Genealogieën

Genealogie van de familie Imbos

De familie Imbos komt uit Engter, een dorp in Duitsland, even boven Osnabrück. De familienaam werd daar onder andere geschreven als ‘Imbusch’, ‘in dem Busche’ en ‘Inbusch’. Aan het begin van de negentiende eeuw trokken de broers Fridrik en Harm naar Nederland, waar ze gingen wonen in de gemeente Slochteren.

 

Gerrit Imbos (1886-1959) trouwde met een meisje uit Foxhol en woonde met zijn gezin aan de Foxholster Hoofdweg. Op de foto hierboven de voormalige lagere school in Foxhol ca. 1890 aan de Foxholster Hoofdweg. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de gemeente de naam van de Foxholster Hoofdweg in Gerrit Imbosstraat, naar Gerrit Imbos jr. (1921-1943), die in de oorlog werd omgebracht. Het deel van de Hoofdweg waar de familie woonde, werd in 1959 omgedoopt tot Woldweg.


Generatie I

I Gerdt Henrich Imbusch, ook Im Busche en Inbusch; geboren ca. 1750-1751, overleden Engter 21-06-1800 (als Gerd Henrich Inbusch, 49 jr), begraven 22-06-1800.

Gerdt is getrouwd Engter 30-11-1781 met Cathrine Margrethe Brunings; geboren ca. 1757-1758, overleden Engter 27-03-1800 (als Cathrine Margrethe Inbusch, 42 jr.), begraven 28-03-1800.

Gerdt was (land-)arbeider in Engter. Het paar wordt bij hun huwelijk vermeld als Gerdt Henrich im Busche en Catharina Margaretha Brünings. In de huwelijksakten van hun zoons worden ze Geert Hindriks Imbos en Margaretha Bruning genoemd.

Uit dit huwelijk:

 1. Johann Friedrich Imbusch; geboren Engter 15-10-1788, volgt onder II-a.
 2. Johann Hermann Imbusch; geboren Engter 21-12-1790, volgt onder II-b.

Generatie II

II-a Johann Friedrich Imbusch, ook Fridrik Imbos; geboren Engter 15-10-1788, gedoopt [EL] 19-10-1788 (als Johann Friedrich Inbusch, getuigen Johann Gerd Inbusch, Johann Henrich Bergmann en Maria Elisabeth Endebroks), overleden Slochteren 15-07-1865, zoon van Geert Hindriks Imbos en Margretha Brunings.

Fridrik is getrouwd Slochteren 22-06-1824 met Ida (Itje) Harms Kruis (ook Kroes); gedoopt Slochteren 14-05-1801, overleden Slochteren 18-03-1864, dochter van Harm Everts Kruis, arbeider in Slochteren, en Fennechien Esser.

Fridrik was arbeider (1823), boerenknecht (1824), en landbouwer in Slochteren. Ida was dienstmeid in Slochteren (1824). Bij het huwelijk getuigde onder andere broer Harm Imbos (33 jr, arbeider in Schildwolde). Fridrik was (en bleef) zelf Luthers, zijn vrouw was Hervormd en ook de kinderen werden Hervormd opgevoed.

Uit dit huwelijk:

 1. Fennechien Imbos; geboren Slochteren 16-07-1824, overleden Kolham 07-03-1905. Zij is getrouwd Slochteren 07-04-1849 met Kornelius Westers; geboren Noordbroek 07-04-1824, overleden Kolham 13-04-1906, zoon van Hindrik Hindriks Westers en Marchien Jans Zeven. Dagloner in Slochteren.
 2. Henderik Imbos; geboren Slochteren 12-11-1826, overleden aldaar 12-05-1838.
 3. Grietje Imbos; geboren Slochteren 16-08-1829, overleden aldaar 06-03-1912. Zij is getrouwd Slochteren 04-04-1857 met Johannes Begeman; geboren Slochteren 01-03-1834, overleden Slochteren 24-02-1916, zoon van Abraham Begeman, landbouwer in Slochteren, en Derkje Hoeven. Johannes was dagloner, landbouwer in Slochteren.
 4. Harm Imbos; geboren Slochteren 02-11-1831, volgt onder III-a. 
 5. Aaltje Imbos; geboren Slochteren 04-08-1834, overleden aldaar 21-08-1834 (17 dagen oud). Werd vernoemd naar haar tante Aaltje ter Laan.

II-b Johann Hermann Imbusch, ook Harm Imbos; geboren Engter 21-12-1790, gedoopt [EL] 26-12-1790 (getuigen Hermann Henrich Dröge, Johann Jürgen Köpke en Anna Maria Schulenborg), overleden Slochteren 01-09-1826, zoon van Geert Hindriks Imbos en Margretha Brunings.

Harm is getrouwd Slochteren 16-12-1823 met Aaltje Pieters ter Laan; gedoopt Slochteren 08-07-1804, dochter van Pieter Garmts ter Laan (ca 1774-1817) en Geertje Kornelis ten Hove (1775-1818).

Harm was arbeider in Schildwolde (1823, 1824). Als getuige van zijn broer tekende hij diens huwelijksakte als “Harm Imbos”, zijn eigen huwelijksakte als “J H Imbos”. Aaltje was dienstmeid in Schildwolde (1823), later landbouwerse in Slochteren (1842). Getuigen bij het huwelijk waren broer Fridrik Imbos (30 jr, arbeider in Schildwolde), oom Derk Garmts ter Laan (44 jr, landbouwer), Jakob Fokkes Fokkema (66 jr, landbouwer in Schildwolde) en Jan Klasens Veenema (38 jr, bakker in Slochteren).

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Imbos; geboren Schildwolde 24-04-1824, volgt onder III-b.

Generatie III

III-a Harm Imbos; geboren Slochteren 02-11-1831, overleden Slochteren 22-11-1914, zoon van Fridrik Imbos en Ida Harms Kruis.

Harm is getrouwd Slochteren 22-04-1871 met Willemina Drent; geboren Kolham 04-10-1844, overleden Slochteren 09-02-1910, dochter van Jan Roelfs Drent, en Johanna Ribbels.

Harm werd vernoemd naar zijn oom Harm Imbos. Hij werd uitgeloot en hoefde daardoor niet in militaire dienst. Hij was landbouwer in Slochteren. Willemina was dienstmeid in Slochteren (1871). Harm en Willemina erkenden bij hun huwelijk zoon Fridrik, ruim een maand voor het huwelijk geboren.

Uit dit huwelijk:

 1. Fridrik (Frederik) Imbos; geboren Slochteren 03-03-1871, overleden aldaar 06-01-1938. Landbouwer. Hij is getrouwd Slochteren 08-07-1916 met zijn nicht Ida Begeman; geboren Slochteren 15-10-1870, overleden Groningen 01-11-1945, dochter van Johannes Begeman en Grietje Imbos.

III-b Pieter Imbos; geboren Schildwolde 24-04-1824, overleden Slochteren 02-03-1872, zoon van Harm Imbos en Aaltje Pieters ter Laan.

Pieter is getrouwd Slochteren 28-12-1842 met Hinderika Buiters Hamminga; geboren Kolham 28-01-1823, overleden Schildwolde 13-04-1858, dochter van Pieter Jans Hamminga en Reinje Aaldriks Schilthuis. Zij was vernoemd naar haar grootmoeder van vaderskant, Hindrikje Buiters (1757-1827), en noemde zich Hinderika Buiters Hamminga. Bij de geboorte werd ze per abuis ingeschreven met de voornamen ‘Henderika Ruiters’.

Bij het huwelijk verklaarden de bruid en haar moeder niet in kunnen schrijven. Getuigen waren: Oltman Berends Begeman (38 jr, landbouwer), Kornelis Hindriks Hamminga (52 jr, landbouwer), Eppe Jans Mulder (54 jr, broodbakker) en Fokke Jans Meijer (41 jr, schoolonderwijzer), alle vier wonende in Kolham. Pieter was landbouwer in Schildwolde (1842) en verhuisde in de jaren 1850/1860 met zijn gezin naar Bonnen onder Gieten. Hij verkocht daar bezittingen in 1864 en 1865. Pieter wordt later vermeld als landbouwer in Kolham (1871).

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Imbos; geboren Schildwolde 01-04-1846, volgt onder IV-a.
 2. Reina Imbos; geboren Schildwolde 22-09-1848, volgt onder IV-b.
 3. Aaltje Imbos; geboren Schildwolde 20-06-1851, overleden Groningen 23-02-1907. Dienstbode in Kolham (1871). Zij is getrouwd Slochteren 28-10-1871 met Reinder Willem Sanders; geboren Groningen 15-06-1840, overleden Schoonoord 28-01-1933, zoon van Frans Sanders, koetsier in Groningen, en Dievertje Stel. Boerenknecht (1871), dagloner (1876, 1899) in Kolham (1871), werd uit hoofde van broederdienst vrijgesteld voor militaire dienst.
 4. Jakob Fokko Imbos; geboren Schildwolde 04-03-1854, overleden aldaar 07-04-1855. 
 5. Jakob Fokke Imbos; geboren Schildwolde 14-04-1856, volgt onder IV-c.

Generatie IV

IV-a Pieter Imbos; geboren Schildwolde 01-04-1846, overleden Slochteren 12-04-1913, zoon van Pieter Imbos en Henderika Ruiters Hamminga.

Pieter is getrouwd Midwolda 27-02-1874 met Ida Bos; geboren Kolham 04-10-1839, overleden aldaar 26-10-1900, dochter van Jan Hindriks Bos, landbouwer in Kolham, en Geertje Roelofs Drent. Ida was schoenmaakster in Midwolda (1874). Zij is getrouwd (1) Hoogezand 9-05-1868 met Anthonie Eisseler; geboren Sappemeer, zoon van Jan Adam Eisseler (1812-1870), schoenmakersknecht in Sappemeer, en Hindrikje Degenaar (1812-1885). Anthonie was schoenmaker in Sappemeer.

Pieter werd vernoemd naar zijn grootvader Pieter Hamminga. Hij was schoenmakersknecht in Midwolda (1874), later schoenmaker. Woonde met zijn gezin in Midwolda, Hoogezand (1876), Kropswolde (tot 1892), Foxham (vanaf nov. 1892).

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Imbos; geboren Hoogezand 09-09-1876, overleden aldaar 04-03-1878.
 2. Pieter Imbos; geboren Martenshoek 23-12-1879, volgt onder V-a.

IV-b Reina Imbos; geboren Schildwolde 22-09-1848, overleden Rotterdam 27-10-1914, begraven Assen, Zuiderbegraafplaats, dochter van Pieter Imbos en Henderika Ruiters Hamminga.

Reina was dienstmeid (1877), naaister (1887). Ze erkende haar beide zoons in 1890.

Uit onbekende relatie(s):

 1. Heike Imbos; geboren Kolham 08-09-1877, volgt onder V-b
 2. Pieter Imbos; geboren Assen 27-05-1887, volgt onder V-c.

IV-c Jakob Fokke Imbos; geboren Schildwolde 14-04-1856, overleden Slochteren 08-08-1889, zoon van Pieter Imbos en Henderika Ruiters Hamminga.

Hij is getrouwd Slochteren 13-05-1882 met Lutgerdina Klootsema; geboren Harkstede 08-06-1857, overleden Hoogezand 15-01-1935, dochter van Tjaart Gerrits Klootsema, landbouwer in Harkstede, en Aaltje Jans Schipper. Lutgerdina is getrouwd (1) Slochteren 21-04-1877 Pieter van Bruggen; geboren Harkstede 29-03-1856, overleden aldaar 07-12-1878, zoon van Hindrik Jans van Bruggen en Sibrig Gerrits Rollema. Dagloner. Lutgerdina is getrouwd (3) Hoogezand 01-07-1893 met Willem Tienkamp; geboren Eelde 6-08-1848, overleden Hoogezand 8-10-1925, zoon van Engbert Tienkamp, klompenmaker in Vries (1893) en Marchien Jan Oosting. Willem was klompenmaker. Willem was eerder getrouwd (gesch.) met Egberdina Veendijk.

Jakob was dienstknecht in Harkstede (1882), dagloner in Slochteren. Woonde tot ca. 1883-1884 in de gemeente Ten Boer, daarna weer in Slochteren, aan het Slochterdiep. Getuigen bij het huwelijk van Jakob en Lutgerdina waren: Jan Brust (56 jr, landbouwer in Scharmer), Johannes Voorma (44 jr, timmerman in Westerbroek), neef Jan Klootsema (54 jr, veldwachter in Scharmer) en Geert Cazemier (34 jr, veldwachter in Schildwolde). Op dezelfde dag trouwde ook Lutgerdina’s broer Wildrik Kloostema met Margien Voorma (dochter van getuige Joh. Voorma).

Uit dit huwelijk:

 1. Tjaart Imbos; geboren Harkstede 3-09-1882, volgt onder V-d.
 2. Pieter Imbos; geboren Woltersum 14-04-1884, volgt onder V-e.
 3. Gerrit Imbos; geboren Slochteren 4-08-1886, volgt onder V-f. 
 4. Hinderika Imbos; geboren Slochteren 30-01-1888, overleden Groningen 18-04-1943, begraven Hoogezand, Stille Hof. Zij is getrouwd Hoogezand 23-12-1911 met Albert Heininga; geboren Sappemeer 20-11-1884, zoon van Harm Heininga, fabrieksarbeider in Kleinemeer, en Hinderkien Kalk. Fabrieksarbeider in Kleinemeer (1911), later papiermaker in Kropswolde (1926). Albert is hertrouwd Hoogezand 21-04-1944 met Fennechien Bos; geboren Veendam ca. 1897, dochter van Hindrik Bos en Harmke Broekema. Zij was gescheiden van Jan Smit.
  Bij het huwelijk van Hinderika en Albert getuigden broer Warner Heininga (21 jr, fabrieksarbeider in Sappemeer) en broers Tjaart (29 jr, kantoorbediende in Westerbroek) en Gerrit Imbos (25 jr, scheepstimmerknecht in Foxhol) en stiefvader Willem Tienkamp (62 jr, klompenmaker in Westerbroek). Albert en Henderika woonden o.a. aan de Burg. van Royenstraat O 30 in Hoogezand.

Generatie V

V-a Pieter Imbos; geboren Martenshoek (Hoogezand) 23-12-1879, overleden 25-01-1978, begraven Hoogezand, Stille Hof, zoon van Pieter Imbos en Ida Bos.

Pieter is getrouwd (1) Slochteren 24-05-1902 met Willemina Deen; geboren Slochteren 28-04-1874, overleden aldaar 23-07-1904, dochter van Jan Deen, arbeider in Slochteren, en Trijntje Boekholt. Willemina was dienstmeid in Hoogezand (1902). Getuigen bij dit huwelijk waren: Adrianus Klein (27 jr, smidsknecht in Kolham), zwager van de bruid, Warner Springelkamp (42 jr, arbeider in Kolham), Derk Rowaan (52 jr, schippersknecht in Foxhol) en Geert Cazemier (54 jr, veldwachter in Schildwolde).

Pieter is getrouwd (2) Slochteren 23-06-1906 met zijn schoonzus Geessien Deen; geboren Slochteren 17-11-1882, overleden Kolham 20-03-1956, begraven Hoogezand, Stille Hof, dochter van Jan Deen, arbeider in Slochteren, en Trijntje Boekholt.

Pieter was smidsknecht in Kolham (1902, 1906) en Hoogezand (1907), smidsknecht (1914, 1917), ketelmaker (1920) en bankwerker in Foxham (1927), ketelmaker in Kolham (1939).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ida Imbos; geboren Kolham 01-11-1903, overleden na 1968. Zij is getrouwd (1) Groningen 15-12-1927 met Wijbe Lolcama; geboren Offingawier 23-04-1903, overleden voor 1936, zoon van Lodewijk Lolcama en Anke van der Schaaf. Soldaat (1927). Ida is getrouwd (2) Heemstede 10-07-1936 met Uilke Fortuin geboren Grootegast ca. 1898, overleden Haarlem 22-10-1968, zoon van Jan Fortuin en Jantje Stroosma. Schilder in Haarlem (1936). Hij was weduwnaar van Wijtske Kuipers.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Imbos; geboren Hoogezand 11-04-1907, overleden Groningen 04-05-1954. Scheepstimmerknecht in Kolham (1939), fabrieksarbeider in Groningen (1954). Hij is getrouwd met Antje Postema; geboren ca. 1914, overleden Groningen 03-07-1985, gecremeerd aldaar 08-07-1985.
 2. Willemina Imbos; geboren Kolham 01-07-1908. Dienstbode (1939). Zij is getrouwd Slochteren 14-01-1939 met Jan Zuur; geboren Kolham 29-10-1912, zoon van Marten Zuur en Derkien Tammeling. Machinist (1939)
 3. Pieter Imbos; geboren Kolham 19-05-1911, overleden 05-01-1990, begraven Hoogezand, Stille Hof. Tuindersknecht in Kolham (1939), groentekwekersknecht in Hoogezand (1946). Hij is getrouwd Hoogezand 15-05-1939 met Johanna Maria Benink; geboren Hoogezand 29-08-1913, overleden aldaar 20-07-1994, begraven Hoogezand, Stille Hof 23-07-1994, dochter van Johannes Benink en Maria Pieterina Koers. Bij het huwelijk getuigden broer Jan Imbos (31 jr, scheepstimmerknecht in Kolham), en broer Albert Benink (32 jr, handelsreiziger in Groningen).
 4. Trijntje Imbos; geboren Foxham 25-04-1914, overleden Sappemeer 15-04-2011, begraven Kolham. Zij is getrouwd Slochteren 15-01-1938 met Filippus Heikens; geboren Kolham 27-03-1913, overleden 09-12-1992, begraven Kolham, zoon van Filippus Heikens en Klaassien Veenkamp. Los werkman (1938).
 5. Henderika Imbos; geboren Foxham 12-07-1917. Zij is getrouwd met Oetse Teekema.
 6. Johanna (Jo) Imbos; geboren Foxham 27-06-1920, overleden 07-02-1999, begraven Hoogezand, Stille Hof 11-02-1999. Jo is getrouwd met Eeko Ganzeveld; geboren 10-02-1922, overleden 08-09-2007.

V-b Heike Imbos; geboren Kolham 08-09-1877, overleden Assen 02-02-1936, begraven Assen, Zuiderbegraafplaats, zoon van Reina Imbos. Sigarenmaker.

Hij is getrouwd Assen 30-03-1918 met Helena Dekker; geboren Assen 10-02-1884, overleden aldaar 15-12-1955, begraven Assen, Zuiderbegraafplaats, dochter van Jan Dekker en Derktje Hofste.

Uit dit huwelijk:

 1. Reina Imbos; geboren Assen 21-06-1919, overleden aldaar 09-04-2008. Zij is getrouwd met Roelof de Vries; geboren Kloosterveen (Assen) 29-07-1895, overleden Assen 26-03-1962, zoon van Jacobus de Vries en Aaltje Schurman. Klerk bij de provinciale griffie (1924). Hij was getrouwd (1) Assen 27-10-1924 met Metje Meijer; geboren Assen 06-12-1894, overleden aldaar 04-04-1949, dochter van Wicher Meijer en Hendrikje van Houten.
 2. Jan Imbos; geboren Assen 16-09-1921, overleden aldaar 14-01-1999, begraven op de Boskamp. Hij is getrouwd met Jantje Nijland; overleden 2013.

