerk 21-11-1787.

Generatie IV

 

IV Harmen (Harm) Meester(s); geboren Groningen (Sledemennerstraat), gedoopt Groningen, A-Kerk 08-03-1778, overleden Groningen 31-01-1822 (Zuiderdiep), zoon van Willem Antoni Meester en Grietje Harms.

Harmen is in ondertrouw gegaan Groningen 18-10-1800 en getrouwd aldaar 16-11-1800 met Geertruit Jans Smit ook genaamd Geertruit Obbes; gedoopt Appingedam 01-09-1773, overleden Groningen 20-01-1855, dochter van Jan Obbes Smit en Josina Hindriks Forma.

Harmen was barbier in Groningen.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Willem Meesters; geboren Groningen aan het Zuiderdiep, gedoopt Groningen, A-Kerk 27-04-1803, overleden voor 1809.

   

 2. Josina Meesters; geboren Groningen (Zuiderdiep), gedoopt aldaar 03-02-1805, overleden aldaar 11-08-1864. Dienstmeid (1828), voermanske (1835) te Groningen
  Josina is getrouwd (1) Groningen 22-05-1828 met Mathias Gambo; gedoopt Groningen 02-05-1807, overleden aldaar 15-09-1832, zoon van Mathias Gambo en Anna Maria Froest. Voerman te Groningen.
  Josina is getrouwd (2) Groningen 19-05-1835 met Wijbe Jacobs van der Wijk; geboren Kalkwijk 06-09-1811, overleden Groningen 24-02-1857, zoon van Jacob Wiebes van der Wijk en Jantje Jurriens Voordewind. Varensgezel (1835)

   

 3. Grietjen Meesters; geboren Groningen (Schuitendiep), gedoopt aldaar 11-02-1807 (A-Kerk), overleden Midwolda 28-01-1880. Grietjen is getrouwd Groningen 29-06-1834 met Jan Kriekel, ook genaamd Jan Krekel; geboren ‘s-Gravenhage 11-09-1807, gedoopt aldaar 13-09-1807, overleden Noordbroek 30-08-1870, zoon van Johannes (Jan) Kriekel en Geertruida Nienebeek. Inlandse kramer te Groningen (1834), koopman in Midwolda.

   

 4. Willem Meesters; geboren Groningen (Zuiderdiep), gedoopt aldaar 01-01-1809 (A-Kerk), volgt onder V.

Generatie V

 

V Willem Meesters; geboren Groningen (Zuiderdiep), gedoopt aldaar 01-01-1809 (A-Kerk), overleden Helpman, Haren 20-10-1883, zoon van Harmen (Harm) Meester en Geertruit Jans Smit.

Willem is getrouwd Groningen 01-07-1830 (1) met Maike Jacobs Wiebes van der Wijk; geboren Appingedam 24-09-1808, overleden Groningen 29-07-1844, dochter van Jacob Wiebes van der Wijk en Jantje Jurriens Voordewind. Dienstmeid te Groningen (1830)

Willem is getrouwd Groningen 02-01-1845 (2) met Mijke Jans van Laar; geboren Groningen 19-08-1816, overleden aldaar 25-10-1845, dochter van Jan Pieters van Laar en Geessien Menne Sijgers.

Willem is getrouwd 04-06-1846 (3) met Zwaantje Klaassen Tekkes; geboren Sappemeer 27-02-1811, gedoopt aldaar 21-04-1811, overleden Helpman, Haren 10-05-1890, dochter van Klaas Tekkes en Grietje Mories. Dienstmeid te Groningen (1846). Zwaantjes broer Tekke noemde zich Veldhuis.

Willem was barbier, vanaf ca. 1849 daarnaast tapper, aan het Zuiderdiep te Groningen. Verhuisde in 1861 met zijn gezin naar Helpman (Haren), was daar ook barbier.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Harm Meesters; geboren Groningen 04-03-1831, volgt onder VI-a.
 2. Jantje Meesters; geboren Groningen 15-04-1832, overleden aldaar 01-06-1890. Jantje is getrouwd Groningen 25-11-1855 met Martinus Johannes Siegers; geboren Groningen 12-03-1829, overleden aldaar 06-03-1908, zoon van Evert Siegers en Johanna Ottens, arbeider.
 3. Getruit Meesters; geboren Groningen 21-11-1833, overleden aldaar 23-03-1834.
 4. Geertruid Meesters; geboren Groningen 04-01-1835, overleden aldaar 16-03-1838.
 5. Elisabeth (Betje) Meesters; geboren Groningen 24-02-1837, overleden aldaar 17-10-1845.
 6. Jacob Meesters; geboren Groningen 13-07-1839.
 7. Mattheus Meesters; geboren Groningen 22-08-1841, overleden aldaar 14-02-1844.
 8. Geertruid Meesters; geboren Groningen 24-03-1843, overleden aldaar 24-09-1843.
 9. Josina Meesters; geboren Groningen 24-07-1844, overleden aldaar 21-05-1845.

   

 10. Geessien Meesters; geboren Groningen 25-07-1844, overleden aldaar 30-01-1845.

Uit het derde huwelijk:

 1. Grietje Meesters; geboren Groningen 15-09-1847, overleden aldaar 04-09-1926. Grietje is getrouwd Groningen 12-07-1874 met Anton Wilhelm Gerdes; geboren Dornum [Duitsland] 21-12-1844, overleden Groningen 24-05-1891, zoon van Gerd Tjards Gerdes en Menste Tonjes Ludeling. Timmerman (1874) te Groningen.

