Genealogieën

Genealogie van de familie Gessel

Hindrik Gessel, stamvader van de Nederlandse familie Gessel, werd geboren “te Sonsbeek in het Kleefsche”. Hij vestigde zich eind 18e eeuw in de stad Groningen.

Trouwinschrijving Hindrik Gessel (1801)


Generatie I

 

I Hindrik Gessel; geboren Sonsbeek [Duitsland] ca. 1766, overleden in de Blekersgang in Groningen 24-09-1837, zoon van Johannes Gessel. Stokersknecht (1814), sjouwer (1820), arbeider (1828).

Hindrik is getrouwd 06-12-1801 op het stadhuis van Groningen en op 10-01-1802 in de katholieke kerk, statie Bij de A met Aaltje Breda; geboren Groningen in de Sledemennerstraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 16-02-1766 (Aaltje Breda), overleden Groningen 23-07-1846 (Alida Breda), dochter van Antonius Breda en Elsje Josefs.

Uit dit huwelijk:

 1. Fredrik Gessel, ook genaamd Frederic Brieder Gessel; gedoopt Groningen 04-12-1791, volgt onder II-a.
 2. Clasina Wilhelmina Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 26-04-1797 (Clasina Wilhelmina Kesler), overleden Groningen 19-07-1866. Werkvrouw (1835). Clasina is getrouwd (1) Groningen 24-09-1820 met Johannes (Jan) Cio; gedoopt Nijmegen 05-05-1793, overleden Groningen 11-09-1832, zoon van Rudolph Cio en Aaltje Willemse, sjouwer en metselaarsknecht. Clasina is getrouwd (2) Groningen 11-10-1835 met Gerd Wilcken, zich noemende Beekman, ook genaamd Geert Willem Beekman; geboren Rhaude [Duitsland] 12-05-1798, overleden Groningen 06-05-1843, zoon van Wilm Janssen en Antje Fitzen, sjouwer. Geert was eerder getrouwd Groningen 23-05-1824 met Neeltje Lambarta Adriaansz; gedoopt Wageningen 25-06-1797, overleden Groningen 09-10-1832, dochter van Otto Adriaansz en Maria van der Horst. Geert en Clasina zouden 8 oktober 1835 trouwen. Een aantekening op de huwelijksakte vermeldt “Door toevallige omstandigheid kon dit huwelijk heden niet voltrokken worden, en alzo word de reeds inschevene acte vernietigd”. Op 11 oktober trouwden ze alsnog.
 3. Joannes Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 16-08-1800 (doopgetuige was Clara Bindewalt), volgt onder II-b.
 4. Elisabetha Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 01-11-1802 (doopgetuige was Clara Bindewalt).
 5. Joanna Catharina Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 07-05-1805 (doopgetuige was Clara Bindewalt), overleden Groningen 22-02-1807.
 6. Antonius Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 02-01-1808, volgt onder II-c. 
 7. Wilhelmus Fredericus Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 24-10-1810, overleden Groningen 30-10-1810.

Generatie II

 

II-a Fredrik Gessel; gedoopt Groningen, Statie Guldenstraat 04-12-1791, overleden Groningen 20-11-1826, zoon van Hindrik Gessel en Aaltje Breda. Hoewel Fredrik (zoals hij zijn naam zelf schreef) werd gedoopt als zoon van Fredericus Brieder, werd hij in zijn latere leven beschouwd als zoon van Hindrik Gessel. Hij werd gedoopt als Fredericus, buitenechtelijke zoon van de niet-katholiek Fredericus Brieder en Aleijdis Bredaal, doopgetuige was Elisabet Bredaal. Bij zijn eerste huwelijk werd hij vermeld als “Fredericus Brieder zich schrijvende Gessel”, zijn ouders als Hendrik Gessel en Aleyda Brydaal. Bij zijn tweede huwelijk werd hij in de in het Frans opgestelde akte vermeld als “Frederic Brieder Gessel” en een zoon genoemd van “Henri Gessel, ouvrier Brasseur, & d’Elisabeth Bredael”. In zijn overlijdensakte heet hij “Frederik Gessel” en zijn ouders “Hindrik Gessel sjouwer en van Aaltien Berda”. Hij tekende de diverse akten als “Fredrik Gessel” (1814), “F Gessel” (1815, 1825), “Fredrik Brieder Gessel” (1819), “F B Gessel (1820) en “F Brieders Gessel” (1822).
Fredrik was koperslagersknecht (1814) en diende als kanonnier onder het eerste bataillon van de zesde compagnie artillerie bij de Landmacht (1815), wonend in Groningen. In 1819 vermeld als oud-kanonnier met onbepaald verlof. Hij woonde enkele jaren met zijn gezin in Aat (Frans: Ath) in Henegouwen in het huidige België, in die tijd onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Later verhuisde het gezin naar Groningen, hij was daar heerenknecht (1825) en oppasser (1826).

