Genealogieën

Genealogie van de families Bleker en Bleeker

De BleekerDeze Groningse families Bleker en Bleeker ontlenen hun naam aan het aloude beroep van bleker. Voorvader Albert Jans woonde met zijn gezin op ‘de Bleek’ in Loppersum. In 1743 wordt hij in het doopboek vermeld als bleker.

Uit zijn kleinzoon Jan Jakobs (1779-1845) stamt de Bleker-familie, uit dienst broer Gerrit Jakobs (1777-1856) stammen de Bleekers. De mannen in de Bleker-tak waren vooral landbouwers en schippers, bij de Bleekers waren het dominees en artsen.


Generatie I

 

I Albert Jans; van Ten Boer.

Albert is getrouwd Loppersum 04-04-1727 met Grietje Harms; gedoopt Loppersum 27-04-1704, dochter van Harm Klasens en Janneke Dirks.

Albert en Grietje woonden na hun huwelijk op ‘de Bleek’ te Loppersum, Albert was daar bleker.

Uit dit huwelijk, allen geboren op ‘de Bleek’:

 1. Jan Alberts; gedoopt Loppersum 23-06-1728, overleden voor 1732.
 2. Jan Alberts; gedoopt Loppersum 05-09-1732.
 3. Jakob Alberts [Bleeker]; gedoopt Loppersum 17-07-1735, volgt onder II
 4. Jantje Alberts; gedoopt Loppersum 27-01-1743, overleden Oosternieland 30-01-1808. Zij is getrouwd Oosternieland 15-11-1772 met Hindrik Pieters [Bleker]; gedoopt Oosternieland 22-11-1739, overleden voor 1808, zoon van Pieter Reerts en Grietje Hendriks. Molenaar.

Generatie II

 

II Jakob Alberts [Bleeker]; geboren Loppersum op de Bleek, gedoopt Loppersum 17-07-1735, overleden aldaar (in huis 158) 10-06-1818, zoon van Albert Jans en Grietje Harms. Jakob en Geeske waren landbouwers op ‘de Bleek’ te Loppersum. Jakob werd in zijn overlijdensakte ‘Bleeker’ genoemd.

Jakob is getrouwd Loppersum 16-04-1764 met Geeske Jacobs; gedoopt Holwierde 15-07-1736, overleden Loppersum 13 of 15-07-1810, dochter van Jacob Jans en Lijsbeth Gerrits.

Uit dit huwelijk:

 1. Albert Jakobs; gedoopt Loppersum 08-03-1765, overleden voor 1810.
 2. Jakob Jakobs; gedoopt Loppersum 23-11-1768, overleden voor 1810.
 3. Gerrit Jakobs; gedoopt Loppersum 08-09-1771, jong overleden voor 1777.
 4. Gerrit Jakobs Bleeker; gedoopt Loppersum 28-05-1777, volgt onder III-a
 5. Jan Jakobs Bleker; gedoopt Loppersum 05-04-1779, volgt onder III-b

Generatie III

 

III-a Gerrit Jakobs [Bleeker]; gedoopt Loppersum 28-05-1777, overleden Bierum 26-03-1856, zoon van Jakob Alberts Bleeker en Geeske Jacobs. Gerrit was werkman (1814), dagloner (1826), rentenier (1828) te Loppersum. Hij tekende in 1827 en 1828 als ‘G.J. Bleker’. Gerrit was, samen met zijn zoon Jacob, in 1828 getuige bij het tweede huwelijk van zijn jongere broer Jan. Woonde in elk geval van 1830-1850 in huis 12 aan de Nieuwestraat te Loppersum. Hij verhuisde na het overlijden van Trijntje naar Bierum, waar zoon Jacob burgemeester was.

Gerrit is getrouwd Wirdum 28-05-1802 met Trijntje Pouwels Wiertsema; gedoopt Wirdum 23-10-1774, overleden Loppersum (huis 12) 17-01-1850, dochter van Pouwel Wierts en Hindrikjen Willems.

Uit dit huwelijk:

 1. Geessien Gerrits Bleeker; geboren Wirdum 22-12-1802, gedoopt Wirdum 02-01-1803 (Geessijn), overleden Appingedam 06-01-1863. Bij huwelijk vermeld als Bleker (tekende G.G. Bleeker) bij overlijden als Bleeker. Dienstmeid te Bierum (1827). Geessien is getrouwd Bierum 17-09-1827 met Popko Jurjens Dijksterhuis; gedoopt Godlinze 10-10-1802, overleden 28-12-1876, zoon van Jurjen Popkes Dijksterhuis en Eelke Hindriks Perdok. Popko was rogmolenaar (1827). Van 1839 tot 1855 meiers op de boerderij aan de Hereweg 1 te Bierum.
 2. Jacob Gerrits Bleeker; gedoopt Garrelsweer 10-11-1805, volgt onder IV-a

 

III-b Jan Jakobs [Bleker]; gedoopt Loppersum 05-04-1779, overleden Tinallinge 15-10-1845, zoon van Jakob Alberts Bleeker en Geeske Jacobs. Jan was landbouwer te Loppersum (1827), Tinallinge (1839-1841). Hij werd bij zijn tweede huwelijk ‘Bleeker’ genoemd.

Jan is getrouwd Loppersum 27-03-1802 (1) met Jacomijna Scheltens; gedoopt Loppersum 16-05-1784, overleden Loppersum (huis 158) 17-06-1825, dochter van Schelte Scheltens en Hilke Derks Dijk.

Jan is getrouwd Baflo 01-02-1828 (2) met Henrica Theophylus Frieling; gedoopt Ulrum 10-06-1792, overleden Tinallinge 24-11-1871, dochter van Theophylus Geerts Frieling en Symentje Tonnis Kapinga. Henrica is getrouwd (1) Baflo 05-02-1812 met Ekke Johannes Frielink; geboren Bellingeweer 1776, overleden Baflo 12-06-1823, zoon van Johannes Jans Frieling en Antje Eckes [Stol]. Landbouwer te Tinallinge. Henrica is getrouwd (2) Baflo 25-06-1824 met Jan Eisses Sijbolts; geboren Tinallinge 10-03-1799, overleden Tinallinge 28-12-1825, zoon van Eisse Jacobs Sijbolts en Wijpke Jans Wiersema. Jan Sijbolts was landbouwer te Tinallinge.

 • Op 02-04-1802 werd te Wirdum het huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan en Jacomina, getuigen: de wederzijdse ouders en broer Gerrit Jacobs (R.A.G., 733-656).
 • In 1812 trouwde Henrica Frieling met haar verre neef Ekke Johannes Frieling (als Ekke Johan Frijlink en Henrica Theophilus). Zij gingen wonen op Ekkes ouderlijke boerderij aan de Vennenweg 7 te Tinallinge (zie het boek Boerderijen in het Halfambt, nr. 64)
 • Op 01-02-1828 werd het huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan en Henrica, zij trouwden met uitsluiting van de gemeenschap van goederen, gemeenschap van winst en verlies. Ze verklaarden elkaar te donateren bij kinderloos overlijden het naaste gedeelte zoo de wet ten dage van het overlijden zal toestaan te vermaken, zoo in eigendom als vruchtgebruik, zonder borgtocht.
 • Op 08-09-1832: Henrica Frieling en Jan Bleker en Jan Frieling als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Henrica Frieling en wijlen Ekke Frieling en Rieke Tiemens als toeziend voogd over de minderjarige dochter bij wijlen Jan Sybolts, verkoopen aan Jan Bleker en Henrica Frieling hunne boerenplaats, gelegen te Tinallinge, met 25 bunder land, huur f 100, met nog de beklemming van 4 bunder land te Tinallinge, huur f 28, koopsom f 5140.
 • In juli 1846 verkopen Henrica en haar kinderen de boerderij te Tinallinge aan stiefdochter Hillechien Jans Bleker en haar man Jan Egberts Heidema.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geessien Bleker; geboren Loppersum 10-06-1804, gedoopt Loppersum 17-06-1804, overleden Ranum 02-05-1837. Dienstmeid te Ranum (1836) Geessien is getrouwd Winsum 22-10-1836 met Jurjen Klaassen de Boer; geboren Maarslag 03-11-1803, overleden Ranum 11-04-1843, zoon van Klaas Izebrands, landbouwer, en Trientje Jurjens. Landbouwer te Ranum (1836) Jurjen was weduwnaar van Hilje Heeres Wierda; overleden Ranum 08-03-1825.
 2. Hillechien Bleker; geboren Loppersum 10-10-1806, gedoopt Loppersum 26-10-1806, overleden Loppersum 08-04-1822.
 3. Jakob Bleker; geboren Loppersum 16-03-1810, gedoopt Loppersum 08-04-1810, overleden Loppersum 01-05-1810.
 4. Aagchien Bleker; geboren Loppersum 17-05-1811, overleden Stedum 12-07-1894. Kasteleinse te Loppersum (1841) Aagchien is getrouwd (1) Loppersum 07-04-1827 met Jilte Mennes Keizer; geboren Westeremden 16-03-1794, overleden Loppersum 25-03-1840, zoon van Menne Jeltes Keizer en Bijlke Willems Moorlag. Herbergier te Loppersum (1830). Aagchien is getrouwd (2) Loppersum 15-05-1841 met Jan Fijbes Kruizinga; geboren Bedum 11-05-1811, overleden Loppersum 26-09-1874 , zoon van Fijbe Jans Kruizinga en Hilgje Alberts Smit.
 5. Jakob Jans Bleker; geboren Loppersum 14-04-1814, volgt onder IV-b
 6. Willemina Bleker; geboren Loppersum 28-02-1817, overleden Loppersum 21-06-1820.
 7. Alberdina Bleker; geboren Loppersum (huis 158) 24-03-1820, overleden Tinallinge 17-01-1859. Dienstbode te Tinallinge (1840), dagloonster (1856) Alberdina is getrouwd (1) Winsum 23-05-1840 met Roelf Sikkes Bos; geboren Schildwolde 25-01-1808, overleden Saaxumhuizen 15-02-1849, zoon van Sikko Bos en Hendrikje Jans. Broodbakkersknecht te Winsum (1840), dagloner te Saaxumhuizen (1849). Alberdina is getrouwd (2) Baflo 07-06-1856 met Jakob Dijkema; geboren Warffum 17-02-1830, overleden Den Hoorn 27-01-1906, zoon van Jan Jakobs Dijkema en Ida Sikkes Lont. Boerenknecht (1856), dagloner (1859) in Tinallinge. Hij is hertrouwd Baflo 03-10-1859 (2) met Anje Winter; geboren Eppenhuizen ca. 1826, overleden Tinallinge 01-03-1883, dochter van Sijbolt Jakobs Winter en Grietje Pieters Hoekinga. Jakob is getrouwd Baflo 26-11-1885 (3) met Aaltje van der Wal; geboren Rasquert, dochter van Pieter Sierts van der Wal en Tjaakje Freerks de Vries.
 8. Hillechien Bleker; geboren Loppersum 27-08-1822 (huis 158), overleden Tinallinge 22-04-1855. Hillechien is getrouwd Baflo 24-07-1847 met Jan Egberts Heidema; geboren Warffum 02-01-1813, overleden Tinallinge 19-01-1864, zoon van Egbert Willems Heidema en Janna Rikkers Klevering. Landbouwer te Tinallinge (1847)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerrit Bleker; geboren Tinallinge 10-09-1828 (huis 28), volgt onder IV-c
 2. Tonnis Bleker; geboren Tinallinge 21-07-1830 (huis 28), volgt onder IV-d
 3. Geert Bleker; geboren Tinallinge 13-04-1832 (huis 28), overleden Tinallinge 31-05-1832.
 4. Katrina Bleker; geboren Tinallinge 15-08-1833, overleden Warffum 03-04-1905. Katrina is getrouwd Warffum 08-03-1862 (1) met Jan Bus; geboren Warffum 16-03-1829, overleden Warffum 03-06-1862, zoon van Homme Jans Bus en Derktje Enjes Berghuis. Bakker. Katrina is getrouwd Warffum 02-09-1863 (2) met Pieter Bulthuis; geboren Mensingeweer 26-09-1823, overleden Warffum 03-02-1921, zoon van Johannes Berends Bulthuis en Trientje Ouwes van Duinen. Bakker. Pieter was weduwnaar van Itje Raven.

Generatie IV

 

IV-a Jacob Gerrits Bleeker; gedoopt Garrelsweer 10-11-1805, overleden Bierum 11-09-1877, zoon van Gerrit Jakobs Bleeker en Trijntje Pouwels Wiertsema. Jacob was bakkersknecht te Loppersum (1828) en in elk geval tussen 1836 en 1841 molenaar te Leens. Later landbouwer en burgemeester (1849-1877) te Bierum. Van 1845-1867 eigenaar van de boerderij aan de Hereweg 17 te Bierum.

Jacob is getrouwd Heumen (Gld) 20-04-1835 met Barendina Hendrika Mos; geboren Heumen 24-11-1804, overleden Bierum 02-01-1885, dochter van Gerhardus Jacobs Mos en Christiana van Goor.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerhardus Helenes Bleeker; geboren Leens 07-07-1836, volgt onder V-a
 2. Trijntje Christiana Bleeker; geboren Leens 10-04-1838, overleden Delft 08-06-1924. Zij is getrouwd Bierum 15-10-1866 met Cornelis van der Plas; geboren Bergschenhoek 07-09-1828, zoon van Pieter van der Plas en Johanna Michielen. Cornelis was scheepsbouwmeester te Monster (1866).
 3. Gerrit Jakob Bleeker; geboren Leens 09-01-1840, volgt onder V-b
 4. Christiana Anna Geertruida Bleeker; geboren Leens 15-08-1841, overleden Wagenborgen 03-04-1912. Zij is getrouwd Bierum 15-05-1863 met Roelf de Muinck; geboren Noordbroek 12-10-1836, overleden Wagenborgen 16-11-1908, zoon van Derk Simons de Muinck en Frouwe Eppes de Boer. Roelf was landbouwer te Wagenborgen.

 

IV-b Jakob Jans Bleker; geboren Loppersum 14-04-1814, overleden Groningen 21-05-1896, zoon van Jan Jakobs Bleker en Jacomijna Scheltens. Bij het huwelijk van Jakob en Sijpke werd verklaard dat in de geboorteakte van Jakob ten onrechte ‘Bleeker’ staat, dezelfde fout is gemaakt in zijn overlijdensakte. Jakobs geboorte werd aangegeven door zijn vader, grootvader Jakob Bleker en oom Gerrit Bleker. Diende bij het bataljon artillerie (1839). Arbeider te Tinallinge (1839), koornschipper te Baflo (1841). Jakob was later stuurman (buitengaats). Hij kwam in 1857 met zijn schip naar Groningen, waar hij lag aan het Damsterdiep (Snorretje) nr. 386. Werd rond 1870 kastelein en tapper in de Steentilstraat 43a (later 43b).

Jakob is getrouwd Baflo 21-08-1839 met Sijpke Ekkes Frielink; geboren Tinallinge 11-12-1817, overleden Groningen 24-08-1892, dochter van Ekke Johannes Frielink en Henrica Theophylus Frieling.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jakobs Bleker; geboren Tinallinge 27-09-1839, volgt onder V-c
 2. Henderika Bleker; geboren Baflo 16-05-1842. Verhuisde 9-11-1865 naar Warffum, woonde daarna weer te Groningen en verhuisde 6-5-1871 naar Arnhem.
 3. Jacomina Bleker; geboren Stitswert 13-01-1844, overleden 10-01-1860.
 4. Geesien Bleker; geboren Ten Post 06-05-1849, overleden Groningen 07-03-1932. Verhuisde 3-12-1863 naar Warffum. Geesien is getrouwd Groningen 01-08-1872 met Hillebrand Jeronimus; geboren Veendam 12-09-1841, overleden voor 1932, zoon van Jannes Jeronimus en Hillechien Borgerts Dijken. Schipper te Hoogezand (1872) Hillebrand was weduwnaar van Alberdina Speelman; overleden voor 1872.
 5. Gerrit Bleker; geboren Amsterdam 18-12-1851, overleden 24-02-1864.
 6. Johanna Bleker; geboren Zaandijk 22-02-1855, overleden 17-03-1860.
 7. Jakob Bleker; geboren Groningen 18-07-1857, overleden 29-04-1860.

 

IV-c Gerrit Bleker; geboren Tinallinge 10-09-1828 (huis 28), overleden na 1885, zoon van Jan Jakobs Bleker en Henrica Theophylus Frieling. Gerrit was boerenknecht te Sauwerd (1857), dagloner te Wetsinge (1858-1867) en te Sauwerd (1869-), rietdekker te Winsum (1885). In maart 1885 emigreerden Gerrit en Hilje naar de Verenigde Staten.

Gerrit is getrouwd Adorp 11-06-1857 met Hilje Koops; geboren Wetsinge 23-05-1836, overleden na 1885, dochter van Gerrit Roelfs Koops en Trijntje Drewes van Delden. Hilje was naaister (1857) te Sauwerd.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika (Reka) Bleker; geboren Wetsinge 10-01-1858. Zij is getrouwd met N.N. Hamburg
 2. Gerrit Bleker; geboren Wetsinge 13-01-1861, overleden Wetsinge 28-05-1862.
 3. Gerrit Bleker; geboren Wetsinge 08-08-1863, volgt onder V-d
 4. Jan Bleker; geboren Wetsinge 28-05-1867, overleden 03-06-1867 {Bleeker}
 5. Jan (John) Bleker; geboren Sauwerd 23-03-1869. In de Verenigde Staten ook vermeld als ‘John G. Bleecker’.
 6. Theo Bleker; geboren Obergum 31-03-1872, overleden Obergum 28-10-1872.
 7. Hendrik Tiemen Bleker; geboren Obergum/Winsum 07-05-1875.
 8. Trijntje (Grace) Bleker; geboren Obergum/Winsum 23-03-1880. Zij is getrouwd met John Berens.

 


 

IV-d Tonnis Bleker ook vermeld als Bleeker; geboren Tinallinge 21-07-1830 (huis 28), overleden Middelstum 19-10-1919, zoon van Jan Jakobs Bleker en Henrica Theophylus Frieling. Tonnis was strodekker te Tinallinge (1871), landgebruiker te Bedum (1900).

Tonnis is getrouwd Baflo 09-03-1865 (1) met Anje Poel; geboren Baflo 22-05-1829, overleden Baflo 29-09-1868, dochter van Meint Geerts Poel en Tijtje Freerks Huizinga.

Tonnis is getrouwd Bedum 08-03-1871 (2) met Jantje Boelkens; geboren Westerdijkshorn, Bedum 26-06-1829, overleden Bedum 20-11-1898, dochter van Jakob Alberts Boelkens en Vogeltje Alberts Froma. Jantje was weduwe van Johannes Adriaans Kerkhof (overleden Noordwolde 22-05-1870).

Tonnis is getrouwd Bedum 11-04-1900 (3) met Janna Koelikamp; geboren Uithuizen 22-01-1862, overleden Dennenoord 15-05-1920, dochter van Jochem Koelikamp en Maria Rop. Janna was huishoudster te Huisinge, Middelstum (1900).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Tijtje Bleker; geboren Baflo 06-12-1865, overleden Tinallinge 17-04-1872 {Bleeker}.
 2. Henderika Bleeker; geboren Baflo 01-09-1868 {Bleeker}, overleden Tinallinge 05-01-1872 {Bleeker}.

Generatie V

 

V-a Ds. Gerhardus Helenes Bleeker; geboren Leens 07-07-1836, overleden Kampen 07-03-1917, zoon van Jacob Gerrits Bleeker en Barendina Hendrika Mos. Gerhardus was candidaat Utrecht 1863. Predikant te Elst 1864, Fijnaart en Heijningen 1866, Tjamsweer 1870-1889 en Welsrijp 1889-em. 1906.
Hij was ondermeer betrokken bij de bouw van het armenhuis in Tjamsweer in 1873 [Groninger Dagblad, 13 mei 2000].

“In oare dûmny, G. H. Bleeker, wurke in soad gear mei master Marwitz. Hja makken wandkaerten en atlassen fan Palestina en dy waerden ek útjown. Dy ds. Bleeker like in soad op Paul Krüger. Sa skynde hy ek wolris neamd to wurden troch ‘en dei. Neffens minsken dy’t syn portret ris sjoen ha, wie it suver sprekkend.” [Minskestriid Minskelibben (1970), M.L. de Boer, blz. 264]
Ds. Bleeker en H. Marwitz gaven samen uit het boekje “Bijbelsche aardrijkskunde. Handleiding bij de Wandkaart voor de Bijbelsche Geschiedenis” (Wolters, Groningen, 1887, 216 blz.) en “Schoolkaart van Palestina” (Groningen, 1890, 6 bladen). Beide zijn aanwezig bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Hij is getrouwd Utrecht 12-11-1863 met Augusta Petronella Creutzberg; geboren Horssen 09-02-1836, overleden Kampen 28-04-1907, dochter van ds. Ludwig Gerhard Theodor Creutzberg (1807-1856) en Wilhelmina Sophia Charlotta Korten (1799-1878).

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Sophia Charlotte Bleeker; geboren Rhenen 21-09-1864, overleden Kampen 30-08-1925. Zij is getrouwd Appingedam 09-05-1887 met ds. Willem van Sloten; geboren Tjamsweer 20-04-1857, overleden Kampen 08-03-1916, zoon van Thomas Jans van Sloten en Catharina Frans Rumpf.
 2. Jacob Gerrit Bleeker; geboren Rhenen 22-09-1866, volgt onder VI-a
 3. Louis Hendrik Karel Bleeker; geboren Fijnaart 11-10-1868, volgt onder VI-b
 4. Gerhardus Gerrit Jacob Bleeker; geboren Tjamsweer 28-02-1871, volgt onder VI-c
 5. Barendina Hinderika Bleeker; geboren Tjamsweer 18-01-1874, overleden Breda 19-01-1937. Zij is getrouwd Hennaarderadeel 07-09-1899 met ds. Gerrit van Dijk; geboren Peins 22-09-1874, overleden Ambarawa (Indonesië) 03-09-1944, zoon van Anne Melles van Dijk en Lutgertje Wetterauw. Predikant te Losdorp 1899, Nieuwolda 1904, Spannum 1910, Lisse 1921, Breda 1931-em. 1938.
 6. Hendrik Willem Bleeker; geboren Tjamsweer 05-08-1876, volgt onder VI-d.
 7. Christiana Cornelia Bleeker; geboren Tjamsweer 25-12-1878, overleden 05-04-1958. Zij is getrouwd Hennaarderadeel 22-04-1903 met ds. Andries Graves van Willenswaard; geboren Schoonhoven 22-04-1876, overleden Apeldoorn 08-05-1960, zoon van Corstiaan van Willenswaard en Nevina Maas van der Pouw. Predikant te Goudriaan 1903, Nieuwolda 1911, Souburg 1919, Rhenen 1926-em. 1943. Ook vermeld als ‘van Willemswaard’.

