Genealogieën

Genealogie van de familie Boef uit Oost-Vlieland

Deze schippersfamilie Boef is afkomstig uit Oost-Vlieland, nazaten woonden later te Amsterdam. Marritje Cornelisse Boef, die in 1718 trouwde met Eelke Gerritsz, gaf de familienaam door aan haar kinderen.


Generatie I

 

I Claes Cornelisz Boef; geboren ca. 1630, overleden Oost-Vlieland 28-04-1682.

Claas is getrouwd met Martje Lolkesdr

Claes was schipper te Vlieland. Hij werd 17-12-1655 op zijn belijdenis gedoopt. Hij was in 1667 getuige bij de attestatie van ene Cornelis Jacobsz Hel(d)t, zoon van Jacob Heinrichsen en Libor Cornelissen, die van Vlieland naar Dantzig trok.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 17-10-1655, volgt onder II-a.
 2. Lolcke Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 08-07-1657, volgt onder II-b.
 3. Martjen Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 07-09-1659, begraven Oost-Vlieland 17-05-1742.
 4. Grietje Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 07-05-1662
 5. Pieter Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 27-01-1664
 6. Claes Claessen Boeff; gedoopt Oost-Vlieland 04-04-1666, volgt onder II-c.

 7. Willem Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 01-01-1668

Generatie II

Walviskaak Boef

 

II-a Cornelis Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 17-10-1655, overleden aldaar 13-02-1737, zoon van Claes Cornelisz Boef en Martje Lolkesdr.

Hij is getrouwd (1) ca.1680 met Aeltjen Aris Swaan; gedoopt Oost-Vlieland 04-12-1658, overleden voor 1700, dochter van Aris Cornelisz Swaan en Stijntje Hendricks IJs.

Cornelis is getrouwd (2) Oost-Vlieland juni 1700 met Geisje Jans Janneman; gedoopt Oost-Vlieland 19-03-1659, overleden aldaar 12-05-1740, dochter van Jan Jans Janneman en Trijn Baukesdr.

Cornelis heeft een walviskaak als grafsteen, deze is nog steeds te zien op Vlieland. Was in 1704 en 1705 schipper op de Juffer Barta Justina en van 1706-1719 op de Stad Danzig.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Claes Cornelisz Boef; gedoopt Oost-Vlieland 10-09-1684, overleden Oost-Indië ca. 1707
 2. Hendrick Cornelisz Boef; gedoopt Oost-Vlieland 29-08-1688
 3. Hendrick Cornelisz Boef; gedoopt Oost-Vlieland 03-12-1690
 4. Stijntje Cornelisse Boef; geboren 1691/1696, overleden Amsterdam 04-06-1742. Zij is in ondertrouw gegaan Oost-Vlieland 29-04-1716 met Cornelis Minnesz Boen; geboren voor 1696 Amsterdam?, overleden 19-12-1731, zoon van Minne Boen en Martje Cornelis. Cornelis was grootschipper. In 1718, 1719, 1726 en 1728 schipper op de Mensikoff. Diaken in 1727 te Oost-Vlieland. Cornelis en Stijntje vertrokken 18-5-1731 met attestatie naar Amsterdam. Zij werden beiden begraven op het kerkhof van Oost-Vlieland, waar nog steeds een grafsteen staat.

 5. Marritje Cornelisse Boef; geboren 1693/1698, volgt onder III.

 

II-b Lolcke Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 08-07-1657, begraven Amsterdam 04-01-1735 in de Nieuwe Kerk (graf C 328), zoon van Claes Cornelisz Boef en Martje Lolkesdr.

Lolcke is getrouwd (1) voor 1697 met Aaltje Pieters Onkruijt; gedoopt Oost-Vlieland 08-10-1653, overleden 1696, dochter van Pieter Pieters Onkruijt en Breghje Derks.

Lolcke is ondertrouwd Amsterdam 18-01-1697 en getrouwd (2) Buiksloot 16-02-1697 met Aaltje Tjerks Schaap; afkomstig uit Terschelling, begraven Amsterdam 14-01-1728 in de Nieuwe Kerk (graf C 328).

Lolcke verhuisde met zijn gezin naar Amsterdam. Hij was medereder van de Twee Gebroeders en de Claude.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Lolkes; gedoopt Oost-Vlieland 23-11-1681, begraven Oost-Vlieland 26-12-1681.

 2. Sijdske Lolkes; gedoopt Oost-Vlieland 26-05-1686.

 

II-c Claas Boeff; geboren Oost-Vlieland voor 1672, overleden voor 1711, zoon van Claes Cornelisz Boef en Martje Lolkesdr.

Claes is getrouwd voor 1694 met Evertje Vlamingh; overleden Amsterdam ca. 18-11-1744, Uitvaart ‘na ‘t Vlielant’.