Fredrik is getrouwd (1) Groningen 17-07-1814 met Catrina Richie; gedoopt Groningen, A-Kerk 19-01-1794, overleden Groningen 17-01-1815, dochter van John Richie en Maria Engel Krol. Wollenaaister (1814).

Fredrik is getrouwd (2) Aat 04-10-1819 met Elisabeth Groeneveld; geboren Woerden 25-07-1795, gedoopt aldaar 02-08-1795 (Eliesabet Groenevelt), overleden Groningen 05-03-1837 (Elizabeth Groeneveld), dochter van Klaas Groeneveld en Johanna van den Hengel. Winkelierse (1837)

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. N.N. Gessel; geboren Groningen 14-01-1815 voor de Ebbingepoort, overleden aldaar 15-01-1815 (29 uren oud).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Henri Gessel; geboren Aat 07-11-1820, volgt onder III-a.
 2. Aaltje Elisabeth Gessel; geboren Aat 20-03-1822, overleden Groningen 23-04-1855. Dienstmeid (1837, 1848). Aaltje is getrouwd Groningen 17-09-1848 met Pieter Pieters; geboren Groningen 01-01-1817, overleden aldaar 29-10-1879, zoon van Roelf Pieters en Engeltien Roelfs. Kleermakersknecht (1848). Pieter is later getrouwd Groningen 07-11-1858 met Teunisje Toben; geboren Groningen 16-01-1812, overleden aldaar 13-08-1901, dochter van Johan Frederich Toben en Rina Christina Drewes. 
 3. Johanna Maria (Anna Maria) Gessel; geboren Groningen 23-07-1825, overleden aldaar 09-08-1889. Anna Maria is getrouwd Smilde 21-02-1854 met Gerardus (Gerrit) van Maanen; geboren ‘s-Gravenhage 20-03-1825, overleden Groningen 18-07-1866, zoon van Gerrit van Maanen en Neeltje Onder de Linden, timmerman, gewettigd ‘s-Gravenhage 02-02-1831.

 

II-b Joannes Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 16-08-1800 (Joannes Kessel), overleden na 1869, zoon van Hindrik Gessel en Aaltje Breda. Bij tweede huwelijk vermeld als “Joannes Kessel Gessel”. Schoenmaker, sjouwerman (1851), gemeenteambtenaar (1865).

Joannes is getrouwd (1) Groningen 17-01-1828 met Maria Schaefer; gedoopt Zutphen 19-10-1800, overleden Groningen 21-07-1849, dochter van Georg Jacob Schaefer en Hinderika Jenten.