 

V-b Gerrit Jakob Bleeker; geboren Bierum 09-01-1840, overleden Bierum 12-03-1911, zoon van Jacob Gerrits Bleeker en Barendina Hendrika Mos. Gerrit was landbouwer op de ouderlijke boerderij te Bierum.

Gerrit is getrouwd Bierum 07-05-1866 met Geessien Pieters Elema; geboren Westeremden 28-10-1846, overleden Bierum 04-04-1921, dochter van Pieter Onnes Elema en Albertje Pieters Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Gerrit Bleeker; geboren Bierum 10-09-1867, overleden Bierum 14-06-1919. Landbouwer te Bierum (1901), Uitwierde (1909). Jacob is getrouwd Appingedam 17-05-1901 met Engelina Wilthof; geboren Jukwerd 1878, overleden Wagenborgen 18-07-1955, dochter van Jan Wilthof en Martje Wolters.
 2. Albertje Bleeker; geboren Bierum 11-12-1870, overleden 27-12-1964. Albertje is getrouwd Appingedam 10-11-1897 met Jan Egges Arkema; landbouwer, geboren Oldenzijl 28-03-1867, overleden Nieuwolda 16-03-1950, zoon van Jan Egges Arkema en Trijntje Klasen Bos.
 3. Pieter Onne Bleeker; geboren Bierum 29-05-1873, overleden Loppersum 08-05-1965. Landbouwer. Pieter is getrouwd Bierum 11-05-1909 met Anna Smit; geboren Holwierde 27-12-1874, overleden Loppersum 04-03-1947, dochter van Harm Jacobs Wiersema Smit en Hilje Burema. Hieruit nageslacht.
 4. Barendina Henderika Bleeker; geboren Bierum 06-07-1875, overleden Bierum 18-05-1939.
 5. Onne Pieter Bleeker; geboren Bierum 07-04-1878, overleden Dennenoord, Zuidlaren 15-03-1929. Korenmolenaar te Bierum (1901), na zijn huwelijk molenaar op de molen van zijn schoonvader te Ten Post. Woonde later te Loppersum. Onne is getrouwd Ten Boer 10-01-1901 met Oktje Frederica Nieuwenhuis; geboren Ten Post 31-01-1875, overleden Oosterhogebrug 17-10-1961, dochter van Mello Jan Nieuwenhuis en Maria Cleveringa.
 6. Trijntje Christiana Bleeker; geboren Bierum 09-11-1880. Trijntje is getrouwd Bierum 10-05-1911 met Pieter Jacob Bakker; geboren Bedum 24-04-1884, overleden Warffum 10-01-1961, zoon van Jan Bakker en Tjaakje Bouwman. Landbouwer te Rottum.
 7. Gerhardus Helenus Bleeker; geboren Bierum 21-12-1883, overleden Bierum 15-12-1901.
 8. Tonnis Roelf Bleeker; geboren Bierum 25-12-1887, overleden Delfzijl 20-05-1948. Landbouwer te Termunten. Tonnis is getrouwd Bierum 04-05-1915 met Christina Merema; geboren Overschild 06-08-1882, dochter van Barteld Merema en Brechtje Weersema.
 9. Jan Bleeker; geboren Bierum 21-12-1891, , overleden Niekerk 19-07-1959. Landbouwer te Bierum. Jan is getrouwd 1923 (1) met Jantje van der Kooi; geboren Onderdendam 14-06-1891, overleden Groningen 28-02-1950, dochter van Willem van der Kooi en Grietje Wiersum. Jan is getrouwd 08-10-1953 (2) met Anna Leuntje van Marrum; geboren Bolsward 14-05-1914, dochter van Klaas van Marrum en Jacoba Offinga.

 

V-c Jan Jakobs Bleker; geboren Tinallinge 27-09-1839, overleden Antwerpen [België] 28-12-1906, zoon van Jakob Jans Bleker en Sijpke Ekkes Frielink. Jan was gezagvoerder op de “Zeelandia”. Hij lag met het schip in Antwerpen, toen er op 16 december 1906 een ontploffing plaatsvond: “Antwerpen, 16 Dec. Aan boord van den van Hamburg met petroleum hier aangekomen Nederl. zeelichter Zeelandia heeft een ontploffing plaats gehad. Het vuur werd echter spoedig door de brandweer gebluscht en de schade is niet ernstig. De kapitein bekwam brandwonden en werd naar het ziekenhuis gebracht.” (Algemeen Handelsblad, 19 december 1906) Jan overleed bijna twee weken later.

Jan is getrouwd Groningen 12-07-1874 met Klasina Schutte; geboren Delfzijl 04-05-1856, overleden Groningen 04-10-1943, begraven Groningen 08-10-1943 (Noorderbegraafplaats), dochter van Evert Schutte en Jantje Joosten.

Uit dit huwelijk:

 1. Jakob Bleker; geboren Hamburg [Duitsland] 05-10-1875, volgt onder VI-e
 2. Jantina Jacobina Bleker; geboren Dordrecht 20-02-1877, overleden Groningen 08-10-1972. Jantina is getrouwd Rotterdam 29-03-1905 met Roelof de Vries; geboren Harlingen 10-08-1876, overleden Groningen 16-10-1957, zoon van Klaas de Vries en Geessien de Jonge. Schipper op de “Godt met ons”.
 3. Sieberdina Henrica (Dine) Bleker; geboren Antwerpen (België) 23-12-1878, overleden Groningen 15-04-1960, begraven op de Noorderbegraafplaats. Modiste.
 4. Jannette Frederika (Nette) Bleker; geboren Delfshaven 28-12-1880, overleden Groningen 05-06-1973, begraven Groningen, Selwerderhof. Nette is getrouwd Groningen 30-01-1908 met Jacob de Boer; schipper, geboren Groningen 24-07-1877, overleden Zuidhorn 05-07-1964, zoon van Michgiel Helenius de Boer en Pietronella Speelman.
 5. Everhardus Bleker; geboren Breda 12-01-1883, volgt onder VI-f
 6. Jan Bleker; geboren Antwerpen (België) 20-01-1885, volgt onder VI-g
 7. Gerrit Bleker; geboren Amsterdam 11-02-1887, overleden voor 1892.
 8. Frederika Jantina Bleker; geboren Bremershaven (Duitsland) 23-04-1889, overleden Groningen 05-08-1950. Frederika is getrouwd Groningen 05-04-1917 met Klaas Bonninga; geboren Brussel (België) 30-10-1890, verdronken 09-03-1919 op een reis van Rotterdam naar Gotenburg, zoon van Jannes Bonninga en Helena Meijer. Klaas was kapitein op de motorschoener “Hollandsch Diep”. Frederika was voor haar huwelijk modiste, na het overlijden van Klaas winkelbediende. Per 21-4-1937 trok zij met haar kinderen in het huis van haar moeder aan het Eemskanaal te Groningen (haar moeder verhuisde toen naar de Duikerstraat).
 9. Gerrit Bleker; geboren Kruiningen 11-04-1892, volgt onder VI-h
 10. Klaas Bleker; geboren Papendrecht 13-02-1896, volgt onder VI-i

V-d Gerrit Bleker; geboren Wetsinge 08-08-1863, overleden Harlowton 02-04-1935, zoon van Gerrit Bleker en Hilje Koops. Gerrit was verver te Winsum (1885). Hij verhuisde met zijn vrouw rond 1886 naar de Verenigde Staten.

Gerrit is getrouwd Groningen 19-03-1885 met Maria Elizabeth Pilon; geboren Groningen 26-06-1863, dochter van Pieter Pilon, verver, en Alida Margaretha Beekman.

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. Gerriet Bleeker; geboren Rensselaer (USA), 21-11-1887, overleden Spokane (USA) okt. 1971.

Generatie VI

 

VI-a Jacob Gerrit Bleeker; geboren Rhenen 22-09-1866, overleden Kampen 09-12-1903, zoon van Gerhardus Helenes Bleeker en Augusta Petronella Creutzberg. Directeur van het christelijk tehuis voor gymnasiasten in Amsterfoort (1890?-1892) en Kampen (1892-ovl.). Hij was lid van de Kampense gemeenteraad voor de CHU (1900-ovl.).

Jacob is getrouwd Kampen 23-08-1900 met Elisabeth Grada Johanna Kobus; geboren Winterswijk 28-11-1863, overleden Apeldoorn 12-06-1938, dochter van Lubbert Derk Kobus en Janna Geertruid Nijenhuis. Ze was een gediplomeerd verpleegster, opgeleid in het ziekenhuis van Zutphen. Ze werd directrice van het stadsziekenhuis in Kampen, vervolgens per 1 april 1901 directrice van het sanatorium van dr. Abbink Spaink in Apeldoorn. In 1909 opende ze een pension aan de Loolaan 24 in Apeldoorn, bij haar overlijden werd ze nog vermeld als pensionhoudster.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Johanna (Coba) Bleeker; geboren Kampen ca. 1901, overleden Apeldoorn 02-07-1987. Publiceerde een aantal boeken. Ze nam na het overlijden van haar moeder het pension over. In 1990 werd in de voortuin van het voormalig pension in Apeldoorn het beeld ‘Ganzenvrouwtje’ onthuld, gemaakt door Tineke Willemse-Steen, dat aan haar herinnert.
 2. Gerhardus August Jacob (Jaap) Bleeker; geboren Kampen 16-09-1903, overleden Arnhem 24-11-1958. In 1924 officier bij de landmacht.

 

VI-b Prof. dr. Louis Hendrik Karel Bleeker; geboren Fijnaart 11-10-1868, overleden Groningen 20-10-1943, zoon van Gerhardus Helenes Bleeker en Augusta Petronella Creutzberg. Louis was predikant te Nederhemert 1894, Uithuizen 1904. Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen 1907-1939, faculteit Godgeleerdheid. Hij publiceerde diverse theologische commentaren en bijbelverklaringen. [Jaarb. Univ. Groningen 1907-1908, 38 en 1920-1921]

Louis is getrouwd Groningen 08-08-1894 met Anna Sophia Wildervanck de Blécourt; geboren Appingedam 06-09-1865, overleden Groningen 19-03-1937, dochter van mr. Lucas Wildervanck de Blécourt en Wilhelmina Tresling.

Uit dit huwelijk:

 1. mr. Gerhardus Helenus Bleeker; geboren Nederhemert 04-09-1895, overleden 1961/1993. Griffier bij het kantongerecht te Zuidbroek. Hij is getrouwd Groningen 10-09-1923 met Margaretha Johanna Dorhout; geboren Drachten [h. Vreewijk] 24-11-1899, overleden Haren 23-07-1993, dochter van Lambertus Dorhout (1870-1916) en Leopoldine Marie Freyling (1878-?).
 2. Lucas Willem August Bleeker; geboren Nederhemert 09-02-1897, overleden Amsterdam 24-04-1985. Stuurman.
 3. mr. Jacob Gerard Bleeker; geboren Nederhemert 07-08-1899, overleden Amsterdam 17-10-1961, begraven op Zorgvlied. Verhuisde in 1928 van Groningen naar Amsterdam. Hij was daar directeur van een bankfiliaal. Hij is getrouwd Nederhemert 01-08-1940 (huw. ontbonden 1943) met Theodora Johanna Maria Jordaan; geboren Magalang 24-09-1913, dochter van Johannes Martinus Jordaan en Theodora Obertof.

 

VI-c Ds. Gerhardus Gerrit Jacob Bleeker; geboren Tjamsweer 28-02-1871, overleden Zeist 22-05-1947, zoon van Gerhardus Helenes Bleeker en Augusta Petronella Creutzberg. Predikant te Mastenbroek 1896, Ouderkerk aan de Amstel 1901, Uithuizermeeden 1913, Abcoude 1923-em. 1939.

Hij is getrouwd Haskerland 07-05-1897 met jkvr. Alida Vegelin van Claerbergen; geboren Joure 07-05-1868, overleden Zeist 23-03-1943, dochter van jhr. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen (1835-1893) en Jacoba Everdina Sickenga (1838-1902).

Uit dit huwelijk:

 1. Augusta Petronella Bleeker; geboren Zwollerkerspel 29-05-1898, overleden 21-12-1995. Zij is getrouwd Abcoude-Proosdij 16-09-1924 met (huw. ontbonden ‘s-Gravenhage 18-08-1939) mr. Allard Marius Creutzberg; geboren Pernis 01-03-1894, overleden Dordrecht 13-10-1963, zoon van ds. Louis August Frederik Creutzberg en Johanna Gelderblom. Advocaat en procureur, later rechter arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Allard Creutzberg is getrouwd (2) Wassenaar 15-12-1943 met Antoinette Wilhelmina Hartman; geboren Den Helder 15-05-1899, dochter van Rudolf Willem Hartman en Adelaïde Maria Elisabeth Vermeer.

 

VI-d Hendrik Willem Bleeker; geboren Tjamsweer 05-08-1876, overleden Drachten 26-03-1944, zoon van Gerhardus Helenes Bleeker en Augusta Petronella Creutzberg. Hij werd in 1904 huisarts in Drachten. Hij gaf ook les aan de Rijkskweekschool ter plaatse. Dokter Bleeker was in 1936 mede-oprichter van de Oudheidkamer Smallingerland, die in 1952 werd gevestigd in de voormalige dokterswoning aan het Moleneind ZZ 11 onder de naam ‘It Bleekerhûs’. De Oudheidkamer is een voorloper van het huidig Museum Dr8888.

Hij is getrouwd Hennaarderadeel 27-04-1904 met Gerarda Verhoeve; geboren Dijkhuizen, Ruinerwold 07-08-1878, overleden Zwolle 03-07-1951, dochter van Gerrit Verhoeve en Johanna Maria Huiberdina Neering.

Uit dit huwelijk:

 1. Augusta Petronella Bleeker; geboren Drachten 24-04-1905, overleden Zwolle 09-12-1989. Zij is getrouwd Smallingerland 12-02-1931 met Reinhold Oscar August Wispelweij; geboren Zwolle 17-12-1883, overleden Zwolle 22-04-1968, zoon van Gerrit Jacobus Wispelweij en Emma Schröder. Hij was directeur van de NV Zwolsche IJzergieterij en Machinefabriek v/h G. Wispelweij & Co.
 2. Johanna Maria Huiberdina Bleeker; geboren Drachten 10-12-1906, overleden aldaar 31-01-1908.
 3. Ds. Gerhardus Helenus Bleeker; geboren Drachten 31-10-1908, overleden Groningen/Marknesse 13-05-1961, begraven Marknesse. Predikant te Niekerk (Westerkwartier) 07-11-1943, legerpredikant 1945, Noordoostpolder (Marknesse) 1947-ov. Hij is getrouwd Dantumadeel 28-10-1943 met Lammigje Frankena; geboren Zwartsluis 03-07-1922, overleden 01-09-1993, begraven Marknesse, dochter van Hidde Frankena (1896-1955), burgemeester van Dantumadeel, en Grietje van der Hoek.
 4. Johanna Maria Huiberdina Bleeker; geboren Drachten 02-06-1911, overleden Zwolle 19-11-1988. Verpleegster. Zij is getrouwd Smallingerland 17-11-1933 (huw. ontbonden 1960) met Pieter Hacquebord; geboren Drachten 28-12-1904, overleden Zwolle 04-02-1991, zoon van Albertus Hacquebord en Wietske van de Werff. KNO-arts in Enschede.
 5. Wilhelmina Barendina Christina Bleeker; geboren Drachten 04-05-1914, overleden aldaar 12-11-1934.

 

VI-e Jakob Bleker; geboren Hamburg [Duitsland] 05-10-1875, verdronken 1909, zoon van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte. Jakob werkte als schippersknecht aan boord bij schipper Jan Harm Orsel, werd later zelfstandig schipper op de “Rehoboth”. Getuigen bij het huwelijk waren onder andere Harm Veling (49 jr, schipper te Wildervank) en Pieter Heitman (50 jr, waterverschaffer), zij waren getrouwd met resp. Geertuda Hoekstra en Harmina Alberdina Hoekstra, dochters van Elsina’s tante Aaltien Hoekstra-de Vries.

“De familie Bleker te Groningen is door een zware ramp getroffen: Het ijzeren tjalkschip “Rehoboth”, op reis van Delfzijl naar Noorwegen, is met man en muis vergaan. Omgekomen zijn de 33-jarige kapitein Jakob Bleker met zijn 27-jarige vrouw en hun 1 1/2 jarig dochtertje. Ook de stuurman G. Prummel en de matroos J. Weijer, beiden uit Wildervank, zijn niet teruggekeerd. Het schip vertrok 18 Maart met een lading cokes naar Skien.” (Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 juni 1909)
“Groningen, 20 Juni. Te Groningen heeft men thans de treurige zekerheid verkregen, dat de heer Jakob Bleker, oud 33 jaar, gezagvoerder op het Groningen thuisbehoorende ijzeren tjalkschip “Rehoboth” (vroeger “Berendina” genaamd); zijn echtgenoote Elziena de Vries, 27 jaar, hun dochtertje Klaziena, oud 18 maanden, alsmede de stuurman G. Prummel en de matroos J. Weijer, van Wildervank, op hunne reis van Delfzijl, vertrokken den 18en Maart met eene lading cokes naar Skien (Noorwegen), hun graf in de golven hebben gevonden.” (De Grondwet, 13 juli 1909)

Jakob is getrouwd Groningen 01-02-1906 met Elsiena de Vries; geboren Dordrecht 05-12-1881, verdronken 1909, dochter van Klaas de Vries en Geessien de Jonge.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaassiena Jantina Bleker; geboren Groningen 1907, verdronken 1909.

 

VI-f Everhardus Bleker; geboren Breda 12-01-1883, verdronken 1910, zoon van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte. Het gezin Bleker-Bonninga woonde in Groningen aan de Jacobstraat 26. Everhardus was schipper. Hij was in 1908 eigenaar geworden van het tweemastschoenerschip “Clara”, dat hij omdoopte naar “Jantje”. Het schip was gebouwd in 1906 bij scheepswerf ‘De Concurrent’ in Farmsum. Op 10 oktober 1910 voer het gezin met een lading haver vanuit Liepāja (Libau) naar het Deense Vejle. Het schip wordt sindsdien vermist. De familie plaatste in januari 1911 een rouwadvertentie. Door de gemeente werd het gezin pas in november 1920 in het bevolkingsregister ‘ambtshalve doorgehaald’.

“Nog onder den indruk van het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwdvader en het uitblijven van onzen oudsten Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, Schoondochter en Kleindochtertje, trof ons nogmaals het noodlot op verschrikkelijke wijze, na langen tijd tussen hoop en vrees te hebben geleefd, moeten wij tot de treurige zekerheid komen, dat onze geliefde kinderen: Zoon en Broeder EVERHARDUS BLEKER, in den bloeienden leeftijd van 28 jaar, gezagvoerder op het ijzeren schoenerschip Jantje, onze geliefde Schoondochter en Schoonzuster JANTJE BONNINGA, oud 25 jaar en ons geliefd Kleinzoontje JAN, oud 7 maand, op reis van Libau (vertrokken 10 Oct. j.l.) naar Veile (Denemarken) hun graf in de golven hebben gevonden met de drie man equipage, waaronder de stuurman T. Bakker. Ofschoon moeilijk, trachten wij te berusten in het albestuur Gods, in wiens hand ons aller leven is.” (Nieuwsblad van het Noorden, 21 januari 1911)

Everhardus is getrouwd Groningen 13-02-1908 met Jantje Bonninga; geboren Rotterdam 18-03-1885, verdronken 1910, dochter van Jannes Bonninga en Helena Meijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bleker; geboren Groningen 08-03-1910, verdronken 1910.

 

VI-g Jan Bleker; geboren Antwerpen [België] 20-01-1885, overleden 20-06-1952, begraven Groningen (Selwerderhof), zoon van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte. Jan was stuurman. Hij was ten tijde van zijn huwelijk agent van politie (net als zijn schoonvader) en woonde met zijn gezin aan de Van Sijssenstraat 16 te Groningen. Werd al vrij snel na het huwelijk schipper en lag met zijn schip “Harmina” aan het Winschoterdiep WZ 38a.

Jan is getrouwd Groningen 28-11-1912 met Gebbina Kijff; geboren Groningen 21-05-1889, overleden 03-04-1965, begraven Groningen (Selwerderhof), dochter van Tjakko Kijff en Geertje Pekelder.

Uit dit huwelijk:

 1. Klasina (Sien) Bleker; geboren Groningen 28-11-1915, overleden 28-06-1985. Sien is getrouwd Groningen 22-09-1944 met Pieter (Peter) Roesink; geboren Doesburg 1919, zoon van Frits Roesink en Johanna Jacoba Paulina Burbach. Rijksambtenaar in Groningen (1944).
 2. Geertje Bleker; geboren Groningen 27-01-1921, overleden Bemmel 12-07-1921.

 

VI-h Gerrit Bleker; geboren Kruiningen 11-04-1892, overleden na 1946, zoon van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte. Gerrit werd waarschijnlijk geboren bij zijn grootouders van vaderskant, die winkeliers in Kruiningen waren. Gerrit was stuurman (1917), later schipper. Hij woonde in Groningen met zijn gezin aan het Winschoterdiep. Ze verhuisden in januari 1925 naar Rotterdam. Gerrit werkte daar als havenarbeider, later als zetschipper. Hij voer op de “Cito III” (1927) en de “Cornelia” (1930, 1931). Vanaf maart 1931 woonde het gezin in Amsterdam. De kinderen keerden in 1941 terug naar Rotterdam, Gerrit en zijn vrouw in 1946.

Gerrit is getrouwd Groningen 21-05-1917 met Magrietha (Gré) Beck; geboren Groningen 20-01-1892, overleden Rotterdam 22-12-1947, dochter van Klaas Beck, winkelier te Groningen, en Rensina Louisa Koning.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bleker; geboren Groningen 11-11-1917, overleden na 1941.
 2. Rensiena Louise Bleker; geboren Rotterdam 13-07-1920, overleden Franeker 15-09-2011, gecremeerd. Zij was getrouwd met N.N. Warnas

 

VI-i Klaas Bleker; geboren Papendrecht 13-02-1896, overleden Den Haag 19-10-1963, zoon van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte. Klaas was expediteur (1921), assuradeur (1931), boekhouder (1963). Woonde na het huwelijk met zijn gezin aan het A Kerkhof 16a (7-7-1921), Heereweg 128 (15-8-1933). In 1934 scheidde het stel van tafel en bed: Jannie en Ina verhuisden naar de Vismarkt 14a (5-10-1934). Klaas verhuisde 26-3-1935 naar Den Haag.

Klaas is getrouwd Groningen 07-07-1921 met Janna (Jannie) Gombert; geboren Leiden 15-04-1897, overleden Groningen 09-06-1942, begraven Zuiderbegraafplaats, dochter van Gerrit Jan Gombert, coupeur, en Maria de Jonge.

