• Genealogieën

    Genealogie van de familie Hoog

    David Hoog (ook Johan David of Jan David) kwam vermoedelijk uit Duitsland. Hij liet in het laatste kwart van de 18e eeuw kinderen dopen in de Lutherse kerk in Amsterdam en werd daarbij vermeld als Hoog, Hoh, Hoo en Hooh. Davids zoon Johan David Hoog (1789-1873), “De man, die eenmaal Ruslands ijsvelden bezocht, waar hij Napoleon op zijn togt moest volgen, en in het vaderland, als door een wonder behouden, teruggekeerd” (Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 4 feb. 1865) verhuisde naar ‘s-Gravenhage, waar hij in 1815 in dienst trad bij de fabriek van gouden en zilveren werken van Hendrik Adrianus de Meijer. Bij zijn gouden dienstjubileum ontving Hoog onder…