Joannes is getrouwd (2) Groningen 25-05-1851 met Everdina Kram; gedoopt Groningen 04-07-1802, overleden aldaar 20-12-1869, dochter van Johannes Kram en Anna Cathrina Dalemeulen, arbeidster. Everdina is eerder getrouwd Groningen 04-01-1824 met Nicolaus Sjoerts; gedoopt Groningen 29-11-1801, overleden aldaar 10-09-1849, zoon van Gerardus Sjoerts en Maria Dillecot, Schoenmaker.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aaltje Gessel; geboren Groningen 10-01-1823, overleden aldaar 06-11-1855, naaister. Aaltjes geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw, een van de getuigen was haar oom Jan Cio. Zij werd bij het huwelijk van haar moeder met Joannes Gessel gewettigd. Zelf erkenden zij en Johannes Brandsma bij hun huwelijk haar kinderen Hendrik (geboren 18-04-1849) en Tijtje (geboren 10-01-1852). Aaltje is getrouwd Groningen 11-07-1852 met Johannes Bandsma; geboren Harlingen 28-07-1821, overleden Groningen 28-05-1862, zoon van Hendrik Bandsma en Grietje de Haas. Oppasser (1852), lettergietersknecht (1857), arbeider (1862) Johannes is later getrouwd Groningen 07-06-1857 met Aaltje Woltjer; geboren Groningen 13-04-1822, overleden aldaar 19-09-1911, dochter van Willem Woltjer en Hiske Klaassens.
 2. Hinderika Gessel; geboren Groningen 07-04-1828, overleden Zwolle 25-06-1858, naaister. Hinderika is getrouwd Zwolle 20-03-1851 (wettiging van 2 kinderen) met Pieter Daniel Staal; geboren Enkhuizen 13-07-1816, overleden Zwolle 25-10-1905, zoon van Pieter Staal en Grietje Wijnen, kleermaker. Pieter is later getrouwd Zwolle 31-01-1861 met Johanna Neijenstein; geboren Zwolle 15-09-1829, overleden aldaar 27-09-1906, dochter van Willem Neijenstein en Margaretha Niemers.
 3. Elsien Gessel; geboren Groningen 02-09-1830, overleden aldaar 13-04-1841. 
 4. Hendrik Gessel; geboren Groningen 09-12-1834, volgt onder III-b.

 

II-c Antonius Gessel; gedoopt Groningen, statie Bij de A 02-01-1808, overleden Groningen 27-09-1873, zoon van Hindrik Gessel en Aaltje Breda, kleermaker.

Antonius is getrouwd Groningen 07-06-1838 met Egbertje Hollander; geboren Westerbroek 06-10-1812, overleden Groningen 25-06-1886, dochter van Jan Hindriks Hollander en Fennegien Geerts van der Veen. Koopvrouw (1838).

Uit dit huwelijk:

 

 1. Alida Gessel; geboren Groningen 27-07-1838, overleden Amsterdam 12-06-1927, werkster. In het bevolkingsregister van Amsterdam vermeld als Alida Elisabeth Gessel; geboren Groningen 24-06-1838. Alida is getrouwd (1) Groningen 19-07-1863 met Andries Gerardus Seba; geboren Coevorden 02-04-1826, overleden Groningen 22-04-1887, zoon van Johannes Seba en Catharina Vlag, voermansknecht en arbeider. Alida is getrouwd (2) Amsterdam 28-03-1888 met Jan Grouwstra; geboren Poppingawier 03-03-1853, overleden Amsterdam 14-12-1940, zoon van Jakob Pieters Grouwstra en Jeltje Jans van Dijk. Schilder in Amsterdam (1888).
 2. Hendrik Gessel; geboren Groningen 02-01-1842, volgt onder III-c.
 3. Fennegien Gessel; geboren Groningen 02-01-1846, overleden aldaar 24-09-1848.
 4. Jan Gessel (1849-1907) in 1896Jan Gessel; geboren Groningen 18-09-1849, overleden aldaar 01-05-1907. Jan diende bij het leger in Nederlands-Indië. Sjouwer in Groningen. Hij werd op 4 september 1889 door de rechtbank in Leeuwarden wegens bedelarij veroordeeld tot 12 dagen hechtenis en 18 maanden opzending. (Op dezelfde dag werden Wilke Magnin en diens vrouw Johanna Jansen wegens bedelarij veroordeeld tot 12 dagen hechtenis.) In 1896 kwam Jan in de strafkolonie Veenhuizen terecht, nadat hij door de arrondissementsrechtbank in Den Haag opnieuw was veroordeeld voor landloperij. 
 5. Johannes Gessel; geboren Groningen 13-05-1853, overleden aldaar 16-06-1904, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats, arbeider. Johannes werd op 14 juli 1890 samen met Jacobus Achttien door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld wegens “bedelarij in vereeniging gepleegd, terwijl zij tot werken in staat zijn”. Johannes kreeg 12 dagen hechtenis en acht maanden opzending naar een rijkswerkinrichting opgelegd.

Generatie III

 

III-a Henri Gessel; geboren Aat 07-11-1820, overleden Lemelerveld 11-06-1874, zoon van Fredrik Gessel en Elisabeth Groeneveld. Henri was sjouwer in Rotterdam (1865), kolonist en veldwachter in Ommerschans (1866, 1870) en arbeider in Ambt Ommen (1874).