V-c Pieter Imbos; geboren Assen 27-05-1887, overleden Arnhem 03-08-1944, zoon van Reina Imbos. Boekdrukker (1909), monteur in Rotterdam.

Hij is getrouwd Utrecht 18-11-1909 met Johanna Kippersluijs; geboren Utrecht 19-07-1880, overleden aldaar 09-12-1951, dochter van Cornelis Hendrikus Kippersluijs en Maria Elisabeth Bladt.

Uit dit huwelijk:

 1. Reina Johanna Imbos; geboren Rotterdam 12-12-1910, overleden Utrecht 14-04-1991. Zij is getrouwd Zuilen 22-12-1938 met Wouter (Wout) van Elst; geboren Utrecht 06-01-1908, overleden aldaar 21-05-1988, zoon van Hendrik van Elst en Aaltje Minnebrand.
 2. Pieter Cornelis (Piet) Imbos; geboren Rotterdam 08-08-1920, overleden Utrecht 28-10-1999, gecremeerd aldaar 02-11-1999. Ruim 25 jaar (Sport-)verslaggever voor het Stadsblad in Utrecht en tien jaar voor Omroep Utrecht RTV. Hij ontving de Sportpenning van de gemeente Utrecht, was drager van het Zilveren Wiel van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en erelid van de supportersvereniging van FC Utrecht. Piet is getrouwd met G. Kruyt.

V-d Tjaart Imbos; geboren Harkstede 03-09-1882, overleden 11-10-1966, begraven Hoogezand, Stille Hof), zoon van Jakob Fokke Imbos en Lutgerdina Klootsema.

Tjaart is getrouwd Hoogezand 2-12-1905 met Jantina Jungman; geboren Zuidlaren 19-08-1886, overleden 27-07-1963, begraven Hoogezand, Stille Hof, dochter van Heinrich Wilhelm Jungman, watermolenaar in Foxhol, en Jantje ten Hoeve.

Tjaart was fabrieksarbeider, later magazijnmeester van een boekenfabriek. Getuigen bij het huwelijk waren broer Willem Jungman (26 jr, fabrieksarbeider in Foxhol), Jan Rijkens (23 jr, scheepstimmerknecht in Foxhol, zwager van de bruid), stiefvader Willem Tienkamp (56 jr, klompenmaker in Foxhol) en Johannes Huizing (25 jr, ambtenaar ter secretarie in Hoogezand). Tjaart en Jantina woonden in Westerbroek (ca. 1910), later in Kiel (1914), aan de Eendrachtsweg 4.

Overlijdensbericht Tjaart Imbos

Uit dit huwelijk:

 1. Lutgerdina Imbos; geboren Foxhol 04-04-1906. Naaister in Hoogezand (1926). Zij is getrouwd Hoogezand 11-12-1926 met Jakob Radema; geboren Foxhol 20-12-1901, zoon van Rutger Radema, timmerman in Foxhol (1926), en Peitje Drijfholt. Bij het huwelijk getuigden Heike Harmannus Schomaker (31 jr, timmerman in Foxhol, zwager van Jakob) en Albert Heininga (42 jr, papiermaker in Kropswolde, oom van de bruid). Lutgerdina en Jakob verhuisden na hun huwelijk naar Utrecht.
 2. Heinrich Wilhelm Imbos; geboren Hoogezand 19-11-1907, overleden Groningen, Diaconessenhuis 18-03-1975, gecremeerd Groningen 31-03-1975. Boekbinder in Kiel (ca. 1925), expediteur in Hoogezand (1940), later houder van een brei-inrichting in Sappemeer. Hij is getrouwd Sappemeer 16-11-1940 met Elsie Kraai; geboren Sappemeer 17-03-1913, overleden 06-09-1987, gecremeerd Groningen 10-09-1987, dochter van Hendrik Kraai, kweker in Sappemeer, en Jantje de Boer. Elsie was breister in Sappemeer (1940). Bij het huwelijk getuigden Heinrichs zwager Jacob Radema (36 jr, agent van politie in Utrecht) en Elsies broer Abraham Kraai (36 jr, gasfitter in Groningen).
 3. Willem Imbos; geboren Hoogezand 16-05-1910, overleden voor 2015. Kwekersknecht. Verhuisde naar Utrecht. Hij is getrouwd met Mijntje Maria van der Assem; geboren Woudrichem 15-11-1918, overleden Veenendaal 28-01-2015, gecremeerd, dochter van Marinus van den Assem, veldarbeider, en Mijntje Maria Weverling.
 4. Jakob Fokko Imbos; geboren Hoogezand 03-02-1914, overleden Coevorden 26-05-1990. Chef verpakafdeling chem. fabriek, laborant in Hoogezand (1940). Hij is getrouwd Hoogezand 29-04-1940 met Geertruida Lok; geboren Martenshoek 05-03-1913, overleden Coevorden 09-05-2007, dochter van Roelof Lok en Hendrika Boss. Getuigen bij het huwelijk waren Geertruida’s broers Roelof (26 jr, kappersbediende in Groningen) en Geert Lok (22 jr, amanuensis in Hoogezand). Geertruida was bij haar huwelijk ‘huisjuffrouw’, wonende in Haren.
 5. Jantje Imbos; geboren Hoogezand 04-02-1918. Machinebreister in Hoogezand (1946). Jantje is getrouwd Hoogezand 07-12-1946 met Hiske Haan; geboren Winschoten 13-11-1918, zoon van Tjarko Berend Haan en Alke Bunt. Hiske en zijn vader Tjarko Berend Haan waren expediteurs in Winschoten. Bij het huwelijk getuigden: broers Tjarko Berend Haan (26 jr, fabrieksarbeider in Hoogezand) en Heinrich Wilhelm Imbos (39 jr, eigenaar van brei-inrichting in Sappemeer).
 6. Tjaart Imbos; geboren Hoogezand 12-09-1921. Expediteur. Verhuisde in 1945 met z’n broer Willem naar Utrecht. Hij is getrouwd met M.W. Bergman
 7. Jantina Imbos; geboren Hoogezand 03-08-1925. Zij is getrouwd met J. Wolter 
 8. Hendrika Imbos; geboren Hoogezand 03-08-1925. Zij is getrouwd met H. Pot

V-e Pieter Imbos; geboren Woltersum 14-04-1884, overleden Groningen 14-02-1968, gecremeerd aldaar 19-02-1968, zoon van Jakob Fokke Imbos en Lutgerdina Klootsema.

Pieter is getrouwd Hoogezand 14-08-1915 met Freerkien Lambeck; geboren Foxhol 22-03-1889, overleden Hoogkerk 04-10-1965, dochter van Casper Lambeck, fabrieksarbeider in Hoogezand, en Stientje Paas. Dienstbode in Groningen (1915).

Pieter Imbos woonde bij zijn moeder en stiefvader in Westerbroek (1910), hij verhuisde in oktober 1910 naar Hoogkerk. Hij was siroopmaker (1910), fabrieksarbeider. Bij het huwelijk getuigden broer Tonnis Lambeck (22 jr, fabrieksarbeider in Hoogezand) en stiefvader Willem Tienkamp (66 jr, klompenmaker in Hoogezand).

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Imbos; geboren Hoogezand 13-10-1915. Metaalbewerker. Hij is getrouwd Veendam 29-03-1941 met Siepke Maria Kruze; geboren Veendam ca. 1922, dochter van Hendrik Kruze en Marchiena Gankema.
 2. Casper Imbos; geboren Hoogkerk 13-08-1918, overleden 29-03-1983, gecremeerd Groningen 31-03-1983. Kapper (1944) in Hoogkerk. Werkte later bij de B.V. Noord-Nederlandse beetwortelsuikerfabriek Vierverlaten. Hij is getrouwd Eelde 15-09-1944 met Grietje Visser; geboren ca. 1921, overleden Groningen 01-01-1992, gecremeerd, dochter van Jannes Visser en Margretha Maria Ellens.
 3. Jacob Fokko (Jeep) Imbos; geboren Hoogkerk 13-08-1918, overleden Groningen 25-10-1999, gecremeerd. Hij is getrouwd met Geeske Rus; geboren ca. 1925, overleden 31-01-2013, dochter van Hendrik Rus, machinist, en Henderika Hoekstra.

V-f Gerrit Imbos; geboren Slochteren 04-08-1886, overleden 10-02-1959, begraven Hoogezand, Stille Hof, zoon van Jakob Fokke Imbos en Lutgerdina Klootsema.

Gerrit is getrouwd Hoogezand 26-03-1910 met Geerdina Veld; geboren Foxhol 19-05-1891, overleden 13-09-1977, begraven Hoogezand, Stille Hof, dochter van Hinderikus Veld (1857-1937), arbeider in Foxhol, en Antje Vos (1852-1933).