Claes was schipper. Werd als ‘Claes Buff’ in 1692 burger te Danzig (Gdansk). Voorwaarden om burger te worden waren: men moest vrij man zijn (geen lijfeigene), geen onecht kind zijn en de Lutherse, Calvinistische of Rooms-Katholieke geloofsrichting aanhangen. Om deze dingen te bewijzen moest men uit de geboorteplaats een geloofsbrief meenemen en deze indienen bij het gemeentebestuur van Danzig. De getuigen bij deze brieven moesten mensen zijn die de ouders kenden of gekend hadden, om te kunnen bewijzen dat de aanvrager geen onecht kind was. Getuigen bij Claas waren de Vlielander schippers Peter Jochimsen Pirum (61 jr) en Foppe Oppes (49 jr). Bron: jaarboek CBG 1991.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Boeff; geboren Oost-Vlieland ca. 1694.
  Maria is ondertrouwd Amsterdam 30-01-1711 en getrouwd (1) Diemen 15-02-1711 met Jacobus de Graaff; geboren Rotterdam? ca. 1680, zoon van N.N. de Graaf en Maria van Eep. (“Jacobus de Graaff van Rotterdam, oud 30 jaar, geass. met zijn moeder Maria van Eep, en Maria Boef van ‘t Vlielant, oud 17 jaren op de Heregraft, geass. met haar moeder Evertje Vlamingh. Acte verleent den 15-2-1711 om tot Diemen te trouwen.”)
  Maria is ondertrouwd Amsterdam 26-10-1736 en getrouwd (2) Abcoude 13-11-1736 met Johannes Salomon Rosthuijser; afkomstig uit Batavia, geboren ca. 1700, overleden 1736/1738. (“Johannes Salomon Rosthuijser van Batavia, oud 36 jaren, van de Princegracht, ouders dood, geass. met Hermanus Poelb…, en Maria Boeff, van Oost-Vlieland, wed. Jacob de Graaff op de Cingel. Acte verleent den 11 Nov. 1736 om tot Abcouw te trouwen. Deese personen zijn op den 13 November 1736 tot Abcoude getrouwt zulks getuijgt H. van Harlingen predikant aldaar.”)
  Maria is ondertrouwd Amsterdam 01-05-1739 en getrouwd (3) Abcoude 17-05-1739 met mr. Wybrand van Ytsma; afkomstig uit Leeuwarden, geboren ca. 1699. j.u.d., lid van de vroedschappen en gecommiteerde der Edele Mogende Heeren in het mindergetal te Leeuwarden. (“Ondertrouw Vrijdagh 1-5-1739 te Amsterdam: Mr. Wybrand van Itsma, van Leeuwarden en daar woonende, oud 40 jaren, mede raed in de Vroedschaps der stad Dokkum en gecommitteerde uijt de Staaten van Vriesland in het Mindergetal, ouders dood, geass. met de heer Grave van Moens Heer van Ravensberg Kronenburg, en Maria Boeff van Amsterdam, laats wed. Jan Salomon Rosthuijser op de Cingel. Acte verleend den 17 Maij 1739 om tot Abcouw te trouwen.”)

Generatie III

 

III Marritje Cornelisse Boef; geboren 1693/1698, begraven Buiksloot 20-12-1757.

Zij is ondertrouwd Oost-Vlieland 16-01-1718 met Eelke Gerritsz; geboren Hindelopen 23-10-1698, overleden Buiksloot 18-11-1750, zoon van Gerrit Driesesz en Klaaske Jelmersdr.

Eelke was van doopsgezinde huize. Hij deed 21-1733 belijdenis in de Geref. Kerk te Oost-Vlieland. Eelke was grootschipper, weesmeester. Bij zijn overlijden was hij regerend schepen van Buiksloot. Alle kinderen uit dit huwelijk voerden de naam Boef. Het echtpaar had voor zover bekend zeven kinderen.
Marritje en Eelke werden begraven in de kerk in Buiksloot, de grafsteen is bewaard gebleven. “Recht begraven: een lijk tot Buijksloot genaemt Marritje Boef in een eijge graf met een luijden roef en het moije kleet samen ontfangen f. 6.”.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Eelkes Boeff; gedoopt Oost-Vlieland 13-11-1718, volgt onder IV-a.
 2. Lolke Eelkes Boef; gedoopt oost-Vlieland 05-10-1721, overleden Buiksloot, begraven aldaar 09-12-1803. Lolke is ondertrouwd Buiksloot 19-07-1748 en getrouwd (1) 04-08-1748 met Nelletje Pieters Ringeling; geboren Marken 01-09-1726, overleden voor 1768, dochter van Pieter Ringeling en Neeltje Jacobs Valk. Lolke is ondertrouwd Buiksloot 31-03-1768 en getrouwd (2) 17-04-1768 met de weduwe Elizabet Halfbrood; overleden na 1786. Lolke was schipper (1751, 1753), negen keer schepen (tussen 1770 en 1794) en acht keer burgemeester (tussen 1769 en 1794) in Buiksloot.
 3. Gerrit Eelkes Boef; gedoopt Oost-Vlieland 03-10-1723. Schipper. Had in 1753 Middelburg als thuishaven.
 4. Jelmer Eelkes Boef; gedoopt Oost-Vlieland 11-11-1725
 5. Cornelis Eelkes Boef; gedoopt Oost-Vlieland 28-08-1729, volgt onder IV-b.
 6. Jelmer Eelkes Boef; gedoopt Oost-Vlieland 27-05-1731