   

 2. Josina Meesters; geboren Groningen 03-11-1848, overleden aldaar 03-01-1924.
  Josina is getrouwd Arnhem 29-04-1874 (1) met Hendrik van het Zand; geboren Hedel ca. 1845, overleden Arnhem 17-06-1875, zoon van Peter van het Zand en Areke Gerdina van Balgoijen, besteller en spoorwegbeambte.
  Josina is getrouwd Groningen 16-09-1877 (2) met Roelof Fokkes Dijkstra; geboren Joure 25-01-1850, zoon van Fokke Roelofs Dijkstra en Akke Jans Rijpkema, smidsknecht.

   

 3. Mattheus Meesters; geboren Groningen 06-04-1850, volgt onder VI-b.
 4. Doodgeboren dochter; geboren Groningen 10-12-1851.

   

 5. Johanna Meesters; geboren Groningen 29-06-1853, overleden Sappemeer 02-05-1914.

Generatie VI

 

VI-a Harm Meesters; geboren Groningen 04-03-1831, overleden aldaar 19-12-1868, zoon van Willem Meesters en Maike Jacobs Wiebes van der Wijk.

Harm is getrouwd Groningen 23-11-1856 met Janna Abeen; geboren Groningen 08-12-1829, dochter van Geert Roelfs Abeen en Aleijdis Duree, naaister. Janna is later getrouwd Groningen 30-09-1877 met Arnoldus Jacobus van Ingen; geboren Utrecht, zoon van Johannes Bernardus van Ingen en Martijntje Pliester, arbeider. Arnoldus was weduwnaar van Laurina Ribbe.

Harm was voermansknecht (1865). Hij moest 31 dec. 1864 een dag in de gevangenis zitten wegens ‘verbreking van sluiting’ (reg. gedetineerden 12.66 2895)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Meesters; geboren Groningen 20-03-1855, overleden aldaar 30-09-1927, gewettigd. Wilhelmina is getrouwd Groningen 09-06-1878 met Willem Reinders; geboren Groningen 24-10-1853, overleden aldaar 09-04-1918, zoon van Harmannes Reinders en Douwina van der Werp, arbeider.
 2. Alida Meesters; geboren Groningen 02-06-1857, overleden aldaar 09-08-1859.
 3. Maike Meesters; geboren Groningen 30-03-1861. Maike is getrouwd Groningen 03-07-1887 met Hubertus Johannes Claasen; geboren Waalwijk, zoon van Jan Baptist Claasen en Maria Heeren. Schoenmaker. Hij was gescheiden van Petronella Geertruida Jansen
 4. Geert Meesters; geboren Groningen 06-01-1864, overleden aldaar 06-07-1866.

   

 5. Zwaantje Meesters; geboren Groningen 17-04-1867.

 

 

VI-b Mattheus Meesters; geboren Groningen 06-04-1850, overleden aldaar 30-11-1927, begraven aldaar Esserveld, zoon van Willem Meesters en Zwaantje Klaassen Tekkes.

Mattheus is getrouwd Groningen 13-09-1874 met IJbeltje Fokkes Dijkstra; geboren Joure 09-01-1851, overleden Groningen 02-07-1933, begraven aldaar Esserveld, dochter van Fokke Roelofs Dijkstra en Akke Jans Rijpkema.

Mattheus was van mei 1863 tot mei 1867 in dienst (intern) bij barbier Gerrit van Prooijen aan het Lopende Diep 159 te Groningen. Begin zeventiger jaren was hij bediende bij kastelein Jan Dommering bij de Spoorweg. Agent van politie derde klasse (1874), amanuensis mineral. lab. (1897, 1907)

Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Meesters; geboren Groningen 16-08-1875. Zij is getrouwd Groningen 07-10-1897 met Johannes Cornelis Folkers; geboren Den Bosch, zoon van Johannes Franciscus Folkers en Johanna de Vries, kleermaker.
 2. Fokke Roelof Meesters; geboren Groningen 04-04-1877, overleden aldaar 04-08-1877.
 3. Fokkelina Roelfina Meesters; geboren Groningen 07-07-1878. Zij is getrouwd Groningen 05-05-1904 met Lodewijk de Jonge; geboren Kampen ca. 1880, zoon van Hindrik de Jonge en Christina Gillis. Expediteur in Kampen (1904)
 4. Willem Meesters; geboren Groningen 30-09-1880, volgt onder VII.

   

 5. Akkelina Meesters; geboren Groningen 15-11-1889, overleden 25-03-1978, begraven Groningen Esserveld, boekhoudster.

Generatie VII

 

VII Willem Meesters; geboren Groningen 30-09-1880, overleden aldaar 02-06-1937, begraven Groningen, Esserveld, zoon van Mattheus Meesters en IJbeltje Fokkes Dijkstra.

Willem is getrouwd Groningen 20-06-1907 met Sophia Wilhelmina Rijkhold; geboren Groningen 24-07-1882, overleden 22-05-1969, begraven Groningen, Esserveld, dochter van Adrianus Rijkhold en Johanna Maria Henderika Meurs Sluiter.

Willem was boekhouder, procuratiehouder in Groningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus (Thees) Rijkhold Meesters; geboren Haren 30-08-1908, overleden 03-12-2002, begraven Groningen 07-12-2002 RK-begraafplaats. Beeldhouwer, graveur. Thees is getrouwd met Allegonda Katriena (Gonnie) Smid; geboren 01-01-1922, overleden Groningen 28-12-2011, begraven 03-01-2012.

   

 2. dr. Adrianus Meesters; geboren Haren 11-02-1911, overleden Amersfoort 22-04-2001. Hij is getrouwd met Engeltje (Ennie) Reudler; geboren ca. 1917, overleden 11-04-1989.

– – voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2014 – –

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *