• Genealogieën

    Genealogie van de familie Boeff uit Dordrecht

    De Dordtse familie Boeff (later in Rotterdam ook Boeffij en Bouvy) stamt af van Adriaan Jans Cuyter, die begin 1600 werd geboren als zoon van Jan Cuyter en Mayken Adriaans Boeff. De families Boeff in Leiden en Lexmond stammen uit de familie Boef uit Benschop. Generatie I   I Jan Cuyter Jan is getrouwd met Mayken Adriaans Boeff Uit dit huwelijk: Adriaan Jans Cuyter; geboren ca. 1605/1610, volgt onder II. Generatie II   II Adriaan Jans Cuyter; geboren ca. 1605/1610, overleden 1665, zoon van Jan Cuyter en Mayken Adriaans Boeff. Werd in 1649 muntersknaap, daarnaast vermeld als schrijnwerker, schipper (1657) en waard. Adriaan is getrouwd Dordrecht 20-11-1629 (1) met Lijsbeth…

  • Genealogieën

    Genealogie van de familie Boef uit Oost-Vlieland

    Deze schippersfamilie Boef is afkomstig uit Oost-Vlieland, nazaten woonden later te Amsterdam. Marritje Cornelisse Boef, die in 1718 trouwde met Eelke Gerritsz, gaf de familienaam door aan haar kinderen. Generatie I   I Claes Cornelisz Boef; geboren ca. 1630, overleden Oost-Vlieland 28-04-1682. Claas is getrouwd met Martje Lolkesdr Claes was schipper te Vlieland. Hij werd 17-12-1655 op zijn belijdenis gedoopt. Hij was in 1667 getuige bij de attestatie van ene Cornelis Jacobsz Hel(d)t, zoon van Jacob Heinrichsen en Libor Cornelissen, die van Vlieland naar Dantzig trok. Uit dit huwelijk: Cornelis Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 17-10-1655, volgt onder II-a. Lolcke Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 08-07-1657, volgt onder II-b. Martjen Claessen Boef;…