 7. Jelmer Eelkes Boef; gedoopt Oost-Vlieland 18-07-1734, overleden aldaar 20-02-1737.

Generatie IV

 

IV-a Claes Eelkes Boeff; gedoopt Oost-Vlieland 13-11-1718, zoon van Eelke Gerritsz en Marritje Cornelisse Boef.

Claes is ondertrouwd Buiksloot 21-03-1753 en getrouwd (1) april 1753 met Neeltje Reijnders; begraven Buiksloot 23-07-1762.

Jm. woonagtig te Buijksloot, jd. wonende te Amsterdam. Ondertrouw 23-3-1753 te Amsterdam: Acte verleent den 8-4-1753 om te Buijksloot te trouwen. Deze personen zijn alhier op de Acte van Cornelis Mijburg, coster te Buijksloot, ingetekent. Klaas Eelkes Boef, jm wonende te Buijksloot en Neeltje Reijnders jd. op ‘t Cingel.”, “Den 8 april betoog verleent om voor ‘t Gerecht te trouwen.”


Claas is ondertrouwd Buiksloot 11-05-1763 en getrouwd (2) Buiksloot (voor het gerecht) met Catharina Christiaans; afkomstig uit Amsterdam.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Marretje Boeff; gedoopt Buiksloot 19-08-1764, overleden Amsterdam 31-10-1816. Zij is ondertrouwd Amsterdam 12-07-1793 met Jacobus Gerrits Wijsman; afkomstig uit Sloterdijk, geboren ca. 1768, graveur.

  “Jacobus Wijsman van Sloterdijk, Luthers, 25 jaar, geass. met consent van zijn vader Gerrit Wijsman, en Marretje Boeff van Buiksloot, gereformeerd, 28 jaar, geass. met haar moeder Catarina Christiaanse”

 2. Stijntje Boeff; gedoopt Buiksloot 20-07-1766, ongehuwd overleden Amsterdam 20-02-1828.
 3. Klaas Boeff; gedoopt Amsterdam (Eilandskerk) 26-11-1769, doopgetuigen Trijntje C. Boen en Jan Mijndertsz Schaap.
 4. Cornelis Claasz Boeff; gedoopt Buiksloot 02-02-1772, volgt onder V.
 5. Gijsje Boeff; gedoopt Buiksloot 03-07-1774, ongehuwd overleden Amsterdam 17-10-1816.

 6. Catharina Boeff; gedoopt Buiksloot 20-10-1776, begraven aldaar 30-10-1777.

 

IV-b Cornelis Eelkesz Boef; gedoopt Oost-Vlieland 28-08-1729, overleden Oost-Vlieland 20-08-1779, zoon van Eelke Gerritsz en Marritje Cornelisse Boef.

Cornelis is ondertrouwd Oost-Vlieland 06-10-1754 en getrouwd Dokkum 12-10-1754 met Mayke Zuyderbaan; gedoopt Dokkum 24-02-1735, overleden Oost-Vlieland 02-03-1788, dochter van Jan Zuyderbaan en Jeltje Wynia.

Cornelis was commissaris van het College der Admiraliteit van Friesland.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelisse Boef; gedoopt Oost-Vlieland 15-02-1756, overleden aldaar 12-05-1794.
  Maria tr. Oost-Vlieland 21-11-1779 met Heijmerik Hendrik Lutteken; geboren Oost-Vlieland 20-11-1752, overleden Oost-Vlieland 12-09-1797, zoon van Mr. Johan Nicolaas Lutteken en Jeanetta Lucretia Bongard
  Heijmerik was Commissaris extra ordinaris van de monstering, commies ontvanger van het postgeld, commissaris van de Levantse handel in het Vlie. Schepen te Oost-Vlieland 1774. Volgens archivalia Lutteken bezat Heijmerik Hendrik Lutteken in de kerk te Oost-Vlieland vijf graven. Zie ook “Het geslacht Lutteken” in Gens Nostra XXXIII (1978).