Henri is getrouwd Rotterdam 09-08-1865 met Bina Dammeijer; geboren Westerlee 16-04-1830, overleden Zwolle 15-08-1899, natuurlijke dochter van Wieke Hendriks Dammeijer. Bina is later getrouwd Ambt Ommen 13-05-1875 met Joost Bakker; geboren Broek in Waterland ca. 1818, overleden Zwolle 01-03-1896, zoon van Dirk Bakker en Trijntje Tromp.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Gessel; geboren Ommerschans 23-09-1866, overleden aldaar 22-11-1866.
 2. Bina Elisabeth Gessel; geboren Ommerschans 17-10-1867, overleden Zwolle 13-06-1948. Bina is getrouwd Zwolle 02-05-1895 met haar zwager Johann Hermann Wienbelt (1866-1950), weduwnaar van Frederika Gessel (1870-1894). 
 3. Frederika Gessel; geboren Avereest 20-02-1870, overleden Zwolle 24-09-1894. Zij is getrouwd Zwolle 10-05-1894 Johann Hermann Wienbelt; geboren Zwolle 01-12-1866, overleden aldaar 09-06-1950, zoon van Hendrik Frederik Wienbelt en Marrigje Jansen, schoenmaker. Hij hertrouwde met zijn schoonzus Bina Elisabeth Gessel (1867-1948).

 

III-b Hendrik Gessel; geboren Groningen 09-12-1834, overleden Roermond 15-03-1866, zoon van Joannes Gessel en Maria Schaefer, muzikant.

Hendrik is getrouwd Roermond 23-11-1865 met Johanna Hubertina Legez; geboren Roermond 09-02-1838, overleden aldaar 14-12-1867, dochter van Jan Baptist Legez en Margaretha Schrijners, naaister.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Maria Margaretha Hubertina Gessel; geboren Roermond 08-05-1864, overleden Breda 05-02-1946, gewettigd Roermond 23-11-1865. Maria is getrouwd Breda 14-09-1882 met Jacobus Schimmel; geboren Amersfoort 14-01-1848, overleden Breda 16-02-1911, zoon van Petrus Schimmel en Willemina Schoonman. Adjudant-onderofficier in Breda (1862).

 

III-c Hendrik Gessel; geboren Groningen 02-01-1842, overleden aldaar 15-10-1910, zoon van Antonius Gessel en Egbertje Hollander. Wever (1876), arbeider (1880, 1910), steenhouwer (1902).

Hendrik is getrouwd Groningen 03-12-1876 met Martha Elisabetha Brokken; geboren Groningen 09-01-1850 (Martha Elisabetha Brokken), overleden Hilversum 18-11-1937 (Margaretha Elisabeth Brokken), dochter van Johannes Jacobus Brokken en Engelina van der Schans.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Aaltje Gessel; geboren Groningen 04-11-1873, overleden Hilversum 04-03-1960, gewettigd 03-12-1876. Aaltje is getrouwd (1) Groningen 10-10-1897 met Hendrik Greif; geboren Groningen 10-09-1872, overleden Hilversum 11-12-1915, zoon van Joest Greif en Trientje Velvis, conducteur. Aaltje is getrouwd (2) Haarlemmermeer 28-05-1919 met Gerard Jan de Hamer; geboren Middelburg 20-10-1875, overleden Hilversum 22-12-1941, zoon van Pieter de Hamer en Johanna van Schaick, arbeider. Gerard is eerder getrouwd Haarlemmermeer 04-06-1902 met Ploontje Griekspoor; geboren Haarlemmermeer 13-12-1877, overleden aldaar 07-07-1916, dochter van Cornelis Griekspoor en Aagje Konings.
 2. Antonius Gessel; geboren Groningen 27-09-1877, volgt onder IV-a.
 3. Engelina Gessel; geboren Groningen 08-02-1880, overleden Hilversum 21-08-1956.
 4. Egbert Gessel; geboren Groningen 01-02-1883, volgt onder IV-b.
 5. Johanna Jacoba Gessel; geboren Groningen 21-11-1885, overleden n1932.
 6. Doodgeboren zoon, geboren Groningen 18-07-1888. 
 7. Hendrik Gessel; geboren Groningen 15-08-1889, overleden 22-10-1968, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats. Straatmaker (1921, 1924). Hendrik is getrouwd (1) Groningen 27-01-1921 met (en gescheiden 18-01-1924 van) Maria Alida Wessels; geboren Groningen 04-05-1883, dochter van Harm Hendrik Wessels en Hebeltje Kaspers. Hendrik is getrouwd (2) Groningen 01-09-1924 met Antje de Haan; geboren Groningen 31-08-1883, overleden aldaar 18-12-1952, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats 22-12-1952, dochter van Pieter Catharinus Gabriel de Haan en Alstje Huizinga. Antje is eerder getrouwd Groningen 26-06-1910 met (en gescheiden 30-09-1920 van) Willem Eren; geboren Groningen 06-10-1885, zoon van Gerhardus Wilhelmus Eren en Martina van Dam.