Gerrit werd waarschijnlijk vernoemd naar een broer van moeder Gerrit Tjaarts Klootsema. Hij was borstelenknecht, later scheepstimmerknecht in Foxhol, daarna kartonbewerker. Volgens overlijdensacte zoon Gerrit jr. in 1944 hellingknecht. Woonde aan de Foxholster Hoofdweg in Foxhol, achtereenvolgens op nr. 74, nr. 101 (mei 1933) en nr. 103 (mei 1934), verhuisde naar de Borgweg (mei 1938), en een jaar later weer naar Foxhol, Foxholster Hoofdweg nr. 119 (mei 1939), in 1941 vernummerd in nr. 125.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Imbos; geboren Foxhol 20-07-1911, overleden 24-07-1992, gecremeerd Groningen 28-07-1992. Willem was timmerman in Foxhol (mei 1936), fabrieksarbeider (dec. 1936) en timmerman in Foxholsterbosch (1939), scheepstimmerman in Foxhol (1948). Hij is getrouwd Hoogezand 23-05-1936 met Lammechien Martijn; geboren Windeweer 19-07-1910, overleden 15-10-1996, gecremeerd Groningen 18-10-1996, dochter van Hendrik Martijn, landarbeider in Nieuwe Compagnie (1936), en Grietje van Holstein. Getuigen bij het huwelijk waren broers Hinderikus Imbos (22 jr, los arbeider in Foxhol) en Johan Martijn (23 jr, timmerman in Nieuwe Compagnie).
 2. Hinderikus Imbos; geboren Foxhol 21-05-1913, overleden 02-01-1998, begraven Hoogezand, Stille Hof 07-01-1998. Los werkman, (fabrieks)arbeider in Foxhol. Hij is getrouwd (1) Gasselte 30-05-1936 met Aaltje Luppes; geboren Stadskanaal 21-05-1911, overleden 01-07-1956, begraven Hoogezand, Stille Hof, dochter van Jan Luppes en Geertje Roossien. Hij is getrouwd (2) met Jacoba Koerts; geboren Spitsbergen, Sappemeer 13-05-1903, overleden 09-04-1982, begraven Hoogezand, Stille Hof, dochter van Adrianus Koerts en Catharina Ploeger. Jacoba was weduwe van Wopke Lamberst; geboren 29-01-1904, overleden 04-04-1957, begraven Hoogezand, Stille Hof.
 3. Antje Imbos; geboren Foxhol 24-01-1915, overleden aldaar 25-06-1915.
 4. Antje Imbos; geboren Foxhol 30-08-1916, overleden aldaar 16-10-1916.
 5. Lutgerdina Imbos; geboren Foxhol 27-09-1917, overleden Groningen 01-03-2007, gecremeerd aldaar 05-03-2007. Breister in Borgweg, Slochteren (1939). Zij is getrouwd Hoogezand 25-03-1939 met Johan Ploeger; geboren Hoogezand 01-11-1918, overleden voor 2007, zoon van Jan Ploeger, fabrieksarbeider in Kalkwijk (1939) en Trientje Dilling. Johan was pottenbakker in Kalkwijk (1939). Bij het huwelijk getuigden broer Berend Ploeger (22 jr, fabrieksarbeider in Kalkwijk) en broer Willem Imbos (27 jr, timmerman in Foxholsterbosch).
 6. Antje Imbos; geboren Foxhol 11-04-1920, overleden 13-07-1967, begraven Hoogezand, Stille Hof. Ateliermeisje, dienstbode. Zij is getrouwd Hoogezand 13-10-1944 met Eggo Borst; geboren Delfzijl 16-07-1916, zoon van Derk Borst, bootwerker in Delfzijl, en Luktje Schuitema. Eggo was buitenvaarder, wonende in Delfzijl (1944). Bij het huwelijk getuigden broers Willem (33 jr, timmerman in Hoogezand) en Hinderikus Imbos (31 jr, los werkman in Hoogezand).
 7. Gerrit Imbos jr.; geboren Foxhol 21-07-1921, gefusilleerd Hoogezand 02-05-1943. Hij werd opgepakt n.a.v. de Meistaking 1943, en met vier andere mannen bij strokartonfabriek van Beukema in Hoogezand doodgeschoten. Zie mijn artikel over Gerrit op Wikipedia. De naam van de Foxholsterhoofdweg werd na de oorlog gewijzigd in “Gerrit Imbosstraat”.
 8. Naatje Imbos; geboren Foxhol 25-01-1923, overleden 19-04-1987, gecremeerd Groningen 23-04-1987. Werkster in Foxhol (1946). Zij is getrouwd Hoogezand 24-12-1946 met Albert Roggen; geboren Sappemeer 23-02-1922, zoon van Eildert Roggen, transportarbeider in Groningen (1946), en Frederika Gruisinger. Albert was kwekersknecht in Sappemeer (1946). Getuigen bij het huwelijk waren broers Willem Imbos (35 jr, timmerman in Hoogezand) en Norbertus Johannes Anthonie Roggen (35 jr, zandvormer in Sappemeer).
 9. Hinderika Imbos; geboren Foxhol 27-02-1925, overleden Foxhol 20-06-1925.
 10. Geert Imbos; geboren Foxhol 02-01-1927. Bankwerker. Geert is getrouwd Slochteren 24-10-1953 met Hendrikje (Henny) Oosterhuis; geboren Slochteren 20-07-1929, overleden 18-02-1988, gecremeerd Groningen 22-02-1988.
 11. Jakob Fokke Imbos; geboren Foxhol 03-04-1928. Fabrieksarbeider.
 12. Hinderika Imbos; geboren Foxhol 27-04-1929, overleden Foxhol 30-04-1929.
 13. Tjaart Imbos; geboren Foxhol 09-08-1930, overleden Hoogezand 05-03-2012, gecremeerd Appingedam 12-03-2012. Fabrieksarbeider. Hij is getrouwd met Frouwke (Froukje) Menzinga; geboren ca. 1935, overleden 31-07-1995, dochter van Roelof Menzinga en Aaltje van Bruggen.
 14. Pieter Imbos; geboren Foxhol 16-02-1933. Fabrieksarbeider in chem. fabriek.
 15. Dina Imbos; geboren 20-10-1937, overleden 30-07-1987, begraven Hoogezand, Stille Hof. Zij is getrouwd met Jan Jansen; overleden 2017.

Bronnen

 • Transcripties Engter: dopen (1724-1818), trouwen (1724-1818) en begraven (1724-1821. Hierin o.a. ook:
  * Anne Margrethe Imbusche; geboren ca. 1715, overleden 20-03-1807, begraven 22-03-1807 (92 jr en 3 mnd)
  * Anna Margaretha im Busch, ook In dem Busche en ‘Anna Grethe im Busche’; overleden na 1780. Zij is getrouwd Engter 25-10-1765 met Johan Caspar thor Mölen.
  * Johan Gerdt in dem Busche; getrouwd voor 1764 met Adelheit in dem Busche. Hieruit Gerdt Henrich in dem Busche; gedoopt Engter 30-12-1764 (getuigen Gerdt Henrich Schlingman, Gerdt Henrich im Busche en Anna Margaretha im Busche).
  * Johan Henrich im Busche; geboren ca. 1706, begraven Engter 18-11-1787 (80 jaar min 5 weken)
  * Johan Henrich im Busch, ook Im Busche en In der Busche; getrouwd Engter 22-10-1743 met Anna Margaretha Frödenborgs. Hieruit Maria Liesebeth im Busche; gedoopt mei 1747 (getuigen Jürgen im Busche, Maria Moeß en Catharina Lübbes).
  * Gerd Inbusch; getrouwd met Anna Margaretha Bergmans. Hieruit Johan Henrich Inbusch; gedoopt Engter 22-10-1785 (getuige Clauß Henrich Volmer).
  * Gerd Henrich Inbusch; getrouwd met Anna Margaretha Lübbes. Hieruit Anna Margaretha Inbusch; gedoopt 29-06-1783 (getuigen Catharina Margaretha von der Heide, Anna Margaretha Lüßenheide, Herman Schulenburg).

– – voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2022 – –

8 Comments

 • Gerrit Imbos

  Kwam deze geneologie tegen tijdens het zoeken in Google naar Gerrit Imbos. Ik ben de zoon van Hinderikus Imbos en mijn eerste moeder was Aaltje Luppes

 • Stip ter Laan

  Onder Pieter Imbos geb. 16 febr. 1933
  moet nog komen Dina Imbos, geb. 20 okt 1937
  overl. 30 juli 1987, begraven Hoogezand Stillehof
  trouwde Jan Jansen

  Ik ben heel ver weg familie van Aaltje Pieters ter Laan en Johann Hermen Imbos
  vriendelijke groet

 • jan marc vonk

  hallo

  ook ik ben ver weg familie van aaltje pieters ter laan en johann hermen imbos

  vr.gr. jan-marc vonk

 • Bert Waterman

  Ik kom in de stamboom van mijn familie van Elst een Pieter Imbos tegen die geboren is op 27 mei 1887 in Assen en die in 1944 in Arnhem is overleden.
  Weet U wellicht iets meer over deze Imbos?
  met vriendelijke groeten

 • Manon jansen

  Dina imbos was mijn oma wellicht heb ik haar helaas niet gekend. En Jan Jansen mijn opa hebben wij helaas 19-1-17 afscheid van moeten nemen

 • Johannes de Haan

  In de stamboom van de familie Imbos komt Jacob Fokko Imbos voor, geboren ca. 1918, overleden Groningen 25-10-1999. Volgens het verzetsmuseum is hij op 03-09-1944 in het concentratiekamp Dachau aangekomen. Ketn u de reden van zijn deportatie?

 • Marian Imbos

  Mijn opa was: Jan Imbos; geboren Assen 16-09-1921, overleden aldaar 14-01-1999, begraven op de Boskamp. Hij is getrouwd met Jantje Nijland (mijn oma)overleden 2013. Hun hebben een zoon naam: Jan imbos geb 20-09-1949 (mijn vader). Weduwnaar van Rineke beumer. (Overleden 29-7-1997) Samen hebben hun 2 kinderen en 2 kleinkinderen.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *