Musquetier

Stamvader David Hoog (ook Johan David of Jan David) liet in het laatste kwart van de 18e eeuw kinderen dopen in de Lutherse kerk in Amsterdam. Hij werd daarbij vermeld als Hoog, Hoh, Hoo en Hooh. Davids zoon Johan David Hoog (1789-1873), “De man, die eenmaal Ruslands ijsvelden bezocht, waar hij Napoleon op zijn togt […]

door