• Genealogieën

    Genealogie van een joodse familie Van Gelderen

    In 1646 werd stelde prins Frederik Hendrik in het Gelderse Buren de jood Mozes Ephraïm aan als pachter van de bank van lening. Hij is de oudst bekende voorvader van de familie Ephraïm. Zijn zoons volgden hem op als 'tafelhouders' van de bank. Mozes' achterkleinzoon Alexander (Sander) Ephraïm trouwde in 1769 met de Duitse Merle (Mijntje) Hanau. Sander en Mijntje lieten in 1769 hun zoon Ephraïm Ephraïm besnijden. Ephraïm nam in 1813 in Tiel de naam Van Gelderen aan.

  • Genealogieën

    Stamreeks Sikkema

    Stamreeks van een familie Sikkema. Nazaten van Pytter Gerbens (1755-1813) in Bergum, zoon van Gerben Sikkes, die in 1811 de familienaam Sikkema aannam.