• Genealogieën

    Genealogie van de familie Bootsma

    De oorspronkelijke naam van deze Weststellingwerfse familie was Bootsman, alhoewel stamvader Jan Jannes ook wel Boosman werd genoemd. Zijn kleinzoon Jan Abels nam in 1812 de naam Bootsman aan, diens broer Roelf de naam Bootsma. Roelf had geen kinderen. Al snel verdween bij de Bootsmannen de 'n' en noemde ook Jan Abels' nageslacht zich Bootsma.