Generatie IV

 

IV-a Antonius Gessel; geboren Groningen 27-09-1877, overleden Hilversum 02-03-1932, zoon van Hendrik Gessel en Martha Elisabetha Brokken. Steenhouwer te Groningen, Hoogkerk (tot 1909), Den Haag (1909-1917) en Hilversum.

Antonius is getrouwd Groningen 31-08-1902 met Grietje Schipper; geboren Assen 05-08-1870, overleden Hilversum 10-01-1943, dochter van Johannes Christiaan Schipper en Trijntje Hijlkes Waringa. Grietje is eerder getrouwd Assen 22-05-1895 met Daniel Stap; geboren Zwolle 16-09-1868, overleden Groningen 22-09-1899, zoon van Janus Stap en Christina Henderika Jurgens, steenhouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik (Henk) Gessel; geboren Groningen 27-09-1902, volgt onder V.
 2. Jan Gessel; geboren Groningen 04-11-1904, overleden Hilversum 18-10-1956, begraven Hilversum, Noorderbegraafplaats. Werkte als steenhouwer bij de Gooische Steenhouwerij Fa. Jac. de Groot in Hilversum. Jan is getrouwd Hilversum 09-05-1928 met Hildegard Ernestina Bartz; geboren Gelsenkirchen [Duitsland] 27-02-1907, overleden Hilversum 21-11-1981, begraven Hilversum, Noorderbegraafplaats 25-11-1981, dochter van Franz Bartz en Charlotte Ostrowski. 
 3. Martha Elisabetha Gessel; geboren Kostverloren 16-08-1908, overleden na 1957. Martha is getrouwd (1) met haar zwager Jacques Adolf Marie van der Weerd; geboren Batavia [Nederlands-Indië] 27-12-1892, overleden Hilversum 26-03-1950, zoon van Albertus Hendrik van der Weerd en Sophia Elisabeth Maria Deterding, Kantoorbediende. Jacques is eerder getrouwd Amsterdam 02-09-1924 met Maria Louisa Romijn; geboren Amsterdam ca. 1894, overleden aldaar 31-12-1927, dochter van Salomon Romijn en Maria Louisa Gruisinga. Jacques is eerder getrouwd Hilversum 19-12-1928 met Trientje Stap; geboren Groningen 26-01-1900, overleden Oegstgeest 12-02-1944, dochter van Daniel Stap en Grietje Schipper.
  Martha is getrouwd (2) met Jan Kuipers; geboren ca. 1879, overleden 05-12-1957, begraven Hilversum, Noorderbegraafplaats 09-12-1957. 
 4. Egbert Gessel; geboren ‘s-Gravenhage 18-01-1911, overleden Hilversum 06-10-1973, steenhouwer. Egbert is getrouwd Hilversum 03-08-1932 met Dora van Loenen; geboren Hilversum 11-10-1913, dochter van Derk Jan van Loenen en Alida Jungerling. 
 5. Alida Engelina Gessel; geboren ‘s-Gravenhage 29-06-1913, overleden Hilversum 19-12-1986 na een aanrijding, gecremeerd Utrecht-Overvecht 24-12-1986.

 

IV-b Egbert Gessel; geboren Groningen 01-02-1883, overleden 28-05-1963, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats, zoon van Hendrik Gessel en Martha Elisabetha Brokken. Straatmaker (1906).

Egbert is getrouwd Groningen 23-12-1906 met (en gescheiden 16-01-1943 van) Alberta Engels; geboren Groningen 30-11-1890, overleden aldaar 14-08-1953, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats 18-08-1953, dochter van Geert Engels en Metje Eisma.

Huwelijksjubileum Egbert Gessel (1931)

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Mettje Gessel; geboren Groningen 14-01-1907, overleden aldaar 30-09-1995, gecremeerd aldaar 05-10-1995. Mettje is getrouwd Groningen 11-06-1931 met Jan Tillema; geboren Groningen 28-10-1906, overleden 19-10-1973, zoon van Roelf Tillema en Eipka Oltmans, pakhuisknecht.
 2. Hendrik Gessel; geboren Groningen 04-12-1908, overleden aldaar 14-11-1997, gecremeerd aldaar 18-11-1997. Straatmaker (1933). Hendrik is getrouwd Groningen 14-12-1933 met Alberdina Bergsma; geboren Groningen 22-12-1911, overleden aldaar 24-02-1982, gecremeerd aldaar 01-03-1982, dochter van Pieter Bergsma en Louisa Maria Wasseur.
 3. Martha Elizabetha Gessel; geboren Groningen 29-04-1910, overleden aldaar 17-11-1988, gecremeerd aldaar 21-11-1988. Martha is getrouwd Groningen 30-05-1938 met (en gescheiden 07-04-1961 van) Ieme van der Valk; geboren Wieuwerd 21-07-1899, zoon van Tiede IJmes van der Valk en Sjoerdtje Pieters Jongema. Vertegenwoordiger (1938). Ieme was gescheiden van Jantina Alberta de Vries.
 4. Geertje Gessel; geboren Groningen 08-08-1911.
 5. Antonius Gessel; geboren Groningen 22-09-1912, overleden aldaar 22-11-1913, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats.
 6. Engelina Gessel; geboren Groningen 19-10-1914. Engelina is getrouwd Groningen 18-07-1935 met (en gescheiden 1941 van) Henderikus Matthias Hake; geboren Groningen 03-05-1913, zoon van Johannes Theodorus Hake en Johanna Henderika Jansen, timmerman.
 7. Maria Gessel; geboren ca. 1923, overleden Groningen 02-04-1929. 
 8. ? Aaltje Gessel; geboren 31-07-1924, overleden 05-11-1981, begraven Groningen, Selwerderhof.
    

   

 9. Antje Gessel; geboren Groningen 16-05-1930, overleden aldaar 31-03-1943, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats.

Generatie V

 

V Hendrik (Henk) Gessel; geboren Groningen 27-09-1902, overleden 04-06-1970, zoon van Antonius Gessel en Grietje Schipper, steenhouwer.

Hendrik is getrouwd Hilversum 29-09-1926 met Augusta Weimer; geboren Wisch 23-02-1904, overleden 02-03-1993, gecremeerd Driehuis 05-03-1993, dochter van Jurianus Antonius Weimer en Augusta Wensink.

Uit dit huwelijk onder anderen:1

 1. Antonius Gessel; geboren Hilversum 15-03-1927, overleden Weesp 26-07-2000. 
 2. Augusta Gessel; geboren Hilversum 30-01-1928, overleden aldaar 28-06-1997. Augusta is getrouwd Hilversum 19-09-1956 met Petrus Johannes Hermsen; geboren Delft 22-09-1932, overleden Hilversum 30-10-2006.
   
 3. Freddy Gessel; geboren Hilversum 10-12-1938, overleden Jálon [Spanje] 05-05-2004.  
 4. Christina Hendrika Gessel; geboren Hilversum 1940, overleden aldaar 17-01-1944. Henk Weimer noemt haar als Cristina Johanna Gessel (geboren 19-09-1940, overleden 01-01-1944).

 


 

Bronnen en noten

 1. Gegevens over het nageslacht van het echtpaar Gessel-Weimer zijn deels ontleend aan de Stamboom Weimer van Henk Weimer.

– – voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2022 – –

One Comment

 • Amber Gessel

  Goedemiddag, Ik ben opzoek naar mijn familie geschiedenis en nu zie ik tot mijn vreugde deze website en pagina. Nu ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig naa de voorgeschiedenis van Hindrik Gessel uit 1766 en zijn vader enz… Misschien kunt u mij daar ook mee helpen ? Ik zou graag een reactie van u willen. Mvg Amber Gessel

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *