• Genealogieën

    Parenteel van een familie van kermisreizigers : Akkerman, Arjaans, Boltini en Slieker

    Maria Louise Sippels, bijgenaamd Soldaatje, kreeg aan het begin van de 19e eeuw kinderen bij twee mannen: de oud-soldaat en koopman Geert Jans Knoop en rondreizend koopman (kramer) Pieter Akkerman. Maria's nazaten trokken rond om in hun levensonderhoud te voorzien, per schip reisden zij langs de diverse kermissen. Haar zoon Jozeph Akkerman was een bekende carrouselhouder in Noord-Nederland. Tot het nageslacht van Maria behoren ook andere bekende kermisfamilies als Arjaans, Boltini en Slieker.