Uit dit huwelijk:

 1. Klasina (Ina) Bleker; geboren Groningen 22-06-1922, overleden 10-12-1989. Klasina is getrouwd met N.N. Klok.

Bronnen en links

 • Duinkerken, W. (1991), Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen. Bedum: uitg. Profiel.
 • Elema, F.R. (1965/1966), Familieboek Elema. Harderwijk: Drukkerij Mons.
 • Boerderijen in het Halfambt
 • Nederland’s Adelsboek: Familie Vegelin van Claerbergen (1953)
 • Nederland’s Patriciaat: Familie Creutzberg (nr 43, 1957), Familie Dorhout (nr 22, 1935/36)
 • Het voor- en nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis en Maria F. Cleveringa
 • Het Bierumer boerderijenboek, Drukkerij Actief Scheemda, 1996
 • Collectie Wolthuis, Groninger Archieven
 • Genealogie Creutzberg
 • Genealogie Dijksterhuis
 • Kwartierstaat van Karel Christiaan Uittien, een nazaat van Aagchien Jans Kruizinga-Bleker 

   

  – – voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2022 – –

21 Comments

 • Michael Steenwyk

  Dear Sir or Madam,
  I do not read Dutch. Here is what I wrote up some time ago about my ancestors the Bleekers who came from the Netherlands.

  The Bleekers in the Netherlands and America

  Here is what I know of the Bleeker line, which I share through my mother Mildred Berens. My Mother’s grandmother (Grace) was a Bleeker before she married John Berens and took his last name. Here is the story. Her parents Gerrit Bleeker (also spelled Bleker) and Hilje (or Hiltje) Koops were married in the Netherlands on 11 Jun 1857 in Adorp, Netherlands. (See the genlias website for more information)

  Their children including the youngest daughter “Grace” my great grandmother, where all born in the Netherlands.

  Child # 1

  First child to be born to Gerrit and Hilje Bleeker was
  Hendrika Bleeker born 10 January 1858. (This was Aunt “Reka”, spoken of at times by my grandmother Grace Berens-per Mrs. Grace Huizen of Zeeland). Aunt Reka later married a man by the name of Mr. Hamburg-they lived near the Hamilton, MI area on a farm. She sewed clothes for Grace Huizen’s mother when Grace was young. I would guess she died in the 1930’s or 1940’s.

  Child # 2

  Next was born a son named Gerrit Bleeker in 1861 who died as an infant in 1862 while the family was still in the Netherlands.

  Child # 3

  Another child was born soon after, also a boy. This Gerrit Bleeker was born 8 Aug 1863 and was still living in the NL when he is listed by genlias as marrying Maria Elizabeth Pilon (marriage took place 19 Mar 1885 in Groningen, NL. This is the Montana Bleeker line. These were the Bleekers which Grandpa Herm Berens and his family visited in 1966.

  Child # 4

  The next child to be born to Gerrit and Hilje Bleeker was Jan Bleeker (or in English John) in 1867, so the family was still living in the NL at this time. This child died within a month of birth.

  Child # 5

  Another child was born whom they also named Jan. This second Jan Bleeker was born 23 Mar 1869. Much of this information comes from a website in the NL (http://boef.net/voorouders/bleker.html) I have tried to contact this man (by the name of Ronn Boef in the NL) but without success. I did later find a Dutch version of this document on the Web in Dec of 2006. See my document: Genealogie Bleker en Bleeker for more information.
  His information (about Gerrit and Hilje Bleeker and son Jan) ties in correctly with what I have for a 1885 ships list from Herrick Library in Holland MI. The ship’s list shows the son Jan Bleeker and his parents Gerrit and Hiltje who emigrated from the NL to the USA in 1885. Jan or John Bleeker was 16 years of age when he came to the USA with his parents.
  I find him later, listed as John G. Bleecker living in Albany (in the year 1889) working as a molder boarding at 55 Slingerland. There was also a Gerritt J. Bleecker-occupation gardener-listed at 55 Slingerland-also in 1889-I’m not sure if this was his brother or father. Source: Albany, New York Directories, 1889-91 Ancestry-library edition

  Child # 6

  Also listed on that same 1885 ship’s list were his younger brother Hendrik Bleeker (age 9 yrs). This Bleeker lived in the Hamilton area for many years.

  Child # 7

  and last of all Fransje who we know as “Grace” Bleeker-my great grandmother. Fransje was listed as a four-year old girl at the time of crossing the Atlantic in 1885.

  Her father is listed as a peasant coming from Overgum Fr. (I believe this would be Friesland, NL). The ship is listed as the “Edam” which they left on from the port of Amsterdam, NL on 25 Mar 1885. Arriving in New York harbor, the normal route would have been to continue in a sea-going vessel up the Hudson River to Albany, NY. Here the family lived for a number of years since I have been told (but cannot verify) that Grace taught school there at age 16 in or around Albany. Then the family headed for Allegan County Michigan (by 1898-although Gerrit Jan shows up in the 1895 Plat Atlas). This would normally mean going from Albany, NY by train westerly along the Erie Canal past the cities of Utica, Syracuse, Rochester, Lockport and Buffalo before coming to Lake Erie. Then the trip would normally continue across Lake Erie, by a large boat. Next the trip would continue once more by train to the West, to its end in Allegan, County Michigan. That is the best understanding I have to date of what happened.

  After moving to Allegan County MI with her family Grace married John Berens in Allegan County on the 7th of September of 1898. I believe the Pastor was Rev. Geert H. Hoeksema, as he was the minister at Oakland CRC from 1887 till 1902. See the Family Tree #12 and #13 for more information on the John and Grace Bleeker family.

 • Ronn

  Hi Michael,
  Thanks for your comments. You’ve finally found me (Ronn Boef). 🙂 Boef.net is my old site, my new url is Genealogicus.nl.

 • A.Hoogakker

  Mijn moeder was een geboren Bleeker.
  Geboren op 23 september 1911
  In Enkhuizen Snoeck van Loosenpark.
  Haar vader werkte bij de Nederlandse Spoorwegen.
  Een gezin met 9 kinderen.(R,K,)
  Graag zou ik wat meer over deze tak van de familie willen weten.
  Hartelijke groeten
  Aad Hoogakker
  27.07.1936 Heiloo

 • Ronn

  Beste Henk, volgens Meertens.nl waren er in 2007 2975 (in 1947 nog 1975) mensen met de naam Bleeker in Nederland, daar heb ik echt niet alle gegevens van. 😉

 • Gert Bleeker

  Hoi Henk,

  zoals je zit ben ik ook 1 van een Bleeker. Mijn vader is 1 van Gerrit Jakob Bleeker was Kapper in Delfzijl. Enz..enz..

 • Gert Bleeker

  Hallo Bleekertjes,

  Ik kom van de tak Bleekers uit west Friesland. Mijn vader is geboren in Zijdewind en zijn vader was van beroep Bakker.
  Weet iemand of Bleeckerstreet in New York aan ons gerelateerd is? Wie was deze man/vrouw naar wie deze staart vernoemd is. ik heb dit tot nu toe nog nergens terug kunnen vinden.

  mvg,
  Gert

 • Albert Bleeker

  Hallo Bleekers,

  Naast de Bleeker/Bleker tak uit Loppersum, was er niet ver daar vandaan ene Reinder Jacobs die ook zijn beroep als achternaam koos. Dit was in Tjamsweer – hemelsbreed ca. 7 km vanaf Loppersum.

  Zo zijn er dus twee Groninger Bleeker takken vlak bij elkaar ontstaan, die mogelijk met elkaar in aanraking zijn gekomen doordat de bovengenoemde 5e generatie Bleeker dominee is geweest in Tjamsweer.

  Intussen is de huidige generatie verzeild geraakt in West-Friesland, alwaar de nodige verwarring is ontstaan met de daar al aanwezige Bleekers.

  Groeten,
  Albert Bleeker (Schagen)

 • Kevin Bleeker

  Hello Bleeker,
  I am part of the what is called the Montana Bleekers my great great grand father was Gerrit Bleeker, born 8 Aug 1863. I have information in a letter that my aunt got from “The Museum of the City of New York” on Bleecker Street. According to the letter the street is named after Anthony Bleecker, an early 19th century Greenwich Village Writer. This Information can be fore in a book by Henry Moscow, “The Street Book”. I hope that helps.

  I have a question, I want to know how does Pieter Bleeker (birthday July 10, 1819 Zaanstad, died Jan 24 1878 the Hague, who is the famous ichthyologist) fit into our family tree or…….. Please let me know
  Thanks
  Kevin Bleeker
  translated to Dutch by http://translate.google.com

  Hallo Bleeker,
  Ik ben deel van het wat is de Montana Bleekers mijn grote grote grand vader was Gerrit Bleeker, geboren op 8 augustus 1863 genoemd. Ik heb informatie in een brief dat mijn tante kreeg van “Het Museum van de Stad van New York” op Bleecker Street. Volgens de brief van de straat is vernoemd naar Anthony Bleecker, een vroeg 19e eeuwse Greenwich Village Writer. Deze informatie kan voren in een boek van Henry Moskou, “The Street Book” worden. Ik hoop dat het helpt.

  Ik heb een vraag, ik wil weten hoe werkt Pieter Bleeker (verjaardag 10 juli 1819 Zaanstad, overleden 24 januari 1878 in Den Haag, die de beroemde ichtyoloog) passen in onze stamboom of …….. Laat het me weten
  Bedankt
  Kevin Bleeker

 • Ronn

  Bleker and Bleeker are common names. I don’t think Pieter Bleeker is related to the family on this page.

 • claudia Lucchini

  hallo ik ben claudia Lucchini …dochter van Margretha Bleeker , dochter van Hendrik Bleeker en van Margretha -Meertens -Bleeker ,

 • Henning Bleeker / Oldenburg

  Hallo, ich bin am 19.05.1970 in Oldenburg geboren! Mein Vater war Günter Bernhard Bleeker aus Oldenburg und mein Opa väterlicherseits Gerhard Bleeker. Ich habe einen Bruder, Thomas Bleeker / Frankfurt.
  Mein Opa Gerhard Bleeker wohnte in Weener (damals niederländische Grenze). Und meine Urgroßvater hieß Albertus Bleeker. Kann mir jemand nähere Information zu unserem Stammbaum geben?

  Gruß
  Henning Bleeker / Oldenburg

 • P. Westerhuis

  Voor Albert Bleeker uit Schagen, als antwoord op zijn e-mail van 26-12-2010
  Reinder ‘Jacobs’ Bleker, schoenmaker te Tjamsweer (Appingedam),
  eerder wonende op “het Bolwerk”, gedoopt 19 maart 1766 te Appingedam, overleden 29 april 1828 te Tjamsweer, 62 jaar oud,
  trouwde 2 juni 1791 op 25-jarige leeftijd te Appingedam met de 24-jarige Hilke (Hillechien) ‘Jans’ Mulder,
  gedoopt 18 maart 1767 te Appingedam, overleden 3 mei 1821 op huisnr. 41 te Tjamsweer, 54 jaar oud,
  nalatende 3 minderjarige kinderen, dochter van Jan ‘Heines’ en van Aafke ‘Willems’

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan ‘Reinders’ Bleker, gedoopt 18 april 1795 te Appingedam,
  2. Jacob ‘Reinders’ Bleeker, gedoopt 26 oktober 1796 te Appingedam,
  3. Aaffin (Afien) ‘Reinders’ Bleker, geboren 8 april, gedoopt 20 april 1800 te Appingedam,
  4. Harm Klaassen Bleker, geboren 17 augustus / gedoopt 29 augustus 1802 te Appingedam,
  5. Leentje Bleker, geboren 10 december 1805 / gedoopt 25 december 1805 te Appingedam,
  6. Geertruid(a) Bleker, geboren 14 augustus 1808 / gedoopt 28 augustus 1808 te Appingedam.

  Met vriendelijke groet, Piet Westerhuis, Assen, echtgenote van Jantje Bleker.

 • A. Bleeker

  Voor Piet Westerhuis,

  Dank voor je reactie en de informatie. Deze zoon van Jacob Reinders (zoals de vader van die schoenmaker uit Tjamsweer heet) had ik inderdaad ook in mijn ‘systeem’ staan. Mijn lijntje naar dit verleden loopt via de in 1796 geboren Jacob Reinders Bleeker.

  Groeten,
  Albert Bleeker

 • Jan Daniel Bleeker

  Mijn grootvader was Gerardus Bleeker geb. Schagen, 13 mei 1877
  4 zonen Johannes Wilhelmus geb.Amsterdam 30 mei 1899
  Willem Hendrik Amsterdam 16 april 1904
  Jan Daniel Amsterdam 12 mei 1906 (mijn vader)
  Gerardus Amsterdam 18 maart 1908
  Ik ben Jan Daniel Bleeker geb. Amsterdam 22 okt. 1935.Gehuwd met Isabel Zena
  (Mackintosh) van Schotland 20 Maart 1965 (overledem 10 aprl 2006 in Halifax NS Canada)
  Emigreerde naar Canada 12 mei 1963 Halifax NS en nog steeds in Canada.
  Ik heb 4 dochters zo de Bleeker-lijn van mijn kant komt ten einde.
  Mijn 2de dochter Katherine Isabel houdt haar Bleeker naam omdat ze in Quebec/Canada
  woont en niet de gehuwde naam overneemt, en mijn 3de dochter Alison Fraser Bleeker
  is niet getrouwd en woont in Halifax NS Canada.
  Mijn oom Johannes Wilhelmus Bleeker echter had een zoon Joop Bleeker en zijn zoon
  Andre Bleeker heeft 2 zonen zodat deze lijn Bleekers nog door gaat.
  Ik vind het zo aardig om van de Blekers en Bleekers hierboven te lezen.
  FYI Bleecker street in Greenwich Village NewYork is well explained on the computer complete
  with pictures and info.

 • Diny Olsman-Bleker

  Mijn naam is Diny (Tjaardina) Bleker. Mijn familie komt uit Onstwedde, Stadskanaal en Sappemeer e.o.
  Ik heb nog een naam staan van Hindrikus Heikes Bleker. Geb. 1773 in Sappemeer en overl in 1842 in Achterdiep.
  Is er ergens nog familie in Groningen??

 • Ali Bleeker

  Bij Genealogie vond ik deze familie Bleeker. Ik ben op zoek naar voorgeschiedenis van de fam. Bleeker. Mijn man was Willem Kornelis (Wim) Bleeker, zoon van Reinder Derk Bleeker te Holwierde. De vader van Wim was met zijn broer, Harm Reinder, eigenaar van het zaag- en houtbedrijf in Holwierde.
  Deze familie Bleeker zie ik niet terug in deze stamboom. Het lijkt mij toch dat zij, ook wonende in Bierum/Holwierde, er ook bij horen.
  Wie kan me er meer over vertellen?

 • Claudia Bleker

  Mijn naam is Claudia Bleker geboren 1959 in Bocholt Duitsland.
  Mijn vader Hans Dieter Bleker geb 1939
  Zijn vader Johannes Bleker geb.begin 1903.
  Ook alletwee in de buurt van Bocholt geboren.
  Is er meer bekend over de Duitse tak ?

 • Arthur

  Mijn naam is Arthur Bleeker, geb 16 november 1952 te Soest.
  Mijn vader is Arthur Marinus Bleeker, geb. 15 april 1923 te Soerabaja(Ned-Indië)
  Mijn opa is Cornelis Bleeker, geb 13 maart 1892 te Makassar(Ned-Indië)
  Wie kan mij helpen wie mijn voorouders zijn?
  Waarschijnlijk uit de omgeving Den Haag.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *