• Genealogieën

    Genealogie van de familie Rutjes

    Everhardus Ruttjers, oudst bekende voorvader van de familie Rutjes liet begin 1700 kinderen dopen in de katholieke kerk in Oud-Zevenaar. Bij zijn trouwen wordt hij vermeld als Evert Rutgers, wat erop duidt dat de latere familienaam zal zijn ontleend aan de voornaam Rutger. Zijn nazaten worden vermeld met de namen Ruttjers, Rutjens, Rutjers en Rutjes.