Boef

Er zijn meerdere families met de naam Tempelman in Nederland. De familie in dit overzicht is afkomstig uit Duitsland. Stamvader Jan Tempelman trouwde in 1708 in Woudrichem en wordt daarbij vermeld als Jan Timpelmans J:M: van Gerighthaagen in Brandenburgh. Met zijn tweede echtgenote vestigde hij zich in Leerbroek, haar geboortegrond. Zijn kleinzoon Jan werd bij […]

door

Het dorp Benschop in de Lopikerwaard is de bakermat van deze familie Boef. Familieleden werden in de eerste helft van de zestiende eeuw nog vermeld als “Boev” (1544), “die Boev” (1548) en “die Bouve” (1549), al snel werd dat “Boef”. Latere varianten in spelling van de familienaam kwamen onder andere door verhuizing, waardoor nazaten van […]

door

Generatie I I Johannes (Jan) Boef; overleden voor 1 april 1377 Vermoedelijk in 1343 vermeld als executeur testamentair van Elisabeth Agnetis. Was hij een zoon van de al in 1329 vermelde Adam Boef? Generatie II II Henricus (Henric) Boef; overleden tussen 1423 en 1430. Henric is getrouwd met Bertha van Haren; dochter van Johannes van […]

door

De Dordtse familie Boeff (later in Rotterdam ook Boeffij en Bouvy) stamt af van Adriaan Jans Cuyter, die begin 1600 werd geboren als zoon van Jan Cuyter en Mayken Adriaans Boeff. De families Boeff in Leiden en Lexmond stammen uit de familie Boef uit Benschop. Generatie I   I Jan Cuyter Jan is getrouwd met […]

door

Deze katholieke familie Boef stamt uit Waveren, nabij Vinkeveen in de provincie Utrecht. De heerlijkheid Waveren was tot 1624 een bezit van het kapittel van S. Marie te Utrecht, waarna het in particuliere handen kwam. In 1766 werd Waveren samengevoegd met de heerlijkheid Waverveen. Sinds 1989 valt dit onder de gemeente De Ronde Venen.

door

Deze schippersfamilie Boef is afkomstig uit Oost-Vlieland, nazaten woonden later te Amsterdam. Marritje Cornelisse Boef, die in 1718 trouwde met Eelke Gerritsz, gaf de familienaam door aan haar kinderen. Generatie I   I Claes Cornelisz Boef; geboren ca. 1630, overleden Oost-Vlieland 28-04-1682. Claas is getrouwd met Martje Lolkesdr Claes was schipper te Vlieland. Hij werd […]

door