 2. Jeltje Boef; gedoopt Oost-Vlieland 09-07-1758, overleden Dokkum 08-10-1791.
  Zij is getrouwd Oudkerk/Roodkerk 08-08-1790 met Adam Coenraad Helbach; Adam was vaandrig in het garnizoen te Harlingen in het 2e bataljon van het regiment infanterie onder generaal-majoor baron Van Brakel.

Generatie IV

Doopinschrijving Cornelis Claasz Boeff
Doopinschrijving Cornelis Claasz Boeff

 

V Cornelis Claasz Boeff; gedoopt Buiksloot 02-02-1772, overleden Amsterdam 02-09-1814, zoon van Claes Eelkes Boeff en Catharina Christiaans. Kantoorbediende (1813).

Cornelis is getrouwd met Hendrina Elisabeth Nijhoff; geboren Amsterdam 06-01-1790, gedoopt Amsterdam in de Westerkerk 10-01-1790, overleden na 1843, dochter van Isaack Nijhoff en Berendina Aarts. Zij was kraambewaarster, baker.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Boeff; geboren Amsterdam 09-05-1813, volgt onder VI.

 2. Catharina Barendina Boeff; geboren Amsterdam 20-03-1815.

Generatie IV

 

VI Nicolaas (Claas) Boeff; geboren Amsterdam 09-05-1813, overleden Amsterdam 06-10-1856, zoon van Cornelis Claasz Boeff en Hendrina Elisabeth Nijhoff. Kantoorbediende.

Claas is ondertrouwd Amsterdam 18-05-1843 en getrouwd Amsterdam 01-06-1843 met Dina van Rijn; geboren Amsterdam 05-08-1818, overleden voor feb. 1867, dochter van Mattijs Gerrits van Rijn en Geertruij Stokkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Henderina Elisabeth Boeff; geboren Amsterdam 28-03-1844, overleden aldaar 22-02-1852.
 2. Mattijs Nicolaas Boeff; geboren Amsterdam 02-04-1846, overleden aldaar 31-01-1867.
 3. Geertrui Dina Boeff; geboren Amsterdam 22-05-1849, overleden aldaar 22-04-1855.

 4. Cornelis Boeff; geboren Amsterdam 15-02-1851, overleden Veenhuizen (Norg, Drenthe) 28-06-1892.

Bronnen en links


– – voor het laatst bijgewerkt op 8 oktober 2018 – –

3 Comments

 • Mr. dr. R.G. Louw

  Beste Ronn,
  Ik bereid een boek voor (dat overigens nog vele jaren in beslag zal nemen) over Broek in Waterland en zijn inwoners ten tijde van de Republiek. In het concept id o.s. opgenomen:

  BOEF
  – Grietje Klaas BOEF, ged. Oost Vlieland geref. 7.5.1662 (get. bestemoer Trijn Keijmpes, huisvr. van Lolke IJbles), vermeld als geref. lidmaat 1.6.1692, overl. Amsterdam, begr. Broek in Waterland (kerkgraf, nr 67) 11.8.1715, impost (f 3) Broek in Waterland 9.8.1715, voor haar wordt boete (f 10) betaald voor begraven buiten de Stad Amsterdam 9.8.1715, dr van Klaas Cornelisz BOEF en Martje Lolkes; tr. Broek in Waterland 1.7.1691 Hillebrand Jansz KUIJL (zie daar); moeder van Sijmon Hillebrandsz KUIJL (zie daar) en Eegje Hillebrands KUIJL (zie daar).
  – Maritje BOEF, ged. als ‘Martjen’ Oost Vlieland geref. 7.9.1659 (get. Marij Pieters), begr. impost (f 3) Oost-Vlieland 17.5.1742, dr van Klaas Cornelisz BOEF en Martje Lolkes; tr. vóór 4.9.1701 Dirk BROUWER (zie daar); vader van Dirk Dirksz BROUWER (zie daar).

  Graag zou ik meer informatie hebben over Mar(i)tje(n) en haar echtgenoot en kind(eren).

  m. vr. gr.

  Ruud Louw

 • Ronn

  Beste Ruud, ik heb helaas niet meer informatie over deze familie dan hier wordt vermeld. Succes met het boek!

 • G. Visser

  Beste Ruud,

  Vind ik hier zomaar weer wat aanvullingen voor de Boefen en Boenen. Bedankt. Werk je hier nog aan?
  Mocht ik wat weten dan kan ik dat doorgeven indien je nog aandacht hebt.

  George Visser
  Terschelling

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *